of 50 /50
Nama Calon : Nik Mohamad Zhafran Bin Nik Mohd Zuber Tingkatan : 3 Muslim Nombor K/P : 950604-03-6143 Nama Sekolah : SMA. Al-Quran Waddin MIGRASI DALAMAN PENDUDUK

Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

Text of Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

Page 1: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

Nama Calon : Nik Mohamad Zhafran Bin Nik Mohd Zuber

Tingkatan : 3 Muslim

Nombor K/P : 950604-03-6143

Nama Sekolah : SMA. Al-Quran Waddin Tajuk Kerja Kursus :Kajian Tentang Migrasi Dalaman Penduduk Di Permas Jaya, Masai

Daerah Johor Bahru, Johor. Guru Penilai : Pn Nur Azean Binti Arsad

MIGRASI DALAMAN

PENDUDUK

Page 2: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

Isi Kandungan

1.0 Penghargaan 3

2.0 Pendahuluan 4

3.0 Objektif Kajian 5

4.0 Kawasan Kajian 64.1 Peta Nageri Johor 74.2 Peta Daerah Johor Bahru 84.3 Lakaran Peta Kawasan Kajian Permas jaya 9

5.0 Kaedah Kajian 10

8.0 Dapatan Kajian 118.1 Konsep migrasi penduduk 118.2 Pola migrasi penduduk 118.3 Faktor-faktor mempengaruhi migrasi dalaman 128.4 Kesan migrasi dalaman 158.5 Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman 18

7.0 Rumusan 20

8.0 Lampiran 218.1 Lampiran 1 : Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga 228.2 Lampiran 2 : Surat kebenaran ibu bapa / penjaga 238.3 Lampiran 3 : Soalan Temu Bual 248.4 Lampiran 4 : Borang Soal Selidik 28

9.0 Rujukan 49

2

Page 3: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

1.0 Penghargaan

Setelah bertungkus lumus selama dua bulan akhirnya saya dapat menyiapkan Kerja Kursus

Geografi (KKG) seperti mana yang diarahkan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia jayanya.

Namun disebalik kejayaan saya dalam menyiapkan kajian ini, banyak pihak telah terlibat samada

secara langsung mahupun tidak langsung. Oleh sebab itu, di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan

ribuan terima kasih kepada Pn Hajah Che Selamah Bt Che Nik selaku Pengetua SMA Al-Quran

Waddin, yang memberi galakan dan kebenaran kepada saya untuk melaksanakkan kajian yang

menarik ini.

Tidak lupa juga kepada Pn Nur Azean Binti Arsad sebagai guru geografi yang banyak

memberi bimbingan, tunjuk ajar serta memberi keyakinan kepada saya dalam menyiapkan kajian ini

mengikut piawaian yang telah ditetapkan.

Selain daripada itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penduduk kampung di

sekitar kawasan Permas Jaya, serta semua pihak yang terlibat dalam membantu saya menjayakkan

kajian pada kali ini dengan memberi kerjasama yang cukup membanggakan. Tidak ketinggalan juga

saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih buat kedua ibu bapa tersayang iaitu Nor Azman bin

Yahya Dan Mastura Binti Kammarudin serta rakan-rakan seperjuangan saya seperti Syawal

Bin Saad dan Salihin Bin Abdul Rahman yang banyak membantu dari segi kewangan, moral dan

idea kepada saya sepanjang menyiapkkan kajian ini.

3

Page 4: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

2.0 pendahuluan

Kajian kerja kursus ini perlu dilakukan kerana ia merupakan syarat untuk pensijilan Penilaian

Menengah Rendah ( PMR ). Kami semua telah diberikan tajuk iaitu  Migrasi Dalaman Penduduk. Oleh

itu, kami semua telah diarahkan oleh guru untuk membuat kajian ini di kawasan sendiri

memandangkan ia amat bersesuai dengan tajuk yang diberikan. Di Bandar Baru Permas Jaya,

sememangnya terdapat migrasi yang berlaku di kampung ini disebabkan perkembangan sektor

pekerjaan di kawasan sekitarnya.

Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan Mac sehingga bulan Mei

iaitu kira-kira 3 bulan. Setiap pelajar perlu menulis satu laporan yang lengkap tentang kajian yang

telah dijalankan.

Saya berharap agar kajian dan laporan ini akan mendatangkan manfaat dan faedah khususnya kepada

saya dan amnya kepada masyarakat di kawasan tempat  tinggal saya.

4

Page 5: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

3.0 Objektif Kajian

Berikut adalah objektif-objektif kajian yang telah saya jalankan

1)    Mendefinisikan konsep migrasi penduduk dengan tepat dan jelas

2)    Menyatakan pola migrasi penduduk di kawasan kajian

3)    Menyatakan faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian.

4)    Menyatakan kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian.

5)    Mencadangkan langkah untuk mengatasi kesan migrasi yang berlaku di kawasan kajian.

6)    Penerapan nilai dan sistem patriotisme terhadap penduduk  di Bandar Baru Permas Jaya mengenai

kepentingan migrasi.

5

Page 6: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

4.0 Kawasan Kajian

Kajian ini telah dijalankan di Permas Jaya,Johor Bahru . Lokasi kawasan kajian ini terletak

kira-kira 13.7 kilometer dari Bandar  Johor Bahru.Permas Jaya adalah sebuah kawasan perumahan

terletak di Daerah Johor Bahru, timur laut Johor Bahru, dan di bawah pentadbiran MBJB atau Dewan

Bandar Raya Johor Bahru Zon Tenggara. Jambatan Permas Jaya bersambung dengan Bakar Batu,

Taman Sentosa dan pusat sistem Johor Bahru. Biasanya tambang bas yang dikenakan untuk

pengangkutan bas ke sekolah ialah RM 1.00 untuk perjalanan pergi dan balik yang mengambil masa

15 minit untuk sampai ke sekolah.

Kawasan perumahan saya mempunyai sebuah sekolah rendah iaitu SK Permas Jaya 1 yang

mempunyai pelajar seramai 1000 orang.Permas Jaya mempunyai padang golf dan kediaman

kondominium. Ia juga mempunyai kemudahan sukan dan kompleks rekreasi . Permas Jaya terkenal

dengan tempat membeli-belah utama dan menjadikan kompleks masa lapang dengan sebuah pawagam

dan gelanggang boling tetapi telah ditutup semenjak 1999. Kini, JAYA Jusco adalah pusat membeli-

belah utama di Permas Jaya. Permas Jaya Management telah membina Permas Mall untuk menarik

perniagaan baru. Permas Jaya adalah lokasi strategik antara Johor Bahru dan pelabuhan kapal Pasir

Gudang dalam satu kawasan dengan penduduk kawasan tadahan lebih daripada 300,000.Bandar Baru

Permas Jaya juga mudah untuk dikunjungi kerana mempunyai sistem perhubungan , pengangkutan

yang sempurna.

Kemudahan yang ada di Permas Jaya ialah padang Padang Golf ,Kompleks

Sukan,Perpustakaan,Sekolah ,Bank ,Pejabat Pos ,Pusat membeli-belah ,Stesen Minyak,Hotel,Pusat

bowling.

6

Page 7: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

4.1 Peta Negeri Johor

U

7

Page 8: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

4.2 Peta Daerah Johor Bahru

U

Kawasan kajian

8

Page 9: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

4.3 Peta Kawasan kajian

9

Page 10: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

5.0 Kaedah Kajian

Sebelum memulakan kajian , saya telah mengenal pasti beberapa kaedah yang akan digunakan

untuk memudahkan saya mencatat maklumat secara terperinci dan bersistematik. Oleh itu, saya telah

menggunakan 4 kaedah untuk menjalankan kerja kursus ini. Berikut merupakan kaedah yang telah

digunakan :-

1)    Pemerhatian             = saya telah membuat pemerhatian untuk mengenal pasti pola migrasi yang

berlaku di kawasan Bandar Baru Permas Jaya

2)    Temu Bual                =  seterusnya saya telah menemu bual beberapa orang penduduk kampung

untuk mengetahui pendapat dan pandangan mereka pola migrasi di kawasan saya. Temu bual

dijalankan kepada penduduk Permas Jaya yang telah lama menetap disitu kerana mereka lebih

berpengalaman dan tahu tentang keadaan kawasan Permas Jaya.

3)    Soal Selidik               = saya juga telah menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi oleh

penduduk kampung yang akan menjadi responden terhadap kajian yang akan dilakukan. ( borang soal

selidik – sila rujuk lampiran )

3)    Rujukan                     = selain itu, saya juga membuat rujukan di perpustakaan dan melayari

internet untuk mendapatkan maklumat tambahan terutamanya tentang penerangan migrasi yang

berlaku di Malaysia.

8.0 Dapatan Kajian

8.1 Konsep migrasi penduduk

10

Page 11: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

Secara umum migrasi penduduk ialah penghijrahan seseorang yang melintasi sempadan,

kawasan, negeri, negara atau sempadan antarabangsa. Merujuk kepada kajian ini migrasi yang

dibincangkan ialah migrasi dalaman. Dalam konteks ini, migrasi ialah penduduk dari satu tempat ke

tempat yang lain.

8.2 Pola migrasi penduduk di kawasan kajian

Pola migrasi penduduk di kawasan kajian dapat dibahagikan kepada 2 iaitu:

a) Migrasi luar bandar ke bandar

Migrasi ini merujuk kepada penduduk yang berhijrah ke bandar-bandar untuk mencari

pekerjaan yang selesa dalam perindustrian, mahupun menyambung pelajaran di institusi

pengajian tinggi sama ada awam mahupun swastaTerdapat 7 daripada 20 responden telah ke

bandar untuk melanjutkan pelajaran dan bekerja.

b) Migrasi bandar ke bandar

Ini ialah merupakan migrasi yang paling banyak berlaku di kawasan kampung saya. Migrasi

ini berlaku disebabkan oleh dia faktor iaitu tolakan dan tarikan. Faktor tolakan disebabkan

kurangnya peluang pekerjaan dan pendapatan yang terhad, tidak lumayan dan tidak tetap.

Manakala faktor tarikan pula ialah kerana kawasan bandar menyediakan peluang pekerjaan

yang lebih baik sama ada di sektor awam dan swasta seperti perkilangan, pembinaan,

perniagaan dan perkhidmatan. Terdapat 13 daripada 20 responden telah kembali ke Permas

Jaya apabila sudah tamat perkhidmatan.

8.3 Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di

kawasan kajian

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman di kawasan kajian antaranya ialah:

11

Page 12: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

a) Melanjutkan pelajaran

Kebanyakan pelajar yang telah menghabiskan persekolahan telah meninggalkan kampung

untuk melanjutkan pelajaran ke bandar kerana di sana menawarkan banyak peluang pendidikan

seperti ILP (institut latihan perindustrian), Giat Mara, universiti awam dan swasta serta kolej-

kolej yang boleh memberikan masa depan kepada pelajar.Terdapat 6 daripada 20 responden

telah melanjutkan pelajaran ke bandar.

b) Peluang Pekerjaan

Sememangnya migrasi luar bandar ini berlaku disebabkan oleh peluang pekerjaan yang lebih

meluas di kawasan bandar. Sebagai contoh peluang kerja dalam sektor perindustrian,

perniagaan, pembuatan dan lain-lain. Kadar upah yang tinggi juga menyebabkan penduduk di

luar bandar berpindah ke kawasan bandar.Terdapat 5 daripada 20 responden telah mendapat

peluang pekerjaan di bandar.

c) Bersara

Selain daripada faktor di atas terdapat juga faktor seperti bersara mempengaruhi migrasi

dalaman di kawasan Permas Jaya. Misalnya terdapat penduduk di kawasan kajian ini yang

pernah berkhidmatan sebagai polis, tentera dan guru akhirnya pulang semua ke kampung

halaman setelah tamat perkhidmatan (bersara). Misalnya ada yang pernah berkhidmat sebagai

12

Page 13: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

tentera di negeri Sarawak selama 20 tahun dan akhirnya pulang semula ke Permas Jaya dan

berehat ataupun meneruskan perniagaan secara kecil-kecilan bagi mengisi masa lapang dan

menampung hidup. Terdapat 4 daripada 20 responden telah kembali ke Permas Jaya apabila

sudah tamat perkhidmatan.

d) Kemudahan asas

Terdapat banyak kemudahan asas yang ada seperti sekolah, masjid, air elektrik dan lain-

lain. Demi mendapatkan keselesaan hidup maka mereka mengambil keputusan hidup untuk

berpindah ke kawasan yang lebih maju dan selesa seperti berpindah bandar.. Hal ini kerana

di kawasan yang dituju terdapat kemudahan yang lebih baik seperti jaringan pengangkutan

yang cekap, hospital, kolej, pasaraya dan sebagainya. Terdapat 5 daripada 20 responden ke

Permas Jaya atas faktor kemudahan asas.

e) Penerapan Unsur Patriotisme

kita patut bersyukur kerana dilahirkan dan dibesarkan di negara malaysia yang aman dan

damai di samping kestabilan ekonomi yang banyak memberi manfaat kepada kita semua.

Carta Pai 1: Faktor yang mempengaruhi migrasi di kawasan kajian

13

Page 14: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

Berdasarkan Carta Pai diatas,menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi di kawasan

Permas Jaya. Faktor yang mempengaruhi migrasi terdiri daripada malanjutkan pelajaran,peluang

pekerjaan,bersara dan kemudahan asas.Melanjutkan pelajaran ialah faktor yang mempengaruhi

migrasi yang paling banyak ,iaitu sebanyak 30%.Manakala Peluang pekerjaan dan kemudahan asas

adalah sama jumlah,iaitu 25%.Bersara pula paling sedikit jumlahnya,iaitu 20%.

6 Orang/30%

5 Orang /25%4 Orang/20%

5 Orang/ 25%Melanjutkan PelajaranPeluang PekerjaanBersaraKemudahan Asas

14

Faktor Yang Mempengaruhi kawasan

kajian

Jumlah Penduduk

Melanjutkan pelajaran 6Peluang pekerjaan 5

Bersara 4Kemudahan Asas 5

Jumlah 20

Page 15: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

8.4 Kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian

Secara umumnya terdapat dua kesan utama migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian:

a) Kesan positif

a. Penduduk bertambah

i. Migrasi dalaman yang berlaku  ini telah menyebabkan bilangan penduduk

di kampung saya telah meningkat walau pun terdapat penduduk yang telah

berhijrah ke luar. Ini diseimbangkan oleh kemasukan penduduk disebabkan

oleh faktor governan, ikut keluarga dan perkahwinan. Walau bagaimana pun

penduduk di kawasan saya masih stabil dan masih lagi ada kawasan yang

belum dihuni  oleh penduduk.

b. Taraf hidup meningkat

i. Penduduk yang berhijrah ke bandar seperti Shah Alam untuk melanjutkan

pelajaran akhirnya pulang semula ke tempat asal iaitu di Permas Jaya dan

memperolehi pekerjaan yang lebih selesa sebagai guru, jururawat dan

sebagainya yang mana mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dan selesa

serta mempu memiliki rumah yang lebih selesa.

c. Pasaran bertambah

i. Dengan pertambahan penduduk di kawasan yang dituju, secara tidak

langsung menyumbang kepada ekonomi iaitu pasaran bagi barangan siap

semakin bertambah.

15

Page 16: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

b) Kesan negatif

a. Masalah pengangguran

i. Migrasi dalaman memberi kesan negatif kepada kawasan yang dituju.

Misalnya penghijrahan tenaga buruh tempatan dan warga asing seperti Nepal

dan Bangladesh ke Permas Jaya telah menyebabkan lambakkan tenaga buruh

secara tidak langsung menyebabkan wujud persaingan pekerjaan dengan

penduduk tempatan yang sengit dalam mendapatkan peluang pekerjaan.

Dengan ini maka masalah pengangguran di kawasan kajian ini.

b. Masalah sosial

i. Ekoran daripada wujud masalah pengangguran di kawasan Permas Jaya ini,

maka wujud masalah sosial seperti pecah rumah dan masalah penagihan

dadah di kalangan penduduk tempatan di kawasan kajian. Hal ini kerana

desakan hidup dan kos sara hidup yang sentiasa meningkat adalah tinggi di

samping tiada pekerjaan.

c. Komposisi penduduk berubah

i. Kebanyakan mereka yang melakukan migrasi adalah terdiri daripada kaum

lelaki dan belia yang berusia diantara 18 – 40 tahun. Dengan ini komposisi

lelaki di kawasan kajian agak tidak stabil kerana penduduk perempuan dan

orang tua lebih ramai manakala golongan belia yang aktif adalah sedikit

keadaan ini secara tidak langsung menyebaban kadar kelahiran berkurang

dan dalam jangka masa yang panjang.

d. Nilai dan patriotisme

i. Saya berasa bersyukur kerana kawasan kajian di Permas Jaya mempunyai

peluang pekerjaan yang mencukupi serta taraf hidup penduduk yang selesa.

16

Page 17: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

Peta Minda 2: Kesan migrasi dalaman di kawasan kajian

Kesan positif dan negatif migrasi dalaman di Permas Jaya

Penduduk bertambah

Taraf hidup meningkat

Pasaran bertambah

Komposisi penduduk berubah

Masalah Sosial

Masalah Pengangguran

17

Page 18: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

8.5 Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian

a) Mewujudkan peluang pekerjaan

Bagi mengatasi masalah pengangguran di kawasan Permas Jaya pihak berwajib boleh

mewujudkan peluang pekerjaan di dalam perindustrian atau pun industri hiliran. Hal ini

bertujuan mengelakkan golongan belia menganggur dan membazir masa. Antara peluang

pekerjaan yang boleh diwujudkan adalah Seperti membuat kraftangan dan industri makanan

ringan seperti kerepek dan juga kuih karas dan sebagainya.

b) Rukun tetangga dan penguatkuasaan undang-undang

Dalam membanteras masalah sosial pihak pengurusan Permas Jaya dengan kerjasama

penduduk boleh mewujudkan Rukun Tetangga. Tujuan rukun tetangga ini diwujudkan bagi

mengatasi masalah pecah rumah dan penagihan dadah di kalangan belia di kawasan kajian.

Pada masa yang sama penduduk tempatan boleh bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan

seperti polis dalam menguatkuasakan undang-undang dalam membanteras jenayah yang

berlaku.

c) Meningkatkan kemudahan kesihatan

Oleh kerana ramai golongan belia telah berhijrah dan hanya golongan tua yang tinggal, bagi

menjamin taraf kesihatan yang lebih baik, pihak berwajib boleh meningkatkan kesihatan

penduduk dengan menyediakan kemudahan kesihatan seperti klinik kesihatan dan klinik desa.

Dengan adanya kemudahan ini ia memudahkan proses medapatkan rawatan dengan lebih cepat.

Dengan mewujudkan peluang pekerjaan di kawasan kajian juga dapat mengelakkan golongan

18

Page 19: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

belia yang aktif dari berhijrah sekali gus dapat menyeimbangkan komposisi penduduk di

Permas Jaya.

d) Saya bangga sebagai rakyat Malaysia kerana dapat tinggal di negara yang aman dan harmoni di

samping pemimpin yang peka dengan masalah rakyat.

Peta Minda 3: Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman

Penduduk kawasan kajian.

Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman

Wujudkan peluang pekerjaan

Wujudkan rukun tetangga dan

kuatkuasa undang-undang

Meningkatkan kemudahan kesihatan

19

Page 20: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

7.0 Rumusan

Rumusan yang dapat saya katakan di sini ialah terdapat dua jenis migrasi dalaman yang ada di

Permas Jaya iaitu migrasi dalaman luar bandar ke bandar dan migrasi bandar ke bandar. Terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman yang wujud di kawasan kajian antaranya ialah

melanjutkan pelajaran di IPT di bandar-bandar, mencari peluang pekerjaan di sektor industri, bersara

selepas berkhidmat dalam sektor kerajaan dan swasta dan mendapatkan kemudahan asas yang selesa

seperti rumah teres dan pengangkutan yang cekap. Selain daripada faktor terdapat juga kesan positif

dan kesan negatif juga turut wujud antaranya ialah wujud pertambahan penduduk, taraf hidup

penduduk meningkat, pasaran bertambah, komposisi penduduk berubah, masalah sosial dan juga

masalah pengangguran. Seterusnya di dalam kajian ini juga saya mencadangkan langkah

mengurangkan masalah migrasi dalaman seperti mewujudkan peluang pekerjaan, wujudkan rukun

tetangga dan kuatkuasa undang-undang dan meningkatkan kemudahan kesihatan. Setelah melihat

kajian ini dengan rasional saya berbangga kerana dapat tinggal di Malaysia yang stabil dari segi

politik, pembangunan yang pesat dan mempunyai kepelbagaian ekonomi yang subur sekaligus

menjadikan malaysia sebuah negara yang terkenal di mata dunia.

20

Page 21: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

LAMPIRAN

21

Page 22: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

22

Page 23: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

23

Page 24: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

SOALAN

TEMU BUAL

24

Page 25: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

Kajian tentang Migrasi Dalaman Penduduk Di Permas Jaya, Daerah Johor Bahru, Johor

Nama : Mohd Azni Bin Mohd Azmil

1. Saudara berasal dari mana?

Saya Berasal Dari Johor Bahru.

2. Berapa lama saudara tinggal di kawasan ini ?

Sudah 4 tahun

3. Apakah sektor pekerjaan yang saudara ceburi ?

Polis

4. Berapakah jumlah ahli keluarga yang telah berhijrah ?

Dua ahli keluarga.

5. Pada pendapat saudara, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dalaman di

kawasan ini ?

Faktor pekerjaan.

25

Page 26: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

Nama : Firdaus Bin Rahmat

1. Saudara berasal dari mana?

Saya Berasal Dari Perak.

2. Berapa lama saudara tinggal di kawasan ini ?

Sudah 1 tahun.

3. Apakah sektor pekerjaan yang saudara ceburi ?

Bersara.

4. Berapakah jumlah ahli keluarga yang telah berhijrah ?

Tiga ahli keluarga.

5. Pada pendapat saudara, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dalaman di

kawasan ini ?

Faktor ekonomi.

26

Page 27: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

Nama : Amrinuddin Bin Azman

1. Saudara berasal dari mana?

Saya Berasal Dari Kedah.

2. Berapa lama saudara tinggal di kawasan ini ?

Sudah 6 tahun.

3. Apakah sektor pekerjaan yang saudara ceburi ?

Guru.

4. Berapakah jumlah ahli keluarga yang telah berhijrah ?

Lima ahli keluarga.

5. Pada pendapat saudara, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dalaman di

kawasan ini ?

Faktor sosial.

27

Page 28: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

BORANG

SOAL SELIDIK

28

Page 29: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

29

Page 30: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

30

Page 31: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

31

Page 32: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

32

Page 33: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

33

Page 34: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

34

Page 35: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

35

Page 36: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

36

Page 37: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

37

Page 38: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

38

Page 39: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

39

Page 40: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

40

Page 41: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

41

Page 42: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

42

Page 43: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

43

Page 44: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

44

Page 45: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

45

Page 46: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

46

Page 47: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

47

Page 48: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

48

Page 49: Kerja Khusus Migrasi Dalaman Penduduk 2010

9.0 Rujukan

Sumber Internet

1. http://ms.wikipedia.org/wiki/Permas_Jaya

2. http://permasjaya.mybestproperty.com/index.php?pg=proj

3. http://akasiamaya.blogspot.com/2010/05/dapatan-kajian-migrasi-penduduk.html

Orang Sumber

1. Mohd Azni Bin Mohd Azmil,penduduk Permas Jaya.

2. Firdaus Bin Rahmat,penduduk Permas Jaya.

3. Amrinudin Bin Azman,penduduk Permas Jaya.

Buku Teks:

1. Buku teks tingkatan 1:

Chong Yoon Choi, Chong Hui Ling, Kang Chai Yoeng, 2002, Buku Teks Geografi Tingkatan 1,

Petaling Jaya, Media Network Sdn. Bhd.

2. Buku teks tingkatan 2:

Abdul Aziz bin Abdul Rahman, Lim Jin Choon dan Ratnam Karuppiah Servai, 2003, Buku

Teks Geografi Tingkatan 2, Kuala Lumpur, Percetakan Rina Sdn. Bhd.

3. Buku teks tingkatan 3:

Khaw Ah Seng, Habibah Hj Lateh, Tan Koh Lim, 2004, Buku Teks Geografi Tingkatan 3, Ipoh,

PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

49