67

KENAIKAN PANGKAT PPPT

  • Upload
    fira

  • View
    644

  • Download
    51

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KENAIKAN PANGKAT PPPT

Citation preview

Page 1: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 1/67

Page 2: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 2/67

MAKLUMAN

Taklimat Jerayawara

Kenaikan Pangkat ini hanya bagi

IKLAN PERMOHONAN TAHUN 2013dan ke atas sahaja.

Page 3: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 3/67

SYARAT KENAIKAN PANGKAT

Pada umumnya,

kenaikan pangkat pegawai PPPT“tidak berasaskan

kekosongan jawatan”

tetapi berdasarkan permohonan.

Page 4: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 4/67

STRUKTUR PENILAIAN KRITERIA KECEMERLANGAN

KRITERIA PENILAIAN

MARKAH PENILAIAN (%)

KATEGORI

I II III IV(PPPT LANJUT

PELAJARAN)

1. PANEL KESEPAKARAN

a. Teras Utama

80 80 85 85 85

b. Kepimpinan

c. Pembangunan

Dirid. Sumbangan

2. PENILAIAN PELAJAR 5 5 - - -

3. PENILAIAN REFEREE 15 15 15 15 15

JUMLAH 100

Page 5: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 5/67

WAJARAN PEMARKAHAN PANEL KESEPAKARANKATEGORI I

GRED JAWATAN

MARKAH PENILAIAN (80 %)

UNSUR PENILAIAN

TERAS UTAMA KEPIMPINANPEMBANGUNAN

DIRISUMBANGAN

29 ke 32 75 5 10 10

31/32 ke 3434 ke 42

70 10 10 10

29/31/32/33/34ke 42

Memperolehi Ijazah Sarjana Muda Dan MemenuhiKriteria kecemerlangan Pada Gred Semasa

41/42 ke 44 65 15 10 10

43/44 ke 48 60 20 10 10

47/48 ke 52 55 25 10 10

51/52 KE 54 50 30 10 10

Page 6: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 6/67

WAJARAN PEMARKAHAN PANEL KESEPAKARANKATEGORI II

GRED JAWATAN

MARKAH PENILAIAN (80 %)

UNSUR PENILAIAN

TERAS UTAMA KEPIMPINANPEMBANGUNAN

DIRISUMBANGAN

41/42 ke 44 TIADA

43/44 ke 48 60 20 10 10

47/48 ke 52 55 25 10 10

51/52 KE 54 50 30 10 10

Page 7: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 7/67

WAJARAN PEMARKAHAN PANEL KESEPAKARANKATEGORI III

GRED JAWATAN

MARKAH PENILAIAN (85 %)

UNSUR PENILAIAN

TERAS UTAMA KEPIMPINANPEMBANGUNAN

DIRISUMBANGAN

41/42 ke 44 65 15 10 10

43/44 ke 48 60 20 10 10

47/48 ke 52 55 25 10 10

51/52 KE 54 TIADA

Page 8: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 8/67

WAJARAN PEMARKAHAN PANEL KESEPAKARANKATEGORI IV

GRED JAWATAN

MARKAH PENILAIAN (85 %)

UNSUR PENILAIAN

TERAS UTAMA KEPIMPINANPEMBANGUNAN

DIRISUMBANGAN

41/42 ke 44 65 15 10 10

43/44 ke 48 60 20 10 10

47/48 ke 52 55 25 10 10

51/52 KE 54 50 30 10 10

Page 9: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 9/67

WAJARAN PEMARKAHAN PANEL KESEPAKARANKATEGORI I, II, III dan IV

(PPPT SEDANG MELANJUTKAN PELAJARAN)

GRED JAWATAN

MARKAH PENILAIAN (85 %)

UNSUR PENILAIAN

TERAS UTAMA KEPIMPINANPEMBANGUNAN

DIRISUMBANGAN

29 ke 32 75 5 10 10

31/32 ke 3434 ke 42

70 10 10 10

29/31/32/33/34ke 42

Memperolehi Ijazah Sarjana Muda Dan MemenuhiKriteria kecemerlangan Pada Gred Semasa

41/42 ke 44 65 15 10 10

43/44 ke 48 60 20 10 10

47/48 ke 52 55 25 10 10

51/52 KE 54 50 30 10 10

Page 10: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 10/67

PERUBAHAN ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI I

SKOP

PENILAIAN

ITEM

PENILAIAN

Keperluan Dokumen

Versi 2

Keperluan Dokumen

Versi 3

PengajarandanPembelajaran

DH51/

52

DH47/

48

DH43/

44

DH41/

42

DH51/

52DH47/48 DH43/44 DH41/42

* Merujuk kepada konteks politeknik dan kolej komuniti di mana calonboleh memilih untuk melaksanakan : 

Menyelia projek

pelajar dalam

gred semasaatau 

1 1 1 1 1 1 1 1

Menguruskan

aktiviti ilmiah

dalam gred

semasa

TIADA 4 4 4 4

TERAS UTAMA

* Bagi gred DH 29, DH31/32, DH33/ 34 tiada perubahan kriteria kecemerlangan bagi versi 3

Page 11: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 11/67

PERUBAHAN ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI II

SKOPPENILAIAN ITEM PENILAIAN Keperluan DokumenVersi 2 Keperluan DokumenVersi 3

Pengurusan

Organisasi,

jaringan

dan

kolaborasi

DH51/52 DH47/48 DH43/44 DH51/52 DH47/48 DH43/44

Rangkaian/ jaringan

kolaborasi2 2 tiada 1 1 tiada

Inovasi dalam aspek P&P

atau pengurusan tugas

tiada tiada tiada 1 1 1

Menyebarluas ilmu

berkaitan bidang tugastiada tiada 2 tiada tiada 1

TERAS UTAMA

SKOP

PENILAIAN

ITEM PENILAIAN ASPEK

PENILAIAN

Keperluan Dokumen

Versi 2

Keperluan Dokumen

Versi 3

Kepimpinan

dan

pengurusan

politeknik/

kolej

komuniti

Merancang,

mengurus,

memimpin, operasi

berkaitan

pentadbiran,

kewangan, fizikal

dan aset

DH51/52 DH47/48 DH43/44 DH51/

52

DH47/

48

DH43/44

Keberkesanan

perancangan,

pengurusan

 √   √   √   √   √   √ 

Penilaian

Subordinate tiada tiada tiada 3 3 3

KEPIMPINAN 

Page 12: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 12/67

PERUBAHAN ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI III

SKOP

PENILAIAN

ITEM PENILAIAN Keperluan Dokumen

Versi 2

Keperluan Dokumen

Versi 3

Pengurusan

Organisasi,

jaringan dan

kolaborasi

DH47/48 DH43/44 DH41/42 DH51/52 DH47/48 DH43/44

Rangkaian/ jaringan

kolaborasi2 tiada tiada Tiada perubahan

Inovasi dalam aspekpengurusan tugas

1 1 1 Tiada perubahan

Menyebarluas ilmu

berkaitan bidang tugastiada 2 2 Tiada perubahan

Pengurusan

Penyelidikan

dan Penulisan

Penulisan ilimiah/ kreatif2 2 2

Tiada perubahan

Memudahcara aktiviti

penyelidikan dan

penulisan berkaitan tugas

2 projek 2 projek 1 projekTiada perubahan

TERAS UTAMA

Page 13: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 13/67

PERUBAHAN ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI IV

SKOP

PENILAIAN

ITEM

PENILAIANKeperluan Dokumen

Versi 2

Keperluan Dokumen

Versi 3

PengurusanOrganisasi,

 jaringan dankolaborasi

DH51/

52

DH47/

48

DH43/44 DH41/42 DH51/

52

DH47/

48

DH43/44 DH41/42

Rangkaian/

 jaringan

kolaborasi2 2 - - 1 1 - -

Inovasi dalam

aspek P&P

atau

pengurusan

tugas

- - 1 1 1 1 1 1

TERAS UTAMA

Page 14: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 14/67

1. TERAS UTAMA :

Pengajaran dan Pembelajaran- Melaksanakan P&P dan kokurikulum dan

- Membantu melaksanakan aktiviti berkaitan P&P dan

- Menyelia projek dalam gred semasa atau;

- Mengurus aktiviti ilmiah

Penyelidikan dan Pembangunan- Menjalankan penyelidikan/ kajian mengikut standard yang bersesuaian

dengan gred semasa

Penerbitan dan Penulisan- Menghasilkan karya asli penulisan ilmiah/ kreatif

- Membentang hasil penulisan/ penyelidikan di peringkat

institusi/ zon/ kebangsaan/ antarabangsa dalam

gred semasa

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI I

50%hingga75%

Page 15: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 15/67

2. KEPIMPINAN : Kepimpinan dan Pembangunan Pengajaran dan

Pembelajaran serta Perkembangan Profesionalisme

- Kepimpinan organisasi ke arah pencapaian visi, misi,

pelan strategik KPT/ organisasi/ institusi

- Jawatankuasa penyelidikan/ inovasi

- Jawatankuasa penerbitan/ penulisan ilmiah

Pelaksanaan dan penyelarasan aktiviti akademik

mengikut sesi pengajian dan penjadualan- Menyelaras aktiviti akademik/ penasihatan akademik/

projek pelajar, kegiatan kokurikulum, pengurusan

bengkel dan makmal

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI I

5%hingga

30%

Page 16: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 16/67

2. KEPIMPINAN (sambungan) :

Tugas Coaching dan Mentoring

- Menjadi mentor kepada pensyarah/ pegawai bawahan

- Menjadi coach kepada pensyarah/ pegawai bawahan

Keperibadian

- Mempunyai sahsiah yang terpuji, role model, kepada

warga pendidik, rakan sekerja, berkerampilan danberpegang teguh kepada etika pendidikan dan

perkhidmatan awam serta peka dan prihatin terhadap

pembangunan diri pegawai/ pelajar

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI I

5%hingga

30%

Page 17: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 17/67

1. TERAS UTAMA :

Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran- mengurus/ memantau/ mengawal selia P&P dan kokurikulum

- Melaksanakan P&P dan kokurikulum

Pengurusan Organisasi, Jaringan dan Kolaborasi- Membina dan menguruskan rangkaian/ jaringan dan kolaborasi

- Menghasilkan inovasi dalam aspek P&P atau pengurusan tugas di gred semasa

- Menyebarluaskan ilmuberkaitan bidang tugas

Pengurusan Penyelidikan dan Penulisan- Menghasilkan karya asli penulisan ilmiah/ kreatif dalam gred semasa

- Memudahcara aktiviti penyelidikan atau penulisan berkaitan perlaksanaan tugas

(contohnya, mendapat, mengurus, memantau, peruntukan/ dana dan kolaborasi)

dalam gred semasa

50%hingga

60%

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI II

Page 18: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 18/67

2. KEPIMPINAN :

Kepimpinan dan Pengurusan Politeknik/Kolej Komuniti

- Kepimpinan organisasi ke arah pencapaian visi, misi, pelan

strategik KPT/ organisasi/ institusi

- Merancang, mengurus, memimpin, dan memantau operasi

berkaitan pentadbiran, perkhidmatan, sumber manusia,

kewangan, kemudahan fizikal dan aset

Pemantauan Pencapaian Pelajar/ Tenaga Pengajar/ Staf Sokongan

- merancang, mengurus dan memantau aktiviti akademik pelajardan keberkesanan program akademik dengan memenuhi piawaian

yang ditetapkan20%

hingga

30%

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI II

Page 19: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 19/67

2. KEPIMPINAN (sambungan) :

Tugas Coaching dan Mentoring

- Menjadi mentor kepada pensyarah/ pegawai bawahan

- Menjadi coach kepada pensyarah/ pegawai bawahan

Keperibadian

- Mempunyai sahsiah yang terpuji, role model, kepada

warga pendidik, rakan sekerja, berkerampilan danberpegang teguh kepada etika pendidikan dan

perkhidmatan awam serta peka dan prihatin

terhadap pembangunan diri pegawai/ pelajar 20%hingga

30%

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI II

Page 20: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 20/67

1. TERAS UTAMA :

Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran- Memberi penerangan, taklimat berhubung akta/ pekeliling/ peraturan/

prosedur/ proses yang digunapakai dalam melaksanakan tugas utama, atau

mengendalikan kes

Pengurusan Organisasi, Jaringan dan Kolaborasi- Membina dan menguruskan rangkaian/ jaringan dan kolaborasi

- Menyebarluaskan ilmu daripada program/ aktiviti/ seminar berkaitan bidang

tugas

- Menghasilkan inovasi dalam aspek pengurusan tugas

Pengurusan Penyelidikan dan Penulisan- Menghasilkan karya asli penulisan ilmiah/ kreatif berkaitan bidang tugas

- Memudahcara aktiviti penyelidikandan penulisan berkaitan bidang tugas

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI III

55%hingga

65%

Page 21: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 21/67

2. KEPIMPINAN : Pengurusan Jabatan/ Unit Di Politeknik/ Kolej

Komuniti

- Kepimpinan organisasi ke arah pencapaian visi, misi,

pelan strategik KPT/ Organsasi/ Institusi

Penglibatan Dalam Jawatankuasa/ Aktiviti Di

Peringkat Politeknik/ Kolej Komuniti

- Memimpin pegawai dalam perancangan dan

pelaksanaan program/ aktiviti di bawah seliaan- Mengetuai sekurang-kurangnya dua (2) JK kerja

program/ aktiviti peringkat jabatan/ bahagian

dalam gred semasa

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI III

15%hingga

25%

Page 22: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 22/67

2. KEPIMPINAN :

Tugas Coaching dan Mentoring

- Menjadi coach kepada pensyarah/ pegawai bawahan

Keperibadian

- Mempunyai sahsiah yang terpuji, role model, kepada

warga pendidik,rakan sekerja, berkerampilan dan

berpegang teguh kepada etika pendidikan dan

perkhidmatan awam serta peka dan prihatin terhadappembangunan diri pegawai/ pelajar

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI III

15%hingga25%

Page 23: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 23/67

1. TERAS UTAMA :

Penggubalan dan Pelaksanaan Dasar (Pengoperasian)

- Menterjemah dasar negara/ kementerian/ jabatan dan merancang

pelaksanaan perancangan strategik jabatan/ kementerian

- Merancang, memimpin, melakukan semakan dan penambahbaikanterhadap program di bawah tanggungjawab

- Menyelia, memantau, dan menggerakkan usaha penambahbaikan

ke atas program/ aktiviti di bawah kawalan

- Mengurus, melapor dan melaksanakan penambahbaikan ke atas

program/ aktiviti di bawah kawalan

50%hingga65%

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI IV

Page 24: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 24/67

1. TERAS UTAMA :

Pengurusan Organisasi, Jaringan dan Kolaborasi

- Membina rangkaian/ jaringan dan kolaborasi dengan pihak institusi

(IPTA/ IPTS), industri atau agensi luar

- Menyebarluaskan ilmu daripada program/ aktiviti/ seminar/berkaitan bidang tugas di peringkat institusi/ jabatan/

kementerian yang telah dihadiri dalam gred semasa

- Menghasilkan inovasi/ pembaharuan/ penambahbaikan bagi

pengurusan tugas dalam gred semasa

Pengurusan Penyelidikan dan Penulisan

- Menghasilkan karya asli penulisan ilmiah/ kreatif berkaitan tugas

dalam gred semasa 50%hingga65%

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI IV

Page 25: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 25/67

2. KEPIMPINAN : Kepimpinan dan Pengurusan Unit/Bahagian/

Penyelarasan Peringkat KPT

- Kepimpinan organisasi ke arah pencapaian visi, misi,

pelan strategik, KPT/ organisasi/institusi

Pemantauan Pencapaian Pegawai

- Memimpin pegawai, dalam perancangan dan

pelaksanaan program/ aktiviti di bawah seliaan- Mengetuai/ menyelaras Jawatankuasa pemandu/

induk/ program/ aktiviti di peringkat kementerian/

jabatan/ bahagian dalam gred semasa 15%hingga

30%

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI IV

Page 26: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 26/67

2. KEPIMPINAN :

Tugas Coaching dan Mentoring

- Menjadi mentor kepada pegawai bawahan

- Menjadi coach kepada pensyarah/ pegawai bawahan

Keperibadian

- Mempunyai sahsiah yang terpuji, role model, kepada

warga pendidik,rakan sekerja, berkerampilan danberpegang teguh kepada etika pendidikan dan

perkhidmatan awam serta peka dan prihatin

terhadap pembangunan diri pegawai/ pelajar 15%hingga

30%

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI IV

Page 27: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 27/67

1. TERAS UTAMA :

Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum

- melaksanakan aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum

- Menghasilkan dokumen inovasi/ penambahbaikan/ pengurusan

dari sudut P&P atau aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum

Penyelidikan dan Pembangunan

- Melaksanakan penyelidikan yang boleh dimanfaatkan oleh

organisasi atau institusi pengajian mengikut tahap yang

bersesuaian dengan gred semasa

Penerbitan dan Penulisan

- Menghasilkan karya asli penulisan ilmiah/ kreatif

- Membentang hasil penulisan

50%hingga75%

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN(KATEGORI I, II, III DAN IV) PPPT SEDANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Page 28: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 28/67

2. KEPIMPINAN : Kepimpinan dan Perkembangan Profesionalisme

- Kepimpinan organisasi/ institusi pengajian ke arah

pencapaian misi, visi, pelan strategik organisasi

- Jawatankuasa penyelidikan/ inovasi

- Jawatankuasa penerbitan/ penulisan ilmiah

Tugas Coaching dan Mentoring

- Menjadi mentor kepada pensyarah/ pelajar lain- Menjadi coach kepada pensyarah/ pelajar lain

5%hingga30%

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN(KATEGORI I, II, III DAN IV) PPPT SEDANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Page 29: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 29/67

2. KEPIMPINAN :

Keperibadian

- Mempunyai sahsiah yang terpuji, role model, kepada

warga pendidik,rakan sekerja, berkerampilan danberpegang teguh kepada etika pendidikan dan

perkhidmatan awam serta peka dan prihatin terhadap

pembangunan diri pegawai/ pelajar

5%hingga30%

ELEMEN PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN(KATEGORI I, II, III DAN IV) PPPT SEDANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Page 30: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 30/67

UNSUR-UNSUR PENILAIAN PANEL KESEPAKARAN

KATEGORI I, II, III DAN IV dan PPPT SEDANG MELANJUTKAN PELAJARAN

3. SUMBANGAN : Sumbangan/Perkhidmatan kepada Institusi/Jabatan/

Kementerian

Sumbangan/Perkhidmatan kepada Komuniti setempat/

Agensi Luar/Negara

4. PEMBANGUNAN DIRI : Kriteria Wajib

Kursus CPCM (1) dan PPK (1)

Kursus KIPA Kriteria Elektif

Masters, PhD, SIP, PIC dll

10%

10%

Page 31: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 31/67

GLOSARI, ISTILAH DAN TERMINOLOGI

FOLIO KRITERIA KECEMERLANGAN

Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi

Page 32: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 32/67

GLOSARI

AKTIVITI ILMIAH / PROJEK PELAJAR

Maksud Melibatkan aktiviti pelajar bersifat ilmiah sebagai nilai

tambah pembangunan kognitif, psikomotor, afektif

dan sosial pelajar, antaranya aktiviti seperti berikut;

Penyelidikan

Khemah kerja/bengkel /kursus /seminar

Lawatan sambil belajar

Projek luar Penghasilan produk

Perkhidmatan (services)

Menyertai pertandingan berbentuk akademik

Page 33: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 33/67

GLOSARI

AKTIVITI ILMIAH / PROJEK PELAJAR (samb) 

Skop Aktiviti ilmiah / projek pelajar dilaksanakan dengan

tujuan:

membina dan meningkatkan keupayaan kognitif,

psikomotor, afektif dan sosial pelajar,

melahirkan modal insan yang kreatif dan inovatif,

menghasilkan pelajar yang seimbang seiring dengan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Aktiviti ilmiah / projek pelajar yang dilaksanakan: secara terancang oleh institusi/ jabatan serta

dibiayai peruntukan/ geran khas, atau

melalui inisiatif pegawai tanpa peruntukan.

Page 34: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 34/67

GLOSARI

AKTIVITI ILMIAH / PROJEK PELAJAR (samb) 

Aspek dinilai Kertas kerja cadangan aktiviti ilmiah / projek

pelajar

Laporan pelaksanaan aktiviti ilmiah / projek

pelajar Hasil / dapatan aktiviti ilmiah / projek pelajar

Keputusan pertandingan

Peringkat penglibatan/ pencapaian

Hasil penyelidikan yang dilaksanakan

Pembuktian lain yang berkaitan

GLOSARI

Page 35: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 35/67

GLOSARI

AKTIVITI PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

Maksud Melibatkan aktiviti penyiasatan secara saintifik mengenai

sesuatu perkara dan melibatkan penemuan ilmu

pengetahuan baharu. Seterusnya, pengetahuan tersebut

digunakan untuk mencipta ilmu baharu atau

menambahbaik proses/ perkhidmatan/ produk. Aktiviti

ini juga boleh menjurus kepada penghasilan hakmilik

harta intelek (paten) dan pengkomersilan.

GLOSARI

Page 36: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 36/67

GLOSARI

AKTIVITI PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (samb) 

Skop Aktiviti penyelidikan dan pembangunan dilaksanakan dengan tujuan: membina a body of knowledge yang menjadi asas sesuatu amalan,

menyelesaikan sesuatu isu/ masalah.

Aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang dilaksanakan:

secara terancang oleh institusi/ jabatan serta dibiayai dengan peruntukan/ geran

penyelidikan khas, atau

atas inisiatif pegawai tanpa peruntukan/ geran penyelidikan khas.

Jenis penyelidikan:

Penyelidikan Asas (fundamental research)

Penyelidikan Gunaan (applied research)

Kajian Tindakan (action research)

Nota:

Penyelidikan yang dijalankan sebaik-baiknya telah melalui peer review dan

mendapat pengesahan daripada Unit/ Jawatan kuasa Penyelidikan dan Inovasi

institusi/ jabatan.

GLOSARI

Page 37: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 37/67

GLOSARI

AKTIVITI PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (samb) 

Aspek

dinilai

bidang penyelidikan

impak hasil penyelidikan terhadap pembelajaran dan pengajaran/ organisasi/

fungsi kerja

pembangunan/ penambahbaikan/ penambahbaikan kualiti berterusan (CQI)

untuk institusi

sumbangan kepada sistem TVET negara

potensi untuk diiktiraf di peringkat kebangsaan/ antarabangsa

menjadi sumber rujukan

dimanfaat dalam rekaan produk dan/ atau perkhidmatan baru

Calon perlu mengemukakan data mentah/ instrumen/ spesimen/ bahan/ soal

selidik sebagai bukti menjalankan penyelidikan. Bukti ini hendaklah yang asli yang

dikumpul semasa penyelidikan dijalankan.

Penyelidikan berkumpulan dibenarkan seperti berikut;

Bagi kajian tindakan terhad kepada maksimum TIGA (3) orang

Bagi penyelidikan/ kajian yang menggunakan mana-mana geran, terhad kepada

maksimum LIMA (5) orang sahaja.

GLOSARI

Page 38: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 38/67

GLOSARI

COACHING DAN MENTORING

Maksud Coaching ialah satu proses interaktif antara pegawai atasan

(coach) dan pegawai bawahan (coachee) bertujuan untuk

mencapai perkara berikut:

Menyelesaikan masalah kerja

Membangunkan kebolehan/ potensi diriMentoring ialah pemberian nasihat, maklumat, atau

bimbingan oleh individu berpengalaman, berkemahiran,

atau memiliki kepakaran yang bertujuan membantu

individu lain meningkatkan pembangunan diri danprofesionnya.

Proses ini menuntut kerjasama dari segi bantuan teknikal,

sokongan peribadi, dan menangani pelbagai cabaran. 

GLOSARI

Page 39: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 39/67

GLOSARI

COACHING DAN MENTORING (samb) 

Skop 

Coachee/ mentee terdiri daripada pegawai yang berada

sekurang-kurangnya satu gred di bawah coach/ mentor.

Sesi pertemuan hendaklah didokumenkan.

Peraturan dan rekod pelaksanaan (contohnya bilangancoachee/ mentee dan jam pertemuan) diperjelas dalam

Buku log Pelaksanaan Coaching dan Mentoring.

Aspekyang

dinilai

Kekerapan dan tempoh penemuan.

Impak kepada pembangunan diri dan keberkesanan

tugas.

GLOSARI

Page 40: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 40/67

GLOSARI

INOVASI DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Maksud Inovasi adalah pembaharuan/ pemberian nilai tambah

yang berkesan kepada penyediaan, penyampaian dan

penilaian pembelajaran dan pengajaran, pengurusan

pembelajaran dan pengajaran, penambahbaikan

kurikulum serta kandungan, metodologi, instrumen

pengukuran/ penilaian, bahan bantu mengajar dan

lain-lain bentuk inovasi yang setara.

GLOSARI

Page 41: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 41/67

GLOSARI

INOVASI DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (samb)

Skop Inovasi yang membawa pembaharuan/ nilai tambah

kepada proses, produk, dan perkhidmatan yang

berkaitan skop tugas pegawai.

Aspek

yang

dinilai

Praktikal

Menjimatkan sumber/ masa/ kos

Memberi faedah/ kesan positif / impak kepada

motivasi dan pencapaian pelajar Merangsang usaha kolaboratif

Hasilnya berpotensi untuk diguna sama

GLOSARI

Page 42: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 42/67

GLOSARI

INOVASI DALAM PENGURUSAN

Maksud Inovasi adalah pembaharuan/ pemberian nilai tambah

yang berkesan kepada produk atau perkhidmatan untuk

menambahbaik sistem penyampaian sedia ada selari

dengan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam

(PKPA).

Skop Pembaharuan/ nilai tambah yang berupaya

meningkatkan kualiti, keberkesanan dan kecemerlanganpengurusan institusi. Merangkumi tugas pengurusan

dasar, jaringan/ kolaborasi, dan pengurusan sumber.

GLOSARI

Page 43: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 43/67

GLOSARI

INOVASI DALAM PENGURUSAN (samb)

Aspek

yang

dinilai

Praktikal

Menjimatkan kos/ masa/ sumber

Memberi faedah/ kesan positif/ impak kepada

motivasi dan pencapaian kerja pegawai dan rakansekerja

Merangsang usaha kolaboratif

Hasilnya berpotensi untuk diguna sama

GLOSARI

Page 44: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 44/67

GLOSARI

PENULISAN DAN PENERBITAN

Maksud 

Penulisan ialah aktiviti berbahasa dalam

mempersembahkan buah fikiran/ idea/ pandangan/

maklumat terhadap sesuatu tajuk pilihan. Persembahan

boleh berbentuk bahan cetak atau bahan visual, sesuai

dengan fungsinya dan audiens.

Penerbitan ialah aktiviti menyediakan bahan bercetak

atau berbentuk digital untuk tujuan edaran kepadaumum atau menghebahkan maklumat bagi

mendapatkan perhatian ahli akademik atau masyarakat

umum. 

GLOSARI

Page 45: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 45/67

GLOSARI

PENULISAN DAN PENERBITAN (samb) 

Skop 

Keutamaan diberi terhadap penulisan ilmiah dalam pembelajaran dan

pengajaran dan bidang pengkhususan yang terdapat di politeknik dankolej komuniti. Walau bagaimanapun, penulisan dan penerbitan dalam

bidang bukan pengkhususan juga boleh dipertimbangkan.

Di antara klasifikasi penulisan adalah:-

(i) Buku

Buku teks/ manual iaitu bahan pembelajaran dan pengajaran yang

digunakan di institusi atau antara institusi

Buku ilmiah/ akademik

Sumbangan sesuatu bab dalam buku

Terjemahan buku daripada karya asal oleh penulis dalam bidang

pengkhususan

Penggubalan Dasar/ Garis Panduan/ Piawaian/ Prosedur/ Akta dan

lain-lain

GLOSARI

Page 46: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 46/67

GLOSARI

PENULISAN DAN PENERBITAN (samb) 

Skop 

(ii) Kertas kerja

Penerbitan hasil penyelidikan/ kajian Artikel berunsur ilmiah/ bukan ilmiah

Jurnal ilmiah

Laporan teknikal dalam bidang  –  diterbitkan hasil daripada jaringan/

kolaborasi

Laporan CQI berkaitan dengan institusi/ fungsi kerja

(iii) Penulisan digital dan aplikasi ICT

Bahan e-learning seperti e-book

Video/ filem/ dokumentasi multimedia

Software/ courseware bidang pengkhususan

Nota:

Laman web/ blog dan lain-lain bentuk forum yang berupa luahan/

pandangan peribadi TIDAK diterima.

GLOSARI

Page 47: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 47/67

GLOSARI

PENULISAN DAN PENERBITAN (samb) 

Skop 

(iv) Penulisan kreatif dan lain-lain Karya/ penulisan kreatif (seperti novel, cerpen, puisi) yang boleh

menyumbang kepada pembangunan sahsiah

Penyuntingan

Ulasan buku/ rencana/ kritikan

Teks ucapan rasmi/ khutbah

Kesesuaian tahap penulisan dan penerbitan dengan gred semasa

bergantung kepada:

impak/ sumbangan penulisan dan penerbitan kepada pengetahuan baru

dalam bidang pengkhususan, proses pembelajaran dan pengajaran,organisasi dan fungsi kerja.

Peringkat penerbitan sama ada pada peringkat institusi, zon,

kebangsaan dan antarabangsa.

GLOSARI

Page 48: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 48/67

GLOSARI

PENULISAN DAN PENERBITAN (samb) 

Aspek

yang

dinilai 

gaya dan kualiti penulisan

keaslian bahan penulisan

impak kepada pembelajaran dan pengajaran

perluasan pengaruh

peringkat penerbitan atau sasaran

penambahbaikan kepada organisasi

peringkat edaran

Bahan penulisan dan penerbitan boleh dipertimbangkan untuk diambil kira

sebagai sumbangan sekiranya keperluan bahan penulisan dan penerbitan dalam

Teras Utama telah dipenuhi.

Penulisan berkumpulan tidak dibenarkan melebihi daripada TIGA (3) orang.

Walau bagaimanapun, kumpulan melebihi tiga orang dibenarkan mengikut

kesesuaian klasifikasi/ kandungan penulisan/ bahan.

Pembahagian markah:

Setiap penulis boleh mendapat markah yang sama sekiranya tugas penulisan

diagihkan secara saksama.

Markah bonus akan diberikan untuk penerbitan di peringkat antarabangsa.

CONTOH PENULISAN (BUKU)

Page 49: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 49/67

CONTOH PENULISAN (BUKU)

CONTOH PENULISAN (BUKU)

Page 50: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 50/67

CONTOH PENULISAN (BUKU)

GLOSARI

Page 51: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 51/67

GLOSARI

PENGURUSAN PENYELIDIKAN/ PENULISAN

Maksud 

Pengurusan penyelidikan/ penulisan bermaksud

memudahcara aktiviti penyelidikan dan penulisan

merangkumi pengurusan, pemantauan, perancangan

aktiviti, perolehan peruntukan, kolaborasi dan lain-lain

yang mana sesuatu projek penyelidikan dan penulisan

dapat dijayakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas

atau fungsi. Bukti proses memudahcara adalah dokumen

yang berkaitan aktiviti yang dimaksudkan.

GLOSARI

Page 52: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 52/67

GLOSARI

PENGURUSAN PENYELIDIKAN/ PENULISAN (samb) 

Skop 

1. Memudahcara aktiviti penyelidikan dan penulisan merangkumi:-

(i) Merancang aktiviti penyelidikan/ penulisan.

(ii) Menubuhkan jawatankuasa atau kumpulan untuk melaksanakan

aktiviti penyelidikan/ penulisan.

(iii)Mendapatkan dana atau peruntukan bagi menjalankan aktiviti

penyelidikan atau penulisan.

(iv)Mengurus dana atau peruntukan berkaitan aktiviti penyelidikan/

penulisan yang diperolehi dengan sebaik mungkin.

(v) Memantau kegiatan penyelidikan atau penulisan yang dijalankan di

institusi agar dapat dijayakan.

(vi)Mengadakan jalinan kolaborasi dalam melaksanakan aktivitipenyelidikan/ penulisan.

GLOSARI

Page 53: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 53/67

GLOSARI

PENGURUSAN PENYELIDIKAN/ PENULISAN (samb) 

Skop 

2. Bukti proses memudahcara adalah laporan aktiviti serta

mana-mana dokumen yang berkaitan dengan aktiviti

penyelidikan/ penulisan seperti:

Slaid pembentangan/ taklimat

Sijil berkaitan

Surat pelantikan

Kertas kerja/ kertas cadangan

Bahan bercetak berbentuk digital atau hardcopy

GLOSARI

Page 54: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 54/67

GLOSARI

PENGURUSAN PENYELIDIKAN/ PENULISAN (samb)

Aspek yang

dinilai 

Objektif aktiviti penyelidikan/ penulisan

Latar belakang/ pengenalan/ persediaan aktiviti

Perincian aktiviti

Perancangan aktiviti Pemantauan aktiviti

Pelaksanaan aktiviti

Impak/ sumbangan/ manfaat

Tahap pencapaian

GLOSARI

Page 55: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 55/67

GLOSARI

PEMBENTANGAN

Maksud 

Pembentangan merangkumi aktiviti pembentangan

kertas kerja/ penulisan ilmiah/ laporan/ inovasi di

hadapan sekumpulan audiens. Contoh: seminar,

kolokium atau persidangan mengikut institusi, zon,

kebangsaan dan antarabangsa.

Pembentangan boleh dilaksanakan pada peringkat

institusi, zon, kebangsaan atau antarabangsa seperti di

Lampiran 1.

GLOSARI

Page 56: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 56/67

GLOSARI

PEMBENTANGAN (samb) 

Skop 

1. Pembentangan melibatkan proses menyediakan bahan-bahanpembentangan.

2. Dokumen penilaian bagi pembentangan adalah seperti:

Slaid pembentangan

Sijil berkaitan Kertas kerja/ kertas cadangan/ laporan/ inovasi/ penulisan

Bahan bercetak berbentuk digital atau hardcopy

Kertas pembentangan

Buku program

Phamplet Surat jemputan/ pengesahan pembentangan

Surat penghargaan

GLOSARI

Page 57: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 57/67

GLOSARI

RANGKAIAN/ JARINGAN KOLABORASI

Maksud

Aktiviti membina dan mengurus jalinan kerjasama

dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dengan

sektor awam/ swasta/ masyarakat serta melaksanakantanggungjawab sosial dan khidmat masyarakat (CSR).

GLOSARI

Page 58: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 58/67

GLOSARI

RANGKAIAN/ JARINGAN KOLABORASI (samb) 

Skop (a) Hubungan IndustriMelaksana dasar hubungan dua hala dengan industri melalui:

memorandum persefahaman/ nota kerjasama/ dialog/ seminar/

forum/ lain-lain platform

khidmat rundingan/ nasihat

latihan

kerjasama dalam bidang pendidikan

(b) Outreach/ Promosi

Melaksana aktiviti promosi dan perhubungan awam bagi meningkatkan

persepsi serta akses & ekuiti masyarakat kepada pendidikan dan latihan

teknikal melalui :

khidmat rundingan/ nasihat

penyebaran maklumat peluang latihan/ pendidikan

GLOSARI

Page 59: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 59/67

GLOSARI

RANGKAIAN/ JARINGAN KOLABORASI (samb)

Skop (c) Khidmat kepada institusi/ masyarakat /agensi lain

Memberi perkhidmatan/ program kemasyarakatan atau

seumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan

modal insan melalui:

khidmat rundingan/ nasihat

latihan kerjasama dalam bidang pendidikan

GLOSARI

Page 60: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 60/67

G OS

RANGKAIAN/ JARINGAN KOLABORASI (samb)

Aspek yang

dinilai

Pencapaian : impak kepada pembelajaran dan pengajaran

perluasan pengaruh

objektif dan sasaran (targets)

pertaburan pencakupan (area of coverage) pendedahan (exposure)

merapatkan jurang

laporan penambahbaikan berterusan/ laporan pelaksanaan

program

Peningkatan :

meningkatkan pencapaian pelajar/ staf/ pegawai

imej/ persepsi terhadap organisasi

meningkatkan pencapaian organisasi

GLOSARI

Page 61: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 61/67

SUMBANGAN

Maksud 

Inisiatif pegawai dalam menabur bakti daripada aspek

pengetahuan, kemahiran dan kepakaran kepada

organisasi yang dianggotainya, masyarakat setempat,

pihak industri atau agensi luar; di peringkat

kementerian/ kebangsaan/ antarabangsa.

GLOSARI

Page 62: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 62/67

SUMBANGAN (samb) 

Skop Sumbangan dinilai berdasarkan:

Peringkat :

(i) dalaman - KPT, JPP/ JPKK/ JPT, Institusi, Jabatan/ Unit

(ii) luaran  –  antarabangsa/ kebangsaan, zon/ negeri, daerah/ syarikat/

badan/ persatuan/ NGO, taman/ kampung/ mukim

Jawatan/ Peranan seperti:

i. Penaung, Penasihat, Pengerusi Induk, Yang diPertua, Presiden,

Pengarah Program

ii. Timbalan Penasihat/Timbalan Pengerusi Induk/Timbalan Pengarah

Program, Setiausaha, Bendahari,

iii. Pengadil, Jurulatih, Penceramah, Panel Penilai

iv. AJK Induk, Fasilitator, Moderator, Panel

v. AJK Kecil

vi. Ahli biasa

GLOSARI

Page 63: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 63/67

SUMBANGAN (samb)

Aspek yang

dinilai 

 Komitmen

 Keberkesanan sumbangan

Contoh aktiviti sumbangan peringkat dalaman institusi/ Jabatan/ Kementerian

di bawah Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) :

Penggubal kurikulum

Penyertaan dalam pertandingan  –  My Skill/ Inovasi/ Robot Soccer dan lain-

lain,

Penglibatan dalam Kumpulan Inovasi dan Kreatif (KIK)

Penglibatan dalam sukan peringkat institusi/ Jabatan/ Kementerian

Lain-lain tugas menyokong pembangunan akademik (sila perincikan)

Menyumbang bakat bagi menjayakan program anjuran institusi/ jabatan/kementerian (contoh: nyanyian, sajak, lakonan dan lain-lain) dan

Program kemasyarakatan anjuran institusi yang menyumbang ke arah

pembangunan modal insan. (sila perincikan)

GLOSARI

Page 64: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 64/67

SUMBANGAN (samb) 

Aspek yang

dinilai 

Contoh aktiviti sumbangan peringkat luar institusi/ Jabatan/ Kementerian selain

daripada Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) :

Pertubuhan masyarakat/ NGO/ khidmat komuniti

Majlis rasmi/ penganjur seminar untuk agensi luar

Mewakili negara ke peringkat antarabangsa

Menyumbang bakat bagi menjayakan program anjuran pihak luar (Contoh:

nyanyian, sajak, lakonan dan lain-lain)

Panel temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran atau selain KPT

Penggubal sukatan/ soalan/ panel penilai peperiksaan agensi luar

Khidmat rundingan/ nasihat kepada pihak industri atau agensi luar

Khidmat latihan kepada pihak industri atau agensi luar.

Penglibatan dalam program kemasyarakatan (anjuran agensi luar) atauseumpamanya yang menyumbang ke arah pembangunan modal insan.

Pasukan Sukarelawan/ aktiviti sukarelawan

Keselamatan/ Pengurusan Risiko/ OSHA

Persatuan profesional/ bukan profesional

Lantikan oleh agensi selain KPT. 

GLOSARI

Page 65: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 65/67

AKTIVITI KURIKULUM DAN KOKURIKULUM

(Khusus Bagi Calon Sedang Melanjutkan Pelajaran)

Maksud 

Aktiviti kurikulum dan kokurikulum merupakan semua aktiviti

yang dilalui oleh calon di institusi pengajiannya mencakupi

pembelajaran samada di dalam mahupun di luar kelas.

Skop 

Skop bagi aktiviti kurikulum dan kokurikulum adalah seperti:

Folio aktiviti kurikulum dan kokurikulum

Buku log

Jadual perancangan/ carta gantt

Laporan kemajuan

Aspek yang

dinilai 

Pencapaian kualiti aktiviti kurikulum dan kokurikulum

PENJELASAN LANJUT

Page 66: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 66/67

PENJELASAN LANJUT

KRITERIA KECEMERLANGAN

• EN AZIZ ZUDDIN OTHMAN

• PN NOR MASITA SULAIMAN

• PN NURUL IZZA MAHADAN

EN MD IRZALI MOHAMAD

E-SIS

• EN MOHD SAHRANMOHIDIN

• PN SITI AMINAH YUSUF

CPCM DAN PPK

KOLEJ KOMUNITI

• EN MOHD NASIR BINKAMARUDDIN

• PN RAZZIAN BT MAT RAZALI

• PN NOOR AZLINA BTAHMAD

• CIK SURIAH BT MOHAMAD

CPCM DAN PPK POLITEKNIK

Page 67: KENAIKAN PANGKAT PPPT

7/17/2019 KENAIKAN PANGKAT PPPT

http://slidepdf.com/reader/full/kenaikan-pangkat-pppt 67/67

SELAMAT MAJU JAYA