Khach sạn Sapa View

Embed Size (px)

Text of Khach sạn Sapa View

 • Khach sn Sapa View

  Da ch: 041 dng Mng Hoa, th trn Sapa, Lao Cai

  Tel: 020 3872388 - 3886999; Fax: 020 3887000

  Email: info@sapaview-hotel.com

  Website: hotel84.com/sapa/sapa-view-hotel.html

  S phong: 30

  var num_image = 10

 • Sapa View Hotel la khach sn 3 sao sang trng ti Sapa, ta lc ngay di chan nuiHam Rng dp huyn thoi, tren tuyn "Ph c Cu May - Mng Hoa". Kthp phong cach kin Khach san Memory Nha Trang truc truyn thng Sapa va li kintruc bit th kiu Phap to nen mt Sapa View Hotel rt rieng bit.

  Vi 30 phong ngh cao cp, tin nghi va sang trng, hoa quyn vi cnh quan kvi ca nui rng Sapa, thoang mat v mua he, mua dong dc lam m bi hthng lo si ci va hi nc s xua tan di cai lnh mang thng hiu Sapa.T ban cong, bn co th vut tm nhin v thung lung Violet, Mng Hoa va cac bnlang dan tc thiu s, chiem ngng dnh Fansipan hung vi hay th tam hn hoavao nhng dam may l lng bay nh trn nh tim nh dang chn bng lai tiencnh. Ngoai ra mi phong du dc trang b ket an toan d quy khach t ctgi nhng d co gia tr ca bn than.

  Thng thc ngh thut m thc dc sc, cac mon ngon Vit Nam, A, Au tiSapa Tam Tam Bar Restaurant bi tai ngh ch bin ca cac du bp dc daoto chuyen nghip Khach san River Prince ti cac trng thc hanh du lch niting nh Hoa Sa, Koto... chung toi cam kt sn sang phc v 24/7. Dng quenba an sang t chn (buffet) hang ngay mang dn cho quy khach s thoi mai trongvic la chn ba an nhiu calo va dinh dng cao.

  Loi phong

  Gia phong

  Tin nghi

  Dch v

  V tri

  Nhn xet

 • Dt ngay

  Ngoai h thng khach sn sang trng, Sapa View Hotel con co nha hang nm ngay bencch khach sn. Mt ni co khong gian rng rai thoang mat vi nhng gi phonglan, nhng chu cay cnh, nhng loi hoa dac trng ca Sapa n sut bn muabao quanh. Ben trong nha hang dc thit k mang dm phong cach phng Tay vitrang thit b vo cung hin di, tin nghi. day Quy khach s va cm nhndc hng v thien nhien trong tng khonh khc, hai long vi s yen tinh,khong gian khoang dt ca nha hang va co th va thng thc cac mon an Au, Ani ting dc sang tac bi cac du bp giau kinh nghim, co tay ngh cao.

  Co sc cha hn 150 thc khach vi hn 100 nhng mon an Au nh Pizza, m Y,sn cu nng, beefsteak,... va cac dc sn ca nui rng Sapa vi mt smon an dc sc nh ca hi nng giy bc, ln cp nach nng vang trenthan hoa... s dc chung toi phc v trong tt c cac ba an cho Quy khach. Vaotng mua chung toi phc v cac mon an rau xanh dc sn ngon nht trong vung.Thc dn ca chung toi thng xuyen dc thay di cho phu hp theo mua, theokhu v ca tng thc khach. Mt khac chung toi co mi quan h cht chvi nha sn xut va cung ng thc phm.

  Cam kt Khach sn Camry luon luon dm bo v cht lng sn phm, tinh dadng va an toan trong mi ba an cho Quy khach.