KAZNENI ZAKON RH

 • View
  144

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KAZNENI ZAKON RH

Text of KAZNENI ZAKON RH

 • Kazneni zakon

 • KAZNENI ZAKON Vladimir Poekal, stru.spec.crim.

  2

  Sadraj Definicija kaznenog djela ................................................................................................................ 4

  Naela .............................................................................................................................................. 4

  Pokretanje kaznenog postupka ......................................................................................................... 4

  Zastara kaznenog progona ............................................................................................................... 5

  Nain, vrijeme i mjesto poinjenja KD ........................................................................................... 5

  Razlozi iskljuenja protupravnosti ................................................................................................... 6

  Poinitelj kaznenog djela ................................................................................................................. 6

  Sadraj krivnje ................................................................................................................................. 7

  Vrste kazni i svrha kanjavanja ....................................................................................................... 8

  Vrste kazni ................................................................................................................................... 8

  Svrha kanjavanja ....................................................................................................................... 8

  Novana kazna ............................................................................................................................ 8

  Kazna zatvora .............................................................................................................................. 9

  Kazna dugotrajnog zatvora ......................................................................................................... 9

  Vrste mjera upozorenja i njihova svrha ........................................................................................... 9

  Svrhe mjera upozorenja .............................................................................................................. 9

  Sudska opomena ......................................................................................................................... 9

  Uvjetna osuda ............................................................................................................................ 10

  Uvjetna osuda sa zatitnim nadzorom ...................................................................................... 10

  Vrste sigurnosnih mjera i njihova svrha ........................................................................................ 10

  Vrste sigurnosnih mjera ........................................................................................................... 10

  Svrha sigurnosnih mjera .......................................................................................................... 11

  Zabrana upravljanja motornim vozilom .................................................................................. 11

  Obvezno psihijatrijsko lijeenje ................................................................................................ 11

  Obvezno lijeenje od ovisnosti .................................................................................................. 12

  Oduzimanje predmeta ............................................................................................................... 12

  Kaznena djela protiv ivota i tijela ................................................................................................ 13

  Ubojstvo ..................................................................................................................................... 13

  Teko ubojstvo ........................................................................................................................... 13

  Tjelesna ozljeda ......................................................................................................................... 13

  Teka tjelesna ozljeda ............................................................................................................... 13

  Osobito teka tjelesna ozljeda ................................................................................................... 13

  Teka tjelesna ozljeda s posljedicom smrti ............................................................................... 14

 • KAZNENI ZAKON Vladimir Poekal, stru.spec.crim.

  3

  Teka tjelesna ozljeda iz nehaja ............................................................................................... 14

  Nepruanje pomoi ................................................................................................................... 14

  Kaznena djela protiv osobne slobode ............................................................................................ 14

  Protupravno oduzimanje slobode ............................................................................................. 14

  Kaznena djela protiv privatnosti .................................................................................................... 14

  Neovlateno snimanje i prislukivanje ..................................................................................... 14

  Neovlateno zvuno snimanje i prislukivanje ........................................................................ 15

  Neovlateno slikovno snimanje ................................................................................................ 15

  Neovlateno otkrivanje profesionalne tajne ............................................................................. 15

  Nedozvoljena uporaba osobnih podataka ................................................................................ 15

  Kaznena djela protiv zdravlja ljudi ................................................................................................ 16

  Zlouporaba opojnih droga ........................................................................................................ 16

  Neovlatena proizvodnja i promet drogama ............................................................................. 16

  Kaznena djela protiv spolne slobode ............................................................................................. 17

  Meunarodna prostitucija ........................................................................................................ 17

  Spolni odnoaj bez pristanka .................................................................................................... 18

  Silovanje .................................................................................................................................... 18

  Bludne radnje ............................................................................................................................ 18

  Rodoskvrnue ............................................................................................................................ 18

  Kaznena djela protiv imovine: ....................................................................................................... 19

  Kraa ......................................................................................................................................... 19

  Teka kraa ............................................................................................................................... 19

  Razbojnitvo .............................................................................................................................. 19

  Razbojnika kraa .................................................................................................................... 19

  Iznuda ........................................................................................................................................ 20

  Ucjena ........................................................................................................................................ 20

  Kaznena djela protiv slubene dunosti ......................................................................................... 20

  Zlouporaba poloaja i ovlasti.................................................................................................... 20

  Primanje mita ............................................................................................................................ 21

  Davanje mita ............................................................................................................................. 21

  Odavanje slubene tajne ........................................................................................................... 21

  Protuzakonita pretraga ............................................................................................................. 21

  Iznuivanje iskaza ..................................................................................................................... 21

 • KAZNENI ZAKON Vladimir Poekal, stru.spec.crim.

  4

  Definicija kaznenog djela

  Kazneno djelo Kazneno djelo je djelo koje je zakonom propisano kao kazneno djelo i kojemu su

  obiljeja odreena zakonom. Obiljeja KD su: Radnja, protupravnost, krivnja i bie djela (predvienost u zakonu)

  Naela

  Naelo zakonitosti Kaznena djela i kaznenop