Khi bài hát trở về

 • View
  228

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Khi bài hát trở về

 • Khi bi ht tr v

 • Khi bi ht tr v

  Trn Trung o

  Nh xut bn Chng TaVit Nam 2011

 • Khi bi ht tr vTuyn tp tiu lun Trn Trung o

  Nh xut bn Chng Ta b sung v in li theo bn in ln u ca Dieucay

  Books 2009.

  Kch thc: 1421cm.

  In xong 2011 ti Vit Nam.

  Ba & trnh by: Kng In

  2009, Dieucay Books & Trn Trung o.

  2011, Chng Ta & Trn Trung o.

 • Mc lc

  Li ta cho n bn Vit Nam ln th hai ixTranh chp M Trung, mt cnh gic cho lng yu nc 13Ch ngha thc dn Trung Quc ti Congo 30Cch mng dn tc dn ch nhn dn trong tnh hnh mi 52T bui chiu trn ngha a Hng Dng 66Mc cm chiu hi v kht vng t do 77Ai ph bng dn tc? 90ng nh ri tui tr 101Chnh sch b mn ta cng thi Cng Sn 111Nu bin c Thin An Mn xy ra hm nay 120T Thp ti th y n Nht k ng Thy Trm,

  nhng c m b phn bi 131Nhng ngi i tm t quc 143Trch nhim ca cc th h Vit Nam 157Gp vi ng V Vn Kit v ha gii dn tc

  v khp li qu kh 171Khm nghim mt hn ma 184Tui tr Vit Nam, hc lch s lm lch s 197Hn mt ngy ginh li Hong Sa 207Tng lai bt u t qu kh 217Tui tr phi ni 229Mt bng ma ang m nh Vit Nam 241Tr thc x hi ch ngha, ni bt hnh

  ca dn tc Vit Nam 254Khi bi ht tr v 267T Olympic n Darfur, quc trn lc a en 276Ni au cha thm 289S phn mt loi chim 299Nhn li chin tranh 304Ai git 9 ng dn Thanh Ha? 317

 • Nhn tm bia tng nim Galang suy ngh v ha gii 326ng Thin, ng c 337Nhng bi ca t kht vng cha thnh 345Din bin, chng din bin v t din bin ha bnh 356Phong tro dn ch Vit Nam, th thch v trin vng 369Bng tra 387V tc gi 393

 • ix

  Li ta cho n bn Vit Nam ln th hai

  Thng Mi 2010, trc khi ng ca, din n Talawas gi cho cc cng tc vin, trong c ti, ba cu hi, v cu hi th nht Theo anh, 5 vn h trng nht ca Vit Nam hin nay l g?

  Phn tr li ca ti, ngoi cc vn bc thit nh s phn ha v cng trm trng trong lng dn tc, lc hu v mi mt so vi tin ca vn minh nhn loi, mt nn gio dc hy dit mi kh nng sng to, mt x hi tham nhng thi nt trong gii lnh o th trc i hi ca nhn dn v nhn dn khng c nim tin ni gii lnh o, mt vn h trng th nm c tnh thi s, l Vit Nam hon ton khng sn sng cho mt cuc xung t v trang trong vng ng Nam .

  Sau cuc chin bin gii Vit Trung 1979, mt bi bnh lun ng trn tp ch Time c ta l Ai hc bi hc?, trong tc gi nhn xt rng khng phi Vit Nam m l ng Tiu Bnh v gii lnh o Trung Quc mi chnh l nhng ngi hc bi hc cay ng. Vi v kh lc hu v chin thut bin ngi phi nhn c hu nh h tng s dng trong chin tranh Triu Tin, trong tun l u pha Trung Quc chu ng cc thit hi nhn mng nng n. Hng chc ngn lnh Trung Quc gc xung nh rm r trc ha lc vt tri ca pha Vit Nam. Nhng cng t bi hc , h ng thc y nhanh hn chnh sch hin i ha hi, lc, khng qun ba chc nm sau cng khai by t nh thng tr bin ng.

  Vit Nam th khng. Hn 30 nm sau chin tranh bin gii, Vit Nam vn tip tc canh gi nn ha bnh th gii bng mt c ch chnh tr c ti, bng mt nn kinh t lc hu, bng mt chnh sch gio dc ngu dn. Nu gi ci hc l nhng g cn li

 • x

  sau khi qun ht th ci cn li trong cc a s tui tr l nhng bi hc tuyn tuyn r tin phn vn minh, phn khoa hc v phn dn tc. Vit Nam, hn 30 nm, vn cha c trang b mt h thng phng th c kh nng bo v t quc. Trong cuc chy ua v trang hin i ha quc phng si ni hin nay ti cc quc gia Chu, so snh v mt v kh, Vit Nam coi nh tr v vi thi tm vng vt nhn xa xa.

  Nhn quanh Vit Nam, Nht Bn ch cn vn vn 7 nm sau th chin th 2 phc hi ton b ch quyn, v 15 nm sau c xem nh mt cng quc kinh t th gii. Nam Hn ch cn 8 nm sau khi chin tranh Quc Cng chm dt vo 1953 bt u k hoch pht trin kinh t diu k m ng cho vic tr thnh mt con rng Chu . Singapore ch cn 10 nm sau khi tch ri khi Lin Bang M Lai vo 1965 tr thnh cng trung chuyn v trung tm ti chnh ln ca Chu.

  V Vit Nam sau 36 nm, vn tip tc lm ngi b hnh gi nua n c trn xa l ton cu ha. Xin ng tha Nht, Nam Hn, Singapore pht trin nh vo la M. ng la khng phi l chic a thn c th bin Nht Bn, Nam Hn, Singapore tr nn nhng cng quc nu nhng nh lnh o cc quc gia ny khng khn ngoan, khng bit n lc, khng bit vn ln, khng bit vn dng ly c hi, khng bit nhn xa v tng lai ca con chu h.

  Ci duy nht m cc lnh o ng v nh nc Vit Nam bo v c, l quyn thng tr trn u trn c nhn dn, ph mc cho t nc ang ri vo thm ha dit vong. Phn ln tin ca, m hi nc mt c nc ra, nu khng b tht thot do qun l ti t th cng ri vo ti ca tp on lnh o ng. Nhng g gi l thnh tu ti Vit Nam ngy nay tht qu nh nhoi so vi s pht trin ca nhn loi nhng li qu c so vi chu ng trin min ca ng bo c nc.

  Mt s nh u tranh trong v c ngoi nc thng m t v tr

 • xi

  chnh tr Vit Nam qua cu ni quen thuc i vi Tu th mt nc, i vi M th mt ng, v c ngi cn cao Vit Nam khi cho rng mi quan h gia Trung Quc, M v Vit Nam l quan h chn vc. Ti cho rng nh gi Vit Nam nh th l qu cao v khng phn nh thc t kinh t chnh tr ca Vit Nam trong bang giao quc t. Vit Nam khng c c v tr ca mt chn king hay chn vc g c, v Vit Nam c mun i theo Tu cng cha chc c nhn m i theo M cng cha hn c cho i. Trung Quc v M u mun lm thy, lm ch sai khin gii lnh o ng Cng sn Vit Nam hn l mt ng minh thn cn, v c hai, d tuyn b hng h, cng rn bao nhiu, cng u khng mun v mt Vit Nam ngho nn lc hu vi tng sn lng quc gia ch hn mt na ca thnh ph Thng Hi, m phi ng nhau trong giai on cha cn thit trc mt.

  i vi Trung Quc, mi ha hon nu c ch l tm thi bi v h khng bao gi chp nhn ch trng xem bin ng l chic ao nui c chung ca cc quc gia trong vng, v khng bao gi chu phn chia quyn li ng u vi mt quc gia nh c Brunei. Mu thun gia cc quc gia c quyn li kinh t trong vng bin ng ngy cng gay gt v khng sm th mun cng s dn n chin tranh. V nu ng nh vy, Vit Nam s xut hin sau chin tranh Thi Bnh Dng nh mt quc gia c nhiu li nht nh trng hp Thy S, Th Nh K sau th chin th hai, hay mnh giang sm gm vc ca t tin li v s phn ca mt sn sau v b nng bi c ch c ti lc hu, s tr thnh mt bin mu o, mt rng xng trng?

  l cu hi v cng l mt thch thc lch s cho nhng ai ang thao thc vi tin dn tc. Nhng thch thc vt qua gii hn v kh nng ca mi ngi, mi on th, mi tn gio. Nhng thch thc vt qua c gii hn ca min Bc hay min Nam, ca trong nc hay ngoi nc, ca ngi Kinh hay ngi Thng. l thch thc chung cho tt c ngi Vit Nam nh mt dn tc. Chnh dn tc Vit Nam phi t tm ly

 • xii

  mt cu tr li cho vn nn ca chnh mnh ch khng th i tm t u khc, hay trng cy vo ai khc sng thay cho s phn ca mnh.

  y l thi im m mi ngi Vit Nam quan tm n tin dn tc phi gt b quyn li c nhn, ng ln nhn lnh trch nhim bo v t quc. Mi ngi Vit Nam c hon cnh sng khc nhau, qu kh khc nhau, tn gio khc nhau v mang trn thn th nhng thng tch khc nhau, nhng ch c mt t nc cng lo gnh vc. t nc phi vt qua h thm i ngho lc hu v i ln cng nhn loi. Sinh mnh dn tc khng nm trong tay thiu s lnh o nhng thuc v 90 triu ngi dn Vit Nam d ang sng u trn mt t ny. Con ng chung n mt im hn lch s huy hong cho con chu, chnh l con ng dn tc, dn ch, dn bn v khng c mt con ng no khc.

  Chng ta ang ng trc nhiu kh khn, e da nhng ng thi cng ang ng trc mt c hi lch s: c hi on kt dn tc. Bng sc mnh on kt dn tc, chng ta mi c kh nng bo v c ch quyn v lnh th Vit Nam. Bng sc mnh on kt dn tc, chng ta mi c kh nng vt ln nhng h ly qu kh hng vo tng lai ti sng cho i i con chu mai sau. Bng sc mnh on kt dn tc, chng ta mi c kh nng phc hi s knh trng Vit Nam trong ln quc cng nh trong bang giao quc t. Nu chng ta b l c hi ny th chnh chng ta s c ti vi t nc. Nu mi chng ta khng gt b c nhng t him tn gio, bc xc c nhn, ganh ua phe phi to tin cho c s on kt dn tc, th ri chng ta, d c sng nhc qu hng hay gi thn tn trn t khch th cng khng nn on trch chi ai, khng nn tha cho ai khc.

  Trn Trung o

 • 13Tranh chp M Trung, mt cnh gic cho lng yu nc

  Tranh chp M Trung, mt cnh gic cho lng yu nc

  Ti Din n Khu vc v Hp tc an ninh chu t chc ti H Ni hm 23 thng By, 2010, Ngoi Trng Hoa K Hillary Clinton tuyn b: Hoa K, ging nh cc quc gia khc, c quyn li quc gia v t do hng hi, m ca nhng thy l chung ti chu , v tn trng lut php quc t trn Bin ng. Hoa K chia s quyn li ny chng nhng vi cc quc gia thnh vin ASEAN hoc cc quc gia tham d Din n Khu vc ASEAN; m cn vi cc quc gia c nhu cu v hng hi khc v cng ng quc t rng ln hn.

  Ngoi ra b cng tuyn b Hoa K ng h vic quc t ha cuc tranh chp hi phn v gii quyt tranh chp trn c s cng c Lin Hip Quc v lut bin v chng li vic bt c mt quc gia tranh chp no x dng v lc. Mc d Ngoi Trng Clinton xc nh vai tr trung lp ca Hoa K, nhng li tuyn b ca b r rng nhm bnh vc cc nc nh trong vng, nht l Vit Nam. Ngoi Trng Trung Quc Dng Khit Tr gin d phn ng: Nhn xt ca b Clinton c v nh thc s nhm mc ch tn cng Trung Quc bng cch to ra mt o nh rng tnh hnh Bin ng l ng bo ng. Theo bnh lun ca bo New York Times, y l mt chin thng y ngha i vi Vit Nam.

  Trong ba tun qua, ln u tin sau 35 nm, cc phng tin truyn thng ca ng ln chng ng t trong nc cng nh chng Cng t ngoi nc loan ti nhng li tuyn b cng rn ca b Ngoi Trng M Hillary Clinton km theo nhng li bnh lun vui mng, tch cc ging nhau.

  http://www.state.gov/secretary/rm/2010/07/145095.htmhttp://www.nytimes.com/2010/07/24/world/asia/24diplo.html

 • 14 Khi bi ht tr v

  iu cng d hiu. Khoan k mi th truyn kip gia Trung Quc v Vit Nam t my ngn nm trc, khi t tin chng ta phi sng xung bin tm ngc trai, chiu ln non tm ng voi, trm hng, chu bu; khoan k n hng triu tn sng n, xe tng, i pho Trung Quc cy xo ln qu hng Vit Nam trong sut cuc chin di; khoan k nhng t tng c hi Cng sn Trung Quc cy vo tm hn bao th h Vit Nam, ch nhc n Hong Sa Trng Sa, ch nhc n ng dn Thanh Ha thi l mu hn xng ln trong mi con ngi Vit Nam. Trong lc ang hon cnh sc yu th c, c mt ngi mnh nh M t xa n bnh vc v ni ln li phi tri, vui mng l chuyn t nhin.

  M ang tr li!. Cu ni , sut thng qua, hn di li t Nam ra Bc v t Bc vo Nam trong tm trng hi hp i ch ca rt ng ngi Vit. Hnh nh mt hng khng mu hm George Washington hng mnh u ngoi khi Nng nh nhc nh cu chuyn ca thng Ba 1965 khi Chun Tng Frederick J. Karch v cc n v Thy Qun Lc Chin Vin Chinh b xung thnh ph ny m u cho cuc chin lu di nht m M tham gia.

  Khc chng ln ny M tr li khng phi bo v min Nam nhng bo v Vit Nam. hi ngoi, thm ch c ngi cn i xa hn khi cho rng ngi M s gip xy dng mt ch t do dn ch h sm tr v sng nhng