KNOTS Eng Cro

Embed Size (px)

DESCRIPTION

čvorovi

Text of KNOTS Eng Cro

 • TEGLJENI VOR

  engl. CAMEL HITCH tal. NODO PER CAMMELLI

  Za tegalj vie manjih brodova na jednom konopu koristi se ova inaica DVOSTRUKOG VRZNOG vora. Po krmi broda koji vue tegalj pusti se deblji konop za koji se dalje vezuju brodovi koje se tegli svojim tanjim tegljenim konopom. ivim krajem svog tanjeg konopa oko debelog konopa namota se nekoliko vojeva u smjeru njegovog pruanja. Zatim se iznad mrtvog kraja i u suprotnom smjeru vee VRZNI VOR (sl.26). Moe se vezati i tako da umjesto VRZNOG VORA kroz voj iznad mrtvog kraja, ali sada istog smjera kao i donji vojevi, se provue tip (sl.27) i vojevi zategnu.

  Sl.26. Sl.27.

  Ovaj vor zbog trenja svojih vojeva ispod mrtvog kraja ne klizi po jezgri teglja, a opet zatezanjem i trzajevima preko donjih vojeva ne zatee VRZNI VOR iznad njih. Naroito je pogodan u varijanti sa tipom jer jednostavnim potezanjem kraja tipa vor se odvee sam pa ak i namoen i nategnut.

  Male brodice, ija konstrukcija ne bi izdrala optereenje ostatka teglja, nije mogue vezati u seriju jednu iza druge, te se po krmi broda koji tegli pusti deblja jezgra teglja. Na tu jezgru vezuju se svojim tegljenim konopom brodice, naizmjenino lijevo-desno, TEGLJENIM VOROM.

  RIBARSKI VOR

  engl. HALF HITCH tal. MEZZO COLLO

  Oko balvana, stupa, sakupljene mree i slino napravi se poluvoj. ivim krajem obie se mrtvi kraj konopa te uvue u tako formiranu petlju i zategne (sl.1).

  Sl.1.

  Najjednostavniji je balvanski vor. Nije pouzdan, ali ako dobro stisne i bude konstantno zategnut, dri dobro. Kako se lako vezuje i odvezuje, koristi se kao privremeni vor pri nekim prelaznim i kratkotrajnim radnjama. Ribari ga koriste pri izvlaenju mree na brod. Ovim vorom vee se sakupljena mrea oko sake s ribom te tako podigne na brod. Poetni je vor i pri namatanju ribarskog konca na iglu, a u kombinaciji s nekim drugim vorovima koristi se i za vezivanje oblice u tegalj.

  SonjaSticky Noteone more knot:sheepshank (knot) - skraivaljka(not the one in the picture)

 • RIBARSKI VOR S DVIJE PETLJE

  engl. GAFF TOPSAIL HALYARD BEND tal. NODO DI DRIZZA DI CONTRORANDA

  Oko balvana, stupa, kria ili slino vee se dvovoj, te ivim krajem obie mrtvi kraj konopa, te provue kroz obje petlje dvovoja i zategne (sl.2). Ovako zategnute petlje i predmet za koji se konop vezao utipnu ivi kraj i vor dri odlino. Pri odvezivanju popusti se mrtvi kraj konopa i preko njega prebaci voj koji ga dri. Time popuste petlje i ivi kraj se lagano izvue. Ima sva svojstva kao i RIBARSKI VOR ali je kudikamo sigurniji, te se stoga ee koristi za trajnije rjeenje. Bazni je vor PRNOM VORU.

  JEGULJA

  engl. TIMBER HITCH tal. NODO DA MURATORE

  ivi kraj vezanog, ali ne zategnutog, RIBARSKOG VORA oko stupa, grede, balvana..., namota se u istom smijeru jo nekoliko puta, najee tri, oko konopa petlje i zategne (sl.3). Ovo je u stvari viestruki RIBARSKI VOR pa se i koristi u sline svrhe, ali je i on kudikamo sigurniji.

  Sl.2.

  Sl.3.

 • TIPNI VOR

  engl. SLIPPED HALF HITCH tal. MEZZO COLLO GANCIATO

  Vezujui RIBARSKI VOR umjesto uvlaenja ivog kraja kroz petlju uvue se tip i mrtvim krajem vor zategne (sl.4). Preporuljivo je tip vezivati vojem iji je mrtvi kraj iznad ivog kraja voja. Za dodatno osiguranje ostavi se neto dui ivi kraj konopa. Oko balvana, grede, stupa, u suprotnom smijeru od smijera vezivanja vora ovije se ivi kraj, na istom pripremi jo jedan poluvoj i takav uvue u petlju tipa i njime petlja jako zategne (sl.5).

  Sl.4. Sl.5.

  Za razliku od RIBARSKOG VORA i JEGULJE ovaj vor se moe vezati i bez kraja konopa. S ovim naknadnim osiguranjem dosta je sigurniji od njih. Bez obzira na to ipak se koristi kao privremeni privez tamo gdje je konop potrebno brzo odvezati. TIPNI VOR se koristio i kao osnovni vor za postavljanje zamki. Koristi se i za podizanje laganijih predmeta, ali najprimjenjeniji je, a samim time i najee koriten, za naglo razvijanje smotano podignutih zastava.

  PRNI VOR

  engl. STUDDING-SAIL BEND tal. NODO DI COLTELLACCIO

  Oko oblice, stupa, kria, tapa i slino vee se dvovoj. ivi kraj konopa provue se kroz obje petlje, a zatim prebaci preko druge petlje i provue ispod prve te zategne (sl.6). Dakle vee se RIBARSKI S DVIJE PETLJE, a ivi kraj konopa osigura kroz prvu petlju vora. Kod vezivanja vora za trajnu upotrebu na ivom kraju prakticira se vezati OSMICA (sl.7) ili se jednostavno podvee uz mrtvi kraj vora.

  Sl.6. Sl.7.

  Vrlo je siguran, a zbog svoje plosnatosti vezani predmet se moe dovui sve do samog koloturnika. Dakle, ovaj vor se koristi za vezivanje oblica, stupova, i slinih predmeta koje je potrebno podizati ili sputati. Svoju pravu i nezamjenjivu primjenu ima na starim jedrenjacima za privezivanje podizaa prnih krieva o rogljeve glavnog kria.

 • MUKI VOR

  engl. Reef Knot ; Square Knot

  Krajevima dvaju konopa vezuju se dva poluuzla. Kraj lijevog konopa prebaci se preko kraja desnog konopa i tako napravi prvi poluuzao ( sl.1 ), a zatim taj isti kraj, sada s desne strane, prebaci preko lijevog i time formira drugi poluuzao ( sl.2 ), te krajevi zategnu i time dobiju dva poluvoja iji izlazni krajevi, na istu stranu, izlaze paralelno ( sl.3 ).

  Sl.1. Sl.2. Sl.3. Za drugi nain vezivanja ovog vora koristi se poluvoj ili petlja,oko, na kraju jednog konopa, a ivi kraj drugog konopa provue se kroz poluvoj, odozdo, obie poluvoj ( sl.4 ), i vrati kroz poluvoj, odozgo, paralelno uz konop kuda je i uao ( sl.5 ). Posebnu panju treba obratiti na to da oba iva kraja budu na istoj strani u odnosu na vor, inae krajevi mogu iskliznuti i vor se sam razvezati.

  Sl.4. Sl.5. Sl.6.

  Muki vor kad se stisne, dri vrsto, meutim ako su konopi razliitih promjera, tkanja ili krutosti kraj se lako izvue, ili pak kod naglog trzaja prevrne ( sl.6 ). Stoga je u tim sluajevima preporuljivo dodatno osiguranje podvezivanjem ili vezivanjem poluuzlova na oba zavretka. Kod velikih optereenja jako se stegne te jo ako se i smoi, teko se odvezuje. Tamo gdje je potrebno brzo odvezivanje, npr. pri vezivanju kratica( podveza ) pri kraenju jedra, koristi se muki sa tipom.

  Najee se koristi za spajanje( nadovezivanje ) dvaju konopa istog promjera i tkanja, vezivanje snopova ili otvora vree, te vezivanje krajeva istog kraeg konopa za formiranje fiksne petlje.

 • MUKI VOR SA TIPOM

  engl. Slipped Reef Knot

  Sl.7.

  Vezuje se na nain kao i MUKI VOR, samo kod vezivanja drugog poluuzla na jednom kraju se ostavi tip ( sl.7 ). to se vrstoe i sigurnosti tie, ima sva svojstva kao i MUKI VOR, samo to se kudikamo lake odvezuje. Koristi se tamo gdje je MUKI VOR potrebno brzo i sigurno odvezati, najee pri vezivanju privremene petlje. Vezivanje MUKOG VORA SA TIPOM na oba iva kraja svakodnevno se koristi kod vezivanja pigeta ( vezica na cipelama ).

  ENSKI VOR

  engl. Granny Knot

  Ovaj vor najee se dobije kao posljedica krivo vezanog MUKOG VORA. Dakle, kod vezivanja prvog poluuzla lijevi kraj konopa se prebaci preko desnog, a zatim onaj drugi, sada lijevi, vezujui drugi poluuzao opet preko desnog kraja konopa (sl. 1). Za razliku od MUKOG VORA, izlazni krajevi na istoj strani kod ovog vora se udaljuju (sl. 2).

  Sl.1. Sl.2.

  Sl.3. Sl.4.

  Vezuje se i tako da se na kraju jednog konopa pripremi poluvoj, petlja ili oko, a kraj drugog konopa provue kroz poluvoj, odozdo. Tim krajem dalje se obie mrtvi kraj poluvoja, vrati kroz poluvoj (sl. 3), te obilazei drugu stranu ponovno provue kroz isti izlazei u smjeru suprotnom od smjera poetka vezivanja vora (sl. 4).

 • Slabo je koriten jer pri optereenju se prevrne, a krajevi iskliznu i izvuku se. Meutim ako ga se osigura panjacima (sl. 5) ili krajevi podveu uz konop (sl. 6) dri odlino. Prednost mu je to je zbog svoje nesimetrinosti i nakon velikih optereenja lako odveziv.

  Sl.5. Sl.6.

  Koristi se uglavnom za spajanje ( nadovezivanje ) dvaju konopa slinog promjera predvienog za vea optereenja, a naknadno i odveziva , naravno krajeva podvezanih ili osiguranih panjacima. Kako su mu krajevi nasuprotni i okomiti na konop kojim su vezani ukoliko se ostave dovoljno dugaki, kratkim konopima se moe improvizirati konop za privezivanje sloenog jedra uz lantinu, floka ili dijela opreme uz ogradu i slino.

  ENSKI VOR S JEDNIM KRAJEM

  engl. TWO HALF HITCHES

  ivi kraj provue se kroz kariku ( oko bitve, kolone, i sl. ), prebaci preko mrtvog kraja i provue kroz tako vezani voj ( prvi poluuzao ), a zatim van petlje podvue ispod mrtvog kraja i vee drugi poluvoj, te krajevi zategnu (sl. 7). Naglim trzajem konopa vor se prevrne i klizei po konopu stisne kariku (sl.8).

  Na taj nain ivim krajem vezan je VRZNI VOR oko mrtvog kraja konopa. Dri odlino i sam se ne moe odvezati, a zatezanjem konopa ne zatee se vor ve samo prvi voj vora tako da je jednostavan i za odvezivanje. Koristi se uglavnom pri vezivanju broda za obalu.

  Sl.7. Sl.8.

 • PANJAK SA TIPOM

  engl. SLIPPED BOWLINE tal. GASSA DAMANTE GANCIATO

  Vezuje se na sve naine kao i obini PANJAK time da umjesto ivim krajem konopa vezivanje se zavrava umetanjem tipa (sl.9).

  Sl.9.

  Ima sva svojstva kao i PANJAK time da se moe odvezati i dok je konop zategnut, pa se za takve potrebe i koristi. Nije preporuljiv kod konopa kojima je potrebno dodatno osiguranje, jer se kod takvih konopa lako sam razvee.

  PANJAK S VOJEM

  engl. ROUND TURN AND BOWLINE tal. VOLTA TONDA E GASSA DAMANTE

  Krajem konopa napravi se voj oko stupa, bitve, kroz kariku ili slino, a zatim se vezuje PANJAK jednim od navedenih naina (sl.10) . esto je potrebno, zbog obrnutog poloaja tijela u odnosu na grop, PANJAK vezati naopako. Postupak je isti, samo pogled na grop obrnut. Kod vezivanja ovog gropa na bitvu, k