Click here to load reader

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN ... ... KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 RAPPORT FOR MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) 6 2.2 DELTAGELSE I AKTIVITETER VEDR. JOB,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN ... ... KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014...

 • KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

  Rapport for

  MEDICIN MED

  INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS)

  Udarbejdet af

 • KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

  RAPPORT FOR MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS)

  1

  FORORD

  Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karriere-

  centret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine and Health (SMH), Det

  Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Kandidatundersøgelsen omfatter kandidater, der er dimitteret

  fra Medicin med Industriel Specialisering i 2013 (3 dimittender i januar-marts, 21 dimittender i juni

  og 2 dimittender i oktober). Af de 26 kandidater, der dimitterede i 2013, deltog 19 i

  Kandidatundersøgelsen. Det vil sige, at svarprocenten er på 73. Af de 19 dimittender, som har

  deltaget i undersøgelsen er 2 dimittender fra Biomedicin, 10 dimittender fra Translationel medicin

  og 7 dimittender fra Medicinal marketing, sundhedsøkonomi.

  Grundlaget for udarbejdelsen af Kandidatundersøgelsen bygger på resultater fra en

  spørgeskemaundersøgelse blandt de ovenfor nævnte dimittender. Indsamlingen af besvarelserne

  har fundet sted fra den 28/2 2014 – 14/4 2014.

  Formålet med rapporten er at give School of Medicine and Health særlig nyttig viden om dimit-

  tendernes vej fra dimission til job, herunder deres overvejelser om karrieremuligheder undervejs i

  uddannelsen, deres nuværende beskæftigelse, hvilke jobfunktioner de varetager, samt hvordan de

  vurderer uddannelsens arbejdsmarkedsrelevans.

  Definitioner

  Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar i forhold til det samlede antal

  respondenter, der har besvaret spørgsmålet/spørgsmålene. Det samlede antal gyldige svar (dvs.

  ekskl. ’Ved ikke’-svar og ubesvarede) benævnes som N. Ved nogle af spørgsmålene har

  dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor tallenes sum i

  diagrammerne ikke giver 100 %.

  Kontakt os

  Ønsker I yderligere undersøgelser eller yderligere resultater fra Kandidatundersøgelsen for Medi-

  cin med Industriel Specialisering 2014, tilbyder vi gerne dette. Kontakt venligst nedenstående:

  Vivi Wogensen

  Fuldmægtig

  Tlf. 9940 7431

  Email: [email protected]

  mailto:[email protected]

 • KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

  RAPPORT FOR MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS)

  2

  INDHOLD

  1 UDDANNELSESSPOR ........................................................................................................................................... 3

  1.1 KANDIDAT: MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING .................................................................................................. 3

  2 VEJEN TIL FØRSTE JOB – FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB ................................................................................... 4

  2.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER .......................................................................................................................... 4 2.2 DELTAGELSE I AKTIVITETER VEDR. JOB, KARRIERE OG ARBEJDSMARKED ............................................................................... 6 2.3 JOBSØGNING ......................................................................................................................................................... 6

  3 STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING ..............................................14

  3.1 STUDIEJOB .......................................................................................................................................................... 14 3.2 PRAKTIK ............................................................................................................................................................. 14 3.3 PROJEKTSAMARBEJDE MED EKSTERN VIRKSOMHED? .................................................................................................... 15 3.4 UDLANDSOPHOLD ................................................................................................................................................ 15 3.5 SAMMENLIGNING MELLEM STUDIE- OG ERHVERVSRELATEREDE AKTIVITETER ..................................................................... 16

  4 NUVÆRENDE JOBSITUATION .............................................................................................................................17

  5 NUVÆRENDE JOB ..............................................................................................................................................18

  5.1 JOBBETS RAMMER ................................................................................................................................................ 18 5.2 JOBBETS INDHOLD ................................................................................................................................................ 21 5.3 SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSE OG JOB ........................................................................................................... 23 5.4 BESKÆFTIGELSESFREMMENDE AKTIVITETER ................................................................................................................ 25

  6 SELVSTÆNDIGE/IVÆRKSÆTTERE .......................................................................................................................27

  7 PH.D.-FORLØB ...................................................................................................................................................27

  8 LEDIGHED ..........................................................................................................................................................28

  9 AFSLUTTENDE KOMMENTARER .................................................................. FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.

 • KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

  RAPPORT FOR MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS)

  3

  1 UDDANNELSESSPOR

  1.1 KANDIDAT: MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING

  1.1.1 Fra hvilket spor dimitterede du?

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  Biomedicin

  Translationel medicin

  Medical marketing, sundhedsøkonomi

  11%

  53%

  37%

  Fra hvilket spor dimitterede du? (N=19)

  MedIS

 • KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

  RAPPORT FOR MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS)

  4

  2 VEJEN TIL FØRSTE JOB – FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB

  2.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER

  2.1.1 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannel-

  se skulle føre til?

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  Før uddannelsens

  start

  Undervejs i uddannelsen

  Umiddelbart før jeg dimitterede

  Umiddelbart efter jeg

  dimitterede

  11%

  42%

  79%

  68%

  32%

  47%

  21% 16%

  26%

  11% 16%

  32%

  Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til?

  (N=19)

  I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

 • KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

  RAPPORT FOR MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS)

  5

  2.1.2 Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremulighe-

  der?

  % 20% 40% 60% 80% 100%

  Information via Netværkscenteret/AAU- innovation/SEA

  Universitetets fælles informationsmateriale

  Karrieredage på studierne

  Universitetets centrale studievejledning

  Studiernes eget informationsmateriale

  Karrierecentret

  Studiernes egne studievejledninger

  Information via undervisere

  5%

  11%

  21%

  37%

  5%

  21%

  5%

  26%

  26%

  32%

  37%

  26%

  37%

  58%

  32%

  37%

  26%

  21%

  26%

  16%

  21%

  89%

  42%

  26%

  42%

  21%

  11%

  42%

  Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder?

  (N=19)

  God Middel Dårlig Havde ikke kendskab til dette

 • KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

  RAPPORT FOR MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS)

  6

  2.2 DELTAGELSE I AKTIVITETER VEDR. JOB, KARRIERE OG ARBEJDSMARKED

  2.2.1 Har du deltaget i nogle af universitetets arrangementer vedr. job, karriere og ar-

  bejdsmarked?

  2.3 JOBSØGNING

  2.3.1 Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning?

  % 20% 40% 60% 80% 100%

  Kompetenceafklaringskurser

  Snart-kandidatmøder

  Karrieredage på studierne

  Jobsøgningskurser

  Karrieremesse

  16%

  11%

  42%

  37%

  63%

  58%

  16%

  42%

  47%

  37%

  26%

  74%

  16%

  16%

  Har du deltaget i nogle af universitetets arrangementer vedr. job, karriere og arbejdsmarked?

  (N=19)

  Ja

  Nej - men jeg havde hørt om arrangementet

  Nej - jeg havde ikke kendskab til arrangementet

  11%

  37%