Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak

Embed Size (px)

Text of Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak

 • 7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak

  1/24

  1 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

  OBJEKTIF

  Kami pelajar yang mengambil matapelajaran Matematik Tambahan yang diperlukan untuk

  menjalankan Kerja Projek Matematik Tambahan (KPMT). Pada tahun ini, Bahagian Sektor

  Pengurusan Akademik, Kementerian Pelajaran Negeri Perak telah menyediakan soalan.

  Projek ini boleh dilakukan dalam kumpulan atau individu, tetapi setiap pelajar dijangka perlu

  mengemukakan laporan bertulis secara individu. Setelah selesai Kerja Projek Matematik

  Tambahan ,kami mendapat pengalaman yang berharga dan dapat:

  memohon dan menyesuaikan pelbagai strategi penyelesaian masalah untukmenyelesaikan masalah rutin dan bukan rutin.

  persekitaran bilik darjah pengalaman yang mencabar, menarik, bermakna dan olehitu meningkatkan kemahiran pemikiran pelajar. mengalami persekitaran bilik darjah di mana pengetahuan dan kemahiran yang

  digunakan dalam cara yang bermakna dalam menyelesaikan masalah kehidupan

  sebenar.

  persekitaran bilik darjah pengalaman di mana orang-orang yang menyatakanpemikiran matematik, pemikiran dan komunikasi adalah sangat digalakkan dan

  dijangka.

  persekitaran bilik darjah pengalaman yang merangsang dan meningkatkanpembelajaran yang berkesan.

  memperoleh komunikasi matematik yang berkesan melalui lisan dan bertulis, danmenggunakan bahasa matematik untuk menyatakan idea matematik yang betul

  dan tepat.

  meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran matematik melalui penyelesaianmasalah dengan cara yang meningkatkan minat dan keyakinan.

  bersedia untuk tuntutan aku janji masa depan kita dan di tempat kerja. menyedari bahawa matematik adalah satu alat yang penting dan berkuasa dalam

  menyelesaikan masalah kehidupan sebenar itu membangunkan sikap positif

  terhadap matematik.

  melatih diri kita bukan sahaja untuk menjadi pelajar yang bebas tetapi juga untukbekerjasama, untuk bekerjasama, dan berkongsi pengetahuan dalam persekitaran

  yang menarik dan sihat.

  menggunakan teknologi khususnya ICT dengan betul dan berkesan melatih diri kita untuk menghargai nilai-nilai intrinsik matematik seperti

  kemas,sistematik jitu dan untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif.

  menyedari kepentingan dan keindahan matematik.

 • 7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak

  2/24

  2 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

  PENDAHULUAN

  SEJARAH NUMBER INDEKS

  Nombor indeks adalah bertujuan untuk mengkaji perubahan dalam kesan-kesan faktor-

  faktor yang tidak boleh diukur secara langsung. Menurut Bowley, "nombor Indeks used

  untuk mengukur perubahan dalam beberapa kuantiti yang kita tidak boleh melihat secara

  langsung ". Sebagai contoh, perubahan dalam aktiviti perniagaan di Negara tidak mampu

  pengukuran langsung tetapi ia adalah mungkin untuk mengkaji perubahan relatif dalam

  aktiviti perniagaan dengan mengkaji perubahan dalam nilai-nilai beberapa faktor-faktor

  yang memberi kesan kepada aktiviti perniagaan, dan yang mampu nombor

  measurement.Indek langsung biasanya menggunakan alat statistik untuk mengukur turun

  naik gabungan dalam pembolehubah yang berkaitan dengan kumpulan. Jika kita ingin

  membandingkan tahap harga barangan pengguna hari ini dengan yang lazim sepuluh tahun

  yang lalu, kita tidak berminat untuk membandingkan harga hanya satu perkara, tetapi dalam

  membandingkan beberapa jenis tahap harga purata. Kita mungkin ingin membandingkan

  pengeluaran pengeluaran pertanian atau perindustrian hadir dengan pada masa

  kemerdekaan. Di sini sekali lagi, kita perlu mengambil kira semua perkara yang pengeluaran

  dan setiap perkara yang telah menjalani peningkatan pecahan yang berbeza (atau

  penurunan). Bagaimana kita mendapatkan ukuran komposit? Langkah komposit disediakan

  dengan nombor indeks yang boleh ditakrifkan sebagai alat untuk menggabungkan

  perubahan yang telah datang dalam kumpulan pembolehubah yang berkaitan dengan

  tempoh masa, dengan tujuan untuk mendapatkan seorang tokoh yang mewakili hasil

  'bersih' daripada perubahan dalam membentuk pembolehubah.

  Nombor indeks boleh diklasifikasikan dari segi pembolehubah yang mereka adalah

  bertujuan untuk mengukur. Dalam perniagaan, kumpulan yang berbeza daripadapembolehubah dalam ukuran yang teknik nombor indeks yang biasa digunakan ialah (i)

  harga (ii) kuantiti, (iii) nilai dan (iv) activity.Thus perniagaan, kami mempunyai indeks harga

  borong, indeks harga pengguna, indeks pengeluaran perindustrian, indeks nilai eksport dan

  indeks aktiviti perniagaan, dan lain-lain di sini kita akan berminat terutamanya dalam

  nombor indeks harga menunjukkan perubahan terhadap masa, walaupun kaedah yang

  diterangkan boleh digunakan untuk kes-kes lain. Secara umum, tahap semasa harga

  dibandingkan dengan tahap harga pada masa lalu. Tempoh masa ini dipanggil tempoh

  semasa dan beberapa tempoh dalam Pastis dipanggil tempoh asas.

 • 7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak

  3/24

  3 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

  Nombor Indeks:

  Nombor indeks adalah kaedah statistik yang direka untuk menunjukkan perubahan-

  perubahan yang berubah-ubah atau kumpulan pembolehubah yang berkaitan berkenaan

  dengan masa, lokasi geografi atau ciri-ciri lain seperti pendapatan, pekerjaan, dan lain-lain

  koleksi nombor indeks bagi tahun yang berbeza, lokasi, dan lain-lain, adalah kadang-kadang

  dipanggil satu siri indeks.

  Bilangan Indeks mudah:

  Beberapa indeks mudah adalah beberapa bahawa langkah-langkah perubahan yang relatif

  dalam pembolehubah tunggal berkenaan dengan asas.

  Bilangan Indeks Komposit:

  Beberapa indeks komposit adalah nombor yang mengukur satu perubahan purata relatif

  dalam agroup pembolehubah relatif berkenaan dengan asas.

 • 7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak

  4/24

  4 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

  Kata penghantar

  Pertama sekali, saya ingin mengucapkan Alhamdulillah, kerana memberi

  saya kekuatan dan kesihatan untuk melakukan kerja-kerja projek ini. Tidak lupa ibu

  bapa saya untuk menyediakan segala-galanya, seperti wang, untuk membeli apa-

  apa yang berkaitan dengan kerja-kerja projek ini dan nasihat mereka, yang

  merupakan perkara yang perlu dalam projek ini .Internet, buku-buku, komputer,

  dan dan lain-lain. Mereka juga menyokong saya dan mengalakkan saya untuk

  melengkapkan tugas ini supaya saya tidak akan berlengah-lengah dalammelakukan kerja projek ini. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih

  kepada guru matapelajaran Matematik Tambahan saya iaitu, Puan Nor Afida Binti

  Johari bertujuan untuk membimbing saya dan rakan-rakan saya sepanjang projek

  ini. Kami mempunyai beberapa masalah dalam melakukan tugas ini, tetapi dia

  mengajar kami sabar sehingga kami tahu apa yang perlu dilakukan. Dia cuba dan

  cuba untuk ajar sehingga kami memahami apa yang kami sepatutnya lakukan

  dengan kerja-kerja projek. Akhir sekali, rakan-rakan saya yang telah melakukan

  projek ini dengan saya dan berkongsi idea-idea kami. Mereka membantu apabila

  kami digabungkan dan dibincangkan bersama-sama apabila kami mempunyai tugas

  ini untuk dilakukan.

 • 7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak

  5/24

  5 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

  BAHAGIAN A

  MINUMAN KEGEMARAN SAYA

 • 7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak

  6/24

  6 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

  BAHAGIAN B

  A = DUTCH LADY

  B = YEOS

  C = MARIGOLD

  D = NESTLE MILO

  E = F&N SEASON

  a)

  JENAMA A B C D E

  HARGA (RM) 3.20 3.70 1.20 1.70 1.10

  ISIPADU (ml) 110 125 200 250 1000

  HARGA UNTUK

  100 ml

  RM 0.32 RM 0.37 RM 0.48 RM 0.85 RM 0.88

  NUTRISI PER 100 ml / SETIAP 100 ml

  TENAGA (kcal) 28 75 48 60 68

  KARBOHIDRAT

  (g)

  7.0 8.4 11.9 8.2 11.0

  JUMLAH GULA(g)

  7.0 6.0 11.6 8.1 7.1

  PROTEIN (g) 0.0 3.2 0.0 2.8 1.7

  LEMAK (g) 0.0 3.4 0.0 1.4 1.9

  JADUAL 1

  Antara limajenis air kotak tersebut, saya telah memilih Jenama D sebagai best choice

  kerana jenama D telah melengkapi kesemua kandungan nutrisi yang dikehendaki dan harga

  yang berpatutan. Tambahan lagi, tenaga dan karbohidrat yang terkandung dalam jenama ini

  agak tinggi iaitu masing-masing bernilai 60 kcal dan 8.2 g. Jenama ini juga mempunyai

  kandungan protein yang agak tinggi seperti yang kita ketahui,protein amat penting dalam

  pemakanan kerana protein dapat membantu kita dalam proses pembentukan tisu-tisu di

  dalam badan kita dan juga dapat menguatkan gigi. Bukan itu sahaja, kandungan lemak

  dalam jenama D ini adalah sedikit berbanding jenama yang lain. Mengikut urutan piramid

  makanan ,lemak adalah terletak di bahgian teratas sekali iaitu kandungan yang mesti

  dikurangkan pengambilannya kerana apabila terlalu banyak lemak dalam badan boleh

  mengakibatkan obesiti.Kesimpulannya, jenama D adalah best choice kerana jenama ini

  menepati kandungan yang dikehendaki berteraskan pyramid makanan dan harga yang

  bersesuaian.

 • 7/28/2019 Kerja Projek Matematik Tambahan 2013 Negeri Perak

  7/24

  7 KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2013

  b)

  JENAMA INDEKS HARGA PADA TAHUN 2014 PENINGKATAN INDEKS

  HARGA

  2013 2014

  A 100 125 25

  B 100 80 -20

  C 100 110 10

  D 100 150 50

  E 100 100 0

  JADUAL 2

  JENAMA 2013 2014

  HARGA UNTUK 1 KOTAKMINUMAN

  HARGA UNTUK 1 KOTAKMINUMAN