kepimpinan instruksional oleh kpp sjq

 • View
  240

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of kepimpinan instruksional oleh kpp sjq

 • *

 • Pengurusan Kurikulum Sekolah

  Mesyuarat JKS

  1. WAJIB dipengerusikan sendiri oleh guru besar.

  2. Sekurang-kurangnya 4 x setahun

  3. Agenda :

  Dialog prestasiPelaksanaan program/aktivitiPencerapan PdP

  4. Minit dan maklumbalas

  *

 • Peng. Kurikulum Sekolah Berkesan

  Mesyuarat JKS

  1. WAJIB dipengerusikan sendiri oleh guru besar.

  2. Sekurang-kurangnya 4 x setahun

  3. Agenda :

  Dialog prestasiPelaksanaan program/aktivitiPencerapan PdP

  4. Minit dan maklumbalas

  *

 • Dashboard

  Prestasi 3 tahun

  DIALOG PRESTASI

  SK CONTOH

  KUALA TERENGGANU

  Aspek20132014Sasaran 2015Gred Purata UPSR2.021.981.895A392323SKPM858892Skor Komposit78.478.9Band22

 • Dashboard

  Prestasi UPSR tahun semasa

  DIALOG PRESTASI

  SK CONTOH

  KUALA TERENGGANU

  Prestasi 3 tahun

  AspekTOVOTI 1AR 1OTI 2AR 2OTI 3AR 3ETRARGred Purata 2.712.452.272.091.85

  5A3813723

  MIN C83.49497.6100100

  Aspek20132014Sasaran 2015Gred Purata UPSR2.021.981.855A392323MINIMUM C8588100

 • Dashboard

  Prestasi UPSR tahun semasa

  DIALOG PRESTASI

  SK CONTOH

  KUALA TERENGGANU

  Prestasi 3 tahun

  AspekTOVOTI 1AR 1OTI 2AR 2OTI 3AR 3ETRARGred Purata 2.712.453.072.272.091.85

  5A38313723

  MIN C83.49466.297.6100100

  Aspek20122013Sasaran 2014Gred Purata UPSR2.021.981.855A392323MINIMUM C8588100

 • Dashboard

  Prestasi UPSR tahun semasa

  DIALOG PRESTASI

  SK CONTOH

  KUALA TERENGGANU

  Prestasi 3 tahun

  AspekTOVOTI 1AR 1OTI 2AR 2OTI 3AR 3ETRARGred Purata 2.712.453.072.272.802.092.731.85

  5A3831377723

  MIN C83.49466.297.675.610078.4100

  Aspek20122013Sasaran 2014Gred Purata UPSR2.021.981.855A392323MINIMUM C8588100

 • Dashboard

  Prestasi Mata Pelajaran

  DIALOG PRESTASI

  SK CONTOH

  KUALA TERENGGANU

  SubjekTOVOTI 1AR 1OTI 2AR 2OTI 3AR 3ETRARBM PenA49414719825Min C7994651007310077100GP2.82.53.12.32.92.22.82.0

 • Dashboard

  Penentuan Gred Purata

  DIALOG PRESTASI

  SK CONTOH

  KUALA TERENGGANU

 • Peng. Kurikulum Sekolah Berkesan

  Mesyuarat JKS

  1. WAJIB dipengerusikan sendiri oleh guru besar.

  2. Sekurang-kurangnya 4 x setahun

  3. Agenda :

  Dialog prestasiPelaksanaan program/aktivitiPencerapan PdP

  4. Minit dan maklumbalas

  *

 • PELAN 3 KAKI(3 FEET PLAN)

 • *

 • Trust

  Merancang program yang dinamik dan akan mendapat kepercayaan dan keyakinan daripada guru dan murid

  Result

  Menetapkan sasaran hasil yang ingin dicapai dan memastikan guru dan murid tahu agar semua pihak bergerak ke arah yang sama

  Action

  Perancangan program haruslah berdasarkan sasaran hasil, teratur dan keperluan keadaan semasa

  Collaboration

  Bekerjasama dengan pelbagai pihak yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung (PIBG, Ibubapa, komuniti setempat, NGO dsb)

  Execution

  Melaksanaan program secara teratur, terancang & terpimpin agar tidak tersasar dari sasaran hasil yang ditetapkan

 • *

 • Peng. Kurikulum Sekolah Berkesan

  Mesyuarat JKS

  1. WAJIB dipengerusikan sendiri oleh guru besar.

  2. Sekurang-kurangnya 4 x setahun

  3. Agenda :

  Dialog prestasiPelaksanaan program/aktivitiPencerapan PdP

  4. Minit dan maklumbalas

  *

 • Peng. Kurikulum Sekolah Berkesan

  Pencerapan PdP

  Kepimpinan Instruksional.Maklumbalas pencerapan yang konstruktifMencerap semua guruTerancang

  5. Didokumenkan

  *

 • Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sebagai Penolong Pemimpin Instruksional

  Pencerapan/penyeliaan dalam kurikulum

  ( p & p) merupakan salah satu tanggungjawab penting seseorang pengetua/guru besar /GPK Pentadbiran untuk memastikan kejayaan pelaksanaan kurikulum di sekolah

  *

 • Kementerian Pelajaran juga telah mengeluarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1987 yang menghendaki

  pengetua/guru besar /GPK Pentadbiran menjalankan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah secara sistematik: terancang, berjadual, berfokus, didokumentasikan, dan ada penambahbaikan (kaizen)

  *

 • Di samping menjalankan penyeliaan di dalam bilik darjah,Pengetua/Guru Besar/GPK Pentadbiran harus juga memainkan peranan-peranan lain sebagai seorang pemimpin kurikulum. Beliau perlu memastikan bahawa :

  a.Pelaksanaan kurikulum di sekolahnya dijalankan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran serta mengikut prinsip-prinsip pendidikan yang kemaskini;

  *

 • Pembekalan alat bantuan mengajar dan bahan-bahan tambahan adalah dikendalikan secara terancang; diputuskan dalam mesyuarat panitia

  Pengagihan tugas mengajar

  (pemberatan jadual waktu) aktiviti kokurikulum diagih mengikut kelayakan dan pengalaman guru serta dibuat secara seimbang, adil, saksama, dan berhikmah.

  d.Panitia mata pelajaran berfungsi seperti yang dirancang, mesyuarat minima 2 x setahun, dan ikut keperluan semasa patuh kpd PU 550, Peraturan Pendidikan dan Kurikulum Kebangsaan.

  *

 • e.Program perkembangan staf dirancang dan dijalankan berdasarkan keperluan- keperluan yang telah dikenalpasti : berdasarkan analisis keperluan, berorientasikan peningkatan ilmu dan kemahiran, untuk menolong sesama rakan sejawat, mengambil kira dapatan pencerapan, dan tinjauan menerusi perkongsian ilmu, muafakat dan kesepakatan, dan keharmonian organisasi.

  f. Program penilaian berterusan dijalankan seperti yang dikehendaki dan tindakan susulan diadakan ke atas hasil penilaian (iaitu rekod profil dan rekod prestasi murid);

  (Program PKKP difahami, dihayati, diamal dan dibudayakan) : Berfokus, teliti, cakna, prihatin dan

  integriti.

  *

 • g. Aspek Pemantauan:

  - Rancangan pengajaran guru

  (BRM); aktiviti panitia dilaksanakan dan kajian semula diadakan dari semasa ke semasa;

  - Kualiti Kerja Guru

  (bersih, cekap, amanah, yakin, tabah, cekal dan gigih : tidak berputus asa dengan perkara kebaikan)

  - Kualiti kerja murid dan prestasi murid sentiasa terkawal, didokumentasikan, diterjemahkan, dimanfaatkan, dijelmakan kepada kemenjadian murid, berbutir dan boleh diukur, (perubahan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan)

  *

 • Penyeliaan (pencerapan) Aspek Kurikulum

  Dalam penyeliaan aspek ini, pengetua/guru besar/GPK Pent. hendaklah memastikan:

  a.Kesemua guru mempunyai Sukatan Pelajaran, HSP, Rancangan Pelajaran Tahunan dan dijelmakan dalam Rancangan Pelajaran Harian serta memahami tujuan dan objektif pendidikan;objektif p & p, dan hasil pembelajaran.

  b.Setiap guru hendaklah dibekalkan dengan dokumen tugasan: Jadual Waktu Mengajar, JW Kelas, JW Individu,Surat Pekeliling Ikhtisas, Buku Perancangan Sekolah :Buku Panduan, Takwim, Pekeliling Dalaman dan lain-lain keperluan yang berkaitan.

  *

 • c.Peruntukan masa bagi mata pelajaran di setiap kelas dan sebaran waktu adalah seimbang dan mesti mematuhi serta akur dengan Akta Pendidikan 1996 (PU 550;

  d.Waktu mata pelajaran amali (PAI, KHB, dan Sains) ditunjukkan dalam Jadual Waktu;

  e.Sekolah mempunyai BBM, Bahan Tambahan dan Bahan Rujukan guru dan murid;

  *

 • f. Langkah-langkah sewajarnya diambil agar kesemua bahan kurikulum tersebut ditempatkan dalam bilik/ruang mesra pengguna, mudah dicapai dan digunakan dengan sepenuhnya. Didokuumentasikan, Rekod secara berterusan tekal dan kemaskini.

  *

 • Penyeliaan (pencerapan) Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)

  Dalam penyeliaan p & p pengetua/guru besar, GPK Pentadbiran hendaklah memastikan bahawa guru memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut :

  a.Pengajaran memberikan peluang bagi murid mengalami pelbagai jenis aktiviti pembelajaran; (individu, kumpulan, berpasangan) yang dapat meningkatkan kemahiran JERI, (Eq, Iq, Sq, dan lain-lain kecerdasan)

  *

 • b.Pengajaran guru tidak terhad kepada kaedah ekposisi/penerangan dan demonstrasi yang berpusatkan guru (teacher-centred) tetapi menggunakan kaedah campuran eksposisi bersama kaedah-kaedah yang berpusatkan murid (child-centred); guru mengajar dan murid belajar.

  c.Guru menggunakan kaedah kelas/kumpulan/individu) dan bahan yang berbeza dengan mengambilkira perbezaan kebolehan individu murid;

  *

 • Aktiviti pemulihan dan pengayaan dirancang dan dijalankan oleh guru;

  Penguasaan fakta asas secara spontan oleh semua murid ditekankan dengan secukupnya (misalnya diadakan congak dari semasa ke semasa);

  Pemahaman dan penguasaan bahasa oleh semua murid diberi perhatian;

  Penyerapan dan penggabungjalinan disedari dan diamalkan di dalam keadaan yang sesuai.

  *

 • Penyeliaan pengajaran dan pembelajaran yang khusus bagi sesuatu waktu pelajaran hendaklah mengambilkira aspek-aspek yang berikut :

  a.Perancangan dan persediaan guru untuk mengajar serta kepatuhan tentang SPI Bil 3/1999;

  b.Penyampaian/Teknik pengajaran guru; menarik dan berkesan.

  c.Penyertaan murid; menyeluruh dan sekata, serasa, nikmat pembelajaran

  *

 • d.Iklim/Suasana bilik darjah;

  (kondusif lagi bersemi : bersih, indah, dan berseri)

  e.Kerja bertulis murid.

  Pemeriksaan konstruktif, Guru mengajar murid belajar, tunjuk teladan, penghargaan, pengiktirafan, segera, mesra dan bersahabat, sabar ikhlas, dan ikhsan.

  *

 • Untuk mendapatkan segala maklumat yang dikehendaki, penyelia/pemantau seharusnya mempunyai idea yang jelas tentang apakah yang diharapkan pada guru dan murid bagi setiap aspek