Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Kamu Bilgi Teknolojileri

  Denetimi Rehberi

  Denetim Koordinasyon Kurulu

  VERSYON 1.0

  ANKARA |Ocak 2014

 • 1

  NDEKLER

  EKLLER LSTES ..................................................................................................................................... 3

  TABLOLAR LSTES .................................................................................................................................. 3

  SUNU .......................................................................................................................................................... 4

  Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi Hakknda ........................................................................................... 7

  Giri ......................................................................................................................................................... 7

  Rehberin Yaps ve zellikleri ............................................................................................................... 8

  1. BLG TEKNOLOJLER DENETM TEMEL KAVRAMLAR ......................................................... 12

  1.1. Temel prensipler ............................................................................................................................. 12

  1.2. BT denetiminin uygulama alanlar ................................................................................................. 12

  1.3. Mesleki etik kurallar ....................................................................................................................... 14

  1.4. BT Denetimi Yetkinlik Modeli ...................................................................................................... 16

  1.5. Sertifikasyonlar .............................................................................................................................. 17

  1.6. Uluslararas Standartlar ve ereveler ........................................................................................... 19

  2. BT DENETM METODOLOJS ........................................................................................................... 20

  2.1. BT Denetim Metodolojisine Giri .................................................................................................. 20

  2.2. Planlama ......................................................................................................................................... 26

  2.3. Saha almas ............................................................................................................................... 50

  2.4. Raporlama ve zleme ...................................................................................................................... 59

  2.5. Kalite gvence ................................................................................................................................ 64

  3. BT KURUM SEVYES KONTROLLER VE YNETM SRELER DENETM .................... 65

  3.1. Kurum Seviyesi Kontroller ............................................................................................................ 66

  3.2. BT Ynetiim Sreci Denetimi ...................................................................................................... 76

  4. BLG TEKNOLOJLER YNETM SRELER DENETM ........................................................ 86

  4.1. Deiiklik Ynetimi ....................................................................................................................... 87

  4.2. Gvenlik Hizmetleri Ynetimi ..................................................................................................... 106

  4.3. Yardm Masas, Olay ve Problem Ynetimi ................................................................................ 129

  4.4. BT Operasyon ve Yedekleme Ynetimi ....................................................................................... 146

  4.5. Sreklilik Ynetimi ...................................................................................................................... 156

  4.6. BT Altyap ve Yazlm Edinim, Kurulum ve Bakm ................................................................... 170

  file:///G:/BT%20Rehberi/Kamu%20BT%20Denetimi%20Rehberi.docx%23_Toc383538490file:///G:/BT%20Rehberi/Kamu%20BT%20Denetimi%20Rehberi.docx%23_Toc383538493

 • 2

  4.7. BT Hizmet Ynetimi .................................................................................................................... 187

  4.8. BT Risk Ynetimi ........................................................................................................................ 197

  5. UYGULAMA KONTROLLERNN DENETM ............................................................................... 208

  5.1. Uygulama kontrolleri ................................................................................................................... 209

  5.2. Uygulama kontrolleri BT genel kontrolleri ilikisi ................................................................... 214

  6. BT ALTYAPI GENEL KONTROLLER DENETM......................................................................... 217

  6.1. BT Altyap Genel Kontrollerine Dair Bilgilendirme .................................................................... 218

  6.2. letim Sistemleri .......................................................................................................................... 219

  6.3. Veritaban Sistemleri .................................................................................................................... 244

  6.4. A Sistemleri ................................................................................................................................ 266

  6.5. Uzaktan Eriim ............................................................................................................................. 273

  7. TERMLER SZL ....................................................................................................................... 276

  8. EKLER .................................................................................................................................................. 291

  Ek 1 Bilgi Toplama Formu ............................................................................................................... 291

  Ek 2 Risk Deerlendirme Formu ...................................................................................................... 293

  Ek 3 rnek Teknoloji Envanteri Formu ........................................................................................... 298

  Ek 4 rnek alma Kd .............................................................................................................. 299

  REHBERN HAZIRLANMASINDA ROL ALANLAR (alfabetik sraya gre) ...................................... 300

  file:///G:/BT%20Rehberi/Kamu%20BT%20Denetimi%20Rehberi.docx%23_Toc383538504file:///G:/BT%20Rehberi/Kamu%20BT%20Denetimi%20Rehberi.docx%23_Toc383538507

 • 3

  EKLLER LSTES

  ekil 1 - Kontrollerin ilikilendirilmesi ....................................................................................................... 20

  ekil 2 BT Denetim Metodolojisi ............................................................................................................ 25

  ekil 3 KRP: Kurum Seviyesi Risk Puan ................................................................................................ 32

  ekil 4 URP: Uygulama Seviyesi Risk Puan .......................................................................................... 33

  ekil 5 BT Kurum Seviyesi Kontrolleri ve BT Ynetiim Kontrolleri Denetimi in Denetim

  Prosedrlerinin Ak ................................................................................................................................... 54

  ekil 6 BT Ynetim Sreleri Denetimi in Denetim Prosedrlerinin Ak ......................................... 55

  ekil 7 Genel BT Kontrollerindeki Eksikliklerin Uygulama Kontrollerine Etkisinin Deerlendirmesi 215

  TABLOLAR LSTES

  Tablo 1 Rehber blmleri ve yetkinlik dzeyi ilikisi ............................................................................. 10

  Tablo 2 - rneklem Belirleme ..................................................................................................................... 52

  Tablo 3 - Bulgu nem Dzey Tablosu ....................................................................................................... 58

  Tablo 4 - Bulgu erii ................................................................................................................................ 60

  Tablo 5 - Denetim Gr Oluturma Tablosu ........................................................................................... 62

  Tablo 6 - Uygulama Kontrolleri ................................................................................................................ 209

  Tablo 7 - Terimler Szl ....................................................................................................................... 276

 • 4

  SUNU

  Bilgi teknolojileri ve iletiim alanndaki gelimeler ve bilgi toplumuna gei srecindeki gereklilikler kamu

  idarelerimizi de nemli ekilde etkilemekte ve faaliyetler dne gre daha fazla bilgi teknolojileri

  zerinden yrtlmektedir. Bilgi teknolojileri kullanmna ynelik olarak nemli miktarlarda kamu

  yatrmlar yaplmaktadr. Bilgi teknolojilerinin kullanmna ynelik bu hzl trend, beraberinde bilgi

  teknolojilerinin barndrd risklerin ynetimi sorununu da gndeme ge