KlinPsy is een bezoek waard page 1
KlinPsy is een bezoek waard page 2
KlinPsy is een bezoek waard page 3

KlinPsy is een bezoek waard

Embed Size (px)

Text of KlinPsy is een bezoek waard

 • DIGITAAL

  KlinPsy is een bezoek waard

  Ron van Deth

  Abstract Op een van mijn surftochten kwam ik terecht

  op de site Klinische psychologie Belgie, afgekort tot

  KlinPsy (users.pandora.be/allemeesch). De homepage

  maakt duidelijk dat deze site het niet moet hebben van

  de fraaie vormgeving. Aan de linkerkant staat een

  inhoudsopgave en rechts op het scherm kan de bezoeker

  kiezen uit verschillende talen (Nederlands, Frans, Duits,

  Engels en Spaans). Het geheel is functioneel, maar het

  ziet er allemaal niet bijzonder aantrekkelijk uit. Dat heeft

  me er niet van weerhouden deze site aan een nader onder-

  zoek te onderwerpen en daar heb ik bepaald geen spijt

  van gekregen.

  Wie zit er achter deze site?

  De site betitelt zichzelf als niet-officieel en nietcommer-

  cieel. Hoewel hierover op de site verder niet wordt uit-

  geweid, lijkt dit te kloppen. Nergens op de site heb ik

  reclame aangetroffen, noch als banner, noch in de vorm

  van schijnbaar objectieve informatie. De webmasters

  corner maakt duidelijk dat deze site het particuliere ini-

  tiatief is van de Belgische klinisch psycholoog Gilbert

  Allemeesch. Per e-mail bevestigt hij dat hij voor zijn site

  nog nooit een cent gekregen heeft. Allemeesch is dienst-

  hoofd in een algemeen ziekenhuis en heeft zich toegelegd

  op de neuropsychologie. Over de achtergrond van de site

  vermeldt Allemeesch op zijn site: Het is mijn overtuiging

  dat de psychologie moet streven naar een steeds sterkere

  wetenschappelijke onderbouw. Daarom zult u op deze

  site tevergeefs zoeken naar richtingen en ideeen waarvan

  het wetenschappelijke fundament totaal ontbreekt. ()

  Het is ook mijn overtuiging dat de vorderingen van de

  wetenschap moeten toegankelijk zijn voor iedereen en

  niet mogen in handen blijven van groepen die zich er op

  een onfatsoenlijke wijze mee verrijken. () Op deze site

  zult u dan ook tevergeefs zoeken naar aankondigingen

  van exclusieve opleidingen tegen soms decadente prijzen.

  Integendeel, we proberen voor de beroepsuitoefenaars

  zoveel mogelijk goede en gratis beschikbare informatie

  te verzamelen en ook voor de leek nuttige informatie

  toegankelijk te maken via de pagina patient-info. Dat

  klinkt sympathiek en maakt nieuwsgierig naar de inhoud

  van zijn site.

  Onderdelen van de site

  Op de homepage zijn de onderdelen van de site helder

  gerubriceerd in verschillende categorieen:

  1. KlinPsy - Wegwijzer is een gids voor klinisch psycho-

  logen naar websites over organisaties van psycho-

  logen, gezondheidsorganisaties, universiteiten,

  overheden, uitgeverijen van boeken, tests, software,

  informatiebronnen en tenslotte een selectie van sites

  over een vijftigtal onderwerpen uit de klinische psy-

  chologie. Ook al omdat de webmaster zijn taak breed

  heeft opgevat, kunnen zowel Nederlanders als Belgen

  hier wel iets van hun gading vinden. Verrassend is

  bijvoorbeeld het kopje software met allerlei links

  naar informatie over virussen. Onder veilig surfen

  heeft KlinPsy hierover zelf een nuttige en informa-

  tieve tekst beschikbaar gesteld.

  2. Agenda geeft een chronologisch overzicht van studie-

  dagen, workshops, voordrachten, lezingen, korte

  Ron van Deth (*)Drs. R. van Deth is psycholoog en onder andere werkzaam bijhet Europees Instituut voor Educatie in Staverden(r.v.deth@hccnet.nl).

  Psychopraxis (2003) 05:176178

  DOI 10.1007/BF03072105

  13

 • opleidingen, conferenties, seminaria, symposia voor

  klinische psychologen, vooral in Vlaanderen, maar

  ook in Wallonie en een aantal buurlanden zoals

  Nederland. Gezien het aantal landen waarop deze

  agenda zich richt, lijkt me dit overzicht het topje

  van de ijsberg.

  3. De pagina Opleidingen biedt links over de studie

  psychologie in Belgie en geeft een alfabetisch over-

  zicht van de voortgezette opleidingen in de klinische

  psychologie. Ook een aantal opleidingen in de buur-

  landen (vooral Nederland) wordt vermeld, maar het

  accent ligt toch vooral op de Belgische situatie. Deze

  informatieve rubriek is op verschillende onderdelen

  helaas niet actueel niet meer.

  4. Research geeft een overzicht van het onderzoek in de

  klinische psychologie in Belgie. Handig is het toege-

  voegde overzicht op onderwerp. Onder bijvoorbeeld

  het kopje sucide vind je direct de link naar de onder-

  zoeksgroep, die zich daarmee bezighoudt.

  5. Evidence is een pagina over evidence based psycho-

  logy. Naast links naar belangrijke (Engelstalige) sites

  over dit onderwerp, wordt ook verwezen naar tal van

  sites waar richtlijnen en protocollen voor een reeks

  van stoornissen is te vinden. Deze pagina is voor een

  eerste orientatie op dit onderwerp een uitstekend

  begin.

  6. Neuropsychologie biedt een overzicht van sites over

  neuropsychologie en neuro-wetenschappen. Dit

  onderdeel verraadt de interesse van de webmaster:

  tal van belangrijke links naar tijdschriften, over-

  zichtssites, on line handboeken, ziektebeelden en

  neuropsychologische symptomen zijn hier te vinden.

  Een aanrader voor neuropsychologen!

  7. Psych-index is een alfabetisch register van een

  behoorlijk groot aantal vooraanstaande wetenschap-

  pers in de psychologie met links naar een eigen site,

  eigen publicaties, publicaties over hen, sites die door

  hun ideeen genspireerd zijn, enz. Voor een eerste

  verkenning naar de achtergronden van een bepaalde

  coryfee uit de psychologie is dit een goed startpunt.

  8. Bridge biedt verwijzingen naar sites in West- Euro-

  pese talen over klinische psychologie uit Centraal- en

  Oost-Europa. Een curieus onderdeel van deze site,

  maar zeker handig voor wie op zoek naar psycho-

  logische informatie uit deze delen van Europa.

  9. Wetgeving geeft een overzicht van wetgeving en

  reglementering, die vooral relevant zijn voor klinisch

  psychologen in Belgie. Na doorklikken krijgt men

  doorgaans de originele wetteksten op het scherm.

  Misschien geen gezellig leesvoer, maar wel uitermate

  nuttig.

  10. Dossiers: Hier zijn heldere teksten en/of duidelijke

  gerubriceerde links te vinden over euthanasie,

  diabetes, tewerkstelling, hulpverlening bij rampen,

  statuut psycholoog, ethiek en veilig surfen.

  11. Text: Hier is een overzicht beschikbaar van (links

  naar) gratis toegankelijke publicaties van een aantal

  Belgische psychologen. Jammer is dat de publicaties

  uitsluitend zijn gerubriceerd op naam. Daardoor is

  het lastig zicht te krijgen op de onderwerpen die hier

  aan bod komen.

  12. Patient-Info is een pagina met links naar patienten-

  informatie. De informatie is gerubriceerd naar: offi-

  ciele diensten, zelfhulpgroepen, Nederlands- en

  Engelstalige informatie. Niet alle links blijken nog

  actueel. Desondanks is het een uitgebreide en inte-

  ressante verzameling geworden met tal van onder-

  werpen varierend van snurken tot zelfmoord.

  Speciale vermelding verdient de tekst Maximaliseren

  geheugenrendement.

  Kader 1 Nieuwsbrieven Sedert januari 2003 brengt

  de site de KlinPsy-Nieuwsbrief Wetgeving uit. In

  deze nieuwsbrief wordt nieuwe wetgeving vermeld,

  evenals de wetsontwerpen en wetsvoorstellen.

  Er zijn mededelingen over relevante vragen in de

  commissies of plenaire vergaderingen, of schrifte-

  lijke vragen.

  Nieuwe online-publicaties over wetgeving wor-

  den aangekondigd. De Nieuwsbrief bestaat uit een

  e-mail met een korte inhoudsopgave en een link

  naar een afgeschermde webpagina. Alleen geregi-

  streerde psychologen kunnen zich hiervoor inschrij-

  ven. Vanaf 1 september 2003 wordt hieraan ook De

  Maere, het KlinPsy- Magazine toegevoegd. Dit

  tweewekelijks on line magazine zal informeren

  over beleid, wetgeving en wetenschap en dan een

  beetje in de stijl van de Snuffelbak.

  Als het goed is, kunt u inmiddels een aantal

  exemplaren op de site raadplegen.

  1. Vacatures biedt een overzicht van banen in de

  Vlaamse GGZ, die vooral zijn ontleend aan het Bel-

  gisch Staatsblad. Ook hier weer handige links naar

  sites, waar meer vacatures zijn te vinden.

  2. Actueel is een selectie van persmededelingen van de

  overheid en van aankondigingen of nieuwe wetgevin-

  gen verschenen in het Belgisch Staatsblad.

  3. Snuffelbak is een rubriek met slaapmutsjes van ernst

  en luim voor de vermoeide collega. U kunt er bijvoor-

  beeld lezen, dat jaarlijks 93 000 Belgen door een hond

  worden gebeten en u vindt er een verwijzing naar The

  Great G-spot UFO-Debate. Tegelijkertijd wordt op

  deze pagina verwezen naar het WHO-rapport over

  geweld en gezondheid en het rapport Cannabis 2002.

  4. Zoekertjes is een pagina waar psychologen vragen

  over hun beroepsuitoefening kunnen stellen. Ze

  Psychopraxis (2003) 05:176178 177

  13

 • kunnen hun vragen per e-mail aan de webmaster voor-

  leggen. Met nadruk wordt vermeld, dat deze pagina

  niet bedoeld is voor mensen die persoonlijke hulp

  zoeken.

  5. De Oor-Zaak is de homepage van het gelijknamige

  Centrum voor Psychoanalyse dat het psychoanaly-

  tisch gedachtegoed van Freud en Lacan toegankelijk

  wil maken voor de genteresseerde leek. Deze pagina is

  wat mij betreft een nogal vreemde eend in de bijt.Het is

  mij onduidelijk waarom hiervoor zo nadrukkelijk een

  aparte verwijzing in het hoof