31
Norazilah Daud ARKIB NEGARA MALAYSIA

Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

  • Upload
    ngotram

  • View
    265

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Norazilah Daud ARKIB NEGARA MALAYSIA

Page 2: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

PERMASALAHAN PENGURUSAN REKOD DI JABATAN

Encik Abu Ali Ahmad adalah seorang pegawai kanan di

Jabatan Bulan Purnama Sempurna (JBPS). Beliau

mempunyai sikap yang berikut:

Jarang memulangkan fail yang dipinjam

Suka mengambil fail dari bilik fail dengan sendiri

Suka membawa fail balik rumah

Suka makan dan minum dalam biliknya

Jelaskan apakah langkah-langkah yang perlu diambil

untuk menangani situasi ini.

Page 3: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

3

Page 4: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

4

Page 5: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan
Page 6: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

6

SEBARANG CATATAN YANG MENGANDUNGI

MAKLUMAT

ATAU…SEKUMPULAN DOKUMEN YANG ADA KAITAN ANTARA SATU SAMA LAIN DIWUJUDKAN DALAM SESUATU URUSAN WUJUD DALAM APA JUA BENTUK

Page 7: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Rekod yang diterima secara rasmi atau yang dikeluarkan oleh

mana-mana pejabat awam bagi perjalanan hal ehwalnya atau

oleh mana-mana pekhidmat awam atau pekerja pejabat

awam dalam penjalanan tugas rasminya dan termasuk segala

rekod yang, pada permulaan kuat kuasa Akta ini, adalah

dalam jagaan atau di bawah kawalan Arkib Negara Malaysia

yang ditubuhkan di bawah Akta Arkib Negara 1966.

Akta Arkib Negara 2003

7

Page 8: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

8

REKOD

AWAM

Fail

Peta, Pelan dan

Rekod-Rekod

Senibina

Filem, Kaset,

Mikrofilem

Rekod Elektronik – disket,

CD, DVD, email, magnetic

tape Gambar

Foto

Borang

Laporan /minit

mesyuarat

Terbitan dan

Bahan Bercetak

Page 9: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

9

FAIL

REKOD

BUKAN FAIL

KAD BORANG

BUKU PETA/PLAN

GAMBAR PANDANG DENGAR

KEWANGAN PENERBITAN

DAFTAR

Page 10: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Maklumat yang dihasilkan, ditawan, diproses, dan disimpan oleh komputer.

Paperless

Paper-less

10

Page 11: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Simpan

Jaga

Pelihara

Tersedia

Capai

Tulen

Selamat

Kandungan

Konteks

Struktur

Pengarkiban rekod elektronik

Kini Selamanya 10 Tahun 50 Tahun 500 Tahun

Page 12: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

12

PEWUJUDAN

PENGGUNAAN

PEMELIHARAAN

PELUPUSAN

Pemisahan

PEMUSNAHAN

PINDAH KE ARKIB

Kertas, Filem

Media Stabil

Pengkalan Data

Disket, CD-ROM

Sistem Register

Di simpan didalam

gedung

Pengkalan Data

e-Mail

Web

Disimpan didalam

repositori elektronik

Dilaksanakan setelah fail

tidak diperlukan Pemisahan perlu

dilaksanakan di peringkat

pewujudan

Rekod Traditional Rekod Elektronik Kitaran Hayat Rekod

Berbentuk Fisikal

Secara Manual

Berbentuk Fisikal

Di simpan di gedung

Secara Fisikal

Bersama Metadata dan

Keperluan Keselamatan

Secara Elektronik

Bersama Metadata dan

keperluan keselamatan

Secara Elektronik dan

Fisikal

PEYELENGARAAN

PENGUNAAN SEMULA

Page 13: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

13

Berstruktur (stuctured) – applikasi Tidak berstruktur (unstructured) – e-mail, ms

word, power point, Web – multimedia – gambar, rakaman suara,

teks, dll

Page 14: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

14

Kehilangan maklumat

Integriti Rekod Elektronik

Kesan Pembangunan Teknologi

Penyeragaman Amalan dan Prosedur Pengurusan Rekod

Kefahaman dan Kesedaran

Pengetahuan dan Kemahiran Pengurusan Rekod

Page 15: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Unik – Sahih/Tulin

Mengandungi Maklumat

Bertambah(fail-dokumen bertambah)

Mempunyai Nilai

Dua Kategori Utama

Kitaran Hayat Rekod – 3 Peringkat

15

Page 16: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Urusan Am (Housekeeping)

Urusan Fungsian (Functional)

16

Page 17: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

URUSAN AM (HOUSEKEEPING) FUNGSIAN (FUNCTIONAL)

PENTADBIRAN - (100)

TANAH, BANGUNAN DAN

INFRASTRUKTUR - (200)

PENGURUSAN ASET - (300)

KEWANGAN - (400)

SUMBER MANUSIA - (500)

TANAH - PEJABAT TANAH

PERUBATAN - J.KESIHATAN

SURAT BERANAK - JPN

PASPORT - IMIGRESEN

CUKAI PENDAPATAN – LHDN

KESELAMATAN DAN JENAYAH

– PDRM

Page 18: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Akauntabiliti/

Bahan Integriti/Alat kawalan &

perundangan

Bahan bukti

Boleh dipercayai

18

Page 19: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Bahan rujukan

Memori institusi/Ingatan

Penyampaian perkhidmatan yang cekap

Kesinambungan kerja

19

Page 20: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Menguruskan rekod sejak ia diwujudkan sehingga dilupuskan

20

Page 21: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Kawalan secara efisyen dan sistemetik ke atas pewujudan, penerimaan, penyelenggaraan, penggunaan, dan pelupusan rekod.

Kawalan ini termasuk memelihara bukti dan maklumat dalam bentuk rekod mengenai aktiviti dan transaksi sesebuah organisasi

Page 22: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Melicinkan kerja pentadbiran

Meningkatkan kecekapan

Memberikan perkhidmatan yang cekap

Meningkatkan produktiviti

Meningkatkan imej jabatan

Menjimatkan ruang, kos dan masa

22

Page 23: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Tenaga pekerja

Kepakaran

Kewangan/Peralatan

Ruang penyimpanan rekod

Masa

Akta, Polisi dan Peraturan (ANM)

23

Page 24: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

24

PEWUJUDAN

REKOD

PENGGUNAAN

DAN

PEMELIHARAAN

REKOD

PELUPUSAN/PEMISAHAN

REKOD

Kitar Hayat Rekod

SURAT

MENYURAT

BORANG

LAPORAN

ARAHAN

PENYALINAN

KOMPUTER

OPERASI

FAIL

PENGKELASAN

PENGESANAN

MAKLUMAT

TENAGA

KERJA

PERALATAN

SENARAI

PEMINDAHAN

JPR

PEMINDAHAN

REKOD

PEMUSNAHAN

REKOD

PENILAIAN

REKOD

LAWATAN

Page 25: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Pelbagai bentuk

Mempunyai kegunaan

Elakkan salinan yang berlebihan

Pegawai yang bertanggungjawab

25

Page 26: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Kawalan pergerakan fail

Penyimpanan

Pengesanan

Akses

26

Page 27: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Keselamatan rekod ◦ Bilik Fail dan keperluan bilik fail

◦ Musuh-musuh rekod

◦ Pemuliharaan rekod

27

Page 28: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Rekod tidak aktif

Penilaian

Simpan dan musnah

28

Page 29: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

Mewujud dan menjaga rekod-rekod jabatan

Menyimpan rekod secara sistematik dan memelihara

rekod dengan baik

Mengasingkan rekod yang tidak diperlukan

Dapatkan khidmat konsultansi daripada Arkib Negara

Malaysia untuk pengurusan rekod jabatan

29

Page 30: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan

MERUJUK KEPADA PENGURUSAN REKOD DI JABATAN ANDA SILA BINCANGKAN PERKARA-PERKARA BERIKUT :-

1. KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG TERDAPAT DI JABATAN ANDA

2. KELEBIHAN-KELEBIHAN YANG TERDAPAT DI DALAM SISTEM PENGURUSAN REKOD DI JABATAN ANDA.

3. SIKAP PEGAWAI DAN KAKITANGAN TERHADAP SISTEM PENGURUSAN REKOD JABATAN ANDA

4. CADANGAN-CADANGAN ANDA UNTUK MEMPERBAIKI PENGURUSAN REKOD DI JABATAN ANDA

30

Page 31: Kepentingan dan Keperluan Sistem Pengurusan Rekod Kerajaan