KARANGAN SUMBANGAN DARIPADA GURU BAHASA sumbangan daripada guru bahasa melayu yang mendapat keputusan cemerlang spm 2011 karangan pasang siap untuk kumpulan cemerlang aktiviti 1

 • View
  298

 • Download
  15

Embed Size (px)

Text of KARANGAN SUMBANGAN DARIPADA GURU BAHASA sumbangan daripada guru bahasa melayu yang mendapat...

 • KARANGAN SUMBANGAN DARIPADA GURU BAHASA MELAYU YANG

  MENDAPAT KEPUTUSAN CEMERLANG SPM 2011

  KARANGAN PASANG SIAP UNTUK KUMPULAN CEMERLANG

  AKTIVITI 1 : MENTAFSIR SOALAN

  A. PANDUAN MEMAHAMI SOALAN KARANGAN RESPONS TERBUKA

  Baca arahan dengan teliti

  Baca semua soalan

  Pilih soalan berdasarkan pengetahuan, pemahaman dan keupayaan

  Kenal pasti isu, penyataan soalan dan arah soalan

  B. KONSEP MENTAFSIR SOALAN KARANGAN

  Isu = Topik dalam soalan

  Ayat penyataan = Ayat isu

  Ayat tugasan = Ayat kehendak soalan

  C. CONTOH MENTAFSIR SOALAN

  Kenal pasti dan lengkapkan jadual jadual mentafsir soalan di bawah. Contoh soalan : Sejak akhir-akhir ini [ masalah sosial dalam kalangan remaja ] semakin meningkat

  dan membimbangkan banyak pihak

  Huraikan [ langkah langkah untuk mengatasi masalah ini.]

  Isu Masalah sosial dalam kalangan remaja

  Penyataan soalan Sejak akhir akhir ini masalah sosial dalam kalangan remaja semakin meningkat dan membimbangkan banyak pihak

  Ayat tugasan Langkah langkah mengatasi.

  ISU PENYATAAN SOALAN

  AYAT TUGASAN

 • A. Perenggan Pendahuluan

  1. Sedasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia

  ini tentang isu . ( isu karangan ).

  2. Umum mengetahui bahawa ( isu). semakin hari semakin serius/ kritikal/

  berkurangan/ meningkat/ membimbangkan.

  3. Seandainya kita terus leka dan memandang remeh terhadap isu ini pasti ( kesan)

  4. Persoalannya mengapakah hal/masalah/fenomena sedemikian berlaku?

  5. Siapakah yang harus dipersalahkan? .. ( masukkan peribahasa yang

  sesuai. Cth tepuk dada Tanya selera)

  6. Tiada penyakit yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan

  pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke akar

  umbi.

  B.Perenggan Isi

  ISI PERTAMA

  1. Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa.. ( ayat tugasan). ialah..

  ( isi 1 / apa)

  2.Hal ini demikian kerana . ( huraian / mengapa )

  3.Sekiranya dipraktikkan akan ( bagaimana/kesan)

  4. Sebagai analoginya .( masukkan contoh )

  5. Hal ini menyebabkan . ( huraian contoh )

  6. Persis kata peribahasa Melayu,

  7. Natijahnya,.. ( kesimpulan kecil/ penutup isi)

  ISI KEDUA

  1. Sesungguhnya . ( ayat tugasan ).. ialah ( isi 2 / apa)

  2. Hal ini tercetus kerana .. ( huraian isi/ mengapa )

  3. Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa ( kesan jangka pendek ).

  4. Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah.(contoh)..

  5. Justifikasinya.( huraian contoh)

  6. Bertepatanlah dengan kata peribahasa bahawa( jika ada )

  7. Dengan keadaan sedemikian .. ( kesan/kesimpulan kecil )

  ISI KETIGA

  1. Umum mengetahui bahawa . ( ayat tugasan ) yang seterusnya ialah .. ( isi

  3/apa)..

  2. Dalam konteks ini .. ( huraian isi/ mengapa)..

  3 ..huraian (bagaimana)..

  4.Misalnya.( contoh )..

 • 5. Oleh hal yang demikian (huraian contoh ).

  6 . Fenomena ini dikatakan ..(masukkan peribahasa jika ada)

  7. Yang pasti ..(kesan jangka panjang/kesimpulan kecil)

  ISI KEEMPAT

  1. Tidak dapat dinafikan dari perspektif yang lain..( ayat tugasan )ialah ( isi empat

  /apa)

  2. Hal ini demikian kerana huraian isi/mengapa)

  3 . ..huraian / bagaimana ...

  4. Sebagaimana yang kita sedia maklum,.( masukkan contoh)

  5. Oleh hal yang sedemikian..(huraian contoh )

  6. Bak kata peribahasa atau ungkapan menarik jika ada

  7. Tentulah ..( kesan jangka panjang/kesimpulan kecil )

  ISI KELIMA

  1. Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah

  ( ayat tugasan ).. ialah ( isi 5/apa)

  2. Buktinya ialah( huraian isi /mengapa ).

  3. Hal ini dilakukan kerana ( kesan jangka pendek )..

  4. Tamsilnya..

  5. Jelaslah bahawa. huraian contoh )

  6. Persis kata mutiara..

  7. Nyatalah.(kesan jangka panjang/kesimpulan kecil)

  c.Kesimpulan

  1. Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah kita bersama-sama ibarat ke bukit sama didaki ke lurah sama dituruni mengatasi / menyokong isu _________ini.

  2. Jika tidak kita akan *dipandang rendah / dipandang tinggi oleh negara lain.

  3. Semoga kita akan dapat melahirkan masyarakat / negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

  4. Namun begitu bak kata peribahasa tepuk dada tanya selera.

 • Contoh Karangan Menggunakan Teknik Pasang Siap

  Soalan: Terdapat sebilangan remaja yang menghabiskan masa lapang mereka dengan melepak

  dan merempit. Sebahagian remja pula terjebak dalam gejala sosial seperti menagih

  dadah dan pergaulan bebas.

  Huraikan langkah langkah untuk mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja.

  Contoh karangan

  Sedasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap penjuru dunia

  tentang masalah sosial dalam kalangan remaja seperti merempit, melepak , penyalahgunaan

  dadah, pergaulan bebas dan sebagainya. Umum mengetahui bahawa masalah sosial dalam

  kalangan remaja semakin membimbangkan. Seandainya kita terus leka dan memandang

  remeh terhadap isu ini pasti usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju pada

  tahun 2020 pasti akan menjadi omomg kosong sahaja. Persoalannya mengapakah masalah

  sedemikian berlaku? Siapakah yang harus dipersalahkan? Tiada prnyakit yang tiada

  penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus dijalankan

  secara berterusan agar masalah ini boleh diatasi hingga ke akar umbi.

  Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa, antara tindakan yang boleh

  diambil untuk mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja ialah melalui peranan ibu

  bapa dan keluarga. Hal ini demikian kerana kita sedia maklum bahawa kebanyakan masa para

  remaja banyak dihabiskan di rumah terutamanya sewaktu cuti persekolahan. Ibu bapa

  sewajarnya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak remaja. Sebagai

  analoginya ibu bapa hendaklah bertanya kepada anak-anak remaja tentang permasalahan yang

  dihadapi dan berusaha untuk membantu mereka menyelesaikannya atau dengan kata lain ibu

  bapa adalah pakar rujuk kepada anak anak semasa di rumah. Hal ini menyebabkan anak

  anak akan berasa diri mereka dihargai dan disayangi oleh ibu bapa mereka. Bak kata mutiara

  anak adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Tegaslah,perhatian dan kasih sayang daripada

  ibu bapa amat penting dalam usaha menangani masalah sosial dalam kalangan remaja.

  Sesungguhnya, selain ibu bapa, pihak masyarakat dan pemimpin setempat juga perlu

  memainkan peranan yang signifikan dalam menangani masalah ini. Hal ini tercetus kerana

  para remaja merupakan ahli kepada masyarakat setempat yang perlu diberikan perhatian.

  Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa jika masyarakat mendapati terdapat remaja

  yang melakukan perbuatan negatif, mereka mestilah menegur dan memberi nasihat secara

  berhemah. Dengan kata lain, pihak masyarakat setempat perlu menjadi mata dan telinga dalam

  membentuk tingkah laku remaja. Contoh yang ketara paling dekat dengan kita ialah masalah

  vandalisme. Justifikasinya, sekiranya masalah ini berlaku, masyarakat boleh menegur para

  remaja yang melakukan masalah tersebut dengan berhemah dengan harapan remaja akan

  lembut hati dan makan nasihat. Bertepatanlah dengan kata-kata mutiara iaitu tunjuk menjadi

  telaga budi, ajar menjadi suluh hati. Dengan keadaan sedemikian sekiranya masyarakat

  setempat sentiasa ambil cakna terhadap permasalahan remaja, masalah ini akan dapat diatasi.

 • Umum mengetahui bahawa antara langkah yang pragmatik untuk menangani masalah

  sosial dalam kalangan remaja ialah peranan pihak media massa. Dalam konteks ini, media

  massa perlu memainkan peranan yang berkesan dalam mempengaruhi hati dan minda para

  remaja. Media massa seperti televisyen, radio,Internet ataupun media cetak yang merupakan

  perantara yang paling dekat dengan jiwa remaja perlu menyiarkan program program yang

  boleh memberi kesedaran kepada remaja terutama dalam usaha remaja mencari jati diri

  mereka. Misalnya program seperti Rancangan realiti Imam Muda atau Ustazah Pilihan amat

  berguna kepada remaja kerana melalui program ini terdapat info yang amat berguna untuk

  remaja.Oleh hal yang demikian pemilihan progam yang berkualiti dapat memberi banyak

  faedah dan pihak media massa sewajarnya tidak menjadikan remaja sebagai alat untuk

  mengaut keuntungan semata mata tetapi menjadi wadah penting untuk menjana remaja yang

  berwawasan.Yang pasti, masalah sosial dalam kalangan pelajar akan dapat diatasi sekiranya

  pihak media massa sama- sama bahu - membahu memainkan peranan dan tidak hanya

  memikirkan keuntungan sahaja.

  Tidak dapat dinafikan dari perspektif yang lain, pihak kerajaan juga boleh memainkan

  peranan yang penting dalam menangani masalah sosial dalam kalangan remaja. Hal ini kerana

  pihak kerajaan mempunyai autoriti dalam negara kerana mempunyai kuasa sumber kewangan

  dan boleh menggubal undang undang. Beberapa program untuk remaja perlu dirangka dan

  dilaksanakan secara berterusan agar segala nilai nilai murni yang cuba diterapkan melalui

  program ini akan diamalkan oleh para remaja. Program Latihan Khidmat Negara (