of 24 /24
NAMA : TEO SWEE WEI NO I/C : 791202-01-5168 KUM. : MTE 3 KOD : ELM 3104 TAJUK : Keganasan Rumahtangga PENSYARAH : En.M.Asrar Bin Sidon

keganasan rumahtangga.ppt

Embed Size (px)

Citation preview

NAMA : TEO SWEE WEI

NO I/C : 791202-01-5168

KUM. : MTE 3

KOD : ELM 3104

TAJUK : Keganasan Rumahtangga

PENSYARAH : En.M.Asrar Bin Sidon

Keganasan Rumahtangga

DEFINASI PUNCA KESAN LANGKAH CONTOH

Menurut pakar kanak-kanak buta Amerika Syarikat, Ammeerman , keganasan rumahtangga didefinisikan suatu tindakan yang mempunyai niat merosakkan , mencederakan atau membunuh orang.

Manakala takrif keganasan dalam Akta Keganasan Rumahtangga 1994 ialah tindakan menyebabkan kecederaaan ,penderaan, kerosakan harta dan meletakkan mangsa dalam keadaan ketakutan.

Kebanyakan pendera adalah golongan lelaki dan mangsa adalah wanita atau kanak-kanak.

Kes keganasan rumah tangga adalah seperti penderaan fizikal dan mental, pencabulan ,penganiayaan dan pembunuhan.

Keganasan Rumahtangga Personaliti pendera

Personaliti mangsa.

Kemiskinan /tekanan hidup .

Penagihan arak dan dadah.

Kurang pengetahuan mengenai agama.

Sikap masyarakat.

DEFINASI PUNCA KESAN LANGKAH CONTOH

Keganasan Rumahtangga Perpecahan keluarga.

Tekanan hidup.

Perasaan takut.

Kecederaan.

Meningkatkan kes jenayah.

DEFINASI PUNCA KESAN LANGKAH CONTOH

Keganasan RumahtanggaStrategi Menangani Masalah Keganasan

Rumahtangga Di Kalangan Murid

Program Pencegahan Keganasan Rumahtangga

Kaunseling.

Pendidikan.

Media massa.

Masyarakat.

Tindakan undang-undang.

DEFINASI PUNCA KESAN LANGKAH CONTOH

Keganasan Rumahtangga

Mangsa tidak perlu takut , jika menghadapi keganasan yang tidak serius , boleh mengenal pasti punca berlakunya keganasan dan cuba berbincang dengan pasangannya.

Dapat bantuan daripada pihak ketiga dalam kalangan keluarga seperti ibu bapa.

Keganasan Yang Tidak Serius

DEFINASI PUNCA KESAN LANGKAH CONTOH

Keganasan Rumahtangga

Mendapat bantuan rawatan perubatan di Jabatan Kecemasan dan Kemalangan hospital kerajaan yang berhampiran dan dapatkan nombor laporan perubatan.

Melaporkan kes keganasan di balai polis.

Membuat laporan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan Perintah Perlindungan Interim (IPO)

Jika mangsa menghadapi keganasan setelah IPO dikeluarkan , mangsa boleh melaporkan polis dan polis berkuatkuasa untuk menangkap pesalah.

Keganasan Yang Serius

DEFINISI PUNCA KESAN LANGKAH CONTOH

Keganasan Rumahtangga

DEFINASI PUNCA KESAN LANGKAH CONTOH

Keganasan Rumahtangga

DEFINASI PUNCA KESAN LANGKAH CONTOH

Video Keganasan Rumahtangga

Kesimpulan

Keganasan rumah tangga hari ini merupakan masalah sosial yang semakin meningkat.

Hal ini perlu diberi perhatian yang serius memandangkan ia adalah benih kepada masalah- masalah lain seperti penyalahgunaan dadah, perpecahan hidup berkeluarga, jenayah-jenayah yang lain, dan ia tentunya akan meninggalkan kesan yang negatif kepada generasi akan datang.

Dalam menangani permasalahan ini,semua pihak harus lebih peka, prihatin dan proaktif untuk berkerjasama mengatasi masalah ini.

Penerapan masyarakat penyayang perlu bagi mengatasi masalah ini.

Personaliti Pendera

Personaliti yang ganas, emosional , panas baran dan perlakuan mendera sebagai hobi menyebabkan berlakunya keganasan rumahtangga.

Personaliti Mangsa

Menurut pensyarah psikologi Jabatan Psikologi UKM, salah satu faktor keganasan rumah tangga berlaku kerana sikap yang suka berleter dan menimbulkan kemarahan.

Kemiskinan /Tekanan Hidup

Dalam kebanyakan kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan, ibubapa yang mempunyai masalah tekanan hidup dan kesempitan kewangan sering bertindak ganas.

Penagihan Arak dan Dadah

Individu dalam golongan ini sering hilang pertimbangan dan bertindak ganas terhadap keluarga.

Hal ini terbukti melalui kajian Anne Keywarh, sebanyak 5% pendera mendera kerana ketagihan arak dan dadah.

Kurang Pengetahuan Mengenai Agama

Tanpa pegangan agama, individu ini beranggapan bahawa tindakan mendera tidak mempunyai kesalahan.

Sikap Masyarakat

Sikap masyarakat pada hari ini lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mahu mencampuri urusan orang lain.

Program Pencegahan Mengadakan Program Pencegahan Keganasan Rumahtangga di sekolah dengan penglibatan ibu bapa , anak murid dan masyarakat.

Memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang akibat keganasan rumahtangga terhadap anak mereka.

Kaunseling

Khidmat kaunseling perlu dilakukan di sekolah melalui kaunselor untuk membantu anak-anak murid dan memberi khidmat nasihat kepada mereka yang mengalami masalah tersebut.

Pendidikan Pendidikan yang berteraskan pengetahuan

agama dan moral perlu dilaksanakan pada semua peringkat sekolah agar matlamat membentuk sesebuah masyarakat penyayang akan terjamin.

Menanamkan sikap, nilai moral,kemahiran sosial, dan akademik yang tinggi di kalangan anak-anak murid.

Peranan Media Massa

Media massa haruslah berperanan secara proaktif sebagai sumber sebaran maklumat dalam usaha menyedarkan semula masyarakat tentang kegansan rumah tangga.

Masyarakat

Pihak sekolah perlu mendapat bantuan daripada masyarakat setempat atau pihak luar yang berprofesional supaya mereka mempunyai rasa tanggungjawab sosial untuk bersama-sama membantu mengatasi masalah ini.

Tindakan Undang-Undang

Kelulusan Akta Keganasan Rumahtangga 1994 akan dapat melindungi mangsa keganasan rumah tangga.

Menurut akta ini, pesalah boleh didenda tidak melebihi RM 4000 dan penjara tidak melebihi setahun.