of 5/5
KATALOG ŠTAMPANIH IZDANJA „PROFI SISTEM COM DOO“ PROFI SISTEM COM d.o.o. Smederevo za informatički inženjering i izdavaštvo Mostarska 104 11300 Smederevo www.profisistem.com Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017 Autori pregleda - komentara najnovijih izmena i dopuna Zakona o stečaju: V.f. predsednika Privrednog apelacionog suda sudija Jasminka Obućina i Sudija Privrednog apelacionog suda Duška Ilić Priredila: Redakcija Profi Sistem Com Izdavač: Profi Sistem Com d.o.o. Broj strana: 259 Format: 14,5 x 20,5 Pismo: ćirilica Povez: Plastificirane korice, mek povez sa prošivanjem Cena sa PDV-om po primerku: 2.200,00 din. Zatezna kamata u praksi - pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom Zbirka zakona, odluka, pravnih shvatanja i zaključaka sudova, službenih mišljenja nadležnih ministarstava sa komentarima spornih pitanja u vezi sa zateznom kamatom Autori sentenci i komentara: Nikola Aleksić Nenad Jevtić Priređivač: Nikola Aleksić Broj strana: 302 Format: 16,5 x 24,0 Pismo: ćirilica Povez: Plastificirane korice, tvrd povez sa prošivanjem Cena sa PDV-om po primerku: 3.300,00 din.

KATALOG ŠTAMPANIH IZDANJA „PROFI SISTEM COM DOO“ · Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina Autor komentara: Biljana Antić - dipl

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KATALOG ŠTAMPANIH IZDANJA „PROFI SISTEM COM DOO“ · Zakon o osnovama sistema obrazovanja i...

 • KATALOG ŠTAMPANIH IZDANJA „PROFI SISTEM COM DOO“

  PROFI SISTEM COM d.o.o. Smederevoza informatički inženjering i izdavaštvo

  Mostarska 10411300 Smederevo

  www.pro�sistem.com

  Zakon o stečaju sa Pregledom najnovijih izmena i dopuna iz„Sl. glasnika RS“, br. 113/2017

  Autori pregleda - komentara najnovijih izmena i dopuna Zakona o stečaju:V.f. predsednika Privrednog apelacionog suda sudija Jasminka Obućina i Sudija Privrednog apelacionog suda Duška IlićPriredila: Redakcija Pro� Sistem Com

  Izdavač:Pro� Sistem Com d.o.o.

  Broj strana: 259Format: 14,5 x 20,5 Pismo: ćirilicaPovez: Plasti�cirane korice, mek povez sa prošivanjem

  Cena sa PDV-om po primerku: 2.200,00 din.

  Zatezna kamata u praksi- pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornomkamatom

  Zbirka zakona, odluka, pravnih shvatanja i zaključaka sudova, službenihmišljenja nadležnih ministarstava sa komentarima spornih pitanja u vezi sazateznom kamatom

  Autori sentenci i komentara:Nikola AleksićNenad JevtićPriređivač:Nikola Aleksić

  Broj strana: 302Format: 16,5 x 24,0Pismo: ćirilicaPovez: Plasti�cirane korice, tvrd povez sa prošivanjem

  Cena sa PDV-om po primerku: 3.300,00 din.

 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sakomentarom najznačajnijih novina

  Autor komentara: Biljana Antić - dipl. pravnik, prosvetni inspektor, autor brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima sa temama iz oblasti obrazovanja

  Priredile:Irena Drča i Jelena PetrovićKonsultanti u oblasti obrazovanja i radnih odnosa urednice „Prosvetnog Pravnog Savetnika“

  Broj strana: 244Pismo: ćirilicaFormat: 14,5 x 20,5 Povez: Plasti�cirane korice, mek povez sa prošivanjem

  Cena sa PDV-om po primerku: 1.950,00 din.

  Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

  Povod za ovo izdanje je Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), koji počinje da se primenjuje od 1. juna 2017. godine, kao i izmene koje se odnose na krivična dela protiv privrede i određenih dela protiv službene dužnosti koje se primenjuju od 1. marta 2018. godine.

  Autor prikaza i komentara:Prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda

  Broj strana: 244Pismo: ćirilicaFormat: 14,5 x 20,5 Povez: Plasti�cirane korice, mek povez sa prošivanjem

  Cena sa PDV-om po primerku: 2.530,00 din.

  Komplet za primenu novog Zakona o opštem upravnompostupku

  Štampano izdanje: Zakon o opštem upravnom postupku sa komentarom najznačajnijih novina i modelima+ Elektronsko izdanje: CD sa modelima podnesaka i modelima akata koje donose upravni organi

  Autor komentara: Ruža Urošević, sudija Upravnog sudaPriređivači: Nikola Aleksić, Jelena Petrović, Marko Marjanović

  Broj strana: 256Pismo: ćirilicaFormat: 14,5 x 20,5 Povez: Plasti�cirane korice, mek povez sa prošivanjem

  Cena sa PDV-om po primerku: 4.070,00 din.

 • Cena sa PDV-om po primerku: 2.000,00 din.

  Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2017. godini

  Zbirka sadrži sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2017. godini, razvrstane prema sledećim oblastima: krivično procesno pravo, krivično materijalno pravo prekršaji, parnični postupak,izvršenje i obezbeđenje, uređenje sudova, suđenje u razumnom roku, upravni postupak, upravni spor, obligaciono pravo, radno pravo, svojinskopravni odnosi, porodično pravo, nasledno pravo. Broj strana: 124Format: A4

  Cena sa PDV-om po primerku: 2.000,00 din.

  Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2018. godini

  Zbirka sadrži sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2018. godini, razvrstane prema sledećim oblastima: krivično procesno pravo, krivično materijalno pravo prekršaji, parnični postupak,izvršenje i obezbeđenje, uređenje sudova, suđenje u razumnom roku, upravni postupak, upravni spor, obligaciono pravo, radno pravo, svojinskopravni odnosi, porodično pravo, nasledno pravo. Broj strana: 120Format: A4

  Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2015. godini

  Zbirka sadrži sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2015. godini, razvrstane prema sledećim oblastima: krivično materijalno i proces-no pravo, maloletni učinioci krivičnih dela i krivičnopravna zaštita maloletnih lica, prekršaji, parnični postupak, izvršenje i obezbeđenje, sudska nadležnost, suđenje u razumnom roku, upravni postupak, upravni spor, obligaciono pravo, radno pravo,privatizacija…

  Broj strana: 120Format: A4

  Cena sa PDV-om po primerku: 1.900,00 din.

 • Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2014. godini

  Zbirka sadrži sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2014. godini, razvrstane prema sledećim oblastima: krivično procesno pravo, krivično materijalno pravo, parnični postupak, izvršenje i obezbeđenje, suđenje u razumnom roku, nadležnost sudova, nagrada i naknada troškova advokata, upravni postupak, upravni spor, radno pravo, obligaciono pravo.

  Broj strana: 91Format: A4

  Cena sa PDV-om po primerku: 1.450,00 din.

  Advokatska kancelarija

  Jedini stručni časopis za advokate, izlazi mesečno od septembra 2014. godine.Sadržaj, odnosno njegovu jedinstvenost, predstavljaju:- komentari istaknutih stručnjaka iz različitih oblasti prava, radi što veće praktičnosti potkrepljeni najznačajnijim stavovima sudova;- izbor najaktuelnije sudske prakse;- posebne rubrike za obaveštavanje i podsećanje na najnovije izmene u zakonodavstvu i prikazi izmena zakona i drugih propisa;- aktuelnost i praktična primena njegovog sadržaja u radu advokata;- reč kolege - rubrika namenjena advokatima kao autorima.

  Cena sa PDV-om po primerku: 1.100,00 din.Godišnja pretplata: 9.300,00 din.

  • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2018• Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017• Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015• Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014

  Komplet zbirki sentenci, stavova i zaključaka iz prakseVrhovnog kasacionog suda

  Cena sa PDV-om: 5.900,00 din.

 • Bilten Javnih nabavki

  Stručni časopis za uspešno sprovođenje javnih nabavki

  Bilten se bavi aktuelnim temama i nedoumicama pri sprovođenju javnih nabavki, kao i problemima na koje nailaze učesnici ovih postupaka u praksi. Namenjen svima koji žele da budu upoznati sa svim novinama u oblasti javnih nabavki, odnosno svima koji žele uspešno i lako sprovođenje postup-ka, u skladu sa zakonom.

  Bilten predstavjla svojevrsnu zbirku prakse, komentara, mišljenja i stavova nadležnih državnih organa iz oblasti javnih nabavki i eminentnih stručnjaka, koja će Vam pomoći pri rešavanju konkretnih problema i tumačenju Zakona. Periodično stručno izdanje.

  Cena sa PDV-om po primerku: 1.400,00 din.Godišnja pretplata: 5.280,00 din.

  Tel: (026) 64 44 30; 64 77 90; 64 25 01Fax: (026) 64 25 00E- mail: [email protected]�sistem.rs

  Tekući račun br: 160 - 319888 – 33PIB broj: 104231313 ; Mat. br: 20122439 Šifra del: 5811

  Naručivanje putem telefona: 026/642-501; 644-430 lok. 3ili na e-mail: [email protected]�sistem.rs