Khach sạn Hoai Nga

Embed Size (px)

Text of Khach sạn Hoai Nga

 • Khach sn Hoai Nga

  Da ch: Lo 13 B4.4 Vo Nguyen Giap, Q. Ngu Hanh Sn, Da Nng

  Tel: 0511 3951368; Hotline: 0966703399; Fax: 0511 3951369

  Email: info@hoaingahotel.com

  Website: hotel84.com/da-nang/khach-san-hoai-nga.html

  S phong:

  var num_image = 10

 • Ta lc tren dng Lo 13 B4.4 Vo Nguyen Giap nm tren tuyn dng bin Hoang

 • Sa - Trng Sa - cach bai bin M Khe (300m), 1 trong 6 bai bin dc tp chiForbes bu chn dp nht hanh tinh. Ch cn 5 phut quy khach da dn san bay DaNng, khu mua sm va khu vui chi, khach sn Hoai Nga luon la s la chn tuytvi ca quy khach. Dn vi Hoai Nga quy khach co dy d khong gian tin li dngm cu quay Song Han xinh dp, cu Trn Th Ly lp lanh di anh den maudem huyn o va cu Rng uy nghi nim t hao ca ngi dan thanh ph DaNng. Quy khach s cm nhn dc v dp v tin nghi va ni tht cungvi s phc v tn tinh, chu dao va chuyen nghip ca di ng nhan vien. Chcchn quy khach s co cm http://khachsannt03.yolasite.com/khchsnnhatranggir2013 giac thts thoi mai va m cung nh dang chinh ngoi nha ca minh. Khach Sn Hoai Ngakhong ch s hu mt khong gian ly tng ma con co 27 phong ngh sang trng,tin nghi.

  Cac phong du co ca s rieng hng ra bin, bao quat toan cnh vnh Da Nngxinh dp. Hn na t san thng ca Khach Sn Hoai Nga quy khach co ththng thc toan cnh bn phao hoa quc t t chc hang nam ti TP. DaNng. Khach Sn Hoai Nga s la ni ly tng ca quy khach trong k ngh. Ngoaira Khach Sn con co nha hang thit k theo phong cach A Dong va tinh hin di PhngTay chc chn se lam hai long quy khach.

  Loi phong

  Gia phong

  Tin nghi

  Dch v

  V tri

  Nhn xet

  PHONG D N

  Dc dim Phong :

  - Gm 6 phong, rng khong 20 m2, ging (1m8 x 2m)

  - Phong dc thit k rng rai, vi view trc tip hng bin.

  Thit b trong phong:

  May lnh diu hoa

  Tivi LCD truyn hinh cap

  Gi bao thc (nu cn)

 • Din thoi

  Khoa t an toan

  Ban trang dim

  T lnh

  May sy toc

  PHONG DOI

  Dc dim Phong :

  - Gm 6 phong, rng khong 25 m2, ging (1m8 x 2m)

  - Phong dc thit k rng rai, vi view trc tip hng bin.

  Thit b trong phong:

  May lnh diu hoa

  Tivi LCD truyn hinh cap

  Gi bao thc (nu cn)

  Din thoi

  Khoa t an toan

  Ban trang dim

  T lnh

  May sy toc

  PHONG HAI GING

  Dc dim Phong :

  - Gm 10 phong, rng khong 27 m2, ging (1m4 x 2m va 1m6 x 2m)

  - Phong dc thit k rng rai, vi view trc tip hng bin.

 • Thit b trong phong:

  May lnh diu hoa

  Tivi LCD truyn hinh cap

  Gi bao thc (nu cn)

  Din thoi

  Khoa t an toan

  Ban trang dim

  T lnh

  May sy toc

  PHONG VIP

  Dc dim Phong :

  - Phong 4 phong, rng khong 30 m2

  - Gm 2 phong: 2 ging (1m8 x 2m) va 2 phong: 2 ging (1m6 x 2m)

  - Phong dc thit k rng rai, vi view trc tip hng bin.

  Thit b trong phong:

  May lnh diu hoa

  Tivi LCD truyn hinh cap

  Gi bao thc (nu cn)

  Din thoi

  Khoa t an toan

  Ban trang dim

  T lnh

  May sy toc

 • PHONG GIA DINH

  Dc dim Phong :

  - Gm 1 phong, rng khong 45 m2

  - Phong dc thit k rng rai, vi view trc tip hng bin.

  Thit b trong phong:

  May lnh diu hoa

  Tivi LCD truyn hinh cap

  Gi bao thc (nu cn)

  Din thoi

  Khoa t an toan

  Ban trang dim

  T lnh

  May sy toc

  Phong khach

  Dt ngay

  Dch v khach sn

  - Dch v don/ tin khach ti san bay

  - Dch v git la (gia niem yt ti KS)

  - Nha hang (phc v khi khach co yeu cu)

  - Dch v nc ung ti tin snh

  - Dch v Tour du lch trong ngay (Ba Na, Cu Lao Cham, Hi An, Ngu Hanh Sn, Bando Sn Tra)

  - Dch v van th( photocopy, fax, in n)

  - Phc v an ung ti phong

  - Thu di ngoi t

 • - Cho thue o to t 4 dn 45 ch, xe may, xe dp

  - Quy ban hang lu nim

  - Dt va xac nhn ch ve may bay, tau ha (khi khach yeu cu)

  - Dch v hng dn vien du lch bng Ting Vit, Anh, Hoa, Phap,..

  - Thanh toan bng cac loi th Credict card, Visa, Master, American Express..

  - Truy cp internet min phi ti tin snh

  - May lnh

  - H thng Thong gio

  Tin nghi khach sn

  - Tivi truyn hinh cap

  - T lnh mini

  - May sy toc

  - Binh nc nong

  - Thang may hin di

  - H Thng bao chay t dng va thit b cha chay

  - H thng wifi tt c cac phong

  - Phc v 24/24h

  - Bai du xe rng rai thoang mat min phi

  - Khach sn nm sat bin