16

KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale
Page 2: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale
Page 3: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale
Page 4: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale
Page 5: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale
Page 6: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale
Page 7: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale
Page 8: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale
Page 9: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale
Page 10: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale
Page 11: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale
Page 12: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale
Page 13: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale
Page 14: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale
Page 15: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale
Page 16: KM C227-20181026133332...drejt të lëndon apo të rrezikon integritetin dhe dinjitetin personal e të cilit do këshilltarit dhe cilit do drejtorit dhe zyrtarit e administratës komunale