Kertas Cadangan Projek Kempen Budi Bahasa Sk Sg Sugai 2011

Embed Size (px)

Text of Kertas Cadangan Projek Kempen Budi Bahasa Sk Sg Sugai 2011

Kertas Cadangan Projek Kelab Rukun Negara, Sekolah Menengah Kebangsaan Engkilili, 95800 Engkilili, Sri Aman.

Nama Projek

: Kempen Budi-Bahasa dan Penerapan Nilai-Nilai Murni di kalangan pelajar sekolah.

Ketua Guru Penasihat Guru Penasihat Pengerusi Projek Naib Pengerusi Projek Setiausaha Projek Naib Setiausaha Bendahari Projek AJK Projek

: Pn. Farizah Bt Saperi : En. Chanking Ak Jawa : Elizabert Ak Renting : Joseph Kudy Ak Gon : Thompson Ak Simpoi : Sindie Ak Tinggie : Kartini Chai : Tingkatan 1: Tingkatan 2: Tingkatan 3: Tingkatan 4: Tingkatan 5:

Bilangan Peserta Projek Tarikh Projek Tempat Projek

: Lelaki: 25 orang Perempuan: 15 orang : 7 10 Februari 2011 : 1. Pusat Sumber Sekolah. 2. Bilik kelas Tingkatan 3 Amanah.

8

Matlamat Projek Objektif Projek

: Memupuk semangat patriotik dan cintakan negara. : 1. Menerapkan nilai-nilai murni di kalangan pelajar. 2. Menerapkan kempen berbudi-bahasa di kalangan pelajar. 3. Menerapkan semangat perpaduan di kalangan Pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. 4. Menerapkan semangat saling bekerjasama dan hormat-menghormati.

Disediakan oleh,

(ELIZABERT AK RENTING) Pengerusi Projek.

Disahkan oleh, . (FARIZAH BT SAPERI) Guru Penasihat. Sekolah: Sekolah Menengah kebangsaan Engkilili. Tahun: 2011 9 Ruj. Kami : JPS(W)SMKE(Kk)/153/02/04/Jld.2 (01)

Tarikh Kelab Rukun Negara,

: 14 Januari 2011

Sekolah Menengah Kebangsaan Engkilili, 95800 Engkilili, Sri Aman.

Semua ahli Kelab Rukun Negara, Sekolah Menengah Kebangsaan Engkilili. Saudara/Saudari, Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kelab Rukun Negara Pertama 2011 Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Ahli Jawatankuasa, Kelab Rukun Negara, Sekolah Menengah Kebangsaan Engkilili akan diadakan seperti butiran di bawah: Tarikh : 17 Januari 2011 Masa : 3.00 petang

Tempat : Kelas Tingkatan 3A

2.

Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: 2.1 Ucapan Pengerusi 2.2 Projek Kelab Rukun Negara sekolah 2.3 Hal-Hal lain

10 3. Saudara/saudari dijemput hadir ke mesyuarat ini. Kehadiran amat

dihargai.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

.. ( THOMPSON AK SIMPOI ) Setiausaha Kelab Rukun Negara, Sekolah Menengah Kebangsaan Engkilili.

s.k.

1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Penasihat Kelab Rukun Negara 3. Pengerusi Kelab Rukun Negara

11

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG Lampiran 1A

PSS 3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL

KERTAS KERJA PROJEK

NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH NAMA PROJEK

: Farizah Binti Saperi : Kajian Sosial Ambilan November 2008 : Sekolah Menengah Kebangsaan Engkilili. : Kempen penerapan nilai-nilai murni melalui dasar kerajaan.

TEMPOH PELAKSANAAN : 1 minggu ( 7-10 Februari 2011 ) OBJEKTIF : 1. Menerapkan semangat patriotik dan cintakan negara. 2. Menerapkan semangat perpaduan di kalangan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. 3. Menerapkan semangat saling bekerjasama. 4. Menerapkan semangat saling hormat-menghormati. 5. Menerapkan nilai-nilai murni dan kempen berbudi-bahasa di kalangan pelajar.

22

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Ceramah 2. Kempen 3. Pertandingan

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN PROJEK/AKTIVITI (Senarai semak aktiviti yang perlu dilaksanakan oleh pelajar)

1. Draf kertas kerja. 2. Anggaran perbelanjaan. 3. Membuat jadual. 4. Menubuhkan Ahli Jawatankuasa. 5. Mengadakan mesyuarat.

23

6. Aktiviti semasa projek dilaksanakan. - siapa yang terlibat - siapa yang memberi ceramah - siapa yang menjadi hakim - siapa yang merasmikan majlis penutupan 7. Laporan pelaksanaan projek.

Disemak oleh Pensyarah

Disahkan oleh Pengetua

Catatan :

Catatan :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

24

Pelan Tindakan Pelaksanaan Projek

1. Draf kertas kerja/projek. 2. Berbincang dengan Pengetua mengenai projek. 3. Mesyuarat pendaftaran ahli Kelab Rukun Negara (KRN) Sekolah Tahun 2011. 4. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kelab Rukun Negara pertama. 5. Pembentukan AJK Kecil. 6. Mesyuarat AJK Kelab Rukun Negara kedua. 7. Menyediakan surat/dokumen - surat lantikan sebagai ketua penasihat. - surat memohon kebenaran memungut derma keahlian ahli KRN. - surat memohon peruntukan menyediakan minuman. - surat memohon penceramah (panitia Pendidikan Moral) - surat memohon penceramah (unit Bimbingan dan Kaunseling) -surat memohon hakim untuk pertandingan. -surat memohon menggunakan Pusat Sumber Sekolah. 8. Program atur cara.

25 Program/Jadual Atur Cara Projek. Program Minggu Kelab Rukun Negara S.M.K. Engkilili Tahun 2011.

Tarikh

Masa

Aktiviti

Tindakan

Isnin 7.2.2011

3.00 4.30 petang

Meletakkan / menggantung nilai-nilai murni dalam subjek Pendidikan Moral di kawasan sekolah.

Ahli KRN Guru Penasihat Pekerja Swasta sekolah.

Selasa 8.2.2011

3.00 4.30 petang

Pertandingan membaca ikrar Rukunegara di kalangan ahli Kelab Rukun Negara sekolah.

Ahli KRN Guru Penasihat Hakim-hakim

Rabu 9.2.2011

3.00 4.30 Petang

Pertandingan menulis

Ahli KRN

Rukunegara untuk ditampalkan Guru Penasihat di dalam kelas. (sudut matapelajaran)

Khamis

2.30 4.30

Ceramah mengenai kempen budi-bahasa dan penerapan nilai-nilai murni di kalangan pelajar sekolah.

Ahli KRN Guru Penasihat Panitia Pendidikan Moral. Kaunselor dari Unit Bimbingan dan Kaunseling.

10.2.2011 petang

26 RUKUNEGARABahawasanya negara kita Malaysia

Mendukung cita-cita hendak Mencapai perpaduan yang lebih erat Dikalangan seluruh masyarakatnya; Memelihara satu cara hidup demokratik; Mencipta satu masyarakat yang adil di mana Kemakmuran negara akan dapat dinikmati Bersama secara adil dan saksama; Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi Kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak; Membina satu masyarakat progresif yang akan Menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan Menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami Untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan Prinsip-prinsip yang berikut: Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan kesusilaan

JADUAL KERJA PELAKSANAAN KERJA KURSUS

LANGKAH

JENIS AKTIVITI /TINDAKAN

TEMPOH

PENGLIBATAN/ TANGGUNGJAWAB

TARIKH

1

Menghadiri taklimat daripada pensyarah, En. Norbert.

1 jam

En. Norbert Semua ahli kumpulan

18.12.10

2

Menghadiri taklimat tentang pelaksanaan KKBI. Tajuk tugasan Objektif tugasan. Jadual spesifikasi projek & rubrik pemarkahan. Sikap dan sahsiah.

1 jam

En. Lawrence Semua ahli kumpulan

20.12.10

3

Menyediakan jadual pelaksanaan kerja kursus.

1 jam

En. Norbert Semua ahli kumpulan

18.12.10

4

Menyediakan kertas kerja projek.

1-2 jam

Individu

3-10 Januari 2011

5

Berbincang dengan pihak pengurusan sekolah tentang cadangan pelaksanaan projek.

1 jam

Individu

14 Januari 2011

6

Mengadakan Mesyuarat

1-2 jam

Guru Penasihat, ahli &

17

Pelaksanaan Projek Kempen Budi-Bahasa dan Penerapan Nilai-Nilai Murni Bil. 1/2011.

AJK Kelab Rukun Negara.

Januari 2011

7.

Mengadakan Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Projek Kempen Budi-Bahasa dan Penerapan Nilai-Nilai Murni Bil. 2/2011.

1-2 jam

Guru Penasihat, ahli & AJK Kelab Rukun Negara.

24 Januari 2011

8.

Pelaksanaan Projek Kempen Budi-Bahasa dan Penerapan Nilai-Nilai Murni.

8-10 jam

Bersama pelajar, guru dan pihak pentadbir sekolah.

7 10 Februari 2011

9.

Menyediakan laporan Projek. (memilih gambar yg sesuai dengan aktiviti)

1-2 jam

Individu

14-16 Februari 2011

10.

Menyediakan catatan Refleksi.

2-3 jam

Individu

21 Februari 2011

11.

Menyerahkan KKBI kepada pensyarah.

Pensyarah terlibat. Semua ahli kumpulan.

Mac 2011

40

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG

Lampiran 1B PSS 3107 NILAI DAN ETIKA DALAM PENGAJIAN SOSIAL LAPORAN PELAKSANAAN PROJEK

NAMA PELAJAR PROGRAM NAMA SEKOLAH NAMA PROJEK

: Farizah Binti Saperi : Kajian Sosial Ambilan 2008 : Sekolah Menengah Kebangsaan Engkilili : Kempen penerapan nilai-nilai murni melalui dasar kerajaan.

TEMPOH PELAKSANAAN : 1 minggu ( 7 10 Februari 2011 ) OBJEKTIF : 1. Menerapkan semangat patriotic dan cintakan negara. 2. Menerapkan semangat perpaduan di kalangan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. 3. Menerapkan semangat saling bekerjasama. 4. Menerapkan semangat saling hormat-menghormati 5. Menerapkan nilai-nilai murni dan kempen berbudi-bahasa di kalangan pelajar.

27 STRATEGI PELAKSANAAN : 1. CERAMAH

Ceramah diadakan di Pusat Sumber sekolah oleh Ketua Panitia Pendidikan Moral dan Kaunselor dari Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Kebangsaan Engkilili. Ketua Panitia Pendidikan Moral menyampaikan ceramah mengenai amalan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian pelajar. Kaunselor pula menyampaikan ceramah mengenai budaya berbudi-bahasa dikalangan pelajar. 2. KEMPEN Projek penerapan nilai-nilai murni melalui dasar kerajaan pula boleh

dilaksanakan melalui kempen. Contohnya kempen penerapan nilai-nilai murni dan juga budaya berbudi-bahasa disampaikan melalui nyanyian lagu patriotic yang dimainkan pada setiap pagi sebelum aktiviti pengajaran dan pembelajaran bermula. Contohn