Kertas Kerja Kejohanan Sukan Tahunan

 • View
  624

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kertas Kerja Kejohanan Sukan Tahunan

Transcript

 • 1

  1.0 PENGENALAN :

  Sukan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan individu. Melalui kegiatan

  sukan, pelajar-pelajar kita bukan sahaja dapat mencapai kecemerlangan di bidang sukan, malahan juga

  dalam pengalaman lain seperti sosial, kepimpinan serta disiplin diri.

  Memandangkan hakikat tersebut yang mengharapkan kegiatan sukan di peringkat sekolah-

  sekolah perlu dipertingkatkan dengan menggalakkan penglibatan secara menyeluruh di kalangan

  pelajarnya. Pihak pengurusan sekolah perlu meningkatkan corak pengurusan sukan di sekolah dengan

  mengadakan kegiatan sukan sepanjang tahun yang bertemakan Majulah Sukan Untuk Semua. Jika

  dirancang dengan teliti dan menyeluruh, kegiatan ini akan dapat membendung sebahagian daripada

  usaha kita dalam mengatasi masalah sosial pelajar.

  Atas kesedaran inilah, maka Sekolah Kebangsaan Taman Sri Muda sentiasa memberi perhatian

  terhadap perkembangan dan kemajuan pembangunan sukan yang melibatkan pelajar. Pengalaman

  bersukan penting sebagai asas pembinaan insan yang menyeluruh di masa akan datang. Olahraga

  merupakan teras kepada aktiviti sukan di sekolah yang secara tradisinya akan dianjurkan setiap tahun.

  Sebagai acara penting yang sepatutnya menjadi tunjang kepada aktiviti sukan di sekolah, maka

  olahraga perlulah dikelolakan dengan terancang dan sempurna serta pada masa yang sesuai.

  Kejohanan olahraga sekolah merupakan suatu wahana untuk mencapai wawasan negara dalam

  pembudayaan sukan dalam kalangan murid sekolah. Budaya sukan dalam kalangan semua murid

  adalah untuk memperlengkap kecemerlangan sistem pendidikan bagi melahirkan modal insan yang

  seimbang dan holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek ke arah pembinaan negara bangsa

  Malaysia.

  Aktiviti sukan telah pun dijadikan sebagai fokus dalam sistem pendidikan pada hari ini.

  Aktiviti sukan juga akan menjadi aktiviti yang wajib dijalankan sepanjang tahun. Pihak yang terlibat

  dalam pengurusan sukan di sekolah seharusnya merancang, mengurus dan melaksanakan kegiatan ini

  secara sistematik, cekap dan berkesan berlandaskan keilmuan dan kemanusiaan.

 • 2

  Olahraga merupakan induk kepada semua jenis sukan. Nama olahraga berasal daripada

  perkataan Greek athlos yang bermaksud bertanding. Olahraga boleh dibahagikan kepada acara

  balapan dan acara padang. Acara balapan terdiri dari acara pecut (100 meter (m), 200 m, dan 400 m)

  acara jarak sederhana (800 m, 1500 m, 3,000 m, dan 3,000 m berhalangan), acara jarak jauh (5000 m

  dan 10000 m), lari berpagar wanita (100 m), lari berpagar lelaki (110 m), lari berpagar lelaki dan

  perempuan (400 m), dan lari bergantiganti (4 x 100 m, 4 x 200 m, dan 4 x 400 m). Acara padang

  terdiri daripada acara lompatan (lompat jauh, lompat tinggi, lompat bergalah dan lompat kijang) dan

  acara balingan (melontar peluru, merejam lembing, melempar cakera dan membaling tukul besi).

  Acaraacara lain pula ialah berjalan kaki (5 kilometer, 10 kilometer, 20 kilometer dan sebagainya),

  acara separa maraton (21.0975 kilometer), maraton (42.195 kilometer), acara heptatlon (7 acara untuk

  wanita) dan dekatlon (10 acara untuk lelaki).

  Kejohanan olahraga sekolah adalah satu aktiviti sukan yang penting dalam kalendar

  sekolah dan melibatkan penyertaan murid secara menyeluruh. Setiap sekolah perlu berusaha

  membangunkan dan membudayakan aktiviti sukan dalam kalangan warga sekolah agar institusi

  sekolah dapat berfungsi untuk mengembangkan potensi murid secara seimbang dari segi intelek,

  rohani, emosi dan jasmani. Penglibatan murid dalam sukan dapat memupuk semangat kerjasama,

  patriotik dan bersatu padu di kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Surat Pekeliling

  Ikhtisas Bil. 1/1989 (Lampiran 1) menegaskan bahawa penyertaan murid dalam kegiatan sukan

  diwajibkan. Setiap murid perlu mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam satu jenis permainan

  atau olahraga. Oleh yang demikian, pihak sekolah perlu memperkemas perancangan dan pengurusan

  sukan di sekolah agar minat dan penyertaan murid dalam kegiatan sukan dapat ditingkatkan.

  2.0 PENDAHULUAN :

  Temasya Sukan Tahunan adalah satu program rasmi sekolah yang dirancang dan dilaksanakan

  pada setiap tahun. Temasya ini dijalankan khusus untuk memberi pendedahan asas tentang teknik serta

  kemahiran yang perlu dikuasai dalam bidang olahraga bagi setiap murid. Temasya sukan olahraga

  sekolah telah dimulakan pada tahun pertama pembukaan sekolah iaitu pada tahun 1986. Oleh yang

  demikian, ini adalah merupakan temasya sukan olahraga tahunan sekolah kali ke-27. Secara amnya

  sukan tahunan ini diuruskan sepenuhnya oleh pihak Sekolah Kebangsaan Taman Sri Muda.

 • 3

  Kejohanan Temasya Sukan Tahunan sekolah ini kebiasaannya melibatkan penglibatan semua

  murid iaitu Pra Sekolah, Tahap 1 dan Tahap 2. Acara yang dipertandingkan bagi murid Pra Sekolah

  adalah sukaneka dan 4 x 50 meter. Acara bagi murid tahun 2 dan tahun 3 pula adalah sukaneka dan

  lari 75 meter. Acara bagi murid tahun 3 adalah sukaneka dan lari 100 meter. Acara bagi murid tahun 4,

  5 dan 6 terbahagi kepada acara padang dan acara balapan. Acara padang untuk murid tahun 4, 4 dan 6

  adalah lompat jauh, lompat tinggi dan lontar peluru. Acara trek bagi murid tahun 4, 5 dan 6 pula

  adalah 100 meter, 200 meter, 4x100 meter dan 4x200 meter. Temasya Sukan Tahunan ini akan

  menjadi satu platform pencarian bakat baru untuk sekolah melahirkan atlit pelapis bagi negara kita

  bagi jangka masa akan datang.

  3.0 MATLAMAT :

  i) Menyahut seruan kerajaan dalam menjalankan dasar 1 Murid 1 Sukan.

  ii) Menjana minat dan azam bagi memajukan sukan untuk mengimbangi objektif Falsafah

  Pendidikan Negara .

  iii) Melahirkan insan yang berketerampilan, berkualiti dan mempunyai nilai-nilai murni selaras

  dengan Falsafah Pendidikan Negara.

  iv) Mempertingkatkan tahap kesedaran murid-murid dalam usaha menjadikan sukan sebagai

  suatu Budaya Hidup Sihat .

  v) Mengeratkan hubungan sesama warga sekolah terutama dalan usaha menjana kesefahaman

  antara pihak sekolah dan ibu bapa melalui temasya sukan tahunan.

  vi) Mendidik serta melahirkan murid-murid yang kompetitif, aktif serta mempunyai ketahanan

  diri yang tinggi baik dari segi mental mahupun fizikal dalam semua bidang khususnya

  bidang sukan.

 • 4

  4.0 OBJEKTIF :

  i. Melahirkan insan yang cergas dan cerdas dari segi mental dan fizikal.

  ii. Pendedahan peringkat awal dan dasar kepada murid mengenai sukan olahraga.

  iii. Persiapan unit Kokurikulum dalam mencari atlit pelapis sekolah bagi menghadapi

  Kejohanan Balapan dan Padang MSSD 2014.

  iv. Meningkatkan kerjasama dan semangat kekitaan dikalangan murid dan guru.

  v. Sebagai pendedahan awal murid-murid tentang potensi dan bakat diri mereka

  sendiri dari aspek Kokurikulum dan seterusnya menjana industri sukan di

  Malaysia ke arah yang lebih Cemerlang, Gemilang dan Terbilang.

  vi. Memenuhi aktiviti Ko-kurikulum di sekolah.

  5.0 TEMA :

  Kecemerlangan Sukan Menjana Kecemerlangan Sekolah

  6.0 HARI / TARIKH / MASA / TEMPAT :

  Acara Hari Tarikh Masa Tempat

  1. Padang Selasa, Rabu 25, 26, 27 Jun 2013 4.00 pm - 5.00 pm Tempat mengikut

  jenis acara

  2. Sukaneka Jumaat 5 Julai 2013 8.00 am - 12.00 pm Padang SK Taman

  Sri Muda

  3. Perasmaian &

  Balapan

  Ahad 7 Julai 2013 8.00 am - 1.00 pm Padang SK Taman

  Sri Muda

  7.0 KUMPULAN SASARAN :

  Semua murid SK Taman Sri Muda

 • 5

  8.0 PERBELANJAAN :

  Bil. Perkara

  Kuantiti

  Jumlah (RM) 1. Hadiah / Cenderahati Murid

  Acara Jantina

  Murid Tahun 1 : - Sukaneka - 75m

  P P

  L L

  114 x RM 3.50 (3 x RM 3.50) x 2

  RM 399.00 RM 21.00

  2295.00

  Murid Tahun 2 : - Sukaneka - 75m

  P P

  L L

  117 x RM 3.50 (3 x RM 3.50) x 2

  RM 409.50 RM 21.00

  Murid Tahun 3 : - Sukaneka - 100m

  P P

  L L

  147 x RM 3.50 (3 x RM 3.50) x 2

  RM 514.50 RM 21.00

  Murid Tahun 4 : - 100m - 200m - 4 x 100m - 4 x 200m - Acara Padang

  P P P P P

  L L L L L

  (3 x RM 3.50) x 2 (3 x RM 3.50) x 2 (12 x RM 3.50) x 2 (12 x RM 3.50) x 2 (9 x RM 3.50) x 2

  RM 21 RM 21 RM 84 RM 84 RM 63

  Murid Tahun 5 : - 100m - 200m - 4 x 100m - 4 x 200m - Acara Padang

  P P P P P

  L L L L L

  (3 x RM 3.50) x 2 (3 x RM 3.50) x 2 (12 x RM 3.50) x 2 (12 x RM 3.50) x 2 (9 x RM 3.50) x 2

  RM 21 RM 21 RM 84 RM 84 RM 63

  Murid Tahun 6 : - 100m - 200m - 4 x 100m - 4 x 200m - Acara Padang

  P P P P P

  L L L L L

  (3 x RM 3.50) x 2 (3 x RM 3.50) x 2 (12 x RM 3.50) x 2 (12 x RM 3.50) x 2 (9 x RM 3.50) x 2

  RM 21 RM 21 RM 84 RM 84 RM 63

  Terbuka Murid : - Tarik tali

  P

  L

  (10 x RM 3.50) x 2

  RM 70

  Terbuka Ibu Bapa & Pegawai : - Tarik Bola Dalam Gelung

  P

  L

  (3 x RM 3.50) x 2

  RM 21

 • 6

  Bil. Perkara Kuantiti Jumlah ( RM )

  2. Makanan & Air Mineral Murid 963 x RM 1.50 1444.50

  3. Banner 1 x RM 60 60.00

  4. Pasir Halus (Lompat Jauh) 120.00

  5. Khemah 6 x RM 250 1500.00

  Jumlah 5419.50

  - Jumlah perbelanjaan temasya sukan sebanyak RM 5088 akan dipohon melalui peruntukan

  kokurikulum sekolah.

  - Peruntukan sebanyak RM 331.50 bersama unit-unit di bawah akan dipohon melalui sumbangan

  PIBG :