Click here to load reader

KIK 2011 SISTEM CLOSED LOOP PAM HIDRAULIK - download images... · PDF fileFASA AKTIVITI Perancangan Pelaksanaan ... TRANSFORMASI BERJAYA RAKYAT SEJAHTERA. Title: Slide 1 Author: user1

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KIK 2011 SISTEM CLOSED LOOP PAM HIDRAULIK - download images... · PDF fileFASA AKTIVITI...

 • KIK 2011

  SISTEM

  CLOSED LOOP

  PAM HIDRAULIK

 • BATU PAHATBATU PAHAT

  JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN

  NEGERI JOHOR

  UNIT PENGURUSAN

  TEKNIKAL

  PINTU AIR

  ELEKTRIK KENDERAAN

  PAM AIR

  JENTERA

  BERAT

  BOT

  PENTADBIRAN

  KEWANGAN HIDROLOGI

  PANTAIPENGAIRANSALIRAN

  PENTADBIRAN &

  KEWANGAN

  PENGURUSAN

  ASET

  PEMBANGUNAN

  CAWANGAN

  RAMBAH

  KAMI DISINI !!!

  PENGURUSAN

  TEKNIKAL

  BAHAGIAN PERKHIDMATAN

  MEKANIKAL

  PENGENALAN

  STRUKTUR ORGANISASI & LOKASI

 • VISI, MISI & DASAR KUALITI JABATAN

  1. MENGUTAMAKAN KEPUASAN HATI

  PELANGGAN SEPANJANG MASA

  2. MEMATUHI STANDARD OHSAS DAN ISO

  Untuk Menyediakan Perkhidmatan Perunding

  Dan Pengurusan Mekanikal Dan Elektrikal

  Yang Profesional Dan Bermutu Kearah

  Kepuasan Hati Pelanggan Amalan

  Kejuruteraan Yang Baik Dan Serasi Dengan

  Alam Sekitar

  MENJADI SEBUAH ORGANISASI

  BERTARAF DUNIA MENJELANG 2010MEMBERI PERKHIDMATAN YANG

  TERULUNG BAGI PENGURUSAN MEKANIKAL

  MEMELIHARA ALAT KELENGKAPAN MEKANIKAL SUPAYA BERADA DALAM KEADAAN

  BAIK DAN BERFUNGSI DENGAN BERKESAN

  MISIVISI

  DASAR KUALITI KUALITI OBJEKTIF

  BAHAGIAN PERKHIDMATAN MEKANIKAL JPS JOHOR

  PENGENALAN

 • Fasilitator /

  MOHD NOOR

  AZAM

  Ahli /

  FAUZI

  Ahli /

  SAZALI

  Ahli /

  ABU

  BAKAR

  Ahli /

  RAFAZI

  Ahli /

  SAHROM

  Ketua /

  AZRIN

  PROFILE KUMPULAN

  PENGENALAN

 • SEJARAH KUMPULAN

  PENGENALAN

  Kumpulan MEKANIK ini telah ditubuhkan pada

  awal bulan April 2011.

  Mempunyai ahli seramai 7 orang antaranya

  adalah Seorang Fasilitator Jurutera, Seorang

  Staf Juruteknik , 4 orang tukang, 2 staf PRA

 • JADUAL MESYUARAT

  PENGENALAN

  KEHADIRAN

  Mesyuarat dilaksanakan SEBULAN sekali

  untuk mengetahui masalah tentang projek yang

  dilaksanak.

 • PENGENALAN

  PERBANDINGAN DAN

  PENILAIAN

  OHSAS

  ACTION

  DOCHECK

  PLAN

  PERSEMBAHAN

  MENGUMPUL

  DATA SELEPAS

  AKTIVITI PROJEK KAEDAH - PDCA

  CADANGAN PENYELESAIAN

  PELAKSANAAN PROJEK

  MENGENALPASTI MASALAH

  PEMILIHAN MASALAH

  ANALISA MASALAH

 • PENGENALAN

  2011

  AKTIVITI / BULAN APRIL MEI JUN JULAI OGOS

  Mengenalpasti

  masalah

  Pemilihan masalah

  Analisis masalah

  Cadangan penyelesaian

  Perlaksanaan projek

  Ohsas

  Perbandingan dan

  Penilaian

  Mengumpul data

  selepas

  Persembahan

  safety

  PETUNJUK

  PERANCANGAN

  PERLAKSANAAN

  PERJALANAN AKTIVITI PROJEK

  PLAN

  DO

  CHECK

  ACTION

 • MENGENALPASTI MASALAH

  ASAS PEMILIHAN MASALAH

  Memenuhi

  kehendak piagam

  pelanggan Dokumen perlaksanaan

  dan laporan kerja

  Jabatan

  Pandangan dan

  cadangan

  daripada

  mesyuarat

  Jabatan

  Laporan kerosakan dan

  penyelenggaraan loji

  Jabatan

  Aduan daripada

  pelangan :

  Telepon, sms, mms

  Surat, fax, e-mail

  Lisan

 • 1. MEMERLUKAN STAF YG

  RAMAI

  2. KOS BAYARAN

  TUNTUTAN

  1. SEWA KREN SWASTA.

  2. MENGGUNAKAN 2 LORI

  KREN

  PROBLEM

  BRAINSTORMING

  PERCAMBAHAN

  FIKIRAN

  PEMASANGAN

  PAM AIR

  1. KEKURANGAN BOLT DAN

  NUT

  2. SAIZ PAIP

  1. SUKAR UNTUK KREN

  SWASTA MASUK

  2. KAWASAN TERHAD

  1. BERAT MELEBIHI 2000kg.

  2. BUNYI BISING.

  MENGENALPASTI MASALAH

  PENENTUAN MASALAH

  PENGANGKUTAN

  PEMASANGAN

  PAIP

  LOKASI

  PEKERJA

  POWER PACK

 • F

  HASIL ANALISA DAN KAJI SELIDIK

  MENGENALPASTI MASALAH

  F

  0

  2 64 8 100

  KEUTAMAAN

  0 ~ 2 = RENDAH

  3 ~ 5 = SEDERHANA

  6 ~10 = TINGGI

  A B C D E JUMLAH

  KEKURANGAN BOLT DAN NUT 5 2 3 5 5 20

  SAIZ PAIP 2 - 2 2 2 8

  SEWA KREN SWASTA 6 2 6 6 5 25

  PENGGUNAAN 2 BUAH LORI SEDIA ADA 2 - 2 2 2 8

  SUKAR KREN SWASTA MEMASUKI KAWASAN 5 5 8 5 5 28

  KAWASAN TERHAD 1 - 1 2 2 6

  MEMERLUKAN STAF YANG RAMAI 2 - 3 3 2 10

  KOS PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF 2 - 2 1 1 6

  BERAT MELEBIHI 2000 kg 8 10 10 8 10 46

  BUNYI BISING 5 5 - - 6 16

  A ADUAN DARI PELANGGAN

  B MESYUARAT JABATAN

  C LAPORAN KEROSAKAN

  D LAPORAN KERJA JABATAN

  E PIAGAM PELANGGAN

 • PEMASANGAN

  PAIP

  PENGANGKUTAN

  LOKASI

  PEKERJA

  POWER PACK

  SPECIFIC ACCOUNTABLEMEASURABLE RELEVANTS M A R TIMELY BONDT

  0~1 Rendah 2~3 Sederhana 4~5 TinggiSkala :

  KAEDAH SMART

  KATEGORI

  MASALAHPUNCA MASALAH CADANGAN

  ANALISA MASALAHJUMLAH

  S M A R TKEPUTUSAN

  MENGENALPASTI MASALAH

  1. KEKURANGAN BOLT

  DAN NUT

  2. SEWA KREN SWASTA

  3. SUKAR UNTUK KREN

  SWASTA MASUK

  4. MEMERLUKAN STAF

  YANG RAMAI

  5. BERAT MELEBIHI 2000

  kg

  PERCAMBAHAN FIKIRAN

  4 3 3 3 3 16 D

  2 2 2 2 2 10 D

  ABU BAKAR

  FAUZI

  SAZALI

  RAFAZI

  SAHROM

  C5 4 5 4 5 23

  4 3 3 3 3 16 D

  2 2 3 3 2 12 D

 • BERAT

  Bahan yang melebihi berat

  untuk diangkat olehkren yang sedia ada

  KESELAMATAN

  Peralatan yang terdedah bahaya

  kepada pengguna

  Risiko kehilanganperkakasan

  BUNYI

  Enjin yang berfungsi

  menghasilkanbunyi yang tidakmenyenangkan

  MENGENALPASTI

  MASALAH

 • KENAL PASTI MASALAH

  UTAMA

 • MENGENALPASTI MASALAH

 • PUNCA MASALAH CADANGAN PRO KONTRA KEPUTUSAN

  KECURIAN ALAT

  GANTI PAM

  Merekacipta dan

  memasang dinding yang

  bersesuaian

  Dapat melindungi

  komponen dari kecurian

  dan kemalangan

  Menambah berat

  enjin pam

  MATERIALPERSEKITARAN MATERIALPERALATANMATERIALMANUSIAMATERIALMANKAEDAH

  TEKNIK PRO DAN KONTRA

  CADANGAN PENYELESAIAN

 • PUNCA

  MASALAHCADANGAN PRO KONTRA KEPUTUSAN TINDAKAN

  BUNYI BISING

  Merekacipta dan

  memasang dinding

  kedap bunyi yang

  bersesuaian

  Dapat menggurangkan

  tahap bunyi

  Menambah

  berat pada

  komponent

  MATERIALPERSEKITARAN MATERIALPERALATANMATERIALMANUSIAMATERIALKAEDAHMATERIALPERALATAN

  CADANGAN PENYELESAIAN

  TEKNIK PRO DAN KONTRA

  100 dB ( A ) 80 dB ( A )

 • MATERIALPERSEKITARAN

  PUNCA

  MASALAHCADANGAN PRO KONTRA KEPUTUSAN

  MINYAK

  HIDRAULIK

  Menghapuskan sistem

  OPEN LOOP dan

  mewujudkan sistem

  CLOSED LOOP

  Dapat mengurangkan

  penggunaan minyak

  hidraulik dan mengecilkan

  tangki minyak hidraulik

  Melibatkan kos

  MATERIALPERALATANMATERIALMANUSIAMATERIALKAEDAHMATERIALPERSEKITARAN

  CADANGAN PENYELESAIAN

  TEKNIK PRO DAN KONTRA

 • OPEN LOOP Vs CLOSED LOOP

 • PENERANGAN SISTEM

  OPEN LOOP

  Sistem ini menggunakan pump yang satu

  hala sahaja.

  Laluan minyak hidraulik dari tangki disedut

  oleh pump satu hala dan dihantar ke motor

  dan dihantar semula ke tangki

  Masalah sistem ini menggunakan minyak

  hidraulik yang banyak dan ruang tangki

  yang besar

 • PENERANGAN SISTEM

  CLOSED LOOP

  Sistem ini menggunakan pump dua hala.

  Laluan minyak hanya berfungsi dari motor

  pump ke motor dan balik semula ke pump

  sekiranya dalam laluan hidraulik terdapat

  kekurangan charge pump akan menambah

  minyak ke laluan.

  Masalah sistem ini akan menghasilkan

  haba yang tinggi dan memerlukan

  penyejukan yang sempurna

 • LATARBELAKANG MASALAH

  PEMILIHAN MASALAH

  AKIBAT JIKA MASALAH MOTOR ELEKTRIK DI PINTU AIR TIDAK DIATASI SEGERA

  IMPLIKASI

  BANJIR

  Akibat

  Kepada

  Kerajaan/

  Jabatan

  Akibat

  Kepada

  Orang

  Awam

  Kos Meningkat

  Kerugian Sektor

  Pelancongan

  Kerugian

  Pelaburan

  Imej Jabatan/

  Kerajaan

  Kos Pembaikan Jalan Raya/

  Bangunan Kerajaan

  Kos Pemindahan Mangsa Banjir

  Kemerosotan Pelancongan

  Kemusnahan Aset-Aset Yang Boleh

  Menarik Pelancongan

  Kurang Kepercayaan Pelabur Luar

  Negara

  Nilai Hartanah Kawasan Banjir

  Akan Jatuh

  Seluruh Dunia Mengetahui Jika Ia

  Berlaku

  Kerugian

  Petani

  Kerugian

  Peniaga

  Penduduk

  Setempat/

  Orang Awam

  Lain

  Kemusnahan Pertanian/ Ternakan

  Kemusnahan Kedai/ Barang Perniagaan

  Pekerjaan Harian Tergendala

  Persekolahan Tergendala

  Kemusnahan Hartabanda

  Merosakkan

  harta

  benda

  dan

  nyawa

 • PENYELESAIAN MASALAH

  PADA WAKTU SEMASA

  Masih menggunakanminyak hidraulik jenispetroleum base

  HIDRAULIK

  Menggunakan 2 buah lori yang sedia ada untukmengangkatbeban yang berlebihan.

  Menyewa lori krendari sektor swasta.

  Menggunakanlori dari JPS IPOH, PERAK.

  PENGANGKUTAN

  KESELAMATAN

  Kakitangan JPS

  perlu selalu

  mengambil tempat

  semasa pam

  dipasang untuk

  mengelakkan

  masalah kecurian

 • STATUS PERLAKSANAAN

  PROJEK

  Dinding ( Casing )

  kedap bunyi telah

  siap dipasang.

  Sistem Closed Loop

  telah siap dipasang

  Pemasangan tangki hidraulik yang

  lebih kecil saiznya dari yang asal.

  Penggunaan minyak hidraulik dari

  jenis FOOD GRADE