Kliniek Algemene Parameters : eindtermen Vitale parameters

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kliniek Algemene Parameters : eindtermen Vitale parameters

 • Dia 1
 • Kliniek Algemene Parameters : eindtermen Vitale parameters
 • Dia 2
 • O bjective S tructured C linical E xamination
 • Dia 3
 • Monitoring van de vitale parameters Pols Bloeddruk Ademhalingsfrequentie Bewustzijn Temperatuur
 • Dia 4
 • Monitoring van de polsfrequentie Bradycardie 150 dd onregelmatig-regelmatig Breed : 120msec VT Smal :
 • K41 - WPW in sinusritme Antegrade geleiding zowel over AV knoop als over accessoire bundel (BPT of bypass tract) Normale P top Kort PR interval (< 120 ms) Verbreed QRS (> 120 ms) met initile delta golf QRS morfologie afh. van localisatie Abnormale Q en R golven, abnormale as Secundaire veranderingen in ST en T
 • Dia 9
 • Monitoring van de bloeddruk Hypotensie 180 mm Hg Hemodynamisch instabiel Shock
 • Dia 10
 • Shock : definitie = Status van inadequate weefselperfusie met celbeschadiging en orgaanfalen tot gevolg
 • Dia 11
 • Shock : indeling 1. Hypovolemische shock Endocriene Anafylactische Septische: warme shock 2. Cardiogene intrinsieke : Re of Li extrinsieke
 • Dia 12
 • Shock Tekens : Bij 20 tot 40 % verlies : verminderde perifere perfusie en verhoogde adrenerge respons. Patient is koud, bleek, klam, onrustig en angstig. Tachycardie, hypotensie, orthostatisme zijn aanwezig. Bij verder verlies (> 40%) ontstaat oligurie, leverfalen, acuut longoedeem, myocardfalen, en tenslotte coma.
 • Dia 13
 • Monitoring van de ademhalingsfrequentie Apnea ABC Polypnea
 • Dia 14
 • Monitoring van het bewustzijn (schaal) Comateus Cerbraal Metabool Exitatie Cerbraal Metabool
 • Dia 15
 • Monitoring van de Temperatuur Septische shock Warme shock
 • Dia 16
 • Shock 2. Septische shock : = Geheel van respons op infectie door de patient. Complexe vorm van shock met grote repercussie op cellulair niveau. Metabole acidose met lactaatvorming ondanks verhoogde cardiac output. Infectieus : Vooral gram- en soms gram+ bacterin Belang van mediatoren of endotoxines Vroege vorm of hyperkinetische Late vorm of hypokinetische
 • Dia 17
 • Shock Vormen van septische shock : Rusteloze patient. Warme, droge extremiteiten. Pyrexie, hyperventilatie, tachycardie,lage bloeddruk, oligurie, hypercontractiliteit van het myocard, perifere vasodilatatie Tekens bij gevorderde shock Verminderd bewustzijn. Koude extremiteiten. Pyrexie, hyperventilatie, tachycardie, verlaagde bloeddruk, oligurie, hypocontractiliteit van het myocard, perifere vasoconstrictie
 • Dia 18
 • Shock R/ Septische shock : Definitieve : - Antibiotherapie ( gericht indien mogelijk ) - Chirurgische ingreep ( ubi pus evacua ) - Vochtregulatie Hypokinetische : - Vasopressoren - Cardiale ondersteuning