5

Klasa virtuale · 2019. 10. 21. · b) nga kryetari i bordit të institucionit; c) nga kryetari i këshillit të prindërve të institucionit; d) nga dy mësues që zgjidhen nga këshilli

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Klasa virtuale · 2019. 10. 21. · b) nga kryetari i bordit të institucionit; c) nga kryetari i këshillit të prindërve të institucionit; d) nga dy mësues që zgjidhen nga këshilli
Page 2: Klasa virtuale · 2019. 10. 21. · b) nga kryetari i bordit të institucionit; c) nga kryetari i këshillit të prindërve të institucionit; d) nga dy mësues që zgjidhen nga këshilli
Page 3: Klasa virtuale · 2019. 10. 21. · b) nga kryetari i bordit të institucionit; c) nga kryetari i këshillit të prindërve të institucionit; d) nga dy mësues që zgjidhen nga këshilli
Page 4: Klasa virtuale · 2019. 10. 21. · b) nga kryetari i bordit të institucionit; c) nga kryetari i këshillit të prindërve të institucionit; d) nga dy mësues që zgjidhen nga këshilli
Page 5: Klasa virtuale · 2019. 10. 21. · b) nga kryetari i bordit të institucionit; c) nga kryetari i këshillit të prindërve të institucionit; d) nga dy mësues që zgjidhen nga këshilli