Click here to load reader

KATEHEZA KAO INICIJACIJA U VJERU I ODGOJ VJERE fileFAZE STRUKTURIRANJA VJERE James W. Fowler (1940-2015) Utvrđivanje stadija razvoja (strukturiranja) vjere (Stages of Faith) na temelju

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KATEHEZA KAO INICIJACIJA U VJERU I ODGOJ VJERE fileFAZE STRUKTURIRANJA VJERE James W. Fowler...

 • KATEHEZA KAO INICIJACIJA U KATEHEZA KAO INICIJACIJA U VJERU I ODGOJ VJEREVJERU I ODGOJ VJEREVJERU I ODGOJ VJEREVJERU I ODGOJ VJERE

  A.Th.Filipović, Fundamentalna katehetika

 • Odgajati vjeru danas?

  • odgoj/pedagogija/poučavanje/put vjere (= identitet kateheze)

  • je li moguće uvoditi u vjeru i odgajati vjeru? – ona je plod Božje milosti i otajstva ljudske slobode– ona je plod Božje milosti i otajstva ljudske slobode – u praksi: najčešće samo pouka (?) – zapreke odgoju vjere u svijetu pragmatizma i racionalizma

  ili pak iracionalizma

  • pojam stava vjere i zrelosti vjere – kako se može pratiti i provjeravati sazrijevanje/stav? – u kakvom je odnosu prema općeljudskoj zrelosti?

  A.Th.Filipović, Fundamentalna katehetika

 • Shvaćanje vjere danas

  • suvremena teologija: biblijsko – osobnije i obuhvatnije poimanje stava vjere

   vjera kao odgovor na Božju riječ koja zahtijeva odgovor

   vjera kao predanje čitave osobe (sa svim sposobnostima), stav koji osmišljava i usmjerava sav život

   vjera kao dar Duha vjera kao dar Duha

  • obilježena bipolarnošću između:

   obraćenja i daljnjeg produbljivanja vjere

   vjere kao čina (fides qua) i kao sadržaja (fides quae creditur)

   stava vjere i njena izražavanja u kategorijama uvjetovanim kulturom

  A.Th.Filipović, Fundamentalna katehetika

 • Dinamizam vjere

  • biblijsko-teološka obilježja:

   zanimanje za Evanđelje

   obraćenje

   nasljedovanje Krista i nasljedovanje Krista i

   rast prema zrelosti vjere (eshatološkoj punini)

  – kao pojedinac (vjera kao sjeme, rast u spoznaji Boga) – kao zajednica (od nezrelih u vjeri prema zrelima)

  A.Th.Filipović, Fundamentalna katehetika

 • a) vjera kao proces inicijacije – poučavanje – usvajanje kulture skupine, pounutarnjenje stavova, – obred

  – odvajanje/raskid s prošlim – iskušenje/borba – nova pripadnost

  – kršćanska inicijacija: slobodno prihvaćanje, uvođenje u otvorenu

  A .T

  h. F

  il ip

  ov ić

  , F

  un da

  m en

  ta ln

  a ka

  te he

  ti ka

  – kršćanska inicijacija: slobodno prihvaćanje, uvođenje u otvorenu zajednicu, put rasta i dozrijevanja

  – poteškoće kršćanske inicijacije danas

  b) vjera kao usvajanje stavova: spoznajna dimenzija

  djelatna doživljaj-

  na

 • OD PREMA ZRELOSTI

  Afektivna dimenzija

  Kognitivna dimenzija

  Rast vjere

  USVAJANJE STAVOVAOBRAĆENJA

  ZRELOSTI VJERE

  Operativna dimenzija

  STAVOVA VJERE

  A.Th.Filipović, Fundamentalna katehetika

 • Cilj religiozne zrelosti

  • Dinamizam vjere → zrelost vjere (religiozna autonomija)

  • Dozrijevanje stava vjere:• Dozrijevanje stava vjere:

  – mora biti postojan i integriran u cjelinu osobnosti

  – dosljedno i skladno razvijati sve tri aspekta stava: spoznajni, čuvstveni i djelatni

  A.Th.Filipović, Fundamentalna katehetika

 • • Spoznajna dimenzija zrelosti vjere: – informirana, produbljena, obrazložena vjera

  – razlučuje bitno od nebitnog, promjenjivo od nepromjenjivog

  – kritična i samokritična

  • Čuvstvena dimenzija zrelosti vjere – motivacijska samostalnost vjere

  – oslanja se na psihološku zrelost, unutarnju ravnotežu osobe– oslanja se na psihološku zrelost, unutarnju ravnotežu osobe

  – otvorenost novome, stvaralaštvo

  – postojana – zalaganje na dugi rok

  – komunikativna, otvorena za dijalog

  • Djelatna dimenzija zrelosti vjere – produktivna i aktivna vjera

  – dosljedna u djelovanju

  A.Th.Filipović, Fundamentalna katehetika

 • FAZE STRUKTURIRANJA VJERE James W. Fowler (1940-2015)

  Utvrđivanje stadija razvoja (strukturiranja) vjere (Stages of Faith) na temelju empirijskih ispitivanja, uzimajući u obzir sljedeće na temelju empirijskih ispitivanja, uzimajući u obzir sljedeće aspekte:

  a) način mišljenja - stupanj kognitivnog razvoja,

  b) preuzimanje društvenih uloga,

  c) stupanj moralnog rasuđivanja,

  d) granice socijalne svijesti (pripadnosti),

  e) odnos prema autoritetu,

  f) pogled na svijet,

  g) razumijevanje i funkcija simbola.

  A .T

  h .F

  il ip

  ov ić

  , F

  un da

  m en

  ta ln

  a ka

  te he

  ti ka

 • 0. faza: primarna vjera ("primal faith")

  - dječja svijest je tek u nastajanju

  - vjera je predverbalna

  - važnost povjerenja u ljude i okruženje

  - dijete razvija sposobnosti koje će obilježiti njegov kasniji odnos prema Bogu i religiozni razvoj

  A .T

  h. F

  il ip

  ov ić

  , F

  un da

  m en

  ta ln

  a ka

  te he

  ti ka

  I. faza: intuitivno-projektivna vjera (od oko 2 – 6/8 godina)

  - shvaća stvari intuitivno i osjećajno (predoperatorno mišljenje)

  - na Boga projicira svoj način razumijevanja svijeta u kojemu važnu ulogu igra mašta (antropomorfizam)

  - stadij oblikovanja emocionalne dimenzije vjere (u pozitivnom ili u negativnom smjeru)

  A .T

  h. F

  il ip

  ov ić

  , F

  un da

  m en

  ta ln

  a ka

  te he

  ti ka

 • II. faza: mitsko-doslovna vjera (od oko 6/8 – 11/13 godina; moguća i u odrasloj dobi)

  - dob razuma (početak uzročno-posljedičnog zaključivanja); stadij

  konkretno-operacionalnog mišljenja

  - stvarnost se shvaća doslovno i jednoznačno

  - dijete je u stanju izgraditi svoj pogled na svijet i složiti se s drugima

  - važnu ulogu u razumijevanju svijeta i strukturiranju života imaju priče

  (mitovi, simboli i priče sredine u kojoj dijete odrasta) s kojima se

  poistovjećuje

  - slika Boga ima snažna antropomorfna obilježja (doslovno shvaćanje)

  - moralni razvoj: otvara se prema zakonima pravde, zato je i dominantna

  slika Boga Bog koji nagrađuje dobro i kažnjava zlo

  A.Th.Filipović, Fundamentalna katehetika

 • III. faza: sintetičko-konvencionalna vjera ili vjera pripadnosti zajednici (oko 11/13 – ulaska u odraslu dob; moguća i kasnije)

  - razvija se sposobnost pojmovnog i apstraktnog mišljenja, shvaća se što

  znači preneseni ili dublji smisao

  - stječe se nova svijest o sebi i o drugima

  - pubescent/adolescent razmišlja o svojim osjećajima i vodi računa o

  reakcijama i očekivanjima drugih, prilagođava sereakcijama i očekivanjima drugih, prilagođava se

  - vrijeme izgradnje vlastitog identiteta putem ravnanja prema

  vrednotama i kroz sučeljavanje s drugima (vršnjaci – skupina, prijatelji;

  odrasli kao uzori i osobe povjerenja)

  - Boga se doživljava kao prijatelja; važnost skupine vršnjaka = zajednice

  mladih (nije se lako oduprijeti normama skupine) i onoga što drugi

  (većina) misle

  A.Th.Filipović, Fundamentalna katehetika

 • IV. faza: individualno promišljajuća vjera (od početka odrasle dobi)

  - osoba kritički provjerava preuzete vrednote

  - donosi vlastite životne izbore (odluke) i preuzima odgovornost za njih

  - osoba kritički provjerava sadržaje primljene vjerske tradicije i želi ih

  preves� u pojmove → vlastiti pogled na svijet

  - gubi se osjećajna kakvoća vjere, a postiže pojmovna jasnoća sadržaja i - gubi se osjećajna kakvoća vjere, a postiže pojmovna jasnoća sadržaja i

  stječe osjećaj dosljednosti

  - može se dogoditi i prekid sa zajednicom konvencionalne vjere (ili se

  osoba sama udaljuje ili je zajednica odbacuje zbog kritičkih stajališta)

  - rizik ovog stadija jest iluzija da smo u stanju potpuno kontrolirati smisao

  vlastitog postojanja

  A.Th.Filipović, Fundamentalna katehetika

 • V. faza: objedinjujuća vjera ili vjera novog prihvaćanja (oko 40. godine; neki je ni ne postižu)

  - prijelaz u ovu etapu događa se kada osoba postane svjesna da ne može sve držati pod kontrolom te da njezine odluke ne određuju samo svjesni, nego i nesvjesni čimbenici

  - osoba počinje prihvaćati i objedinjavati ono što se u prethodnim etapama činilo kao suprotnostetapama činilo kao suprotnost

  - proširuje svoje odnose izvan pripadnosti socijalnoj klasi, rasi, narodu, religiji, ideologiji...

  - rađa se vjera koja shvaća da se istina ne može svesti samo na jedno stajalište

  A.Th.Filipović, Fundamentalna katehetika

 •  vjera osobe sučeljava se s dijalektičkom dimenzijom religioznog iskustva i s njezinim paradoksima (Bog je istodobno transcendentan i imanentan, svemoguć i dragovoljno ograničen...)

   vjera postaje ponizna (važnost tzv. negativne teologije - osoba shvaća da govoreći o Bogu/Božanskome možemo samo mucati)

   priginje se pred tajnama vjere i pokušava doprijeti do njihova  priginje se pred tajnama vjere i pokušava doprijeti do njihova skrivenog, dubljeg i sveobuhvatnog smisla

   vjera ovog stadija otvorena je istinama drugih religija i kultura

   ozbiljan dijalog zahtijeva produbljivanje vlastitih uvjerenja (nije riječ o indifere

Search related