Katalog elementów budowlanych - Just Wood It .Katalog elementów budowlanych Wasz partner systemu

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Katalog elementów budowlanych - Just Wood It .Katalog elementów budowlanych Wasz partner systemu

Katalog elementw budowlanych

Wasz partner systemu Holz:

WWW.JUSTWOODIT.COM

JUST WOOD IT ul. Stefana Baleya 12/19 02-132 Warszawa POLSKA

Julien Croisier +48 516 892 457.

Spis treci

1. System Holz 100

1.1 Thoma Holz100 Systemy cienne H100-W......................................................... 4

1.2 Thoma Holz 100 Systemy stropowe H100-DE .................................................. 10

1.3 Thoma Holz100 Systemy dachowe H100-DA ................................................... 11

2. Rozwizania szczegowe 2.1 Standardowe elementy poczeniowe ............................................................... 12

2.2 Poczenia z innymi elementami konstrukcyjnymi ............................................ 16

3. Konstrukcje 3.1 ciany zewntrzne ............................................................................................ 21

3.2 Sufity podwieszane ........................................................................................... 26

3.3 Konstrukcje dachowe strome ............................................................................ 29

3.4 Konstrukcje dachowe paskie ............................................................................ 31

4. Instalacje .................................................................................................................. 32

Wersja wrzesie 2012

Katalog elementw budowlanych

1. System Thoma Holz100 Oznaczenie systemw: W Systemy cienne DE Systemy stropowe DA Systemy dachowe

Thoma Holz100 - jeden system - kompletny dom

Holz100 Systemy cienne (W) Holz100 Standard Holz100 Izolacja cieplna Holz100 Izolacja dwikowa

Holz100 Systemy stropowe (DE)

Holz100 Systemy dachowe (DA)

tworz gotowy do zamieszkania stan surowy Czas montau domu jednorodzinnego

(ok. 150m2 mieszkalnej powierzchni uytkowej) 1 dzie

Wersja wrzesie 2012

Katalog elementw budowlanych

1.1 Systemy cienne H100-W

ciany standardowe Holz100

Gatunki drewna

Element budowlany: wierk / joda / sosna / modrzew

Materia poczeniowy: drewno twarde

Elementy standardowe Thoma Holz100 skadaj si z warstw desek o gruboci od 20 do 60 mm, ukadanych od strony zewntrznej na krzy (w paszczynie poziomej, pionowej oraz po przektnej) i poczonych z rdzeniem pionowym lub z pasem grnym i dolnym o szerokoci 40 lub 80mm za pomoc osadzonych mozaikowo dybli bukowych (rednica ok. d = 20mm).

ciany zewntrzne wyposaane s fabrycznie w warstw papieru izolacyjnego, ukadan w sposb zabezpieczony pomidzy dwoma warstwami desek.

Zagszczone mechanicznie i pyosuche dyble z drewna twardego osadzane s hydraulicznie. W wyniku nastpujcego pniej zwilenia oraz dodatkowo absorpcji wilgoci z otoczenia nastpuje spcznienie dybli, tworzcych tym samym nierozczne poczenie z podoem drewnianym.

W procesie produkcji nie stosuje si klejenia przy uyciu ywic syntetycznych ani te czenia na gwodzie, dziki czemu powstaje masywna ciana drewniana (o maksymalnym rozmiarze 3 x 8m oraz maksymalnej gruboci do 40cm), skadajca si wycznie z drewna.

ciana standardowa

H100-W12

ciana standardowa

H100-W14

ciana standardowa

H100-W17

ciana standardowa

H100-W20

Wersja wrzesie 2012

Katalog elementw budowlanych

Holz100 ciany termoizolacyjne

ciany termoizolacyjne Thoma Holz100 skadaj si - podobnie jak ciany standardowe - z warstw desek o gruboci od 20 do 80 mm. Rnic w stosunku do elementw standardowych stanowi wyfrezowane rowki w poszczeglnych warstwach desek.

Wyfrezowane w warstwach desek rowki (zintegrowana izolacja strukturalna) peni w zespolonej konstrukcji ciennej Holz100 rol makroskopowych, nienaraonych na cyrkulacj poduszek powietrznych, ktre przyczyniaj si do ograniczenia przewodnoci cieplnej ciany, a tym samym do uzyskania znacznie efektywniejszej termoizolacji.

ciany termoizolacyjne Holz100 cechuj si - przy zachowaniu penej statystycznej nonoci - parametrami izolacyjnymi, jakie dotychczas zastrzeone byy wycznie dla materiaw izolacyjnych (wspczynnik dla cian termoizolacyjnych Holz100 = 0,079 W/m2K).

ciany termoizolacyjne produkowane s w nastpujcych grubociach:

- 25,0 cm typ W25

- 30,6 cm typ W30

- 36,4 cm typ W36

ciany termoizolacyjne Thoma Holz100 umoliwiaj uzyskanie bardzo wysokiego standardu energetycznego cian zewntrznych przy niewielkiej gruboci dodatkowych warstw izolacyjnych. Nasze innowacyjne rozwizanie czy w sobie optymalne parametry techniczne ze znakomitymi waciwociami z zakresu fizyki budowli, co pozwala take ograniczy koszty budowy.

ciana termoizolacyjna

H100-W25

ciana termoizolacyjna

H100-W30

ciana termoizolacyjna

H100-W36

Wersja wrzesie 2012

Katalog elementw budowlanych

1) Systemy cian wewntrznych H100-W12

Cechy oglne Grubo elementu 12,0 cm

Funkcja ciana wewntrzna, nienona

Rdze 40 mm

Warstwa wierzchnia Ukad poziomy

Konstrukcja 4-warstwowa

Warstwy (w ukadzie od lewej do prawej) h - K - d h*

Ciar powierzchniowy ok. 55 kg/m2

Fizyka budowli

Gsto objtociowa 450 kg/m3

Przewodno cieplna b.z.

Ochrona przeciwpoarowa Wypalenie wg Aprobaty Technicznej

0,9 mm/min.

H100-W14

Cechy oglne Grubo elementu 14,0 cm

Funkcja ciana wewntrzna, nona

Rdze 60 mm

Warstwa wierzchnia Ukad poziomy

Konstrukcja 4-warstwowa

Warstwy (w ukadzie od lewej do prawej) h - K - d - h

Ciar powierzchniowy 65 kg/m2

Fizyka budowli

Gsto objtociowa 450kg/m3

Przewodno cieplna b.z.

Ochrona przeciwpoarowa Wypalenie wg Aprobaty Technicznej

0,9 mm/min.

Izolacja dwikowa (Politechnika w Graz)

Rw = 39 dB

* h = pozioma, v = pionowa, d = po przektnej, K = rdze

Wersja wrzesie 2012

Katalog elementw budowlanych

2) Systemy cian zewntrznych Warstwy wierzchnie w przypadku cian zewntrznych mog by uformowane w ukadzie poziomym (h) lub pionowym (v). Przykady dla H100-W17:

- H100-W17/v (warstwy wierzchnie w ukadzie pionowym)

- H100-W17/h (warstwy wierzchnie w ukadzie poziomym)

H100-W17

H100- W17/v H100-W17/h

Cechy oglne Grubo elementu 17,0 cm

Funkcja ciana zewntrzna

Rdze 60 mm

Warstwa wierzchnia Ukad poziomy lub pionowy

Konstrukcja 5-warstwowa

Warstwy (w ukadzie od lewej do prawej) H100-W17v H100-W17h

v - h - K - d - v h - v - K - d - h

Ciar powierzchniowy 74 kg/m2

Fizyka budowli

Gsto objtociowa 450 kg/m3

Przewodno cieplna (pomiar Hotbox, Wysza Szkoa Zawodowa w Wels)

0,088 W/mK - ciana standardowa

Ochrona przeciwpoarowa (Instytut Techniki Przeciwpoarowej i Bada w zakresie Bezpieczestwa w Linz)

REI 60

H100-W20

Cechy oglne Grubo elementu 20,0 cm

Funkcja ciana zewntrzna

Rdze 60 mm

Warstwa wierzchnia Ukad poziomy lub pionowy

Konstrukcja 6-warstwowa

Warstwy (w ukadzie od lewej do prawej) v - h - d - K - d - v

Ciar powierzchniowy 90 kg/m2

Fizyka budowli

Gsto objtociowa 450kg/m3

Przewodno cieplna (pomiar Hotbox, Wysza Szkoa Zawodowa w Wels)

0,088 W/mK - ciana standardowa

Ochrona przeciwpoarowa Wypalenie wg Aprobaty Technicznej

0,9 mm/min

Izolacja dwikowa (Politechnika w Graz)

Rw = 41 dB

Wersja wrzesie 2012

Katalog elementw budowlanych

Wersja wrzesie 2012

Katalog elementw budowlanych

H100-W25

Cechy oglne Grubo elementu 25,0 cm

Funkcja ciana zewntrzna

Rdze 80 mm

Warstwa wierzchnia Ukad poziomy lub pionowy

Konstrukcja 7-warstwowa

Warstwy (w ukadzie od lewej do prawej) v - h - d - K - d - h - v Ciar powierzchniowy 109 kg/m2

Fizyka budowli

Gsto objtociowa 435 kg/m3

Przewodno cieplna (pomiar Hotbox, Wysza Szkoa Zawodowa w Wels)

0,079 W/mK - ciana termoizolacyjna

Ochrona przeciwpoarowa Wypalenie

0,9 mm/min

H100-W30

Cechy oglne Grubo elementu 30,6 cm

Funkcja ciana zewntrzna

Rdze 80 mm

Warstwa wierzchnia Ukad poziomy lub pionowy

Konstrukcja 9-warstwowa

Warstwy (w ukadzie od lewej do prawej) v - h - v - h - d - K - d - h - v

Ciar powierzchniowy 134 kg/m2

Fizyka budowli

Gsto objtociowa 435kg/m3

Przewodno cieplna (pomiar Hotbox, Wysza Szkoa Zawodowa w Wels)

0,079 W/mK - ciana termoizolacyjna

Ochrona przeciwpoarowa Wypalenie wg Aprobaty Technicznej

0,9 mm/min

Wersja wrzesie 2012

Katalog elementw budowlanych

H100-W36

Cechy oglne Grubo elementu 36,4 cm

Funkcja ciana zewntrzna

Rdze 80 mm

Warstwa wierzchnia Ukad poziomy lub pionowy

Konstrukcja 11-warstwowa

Warstwy (w ukadzie od lewej do prawej) v - h - v - h - d - k - d - h - v - h - v

Ciar powierzchniowy 159 kg/m2

Fizyka budowli

Gsto objtociowa 435 kg/m3

Przewodno cieplna (pomiar Hotbox, Wysza Szkoa Zawodowa w Wels)

0,079 W/mK - ciana termoizolacyjna

Ochrona przeciwpoarowa (Politechnika w Graz)

REI 120

3) Systemy izolacji dwikowej

H100-Wschall*32