KI Expert-S.novak

Embed Size (px)

Text of KI Expert-S.novak

RAUNALNI PROGRAM KI EXPERTKnauf Insulation d.o.o. Novi Marof

Silvio Novak, dipl.ing.gra. Voditelj tehnike podrke korisnicima

Program izraen u skladu s Tehnikim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zatiti u zgradama (N.N. 110/08), te prihvaenim (i harmoniziranim) normama EU 11 normi za proraun, 6 normi za ispitivanja i 15 specifikacijskih normi za graevne proizvode

18/05/2011

2

Obzirom na propisane zahtjeve, Tehniki propis razlikuje zgrade:

Prema namjeni: stambene zgrade

Prema unutarnjoj temperaturi u zgradi zgrade grijane na temperaturu i 18C (normalna unutarnja temperatura) zgrade grijane na temperaturu 12 C < i < 18C (niska unutarnja temperatura) Zgrade temperature i < 12C (negrijane ili kvazi negrijane zgrade)

nestambene zgrade (gospodarske ili javne namjene) Slobodnostojee zgrade s ukupnom plotinom korisne povrine zgrade manjom od 50 m2

18/05/2011

3

lokacija zgrade (hidrometeoroloki parametri) - mogunost paralelnog prorauna potrebne energije za stvarne i REFERENTNE klimatske podatke

18/05/2011

4

Podaci za Kontinentalnu i Primorsku Hrvatsku

18/05/2011

5

18/05/2011

6

Definiranje graevnih dijelova i unos slojeva

18/05/2011

7

HRN EN ISO 6946:20XX HRN EN ISO 13788:20XX

HRN EN ISO 14683:20XX HRN EN ISO 10077-1:20XX HRN EN 13370:20XX HRN EN ISO 13789:20XX HRN EN ISO 13790:20XX

18/05/2011

8

Materijali korisnika

18/05/2011

9

Ispravci

18/05/2011

10

18/05/2011

11

Dodaci

18/05/2011

12

Temperatura unutarnje povrine kojom se izbjegava kritina vlanost povrine i unutarnja kondenzacijaNije potrebno za izradu energetskog certifikata!

18/05/2011

13

Proraun unutarnje kondenzacijeNije potrebno za izradu energetskog certifikata!

18/05/2011

14

Dinamike toplinske karakteristike toplinska stabilnost u ljetnom perioduNije potrebno za izradu energetskog certifikata!

18/05/2011

15

Toplinski mostoviVrlo bitan podatak, osobito prilikom izrade energetskih (energijskih) certifikata niskoenergetskih i pasivnih zgrada!!

18/05/2011

16

Otvori

18/05/2011

17

18/05/2011

18

Proraun otvora prema 10077-1:20xx

18/05/2011

19

Zatita od Suneva zraenjaNije potrebno vriti kontrolu prilikom izrade energetskog certifikata.

18/05/2011

20

Prijenos topline preko tla - HRN EN ISO 13370:2007

18/05/2011

21

18/05/2011

22

Ukupni transmisijski gubici - HRN EN ISO 13789:20XX

18/05/2011

23

Proraun potrebne energije za grijanje i hlaenje HRN EN 13790:2008Iznalaenje geometrijskih veliina oploje grijanog dijela zgrade A(m) obujam grijanog dijela zgrade Ve(m) Obujam grijanog zraka V (m) V = 0,76 Ve za zgrade do tri etae V = 0,80 Ve za zgrade s vie od tri etae faktor oblika zgrade f0 = A/Ve (m-1) Plotina korisne povrine zgrade Ak (m2) = 0,32 Ve (samo za stambene zgrade) Uee plotine prozora u ukupnoj plotini proelja f (-)

! Vrlo bitno. Voditi rauna o namjeni zgrade radi naina prikaza potrebne energije!

18/05/2011

24

18/05/2011

25

18/05/2011

26

Godinja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrone tople vode

18/05/2011

27

Ukupni gubici

Kod ukupnih gubitaka topline podrazumijevamo samo GODINJE GUBITKE topline. Sezonski gubici ovdje su pridodani samo kao dodatak koji se Propisom ne zahtijeva, ali moe posluiti kao koristan podatak. U sluaju Prekidanog grijanja, prema l. 14, umjesto s unutarnjom projektnom temperaturom, gubici topline QH,ht raunaju se s USREDNJENOM unutarnjom temperaturom: projektno trajanje prekida grijanja kod nestambenih zgrada javne namjene iznosi 7 sati s unutarnjom projektnom temperaturom 16C, a za nestamene zgrade gospodarske namjene trajanje prekida grijanja je prema podacima iz projekta. Preporuka je koritenje ove opcije uz obavezno obrazloenje u izlaznim rezultatima (projektu).

18/05/2011

28

18/05/2011

29

18/05/2011

30

Potrebna energija za grijanje!!! Voditi rauna o reimu rada termotehnikog sustava!!

18/05/2011

31

Potrebna energija za hlaenje

18/05/2011

32

18/05/2011

33

Rezultati prorauna

18/05/2011

34

NOVO: mogunost ispisa energetskog certifikata

18/05/2011

35

Nestambene zgrade:

- relativna vrijednost godinje potrebne toplinske energije za grijanje za nestambene zgrade, QH,nd,rel [%], jest omjer specifine godinje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke, QH,nd,ref [kWh/(ma)] i doputene specifine godinje potrebne toplinske energije za grijanje, QH,nd,dop [kWh/(ma)], a izraunava se prema izrazu: QH,nd,rel = QH,nd,ref/ QH,nd,dop x 100 [%];

18/05/2011

36

18/05/2011

37

18/05/2011

38

ZAHVALJUJEM NA POZORNOSTI!

Varadinska 140 42220 Novi Marof Tel: +385 42 401 300 Fax: +385 42 611 030 www.knaufinsulation.hr18/05/2011 39