of 26/26
Ko Europeana dod mums un ko mēs varam dot Europeana Uldis Zariņš, LNB Digitālās bibliotēkas vadītājs

Ko Europeana dod mums un ko mēs varam dot Europeana

 • View
  52

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ko Europeana dod mums un ko mēs varam dot Europeana. Uldis Zariņš, LNB Digitālās bibliotēkas vadītājs. Europeana vīzija. “ Digitāla bibliotēka, kas nodrošina vienotu, tiešu daudzvalodu pieeju Eiropas kultūras mantojumam .” Eiropas Parlaments , 27 .09. 2007 - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ko Europeana dod mums un ko mēs varam dot Europeana

 • Ko Europeana dod mums un ko ms varam dot EuropeanaUldis Zari, LNB Digitls bibliotkas vadtjs

 • Europeana vzija Digitla bibliotka, kas nodroina vienotu, tieu daudzvalodu pieeju Eiropas kultras mantojumam.Eiropas Parlaments, 27.09.2007

  Unikls resurss Eiropas izkaistajam kultras mantojumam kas nodroina vienotu pieeju Eiropas bibliotkm, arhviem un muzejiem.

  Horsts Forsters, Eiropas Komisijas Informcijas sabiedrbas direktorta Digitl satura un kognitvo sistmu vadtjs

 • Europeana vsture (1)2005. gada 28. apra seu Eiropas Savienbas valstu vadtji vstul Eiropas Komisijai ierosina izveidot virtulu Eiropas bibliotku, kas nodrointu Eiropas kultras un zintnes resursu pieejambu. 2005. gada 30. septembr Eiropas Komisija public ziojumu par digitlajm bibliotkm, kur izvirza Eiropas digitls bibliotkas izveidi k Eiropas informcijas sabiedrbas iniciatvas i2010 stratisku mri.

 • Europeana vsture (2)Europeana projekts tika uzskts 2007. gada jlij un portls Europeana.eu tika atklts 2008. gada 20. novembr.Projektu vada komanda, kas bzta Nderlandes nacionlaj bibliotk. Projekts ir balstts uz projektu vadbas un tehnoloisko zinanu iestrdm, kas attsttas veidojot Eiropas nacionlo bibliotekru konferences (CENL) pakalpojumu The European Library (TEL). Projektu prrauga EDL fonds, kur apvienojus nozmgks Eiropas kultras mantojuma asocicijas.

 • **EDL fonda prvaldba

  Finansanas un stratijas grupa: Eiropas Komisija un dalbvalstisPadomdevju un budeta kontroles lomassteno izpildvaru un zio par finansm un stratiju

 • EDL fonds Dalbnieku padomi veido profesionls asocicijasACE: Association Cinmathques EuropennesCENL: Conference of European National LibrariansCERL: Consortium of European Research Libraries EMF: European Museum ForumEURBICA: European Regional Branch of the International Council on ArchivesFIAT: International Federation of Television ArchivesIASA: International Association of Sound and Audiovisual Archives ICOM Europe: International Council of Museums, EuropeLIBER: Ligue des Bibliothques Europennes de Recherche MICHAEL: Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe

 • Agregatori un satura piegdtjiSatura piegdtjsOrganizcija, kas piegd metadatus, kuri auj piekt ts digitlajiem objektiemAgregatorsSavc metadatus no satura piegdtju grupasPiegd metadatus EuropeanaPaldz satura piegdtjiem nodroint metadatu atbilstbu Europeana standartiemNepiecieambas gadjum transform metadatusAtbalsta satura piegdtjus ar projektu un procesu vadbu un apmcbu

 • Europeana saturs (1)Europeana apkopo un padara pieejamu digitl form saturu no :etriem kultras mantojuma sektoriemMuzejiem, arhviem, bibliotkm, audiovizulajiem arhviem29 valstmEiropas Savienbas valstm, Norvijas un veices26 valodsetru tipu materilusAttlus, skaas ierakstus, video ierakstus, tekstu

 • Europeana saturs (2)Atklanas brd: 4,5 miljoni vienbu no visiem sektoriem un ES dalbvalstm3 500 000 attli: fotogrfijas, gleznas, zmjumi, atkltnes, plakti935 000 teksta vienbas: grmatas, laikrakstu raksti, manuskripti, vstules115 000 video ieraksti: mkslas un dokumentls filmas, TV prraides13 000 skaas ieraksti: cilindri, 78 am plates, radio, apkrtnes skaas

 • ESE V3.2Europeana Semantic Elements (ESE) V3.2Uz Dublin core balstts profilsStaprnozaru shma heterogniem datiemNenodroina piegdtja datu pilngu semantisko atklanu37 Dublin Core elementi izmanto lai apraksttu objektus12 Europeana elementi izmanto lai nodrointu portla funkcionalittiLai portls vartu darboties nepiecieams, lai dati btu viendabgi

 • The Dublin Core elementi

 • Europeana elementi

  Element Who is responsible Function europeana:isShownAt or europeana:isShownBy Provider must provide at least one of these elements - both if applicable.URL Links to objecteuropeana:object Provider - if appropriate to the data URLSource of thumbnaileuropeana:provider Provider must provide this element. Controlled list.Faceteuropeana:type Provider must provide this element.Controlled list Faceteuropeana:unstored Provider only if appropriate to your data. Text stringContainer elementeuropeana:country Europeana is responsible for providing all these elements. Faceteuropeana:hasObject System useeuropeana:language Faceteuropeana:uri System Identifiereuropeana:usertag User provided tags (future)europeana:year Facet, timeline

 • Normaliztie elementiValodaISO 369-1 standarta divu zmju kods Valsts ISO 3166 standartsGadsetru ciparu Gregora kalendra gads (YYYY)PiegdtjsKontrolts nosaukumu saraksts piegdtja valodTipsKontrolts saraksts angu valod teksts, attls, skaa, video

 • Europeana nkotneEuropeana pc Europeana Version 1.0Pilns pakalpojumu un funkcionalittes klstsLielks satura apjoms 2010 . gada vidus Rhine Release 10 miljoni objektu 2011 Danube Release satura apjoms dubultots Ldz 2012 25 miljoni objektu Turpmka satura attstba

 • Europeana projektiArrowPresto PrimeEuropeana

 • The European LibraryThe European Library (TEL) ir Eiropas Nacionlo bibliotekru konferences (CENL) pakalpojums, t izveide uzskta 2005. gad. To kopgi veido visas 48 CENL Eiropas nacionls bibliotkas.TEL vzija: Nodroint informcijas vienldzgu pieejambu un veicint sapratni par Eiropas kultras bagtbu un dadbuTEL misija: Eiropas bibliotka pastv lai nodrointu piekuvi visam Eiropas nacionlo bibliotku zinbu, informcijas un kultras kopumam

 • TEL+2007-2009 gadsVada Igaunijas nacionl bibliotkaMriVeikt teksta atpazanu vairk k 20 miljoniem lapu daudzvalodu saturaPadart datus pieejamus izmantojot OAI-PMH protokolu

 • EuropeanaLocalLabks pieredzes tkls, finansts no eContentplus programmas ldzekiem2008 jnijs 2011 maijsGalvenais mris: mobilizt un atbalstt lielu skaitu muzeju, arhvu un audiovizulo arhvu loklaj un reionlaj lmen

 • Europeana Local mriPiegdt loklo un reionlo saturu EuropeanaDemomonstrt loklo un reionlo kultras institciju digitl satura vrtbuAprobt ideju par Europeana agregatoru tklu k visaptverou Eiropas mroga infrastruktru, skotnji strdjot ar vienu lokl un reionl satura koordinatoru katr ES dalbvalst

 • Europeana Local satursVairk k 20 miljoni objektu piedvajumApmram 290 kolekcijasPlas tipu un formtu loks - filmas, fotogrfijas, gleznas, audio ieraksti, kartes, manuskripti, grmatas, laikraksti, arhvu materili3 miljoni objektu ldz 2010 gada jlijam10 miljoni objektu ldz projekta beigmIevrojams pienesums Europeana saturam

 • Europeana Local nodevumi

  Prbaudt praks Europeana standartus, tehnoloijas un procesusSniegt atsauksmes to turpmkai attstbai un uzlabojumiemRepozitriju tehnoloiju izvle un uzstdanaEsoo metadatu shmu normalizcija izmantoanai ESE shmMetadatu rasmoanas infrastruktras izveide (OAI-PMH)Datu imports un testana Europeana portlMetodisk vadba, personla apmcba un atbalstsAtbalsts Europeana semantikas un metadatu bagtinanas projektiem

 • Europeana TravelUzskts 2009. gada maijVada Igaunijas Nacionl bibliotkaRezultts - vairk k 1 000 000 objektu/lapuMriDigitalizt un piegdt Europeana bibliotku saturu, kas veltts ceoanas un trisma tmmIzveidot agregatoru, caur kuru LIBER bibliotkas var piegdt saturu EuropeanaPadziint sadarbbu starp CENL un LIBERMobilizt Eiropas zintnisko bibliotku darbbu Europeana atbalstIzstrdt digitalizcijas metou un procesu labks pieredzes piemrus

 • Ko Europeana dod mumsIespju digitalizt krjumusIespju attstt digitalizcijas kapacitti un infrastruktruIespja apgt digitalizcijas prasmesIespju popularizt savus krjumus vis Eirop 26 valodsIespju Latvijas iedzvotjiem vairk uzzint par Eiropas kultras mantojumu

 • Ko ms dodam EuropeanaSaturu par LatvijuZinanas par labko praksi

 • Paldies!Jautjumi?

  [email protected]

  ***All participants are expected to actively contribute to projects.If fees are levied the Board of Pariticpants decides on the level of fees. Every participating institution automatically has a seat in the Board of Directors. [CLICK] The Board of Directors discusses all matters regarding the European Digital Library, including the annual budget and annual accounts. They decide overall strategy, and fee levels and elect from their members an Executive Committee.

  In a Foundation under Dutch law the legal power and financial accountability lies with the Executive Committee[CLICK]

  The Associate members are welcome to participate but have no voting rights [CLICK}

  EDL Foundation is the legal entity that employs people, and can bid for funding and seek sponsorshipPolicy is set by a Board comprising the Chairs and Presidents of the key professional member organisationsTheir involement gives us much greater traction among their membership: Each of these organisations communicates and endorses Europeanas objectives to their members which includes just about every cultural heritage organisation in Europe.So we know that at the senior professional level we have coverage

  *To summarise the background .Click for last line**The original 15 on the left plus ProvenanceSeveral refinements of those terms*This table summarises the 12 Europeana elements. The second column indicates who is responsible for supplying the value in that element, whether or not it is mandatory and what form the provider must use, and the third column shows what function it supports.

  Talk through briefly -

  Facets will come to on next couple of slides

  Year supports the date facet and the timeline*These then are the elements that are normalised and the required values*The vision of Europeana project universe is for groups of institutions to get together, to aggregate their data, to create either sector or thematic websites which also be harvested by Europeana. [CLICK]In this vision, Europeana V1.0 and EuropeanaConnect are closely interlinked with each other. V1.0 will create the fully operational version of Euroepana over next 2 years[CLICK]This is an overview of the independent projects relation to Europeana and their main goal, which is to bring normalised, standardised content to Europeana. Some of them are dark aggregatiors in the making, such as EuropeanaTravel or EuropeanaLocal. These will not be accessible to users but will create aggregations of content available through Europeana. EFG is of major importance in this equation because of its film specificity. All these projects help creating Europeana, which is owned by the EDL Foundation and funded by projects of the EU. The EDL Foundation is a partner in each of these projects to try to help them in standards and normalisation and to ensure open communication channels. [CLICK]In the outer group, there are Digitisation or Preservation projects that support Europeana in its long term vision. ARROW for example addresses issues behind Orphan and out of print work. Arrows objective is to make it easy for libraries to digitise work and make it accessible to the network through rights clearance mechanisms.This slide provides a timeline introduction to the Europeana project universe witht the major releases. [CLICK]The Rhine release is scheduled for July 2010. This release focuses mostly on Content and Functionality. It will also integrate APIs for interactions with other applications. The functional specifications is currenlty being set. [CLICK]For the Danube release, which is scheduled in Spring 2011 the main focus is technology and architecture. This means a major integration of EuropeanaConnect Deliverables. The Danube release should contain "new" technologies validated in the R&D Content checker tool.This implies that we plan to add technologies such as Rich Mobile client, that will allow people to make full use of Europeana via mobile devices

  *