Click here to load reader

Katalog Shimano 2013

 • View
  298

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog Shimano 2013

Text of Katalog Shimano 2013

 • www.shimano.com

  2 3

  Kg

  lb

  vod

  Vtejte na strnkch katalogu Shimano 2013!Rybaen pat mezi nejzbavnj aktivity v ivot. Rybaen je cestou, jak mete uniknout tlaku modernho ivota, zpsobem, jak se dostat do zajmavch mst, kde budete konen zase v kontaktu s prodou a kde budete moci znovu naerpat ivotn energii pro dal dny. Jednou z vhod tohoto sportu je, e si pro jeho provozovn mete pomrn lacino podit vlastn vybaven na slun rovni. Ve spolenosti Shimano si tuto skutenost uvdomujeme, a proto nabzme irok spektrum vybaven pro tm vechny rybsk disciplny.

  Nae nabdka je bohat od prut a navijk, kter jsou kadoron vtzn oceovny na vstavch a veletrzch a kter vyuvaj nejmodernj materily, technologie, konstrukci a vrobn techniky, a po nae cenov nejdostupnj modely, uren novkm i pleitostnm rybm. Jsme znmi po celm svt svou povst vynikajc kvality a posunovnm hranic technologickho vvoje. V tomto katalogu naleznete mnostv modernch a pokrokovch vrobk, kter byly jet ped nkolika mlo lety naprosto nepedstaviteln.

  Vtzn ocenn navijk Vanquish, program Aero Concept, asn navijky Aero Technium XTB a XSC, Big Baitrunner CI4 to vechno jsou vrobky, kter pedstavuj svtovou piku. Vyuvaj nejnovj materily a konstrukn vymoenosti. Ale Shimano vm nabz mnohem vc. Mnoh navijky stedn cenov rovn nyn vyuvaj vhod technologie X-Ship, kterou jste dve nalezli pouze na pikovch navijcch Stella, cvkami AR-C jsou standardn vybaveny ji tm vechny nae navijky. Tak bychom mohli pokraovat s nerezovmi kulikovmi a vlekovmi loisky i pokldkou vlasce Aero Wrap. Pokroil technologie nap vemi cenovmi hladinami nenajdete jen u navijk, ty jsou prost vude.

  Ped nkolika lety Shimano vyvinulo technologii vysokotlakho zpracovn kompozit (HPC). Dve se tak vyrbly jen nejdra pruty. Dnes HPC vyuvme v konstrukci bnch prut. Samozejm as b dl, a proto nyn zavdme do konstrukce pikovch prut revolun technologii 3M Powerlux, kterou zvldlo pouze nkolik firem na svt.

  Poselstv je jasn. Shimano bude dle posouvat konstrukn a technologick hranice. V tomto vvoji nikdy nezapomnme na irokou veejnost bez ohledu, zda se jedn o nruivho rybe, pleitostnho lovce, zatenka i mladho zjemce. Pedstavujeme znaku, kter je tady pro vs, znaku, kter mete vit. Prodvme vybaven, na kter se mete vdy spolehnout.

  Kdy si kupujete vrobek Shimano, kupujete s nm devadest rok zkuenost a svtovou povst. Vybaven urit vyhov vaim potebm a oekvn bez ohledu na cenu. Jak uvidte v tomto katalogu a shnte cokoliv, a rybate kdekoliv, a je v rozpoet jakkoliv, Shimano vm vdy nabdne to, co potebujete a z eho se budete tit.

  Pierangelo Zanetta Generln editel spolenosti Shimano Europe Fishing Holding

  04-05 2013 Novinky

  Navijky06-07 Nov technologie navijk08-19 Navijky s pedn brzdou20-23 Mosk pvlaov navijky24-28 Navijky se zadn brzdou29-34 Baitrunnery35-39 Navijky Big Pit / Specimen40-45 Surfcastingov navijky46 Elektrick multipliktory47-53 Multipliktory54-58 Baitcastingov navijky59 Mukask navijky

  Pehled pouitch symbolPopis parametr

  Parametry prut

  QR kdy

  Hmotnost (g) (nen-li uvedeno jinak)

  V tomto katalogu se u nkterch vrobk objevuj QR kdy. Tyto kdy mete nast do vtiny tzv. chytrch mobilnch telefon. Po naten kdu a pipojen na internet se mete seznmit s vrobkem na videu. teku QR kdu mete sthnout bezplatn z nkterho specializovanho webu s aplikacemi pro mobiln telefony. Jeden z nich naleznete napklad zde: http://gettag.mobi

  Pevodov pomr

  Kapacita vlasce (mm/m)

  Loiska

  Nhradn cvka

  Maximln nastaven brzdy (kg)

  Dlka (m) (nen-li uvedeno jinak)

  Poet oek

  Hmotnost (nen-li uvedeno jinak)

  Pepravn dlka(cm)

  Hmotnost jigu

  Testovac kivka

  Vlasec

  Odhazovac hmotnost

  Poet dl

  Pruty60-61 Technologie prut62-70 Bn pvlaov pruty71 Lehk pvla/ Supercitliv pruty72 Pruty pro lov velkch predtor73 Okounov pruty74 Tradin candtov pruty/ Pruty na lov s mrtvou rybkou75 Pruty parabolick/ progresivn akce76 Pruty na shy77-85 Program Yasei 86-91 Mosk pvlaov pruty92-101 Pruty Specimen 102-103 Plavakov pruty104 Kaprov stalkerov pruty105 Tribal Lite / Program S.T.C.106-107 Sumcov pruty

  108 Parmov pruty109-112 Program Purist 113-114 Pruty pro placen lovit115-119 Matchov pruty120-124 Feederov pruty125 Winklepickerov pruty126-131 Bie132-139 Teleskopick bolognesk pruty140 Teleskopick pruty pro velk vkony141 thl teleskopick pruty/ Lov dravc na vyvenou142-143 Teleskopick pstruhov pruty144 Tdln pstruhov pruty145 Pstruhov specily146-151 Lodn pruty152 Pruty pro vertikln jigging153-154 Teleskopick lodn pruty155 Lodn pruty s quiver pikou

  156-160 Trollingov pruty161 Uptide pruty162-164 Standup pruty165-166 Dvoudln surfov pruty167 Pruty pro st ek168-169 Teleskopick surfov pruty170-173 Tdln surfov pruty174 Mukask pruty

  Psluenstv175-190 Zavazadla191 Podbrky192-198 Obleen199 Obuv a brodic kalhoty / Vesty200-201 Slunen brle202 epice203-211 Vlasce

  Obsah

 • www.shimano.com

  4 5

  Novinky pro seznu 2013

  Novinky roku 2013 Vybran vrobky a technologie

  Aspire DX Spinning (str. 63)jsou jednmi z prvnch prut Shimano, kter vznikly revolun technologii vroby 3M Powerlux. Tuto pikovou technologii vyuv ve svt pouze nkolik firem, mezi nimi pr specializovanch vrobc rybskch prut. To je znmkou skvl povsti znaky Shimano, znm kvalitou a zavdnm modernch inovac. Blanky prut jsou vyrobeny z vysokotlakho kompozitu HPC300 s pms pryskyice Powerlux, co posouv vlastnosti prut o tdu v. Pruty jsou nejen mimodn pevn a odoln, ale tak mnohem leh a citlivj. Jsou vybaveny K-oky Fuji K SiC, rukojet z Power Cork a uivatelsky pizpsobitelnm sedlem navijku z Fossil Wood. Pokrokov technologie spolu s asnm vzhledem umonila vytvoit adu prut, splujc poadavky nejnronjch ryb v Evrop i ve svt.

  Ultegra Fluorocarbon (str. 207)je vysoce kvalitn fluorokarbonov vlasec, tvoen nkolika vrstvami rozdlnch parametr, kter poskytuj vlasci mimodnou odolnost proti odru. Mkk a poddajn rychle potpiv vlasec se skvle ukld na cvku navijku a jeho mimodn hladk povrch napomh dlouhm odhozm.

  Navijky Aero (str. 14-15)Nov navijky programu Aero pinej vysokou kvalitu a jedinen parametry do konstrukce navijk dky silnmu technologickmu zzem spolenosti Shimano. Trojice navijk programu Aero je snadno a na prvn pohled rozeznateln dky patin dimenzovanm cvkm, rotoru a kompaktnmu tlu. Kad z navijk, a specificky zamen napklad pro pvla, matchov nebo feederov zpsob lovu, m stejnou velikost tla. Rozdly naleznete v pevodovm pomru, klikch a celkovm vzhledu, pesn podle poadavk vybranho stylu. Sada kapacitnch

  redukc umouje snadno nastavit vhodnou kapacitu cvky. Vechny navijky programu Aero vyuvaj technologii X-Ship, kter zlepuje

  innost penosu sly a pin mimodnou lehkost chodu.

  Power Pro Bite Motion (str. 211)je novinka, ocenn na vstav

  EFTTEX 2012 jako Nejlep nov

  spltan ra. Je zvltn svmi

  ernmi 5cm znakami v piblin metrovch intervalech v cel dlce

  ry. Pomoc nich mohou rybi kontrolovat stav prutu v klidu, indikovat nejjemnj zbry a

  sledovat chovn ry pi navjen.

  Zavazadla Carp Luggage (str. 175-180)Vvojov tm vnoval mnoho pe a zkuenost do vvoje zavazadel Carp Luggage. Prvn reakce a poznatky ukazuj, e se tato zavazadla stanou vznamnm zlepovatelskm poinem a nepostradatelnou st vbavy kaprovch a specimen ryb. een spolu se systmem kompaktnch zavazadel v rmci programu OCD ukazuje skvlou souhru. Zipy Duralast a dvojit provn Power Stitch budou zrukou dlouholet a bezproblmov funknosti. Revolun program Aero Quiver umouje sestavit modulrn komponenty podle osobnch poteb a zvolench aktivit.

  Vanquish (str. 9)je navijk, splujc nejpsnj

  japonsk poadavky. Nositel prestinho ocenn jako prvn

  pichz na trh s rotorem z materilu CI4+ Magnumlite.

  Pouitm toho novho materilu v kombinaci

  s tlem z hokov slitiny pat k nejlehm pvlaovm navijkm

  srovnateln velikosti. Pouit technologie

  X-Ship zaruuje hladk chod a maximln

  innost penosu sly.

 • www.shimano.com

  6 7

  Technologie navijk Shimano

  Navijky Shimano U od doby, kdy pan Shozabura Shimano vynalezl prvn volnobku

  v roce 1921, vloila spolenost Shimano veker technick odborn znalosti, vdomosti a technologick zkuenosti do

  svch vrobk. Je tedy snadno pochopiteln, pro jsou nae rybsk navijky znm po celm svt svou dlouhodobou

  ivotnost a spolehlivost pi provozovn i v tch nejtch podmnkch. Nen divu kad z navijk pedstavuje doslova

  umleck skvost v oboru pesnch mechanickch konstrukc.

  Nov program Aero spojuje kapacitu a um silnho konstruknho vvojovho tmu Shimano s japonskou tradic vroby. Ti navijky programu Aero jsou snadno poznateln dky bohat dimenzovan cvce a tvaru rotoru v porovnn s kompaktnm tlem. Kad z navijk k vybranmu elu, a ji pvlaov, matchov nebo feederov, m stejnou velikost tla. Li se pevodovm pomrem, navjenm vlasce, rukojet a drobnmi obmnami vzhledu. Tyto rozdly jsou zvoleny tak, aby co nejvce vyhovovaly vybranmu zpsobu rybolovu. Vbrem cvkovch redukc mete zvolit ideln kapacitu vlasce na cvce. Vechny navijky Aero vyuvaj technologii uloen pevodovky X-Ship, kter nabz extrmn hladk chod a mimodn inn penos vkonu.

  CONCEPT

  Odlehen konstrukce Ve spolenosti Shimano vnujeme velkou pozornost snen hmotnosti a zlepen chovn navijku pi navjen i odvjen. Konstrukn pravy pitom pochopiteln nesm snit jeho pevnost.

  Materil pro pevn a lehk tlo navijku a jeho rotor

  Lehk a pevn cvka z hlinku, kovanho za studena

  Mimodn lehk rotor, vyroben z materilu CI4+

  Konstrukn een pevodovky, umoujc hladk chod mechanismu s velkou innost penosu sly z kliky navijku

  Nov materil CI4+ je 2,5 pevnj ne dosud pouvan materil CI4. S tum tlem navijku dochz k menmu opoteben vnitnch soustek. Materil CI4+ byl pouit rovn pi vrob rotoru Magnumlite. Pomh nejen snit hmotnost, ale dv tak pocit hlad rotace rotoru pi zachovn potebn tuhosti konstru