of 12 /12
„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ)” TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 Kaposi József főigazgató A pedagógiai szakmai szolgáltatás új rendszerének és feladatainak irányelvei Budapest, 2013. március 5.

Kaposi József főigazgató

  • Upload
    kalona

  • View
    34

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kaposi József főigazgató. A pedagógiai szakmai szolgáltatás új rendszerének és feladatainak irányelvei. Budapest, 2013. március 5. A pedagógiai szakmai szolgáltatás és a TÁMOP 3.1.1./2. alprojekt. Az alprojekt címe: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kaposi József főigazgató

Page 1: Kaposi József főigazgató

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ)”TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

Kaposi Józseffőigazgató

A pedagógiai szakmai szolgáltatás új rendszerének

és feladatainak irányelvei

Budapest, 2013. március 5.

Page 2: Kaposi József főigazgató

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ)”TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

Az alprojekt címe:A pedagógiai szakmai szolgáltatások intézményrendszerének

kialakítása (kutatásokra támaszkodó fejlesztési projekt)

Az alprojekt két tartalmi területe:a) A pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének

elemzése és intézményi hálózatának megújításab) A referenciaintézményi rendszer fejlesztése és beillesztése

a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerébe

A pedagógiai szakmai szolgáltatás és a TÁMOP 3.1.1./2. alprojekt

Page 3: Kaposi József főigazgató

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ)”TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

Terület: A pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerének elemzése és intézményi hálózatának megújítása:

Feladat: A pedagógiai intézetek esetében elsősorban a jogszabályokkal összhangban álló szakmai irányítási és koordinációs feladatok részleteinek kimunkálása, kereteinek kialakítsa a cél – szorosan együttműködve a pedagógiai intézetek érintett munkatársaival.

A projekten belüli feladatok - A

Page 4: Kaposi József főigazgató

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ)”TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

Terület: A referenciaintézményi rendszer fejlesztése és beillesztése a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerébe:

Feladat: A referenciaintézmények (vagy a ma már terjedőben lévő másik kifejezéssel: az innovatív bázisintézmények) esetében továbbra is változatlan az eredeti feladat: a hálózat fejlesztése, a szolgáltatási rendszerbe való integrálása, és ajánlások kidolgozása a működéséhez szükséges jogszabályi-finanszírozási feltételek megteremtése érdekében.

A projekten belüli feladatok - B

Page 5: Kaposi József főigazgató

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ)”TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

A két pólus:1. A megyei pedagógiai intézetek hálózata2. Az innovatív bázisintézmények hálózata

A két szolgáltató pólus kapcsolata:Mindkettő a pedagógusok szakmai tudásának fejlesztését, munkájuk

gyakorlati segítését szolgálja, csak más logika szerint: A pedagógiai intézeti hálózatban „felülről lefelé” terjednek a hatások,

a referencia-intézmények pedig, mint a helyi innovációk bázisai „alulról felfelé” ható fejlesztő impulzusokat adnak az oktatás rendszerének.

E két pólus szerves összekapcsolása révén egy olyan zárt és dinamikus fejlesztési kör alakulhat ki, amelyben a „terepen” kiérlelt és bevált, illetve az oktatáspolitika által megerősíteni kívánt módszerek és pedagógiai értékek folyamatosan bevihetők az oktatás fő áramába.

A két szolgáltatói pólus rendszerszintű kapcsolata

Page 6: Kaposi József főigazgató

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ)”TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

A pedagógusok mesterségbeli tudásának vizsgálata: Cél: a szakmai szolgáltatásokkal szembeni igények és szükségletek azonosítása

 

A pedagógiai szakmai szolgáltatások feladathálójának és intézményi szervezeti kereteinek vizsgálata:Cél: a szolgáltatási igények és szükségletek kielégítésére alkalmas válaszok keresése

A pedagógiai szakmai szolgáltatások gazdasági és finanszírozási környezetének vizsgálata:Cél: annak kiderítése, hogy milyen jól működő modelljei lehetnek a szakmai szolgáltató rendszer hatékony működtetésének

A szolgáltatói intézményrendszer fejlesztését támogató kutatások

Page 7: Kaposi József főigazgató

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ)”TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

a) A szakmai irányítást és koordinációt támogató rendszer kialakítása az OFI-n belülLegfontosabb elemei: – Az érintettek igényeinek és a fenntartói szándékoknak

az azonosítására épülő online információs rendszer létrehozása az OFI honlapjának részeként.

– A hálózaton belüli vertikális és horizontális szervezeti kapcsolatok és kommunikációs csatolnák kiépítése, illetve megerősítése a projekt időszaka alatt.

– Annak a rutinnak a kialakítása, amely az uniformizálás igénye nélkül képes biztosítani a szakmai szolgáltatások országos szinten való összehangolását és egységes szakmai irányítását.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések I.

Page 8: Kaposi József főigazgató

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ)”TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

b)A szakmai szolgáltatások minőségfejlesztési modelljének kidolgozása Legfontosabb elemei:– Minőségi kritériumok és indikátorok meghatározása a

szolgáltató rendszer számára. – Önértékelési szempontok és egy minőségfejlesztési

modell első változatának kialakítása.

c) A közoktatáson belüli horizontális tudásmegosztás általános és gyakorlatias hazai módszertanának megalapozása

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések II.

Page 9: Kaposi József főigazgató

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ)”TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

A projekt törekszik a közös fogalomrendszer kialakítására, és a résztevékenységek összehangolására a témánkkal tartalmilag érintkező többi kiemelt projekttel.

Ezek közül a legfontosabbak a következők: – A pedagógusképzés támogatása (3.1.5.)– Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban (3.1.8.)– A szakszolgálatok fejlesztése (3.4.2.)– A helyi oktatásirányítás fejlesztése (3.1.10.)

Illeszkedés a párhuzamos folyamatokhoz

Page 10: Kaposi József főigazgató

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ)”TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

Szoros munkakapcsolatot alakított ki az OFI Pedagógiai Szolgáltató Központjával.

Együttműködés eredményeként: egyrészt szerepet vállal a PSZK feladatrendszerének,

működési formáinak megtervezésében és kialakításában; másrészt kutatási és fejlesztési eredményeit – a két év

folyamán – átadja a PSZK-nak, közösen tesztelve és javítva a szakmai irányítás és koordináció lépésről lépésre megszülető kereteit.

Fenntarthatóság

Page 11: Kaposi József főigazgató

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ)”TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

Ütemezés I.

A pedagógusok mesterségbeli tudásának vizsgálata – kvantitatív és kvalitatív eszközökkel

2013. november

A pedagógusok mesterségbeli tudásának emelését biztosító tényezők leírása

2014. január

Szakmai ajánlások megfogalmazása a pedagógusképzési és továbbképzési rendszer számára

2014. február

A pedagógiai szakmai szolgáltatás rendszerének elemzése – a hazai intézményrendszer vizsgálata és nemzetközi példák tanulmányozása

2014. május

Javaslattétel a megújított intézményrendszer szakmai profiljának és feladathálójának kialakítására

2014. szeptember

a szakmai szolgáltatási rendszer gazdasági és finanszírozási környezetének feltárása

2014. május

Page 12: Kaposi József főigazgató

„XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ)”TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

Ütemezés II.

javaslatok az egyes szakmai szolgáltatási szereplők feladatelosztásáról

2014. július

a szakmai szolgáltatást végző szakemberek körének meghatározása és rájuk vonatkozó kvalifikációs és szakmai elvárások megfogalmazása

2014. július

a pedagógiai szakmai szolgáltatási intézményrendszer szakmai koordinációjának és felügyeletének kialakítása

2015. január

javaslat a referencia-intézmények új szerepére, a referencia-intézményi struktúra kialakítására

2014. március

a referencia-intézményi rendszer illesztése a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerébe

2014. december