of 27 /27
PENGHARGAAN Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnian Nya, saya telah berjaya menyiapkan kerja khusus ini dengan lancar. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi- tinggi ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada Tn Hj Surimain B. Giman kerana memberi kelonggaran kepada kami untuk membuat kajian pada waktu selepas sesi persekolahan.saya juga ingin mengucap terima kasih kepada guru mata pelajaran geografi saya, Puan Norian Binti Jamalludin kerana telah memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya dalam menjalankan Kajian Geografi Tempatan (KGT). Setinggi-tinggi terima kasih juga saya tujukan kepada kedua dua ibu bapa saya banyak telah menghulurkan bantuan tidak kira dari segi kewangan,cadangan,dorongan, dan semangat serta sebagai inspirasi saya sepanjang kajian ini dijalankan. Tidak lupa juga kepada ahli kumpulan saya yang bersama-sama saya menjalankan kajian di kawasan Bandar Baru Bangi (Seksyen4) Akhir sekali, ucapan terima kasih ini juga saya tujukan kepda penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi di atas kesudian dan kerjasama mereka untuk

kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

Embed Size (px)

Text of kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

PENGH AR GAA NSyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnian Nya, saya telah berjaya menyiapkan kerja khusus ini dengan lancar.

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada Tn Hj Surimain B. Giman kerana memberi kelonggaran kepada kami untuk membuat kajian pada waktu selepas sesi persekolahan.saya juga ingin

mengucap terima kasih kepada guru mata pelajaran geografi saya, Puan Norian Binti Jamalludin kerana telah memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya dalam menjalankan Kajian Geografi

Tempatan (KGT).

Setinggi-tinggi terima kasih juga saya tujukan kepada kedua

dua

ibu bapa saya banyak telah menghulurkan bantuan tidak kira dari segi kewangan,cadangan,dorongan, dan semangat serta sebagai

inspirasi saya sepanjang kajian ini dijalankan. Tidak lupa juga kepada ahli kumpulan saya yang bersama-sama saya menjalankan kajian di kawasan Bandar Baru Bangi (Seksyen4)

Akhir sekali, ucapan terima kasih ini juga saya tujukan kepda penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi di atas kesudian dan kerjasama mereka untuk mengisi boring soal selidik dan ditemu bersama ahli kumpulan kami.

PENDAHULUAN

Bagi memenuhi keperluan keperluan mata pelajaran geografi, saya diwajibkan menjalankan kerja amali di lapangan iaitu kajian geografi tempatan (KGT). Para pelajar diberi pilihan untuk

membuat kajian berdasarkan dua tajuk yang diberi.

Kajian kerja kursus ini perlu dilakukan kerana ia merupakan syarat untuk pensijilan Penilaian Menengah Rendah(PMR).Saya

Abdul Hadi B. Nordin Penduduk.Oleh itu,

telah memilih tajuk iaitu Migrasi Dalaman diarahkan oleh guru untuk membuat

telah

kajian ini di tempat tinggal sendiri memandangkan ia amat sesuai dengan tajuk diberi.Di Bandar Baru Bangi,sememangnya terdapat migrasi yang berlaku di sini disebabkan perkembangan sektor

perindustrian dan sektor perkerjaan.

Kajian ini telah yang diberikan masa selama 4 minggu mengikut tempoh yang ditetapkan dari 1 April 2010 hingga 30 April 2010. Segala hasil maklumat yang saya perolehi telah saya gunakan bagi melengkapkan kajian ini.

Saya berharap agar kajian dan laporan ini akan mendatangkan manfaat khususnya kepada saya dan seluruh masyarakat di sini amanya.

OBJEKTI F KAJI AN

-Berikut adalah objektif-objektif kajian yang telah saya jalankan..

(a) Mendefinisi Konsep migrasi dalaman penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi ,Selangor.

(b) Menyatakan dan menghuraikan pola migrasi penduduk di Seksyen 4, Bandar BaruBangi ,Selangor.

(c) Mengkaji dan menghuraikan kesan migrasi dan kepadatan penduduk di Seksyen 4,Bandar Baru Bangi ,Selangor.

(d)

Menghurai kan

cadangan dan langkah untuk mengatasi kesan migrasi dalaman

penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi ,Selangor.

(e) Menyatakan dan menghuraikan factor-faktor mempergaruhi migrasi penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi ,Selangor.

(f) Penerapan nilai dan unsure patriotism terhadap penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi ,Selangor.

KAEDAH KAJIAN

Bagi

mendapatkan

maklumat

untuk

menghasilkan

Kerja

Kursus.Geografi

PMR

ini,

saya

telah

menggunakan

beberapa

kaedah yang sesuai dengan kajian saya. Berikut ialah kaedah-

kaedah yang saya gunakan:

(a)

Kaedah Pemerhatian :Saya telah membuat pemerhatian untuk mengenalpasti pola migrasi yang berlaku di kawasan Seksyen 4, Bandar Baru Bangi,Selangor..

(b)

Kaedah Soal Selidik :

Saya dan rakan-rakan telah menyediakan 21 borang soal selidik yang perlu diisioleh penduduk seksyen 4 yang akan menjadi responden terhadap kajian yang dilakukan.. (c) Kaedah Temu Bual: Seterusnya saya telah menemu bual beberapa orang penduduk untuk mengetahui pendapat dan pandangan mereka pola migrasi di kawasan saya.Temu bual dijalankan kepada penduduk seksyen 4 yang telah lama menetap kerana mereka lebih berpengalaman.

(d) Kaedah Rujukan:

Buku : Saya telah merujuk buku untuk mengetahui dan memahami istilah dan untuk mendapat panduan mengenai kawasan kajian

Internet : Saya telah melayari internet untuk mendapat tambahan terutamanya tentang penerangan migrasi yang berlaku di Malaysia

SENARAI KANDUNGAN

BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PERKARA TAJUK SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJKTIF KAJIAN KAWASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN DAPATAN KAJIAN RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN

HALAMAN

KAWASAN KAJIAN(a) Latar Belakang Dan Sejarah Bandar Baru Bangi.

Bandar Baru Bangi berasal daripada sebuah ladang kelapa sawit(West Country Estate)yang berkeluasan 5,118 ekar dan mula dibangunkan pada tahun 1974 setelah proses pengambilan tanah dibuat oleh kerajaan negeri selangor mulai 1972-1978.Pengambilan dilakukan secara berperingkat-peringkat bermula dengan seksyen 1 yang tinggi melibatkan yang pembinaan rumah kos rendah, sederhana dan

berjumlah

200

unit.Kerja-kerja

membangunkan

kawasan ini berakhir pada 2007,dengan pembinaan 11,040 unit kediaman,308 pejabat. unit kedai,43 unit kilang dan sebuah kompleks

Bandar Baru Bangi juga disebut Bangi kerana jika ibubapa merujuk bau anak kecil mereka yang baru mandi.selain itu,nama Bangi berkaitan dengan Bangor yang bermaksud bau busuk

melantung dari ikan-ikan keli kering yang dijemur di tepian sawah padi.sebelum sungai semenyih diluruskan ke sekitar 1965,kawasan Bangi lama pernah ditanam sikit-sikit dengan padi sawah.

(b) Lokasi Dan Kedudukan Seksyen 4, Bandar Baru BangiSeksyen 4,Bandar Baru Bangi terletak di barat daya negeri Selangor.Keluasannya ialah 206.40 ekar dan kawasan merupakan kawasan tanah pamah yang rata dan luas. Ketinggian kawasan ini

secara

purata

adalah ia sesuai

rendah sebagai

iaitu

48

meter

dari

aras

laut.

menyebabkan

kawasan

petempatan

penduduk.

Keadaan bentuk muka bumi yang rata dan luas ini sesuai untuk pembinaan bangunan atau rumah bagi tujuan petempatan.

(C) Jarak

Bandar Baru Bangi terletak kira-kira 12 kilometer dari bandar Kajang dan 6 kilometer dari Bangi lama.Selain itu, jarak antara Putrajaya dengan Bandar Baru Bangi iaitu 15 kilometer, manakala jarak dengan Bandar raya Kuala Lumpur ialah sejauh 45 kilometer.

L A M P I R A N

RUJUK AN1. Buku ilmiahBuku teks Geografi Tingkatan Dua, Chong Mui Sen dan Dr Azizan bin Hj. Abu Samah,

Tahun 2003, Kuala Lumpur, Percetakan Sufi Sdn Bhd.

Tan Lim Tong dan Woo Sin Yoon, 2007, Atlas, Eksplorasi, Geografi KBSM Tingkatan 1-5, Oxford Fajar Sdn Bhd.

2. Orang sumberEncik Nordin Bin Shaari, 52 tahun No.8, Jalan 4/7 H, 43650, Bandar Baru Bangi, Selangor

Puan Noraziah Binti Hamzah,49 tahun No.7, Jalan 4/5 G, 43650, Bandar Baru Bangi, Selangor

3. Melawat tempat kajianKawasan perumahan Seksyen 4, Bandar Baru Bangi

4. Internet http://ms.wikipedia.org/wiki/Bandar_Baru_Bangi http://maps.google.com/ http://www.selangor.gov.my/hululangat/main

MIGRASI DALAMAN PENDUDUK DI SEKSYEN 4, BANDAR BARU BANGI, SELANGOR.

Bil 1 2 3 4 5 6

Nama Nurul izzati bt. Nordin Ruzana bt Halim Kamarudin b Hassan Saifol b. Bahari Meor Rosnani bt. Salleh Aqil Arif b.

Jantina p/puan p/puan Lelaki lelaki p/puan Lelaki

Bangsa Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu

Tempat Asal Bidor,perak Kuala Lumpur Segamat ,johor Ipoh,perak Kota bharu Bangi,Selangor

Pekerjaan Pelajar Sektor swasta Sektor awam Sektor awam Sektor awam Pelajar

Sebab Berhijrah Ikut keluarga Arahan majikan Meningkat taraf hidup Arahan majikan Peluang pekerjaan Ikut kelaurga

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Azhar Siti Hasmah bt Harun Nurul hanim bt.Johari Baktiar b.Mean Zahratul bt.Radiah Azauddin b. Zainal Mohamad amin. Rohayati b. Haroun Nordin b. Shaari Noraziah bt. Hamzah Sazali b. mohd Ismail Marsila bt. Borhan Fatimah bt. Samad Hasimah bt.Adam Razali b. Md Nor Mohd zaki b. kamaludin

p/puan p/puan Lelaki p/puan Lelaki Lelaki p/puan Lelaki p/puan Lelaki P/puan p/puan p/puan Lelaki Lelaki

Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu

Baling,kedah Teras jernang, Pontian,johor Jenka ,Pahang Sungai merab luar Bangi ,Selangor Bangi ,Selangor Tapah ,Perak Kg.tualang sekah,perak Pasir mas,Kelantan Alor Gajah Tanjung malim Tanjung bidara Tangga batu Pendang,johor

Sektor awam Kerja sendiri Pesara Suri rumah Sektor awam Sektor awam Kerja sendiri Sektor swasta Sektor awam Sektor awam Sektor awam Kerja sendiri Sektor Swasta Kerja sendiri Sektor awam

Arahan majikan Peluang pekerjaan Ikut keluarga Peluang pekerjaan Ikut keluarga Meningkatkan taraf hidup Meningkatkan taraf hidup Meningkatkan taraf hidup Meningkatkan taraf hidup Peluang pekerjaan peluang pekerjaan Peluang pekerjaan Peluang pekerjaan Peluang pekerjaan Arahan majikan

DAPATAN KAJIAN(a) Konsep Migrasi PendudukSecara umum migrasi penduduk ialah penghijrahan seseorang.Terdapat 2 jenis Migrasi Antarabangsa.

migrasi yang berlaku di Malaysia,iaitu Migrasi Dalaman dan

Migrasi Dalaman ialah penghijrahan penduduk yang melintasi sempadan negeri atau kawasan,sebagai contoh Ipoh ke Kuala Lumpur. Migrasi Antarabngsa pula ialah penghijrahan melintasi sempadan antarabangsa atau negara.

(b)

Pola Migrasi Penduduk Di Bandar Baru Bangi

Terdapat empat pola migrasi iaitu, bandar ke bandar , luar bandar ke bandar ,luar bandar ke luar bandar dan bandar ke luar bandar. Setelah memebuat kajian, saya dapati terdapat beberapa pola migrasi yang sering berlaku di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi iaitu migrasi bandar ke bandar dan luar bandar ke bandar. Berikut ialah pola migrasi yang wujud:

i)

Migrasi luar bandar ke bandarTerdapat 12 orang responden yang berhijrah dari kampong asal ke seksyen 4,

Bandar Baru Bangi . Sebagai contoh,dari Kampung Payamas, Johor dan Kampung Tualang Sekah,Malim Nawar, Perak yang berhijrah ke Bandar Baru Bangi kerana kawasan bandar menyediakan peluang pekerjaan yang lebih baik sama ada di sektor awam dan sektor swasta seperti perkilangan, pembinaan, perniagaan dan perkhidmatan.

ii)

Migrasi bandar ke bandarTerdapat 9 orang responden yang berhijrah dari bandar lain ke seksyen 4 Bandar Baru Bangi. Sebagai contoh, dari bandar Ipoh, Kota Bharu, Alor Gajah,dan Kuantan yang berhijrah ke Bandar Baru Bangi. Ini adalah kerana keadaan di Bandar Baru Bangi lebih tenang dan mempunyai peluang pekerjaan dan pendidikan yang lebih luas.

(c)

Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Dalaman Penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi.

Setelah menyemak borang kaji selidik, terdapat banyak faktor migrasi yang berlaku di seksyen 4, Bandar Baru Bangi. Antaranya ialah seperti berikut:

i)

Melanjutkan Pelajaran:Pelajar yang telah tamat persekolahan telah meninggalkan kampung untuk

melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi yang kebanyakannya bertumpu disekitar Bandar Baru Bangi. Antara pusat pengajian itu adalah seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Maktab Perguruan Islam (MPI), Malaysian France Institute (UNIKLMFI), Kolej Poly-tech MARA (KPTM), Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan (ILKAP), German Malaysian Institute(GMI), Aviation Management College (AMC) dan sebagainya.

ii)

Peluang Pekerjaan :

Bandar Baru Bangi merupakan sebuah Bandar perindustrian dan perusahaan. Terdapat pelbagai jenis kilang yang kebanyakannya bertumpu di Zon Kawasan

Perindustrian Seksyen 16 dan Bandar Salaman yang menempatkan banyak kilang seperti Sony, Hitachi, Upha, Sapura, Onkyo, Denso dan sebagainya. Oleh itu, peluang pekerjaan terbuka luas untuk pelbagai peringkat jurusan dan kelulusan daripada buruh kasar kepada tenaga pakar.

iii)

Meningkatkan Taraf Hidup:

Terdapat 4 orang responden yang saya soal selidik datang ke seksyen 4 ,Bandar Baru Bangi adalah kerana ingin meningkatkan taraf hidup mereka dengan bekerja sambil belajar. Ini adalah kerana pihak kolej/universiti membuka peluang belajar untuk individu yang bekerja seperti Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), program eksekutif dan sebagainya.

iv)

Ikut Keluarga

Terdapat 3 orang responden yang mengikut keluarga datang ke seksyen 4, Bandar Baru Bangi ini. Mereka seterusnya berkahwin dengan penduduk tempatan dan akhirnya menetap di sini. Secara tidak langsung, ini akan menyebabkan bilangan penduduk di

seksyen 4 bertambah secara semulajadi.

NilaiSaya amat bersyukur kerana kawasan seksyen 4,Bandar Baru Bangi mempunyai penduduk yang datang dari pelbagai tempat

hidup dalam keadaan aman,damai dan harmoni walaupun bilangan penduduk sering berubah dan bertambah disebabkan oleh faktor migrasi dalaman ini

(d) Kesan Migrasi Penduduk di Kawasan kajian.Kegiatan migrasi yang berlaku di kawasan seksyen 4 Bandar Baru Bangi sebenarnya telah memberi kesan positif. Antara kesan yang dapat dilihat ialah:-

A. Kesan Positif.

1) Penduduk Bertambah

Migrasi penduduk di

dalaman Bandar

yang Baru

berlaku Bangi

ini telah

menyebabkan meningkat

bilangan walaupun

penduduk asalnya telah berhijrah ke luar. Ini diseimbangkan oleh kemasukan penduduk luar melalui migrasi.

2) Taraf Hidup Meningkat

Kepesatan penduduk menyebabkan berlakunya pembangunan infrastruktur seperti pertambahan sekolah, perpustakaan awam,

taman rekreasi, jalan raya, stadium, bangunan rumah serta kedai. Maka, ia membuka peluang pekerjaan yang lebih luas.

B. KESAN NEGATIF.

1) Masalah sosial

Hal ditimbulkan datang

ini

sebenarnya

disebabkan

oleh

masalah

yang yang selalu

oleh remaja yang datang untuk bekerja atau melanjutkan pelajaran. Mereka ini

untuk

menimbulkan masalah sosial seperti kes pecah rumah, merempit, melepak dan mengganggu anak gadis di seksyen 4, Bandar Baru Bangi. selesa. Keadaan ini telah menyebabkan penduduk disini tidak

2) Persaingan Pekerjaan/PenggangguranKemasukan terlalu ramai penduduk dari kawasan sekitar dan warga asing telah menyebabkan Apabila berbanding berlakunya permintaan peluang persaingan untuk pekerjaan untuk sesuatu yang

mendapatkan pekerjaan

pekerjaan. meningkat

disediakan, maka terjadilah pengganguran di kalangan penduduk.

3) Masalah perumahanMasalah ini berlaku kerana penduduk semakin meningkat

dalam jangka masa yang pendek. Pemintaan rumah yang meningkat menyebabkan harga rumah tinggi. Ini akan mendatangkan masalah kepada mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana kerana tidak mampu untuk memiliki rumah sendiri.

(e)

Langkah-Langkah Dalaman Penduduk:

Mengatasi

Kesan

Migrasi

Bagi

memastikan

keadaan

seksyen

4,

Bandar

Baru

Bangi

ini

selamat daripada sebarang masalah, beberapa langkah yang wajar diambil adalah seperti berikut:

i) Mewujudkan Peluang pekerjaan Untuk mengatasi masalah persaingan pekerjaan, pihak

kerajaan perlulah menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan untuk mengelak pengangguran. Sebagai contoh, mendirikan kilang atau pejabat yang lebih banyak untuk membuka peluang

pekerjaan. Keadaan ini penting bagi mengatasi masalah sosial yang sering berlaku disini daripada pengangguran.

ii) Membina Rumah Kos Rendah. Pihak kerajaan perlulah menyediakan banyak rumah kos

rendah untuk mengatasi masalah perumahan ini. Projek ini adalah dengan membina rumah flat,pangsa,dan sebagainya. Langkah ini bertujuan untuk memberi peluang kepada mereka yang

berpendapatan sendiri.

rendah

atau

sederhanauntuk

memiliki

rumah

iii) Wujudkan Rukun Tetangga Masalah-masalah jenayah seperti kes-kes pecah rumah,

rompakan dan sebagainya dapat diatasi dengan kewujudan rukun tetangga. Giliran bertugas dan jaga malam perlulah dilakukan secara bergilir-gilir oleh penduduk bagi memastikan keadaan

kawasan perumahan sentiasa terkawal terutamanya pada waktu malam.

Nilai Saya bersyukur kepada yang Ilahi kerana dengan

limpah dan kurnia-Nya, saya dapat hidup dan bersekolah dengan aman dan selesa di Bandar Baru Bangi. Saya juga bersyukur dengan kesedaran dan keprihatinan penduduk yang datang dari pelbagai pelusok negara. Justeru,saya berharap agar semua pihak sentiasa bekerjasama bagi

memastikan masyarakat di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi hidup aman damai dan harmoni.

RumusanHasil daripada kajian ini, saya dapati bahawa Seksyen 4, Bandar Baru Bangi mempunyai dua jenis migrasi iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Beberapa faktor yang

mempengaruhi migrasi dalaman di Seksyen 4,Bandar Baru Bangi adalah peluang pekerjaan, ikut keluarga, arahan majikan dan

meningkatkan taraf hidup. Selain itu, terdapat kesan positif dan negatif migrasi dalaman. Antaranya ialah penduduk bertambah, taraf hidup meningkat, masalah sosial, masalah perumahan dan persaingan pekerjaan. Saya telah mencadangkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah migrasi dalaman penduduk. Antaranya ialah mewujudkan dan lebih banyak kos pekerjaan, rendah.Saya wujudkan amat rukun

tetangga kerana

membina

rumah

berbangga yang

dapat tinggal

di Bandar

Baru

Bangi.Pembangunan

pesat dan juga ekonomi dan politik yang stabil menjadi Bandar Baru Bangi sebuah bandar yang aman dan makmur.....

Jenis pekerjaan

Bilangan

Sektor Awam 10 Sektor Swasta 4 Berniaga 0 Buruh/kilang 0 Kerja sendiri 4 Lain-lain 3 Jumlah 21 Jenis pekerjaan di kawasan kajian Sumber:borang soal selidik di seksyen 4