Khach sạn Vương Phố

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Khach sạn Vương Phố

 • 7/21/2019 Khach sn Vng Ph

  1/5

  Khach sn Vng Ph

  Da ch: 92 Hung Vng, Nha Trang

  Tel: 058 3525818; Fax: 058 3527766

  Email: kingtownhotel@yahoo.com.vn

  Website: hotel84.com/nha-trang/khach-san-vuong-pho.html

  S phong: 49

  var num_image = 10

 • 7/21/2019 Khach sn Vng Ph

  2/5

 • 7/21/2019 Khach sn Vng Ph

  3/5

 • 7/21/2019 Khach sn Vng Ph

  4/5

  Khach sn Vng Ph s hu v tri thun li, nm sat bin (ch mt phut

  di b), ngay gn trung tam thng mi, tai chinh va cac dim vui chi gii tri. Khach

  sn dc xay theo kin truc hin di Chau Au nhng vn mang dm bn sc

  truyn thng Vit.

  Vi h bi, nha hang, 49 phong ngh dc trang b tien tin dt tieu chun

  quc t va di ngu nhan vien chuyen nghip, nhit tinh, quy khach s hai long khi

  dn ngh ngi ti khach sn chung toi.

  Loi phong

  Gia phong

  Tin nghi

 • 7/21/2019 Khach sn Vng Ph

  5/5

  Dch v

  V tri

  Nhn xet

  Dt ngay