knjiga sažetaka- Novi Sad 2013

 • View
  232

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of knjiga sažetaka- Novi Sad 2013

 • 6. KONGRES FIZIOTERAPEUTA SRBIJE SA

  MEUNARODNIM UEEM

  POKRETZA

  BUDUNOST

  Poslovni centar NIS-a, Novi Sad25-27. april 2013

  Logo DFS DRUTVO FIZIOTERAPEUTA SRBIJE

  POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE

  PROGRAM

  6. KONGRES FIZIOTERAPEUTA SRBIJEPOKRET

 • ZA BUDUNOST

  25-27. april 2013.Poslovni centar NIS-a, Novi Sad

  U januarskom akreditacionom roku 6. Kongres fizioterapeuta Srbije pod nazivom Pokret za budunost je akreditovan od strane Zdravstvenog savet Srbije reenjem pod brojem D-1-783/13. Predavai po pozivu dobijaju 11 bodova, autor rada odabran za usmenu prezentaciju dobija 9 bodova, autor rada odabran za poster prezentaciju dobija 7 bodova, a pasivni uesnik kongresa dobija 5 bodova. Po navedenom kriterijumu uesnici e dobiti sertifikate o pristvovanju 6. Kongresu.

  ORGANIZACIONI ODBOR :Nina Laanski , predsednica

  Jasmina Krivokua , potprdsednica Dejan Starevi , lan

  STRUNI ODBOR:Mr sci Stevan Jovanovi, predsednik

  Nataa Jankovi, sftMilutin Radoti, sft

  Novica Bogdanovi, sft Nevena Obradovi, dipl.ecc u zdravstvuVlastimir ivanovi, dipl.ecc u zdravstvu

  Ljiljana Katunac, sft

  Dobro doli na 6. Kongres fizioterapeuta Srbije

  Pozdravni govor predsednice DFS-a

 • Potovane koleginice, kolege, prijatelji i saradnici,

  Naelo odgovornosti prema sopstvenom obrazovanju je u ovim vremenima , vaa odgovornost jer ete vi biti modus in rebus - mera stvarima, tj procena kvaliteta sopstvene profesije. Jedino kontinuirana povratna informacija o kvalitetu tehnika i postupaka kojima se tretiraju korisnici naih usluga i nainima na koji su prezentovani iroj strunoj javnosti u najirem smislu rei bie merilo koliko moemo da odgovorimo izazovima koje budue vreme stavlja ispred nae profesije. I zato mi sa pravom oekujemo od vas informacije, predloge, nova reenja, komunikaciju, jer borba za postizanje kvaliteta je mukotrpan i dugotrajan proces koji zahteva mnogo od svakog pojedinca.Ne dozvolite da vas okolnosti zatvore u skuene svakodnevne okvire,ne dozvolite da nemate informaciju o novim tendencijama, ne dozvolite da izgubite kontakt sa kolegama, negujte prijateljstva i stvarajte nova jer su sve ovo faktori koji nam omogucavaju laki put ka jednom zajednikom cilju, a to je u praksi upotrebljivo i korisno znanje, jer nita drugo i nije vano osim znanja koje u praktinoj primeni podie efikasnost naeg rada i rezultira zadovoljnim pacijentima.Samo na ovaj nain ostvarie se i svi ostali toliko eljeni ciljevi,a to je prepoznavanje nae profesije od strane ire javnosti i potovanje koje svojim profesionalizomom i kvalitetom itekako zasluuje.

  Pokret za budunost je smernica za budunost, a to znai da fizioterapija mora biti fokusirana na prevenciju,bazirana na najboljim raspoloivim dokazima klinike prakse i dobro menaderski vodjena.Da bi smo sve ovo postigli dozvolite sebi da ne prihvatate niije savete a priori, dozvolite sebi luksuz da o svemu imate sopstveni stav!

  "ivot nije to i polje prei" rekao je Pasternak,a mudrost ivljenja nije samo u ouvanju zdravog razuma, zato ne dozvolite da ivot proleti pored vas, a da niste pomerili granice sopstvenih htenja i otkrili sve ari profesije koju ste izabrali .

  S postovanjem Ljiljana Katunacpredsednica DFS-a

  Pozdravni govor predsednice organizacionog odbora

  Potovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,Izraavamo posebno zadovoljstvo to prisustvujete 6. Kongresu fizioterapeuta

  Srbije sa meunarodnim ueem, u organizaciji Drutva fizioterapeuta, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

  6. kongres pod nazivom Pokret za budunost, otvoren je za razmatranje kako teorijskih, tako i praktinih pitanja iz oblasti fizioterapije, to e nam u mnogome proiriti vidike i aspekte fizioterapije i kao tehnike, ali i kao nauke. Istovremeno se zahvaljujemo i svim proizvoaima medicinske opreme, farmaceutskim kuama i svima koji su na kongres izabrali da predstave svoje proizvode i time doprinesu njegovom to uspenijem odravanju. Veoma smo sreni to je Novi Sad domain ovog glavnog skupa fizioterapeutske javnosti i to mnogi od vas, svoje radove izlau ba ovde. Uz interesantan struni program, obezbeeno je dovoljno vremena i mogunosti za meusobna druenja i razgledanje naeg lepog grada, koji svakom gostu ima ta da ponudi. Uvereni smo da e ovaj kongres doprineti unapreenju naeg profesionalnog rada, u interesu naih pacijenata i poboljanju njihovog kvaliteta ivota, ali i naem boljem upoznavanju, irenju saradnje i jaanju kolegijalne solidarnosti.

 • Vaim prisustvom uiniete da 6. kongres fizioterapeuta bude, kako mu i naziv kae, kongres budunosti.

  Dobro doli u Novi Sad!

  Nina LaanskiPredsednica organizacionog odbora

  Pozdravni govor predsednice UFFBiH

  Uvaene kolege i gosti!

  Pokret za budunost, moto ovog kongresa, u punom smislu obiljeava struku fizioterapeuta. Iako postoje mnoge predrasude o naem zvanju, od toga da smo maseri, da se bavimo kozmetikom i da nismo medicinska struka, zvanje i znanje fizioterapeuta je mnogo ire i sveobuhvatnije. Pokret tijela ili samo jednog malog dijela tijela sastavni je dio naeg ivota od trenutka kada se fetus prvi put pokrene u majinoj utrobi pa sve do umiranja. Kroz rast i razvoj nai pokreti se ue i usavravaju i bez njih na ivot ne bi imao smisla. Upravo taj pokret je ono na to se odnosi nae djelovanje kao fizioterapeuta. Cilj fizioterapije je obnavljanje funkcije i omoguavanje izvoenja aktivnosti svakodnevnog ivota, a funkcija i aktivnost su mogue samo kroz postojanje slobodnog pokreta. Drugi vaan aspekt naeg rada je prevencija oboljenja i onesposobljenja to nas opet vraa na pokret i prevenciju kroz pokret. Nadam se da e ovaj kongres svojim izlaganjima jo jednom potvrditi vanost i ulogu fizioterapeuta u vraanju funkcije, ali i dati smjernice za budui rad svim sudionicima kongresa kako na to bolji i uinkovitiji nain raditi na prevenciji bolesti, oteenja i onesposobljenja na zadovoljstvo naih pacijenata ali i nas, fizioterapeuta.Sa eljom da svi nauimo neto novo i ponesemo sa ovog kongresa samo dobre i lijepe uspomene, elim vam uspjean rad uz moto UFFBiH: Poeli pokret izaberi ivot!

  Predsjednica UFFBiHMirjana Dujmovi

 • RASPORED AKTIVNOSTI

  ETVRTAK, 25. april 2013.

  14.00 - 16.00 Registracija uesnika16.00 - 17.00 Sveano otvaranje i kulturno-umetniki program17.00 19.00 Uvodna predavanja19.00 20.00 Koktel20.00 Slobodno vreme

  PETAK, 26. april 2013.8.00-9.00 Registracija9.00-11.00 Sesija 1 Fizioterapija muskuloskeletnih disfunkcija11.00-11.30 Pauza za kafu11.30-13.00 Radionica Laser visokog intenzitetai SHOCKWAVE terapija kao inovativne metode u rehabilitaciji pacijenata13.00-14.00 Sesija 2 Edukacija i obrazovanje14.00-15.00 Pauza za ruak i kafu15.00-16.30 Radionica Savremene metode u leenju DCP-a-TheraSuit , ABR i Quantna Integracija primitvnih refleksa16.30-17.30 Sesija 3 Fizioterapija neuromiinih disfunkcija20.30 Sveana veera

  SUBOTA, 27. april 2013.

  8.00-9.00 Registracija9.00-10.00 Radionica PNF-Proprioceptivna neuromiina facilitacija10.00- 11.30 Sesija 4 Fizioterapija u pedijatriji ; Fizioterapija i aktivno starenje

 • 11.30-12.00 Pauza za kafu 12.00-14.00 Izlet14.00-15.00 Pauza za ruak15.00-15.30 POSTER PREZENTACIJE15.30-17.00 Radionica Znaaj neuroradiolokih modaliteta u ranoj dijagnostici neurolokih oboljenja 17. 00-19.00 sesija 5 - Slobodne teme19.00 Zatvaranje kongresa

  SATNICA USMENIH I POSTER PREZENTACIJA

  ETVRTAK, 25. april 2013.

  17.00-19.00 Uvodna predavanja

  1. MEDIKACIJA HRONINOG MIINOSKELETNOG BOLA KAO INTEGRALNI DEO FIZIKALNOG TRETMANA - TA TREBA ZNATI? Pjevi M. Kliniki centar Vojvodine, Klinika za anesteziju i reanimaciju, Novi Sad; Univerzitet u Novom Sadu , Medicinski fakultet

  2. SPINALNA MANIPULATIVNA TERAPIJA U LEENJU RADIKULOPATIJE UZROKOVANE LUMBALNOOM HERNIJOM DISKUSA Krsti Lj. Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA, Beograd

  3. SAVREMENO HIRURKO LEENJE LUMBALNE DISKUS HERNIJE AKTUELNI TRENDOVI Cigi T. Kliniki centar Vojvodine, Neurohirurka klinika, Novi Sad; Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

  4. REHABILITACIJA DECE SA KARNIOCEREBRALNIM POVREDAMA NISKOG INTENZITETA Stevanovi S. Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovi, Beograd

  5. EFEKTI TERAPIJSKOG JAHANJA NA OSOBE SA VIESTRUKOM OMETENOU Mikov A. Institut za zdravstvenu zatitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za deiju habilitaciju I rehabilitaciju, Novi Sad; Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski Fakultet

  Diskusija

  19.00-20.00 Koktel

  PETAK, 26. april 2013.

 • 9.1.11.0 Sesija 1 Fizioterapija muskuloskeletnih disfunkcija

  1. PEDOGRAPHIC ANALYSIS IN PATIENTS WITH PATELLOFEMORAL PAIN SYNDROMEBegovi H., Can F., Kanatli U. Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Ankara, Turkey; Department of Orthopaedic Surgery, School of Medicine, Gazi University, Ankara, Tukrey

  2. MEDICINSKA REHABILITACIJA PACIJENATA SA AMPUTACIJOM GORNJEG I DONJEG EKSTREMITETAorevi A., Mikuli-Gutman S., Deveerski G., Kliniki centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad, Srbija

  3. ZNAAJ KINEZITERAPIJE U REEDUKACIJI EME HODA PACIJENATA SA TOTALNOM ENDOPROTEZOM KUKAurevac D., Rogi V. ZZFMR Dr Miroslav Zotovi Banja Luka, Bosna i Hercegovina

  4. TEST OSNOVNIH AKTIVNOSTI U OKVIRU RANE REHABILITACIJE ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOKIH PACIJENATAIvkovi S.,Vukomanovi A., Kovaevi J., Kreakovi N., Mi