KENVATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PAKAIAN SERAGAM

Embed Size (px)

Text of KENVATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PAKAIAN SERAGAM

 • Ruj. Kami : PPDS.400/05/05 Jld.4( Qq.) Tarikh : 20/06/2016

  PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SETIU

  KENVATAAN TAWAR~N SEBUT HARGA

  1. Syarikat yang berpengalaman I berkeupayaan dan berdaftar dengan Kement~rian Kewangan dalam kod bidang 020801, 020802 @ 222401 dan pendaftaran masih sah lakunya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dari tempoh tamat sebut harga adalah dipelawa untuk menyertai sebut harga seperti berikut:-

  NO. PERKARA TARIKH TARIKH, MASA DAN TARIKH SEBUT HARGA PELAWAAN TEMPAT TAKLIMAT TUTUP

  . MEMBEKAL DAN TARIKH: 30/06/2016 MENGHANTAR PAKAIAN (KHAMIS) SERA GAM BAGI 13/07/2016 KAKITANGAN RENDAH MASA: 9.30 PAGI (RABU)

  PPDS. (SH)02/20 16 (LELAKI DAN WANITA) 20/06/2016 DI SEKOLAH-SEKOLAH (ISNIN) TEMPAT: BILIK DAERAH SETIU DAN MESYUARAT, JAM 12.00 PEJABAT PENDIDIKAN PPD SETIU. TENGAHARI DAERAH SETIU TAHUN 2016 (Kehadiran adalah

  DIW AJIBKAN)

  3. Dokumen sebut harga akan diberikan secara percuma dan boleh diambil semasa sesi taklimat. Dokumen sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimetari dan ditulis nombor sebut harga di sebelah kiri sampul boleh dipos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga. Borang yang telah lengkap diisi dan ditandatangani

  hendaklah dikembalikan kepada:

  PERINGATAN :

  Pegawai Pendidikan Daerah Setiu Putera Jaya, Bandar Permaisuri,

  22100 Setiu, Terengganu D.I. (u.p: Unit Pentadbiran Dan Perkhidmatan)

  Pihak syarikat dikehendaki mengemukakan lESEN ASAl pendaftaran kewangan yang masih sah tempohnya semasa sesi pendaftaran kehadiran taklimat dan lawatan tapak.

  Hanya PEMILIK lESEN yang dibenarkan untuk menghadiri sesi taklimat sebut harga ini.

 • Ruj. Kami : PPDS.400/05/05 Jld.4(04) Tarikh : 20/06/2016

  4. Tawaran yang lewat tidak akan dipertimbangkan dan pihak PPD Setiu tidak akan b~rtanggungjawab di atas kehilangan mana-mana dokumen tawaran yang dikemukakan melalui pos.

  5. Pihak PPD Setiu juga tidak terikat menerima tawaran terendah atau

  sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran itu ditolak dan juga tidak bertanggungjawab ke atas perbelanjaan dengan tawaran ini.

  6. Semua pertanyaan atau penjelasan bolehlah berhubung dengan pegawai-pegawai berikut:-

  NAMA PEGAWAI Pn. Roswanita Bt. Abd. Razak Pn. Tg. Nora Nini Wati Bt. Tq. Embonq

  Sekian, terima kasih.

  "Memperkasakan Transformasi Pendidikan" "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

  Saya yang menurut perintah,

  o' (HJ. K~Tlr~~~H BnlDATO' MOHD SAID) Pegawai Pendidikan Daerah Setiu.

  NO. TELEFON 09-6097934 samb 1015 09-6097934 samb 1021