KNJIŽNICA I KNJIŽNA GRAĐA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KNJIŽNICA I KNJIŽNA GRAĐA. Dejana Kurtović, školska knjižničarka. SADRŽAJ PREDAVANJA. Što je knjižnica i knjižnična građa? Vrste knjižnica Vrste knjižne građe Vrste tiskovina ili tiskane knjižnične građe Referentna ili priručna zbirka: enciklopedije, leksikoni, rječnici - PowerPoint PPT Presentation

Text of KNJIŽNICA I KNJIŽNA GRAĐA

 • KNJINICA I KNJINA GRAADejana Kurtovi,kolska knjiniarka

 • SADRAJ PREDAVANJAto je knjinica i knjinina graa?Vrste knjinicaVrste knjine graeVrste tiskovina ili tiskane knjinine graeReferentna ili priruna zbirka: enciklopedije, leksikoni, rjeniciKako se sluiti referentnom zbirkom?!Uenje novih rijei i pojmova

 • KNJINICA I KNJININA GRAAKnjinica je ustanova koja uva i daje korisnicima na koritenje knjininu grauKnjinina graa je sva graa koja se nalazi u knjinici sa svrhom da se posuuje ili koristi za potrebe itanja, uenja, istraivanja, Dijeli se na knjinu i neknjinu grau

 • VRSTE KNJINICANacionalne velike knjinice nacionalnog znaenjaNarodne ili gradske knjinice jedne upanije ili gradakolske knjinice u sastavu kolaSveuiline knjinice u sastavu sveuilita ili fakultetaSpecijalne i znanstvene knjinice

 • SKUPINE KNJINE GRAETiskovine ili tiskana graa: knjige, asopisi,Audio-vizualna graa: videokasete, CD-i, DVD-i,Elektronika graaDidaktike/poune igre

 • VAAN KNJININI FOND KOLSKE KNJINICE JEST TISKANA GRAA!Obvezna lektiraOstale knjige (koje nisu lektira)Knjige na stranim jezicimaReferentna zbirka (rjenici, enciklopedije, leksikoni, pravopisi,)Znanstveno-popularna i struna literatura za svako nastavno podrujePedagoka, metodika, psiholoka literatura za nastavnikeStruni i znanstveni asopisi te asopisi za djecu i mlade

 • REFERENTNA ILI PRIRUNA ZBIRKA U KNJINICIPriruna zbirka je literatura koja nam pomae da na najbri i najlaki nain doemo do potrebnih informacija, znaenja rijei ili uputa za daljnje traenje podataka za zadau, referat, i sl.Smjeta se u posebni dio knjinice prema UDK klasifikaciji (0-9) i ne posuuje se!Prepoznatljiva je po rijeima poredanim obino abecednim redom, koje se objanjavaju ili same predstavljaju neko znaenje, tj. na neto nas upuuju ili neto oznaavaju ili objanjavaju

 • REFERENTNA ZBIRKA OBUHVAA:U uem smislu:RjenikeLeksikoneEnciklopedijePravopise,A u irem i:AtlaseGramatike iRazne prirunike

 • RAZLIKE IZMEU RJENIKA, LEKSIKONA I ENCIKLOPEDIJA

  RJENICIENCIKLOPEDIJELEKSIKONIObjanjavaju znaenje pojedine rijei u hrvatskom ili stranom jeziku npr. tuice, nepoznate rijei, sadre upute o pravilnoj uporabi i sl.Knjige koje detaljno, opseno i sustavno opisuju pojam ili rije, nego leksikon.Daju potpune poznate informacije o nekom pojmu ili osobi.Knjige koje ukratko pojanjavaju neki pojam, ime ili rije navodei samo vanije podatke

 • OSTALA REFERENTNA LITERATURAPravopisi su jezini prirunici koji donose pravila pisanja nekog jezika.Obino su popraeni pravopisnim rjenikom s pravilno napisanim rijeima u ijem pisanju moe doi do pravopisne pogreke

 • KAKO SE SLUITI REFERENTNOM ZBIRKOM?!Preduvjeti za uspjeno koritenje:Razlikovanje referentne literature po vrstama (rjenik, leksikon,)Dobro poznavanje poretka slova u abecediPoznavanje odreenih autora i njihovih knjiga za koje znamo da u njima moemo pronai potrebne odgovore

 • RJENICI HRVATSKOG JEZIKAJure onje (ur.): Rjenik hrvatskoga jezika, Zagreb, Leksikografski zavod Miroslav Krlea i kolska knjiga, 2000.

  Vladimir Ani: Veliki rjenik hrvatskoga jezika, Zagreb, Novi Liber, 2004.

 • LEKSIKONILeksikon hrvatske knjievnosti, Zagreb, Naprijed, 1998.

  Leksikon hrvatskih pisaca, Zagreb, kolska knjiga, 2000.

  Leksikon stranih pisaca, Zagreb, kolska knjiga, 2001.

 • KNJINA I E-REFERENTNA GRAAKNJINA REFERENTNA ZBIRKA su svi tiskani rjenici, leksikoni i sl.Pisani su na papiru ili objavljeni na CD-u.E-REFERENTNA GRAA su svi rjenici, leksikoni i enciklopedije na pojedinim web stranicama poput Wikipedie, Brittanice, itd.Tu nam puno pomau pretraivai poput Google-a i Yahoo-a

 • ZADATAKSvaka grupa je dobila par pojmova i rijei te prvo mora otkriti u kojoj e vrsti referentne literature pronai ono to joj treba, a nakon toga, prema abecedi pronai znaenje dobivenog pojma i napisati ga u prazno polje.Nakon toga e svatko ispuniti evaluacijski ispit znanja sa sata

 • ITAMO PJESMU ELIM ZNATI I OTKRIVAMO RIJEIelim znati gdje se laste gnijezde,elim znati gdje spavaju zvijezde,Gdje se sunce na poinak spremaZato medo zimi uvijek drijema.

  Kako saznati ove brojne tajneI otkriti to me mui esto.Ideje su potom sinule mi sjajne,Knjinica je za to dobro mjesto.

  Tu je mnotvo raznih komedija,Leksikona, rjenika, enciklopedija,Zbirki, knjiga, slova i natpisaA i drugih meni nepoznatih spisa.

  Znadem samo uto i crvenoTo je ono to me mui sada,Uskoro u prijei na zelenoI upoznat referentnu tada.Marija Bili

 • ESTITAM, NAUILI STE MNOGO O KNJINOJ GRAI