Kata Kerja Transitif Dan Kata Kerja Tak Transitif

 • View
  356

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/29/2019 Kata Kerja Transitif Dan Kata Kerja Tak Transitif

  1/13

  M U H A M M A D F A E Z B . N U R A Z M A N A M R U L L A H

  Kata Kerja Transitif dan Kata

  Kerja tak transitif

 • 7/29/2019 Kata Kerja Transitif Dan Kata Kerja Tak Transitif

  2/13

  Kata kerja dalam bahasa melayu boleh digolongkankepada 2 iaitu :

 • 7/29/2019 Kata Kerja Transitif Dan Kata Kerja Tak Transitif

  3/13

  Kata Kerja Transitif

  Kata kerja yang diikuti objek untuk menjadi frasakerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat.

  Biasanya kata kerja tersebut terdiri daripada kata

  nama atau frasa nama.

 • 7/29/2019 Kata Kerja Transitif Dan Kata Kerja Tak Transitif

  4/13

  Contoh :

  Ayat objek

  Kami sedang membaca buku Buku

  Doktor muda itu membedah

  pesakit jantung

  Pesakit jantung

  Ayah melepaskan burungpeliharaannya

  Burungpeliharaannya

  Kasim hendak mengecatrumahnya.

  rumahnya

 • 7/29/2019 Kata Kerja Transitif Dan Kata Kerja Tak Transitif

  5/13

  Bahagian kata kerja transitif

  Kata kerja transitif boleh dibahagikan kepada 2 :

 • 7/29/2019 Kata Kerja Transitif Dan Kata Kerja Tak Transitif

  6/13

  Perbezaan

 • 7/29/2019 Kata Kerja Transitif Dan Kata Kerja Tak Transitif

  7/13

 • 7/29/2019 Kata Kerja Transitif Dan Kata Kerja Tak Transitif

  8/13

 • 7/29/2019 Kata Kerja Transitif Dan Kata Kerja Tak Transitif

  9/13

  Kata Kerja tak Transitif

  Kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek ataupenyambut selepasnya

  Ia menerangkan perbuatan yang dilakukan pelaku

  terhadap dirinya sendiri. Ia terdiri kepada :

  Kata kerjatak transitif

  tanpa

  pelengkap

  berpelengkap

 • 7/29/2019 Kata Kerja Transitif Dan Kata Kerja Tak Transitif

  10/13

  Perbezaan

 • 7/29/2019 Kata Kerja Transitif Dan Kata Kerja Tak Transitif

  11/13

  Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap

  Kata kerja ini boleh berdiri sendiri tanpa objek atautanpa unsur-unsur lain untuk melengkapkan ayat

  Contoh :

  semua murid di sekolah ini telah pulang Sultan Mizan sedang beradu.

 • 7/29/2019 Kata Kerja Transitif Dan Kata Kerja Tak Transitif

  12/13

  Kata Kerja tak Transitif berpelengkap

  Kata kerja yang mesti diikuti dengan pelengkap(bukan objek) untuk menyempurnakan maksud ayat

  Contoh :

  Kamu hendaklah berbuat baikPesakit jantung itu beransur sihat

 • 7/29/2019 Kata Kerja Transitif Dan Kata Kerja Tak Transitif

  13/13

  Sekian Terima Kasih