Click here to load reader

KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY PGET-2016 - DENTAL · PDF file KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY BANGALORE PGET-2016 - DENTAL Page 1 of 33 College: D001 - Government Dental College,Bangalore

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY PGET-2016 - DENTAL · PDF file KARNATAKA EXAMINATIONS...

 • KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY BANGALORE

  PGET-2016 - DENTAL

  Page 1 of 33

  D001 - Government Dental College,BangaloreCollege:

  D0008

  D0009

  D000E

  D0011

  D0012

  D0017

  D001A

  D0020

  D0023

  D0027

  D002F

  D0036

  D0039

  D003A

  D00D8

  D00F9

  D0138

  PGET NO

  Dr. AFSHAN SAMAN WAREMANI

  Dr. PREETI NANDA MISHRA

  Dr. BHAKTI HALAPANAVAR

  Dr. RESHU JALAN

  Dr. NEHA JAIN

  Dr. NEHA RAO

  Dr. PATEL HARDIK DEVRAJBHAI

  Dr. APARNA K S

  Dr. NITIN GOYAL

  Dr. ASWATHI SUDHAKARAN

  Dr. RAKHIL R

  Dr. DIVYA DIGAMBER PUTALIKAR

  Dr. JYOTI KUMARI

  Dr. CHANDRALEKHA

  Dr. SHRIKANTH

  Dr. SHRADDHA A SURYAVANSHI

  Dr. LAVANYA N

  CANDIDATE NAME

  4

  5

  10

  12

  13

  16

  19

  23

  26

  29

  36

  41

  43

  45

  122

  127

  132

  RANK

  J4 - MDS. Orthodontics and D F Orthopaedics

  J7 - MDS. Prosthodontics and Crown and Bridge

  J4 - MDS. Orthodontics and D F Orthopaedics

  J6 - MDS. Conservative Dentistry and Endodontics

  J6 - MDS. Conservative Dentistry and Endodontics

  J5 - MDS. Paedodontics

  J1 - MDS. Oral and Maxillofacial Surgery

  J9 - Public Health Dentistry

  J3 - MDS. Periodontology

  J3 - MDS. Periodontology

  J1 - MDS. Oral and Maxillofacial Surgery

  J5 - MDS. Paedodontics

  J8 - MDS. Oral Pathology and Microbiology

  J5 - MDS. Paedodontics

  J1 - MDS. Oral and Maxillofacial Surgery

  J4 - MDS. Orthodontics and D F Orthopaedics

  J2 - MDS. Oral Medicine and Radiology

  COURSE

  GM

  GM

  2AG

  GM

  GM

  2AG

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  2AG

  GM

  3AG

  1G

  SCG

  2AG

  Categ Claim

  GM

  GM

  2AG

  GM

  GM

  2AG

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  2AG

  GM

  3AH

  1G

  SCG

  2AG

  Categ Allot

  20000

  20000

  20000

  20000

  20000

  20000

  20000

  20000

  20000

  20000

  20000

  20000

  20000

  20000

  0

  20000

  20000

  FEES PAID `

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  SL NO

 • KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY BANGALORE

  PGET-2016 - DENTAL

  Page 2 of 33

  D002 - Bapuji Dental College and Hospital,DavangereCollege:

  D0019

  D0021

  D002A

  D0047

  D004B

  D0062

  D0064

  D0091

  D017C

  DG336

  DG116

  DG353

  DG248

  DG203

  PGET NO

  Dr. SAMHITA MAHATA

  Dr. SAKSHI TIWARI

  Dr. NIRDHUM SHIKHA

  Dr. ARCHIE KHERA

  Dr. MOHAMMED NINS KG

  Dr. DAYA SHANKAR

  Dr. SUBHABRATA GHOSH

  Dr. PATEL DISHABEN RAVINDRABHAI

  Dr. BI BI ZOHRA SUNTI

  Dr. ABHILASHA GUPTA

  Dr. DEEPA V

  Dr. JANA SHEJALI ALOKKUMAR

  Dr. CHANDRABHAGA VELANGI

  Dr. CHETANA H K

  CANDIDATE NAME

  18

  24

  33

  56

  58

  77

  80

  108

  137

  523

  541

  547

  599

  754

  RANK

  J4 - MDS. Orthodontics and D F Orthopaedics

  J4 - MDS. Orthodontics and D F Orthopaedics

  J1 - MDS. Oral and Maxillofacial Surgery

  J6 - MDS. Conservative Dentistry and Endodontics

  J6 - MDS. Conservative Dentistry and Endodontics

  J7 - MDS. Prosthodontics and Crown and Bridge

  J1 - MDS. Oral and Maxillofacial Surgery

  J7 - MDS. Prosthodontics and Crown and Bridge

  J5 - MDS. Paedodontics

  J5 - MDS. Paedodontics

  J3 - MDS. Periodontology

  J3 - MDS. Periodontology

  J9 - Public Health Dentistry

  J2 - MDS. Oral Medicine and Radiology

  COURSE

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  2BG

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  Categ Claim

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  Categ Allot

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  FEES PAID `

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  SL NO

 • KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY BANGALORE

  PGET-2016 - DENTAL

  Page 3 of 33

  D003 - College of Dental Sciences,DavangereCollege:

  D0016

  D002D

  D002E

  D0037

  D0043

  D0050

  D0082

  D008D

  D01E6

  DG233

  DG366

  DG234

  DG237

  DG232

  PGET NO

  Dr. NISHAD SONALKUMARI VAKILRAM

  Dr. JAGRITI SINHA

  Dr. SHAMEEKCHA MISHRA

  Dr. PATIL SANKETA BHARAT

  Dr. KARISHMA DIXIT

  Dr. RINSHA GIREESH A

  Dr. MAYURI JAGANNATH KAMATH

  Dr. HARSH VARDHAN SINHA

  Dr. SHRUTHI M S

  Dr. AMIT KUMAR PATHAK

  Dr. VANGARA ADITYA

  Dr. ASWIN PRASAD S

  Dr. ARUN R NAIR

  Dr. SEETHAL C P

  CANDIDATE NAME

  15

  34

  35

  42

  50

  61

  98

  105

  150

  506

  567

  574

  603

  657

  RANK

  J6 - MDS. Conservative Dentistry and Endodontics

  J4 - MDS. Orthodontics and D F Orthopaedics

  J1 - MDS. Oral and Maxillofacial Surgery

  J5 - MDS. Paedodontics

  J6 - MDS. Conservative Dentistry and Endodontics

  J1 - MDS. Oral and Maxillofacial Surgery

  J7 - MDS. Prosthodontics and Crown and Bridge

  J7 - MDS. Prosthodontics and Crown and Bridge

  J4 - MDS. Orthodontics and D F Orthopaedics

  J5 - MDS. Paedodontics

  J3 - MDS. Periodontology

  J3 - MDS. Periodontology

  J9 - Public Health Dentistry

  J2 - MDS. Oral Medicine and Radiology

  COURSE

  GM

  GM

  GM

  3BG

  GM

  GM

  GM

  GM

  3BG

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  Categ Claim

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GMH

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  Categ Allot

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  FEES PAID `

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  SL NO

 • KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY BANGALORE

  PGET-2016 - DENTAL

  Page 4 of 33

  D004 - Academy of Medical Education Dental College,RaichurCollege:

  D0080

  D00B0

  D019E

  DG138

  DG021

  DG264

  PGET NO

  Dr. PRADEEP CHIGADANI

  Dr. ARSHIYA KAUSAR MANIYAR

  Dr. NAFIYA QUAZI

  Dr. SANGAMMA

  Dr. RADHIKA B

  Dr. IRAM RUKHSAR

  CANDIDATE NAME

  97

  116

  141

  513

  577

  787

  RANK

  J6 - MDS. Conservative Dentistry and Endodontics

  J4 - MDS. Orthodontics and D F Orthopaedics

  J5 - MDS. Paedodontics

  J7 - MDS. Prosthodontics and Crown and Bridge

  J3 - MDS. Periodontology

  J2 - MDS. Oral Medicine and Radiology

  COURSE

  3AG

  2BG

  2BG

  GM

  GM

  2BG

  Categ Claim

  GM

  GMH

  GMH

  GM

  GM

  GM

  Categ Allot

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  FEES PAID `

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  SL NO

 • KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY BANGALORE

  PGET-2016 - DENTAL

  Page 5 of 33

  D005 - Dayananda Sagar College of Dental Sciences,BangaloreCollege:

  D0046

  D004C

  D004E

  D018F

  DG080

  DG019

  PGET NO

  Dr. RESHMA S

  Dr. AESHA AKHTAR

  Dr. CHATURVEDI SATHENDRA KUMAR PN

  Dr. NIKHILA G

  Dr. PRERANA GOPAL KRISHNA

  Dr. ANCY KURIAKOSE

  CANDIDATE NAME

  52

  59

  62

  139

  576

  666

  RANK

  J4 - MDS. Orthodontics and D F Orthopaedics

  J6 - MDS. Conservative Dentistry and Endodontics

  J6 - MDS. Conservative Dentistry and Endodontics

  J1 - MDS. Oral and Maxillofacial Surgery

  J3 - MDS. Periodontology

  J2 - MDS. Oral Medicine and Radiology

  COURSE

  GM

  GM

  GM

  3AG

  GM

  GM

  Categ Claim

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  GM

  Categ Allot

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  205000

  FEES PAID `

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  SL NO

 • KARNATAKA

Search related