Click here to load reader

Knauf alutop kontroll-luugid - ... Knauf alutop® kontroll-luugid Standardluugid Tuletõkkeluugid Kontrolluksed Eriluugid Uus Knauf alutop® REVO 12,5 / variant 18 / variant 25 Knauf

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Knauf alutop kontroll-luugid - ... Knauf alutop® kontroll-luugid Standardluugid...

 • Knauf alutop® kontroll-luugid

  Standardluugid Tuletõkkeluugid

  Kontrolluksed Eriluugid

  Uus ■ Knauf alutop® REVO 12,5 / variant 18 / variant 25 ■ Knauf alutop® F-TEC tuletõkkeluugid

  – REVO lagede, kergvaheseinte ja vooderkatete jaoks – F-TEC lagede, šahtide ja massiivseinte jaoks – tuletõkkelagede, -vaheseinte ja -šahtide jaoks – seinte ja katusealuste seinte jaoks – õhu- ja tolmutihedad – desinfektsioonivahenditekindlad

  Tehniline vihik 04/2008

 • 3

  4

  6

  8

  9

  10

  11

  12

  12

  13

  14

  15

  16

  2

  Knauf alutop® kontroll-luugid Sisukord

  Pinnaviimistlusele esitatavad nõuded muutuvad üha rangemaks. Standardluugid Knauf alutop® REVO sobivad paigaldamiseks kipsplaati- dega 12,5 mm kuni 25 mm paksuselt kaetud pindadesse - kõikjale, kus ei esitata ehituslikke erinõudeid seinte ja lagede omaduste osas. Täpselt raami sisse liimitud erikõva kipsplaat Diamant võimaldab minimaalse vaevaga saavutada laitmatu pinnaviimistluse.

  Tulekaitse – ühtne tüüpluuk lagede ja seinte jaoks Tuletõkkeluugid Knauf alutop® F-TEC Luugid, mis on universaalselt kasutatavad lagedes, šahtide katte- seintes ja massiivseintes ning plaatkatetes paksusega kuni 25 või 50 mm. Luugid on tulepüsivusklassidega EI 30 kuni EI 90 ja ka variantidena koos õhu- ja tolmu- ning suitsutiheduse lisaomadus- tega. Luukide hilisem paigaldus on tänu kaasasolevatele lisadele lihtne. Täpselt raami sisse liimitud kipsplaat Diamant võimaldab minimaalse vaevaga saavutada laitmatu pinnaviimistluse.

  Knauf alutop® kontrollkaas isekandva lae Knauf D131 jaoks

  Knauf alutop® tuletõkkeluuk F-TEC EI 90 isekandva lae Knauf Fireboard K219 jaoks

  Maksumuselt soodne tuletõke Knauf alutop® kontroll-luugid tuletõkkelagede, tuletõkke- vaheseinte ja šahtide tuletõkkekatteseinte jaoks Suurtele projektidele, kus plaatkatete paksused, tulepüsivusklas- sid, luukide suurused ja paigalduskohad on projektiga algusest peale kindlaks määratud, pakub Knauf hinnalt soodsaid lahendu- si.

  Knauf alutop® kontrolluks tulepüsivusklassita seinte ja nivendiseinte jaoks.

  Knauf alutop® õhu- ja tolmutihedad luugid takistavad kuni 25 mm paksu- se plaatkattega tulepüsivusklassita seintes ja lagedes õhu ja tolmu läbimine- kut ruumiõhu üle- või alarõhu korral.

  Knauf alutop® desinfektsioonivahenditekindlad luugid on mõeldud haig- late nakkushaiguste eriosakondade lagede ja seinte jaoks, kohtadesse kus tuleb vältida viiruste levikut õhu kaudu, kuid on vaja tagada (tulepüsivusklas- sita) lagedes ja seintes asuvate ventilatsiooniseadmetele isoleerimine, kuid nendele juurdepääsu võimalus.

  Ülevaade toodetest

  REVO

  F-TEC EI 30 / F-TEC EI 90

  Kontroll-kaas isekandva lae D131 jaoks

  F-TEC EI 90 isekandva lae Fireboard K219 jaoks

  Tuletõkkelagi

  Tuletõkkevahesein

  Šahti tuletõkkekattesein

  Kontrolluks

  Kontroll-luuk keraamilistele plaatidele

  Tellimis-, konstruktsiooni ja paigaldusinfo

  Paigaldamine, pahteldamine, viimistlemine

  Õhu- ja tolmutihe / desinfektsioonivahenditekindel

 • REVO 12,5 REVO 18 Variant REVO 25 Variant 12,5 mm jaoks 15 ja 18 mm jaoks 20 ja 25 mm jaoks 200 x 200 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm 300 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm 600 x 1200 mm 600 x 1200 mm 600 x 1200 mm 700 x 700 mm 700 x 700 mm 700 x 700 mm 800 x 800 mm 800 x 800 mm 800 x 800 mm 900 x 900 mm 900 x 900 mm 900 x 900 mm 1000 x 1000 mm 1000 x 1000 mm 1000 x 1000 mm 1100 x 1100 mm 1100 x 1100 mm 1100 x 1100 mm 1200 x 1200 mm 1200 x 1200 mm 1200 x 1200 mm

  Vahepealsed suurused on valmistatavad!

  F-TEC EI 30 F-TEC EI 90 12,5 kuni 25 mm jaoks 25 kuni 50 mm jaoks 300 x 300 mm 300 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm 600 x 600 mm 600 x 600 mm 700 x 700 mm - 800 x 800 mm - Vahepealsete mõõtude info järelepärimise korral

  standardtoode soovi korral

  — ei ole võimalik REVO 12,5

  REVO 18 variant

  REVO 25 variant

  F-TEC EI 30

  F-TEC EI 90

  F-TEC EI 90 K219

  sisekaane plaat on külge liimitud — — —

  tihend —

  mõõtudega ≥200 ≤600 mm

  mõõtudega >600 ≤800 mm

  mõõtudega >800 ≤1200 mm

  1) 1) 1) 1) 1) 1) — 1)

  — — — — —

  — — — — — — — — — —

  kasutatav mitme erineva plaatkatte paksuse jaoks

  — — — — — —

  — — — — — — —

  suitsutihe

  õhu- ja tolmutihe

  — — — — — — 2) — — — —

  tehases liimitud perfoplaat — — — — — — — — — — — —

  ehitusplatsil perfoplaadi liimimiseks — — — — — — — — — — — —

  keraamiliste plaatide jaoks — — — —

  nelikantvõtmega või silinderlukuga

  3) 3) 3) 3) — 3) — —

  lukk profiilsüdamikule — — — — — — — —

  Tooteprogramm

  1) 2) ainult EI 90 puhul 3) nelikantvõtmega lukustus ei ole võimalik õhu-, tolmu- või suitsutihedale variandile 3

  ≥1200 mm (mitmeosaline) ≥1200 mm (mitmeosaline) ≥1200 mm (mitmeosaline)

  tule- tule- tõkke- sein

  õhu- ja tolmu- tihe

  desin- fektsiooni- vahendite- kindel

  sobiv kiirgus- kaitseks

  tule- tõkke- šaht

  tõkke- lagi

  kontroll- kaas D131 jaoks

  Knauf alutop® kontroll-luugid Ülevaade toodetest

  Viis mudelit igaks juhtumiks

  Standardluugid lagede, kergvaheseinte ja vooderkatete jaoks Tuletõkkeluugid lagede, šahtide katteseinte ja massiivseinte jaoks

 • kontroll-luuk REVO 12,5

  Copyright by Knauf Gips KG N:\ATE\HOFMANN\Revisionsklappen\Aktuelle-Alle-Klappen Stand 01.08 Seite 4

  Paigaldamine Knaufi kipsplaatseintesse

  luugi mõõt

  avause mõõt plaatkattes (= luugi mõõt + 2 x 5 mm)

  kaugus CD-profiilini

  55

  variant REVO 18 15 mm (ilma tihendita)

  vähemalt kahel vastastikku asuval küljel

  kaugus kandva laeni / torustikuni

  plaadi paksus 12,5 mm – tihendiga

  6

  plaadi paksus 12,5 mm – perfoplaadiga

  (=puhas avause laius)

  18 mm (tihendiga)

  variant REVO 25 20 mm (ilma tihendita) 2x 12,5 / 25 mm (tihendiga)

  distantsraam/ vaheribad

  5 (=

  p uh

  as a

  va us

  e m

  õõ t)

  lu ug

  i m õõ

  t

  av au

  se m

  õõ t p

  laa tk

  at te

  s (=

  lu ug

  i m õõ

  t + 2

  x 5

  m m

  ) 5

  UW-profiil üleminekukohas, juhul kui vajalik

  CW-profiil

  kontroll-luuk REVO 12,5

  variant REVO 12,5 12,5 mm

  Lagede, seinte ja vooderkatete ehitus Knaufi tehniliste vihikute järgi

  plaadi paksus 12,5 mm – ilma tihendita

  plaadi paksus 12,5 mm – ilma tihendita

  Märkus

  6

  2

  luugi mõõt

  distantsraam/ vaheribad

  luugi mõõt 6

  Sobivus kipsplaatkatete paksustega

  luugi mõõt

  CD-profiili

  kipsplaat Knauf

  täpne mõõt sõltub augustuse läbimöödust ja tihedusest

  4

  näited – joonised

  Kontroll-luugid REVO Standardluugid lagede, kergvaheseinte ja vooderkatete jaoks

  Paigaldamine Knaufi kipsplaatlagedesse

 • näited – joonised

  Seite 5

  kahekihiline laekarkass (D112)

  a

  Seinakarkassi tugevdamine Sõltuvalt kontroll-luugi suurusest ja paigalduse asukohast tuleb vajaduse korral siduda CW-postprofiilid horisontaalselt UW-profiilide abil.

  postide teljevahe -a- postid jäävad terveks

  samatasandiline laekarkass (D113)

  Paigaldamine Knaufi kipsplaatlagedesse Paigaldamine Knaufi kipsplaatseintesse / vooderkatetesse

  vahepealsed mõõdud mitmeosaline tihendiga teostus "kruvitud" (≤ 625 mm) tehases liimitud perfoplaadiga (≤ 900 x 900 mm) ehitusplatsil perfoplaadi liimimiseks (≤ 625 mm) keraamiliste plaatide jaoks (≤ 600 x 800 mm) Q4-pinnaviimistlusklassi jaoks nelikantvõtmega lukustus silinderlukk lukk profiilsüdamikule

  Luukide mõõdud

  200 x 200 300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600 600 x 1200 700 x 700 800 x 800 900 x 900

  1000 x 1000 1100 x 1100 1200 x 1200

  1) ilma tihendita (≤ 625 mm)

  Lisad / teostusvariandid

  (= avause mõõt)

  Plaatkatete paksused mm

  12,5

  15 18

  20 2 x 12,5 / 25

  ka nd

  ep ro

  fiil ide

  te lje

  va he

  Laekarkassi tugevdamine Juhul kui lõigatakse läbi kandeprofiile, tuleb need kinnitada täiendavate riputitega kandva lae külge

  vaheprofiilide teljevahe

  ka nd

  ep ro

  fiil ide

  te lje

  va he

  aa

  postide teljevahe -a- post tuleb katkestada

  hoideprofiilide teljevahe

  aaa

  mm

  standardvarustus

  CW-profiilUW-profiil

  CW-profiil

  CD-profiil

  variant REVO 12,5 variant REVO 18 variant REVO 25

  variant REVO 12,5

  variant REVO 18

  variant REVO 25

  REVO

  REVO REVO

  REVO

  1)

  Copyright by Knauf Gips KG N:\ATE\HOFMANN\Revisionsklappen\Aktuelle-Alle-Klappen Stand 01.08

  CD-profiil

  5

  Kontroll-luugid REVO Standardluugid lagede, kergevaheseinte ja vo

Search related