Kata Adjektif,Kata Tugas Dan Akronim

  • View
    713

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

DIPERSEMBAHKAN OLEH: RUSLINA IFFA HIDAYAH AZURA ADAWIYAH

Jenis Kata Adjektif Pembentukan kata Adjektif Kata adjektif dalam bentuk perbandingan

KATA ADJEKTIF

SifatanWarna Ukuran

JENIS KATA ADJEKTIF

Bentuk waktu Jarak Cara Perasan Pancainder a

PEMBENTUKAN KATA ADJEKTIF

Kata Adjektif Tu ggal

Kata Adjektif Terbitan

Kata Adjektif Ganda

Kata Adjektif Majmuk

KATA ADJEKTIF DALAM BENTUK PERBANDINGAN

Darjah Biasa

Darjah Bandingan Darjah Penghabisan

Kelompok Dasar Kata Tugas

Kata Praklausa

KATA TUGASKata Pascakata

Kata Prafrasa

KELOMPOK DASAR KATA TUGAS

Kata penyambun g ayat

Kata hubung gabungan

Kata hubung pancangan

Kata hubung pancangan relatif

Kata hubung pancangan komplemen

Kata hubung pancangan keterangan

KATA PRAKLAU A

Kata seru

Kata tanya

Kata perintah

Kata pbenar

Kata pangkal ayat

Kata bantu Kata penguat Kata penegas

KATA PRAFRASA

Kata nafi Kata pemeri Kata sendi nama Kata arah

Kata bilangan

KATA ASCAKATA

Kata eneka

Kata Pembenda

Kata adjektif ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif.Kata ini menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama.Kata adjektif boleh diikuti atau didahului dengan kata bantu seperti : Paling. Amat Sungguh Sekali sangat

Kata

adjektif dapat dikenal pasti dan dibezakan daripada kata nama dan kata kerja dengan cirinya boleh didahului dan diikuti oleh kata penguat. Contoh: Amat sakit Sakit sungguh Contoh-contoh ayat : Adik saya tinggi juga . Hujan pagi ini amat lebat sekali.

Penggolongan kata adjektif bolehdilihat berdasarkan jadual:JENIS Sifat atau keadaan Warna Cara Jarak Waktu Bentuk Ukuran Perasaan Pancaindera : Bau Rasa Sentuh Pandang dengar CONTOH Rajin,malas,lesu,berani Merah,biru,kuning,hijau Perlahan,lambat,laju Dekat,hampir,jauh Silam,lewat,suntuk,segera Bujur,bulat,bundar Kurus,pendek,nipis Sayang,benci,suka,marah,

Harum,wangi,busuk,tengik Masin,manis,tawar Lembut,licin,keras Kacak,cantik,hodoh Merdu,nyaring,kuat

KATA ADJEKTIF SIFATAN ATAU KEADAAN

Terdiri daripada perkataan yang memberikan sifatan atau keadaan sebagai unsur keterangan nama.

CONTOHNYA:

Baik Curiga Cerdik Pandai

CONTOH AYATBudak baik selalu dipuji. Pekerja itu menyiapkan tugasnya dengan agak gopoh.KATA ADJEKTIF WARNAKata adjektif jenis ini terdiri daripada perkataan yang membawa pengertian warna sebagai unsur keterangan.

CONTOH

Biru Hijau PerangCONTOH AYAT

Baju merah itu kepunyaanku. Daun-daun hijua tiada lagi pada pokok itu.

KATA ADJEKTIF UKURAN

Jenis perkataan yang membawa pengertian ukuran sebagai bentuk keterangan.

c nt h:

Panjang

Pendek

C nt h ayat:

Jambatan panjang itu baru didirikan. Bilik kecil mudah diurus

KATA ADJEKTIF BENTUK

Jenis perkataan yang membawa pengertian rupa bentuk sebagai unsur keterangan.

Contoh

Bulat

LonjongContoh ayat:

Bola ragbi berbentuk lonjong. Pemuda itu mudah dicam kerana berdagu lengkuk.

KATA ADJEKTIF WAKTU Perkataan yang membawa pengertian konsep masa sebagai unsur keterangan.

Contoh

BaharuContoh ayat

Lama

Jalan lama untuk ke kampung itu telah di baiki. Kanak-kanak suka makan makanan segera.

Kata Adjektif jarak Perkataan yang membawa pengertian konsep ruang antara dua bentuk atau keadaan antara dua kata nama, Contoh

JauhContoh ayat

Dekat

Rumah yang dituju itu sungguh jauh Rumahnya paling hampir dengan sekolah.

Kata Adjektif CaraJenis perkataan yang membawa pengertian keadaan kelakuan seperti ragam.

Contoh

CepatContoh Ayat

Lincah

Tindak balas orang itu sungguh cepat. Pengaliran air sungai itu sungguh deras.

Kata adjektif Perasaan Terdiri daripada perkataan yang membawa konsep perasaan sebagai penerang kata kata nama dan diikuti oleh kata sendi nama.

Contoh

RinduContoh yat

Benci

Dia amat rindu akan emaknya. Saya sangat benci dengan kelakuan buruknya.

Kata Adjektif Pancaindera

Terdiri daripada perkataan yang membawa pengertiaan konsep rasa,pandang,dengar,bau,sentuh,atau gabungan kelima-lima indera,sebbagai penerang kata nama

1)DERIA RASA

CONTOH: Sedap

Manis

Contoh ayat: 1) Minuman itu sungguh manis . 2) Pisang muda kelat rasanya.

DERIA PANDANG

Cantik

Tampan

Contoh ayat: 1) Pemandangan di pinggir laut itu ssungguh cantik 2) Bayi yang comel itu memenangi hadiah utama.DERIA DENGAR

Bising

Merdu

Contoh ayat: 1)Penyanyi itu mempunyai suara yang merdu. 2)Bunyi biolanyaa sungguh mersik.

DERIA BAU

Harum

Busuk

Contoh ayat: 1)Bedak sejuk itu harum baunya. 2)Minyak tengik itu jangan diguna.DERIA SENTUH

Halus

Licin

Contoh ayat: 1)Kain halus itu hasil tenungan tangan . 2)Jangan suka memakia kain lembap.

Bentuk Kata adjektif tunggal Kata adjektif terbitan Kata adjektif majmuk Kata adjektif ganda

Contoh Segar ,luas ,tajam,malu merah Keluasan ,kehandalan,seluas merah, hati,rabun ayam,panjang tangan Besar-besar,jauhjauh,setinggi-tinggi

KATA ADJEKTIF TUNGGAL Terdiri daripada hanya satu perkataan atau bentuk kata tunggal Terhasil daripada bentuk kata dasar. Contoh: Sumbangan saya kepada negara masih kecil amat. Warna kuning digemari oleh kakaknya. KATA ADJEKTIF TERBITAN Terdiri daripada kata dasar yang menerima imbuhan.

I. II.

Awalan kata adjektif Awalan ter- :Menjelaskan keadaan paling. Awalan se- :Membawa pengertian sama. Contoh awalan ter- : Dalam kumpulan kami,dialah yang termuda. Contoh awalan se- : Kelulusannya tidak setinggi adiknya.

APITAN KATA ADJEKTIF Ke-..-an. :Gabungan apitan ke-..-an dengan satu kata dasar daripada jenis kata nama menerbitkan bentuk kata adjektif yang menunjukkan suatu keadaan atau sifat kata nama yang diterangkan. Contoh ayat: Cara hidupnya sungguh kebaratan.

SISIPAN KATA ADJEKTIF Dibentuk melalui gabungan kata dasar daripada jenis kata adjektif,kata nama, atau kata kerja dengan sisipan.4 jenis sisipan ialah em-,-el-,-er-, dan in-. 1)SISIPAN em- : Contoh ayat :Tepukan daripada penyokongnya begitu gemuruh. 2)SISIPAN el-. Contoh ayat : Kulit gelembung itu mulai menanah. 3)SISIPAN erContoh ayat :Bunyi gerodak kedengaran apabila tabung duit itu jatuh. 4)SISIPAN -inContoh ayat: Sastera Melayu moden adalah kesinambungan daripada sastera Malayu lama.

KATA ADJEKTIF GANDA Menggandakan kata adjektif tunggal untuk mmeberi makna keadaan sifat secara menyeluruh. Contoh ayat : 1. Rumah di bandar itu besar-besar belaka. PENGGANDAAN SEPARA KATA ADJKETIF Menggandakan kata adjektif tanpa menggandakan imbuhannya. Penggandaan separa berawalan. Contoh ayat : Sepandai-pandai penipu itu akhirnya tertipu juga. Penggandaan separa akhiran Contoh ayat : Harimau jadi-jadian itu menakutkan penduduk kampung.

i.

i.

i.

Penggandaan berentak kata adjektif. Pengulangan kata dasar berasaskan rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Contoh ayat : Dia dijumpai kusut-masai setelah sesat di dalam hutan.

KATA ADJEKTIF MAJMUK. Merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Contoh ayat : i. Pakaian pengantin itu berwarna kuning langsat. KATA ADJEKTIF DALAM BENTUK PERBANDINGAN DARJAH BIASA :

Contoh ayat : i. Malam ini bulan terang. DARJAH BANDINGAN 1. Bandingan yang sama : Menggunakan awalan se-. Contoh ayat : Gadis itu secantik puteri raja. (Secantik boleh jadi sama cantik) \ 2. Bandingan yang berbeza :menggunakan kata penguat lebih atau kurang. Contoh ayat : Murid itu kurang pandai daripada murid lain. DARJAH PENGHABISAN Darjah penghabisan dapat dilakukan dengan cara berikut :1.

Se- + kata adjektif + gandaan +kata nama Contoh : Sepandai-pandai tupai

2) ter- + kata adjketif Contoh :Terpandai 3)Paling + kata adjektif Contoh : paling pandai 4)Kata adjektif + sekali Contoh : baik sekali 5)ter + amat/sangat +kata adjektif Contoh : teramat baik 6)amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali Contoh:amat pandai sekali.

Kata tugasKata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, frasa kerja, ataupun frasa adjektif. Kata tugak mempunyai tugas-tugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa, klausa, dan ayat. Berdasarkan kreteria kedudukan dan fungsinya dalam binaan ayat, katakata tugas dapat dikelompokkan kepada: (a) kata penyambung ayat; (b) kata praklausa; (c) kata prafrasa; dan (d) kata pascakata

Kata penyambung ayat/kata hubungKata penyambung ayat ialah kata hubung Kata hubung ini terbahagi kepada : (a) kata hubung gabungan (kata hubung setara); dan (b) kata hubung pancangan (kata hubung tak setara) Kata hubung gabungan 1. Kata hubung gabungan menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya 2. Antara kata yang tergolong sebagai kata hubung gabungan termasuklah atau, dan, lalu, malahan, manakala, serta, tetapi, dan sambil. 3. Yang berikut ini ialah contoh penggunaan kata hubung gabungan dalam ayat: Dia membaca sambil mendengar muzik Hani penyabar tetapi adiknya gelojoh Anisah gemar akan buah ciku dan jambu

Kata hubung pancanganKata hubung pancangan menyambung klausa tak setara atau klausa pancangan pada klausa utama (klausa induk) Kata hubung pancangan terbahagi kepada tiga jenis, iaitu: (a) kata hubung pancangan relatif; (b) kata hubung pancangan komplemen; dan (c) kata hubung pancangan keterangan Kata hubung pancangan relatif atau ringkasnya kata relatif digunakan untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil yang lain. Kata relatif yang digunakan ialah yang Contoh ayat