of 18 /18
PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy www.rinkiin.fi

KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

Embed Size (px)

Text of KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN...

Page 1: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUUKOKOEKO-seminaari 18.2.2016Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio

Jari KoivunenSuomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

www.rinkiin.fi

Page 2: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

•2

SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

• Kaupan ja teollisuuden omistama palveluyhtiö:

• Päivittäistavarakauppa ry 22,5 %, Elintarviketeollisuusliitto ry 20 %, ja 7 muuta

kaupan ja teollisuuden liittoa sekä Suomen Pakkausyhdistys SPY.

• Tavoitteena pakkausten tuottajavastuun tehokas toteutus.

• Rinki ei tavoittele voittoa, eikä jaa osinkoa.

• Rinki on materiaalineutraali.

• Asiakkaina

• tuottajayhteisöt: Mepak-Kierrätys Oy, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy, Suomen

Keräyslasiyhdistys ry, Suomen Kuitukierrätys Oy ja Suomen Uusiomuovi Oy.

• tuottajavastuulliset yritykset: 4 200 yritystä

Page 3: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

RINKI OY:N PALVELUT TUOTTAJAYHTEISÖILLE

1. Tuottajavastuullisten yritysten asiakaspalvelu: sopimukset, neuvonta.

2. Tuottajavastuullisten yritysten laskutus.

3. Markkinoille saatettujen pakkausmäärien tilastot.

4. Viestintä ja edunvalvonta.

5. Kotitalouksien pakkausjätteen keräys ja siihen liittyvä viestintä.

6. Pantittoman lasipakkausjätteen terminaalit ja kierrätys.

3

Page 4: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

KUINKA PAKKAUSTEN TUOTTAJAVASTUU

ON JÄRJESTETTY?

4

YRITYKSET• Pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat (LV ≥ 1,0 M €).

RINKI OY – kaupan ja teollisuuden oma palveluyhtiö

TUOTTAJAYHTEISÖT• Vastaavat oman materiaalinsa tuottajavastuun toteutumisesta viranomaisille.

• Mepak-Kierrätys Oy, Puupakkausten Kierrätys PPK Oy, Suomen Keräys-

lasiyhdistys ry, Suomen Kuitukierrätys Oy, Suomen Uusiomuovi Oy

PALPA Oy: Pantilliset juomapakkaukset

Liittymällä RINKI Oy:öön yritykset siirtävät lainmukaisen vastuunsa

tuottajayhteisöille (~4200 yritystä).

Page 5: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

PAKKAUKSET JA PAKKAUSJÄTE 2013

5

PAKKAUKSIA

MARKKINOILLE

1,8 Mt

UUDELLEENKÄYTTÖ

1,1 Mt (60 %)

PAKKAUSJÄTE

0,72 Mt (40 %)

Lavat, korit, häkit…

KIERRÄTYS

0,42 Mt (58 %)

ENERGIAKÄYTTÖ

0,25Mt (35 %)

LOPPUSIJOITUS

0,05 Mt (7 %)

Page 6: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

TUOTTAJAVASTUUN LAAJENEMISEN

VAIHEETVASTUUT 1997 ALKAEN

• Rekisteröityminen tuottajarekisteriin ja raportointi viranomaisille:

• markkinoille tuodut ja kierrätetyt määrät, kierrätysasteet ja tiedotus

• Kierrätystavoitteiden saavuttaminen

• Tiedottaminen kierrätysmahdollisuuksista kuluttajille ja yrityksille.

VASTUUT 2015 ALKAEN

• 1.5.2015: Valtakunnalliset pakkausjätteen lajitteluohjeet tulivat voimaan.

• 1.5.2015: Tuottajien terminaalit alkoivat ottaa vastaan valtakunnallisten ohjeiden mukaan lajiteltua pakkausjätettä.

• 1.5.2015: Tuottajat järjestivät vastaanottamansa pakkausjätteen kierrätyksen.

VASTUUT 2016 ALKAEN

• 1.1.2016: RINKI-ekopisteverkko kuluttajapakkauksille avautuu.

www.rinkiin.fi6

Page 7: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

KULUTTAJAPAKKAUSTEN KERÄYS- MITÄ LAINSÄÄDÄNTÖ EDELLYTTÄÄ?

• Kierrätystavoitteet tulee saavuttaa.

• Vähintään 1850/500 pistettä kuluttajien pakkausjätteen

vastaanottoon.

• Pisteiden tulee kattaa koko maa

• Pisteet päivittäistavarakauppojen tai muiden yleisesti käytettyjen

palveluiden/kulkureittien yhteyteen

• Kuidun, lasin ja metallin vastaanottopaikkoja tulee olla:

• vähintään yksi jokaisessa yli 500 asukkaan taajamassa (485 kpl) ja

• harvemmin asutuilla alueilla kauppapaikkojen määrää vastaavasti (420 kpl)

• Muovin vastaanottopaikkoja tulee olla vähintään yksi jokaisessa yli 10 000

asukkaan taajamassa (49 kpl)

• Tiedotettava kuluttajille.

• Erilliskeräysvelvoitteista, keräystä koskevista ohjeista ja järjestelmistä

• Lajitteluun ja kierrätykseen osallistumisen merkityksestä

• Pakkausmerkinnöistä

7

Page 8: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

RINKI-EKOPISTEVERKKO

• Rinki-ekopisteverkko avattiin 1.1.2016.

• Pisteitä oli käytössä 16.2. seuraavasti:

• Kuitu 1064/1850 pistettä, 58 %

• Lasi 1417/1850 pistettä, 77 %

• Metalli 1406/1850 pistettä, 76 %

• Muovi 154/500 pistettä, 31 %

• Aikataulu: Verkko täyttää asetuksen vaatimukset 31.7.2016.

• Ajantasainen tieto keräyspisteistä osoitteesta

http://rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/

www.rinkiin.fi8

Page 9: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

RINKI –EKOPISTEVERKKO ON VALMIS KESÄLLÄ

www.rinkiin.fi9

Entiset keräyspisteet (763 kpl)• Hankittu pääosin kuntayhtiöiltä. Haltijana kuntayhtiö tai Rinki.

• Vuokrattu tai ostettu nykyiset astiat tai ostettu uudet astiat.

• Kunnossapito kuntayhtiöltä, mikäli pisteessä muidenkin

materiaalien keräystä.

Entiset kauppapisteet (676 kpl)• Hankittu pääosin kuntayhtiöiltä. Haltijana kuntayhtiö tai Rinki.

• Vuokrattu tai ostettu nykyiset astiat tai ostettu uudet astiat.

• Kunnossapidosta sovittu kaupan kanssa.

Uudet kauppapisteet (408 kpl)• Pisteistä sovittu kauppojen kanssa. Haltijana Rinki.

• Ostettu uudet astiat.

• Kunnossapidosta sovittu kaupan kanssa.

• Neuvottelut ovat vielä osin kesken.

Muut uudet pisteet (3 kpl)

Page 10: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

HAVAINNEKUVA RINKI-EKOPISTEESTÄ

www.rinkiin.fi10

Page 11: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

TÄRKEIMMÄT KILPAILUTUKSET?

• Keräysvälinehankinnat

• RINKI Oy kilpailutti ja hankki

nostoperusteiset keräyssäiliöt

• SUM ja SUK hankkivat puristinkontit

• SUM hankki etulastauskontit

• Rinki kilpailutti keräysvälineiden

tyhjennykset

www.rinkiin.fi11

Kuljetusten urakka-alueet

Page 12: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

URAKOITSIJAT 2016

www.rinkiin.fi12

•Kuitu, lasi, metalli: Kuljetusliike Rauhala Oy

•Muovi: L&T Oyj

Urakka-alue 1

•Kuitu, lasi, metalli, muovi: RenoNorden Oy

Urakka-alue 3

•Kuitu, lasi, metalli, muovi: Veikko Lehti Oy

Urakka-alue 5

•Kuitu, lasi, metalli, muovi: RenoNorden Oy

Urakka-alue 7

•Kuitu, muovi: RenoNorden Oy

•Lasi, metalli: L&T Oyj

Urakka-alue 9

•Kuitu, lasi, metalli: Paperinkeräys Oy

•Muovi: Kilpailutus uusitaan

Urakka-alue 11

•Kuitu: Paperinkeräys Oy

•Lasi, metalli, muovi: L&T Oyj

Urakka-alue 2

•Kuitu: Jätehuolto E.Parkkinen Oy

•Lasi, metalli, muovi: L&T Oyj

Urakka-alue 4

•Kuitu, lasi, metalli, muovi: RenoNorden Oy

Urakka-alue 6

•Kuitu, muovi: RenoNorden Oy

•Lasi, metalli: L&T Oyj

Urakka-alue 8

•Kuitu, lasi, metalli, muovi: RenoNorden Oy

Urakka-alue 10

•Kuitu, muovi (etelä): L&T Oyj

•Muovi (pohjoinen): RenoNordenOy

Puristimet (ei kartalla)

Jätehuolto E. Parkkinen Oy

Paperinkeräys Oy

Kuljetusliike Rauhala Oy

RenoNordenOy

Lassila & Tikanoja Oyj

Veikko Lehti Oy

KARTAN VÄRIEN MERKITYKSET

Page 13: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

KUINKA TOIMINTA ON ALKANUT?

• Tyhjennykset saatiin käyntiin heti vuoden alusta siirtymävaiheen

sopimuksin.

• Ylitäyttymisiä odotettua vähemmän. Enemmän ongelmia oli Oulun suunnalla

(Oulu, Tornio, Ylivieska).

• Meille tulee ilmoituksia myös muiden pisteiden ylitäyttymisistä.

• Pistemäärä ja kalusto (keräysajoneuvot, kontit) täydentyvät kevään

aikana.

• Toiminta ja kustannukset vakiintuvat siirtymävaiheen (1-7/2016)

jälkeen. Keskeisin kustannustekijä on tarvittava tyhjennysten

määrä.

www.rinkiin.fi13

Page 14: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

KULUTTAJAPAKKAUSKERÄYS

MEDIASSA

www.rinkiin.fi14

• Media on ollut kiinnostunut pakkauskeräyksen alkamisesta, paljon yhteydenottoja päivittäin

• Erityisesti muovipakkauskeräys kiinnostaa

• Kirjoittelun sävy pääosin neutraalia ja informatiivista

• Joillakin paikkakunnilla korostuu kriittisyys, kun kunta ei tee täydentävää keräystä ja pisteitä poistuu käytöstä

• Säiliöiden tyhjennystarpeista kritiikkiä

Top 15 lähteet 6 kk

Page 15: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

ASIAKASPALVELUPUHELIN

1. - 31.1.2016:

• Vastatut puhelut 563 kpl ja sähköpostit 314 kpl.

• Keskimääräinen jonotusaika 20,2 sekuntia

• Aiheet: missä lähin Rinki-ekopiste, lajitteluneuvoja, ylitäyttynyt

säiliö tai roskaantunut piste

www.rinkiin.fi

0800 133 888 (ark. 7-21, la 9-18)

[email protected]

Page 16: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

ASIAKASPALVELUPUHELIN

www.rinkiin.fi16

Page 17: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

RINKIIN.FI JA SOME

• Rinkiin.fi

• Avoinna olevat pisteet

paikkakunnittain

• Palautelomake keräyspisteistä

• Lajitteluohjeet

Kävijämäärät nousseet n.

4 00020 000 kävijään /kk

• Facebook

• Twitterissä 328 seuraajaa

www.rinkiin.fi17

Page 18: KKV-1501XX Fondian kommentit - portal.savonia.fi Koivunen_Pakkausjätteen... · PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2

KIITOS!

• www.rinkiin.fi18

Jari KoivunenGSM +358 50 441 [email protected]