of 12 /12
Kazimierz Madej Malarstwo

Kazimierz Madej MALARSTWO

  • Author
    olchaw

  • View
    225

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Kazimierz Madej MALARSTWO

Page 1: Kazimierz Madej MALARSTWO

Kazimierz Madej

Malarstwo

Page 2: Kazimierz Madej MALARSTWO

Kazimierz Madej – ur. 1952 r. w Zimnej Wodzie pod Lwowem. Malarz, scenograf, grafik, performer, reżyser, aktor. Dyplom na Wydziale Malarstwa w krakowskiej ASP w 1977 r. Dyplom Studium Scenografii w 1984 r. Kilka wystaw indywidualnych malarstwa, udział w wielu zbiorowych, pokazy - performance. Realizacje plakatów, ilustracji do książek i czasopism, znaków graficznych i akcydensów. Scenografie teatralne, do koncertów i wido-wisk telewizyjnych, kostiumy i wnętrza do filmów fabularnych. Scenografie do spektakli „Piwnicy pod Baranami” w większych miastach Europy, USA i Kanady. W 1983 roku nagroda za naj-lepszą scenografię - 10° festiwal internazionale atti unici - Picco-lo Teatro Citta di Arezzo. Reżyseria widowisk plenerowych, kon-certów i małych form teatralnych „Lochu Camelot”. Dyrektor formacji artystycznej „Kabaret Loch Camelot” od 1992 roku.

biały – cykl 30 obrazów 75 x 60 cm powstałych na przestrzeni 1977 – 2011 jako komentarz - refleksja na temat wydarzeń i rze- czywistości realnej, połączonej z małą podróżą wewnętrzną. „biały” to otwarcie na nieskończoność w jej niezliczonych prze-jawach. Rozważania, asocjacje, skojarzenia i ciągi następstw skojarzeń pojęcia „biały” dał przeczytany wers „spójrz jak ubrany jest na biało” w zderzeniu z obrazem przechodzącego w czar- nym habicie zakonnika, z wewnętrznym dostojeństwem, po-godą, spokojem i światłem. Sam wyraz „biały”, ma swą war-stwę semantyczną i graficzną, powtarzalność, multiplikacja, użyty kolor, stwarzają dodatkowe znaczenia, symbole i war-stwy estetyczne. Elementem obrazu – w większości obrazów stale obecnym, jest sylwetka – pajac. Wiszący, nieruchomy i zastygły, ma potencjalnie możliwość ruchu w zależności od nieprzewidzianej ingerencji zewnętrznej, do której zachęca mechaniką sznurków. Prowokuje do wyzwolenia z zakazu tabu niedotykania eksponatu i obiektu sztuki. Bierny prowokator, oczekujący uczestnictwa i współistnienia. Impulsem do powsta-nia tego elementu obrazu była wycieczka do Związku Sowiec-kiego, w zderzeniu z piosenką W. Wysockiego „Gimnastika”. Demagogia haseł wolności i skrępowanie systemem reżimo- wego, policyjnego państwa. Wolny Człowiek w obrębie granic różnorodnie poszerzanych i zawężanych zewnętrznie. Zdeter-minowanie z którego wyjściem i ratunkiem jest poczucie hu-moru i dystans, lub blaupunkt, czyli droga do nieskończonego BŁĘKITU………………………………………………….............................

Page 3: Kazimierz Madej MALARSTWO
Page 4: Kazimierz Madej MALARSTWO
Page 5: Kazimierz Madej MALARSTWO
Page 6: Kazimierz Madej MALARSTWO
Page 7: Kazimierz Madej MALARSTWO
Page 8: Kazimierz Madej MALARSTWO
Page 9: Kazimierz Madej MALARSTWO
Page 10: Kazimierz Madej MALARSTWO

Jaksa Włodzimierz Dawidowicz (2002) Jaksa Prof. Andrzej Guttfeld (2003) Jaksa Tadeusz Ciemierkiewicz (2004)

Jaksa Grzegorz Kalinowski (2006) Jaksa Antoni Wróblewski (2009) Jaksa Noel Coutts (2010)

Page 11: Kazimierz Madej MALARSTWO

ISBN: 978-83-932874-2-0

Wydawca: Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria „U Jaksy” w MiechowieAdres: Plac Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, tel/fax: 41 383 07 95strona www: http://u-jaksy.miech.pl, e-mail: [email protected]

Opracowanie graficzne: Paweł OlchawaDruk: Drukarnia SKLENIARZ, ul. Lea 118, 30-133 Kraków

JAKSA

Niewątpliwie „ojcem chrzestnym” cyklu Jaksów jest historyk Stanisław Piwowarski. Kiedyś zakrzyknął: „a może by ktoś w końcu namalował Jaksę!”. Książę Jaksa z mroków historii jawi się jako mąż mądry, potężny, waleczny, pobożny, wielkiego serca, wy- trwały, szczodry, bystry, urodziwy, dumny, acz pełen pokory rycerz - pielgrzym do Ziemi Świętej. Już po namalowaniu pierwszego Jaksy zauważyłem, że je- den model nie przekaże wszystkich cech charakteru tego niezłomnego księcia, dobroczyńcy Miechowa. Stąd poszukiwania by w kolejnych modelach odna- leźć kolejną jego cechę - nawet zwyczajnie ludzką, na przykład potrzebę posiłku. Pozostałe przemyślenia zawarte są już w mojej głowie, czyli… autoportrecie.

Kazimierz MadejJaksa Prof. Stanisław Batruch (2005)

Jaksa Kazimierz Madej (2011)

GAL

ERIA

„U JAKSY” W MIECHOW

IE

BIU

RO

W

YS TAW AR TY STYCZNY

CH

Page 12: Kazimierz Madej MALARSTWO