33
Dan Čas R.b. 1 X 2 1 X 2 hen 1 2 hen 1 2 zbir manje više 1X X2 1 2 11 22 1 0 2 91 90 92 61 62 19 21 200 202 10 12 803 805 30 31 sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. -22,5 1,90 1,90 -12,5 1,85 1,85 163,5 1,90 1,90 sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA 1,45 15,0 3,05 1,57 15,0 2,55 -5,5 1,90 1,90 -2,5 1,85 1,85 163,5 1,90 1,90 1,32 2,50 1,38 2,90 2,50 7,00 sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 1,80 14,5 2,15 1,85 15,0 2,05 -1,5 1,90 1,90 -0,5 1,85 1,85 153,5 1,90 1,90 1,60 1,87 1,71 2,04 3,50 4,50 sub 14:30 8981 USA GRČKA 1,30 16,0 3,90 1,45 16,0 3,00 -7,5 1,90 1,90 -3,5 1,85 1,85 167,5 1,90 1,90 1,20 3,10 1,23 3,70 2,05 9,75 Dan Čas R.b. hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. -26,5 2,41 1,50 -25,5 2,25 1,57 -24,5 2,07 1,67 sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA -13,5 3,70 1,23 -12,5 3,40 1,27 -11,5 3,00 1,33 -10,5 2,70 1,40 -9,5 2,55 1,45 -8,5 2,36 1,52 -7,5 2,16 1,62 sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA -9,5 3,70 1,23 -8,5 3,40 1,27 -7,5 3,05 1,32 -6,5 2,80 1,38 -5,5 2,55 1,45 -4,5 2,36 1,52 -3,5 2,16 1,62 sub 14:30 8981 USA GRČKA -15,5 3,70 1,23 -14,5 3,30 1,28 -13,5 2,90 1,35 -12,5 2,70 1,40 -11,5 2,55 1,45 -10,5 2,36 1,52 -9,5 2,14 1,63 Dan Čas R.b. hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. -23,5 1,95 1,76 -21,5 1,76 1,95 -20,5 1,67 2,07 -19,5 1,57 2,25 -18,5 1,50 2,41 sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA -6,5 1,99 1,73 -4,5 1,75 1,95 -3,5 1,65 2,11 -2,5 1,55 2,29 -1,5 1,47 2,49 -0,5 1,45 2,55 0,5 1,33 3,00 sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA -2,5 2,00 1,72 -0,5 1,80 1,90 0,5 1,63 2,14 1,5 1,60 2,19 2,5 1,47 2,49 3,5 1,40 2,70 4,5 1,33 3,00 sub 14:30 8981 USA GRČKA -8,5 1,99 1,73 -6,5 1,75 1,95 -5,5 1,65 2,11 -4,5 1,55 2,29 -3,5 1,47 2,49 -2,5 1,40 2,70 -1,5 1,35 2,90 Dan Čas R.b. hen 1 2 hen 1 2 zbir manje više zbir manje više zbir manje više marg manje više da ne 139 140 141 142 205 207 590 592 773 774 32 33 47 48 sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. 81,5 1,85 1,85 81,5 1,85 1,85 40,5 1,85 1,85 48,5 1,85 1,85 sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA 1,5 1,30 3,20 2,5 1,23 3,70 81,5 1,85 1,85 81,5 1,85 1,85 40,5 1,85 1,85 48,5 1,85 1,85 3,90 1,21 sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 5,5 1,27 3,40 6,5 1,22 3,80 76,5 1,85 1,85 76,5 1,85 1,85 38,5 1,85 1,85 45,5 1,85 1,85 3,85 1,22 sub 14:30 8981 USA GRČKA -0,5 1,30 3,20 0,5 1,22 3,80 83,5 1,85 1,85 83,5 1,85 1,85 41,5 1,85 1,85 49,5 1,85 1,85 3,90 1,21 Dan Čas R.b. zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više hen 1 2 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 163 164 155 156 sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. 155,5 2,90 1,35 156,5 2,70 1,40 157,5 2,41 1,50 158,5 2,41 1,50 159,5 2,29 1,55 160,5 2,16 1,62 161,5 2,03 1,70 sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA 155,5 2,90 1,35 156,5 2,70 1,40 157,5 2,41 1,50 158,5 2,41 1,50 159,5 2,29 1,55 160,5 2,16 1,62 161,5 2,03 1,70 sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 145,5 2,90 1,35 146,5 2,70 1,40 147,5 2,41 1,50 148,5 2,41 1,50 149,5 2,29 1,55 150,5 2,16 1,62 151,5 2,03 1,70 sub 14:30 8981 USA GRČKA 159,5 2,90 1,35 160,5 2,70 1,40 161,5 2,41 1,50 162,5 2,41 1,50 163,5 2,29 1,55 164,5 2,16 1,62 165,5 2,03 1,70 Dan Čas R.b. zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više hen 1 2 157 158 159 160 161 162 153 154 165 166 167 168 169 170 sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. 162,5 1,94 1,77 164,5 1,77 1,94 165,5 1,70 2,03 166,5 1,62 2,16 167,5 1,55 2,29 168,5 1,50 2,41 169,5 1,45 2,55 sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA 162,5 1,94 1,77 164,5 1,77 1,94 165,5 1,70 2,03 166,5 1,62 2,16 167,5 1,55 2,29 168,5 1,50 2,41 169,5 1,45 2,55 sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 152,5 1,94 1,77 154,5 1,77 1,94 155,5 1,70 2,03 156,5 1,62 2,16 157,5 1,55 2,29 158,5 1,50 2,41 159,5 1,45 2,55 sub 14:30 8981 USA GRČKA 166,5 1,94 1,77 168,5 1,77 1,94 169,5 1,70 2,03 170,5 1,62 2,16 171,5 1,55 2,29 172,5 1,50 2,41 173,5 1,45 2,55 Dan Čas R.b. zbir manje više zbir manje više marg manje više marg manje više marg manje više marg manje više 1 X 2 171 172 173 174 761 762 763 764 765 766 765 766 38 39 40 sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. 170,5 1,40 2,70 171,5 1,35 2,90 92,5 1,85 1,85 47,5 1,85 1,85 70,5 1,85 1,85 34,5 1,85 1,85 1,95 25,0 1,80 sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA 170,5 1,40 2,70 171,5 1,35 2,90 84,5 1,85 1,85 42,5 1,85 1,85 79,5 1,85 1,85 39,5 1,85 1,85 1,95 25,0 1,80 sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 160,5 1,40 2,70 161,5 1,35 2,90 77,5 1,85 1,85 38,5 1,85 1,85 76,5 1,85 1,85 37,5 1,85 1,85 1,95 25,0 1,80 sub 14:30 8981 USA GRČKA 174,5 1,40 2,70 175,5 1,35 2,90 87,5 1,85 1,85 43,5 1,85 1,85 80,5 1,85 1,85 39,5 1,85 1,85 1,95 25,0 1,80 Dan Čas R.b. 1-1 1-X 1-2 X-1 X-X X-2 2-1 2-X 2-2 I II III IV 1 & up< 1 & up> 2 & up< 2 & up> pp1 & pp1 & pp2 & pp2 & 7 22 23 8 24 25 26 27 9 34 35 36 37 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA 1,90 30,0 9,00 18,0 95,0 30,0 5,50 28,0 4,20 3,10 3,90 3,90 3,25 2,75 2,75 5,70 5,70 2,90 2,90 4,70 4,70 sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 2,45 28,0 7,00 20,0 95,0 23,0 6,50 28,0 2,95 3,10 3,90 3,90 3,25 3,40 3,40 4,00 4,00 3,40 3,40 3,75 3,75 sub 14:30 8981 USA GRČKA 1,60 32,0 12,0 20,0 95,0 32,0 4,75 30,0 5,50 3,10 3,90 3,90 3,25 2,47 2,47 7,40 7,40 2,65 2,65 5,50 5,50 POLUVREME - KRAJ NAJEFIKASNIJA CETVRTINA KOŠARKA KOMBINACIJE KOD ZA KUCANJE UKUPNO POENA +7 UKUPNO POENA +8 TIM 1 DAJE POENA TIM 1 DAJE POENA PRVO POLUVREME TIM 2 DAJE POENA TIM 2 DAJE POENA PRVO POLUVREME VISE POENA POLUVREMENA po grupama - druga faza, Kina KOD ZA KUCANJE UKUPNO POENA +4 UKUPNO POENA +5 UKUPNO POENA +6 po grupama - druga faza, Kina KOD ZA KUCANJE UKUPNO POENA +3 UKUPNO POENA -1 UKUPNO POENA +1 UKUPNO POENA +2 KOD ZA KUCANJE po grupama - druga faza, Kina KOD ZA KUCANJE po grupama - druga faza, Kina KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO po grupama - druga faza, Kina UKUPNO POENA -2 UKUPNO POENA -8 UKUPNO POENA -7 UKUPNO POENA -6 UKUPNO POENA -5 KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO UKUPNO POENA -4 UKUPNO POENA -3 DUPLA POBEDA UKUPNO POENA POBEDNIK MEČA HENDIKEP -2 HENDIKEP -3 DUPLA ŠANSA PREOKRET NA MEČU HENDIKEP +7 HENDIKEP +8 UKUPNO POENA I POL UKUPNO POENA II POL UKUPNO POENA I ČETVRTINA UKUPNO POENA NAJEFIKASNIJA ČETVRTINA KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO po grupama - druga faza, Kina HENDIKEP -1 HENDIKEP -7 HENDIKEP -6 HENDIKEP +5 PRVO POLUVREME HENDIKEP PRVO POLUVREME HENDIKEP KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO KONAČAN ISHOD KOD ZA KUCANJE po grupama - druga faza, Kina HENDIKEP -8 KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO HENDIKEP +6 HENDIKEP -5 KOD ZA KUCANJE HENDIKEP -4 HENDIKEP +3 HENDIKEP +4 po grupama - druga faza, Kina KOD ZA KUCANJE HENDIKEP +1 HENDIKEP +2

KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

Dan Čas R.b. 1 X 2 1 X 2 hen 1 2 hen 1 2 zbir manje više 1X X2 1 2 11 22

1 0 2 91 90 92 61 62 19 21 200 202 10 12 803 805 30 31

sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. -22,5 1,90 1,90 -12,5 1,85 1,85 163,5 1,90 1,90

sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA 1,45 15,0 3,05 1,57 15,0 2,55 -5,5 1,90 1,90 -2,5 1,85 1,85 163,5 1,90 1,90 1,32 2,50 1,38 2,90 2,50 7,00

sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 1,80 14,5 2,15 1,85 15,0 2,05 -1,5 1,90 1,90 -0,5 1,85 1,85 153,5 1,90 1,90 1,60 1,87 1,71 2,04 3,50 4,50

sub 14:30 8981 USA GRČKA 1,30 16,0 3,90 1,45 16,0 3,00 -7,5 1,90 1,90 -3,5 1,85 1,85 167,5 1,90 1,90 1,20 3,10 1,23 3,70 2,05 9,75

Dan Čas R.b. hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. -26,5 2,41 1,50 -25,5 2,25 1,57 -24,5 2,07 1,67

sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA -13,5 3,70 1,23 -12,5 3,40 1,27 -11,5 3,00 1,33 -10,5 2,70 1,40 -9,5 2,55 1,45 -8,5 2,36 1,52 -7,5 2,16 1,62

sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA -9,5 3,70 1,23 -8,5 3,40 1,27 -7,5 3,05 1,32 -6,5 2,80 1,38 -5,5 2,55 1,45 -4,5 2,36 1,52 -3,5 2,16 1,62

sub 14:30 8981 USA GRČKA -15,5 3,70 1,23 -14,5 3,30 1,28 -13,5 2,90 1,35 -12,5 2,70 1,40 -11,5 2,55 1,45 -10,5 2,36 1,52 -9,5 2,14 1,63

Dan Čas R.b. hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. -23,5 1,95 1,76 -21,5 1,76 1,95 -20,5 1,67 2,07 -19,5 1,57 2,25 -18,5 1,50 2,41

sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA -6,5 1,99 1,73 -4,5 1,75 1,95 -3,5 1,65 2,11 -2,5 1,55 2,29 -1,5 1,47 2,49 -0,5 1,45 2,55 0,5 1,33 3,00

sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA -2,5 2,00 1,72 -0,5 1,80 1,90 0,5 1,63 2,14 1,5 1,60 2,19 2,5 1,47 2,49 3,5 1,40 2,70 4,5 1,33 3,00

sub 14:30 8981 USA GRČKA -8,5 1,99 1,73 -6,5 1,75 1,95 -5,5 1,65 2,11 -4,5 1,55 2,29 -3,5 1,47 2,49 -2,5 1,40 2,70 -1,5 1,35 2,90

Dan Čas R.b. hen 1 2 hen 1 2 zbir manje više zbir manje više zbir manje više marg manje više da ne

139 140 141 142 205 207 590 592 773 774 32 33 47 48

sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. 81,5 1,85 1,85 81,5 1,85 1,85 40,5 1,85 1,85 48,5 1,85 1,85

sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA 1,5 1,30 3,20 2,5 1,23 3,70 81,5 1,85 1,85 81,5 1,85 1,85 40,5 1,85 1,85 48,5 1,85 1,85 3,90 1,21

sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 5,5 1,27 3,40 6,5 1,22 3,80 76,5 1,85 1,85 76,5 1,85 1,85 38,5 1,85 1,85 45,5 1,85 1,85 3,85 1,22

sub 14:30 8981 USA GRČKA -0,5 1,30 3,20 0,5 1,22 3,80 83,5 1,85 1,85 83,5 1,85 1,85 41,5 1,85 1,85 49,5 1,85 1,85 3,90 1,21

Dan Čas R.b. zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više hen 1 2

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 163 164 155 156

sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. 155,5 2,90 1,35 156,5 2,70 1,40 157,5 2,41 1,50 158,5 2,41 1,50 159,5 2,29 1,55 160,5 2,16 1,62 161,5 2,03 1,70

sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA 155,5 2,90 1,35 156,5 2,70 1,40 157,5 2,41 1,50 158,5 2,41 1,50 159,5 2,29 1,55 160,5 2,16 1,62 161,5 2,03 1,70

sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 145,5 2,90 1,35 146,5 2,70 1,40 147,5 2,41 1,50 148,5 2,41 1,50 149,5 2,29 1,55 150,5 2,16 1,62 151,5 2,03 1,70

sub 14:30 8981 USA GRČKA 159,5 2,90 1,35 160,5 2,70 1,40 161,5 2,41 1,50 162,5 2,41 1,50 163,5 2,29 1,55 164,5 2,16 1,62 165,5 2,03 1,70

Dan Čas R.b. zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više hen 1 2

157 158 159 160 161 162 153 154 165 166 167 168 169 170

sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. 162,5 1,94 1,77 164,5 1,77 1,94 165,5 1,70 2,03 166,5 1,62 2,16 167,5 1,55 2,29 168,5 1,50 2,41 169,5 1,45 2,55

sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA 162,5 1,94 1,77 164,5 1,77 1,94 165,5 1,70 2,03 166,5 1,62 2,16 167,5 1,55 2,29 168,5 1,50 2,41 169,5 1,45 2,55

sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 152,5 1,94 1,77 154,5 1,77 1,94 155,5 1,70 2,03 156,5 1,62 2,16 157,5 1,55 2,29 158,5 1,50 2,41 159,5 1,45 2,55

sub 14:30 8981 USA GRČKA 166,5 1,94 1,77 168,5 1,77 1,94 169,5 1,70 2,03 170,5 1,62 2,16 171,5 1,55 2,29 172,5 1,50 2,41 173,5 1,45 2,55

Dan Čas R.b. zbir manje više zbir manje više marg manje više marg manje više marg manje više marg manje više 1 X 2

171 172 173 174 761 762 763 764 765 766 765 766 38 39 40

sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. 170,5 1,40 2,70 171,5 1,35 2,90 92,5 1,85 1,85 47,5 1,85 1,85 70,5 1,85 1,85 34,5 1,85 1,85 1,95 25,0 1,80

sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA 170,5 1,40 2,70 171,5 1,35 2,90 84,5 1,85 1,85 42,5 1,85 1,85 79,5 1,85 1,85 39,5 1,85 1,85 1,95 25,0 1,80

sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 160,5 1,40 2,70 161,5 1,35 2,90 77,5 1,85 1,85 38,5 1,85 1,85 76,5 1,85 1,85 37,5 1,85 1,85 1,95 25,0 1,80

sub 14:30 8981 USA GRČKA 174,5 1,40 2,70 175,5 1,35 2,90 87,5 1,85 1,85 43,5 1,85 1,85 80,5 1,85 1,85 39,5 1,85 1,85 1,95 25,0 1,80

Dan Čas R.b. 1-1 1-X 1-2 X-1 X-X X-2 2-1 2-X 2-2 I II III IV1 &

up<

1 &

up>

2 &

up<

2 &

up>

pp1

&

pp1

&

pp2

&

pp2

&

7 22 23 8 24 25 26 27 9 34 35 36 37 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130

sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA 1,90 30,0 9,00 18,0 95,0 30,0 5,50 28,0 4,20 3,10 3,90 3,90 3,25 2,75 2,75 5,70 5,70 2,90 2,90 4,70 4,70

sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 2,45 28,0 7,00 20,0 95,0 23,0 6,50 28,0 2,95 3,10 3,90 3,90 3,25 3,40 3,40 4,00 4,00 3,40 3,40 3,75 3,75

sub 14:30 8981 USA GRČKA 1,60 32,0 12,0 20,0 95,0 32,0 4,75 30,0 5,50 3,10 3,90 3,90 3,25 2,47 2,47 7,40 7,40 2,65 2,65 5,50 5,50

POLUVREME - KRAJNAJEFIKASNIJA

CETVRTINAKOŠARKA KOMBINACIJE

KOD ZA KUCANJE

UKUPNO POENA

+7

UKUPNO POENA

+8

TIM 1 DAJE

POENA

TIM 1 DAJE

POENA PRVO

POLUVREME

TIM 2 DAJE

POENA

TIM 2 DAJE

POENA PRVO

POLUVREME

VISE POENA

POLUVREMENA

po grupama - druga faza, Kina

KOD ZA KUCANJE

UKUPNO POENA

+4

UKUPNO POENA

+5

UKUPNO POENA

+6

po grupama - druga faza, Kina

KOD ZA KUCANJE

UKUPNO POENA

+3

UKUPNO POENA

-1

UKUPNO POENA

+1

UKUPNO POENA

+2

KOD ZA KUCANJE

po grupama - druga faza, Kina

KOD ZA KUCANJE

po grupama - druga faza, Kina

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVO

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVO

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVO

po grupama - druga faza, Kina

UKUPNO POENA

-2

UKUPNO POENA

-8

UKUPNO POENA

-7

UKUPNO POENA

-6

UKUPNO POENA

-5

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVO

UKUPNO POENA

-4

UKUPNO POENA

-3

DUPLA

POBEDAUKUPNO POENA

POBEDNIK

MEČA

HENDIKEP

-2

HENDIKEP

-3

DUPLA

ŠANSA

PREOKRET NA

MEČUHENDIKEP +7 HENDIKEP +8

UKUPNO POENA

I POL

UKUPNO POENA

II POL

UKUPNO POENA

I ČETVRTINA

UKUPNO POENA

NAJEFIKASNIJA

ČETVRTINA

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVO

po grupama - druga faza, Kina

HENDIKEP

-1

HENDIKEP

-7

HENDIKEP

-6

HENDIKEP

+5

PRVO

POLUVREMEHENDIKEP

PRVO

POLUVREME

HENDIKEP

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVOKONAČAN ISHOD

KOD ZA KUCANJE

po grupama - druga faza, Kina

HENDIKEP

-8

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVO

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVO

HENDIKEP

+6

HENDIKEP

-5

KOD ZA KUCANJE

HENDIKEP

-4

HENDIKEP

+3

HENDIKEP

+4

po grupama - druga faza, Kina

KOD ZA KUCANJE

HENDIKEP

+1

HENDIKEP

+2

Page 2: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

Dan Čas R.b. zbir manje više zbir manje više zbir manje više Hen 1 2 zbir manje više zbir manje više zbir manje više

475 477 478 480 418 420 421 423 481 483 484 486 430 432

sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. 38,5 1,85 1,85 35,5 1,85 1,85 73,5 1,85 1,85 -3,5 1,85 1,85 17,5 1,85 1,85 21,5 1,85 1,85 38,5 1,85 1,85

sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA 39,5 1,85 1,85 37,5 1,85 1,85 76,5 1,85 1,85 -2,5 1,85 1,85 21,5 1,85 1,85 19,5 1,85 1,85 40,5 1,85 1,85

sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 35,5 1,85 1,85 38,5 1,85 1,85 73,5 1,85 1,85 3,5 1,85 1,85 20,5 1,85 1,85 21,5 1,85 1,85 41,5 1,85 1,85

sub 14:30 8981 USA GRČKA 44,5 1,85 1,85 35,5 1,85 1,85 79,5 1,85 1,85 -9,5 1,85 1,85 19,5 1,85 1,85 22,5 1,85 1,85 41,5 1,85 1,85

Dan Čas R.b. Hen 1 2 zbir manje više zbir manje više zbir manje više Hen 1 2 zbir manje više zbir manje više

433 435 487 489 490 492 436 438 439 441 493 495 496 498

sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. 4,5 1,85 1,85 22,5 1,85 1,85 16,5 1,85 1,85 38,5 1,85 1,85 -6,5 1,85 1,85 2,5 1,85 1,85 2,5 1,85 1,85

sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA -2,5 1,85 1,85 19,5 1,85 1,85 20,5 1,85 1,85 39,5 1,85 1,85 1,5 1,85 1,85 2,5 1,85 1,85 2,5 2,19 1,60

sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 1,5 1,85 1,85 21,5 1,85 1,85 20,5 1,85 1,85 41,5 1,85 1,85 -1,5 1,85 1,85 4,5 1,85 1,85 2,5 1,75 1,95

sub 14:30 8981 USA GRČKA 3,5 1,85 1,85 20,5 1,85 1,85 20,5 1,85 1,85 40,5 1,85 1,85 -0,5 1,85 1,85 5,5 1,85 1,85 3,5 1,95 1,75

Dan Čas R.b. zbir manje više hen 1 2 zbir manje više zbir manje više zbir manje više hen 1 2 zbir manje više

442 444 445 447 499 501 502 504 448 450 451 453 505 507

sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. 4,5 2,03 1,70 -0,5 1,85 1,85 14,5 1,85 1,85 16,5 1,85 1,85 30,5 1,85 1,85 2,5 1,85 1,85 5,5 1,85 1,85

sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA 5,5 1,70 2,03 -0,5 1,85 1,85 11,5 1,85 1,85 11,5 1,85 1,85 23,5 1,80 1,90 -0,5 1,85 1,85 7,5 1,85 1,85

sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 6,5 2,03 1,70 -2,5 1,75 1,95 13,5 1,85 1,85 11,5 1,85 1,85 24,5 1,85 1,85 -2,5 1,85 1,85 7,5 1,95 1,75

sub 14:30 8981 USA GRČKA 8,5 1,95 1,75 -2,5 1,90 1,80 12,5 1,85 1,85 14,5 1,85 1,85 26,5 1,90 1,80 2,5 1,85 1,85 8,5 1,90 1,80

Dan Čas R.b. zbir manje više zbir manje više hen 1 2 zbir manje više zbir manje više zbir manje više hen 1 2

508 510 454 456 457 459 469 471 472 474 406 408 409 411

sub 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. 7,5 1,85 1,85 12,5 2,03 1,70 2,5 1,85 1,85 10,5 1,85 1,85 8,5 1,85 1,85 18,5 1,95 1,75 -2,5 1,85 1,85

sub 10:30 8979 BRAZIL ČEŠKA 5,5 1,85 1,85 12,5 1,95 1,75 -2,5 1,85 1,85 8,5 1,85 1,85 8,5 1,85 1,85 16,5 1,95 1,75 -0,5 1,85 1,85

sub 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 6,5 1,85 1,85 13,5 2,03 1,70 -1,5 1,75 1,95 9,5 1,85 1,85 7,5 1,70 2,03 16,5 1,95 1,75 -2,5 1,85 1,85

sub 14:30 8981 USA GRČKA 6,5 1,95 1,75 14,5 2,11 1,65 -2,5 1,80 1,90 12,5 1,85 1,85 8,5 1,95 1,75 20,5 2,03 1,70 -4,5 1,95 1,75

Dan Čas R.b. 1 X 2 1 X 2 hen 1 2 hen 1 2 zbir manje više 1X X2 1 2 11 22

1 0 2 91 90 92 61 62 19 21 200 202 10 12 803 805 30 31

sub 09:30 7010 NOVI ZELAND JAPAN -17,5 1,90 1,90 -9,5 1,85 1,85 176,5 1,90 1,90

sub 10:00 7007 KANADA JORDAN -23,5 1,90 1,90 -12,5 1,85 1,85 167,5 1,90 1,90

sub 13:30 7009 TURSKA CRNA GORA 1,30 16,0 3,90 1,45 16,0 3,00 -7,5 1,90 1,90 -3,5 1,85 1,85 152,5 1,90 1,90 1,20 3,10 1,23 3,70 2,05 9,75

sub 14:00 7008 NEMAČKA SENEGAL -21,5 1,90 1,90 -11,5 1,85 1,85 149,5 1,90 1,90

Dan Čas R.b. hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

sub 09:30 7010 NOVI ZELAND JAPAN -25,5 3,55 1,25 -24,5 3,20 1,30 -23,5 2,85 1,37 -22,5 2,60 1,43 -21,5 2,47 1,48 -20,5 2,29 1,55 -19,5 2,11 1,65

sub 10:00 7007 KANADA JORDAN -27,5 2,41 1,50 -26,5 2,25 1,57 -25,5 2,07 1,67

sub 13:30 7009 TURSKA CRNA GORA -15,5 3,70 1,23 -14,5 3,30 1,28 -13,5 2,90 1,35 -12,5 2,70 1,40 -11,5 2,55 1,45 -10,5 2,36 1,52 -9,5 2,14 1,63

sub 14:00 7008 NEMAČKA SENEGAL -25,5 2,41 1,50 -24,5 2,25 1,57 -23,5 2,07 1,67

Dan Čas R.b. hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

sub 09:30 7010 NOVI ZELAND JAPAN -18,5 1,95 1,75 -16,5 1,75 1,95 -15,5 1,65 2,11 -14,5 1,55 2,29 -13,5 1,48 2,47 -12,5 1,40 2,70 -11,5 1,35 2,90

sub 10:00 7007 KANADA JORDAN -24,5 1,95 1,76 -22,5 1,76 1,95 -21,5 1,67 2,07 -20,5 1,57 2,25 -19,5 1,50 2,41

sub 13:30 7009 TURSKA CRNA GORA -8,5 1,99 1,73 -6,5 1,75 1,95 -5,5 1,65 2,11 -4,5 1,55 2,29 -3,5 1,47 2,49 -2,5 1,40 2,70 -1,5 1,35 2,90

sub 14:00 7008 NEMAČKA SENEGAL -22,5 1,95 1,76 -20,5 1,76 1,95 -19,5 1,67 2,07 -18,5 1,57 2,25 -17,5 1,50 2,41

Dan Čas R.b. hen 1 2 hen 1 2 zbir manje više zbir manje više zbir manje više marg manje više da ne

139 140 141 142 205 207 590 592 773 774 32 33 47 48

sub 09:30 7010 NOVI ZELAND JAPAN -10,5 1,30 3,20 -9,5 1,25 3,55 87,5 1,85 1,85 88,5 1,85 1,85 43,5 1,85 1,85 52,5 1,85 1,85

sub 10:00 7007 KANADA JORDAN 83,5 1,85 1,85 83,5 1,85 1,85 41,5 1,85 1,85 49,5 1,85 1,85

sub 13:30 7009 TURSKA CRNA GORA -0,5 1,30 3,20 0,5 1,22 3,80 75,5 1,85 1,85 76,5 1,85 1,85 37,5 1,85 1,85 45,5 1,85 1,85 3,90 1,21

sub 14:00 7008 NEMAČKA SENEGAL 74,5 1,85 1,85 74,5 1,85 1,85 37,5 1,85 1,85 44,5 1,85 1,85

Dan Čas R.b. zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više hen 1 2

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 163 164 155 156

sub 09:30 7010 NOVI ZELAND JAPAN 168,5 2,90 1,35 169,5 2,70 1,40 170,5 2,36 1,52 171,5 2,36 1,52 172,5 2,29 1,55 173,5 2,16 1,62 174,5 2,03 1,70

sub 10:00 7007 KANADA JORDAN 159,5 2,90 1,35 160,5 2,70 1,40 161,5 2,41 1,50 162,5 2,41 1,50 163,5 2,29 1,55 164,5 2,16 1,62 165,5 2,03 1,70

sub 13:30 7009 TURSKA CRNA GORA 144,5 2,90 1,35 145,5 2,70 1,40 146,5 2,41 1,50 147,5 2,41 1,50 148,5 2,29 1,55 149,5 2,16 1,62 150,5 2,03 1,70

sub 14:00 7008 NEMAČKA SENEGAL 141,5 2,90 1,35 142,5 2,70 1,40 143,5 2,41 1,50 144,5 2,41 1,50 145,5 2,29 1,55 146,5 2,16 1,62 147,5 2,03 1,70

plasman - Kina

KOD ZA KUCANJE

PREOKRET NA

MEČU

plasman - Kina

KOD ZA KUCANJE

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVO

UKUPNO POENA

-8

UKUPNO POENA

-7

UKUPNO POENA

-6

UKUPNO POENA

-5

UKUPNO POENA

-4

UKUPNO POENA

-3

UKUPNO POENA

-2

HENDIKEP +8UKUPNO POENA

I POL

UKUPNO POENA

II POL

UKUPNO POENA

I ČETVRTINA

UKUPNO POENA

NAJEFIKASNIJA

ČETVRTINA

plasman - Kina

KOD ZA KUCANJE

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVOHENDIKEP +7

HENDIKEP

-2

plasman - Kina

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVO

HENDIKEP

-1

HENDIKEP

+1

HENDIKEP

+2

HENDIKEP

+3

HENDIKEP

+4

HENDIKEP

+5

HENDIKEP

+6

HENDIKEP

-7

HENDIKEP

-6

HENDIKEP

-5

HENDIKEP

-4

HENDIKEP

-3

KOD ZA KUCANJE

DUEL -

IZGUBLJENE

LOPTE

po grupama - druga faza, Kina

po grupama - druga faza, Kina

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVOKONAČAN ISHOD

PRVO

POLUVREMEHENDIKEP

PRVO

POLUVREME

HENDIKEP

UKUPNO POENADUPLA

ŠANSA

POBEDNIK

MEČA

KOD ZA KUCANJE

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVO

UKUPNO

BLOKADE

KOD ZA KUCANJE

po grupama - druga faza, Kina

DUPLA

POBEDA

plasman - Kina

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVO

KOD ZA KUCANJE

HENDIKEP

-8

TIM 1 UKRADENE

LOPTE

KOD ZA KUCANJE

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVO

TIM 2 UKRADENE

LOPTE

UKUPNO

UKRADENE LOPTE

DUEL - UKRADENE

LOPTETIM 1 TROJKE TIM 2 TROJKE UKUPNO TROJKI DUEL - TROJKE

DUEL - BLOKADETIM 1 IZGUBLJENE

LOPTE

TIM 2 IZGUBLJENE

LOPTE

UKUPNO

IZGUBLJENE

LOPTE

po grupama - druga faza, Kina

DUEL - SKOKOVI TIM 1 FAULOVI TIM 2 FAULOVI UKUPNO FAULOVI

SAMO U MOZZART-U!!! SAMO U MOZZART-U!!! SAMO U MOZZART-U!!! SAMO U MOZZART-U!!!

UKUPNO SKOKOVI

TIM 2

ASISTENCIJE

UKUPNO

ASISTENCIJE

DUEL -

ASISTENCIJETIM 1 BLOKADE TIM 2 BLOKADE

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVOTIM 1 SKOKOVI TIM 2 SKOKOVI

KOD ZA KUCANJE

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVODUEL - FAULOVI

TIM 1

ASISTENCIJE

Page 3: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

Dan Čas R.b. zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više zbir manje više hen 1 2

157 158 159 160 161 162 153 154 165 166 167 168 169 170

sub 09:30 7010 NOVI ZELAND JAPAN 175,5 1,94 1,77 177,5 1,77 1,94 178,5 1,70 2,03 179,5 1,62 2,16 180,5 1,57 2,25 181,5 1,52 2,36 182,5 1,45 2,55

sub 10:00 7007 KANADA JORDAN 166,5 1,94 1,77 168,5 1,77 1,94 169,5 1,70 2,03 170,5 1,62 2,16 171,5 1,55 2,29 172,5 1,50 2,41 173,5 1,45 2,55

sub 13:30 7009 TURSKA CRNA GORA 151,5 1,94 1,77 153,5 1,77 1,94 154,5 1,70 2,03 155,5 1,62 2,16 156,5 1,55 2,29 157,5 1,50 2,41 158,5 1,45 2,55

sub 14:00 7008 NEMAČKA SENEGAL 148,5 1,95 1,76 150,5 1,77 1,94 151,5 1,67 2,07 152,5 1,60 2,19 153,5 1,55 2,29 154,5 1,50 2,41 155,5 1,45 2,55

Dan Čas R.b. zbir manje više zbir manje više marg manje više marg manje više marg manje više marg manje više 1 X 2

171 172 173 174 761 762 763 764 765 766 765 766 38 39 40

sub 09:30 7010 NOVI ZELAND JAPAN 183,5 1,40 2,70 184,5 1,35 2,90 96,5 1,85 1,85 48,5 1,85 1,85 79,5 1,85 1,85 38,5 1,85 1,85 1,95 25,0 1,80

sub 10:00 7007 KANADA JORDAN 174,5 1,40 2,70 175,5 1,35 2,90 95,5 1,85 1,85 48,5 1,85 1,85 72,5 1,85 1,85 35,5 1,85 1,85 1,95 25,0 1,80

sub 13:30 7009 TURSKA CRNA GORA 159,5 1,40 2,70 160,5 1,35 2,90 79,5 1,85 1,85 39,5 1,85 1,85 72,5 1,85 1,85 35,5 1,85 1,85 1,95 25,0 1,80

sub 14:00 7008 NEMAČKA SENEGAL 156,5 1,40 2,70 157,5 1,35 2,90 85,5 1,85 1,85 43,5 1,85 1,85 64,5 1,85 1,85 31,5 1,85 1,85 1,95 25,0 1,80

Dan Čas R.b. 1-1 1-X 1-2 X-1 X-X X-2 2-1 2-X 2-2 I II III IV1 &

up<

1 &

up>

2 &

up<

2 &

up>

pp1 &

upp<

pp1 &

upp>

pp2 &

upp<

pp2 &

upp>

7 22 23 8 24 25 26 27 9 34 35 36 37 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130

sub 13:30 7009 TURSKA CRNA GORA 1,60 32,0 12,0 20,0 95,0 32,0 4,75 30,0 5,50 3,10 3,90 3,90 3,25 2,47 2,47 7,40 7,40 2,65 2,65 5,50 5,50

Dan Čas R.b. 1 X 2 1 X 2 hen 1 2 hen 1 2 zbir manje više 1X X2 1 2 11 22

1 0 2 91 90 92 61 62 19 21 200 202 10 12 803 805 30 31

ned 10:00 8929 VENECUELA RUSIJA 3,50 16,0 1,35 2,80 16,0 1,50 6,5 1,90 1,90 3,5 1,85 1,85 148,5 1,90 1,90 2,85 1,24 3,30 1,28

ned 10:30 8930 PORTORIKO ITALIJA 12,0 28,0 1,03 6,25 25,0 1,12 15,5 1,90 1,90 8,5 1,85 1,85 155,5 1,90 1,90 8,40 11,4

ned 14:00 8931 POLJSKA ARGENTINA 3,90 16,0 1,30 3,00 16,0 1,45 7,5 1,90 1,90 3,5 1,85 1,85 160,5 1,90 1,90 3,10 1,20 3,70 1,23

ned 14:30 8888 [PANIJA SRBIJA 3,90 16,0 1,30 3,00 16,0 1,45 7,5 1,90 1,90 3,5 1,85 1,85 158,5 1,90 1,90 3,10 1,20 3,70 1,23

pon 10:00 8724 DOM.REP. LITVANIJA 23,5 1,90 1,90 12,5 1,85 1,85 159,5 1,90 1,90

pon 10:30 8725 ^E[KA GR^KA 3,90 16,0 1,30 3,00 16,0 1,45 7,5 1,90 1,90 3,5 1,85 1,85 157,5 1,90 1,90 3,10 1,20 3,70 1,23

pon 14:00 8733 FRANCUSKA AUSTRALIJA 1,60 14,5 2,55 1,70 15,0 2,30 -3,5 1,90 1,90 -1,5 1,85 1,85 156,5 1,90 1,90 1,44 2,17 1,52 2,42

pon 14:30 8734 USA BRAZIL 1,05 27,0 10,0 1,15 22,0 5,70 -14,5 1,90 1,90 -8,5 1,85 1,85 174,5 1,90 1,90 1,01 7,30 9,50

Dan Čas R.b. 1 X 2 1 X 2 hen 1 2 hen 1 2 zbir manje više 1X X2 1 2 11 22

ned 10:00 7011 O.SLONOVA^E J.KOREJA 1,80 14,5 2,15 1,85 15,0 2,05 -1,5 1,90 1,90 -0,5 1,85 1,85 151,5 1,90 1,90 1,60 1,87 1,71 2,04

ned 10:00 7012 TUNIS ANGOLA 1,17 20,0 5,50 1,30 19,0 3,80 -10,5 1,90 1,90 -5,5 1,85 1,85 147,5 1,90 1,90 1,11 4,30 1,11 5,20

ned 14:00 7013 KINA NIGERIJA 3,50 16,0 1,35 2,80 16,0 1,50 6,5 1,90 1,90 3,5 1,85 1,85 152,5 1,90 1,90 2,85 1,24 3,30 1,28

ned 14:00 7014 IRAN FILIPINI 1,17 20,0 5,50 1,30 19,0 3,80 -10,5 1,90 1,90 -5,5 1,85 1,85 153,5 1,90 1,90 1,11 4,30 1,11 5,20

pon 09:30 7031 JAPAN CRNA GORA 5,50 20,0 1,17 3,80 19,0 1,30 10,5 1,90 1,90 5,5 1,85 1,85 156,5 1,90 1,90 4,30 1,11 5,20 1,11

pon 10:00 7032 JORDAN SENEGAL 3,05 15,0 1,45 2,55 15,0 1,57 5,5 1,90 1,90 2,5 1,85 1,85 150,5 1,90 1,90 2,50 1,32 2,90 1,38

pon 13:30 7033 TURSKA NOVI ZELAND 1,30 16,0 3,90 1,45 16,0 3,00 -7,5 1,90 1,90 -3,5 1,85 1,85 165,5 1,90 1,90 1,20 3,10 1,23 3,70

pon 14:00 7034 NEMA^KA KANADA 2,05 13,5 1,90 2,00 14,0 1,92 0,5 1,90 1,90 0,5 1,78 1,92 158,5 1,90 1,90 1,78 1,67 1,95 1,81

Dan Čas R.b. 1-1 1-X 1-2 X-1 X-X X-2 2-1 2-X 2-2 I II III IV1 &

up<

1 &

up>

2 &

up<

2 &

up>

pp1 &

upp<

pp1 &

upp>

pp2 &

upp<

pp2 &

upp>

7 22 23 8 24 25 26 27 9 34 35 36 37 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130

ned 10:00 8929 VENECUELA RUSIJA 4,70 30,0 5,00 30,0 95,0 20,0 10,0 30,0 1,75 3,10 3,90 3,90 3,25 6,60 6,60 2,55 2,55 5,10 5,10 2,75 2,75

ned 10:30 8930 PORTORIKO ITALIJA 16,0 38,0 8,50 50,0 95,0 28,0 40,0 65,0 1,18 3,10 3,90 3,90 3,25 22,8 22,8 1,96 1,96 11,5 11,5 2,07 2,07

ned 14:00 8931 POLJSKA ARGENTINA 5,50 30,0 4,75 32,0 95,0 20,0 12,0 32,0 1,60 3,10 3,90 3,90 3,25 7,40 7,40 2,47 2,47 5,50 5,50 2,65 2,65

ned 14:30 8888 [PANIJA SRBIJA 5,50 30,0 4,75 32,0 95,0 20,0 12,0 32,0 1,60 3,10 3,90 3,90 3,25 7,40 7,40 2,47 2,47 5,50 5,50 2,65 2,65

pon 10:30 8725 ^E[KA GR^KA 5,50 30,0 4,75 32,0 95,0 20,0 12,0 32,0 1,60 3,10 3,90 3,90 3,25 7,40 7,40 2,47 2,47 5,50 5,50 2,65 2,65

pon 14:00 8733 FRANCUSKA AUSTRALIJA 2,10 30,0 7,50 19,0 95,0 27,0 6,25 28,0 3,40 3,10 3,90 3,90 3,25 3,00 3,00 4,80 4,80 3,15 3,15 4,20 4,20

pon 14:30 8734 USA BRAZIL 1,22 60,0 35,0 27,0 95,0 45,0 7,50 37,0 15,0 3,10 3,90 3,90 3,25 2,00 2,00 19,0 19,0 2,13 2,13 10,5 10,5

Dan Čas R.b. 1-1 1-X 1-2 X-1 X-X X-2 2-1 2-X 2-2 I II III IV1 &

up<

1 &

up>

2 &

up<

2 &

up>

pp1 &

upp<

pp1 &

upp>

pp2 &

upp<

pp2 &

upp>

ned 10:00 7011 O.SLONOVA^E J.KOREJA 2,45 28,0 7,00 20,0 95,0 23,0 6,50 28,0 2,95 3,10 3,90 3,90 3,25 3,40 3,40 4,00 4,00 3,40 3,40 3,75 3,75

ned 10:00 7012 TUNIS ANGOLA 1,42 40,0 20,0 20,0 95,0 33,0 5,00 32,0 8,00 3,10 3,90 3,90 3,25 2,22 2,22 10,4 10,4 2,41 2,41 7,00 7,00

ned 14:00 7013 KINA NIGERIJA 4,70 30,0 5,00 30,0 95,0 20,0 10,0 30,0 1,75 3,10 3,90 3,90 3,25 6,60 6,60 2,55 2,55 5,10 5,10 2,75 2,75

ned 14:00 7014 IRAN FILIPINI 1,42 40,0 20,0 20,0 95,0 33,0 5,00 32,0 8,00 3,10 3,90 3,90 3,25 2,22 2,22 10,4 10,4 2,41 2,41 7,00 7,00

pon 09:30 7031 JAPAN CRNA GORA 8,00 32,0 5,00 33,0 95,0 20,0 20,0 40,0 1,42 3,10 3,90 3,90 3,25 10,4 10,4 2,22 2,22 7,00 7,00 2,41 2,41

pon 10:00 7032 JORDAN SENEGAL 4,20 28,0 5,50 30,0 95,0 18,0 9,00 30,0 1,90 3,10 3,90 3,90 3,25 5,70 5,70 2,75 2,75 4,70 4,70 2,90 2,90

pon 13:30 7033 TURSKA NOVI ZELAND 1,60 32,0 12,0 20,0 95,0 32,0 4,75 30,0 5,50 3,10 3,90 3,90 3,25 2,47 2,47 7,40 7,40 2,65 2,65 5,50 5,50

pon 14:00 7034 NEMA^KA KANADA 2,70 28,0 6,50 22,0 95,0 20,0 6,75 28,0 2,55 3,10 3,90 3,90 3,25 3,85 3,85 3,60 3,60 3,70 3,70 3,55 3,55

NAJEFIKASNIJA

CETVRTINAKOŠARKA KOMBINACIJE

plasman - Kina

TIM 1 DAJE POENA

TIM 1 DAJE POENA

PRVO

POLUVREME

TIM 2 DAJE POENA

TIM 2 DAJE POENA

PRVO

POLUVREME

VISE POENA

POLUVREMENA

plasman - Kina

UKUPNO POENA

+2

UKUPNO POENA

+3

UKUPNO POENA

+4

UKUPNO POENA

+5

UKUPNO POENA

+6

KOD ZA KUCANJE

plasman - Kina

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVO

po grupama - druga faza, Kina

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVO

KOD ZA KUCANJE

UKUPNO POENA

-1

UKUPNO POENA

+1

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVO

UKUPNO POENA

+7

UKUPNO POENA

+8

KOD ZA KUCANJE

plasman - Kina

PRVO

POLUVREME

HENDIKEP

UKUPNO POENADUPLA

ŠANSA

POBEDNIK

MEČA

DUPLA

POBEDAKONAČAN ISHOD

PRVO

POLUVREMEHENDIKEP

KOD ZA KUCANJE

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVOPOLUVREME - KRAJ

KOŠARKA KOMBINACIJE

po grupama - druga faza, Kina

KOD ZA KUCANJE

plasman - Kina

KOŠARKA - SVETSKO

PRVENSTVOPOLUVREME - KRAJ

NAJEFIKASNIJA

CETVRTINA

Page 4: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

Liga ^as R.Br. 1 X 2 1X 12 X2 1 X 2 1X 12 X2 1 X 2 1 X 2 1 X 2

1 0 2 10 11 12 19 20 21 954 955 956 79 80 81 831 830 832 585 586 587

KV 15:00 6018 KOSOVO ^E[KA 3,25 3,20 2,30 1,61 1,35 1,34 3,40 2,00 3,10 1,26 1,62 1,22 3,50 2,15 2,80 2,20 7,50 1,97 2,75 2,80 2,65

[KO3 16:00 2395 FORFAR IST FAJF 2,40 3,20 2,85 1,37 1,30 1,51 3,10 2,10 3,30 1,25 1,60 1,28 2,80 2,25 3,25 1,98 10,0 2,00 2,55 2,95 2,55

[PA2 16:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE 1,90 3,30 4,00 1,21 1,29 1,81 2,80 2,05 3,80 1,18 1,61 1,33 2,30 2,30 4,20 1,65 7,00 2,80 2,25 2,60 3,40

[PA2 18:00 4033 MALAGA ALMERIJA 2,65 2,80 2,90 1,36 1,38 1,42 3,35 1,93 3,45 1,22 1,70 1,24 3,30 1,98 3,50 2,15 6,25 2,15 2,90 2,40 2,90

KV 18:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA 1,10 11,0 19,0 1,04 6,90 1,28 3,80 18,0 1,20 3,10 1,35 3,45 14,0 1,10 20,0 6,75 1,30 4,40 9,00

KV 18:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA 12,0 5,80 1,25 3,90 1,13 1,03 9,50 2,70 1,57 2,10 1,35 10,5 2,80 1,53 5,60 8,50 1,25 7,50 2,85 1,60

KV 18:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA 1,25 5,80 12,0 1,03 1,13 3,90 1,57 2,65 9,00 1,34 2,05 1,50 2,95 9,50 1,25 11,0 4,70 1,47 3,35 8,00

[PA2 20:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA 2,25 3,00 3,30 1,29 1,34 1,57 3,15 1,97 3,50 1,21 1,66 1,26 2,75 2,15 3,50 1,95 6,50 2,35 2,60 2,50 3,00

[PA2 20:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA 2,05 3,05 3,80 1,23 1,33 1,69 2,95 2,00 3,70 1,19 1,64 1,30 2,50 2,20 4,00 1,82 6,50 2,55 2,50 2,50 3,15

KV 20:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA 3,25 3,10 2,35 1,59 1,36 1,34 3,45 2,00 3,20 1,27 1,66 1,23 3,50 2,10 2,90 2,20 7,00 1,98 2,80 2,70 2,70

KV 20:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA 1,10 10,0 23,0 1,05 6,90 1,32 3,60 15,0 1,21 2,90 1,35 3,45 14,0 1,10 16,0 7,00 1,33 4,00 9,50

KV 20:45 6022 TURSKA ANDORA 1,03 16,0 50,0 12,1 1,22 4,10 20,0 1,15 3,40 1,27 3,90 22,0 1,08 23,0 7,00 1,22 4,70 13,0

[PA2 21:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS 2,15 3,10 3,40 1,27 1,32 1,62 2,95 2,00 3,50 1,19 1,60 1,27 2,60 2,20 3,70 1,85 7,50 2,35 2,45 2,70 2,90

KV 21:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND 1,95 3,60 3,80 1,26 1,29 1,85 2,55 2,40 3,50 1,24 1,48 1,42 2,25 2,55 3,80 1,63 18,0 2,35 2,10 4,30 2,50

Liga ^as R.Br. 1-1 1-X 1-2 X-1 X-X X-2 2-1 2-X 2-2 ne1-1 neX-X ne2-2 1X-1X 1X-12 1X-X2 12-1X 12-12 12-X2 X2-1X X2-12 X2-X2

7 22 23 8 24 25 26 27 9 1322 1324 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335

KV 15:00 6018 KOSOVO ^E[KA 5,40 15,0 30,0 7,50 5,00 5,40 38,0 14,0 3,70 1,12 1,13 1,23 1,72 1,97 2,20 3,35 2,07 2,60 2,55 1,75 1,45

[KO3 16:00 2395 FORFAR IST FAJF 3,80 14,0 30,0 5,80 5,50 6,50 28,0 14,0 4,70 1,22 1,11 1,15 1,55 1,77 2,60 2,60 2,00 3,00 2,40 1,92 1,72

[PA2 16:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE 3,05 15,0 45,0 4,50 4,80 9,50 30,0 16,0 6,75 1,33 1,15 1,07 1,36 1,57 2,90 2,20 2,03 3,90 2,15 2,10 2,06

[PA2 18:00 4033 MALAGA ALMERIJA 4,50 15,0 40,0 5,90 4,10 6,25 38,0 15,0 5,00 1,16 1,19 1,13 1,53 1,87 2,30 3,10 2,19 3,30 2,20 1,95 1,60

KV 18:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA 1,32 33,0 70,0 4,90 11,0 45,0 22,0 33,0 28,0 3,05 1,03 1,10 8,50 1,25 1,31 8,50 2,70 3,25 7,70

KV 18:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA 23,0 27,0 28,0 23,0 6,50 3,70 70,0 27,0 1,77 1,08 1,94 4,20 2,75 2,15 7,75 1,69 1,65 5,00 1,22 1,09

KV 18:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA 1,73 23,0 70,0 3,90 7,25 25,0 28,0 27,0 22,0 1,99 1,06 1,09 1,22 5,40 1,60 1,65 7,50 2,25 2,80 4,70

[PA2 20:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA 3,70 15,0 40,0 5,20 4,50 7,25 33,0 15,0 5,60 1,23 1,16 1,11 1,45 1,72 2,45 2,60 2,14 3,45 2,20 2,00 1,74

[PA2 20:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA 3,35 15,0 45,0 4,70 4,40 9,00 33,0 16,0 6,25 1,28 1,17 1,09 1,38 1,65 2,60 2,40 2,11 3,90 2,10 2,10 1,90

KV 20:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA 5,50 15,0 33,0 7,25 4,80 5,50 38,0 15,0 3,80 1,11 1,15 1,22 1,72 1,97 2,20 3,40 2,07 2,70 2,50 1,77 1,45

KV 20:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA 1,35 35,0 70,0 4,60 9,50 55,0 28,0 37,0 37,0 2,90 1,02 1,02 1,10 8,00 1,27 1,34 10,0 2,65 3,25 7,70

KV 20:45 6022 TURSKA ANDORA 1,22 55,0 70,0 5,10 17,0 95,0 33,0 60,0 85,0 3,80 1,03 12,0 1,15 1,21 15,0 3,15 3,80 10,9

[PA2 21:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS 3,50 15,0 40,0 5,00 5,00 8,00 30,0 15,0 5,50 1,26 1,13 1,11 1,44 1,67 2,65 2,45 2,07 3,45 2,20 2,00 1,82

KV 21:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND 3,00 14,0 30,0 5,00 7,25 11,0 23,0 14,0 5,50 1,34 1,06 1,11 1,41 1,62 3,25 2,00 1,78 3,35 2,45 2,10 2,11

Liga ^as R.Br. 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 0-1 0-2 0-3 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 2-5 2-6 3-4 3-5 3-6 4-5 4-6

383 3 4 15 49 16 13 5 45 612 527 1337 6 384 528 46 385 529 1338 613 14

KV 15:00 6018 KOSOVO ^E[KA 1,35 2,05 3,80 7,75 19,0 50,0 2,95 1,69 1,22 1,93 1,37 1,15 1,95 1,52 1,42 1,38 2,65 2,20 2,10 4,30 4,10

[KO3 16:00 2395 FORFAR IST FAJF 1,27 1,80 3,00 5,80 13,0 32,0 3,40 1,90 1,29 2,15 1,45 1,15 1,95 1,45 1,35 1,30 2,40 1,92 1,87 3,70 3,45

[PA2 16:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE 1,38 2,15 3,90 8,00 20,0 50,0 2,80 1,62 1,17 1,90 1,37 1,15 1,95 1,53 1,43 1,40 2,65 2,25 2,20 4,60 4,40

[PA2 18:00 4033 MALAGA ALMERIJA 1,48 2,50 4,90 10,0 25,0 85,0 2,45 1,47 1,10 1,75 1,32 1,15 1,95 1,60 1,53 1,50 2,95 2,60 2,55 5,70 5,50

KV 18:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA 1,08 1,35 1,90 3,10 5,70 12,0 6,00 2,90 1,80 3,05 1,82 1,33 2,25 1,52 1,27 1,15 2,20 1,65 1,45 2,70 2,35

KV 18:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA 1,30 1,95 3,40 6,50 16,0 40,0 3,10 1,76 1,27 1,98 1,40 1,15 1,95 1,50 1,40 1,35 2,55 2,10 2,00 4,10 3,90

KV 18:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA 1,23 1,70 2,70 5,40 11,5 28,0 3,80 2,03 1,41 2,25 1,48 1,20 2,00 1,45 1,32 1,27 2,35 1,90 1,77 3,45 3,15

[PA2 20:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA 1,42 2,30 4,30 9,00 23,0 65,0 2,60 1,55 1,14 1,85 1,33 1,15 1,95 1,55 1,48 1,45 2,80 2,40 2,35 5,10 4,90

[PA2 20:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA 1,43 2,35 4,50 9,50 23,0 75,0 2,60 1,53 1,13 1,80 1,33 1,15 1,95 1,55 1,48 1,45 2,80 2,45 2,40 5,20 5,00

KV 20:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA 1,38 2,15 4,00 8,25 20,0 55,0 2,85 1,62 1,20 1,90 1,37 1,15 1,95 1,53 1,43 1,40 2,70 2,30 2,20 4,70 4,50

KV 20:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA 1,15 1,45 2,10 3,50 7,00 16,0 4,80 2,55 1,65 2,75 1,67 1,27 2,10 1,47 1,27 1,18 2,25 1,70 1,53 2,90 2,55

KV 20:45 6022 TURSKA ANDORA 1,07 1,30 1,73 2,65 5,00 9,00 6,50 3,20 1,99 3,25 1,95 1,42 2,30 1,53 1,27 1,15 2,25 1,62 1,42 2,50 2,15

[PA2 21:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS 1,35 2,05 3,70 7,50 19,0 45,0 2,90 1,69 1,19 1,93 1,37 1,15 1,95 1,52 1,42 1,38 2,60 2,15 2,10 4,20 4,00

KV 21:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND 1,10 1,40 2,00 3,35 6,25 14,0 5,40 2,70 1,72 2,80 1,77 1,30 2,15 1,50 1,27 1,17 2,20 1,67 1,48 2,80 2,45

Liga ^as R.Br. 1 2 3 4 ne 1 ne 2 ne 3 par nepar 1+ 2+ 3+ 0-1 0-2 1-2 2-3 0 1 2 ne 1 ne 2

1341 47 48 1342 1345 1346 1347 1339 1340 33 34 35 37 1350 1351 38 1349 1352 1353 1354 1355

KV 15:00 6018 KOSOVO ^E[KA 4,30 3,50 4,10 6,25 1,18 1,26 1,19 1,80 1,90 1,40 3,05 9,00 1,33 1,03 1,63 3,30 2,70 2,40 4,50 1,51 1,16

[KO3 16:00 2395 FORFAR IST FAJF 4,90 3,70 4,00 5,10 1,14 1,23 1,20 1,80 1,90 1,33 2,60 7,00 1,44 1,07 1,60 2,90 3,00 2,45 4,20 1,49 1,19

[PA2 16:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE 4,10 3,50 4,20 6,75 1,19 1,26 1,19 1,78 1,93 1,43 3,15 9,00 1,31 1,03 1,65 3,35 2,60 2,40 4,60 1,51 1,16

[PA2 18:00 4033 MALAGA ALMERIJA 3,60 3,40 4,50 7,75 1,24 1,27 1,16 1,78 1,93 1,52 3,50 11,0 1,26 1,70 3,80 2,36 2,40 5,00 1,51 1,13

KV 18:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA 8,25 4,90 4,00 4,50 1,04 1,14 1,20 1,80 1,90 1,18 1,92 4,10 1,78 1,19 1,60 2,35 4,20 2,60 3,60 1,44 1,24

KV 18:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA 4,50 3,60 4,10 5,90 1,16 1,24 1,19 1,80 1,90 1,38 2,85 8,00 1,37 1,05 1,60 3,15 2,80 2,40 4,40 1,51 1,17

KV 18:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA 5,30 3,80 3,90 4,90 1,12 1,22 1,21 1,80 1,90 1,30 2,50 6,75 1,47 1,07 1,60 2,85 3,20 2,45 4,00 1,49 1,20

[PA2 20:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA 3,90 3,45 4,30 7,25 1,21 1,26 1,18 1,78 1,93 1,47 3,35 10,0 1,28 1,02 1,68 3,50 2,49 2,40 4,80 1,51 1,15

[PA2 20:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA 3,80 3,45 4,40 7,50 1,22 1,26 1,17 1,78 1,93 1,48 3,40 10,5 1,27 1,01 1,68 3,60 2,47 2,40 4,90 1,51 1,14

KV 20:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA 4,10 3,50 4,20 6,75 1,19 1,26 1,19 1,78 1,93 1,43 3,20 10,0 1,30 1,02 1,65 3,40 2,60 2,40 4,60 1,51 1,16

KV 20:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA 7,00 4,40 3,90 4,50 1,07 1,17 1,21 1,80 1,90 1,22 2,05 4,60 1,69 1,16 1,55 2,50 3,80 2,50 3,70 1,47 1,23

KV 20:45 6022 TURSKA ANDORA 9,00 5,10 4,10 4,50 1,03 1,13 1,19 1,78 1,93 1,17 1,83 3,70 1,87 1,23 1,60 2,25 4,40 2,65 3,50 1,42 1,26

[PA2 21:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS 4,30 3,50 4,10 6,25 1,18 1,26 1,19 1,80 1,90 1,40 3,00 8,50 1,34 1,04 1,63 3,20 2,70 2,40 4,50 1,51 1,16

KV 21:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND 7,50 4,60 4,00 4,50 1,06 1,16 1,20 1,80 1,90 1,20 2,05 4,60 1,69 1,16 1,55 2,40 4,00 2,50 3,60 1,47 1,24

Liga ^as R.Br. 1+ 2+ 3+ 0-1 0-2 1-2 2-3 0 1 2 ne 1 ne 2 1 X 2 1-1 1-X 1-2 2-1 2-X 2-2

39 40 41 43 1357 1358 44 1356 1359 1360 1361 1362 55 57 56 555 556 557 558 559 560

KV 15:00 6018 KOSOVO ^E[KA 1,28 2,30 5,40 1,55 1,12 1,55 2,60 3,30 2,55 3,60 1,45 1,24 3,30 3,10 2,05 3,80 7,00 13,0 18,0 7,00 2,60

[KO3 16:00 2395 FORFAR IST FAJF 1,23 2,00 4,40 1,72 1,17 1,55 2,35 3,70 2,70 3,50 1,41 1,26 3,30 3,30 2,00 2,75 8,00 16,0 14,0 8,00 3,30

[PA2 16:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE 1,30 2,35 5,70 1,53 1,10 1,55 2,60 3,20 2,55 3,70 1,45 1,23 3,30 3,10 2,05 2,10 9,00 18,0 11,0 7,00 4,75

[PA2 18:00 4033 MALAGA ALMERIJA 1,35 2,60 6,75 1,44 1,07 1,57 2,90 2,90 2,50 4,00 1,47 1,20 3,30 3,05 2,05 3,05 7,00 20,0 18,0 7,00 3,40

KV 18:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA 1,10 1,62 2,85 2,16 1,37 1,65 2,00 5,80 3,20 3,30 1,30 1,29 3,10 3,90 1,90 1,17 14,0 72,0 7,00 8,00 24,0

KV 18:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA 1,25 2,20 5,00 1,60 1,13 1,55 2,50 3,55 2,60 3,60 1,44 1,24 3,30 3,20 2,05 15,0 7,00 8,50 47,0 20,0 1,45

KV 18:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA 1,20 1,98 4,10 1,74 1,19 1,55 2,30 4,00 2,75 3,40 1,39 1,27 3,25 3,35 2,00 1,37 14,0 47,0 7,25 8,00 15,0

[PA2 20:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA 1,32 2,50 6,00 1,47 1,09 1,55 2,75 3,05 2,50 3,80 1,47 1,22 3,30 3,05 2,05 2,55 7,00 20,0 14,0 7,00 3,85

[PA2 20:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA 1,33 2,55 6,25 1,45 1,09 1,55 2,75 3,00 2,50 3,90 1,47 1,21 3,30 3,05 2,05 2,25 9,00 20,0 12,0 7,00 4,50

KV 20:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA 1,30 2,40 5,80 1,51 1,10 1,55 2,65 3,20 2,55 3,70 1,45 1,23 3,30 3,10 2,05 3,80 7,00 15,0 18,0 7,00 2,65

KV 20:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA 1,15 1,70 3,25 2,03 1,29 1,60 2,10 4,70 3,05 3,30 1,33 1,29 3,15 3,80 1,90 1,20 15,0 7,00

KV 20:45 6022 TURSKA ANDORA 1,10 1,53 2,65 2,34 1,42 1,68 1,98 5,80 3,35 3,30 1,28 1,29 3,10 3,90 1,90 1,10 14,0 7,00

[PA2 21:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS 1,28 2,25 5,30 1,57 1,12 1,55 2,55 3,30 2,55 3,60 1,45 1,24 3,30 3,10 2,05 2,45 9,00 18,0 12,0 7,00 4,00

KV 21:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND 1,13 1,65 3,05 2,11 1,33 1,63 2,05 5,00 3,15 3,25 1,31 1,29 3,10 3,90 1,90 2,10 8,00 18,0 10,0 8,00 4,45

PRVI DAJE GOL

PRVO POL.

POLUVREME - KRAJ

UKUPNO GOLOVA

UKUPNO GOLOVA II POL. VI[E GOLOVA PRVI DAJE GOL - KRAJ

UKUPNO GOLOVA UKUPNO GOLOVA I POL.

KONA^AN

ISHODDUPLA [ANSA

PRVO

POLUVREME

DUPLA [ANSA

PRVO POL.DRUGO POL. PRVI DAJE GOLTOP PONUDA - FUDBAL

TOP PONUDA - FUDBAL

TOP PONUDA - FUDBAL

TOP PONUDA - FUDBAL

TOP PONUDA - FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

Page 5: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

Liga ^as R.Br. GG NG gg3+ gg4+ggI&

ggII1GG 2GG

t1&

t2 2+

ne

gg3+1+ 2+ 3+ 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2+&gg 0 1 2

517 518 574 1396 616 601 602 760 999 519 520 758 1366 1367 1372 1373 1374 614 521 1368 1369

KV 15:00 6018 KOSOVO ^E[KA 1,90 1,85 2,55 4,10 19,0 4,80 3,70 7,50 1,45 1,40 3,10 9,50 1,32 1,02 1,67 1,45 3,40 4,00 2,70 2,50 4,60

[KO3 16:00 2395 FORFAR IST FAJF 1,65 2,11 2,00 3,35 14,0 4,20 3,20 5,70 1,72 1,18 2,15 5,20 1,62 1,13 1,58 1,32 2,55 2,95 3,80 2,65 3,70

[PA2 16:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE 1,98 1,73 2,60 4,40 20,0 5,40 3,90 8,00 1,44 1,20 2,10 4,90 1,65 1,14 1,58 1,30 2,45 3,50 3,60 2,70 3,60

[PA2 18:00 4033 MALAGA ALMERIJA 2,05 1,68 2,90 5,40 27,0 5,90 4,40 10,0 1,36 1,32 3,05 8,50 1,33 1,04 1,65 1,45 3,35 4,60 2,85 2,50 4,50

KV 18:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA 3,00 1,34 3,50 3,05 20,0 5,00 4,00 6,00 1,26 1,15 1,50 4,70 2,41 2,40 1,50 1,97 2,55 11,0 5,90 3,90

KV 18:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA 2,75 1,41 3,25 5,50 38,0 7,00 5,30 14,0 1,29 2,25 9,00 23,0 1,03 2,35 2,30 9,50 9,50 1,48 2,95 10,5

KV 18:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA 2,50 1,49 2,80 4,00 27,0 5,80 4,50 9,00 1,38 1,05 1,40 2,20 2,70 1,60 1,85 1,30 1,95 2,95 6,75 3,80 3,40

[PA2 20:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA 2,00 1,72 2,80 4,70 23,0 5,60 4,10 8,50 1,38 1,27 2,50 6,50 1,47 1,08 1,62 1,35 2,85 4,10 3,10 2,55 4,00

[PA2 20:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA 2,15 1,62 2,85 4,90 25,0 5,80 4,20 9,00 1,37 1,25 2,35 6,00 1,53 1,09 1,58 1,33 2,70 4,10 3,20 2,60 3,80

KV 20:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA 1,97 1,78 2,60 4,40 20,0 5,20 3,90 8,50 1,44 1,40 3,20 10,5 1,30 1,01 1,67 1,48 3,50 4,20 2,70 2,50 4,70

KV 20:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA 2,60 1,45 2,80 3,80 27,0 5,80 4,60 7,25 1,38 1,17 1,60 4,40 2,19 2,25 1,45 1,97 3,00 10,0 5,30 3,70

KV 20:45 6022 TURSKA ANDORA 4,30 1,18 5,00 3,70 32,0 6,00 5,00 7,25 1,13 1,07 1,38 6,80 2,80 2,80 1,65 2,10 3,00 11,0 7,25 4,40

[PA2 21:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS 1,87 1,83 2,50 4,00 18,0 4,80 3,60 7,25 1,47 1,20 2,25 5,40 1,57 1,12 1,58 1,32 2,60 3,45 3,60 2,65 3,70

KV 21:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND 1,45 2,65 1,67 2,25 8,00 3,20 2,45 3,50 2,07 1,08 1,60 2,90 2,19 1,36 1,70 1,27 2,00 2,00 6,50 3,25 3,35

Liga ^as R.Br. ne 1 ne 2 12GG 1+ 2+ 3+ 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2+&gg 0 1 2 ne 1 ne 2 12GG 1+ 2+ 3+

1370 1371 597 523 524 759 1375 1376 1381 1382 1383 615 525 1377 1378 1379 1380 599 511 512 1478

KV 15:00 6018 KOSOVO ^E[KA 1,47 1,16 4,40 1,23 2,35 6,00 1,53 1,09 1,58 1,33 2,70 3,45 3,70 2,60 3,80 1,44 1,22 3,70 2,30 9,50 70,0

[KO3 16:00 2395 FORFAR IST FAJF 1,42 1,23 3,20 1,25 2,50 6,00 1,47 1,09 1,62 1,35 2,80 3,40 3,20 2,55 4,00 1,45 1,20 3,40 1,90 6,25 35,0

[PA2 16:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE 1,41 1,24 3,35 1,52 3,80 13,0 1,22 1,75 1,58 4,10 4,80 2,20 2,50 5,40 1,47 1,12 5,30 1,92 6,00 32,0

[PA2 18:00 4033 MALAGA ALMERIJA 1,47 1,16 4,40 1,45 3,30 11,0 1,29 1,70 1,48 3,50 5,10 2,40 2,50 4,80 1,47 1,15 4,80 2,25 8,00 65,0

KV 18:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA 1,10 1,21 1,43 2,00 6,75 23,0 1,07 2,20 2,05 7,25 6,75 1,40 2,80 9,00 1,38 1,03 10,0 1,25 2,20 5,80

KV 18:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA 1,35 1,01 12,0 1,07 1,47 2,65 2,49 1,42 1,77 1,28 1,97 3,50 6,50 3,50 3,35 1,26 1,28 2,05 3,90 35,0 95,0

KV 18:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA 1,22 1,27 1,92 2,05 7,50 20,0 1,06 2,20 2,10 8,00 7,50 1,57 2,85 9,00 1,37 1,03 10,5 1,43 3,20 11,0

[PA2 20:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA 1,45 1,20 3,80 1,45 3,45 11,0 1,26 1,72 1,52 3,70 4,70 2,40 2,50 5,00 1,47 1,13 5,00 2,05 7,00 45,0

[PA2 20:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA 1,44 1,22 3,70 1,65 3,99 14,0 1,20 1,77 1,60 4,30 5,20 1,98 2,50 5,50 1,47 1,11 5,50 1,97 6,50 38,0

KV 20:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA 1,47 1,15 4,50 1,28 2,50 6,50 1,47 1,08 1,58 1,35 2,80 3,60 3,35 2,55 3,90 1,45 1,21 3,80 2,30 9,50 80,0

KV 20:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA 1,12 1,23 1,47 2,35 10,5 27,0 1,01 2,50 2,40 11,0 10,0 1,43 3,10 11,0 1,32 12,0 1,28 2,30 6,50

KV 20:45 6022 TURSKA ANDORA 1,06 1,17 1,27 2,75 14,0 55,0 2,95 2,80 15,0 13,0 1,37 3,50 17,0 1,26 13,0 1,22 2,00 4,90

[PA2 21:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS 1,42 1,23 3,50 1,48 3,20 10,5 1,30 1,01 1,67 1,48 3,45 4,00 2,30 2,50 4,70 1,47 1,15 4,50 1,95 6,50 37,0

KV 21:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND 1,29 1,28 2,55 1,25 2,35 5,60 1,53 1,11 1,58 1,33 2,65 2,45 3,60 2,60 3,80 1,44 1,22 3,60 1,63 4,50 16,0

Liga ^as R.Br. 1-2 0 1+ 2+ 3+ 1-2 0 1+ 2+ 3+ 0-1 1-2 0 1+ 2+ 3+ 0-1 1-2 0 1 2

1386 513 514 525 1479 1389 516 575 576 1480 1390 1392 577 578 579 1481 1393 1395 580 756 757

KV 15:00 6018 KOSOVO ^E[KA 2,55 1,55 2,05 7,00 38,0 2,15 1,69 2,00 6,25 40,0 1,09 2,10 1,72 1,80 5,80 23,0 1,10 1,90 1,90 7,00 4,30

[KO3 16:00 2395 FORFAR IST FAJF 2,05 1,71 2,00 6,75 40,0 2,20 1,64 1,65 4,90 20,0 1,14 1,82 1,98 1,80 4,90 25,0 1,14 1,93 1,80 4,20 5,50

[PA2 16:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE 2,00 1,69 2,60 10,5 95,0 2,85 1,38 1,62 4,40 18,0 1,17 1,72 2,03 2,25 7,25 50,0 1,06 2,40 1,50 3,45 8,00

[PA2 18:00 4033 MALAGA ALMERIJA 2,50 1,50 2,35 9,50 75,0 2,70 1,46 1,97 6,25 38,0 1,09 2,10 1,66 2,00 6,50 45,0 1,08 2,15 1,64 5,70 5,90

KV 18:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA 1,53 3,55 4,30 23,0 95,0 4,60 1,18 1,17 1,67 4,00 2,07 1,57 4,40 3,15 12,0 95,0 3,35 1,31 1,25 30,0

KV 18:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA 4,10 1,21 1,50 3,60 13,0 1,65 2,41 3,35 16,0 95,0 3,50 1,28 1,37 2,65 8,00 1,42 1,53 2,85 28,0 1,77

KV 18:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA 1,60 2,60 3,80 25,0 95,0 4,00 1,22 1,32 2,30 7,00 1,55 1,48 3,05 3,05 15,0 95,0 3,25 1,33 1,75 27,0

[PA2 20:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA 2,20 1,60 2,35 9,50 90,0 2,75 1,46 1,82 5,90 27,0 1,10 1,95 1,78 2,05 6,50 45,0 1,08 2,20 1,60 4,50 7,25

[PA2 20:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA 2,05 1,66 2,70 10,5 95,0 3,00 1,35 1,77 5,40 23,0 1,12 1,90 1,83 2,25 7,25 65,0 1,06 2,45 1,50 3,90 8,00

KV 20:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA 2,55 1,55 2,15 7,00 40,0 2,25 1,62 2,00 6,75 40,0 1,07 2,10 1,72 1,85 6,25 25,0 1,09 1,95 1,85 7,00 4,60

KV 20:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA 1,52 3,30 5,30 25,0 95,0 5,60 1,12 1,18 1,73 4,50 1,99 1,52 4,20 3,80 16,0 95,0 4,10 1,22 1,25 37,0

KV 20:45 6022 TURSKA ANDORA 1,53 3,80 5,60 25,0 95,0 6,00 1,11 1,13 1,55 3,35 2,29 1,60 5,00 4,50 17,0 95,0 4,80 1,16 1,13 55,0

[PA2 21:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS 2,05 1,67 2,40 9,00 70,0 2,55 1,44 1,72 5,40 20,0 1,12 1,85 1,89 2,00 6,00 40,0 1,09 2,15 1,64 4,00 7,25

KV 21:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND 1,80 2,14 2,05 8,00 40,0 2,25 1,69 1,45 3,35 9,50 1,28 1,67 2,55 1,65 5,00 23,0 1,13 1,90 2,11 3,15 7,50

Liga ^as R.Br.1&

2+

1&

3+

1&

4+

1&

1+I

1&

2+I

1&

0-2

1&

2-3

1&

2-4

1&

3-5

1&

GG

1&

VG2

ne1&

2+

ne1&

3+

1-1&

2+

1-1&

3+

1-1&

4+

1-1&

2+I

1-1&

2-3

1-1&

2-4

1-1&

3-5

1-1&

GG

570 561 572 1406 563 1407 567 1408 1409 692 1425 1404 1405 1410 565 1483 566 1411 1412 1413 1414

KV 15:00 6018 KOSOVO ^E[KA 4,70 5,80 10,0 4,60 8,50 6,50 6,75 5,40 6,25 6,50 6,25 1,15 1,10 6,25 7,50 19,0 13,0 9,50 7,75 7,75 9,50

[KO3 16:00 2395 FORFAR IST FAJF 3,10 3,70 5,90 3,15 5,10 5,60 4,40 3,70 4,40 4,40 4,50 1,32 1,23 4,30 5,10 10,0 7,75 7,00 5,90 5,60 6,25

[PA2 16:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE 2,45 3,45 6,25 2,50 5,40 3,70 3,45 2,85 3,80 4,10 3,70 1,49 1,26 3,70 4,80 9,00 7,50 5,50 4,60 5,20 6,00

[PA2 18:00 4033 MALAGA ALMERIJA 3,70 5,30 9,00 3,90 7,50 4,70 5,10 4,40 5,70 6,00 5,20 1,23 1,12 5,90 7,50 16,0 13,0 7,50 7,00 7,75 9,00

KV 18:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA 1,17 1,43 2,10 1,28 2,00 3,35 2,40 1,67 1,75 2,65 1,97 4,40 2,60 1,37 1,50 2,25 2,20 3,70 2,35 1,90 3,50

KV 18:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA 20,0 20,0 35,0 16,0 30,0 23,0 30,0 25,0 22,0 25,0 20,0 22,0 27,0 70,0 38,0 20,0 25,0 28,0 45,0

KV 18:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA 1,45 1,88 3,25 1,55 3,00 3,00 2,30 1,67 2,20 3,15 2,35 2,55 1,82 1,87 2,25 3,70 3,50 3,70 2,35 2,45 4,30

[PA2 20:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA 3,10 4,20 7,25 3,15 6,00 4,20 4,10 3,50 4,70 4,90 4,40 1,32 1,19 4,50 5,90 12,0 10,5 6,25 5,50 6,25 7,00

[PA2 20:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA 2,80 3,90 6,75 2,80 5,90 3,70 3,70 3,20 4,20 4,70 4,00 1,38 1,21 4,10 5,60 10,5 9,00 5,60 5,10 5,80 6,75

KV 20:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA 4,80 6,00 10,0 4,70 8,50 6,25 6,75 5,50 6,50 6,50 6,25 1,15 1,09 6,50 8,00 20,0 14,0 9,50 7,75 8,50 10,5

KV 20:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA 1,20 1,53 2,35 1,30 2,25 2,90 2,25 1,62 1,80 2,90 1,97 4,00 2,34 1,42 1,57 2,55 2,45 3,45 2,20 1,95 4,10

KV 20:45 6022 TURSKA ANDORA 1,12 1,33 1,88 1,20 1,87 3,50 2,35 1,65 1,68 2,90 1,92 5,30 3,00 1,25 1,37 2,00 1,97 3,70 2,25 1,82 4,10

[PA2 21:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS 2,85 3,70 6,50 2,90 5,50 4,40 3,90 3,25 4,20 4,30 4,20 1,37 1,23 4,00 5,30 9,50 8,00 6,00 5,30 5,70 6,00

KV 21:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND 2,20 2,40 3,70 2,35 3,60 7,75 3,90 2,95 3,00 3,00 3,45 1,60 1,51 3,10 3,45 5,60 4,90 6,00 5,10 3,80 4,00

Liga ^as R.Br.1-1&

NG

X-1&

2+

X-1&

3+

X-1&

4+

X-1&

0-2

X-1&

2-3

X-1&

2-4

X-1&

3-5

X-1&

GG

X-1&

NG

1X&

2+

1X&

3+

1X&

4+

1X&

2+I

1X&

0-2

1X&

0-3

1X&

GG

1X&

VG1

1X&

VGX

1X&

VG2

NG&

NG

1415 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1426 1427 1428 1403

KV 15:00 6018 KOSOVO ^E[KA 8,00 10,0 17,0 45,0 10,5 14,0 12,5 18,0 17,0 10,5 2,10 4,40 7,75 6,25 2,30 1,72 2,85 5,00 4,90 3,35 1,40

[KO3 16:00 2395 FORFAR IST FAJF 8,00 7,25 11,0 27,0 9,50 13,0 9,00 13,0 10,5 9,50 1,70 3,10 4,90 4,40 2,35 1,78 2,30 4,40 4,50 2,85 1,55

[PA2 16:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE 5,00 6,25 10,0 25,0 6,50 8,50 7,50 11,0 8,00 7,50 1,68 2,85 5,40 4,30 2,05 1,45 2,45 3,90 3,80 2,55 1,35

[PA2 18:00 4033 MALAGA ALMERIJA 7,50 9,00 15,0 45,0 7,75 10,5 10,0 16,0 13,0 8,50 2,00 4,30 8,50 6,00 1,90 1,50 2,80 4,30 4,10 2,90 1,27

KV 18:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA 1,95 5,50 7,00 10,5 12,0 9,00 7,25 9,50 11,0 6,75 1,13 1,40 1,92 1,98 3,10 1,80 2,25 3,15 4,20 1,93 1,40

KV 18:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA 30,0 30,0 60,0 90,0 38,0 45,0 38,0 60,0 70,0 35,0 4,20 9,50 16,0 18,0 5,60 4,60 5,90 11,0 11,0 7,75 1,20

KV 18:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA 2,35 4,80 7,25 13,0 6,25 8,00 6,25 10,0 8,00 6,00 1,28 1,80 2,90 2,75 2,15 1,40 2,50 3,30 3,40 2,15 1,33

[PA2 20:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA 6,75 7,50 12,0 33,0 7,50 10,0 8,50 13,0 10,0 8,00 1,80 3,45 6,75 5,10 1,98 1,50 2,60 4,10 3,90 2,75 1,33

[PA2 20:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA 5,10 6,75 10,5 30,0 6,50 8,50 7,75 12,0 8,50 7,75 1,77 3,25 6,50 4,80 1,90 1,42 2,60 3,90 3,80 2,65 1,32

KV 20:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA 8,50 10,0 17,0 50,0 10,5 13,0 12,0 18,0 17,0 10,0 2,15 4,70 8,50 6,50 2,20 1,67 2,95 5,00 4,90 3,30 1,37

KV 20:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA 1,88 5,30 7,00 11,0 9,00 8,50 7,25 9,50 12,0 5,90 1,18 1,50 2,15 2,20 2,60 1,65 2,60 3,20 4,10 1,93 1,28

KV 20:45 6022 TURSKA ANDORA 1,62 5,50 7,00 10,5 10,5 9,50 7,50 9,50 13,0 6,75 1,10 1,32 1,75 1,85 3,25 1,97 2,70 3,15 4,20 1,92 1,25

[PA2 21:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS 6,25 6,75 10,0 28,0 7,50 10,5 8,50 12,0 9,00 8,50 1,70 3,05 5,50 4,50 2,10 1,55 2,40 4,10 4,00 2,70 1,40

KV 21:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND 5,90 5,70 7,25 16,0 9,50 12,0 7,50 10,5 7,50 10,5 1,38 2,10 2,80 3,00 2,95 2,05 1,85 3,80 5,10 2,40 1,90

MOZZART KOMBINACIJE

TIM 1 PP TIM 2 PP TIM 1 DP TIM 2 DPHEND.

POBEDA

MOZZART KOMBINACIJE

OBA TIMA DAJU GOL TIM 1 DAJE GOL

TIM 1 DAJE

GOLTIM 2 DAJE GOL TIM 1 PP

TOP PONUDA - FUDBAL

TOP PONUDA - FUDBAL

TOP PONUDA - FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

TOP PONUDA - FUDBAL

TOP PONUDA - FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

Page 6: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

Liga ^as R.Br.2&

2+

2&

3+

2&

4+

2&

1+I

2&

2+I

2&

0-2

2&

2-3

2&

2-4

2&

3-5

2&

GG

2&

VG2

ne2&

2+

ne2&

3+

2-2&

2+

2-2&

3+

2-2&

4+

2-2&

2+I

2-2&

2-3

2-2&

2-4

2-2&

3-5

2-2&

GG

571 562 573 1443 564 1444 568 1445 1446 693 1462 1441 1442 1447 611 1484 695 1448 1449 1450 1451

KV 15:00 6018 KOSOVO ^E[KA 3,10 4,00 7,00 3,10 5,90 4,70 4,30 3,50 4,40 4,60 4,50 1,32 1,20 4,60 5,60 10,5 9,50 6,75 5,70 5,90 6,50

[KO3 16:00 2395 FORFAR IST FAJF 3,50 4,40 6,75 3,80 5,80 6,75 5,20 4,30 5,20 5,20 5,40 1,26 1,17 5,40 5,90 12,0 9,00 7,75 7,25 6,50 7,25

[PA2 16:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE 5,90 6,25 12,0 5,90 10,0 8,50 8,00 6,75 7,00 7,75 7,50 1,10 1,09 7,75 8,50 25,0 16,0 12,0 10,0 8,50 14,0

[PA2 18:00 4033 MALAGA ALMERIJA 4,50 5,90 10,0 4,80 8,00 5,10 6,00 5,20 6,50 6,50 5,60 1,16 1,10 6,25 7,75 23,0 15,0 8,50 7,50 8,50 10,5

KV 18:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA 23,0 25,0 33,0 22,0 33,0 50,0 37,0 27,0 30,0 33,0 32,0 27,0 33,0 50,0 40,0 33,0 35,0 37,0 55,0

KV 18:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA 1,55 2,20 3,90 1,58 3,40 2,45 2,25 1,70 2,40 3,45 2,40 2,29 1,60 1,97 2,50 4,60 4,00 3,60 2,35 2,70 5,90

KV 18:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA 18,0 19,0 27,0 15,0 22,0 25,0 27,0 22,0 22,0 23,0 20,0 20,0 25,0 55,0 33,0 22,0 25,0 27,0 38,0

[PA2 20:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA 4,90 6,00 10,5 5,00 8,50 6,25 6,75 5,70 6,75 7,00 6,25 1,14 1,09 6,75 8,00 23,0 16,0 9,50 8,50 9,00 11,0

[PA2 20:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA 5,90 6,75 12,0 5,80 10,0 7,00 7,75 6,75 7,50 8,00 7,25 1,10 1,07 7,75 9,50 28,0 18,0 12,0 10,0 9,50 15,0

KV 20:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA 3,20 4,10 7,25 3,25 6,00 4,80 4,40 3,70 4,50 5,00 4,60 1,30 1,19 4,90 5,80 11,0 11,0 6,75 5,80 6,00 7,00

KV 20:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA 30,0 32,0 45,0 27,0 40,0 50,0 50,0 35,0 37,0 38,0 38,0 32,0 40,0 70,0 60,0 33,0 40,0 45,0 60,0

KV 20:45 6022 TURSKA ANDORA 60,0 65,0 75,0 55,0 75,0 95,0 95,0 75,0 85,0 70,0 90,0 75,0 80,0 85,0 90,0 85,0 90,0 85,0 90,0

[PA2 21:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS 4,70 5,70 10,0 4,90 8,50 7,00 6,75 5,50 6,25 6,50 6,50 1,15 1,10 6,75 7,50 20,0 12,0 10,0 8,00 8,00 10,5

KV 21:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND 4,30 4,50 7,25 4,50 7,50 16,0 7,00 5,20 5,50 5,40 6,75 1,18 1,16 5,80 6,00 10,5 8,50 10,5 8,50 6,50 8,00

Liga ^as R.Br.2-2&

NG

X-2&

2+

X-2&

3+

X-2&

4+

X-2&

0-2

X-2&

2-3

X-2&

2-4

X-2&

3-5

X-2&

GG

X-2&

NG

X2&

2+

X2&

3+

X2&

4+

X2&

2+I

X2&

0-2

X2&

0-3

X2&

GG

X2&

VG2

X&

2+

X&

4+

X&

0-2

1452 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1465 1475 1477 1476

KV 15:00 6018 KOSOVO ^E[KA 7,00 7,25 11,0 30,0 7,75 10,5 9,00 13,0 10,0 9,00 1,73 3,25 5,80 4,70 2,05 1,60 2,45 2,80 4,90 15,0 3,80

[KO3 16:00 2395 FORFAR IST FAJF 8,50 8,50 14,0 33,0 9,50 14,0 10,5 16,0 12,0 10,5 1,78 3,20 4,80 5,00 2,20 1,80 2,45 2,75 4,80 13,0 4,10

[PA2 16:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE 9,50 13,0 20,0 55,0 13,0 15,0 15,5 23,0 25,0 12,0 2,40 5,40 10,0 7,75 2,55 1,95 3,25 3,80 5,20 18,0 3,90

[PA2 18:00 4033 MALAGA ALMERIJA 8,00 9,50 17,0 50,0 8,00 10,5 10,5 17,0 13,0 9,00 2,00 5,20 9,50 6,50 1,93 1,52 3,00 3,10 5,10 20,0 3,15

KV 18:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA 50,0 50,0 70,0 90,0 90,0 90,0 65,0 95,0 95,0 75,0 6,50 11,0 15,0 20,0 14,0 10,5 7,50 12,0 11,0 33,0 11,0

KV 18:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA 2,20 4,90 8,50 15,0 5,60 7,25 6,00 11,0 8,00 5,40 1,37 2,05 3,60 3,10 1,90 1,27 2,80 2,20 8,50 38,0 5,60

KV 18:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA 32,0 30,0 55,0 90,0 40,0 45,0 38,0 60,0 70,0 35,0 4,20 8,00 12,0 17,0 6,00 5,10 5,80 7,50 8,00 28,0 5,90

[PA2 20:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA 8,50 10,5 18,0 55,0 10,0 12,0 11,5 19,0 17,0 10,0 2,20 5,10 9,50 6,75 2,20 1,70 3,05 3,40 5,10 18,0 3,50

[PA2 20:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA 9,00 12,5 20,0 65,0 11,0 14,0 14,5 22,0 25,0 10,5 2,35 5,80 11,0 7,75 2,30 1,78 3,25 3,60 5,20 19,0 3,50

KV 20:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA 7,00 7,75 12,0 33,0 7,75 10,5 9,50 13,0 10,5 8,50 1,80 3,45 6,25 5,00 2,00 1,55 2,55 2,80 4,90 16,0 3,60

KV 20:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA 70,0 55,0 90,0 90,0 90,0 90,0 75,0 95,0 95,0 80,0 6,75 12,0 17,0 28,0 13,0 10,0 8,50 12,0 12,0 40,0 9,50

KV 20:45 6022 TURSKA ANDORA 95,0 95,0 95,0 95,0 90,0 90,0 95,0 95,0 95,0 95,0 11,0 16,5 23,0 45,0 27,0 18,0 15,0 20,0 18,0 60,0 15,0

[PA2 21:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS 8,00 11,0 17,0 45,0 11,0 14,0 13,5 19,0 17,0 11,5 2,15 4,60 8,00 6,50 2,40 1,80 2,95 3,45 5,00 16,0 3,70

KV 21:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND 9,50 12,5 15,0 33,0 22,0 20,0 17,0 20,0 19,0 19,0 1,97 3,20 4,10 5,10 3,99 2,60 2,60 3,50 4,90 9,50 5,30

Liga ^as R.Br.X-X&

0-2

X-X&

GG

1+I&

1+II

1+I&

2+II

2+I&

1+II

2+I&

2+II

2+I&

3+II

2+I&

4+

ki1V

pp1

kiXV

ppX

ki2V

pp2

ki1V

3+

ggIV

ggII

2+IV

2+II

3+IV

3+II1 2 1 2 11 22

1439 1440 619 604 603 1482 1400 1399 607 608 609 610 1363 1364 1365 95 96 581 582 11 22

KV 15:00 6018 KOSOVO ^E[KA 5,40 8,50 1,78 3,35 3,75 6,50 16,0 5,20 2,55 1,67 2,00 1,48 2,55 1,62 3,90 2,29 1,62 1,79 1,63 10,0 7,50

[KO3 16:00 2395 FORFAR IST FAJF 6,00 8,00 1,62 2,80 3,20 5,20 12,0 4,20 2,00 1,72 2,30 1,37 2,20 1,45 3,15 1,69 2,00 1,70 1,81 7,25 8,50

[PA2 16:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE 5,10 8,00 1,82 3,60 4,00 7,00 18,0 5,50 1,68 1,70 2,90 1,40 2,65 1,67 4,10 1,35 2,85 1,50 2,04 5,70 12,0

[PA2 18:00 4033 MALAGA ALMERIJA 4,40 7,75 2,00 4,50 4,70 9,00 24,0 7,00 2,20 1,60 2,35 1,65 2,90 1,85 4,90 1,75 1,92 1,70 1,75 9,00 9,00

KV 18:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA 13,5 18,0 1,30 1,78 2,15 3,10 5,70 2,45 1,05 3,15 9,00 1,01 2,75 1,17 2,05 17,3 13,5 1,72 70,0

KV 18:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA 7,00 14,0 1,73 3,05 3,55 6,00 14,5 4,90 6,25 2,05 1,18 1,15 3,45 1,55 3,50 10,0 1,05 6,10 1,02 70,0 2,40

KV 18:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA 8,00 13,0 1,57 2,50 2,95 4,70 10,5 3,70 1,15 2,10 6,25 1,15 2,95 1,40 2,90 1,05 10,0 5,70 2,35 70,0

[PA2 20:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA 4,80 8,00 1,90 3,90 4,30 8,00 21,5 6,00 1,97 1,63 2,55 1,50 2,70 1,75 4,50 1,54 2,26 1,63 1,81 7,25 9,50

[PA2 20:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA 4,70 8,00 1,95 4,30 4,40 8,50 22,0 6,50 1,80 1,65 2,80 1,50 2,80 1,80 4,70 1,41 2,60 1,55 1,94 6,50 11,0

KV 20:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA 5,10 8,00 1,85 3,70 4,00 7,00 18,0 5,50 2,55 1,67 2,00 1,53 2,60 1,67 4,10 2,25 1,63 1,81 1,68 10,0 7,75

KV 20:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA 11,0 16,0 1,40 2,05 2,40 3,60 6,75 2,60 1,05 3,00 9,50 1,03 3,20 1,25 2,25 20,8 11,0 1,82 70,0

KV 20:45 6022 TURSKA ANDORA 22,0 33,0 1,28 1,73 2,00 2,80 5,00 2,30 1,01 3,90 13,0 3,30 1,15 1,90 47,0 15,3 1,55 85,0

[PA2 21:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS 5,40 8,50 1,75 3,30 3,75 6,50 16,0 5,20 1,88 1,67 2,60 1,42 2,55 1,62 3,90 1,49 2,36 1,55 1,84 6,50 10,0

KV 21:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND 9,00 9,00 1,35 1,95 2,20 3,30 6,10 2,50 1,65 1,93 2,70 1,20 1,75 1,20 2,15 1,44 2,80 1,54 2,11 5,40 10,0

Liga ^as R.Br. 0:0 1:0 2:0 3:0 4:0 0:1 1:1 2:1 3:1 4:1 0:2 1:2 2:2 3:2 4:2 0:3 1:3 2:3 3:3 0:4 1:4

100 110 120 130 140 101 111 121 131 141 102 112 122 132 142 103 113 123 133 104 114

KV 15:00 6018 KOSOVO ^E[KA 7,50 8,50 13,0 37,0 95,0 7,00 6,50 10,0 30,0 90,0 10,5 9,00 17,0 45,0 95,0 22,0 22,0 40,0 95,0 70,0 60,0

[KO3 16:00 2395 FORFAR IST FAJF 10,0 8,50 12,0 25,0 70,0 9,50 6,75 9,00 22,0 50,0 12,0 9,50 15,0 33,0 80,0 35,0 23,0 33,0 70,0 95,0 65,0

[PA2 16:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE 7,00 5,90 7,75 15,0 40,0 10,0 6,75 8,50 19,0 45,0 18,0 12,0 20,0 40,0 85,0 55,0 45,0 65,0 95,0 95,0 95,0

[PA2 18:00 4033 MALAGA ALMERIJA 6,25 6,50 11,0 30,0 85,0 7,00 6,25 10,5 32,0 85,0 10,5 10,5 22,0 60,0 85,0 32,0 32,0 60,0 95,0 95,0 95,0

KV 18:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA 20,0 8,50 6,25 6,00 8,50 50,0 15,0 10,0 11,0 14,0 85,0 45,0 37,0 37,0 40,0 85,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

KV 18:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA 8,50 22,0 80,0 85,0 95,0 5,10 10,0 37,0 95,0 95,0 4,90 9,00 40,0 95,0 95,0 6,75 15,0 60,0 95,0 13,0 25,0

KV 18:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA 11,0 6,25 5,60 7,25 12,0 23,0 10,0 8,50 13,0 20,0 65,0 30,0 30,0 40,0 65,0 85,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

[PA2 20:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA 6,50 6,00 9,50 20,0 70,0 8,00 6,25 9,50 25,0 70,0 14,0 10,5 20,0 45,0 85,0 38,0 35,0 55,0 95,0 95,0 95,0

[PA2 20:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA 6,50 5,80 8,00 18,0 55,0 8,50 6,50 9,00 22,0 60,0 16,0 12,0 22,0 45,0 85,0 50,0 45,0 65,0 95,0 95,0 95,0

KV 20:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA 7,00 8,50 13,0 37,0 95,0 7,00 6,25 10,0 30,0 90,0 10,5 9,00 18,0 50,0 95,0 23,0 25,0 40,0 95,0 75,0 65,0

KV 20:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA 16,0 7,50 5,60 5,80 8,50 45,0 15,0 10,0 12,0 16,0 85,0 50,0 45,0 50,0 60,0 85,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

KV 20:45 6022 TURSKA ANDORA 23,0 9,50 5,90 5,40 7,00 80,0 22,0 13,0 13,0 15,0 85,0 85,0 65,0 60,0 65,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

[PA2 21:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS 7,50 6,75 9,50 19,0 55,0 9,00 6,50 8,50 22,0 50,0 15,0 10,5 18,0 38,0 85,0 38,0 32,0 50,0 95,0 95,0 95,0

KV 21:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND 18,0 11,0 12,0 18,0 38,0 17,0 8,50 8,00 15,0 27,0 20,0 10,5 12,0 20,0 37,0 40,0 23,0 25,0 40,0 95,0 50,0

TA^AN REZULTAT

MOZZART KOMBINACIJE

MOZZART KOMBINACIJE

MOZZART KOMBINACIJE MOZZART [ANSA WINNERWINNER

PP

DUPLA

POBEDA

TOP PONUDA - FUDBAL

TOP PONUDA - FUDBAL

TOP PONUDA - FUDBAL

TOP PONUDA - FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

Page 7: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

Liga ^as R.Br. 1 2 hen 1 2 hen 1 2 1 2 2 3 4+ 1-1 2-1 1-2 2-2 VG1 VGX VG2

1 2 61 62 428 429 84 85 390 391 392 416 417 418 419 614 615 616

WTA 22:05 7651 Williams S. Andreescu B. 1,35 3,20 -1,5 1,90 1,80 1,5 1,14 4,90 1,45 2,75 1,50 2,55 1,58 6,00 7,50 4,20 2,15 5,30 2,35

Liga ^as R.Br. hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 zbir < > par nepar zbir < > zbir < >

385 387 422 423 424 425 394 395 432 433 420 421 426 427

WTA 22:05 7651 Williams S. Andreescu B. -3,5 1,70 2,15 -2,5 1,50 2,41 -4,5 2,05 1,69 20,5 2,00 1,80 19,5 2,30 1,55 21,5 1,75 1,95

Liga ^as R.Br.1&

ug<

1&

ug>

2&

ug<

2&

ug>

1&ps

9-

1&ps

10+

1&ps

8+

1&ps

9+

1&ps

10-

1&ps

7-8

1&ps

7-9

1&ps

8-9

1&ps

8-10

1&ps

8-12

1&ps

9-10

1&ps

9-12

1&ps

10-12

1&ps

par

1&ps

nepar

1&

vg1

1&

vgx

2123 2124 2125 2126 2127 2128 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145

WTA 22:05 7651 Williams S. Andreescu B. 2,70 2,43 6,40 5,70 2,30 2,70 1,51 1,92 1,58 3,90 2,36 3,10 2,03 1,76 2,80 2,36 3,70 2,30 2,70 2,90 7,10

Liga ^as R.Br.1&

vg2

2&ps

9-

2&ps

10+

2&ps

8+

2&ps

9+

2&ps

10-

2&ps

7-8

2&ps

7-9

2&ps

8-9

2&ps

8-10

2&ps

8-12

2&ps

9-10

2&ps

9-12

2&ps

10-12

2&ps

par

2&ps

nepar

2&

vg1

2&

vgx

2&

vg2DA NE

2146 2129 2130 2147 2148 2149 2150 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 430 431

WTA 22:05 7651 Williams S. Andreescu B. 3,15 5,40 6,50 3,55 4,50 3,70 9,20 5,60 7,30 4,80 4,10 6,70 5,60 8,80 5,40 6,50 6,80 16,9 7,50 3,70 1,23

Liga ^as R.Br. 7- 8+ 9- 10+ 8- 9+ 10- 12+ 13 ne 13 7-8 7-9 8-9 8-10ne

8-108-12 9-10 9-12 10-12 par nepar

554 555 552 553 781 782 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570

WTA 22:05 7651 Williams S. Andreescu B. 5,30 1,12 1,70 2,03 2,65 1,42 1,17 4,40 7,25 1,06 2,90 1,75 2,30 1,50 2,41 1,30 2,10 1,75 2,75 1,70 2,03

Liga ^as R.Br. 7- 8+ 9- 10+ 8- 9+ 10- 12+ 13 ne 13 7-8 7-9 8-9 8-10ne

8-108-12 9-10 9-12 10-12 par nepar

597 598 595 596 783 784 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613

WTA 22:05 7651 Williams S. Andreescu B. 4,40 1,17 1,65 2,11 2,36 1,52 1,15 4,80 8,50 1,04 2,75 1,72 2,30 1,52 2,36 1,32 2,20 1,78 2,80 1,65 2,11

Liga ^as R.Br. 1 X 2 1 X 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 hen 1 2 1 X 2

1 0 2 91 90 92 61 62 19 21 131 132 121 122 38 39 40

SP 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. -22,5 1,90 1,90 -12,5 1,85 1,85 -19,5 1,57 2,25 -25,5 2,25 1,57 1,95 25,0 1,80

SP 10:30 8979 BRAZIL ^E[KA 1,45 15,0 3,05 1,57 15,0 2,55 -5,5 1,90 1,90 -2,5 1,85 1,85 -2,5 1,55 2,29 -8,5 2,36 1,52 1,95 25,0 1,80

SP 13:30 7009 TURSKA CRNA GORA 1,30 16,0 3,90 1,45 16,0 3,00 -7,5 1,90 1,90 -3,5 1,85 1,85 -4,5 1,55 2,29 -10,5 2,36 1,52 1,95 25,0 1,80

SP 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 1,80 14,5 2,15 1,85 15,0 2,05 -1,5 1,90 1,90 -0,5 1,85 1,85 1,5 1,60 2,19 -4,5 2,36 1,52 1,95 25,0 1,80

SP 14:30 8981 USA GR^KA 1,30 16,0 3,90 1,45 16,0 3,00 -7,5 1,90 1,90 -3,5 1,85 1,85 -4,5 1,55 2,29 -10,5 2,36 1,52 1,95 25,0 1,80

Liga ^as R.Br. zbir < > zbir < > zbir < > zbir < > zbir < > zbir < > margina < >

200 202 163 164 153 154 205 207 590 592 773 774 32 33

SP 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. 163,5 1,90 1,90 160,5 2,16 1,62 166,5 1,62 2,16 81,5 1,85 1,85 81,5 1,85 1,85 40,5 1,85 1,85 48,5 1,85 1,85

SP 10:30 8979 BRAZIL ^E[KA 163,5 1,90 1,90 160,5 2,16 1,62 166,5 1,62 2,16 81,5 1,85 1,85 81,5 1,85 1,85 40,5 1,85 1,85 48,5 1,85 1,85

SP 13:30 7009 TURSKA CRNA GORA 152,5 1,90 1,90 149,5 2,16 1,62 155,5 1,62 2,16 75,5 1,85 1,85 76,5 1,85 1,85 37,5 1,85 1,85 45,5 1,85 1,85

SP 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 153,5 1,90 1,90 150,5 2,16 1,62 156,5 1,62 2,16 76,5 1,85 1,85 76,5 1,85 1,85 38,5 1,85 1,85 45,5 1,85 1,85

SP 14:30 8981 USA GR^KA 167,5 1,90 1,90 164,5 2,16 1,62 170,5 1,62 2,16 83,5 1,85 1,85 83,5 1,85 1,85 41,5 1,85 1,85 49,5 1,85 1,85

Liga ^as R.Br. margina < > margina < > margina < > margina < > I II III IV DA NE 1X X2

761 762 763 764 765 766 767 768 34 35 36 34 47 48 10 12

SP 10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP. 92,5 1,85 1,85 47,5 1,85 1,85 70,5 1,85 1,85 34,5 1,85 1,85 3,10 3,90 3,90 3,25 3,90 1,21

SP 10:30 8979 BRAZIL ^E[KA 84,5 1,85 1,85 42,5 1,85 1,85 79,5 1,85 1,85 39,5 1,85 1,85 3,10 3,90 3,90 3,25 3,90 1,21 1,32 2,50

SP 13:30 7009 TURSKA CRNA GORA 79,5 1,85 1,85 39,5 1,85 1,85 72,5 1,85 1,85 35,5 1,85 1,85 3,10 3,90 3,90 3,25 3,90 1,21 1,20 3,10

SP 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 77,5 1,85 1,85 38,5 1,85 1,85 76,5 1,85 1,85 37,5 1,85 1,85 3,10 3,90 3,90 3,25 3,85 1,22 1,60 1,87

SP 14:30 8981 USA GR^KA 87,5 1,85 1,85 43,5 1,85 1,85 80,5 1,85 1,85 39,5 1,85 1,85 3,10 3,90 3,90 3,25 3,90 1,21 1,20 3,10

Liga ^as R.Br. 1-1 1-X 1-2 X-1 X-X X-2 2-1 2-X 2-2 1 2 11 221&

up<

1&

up>

2&

up<

2&

up>

pp1&

upp<

pp1&

upp>

pp2&

upp<

pp2&

upp>

7 22 23 8 24 25 26 27 9 803 805 30 31 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130

SP 10:30 8979 BRAZIL ^E[KA 1,90 30,0 9,00 18,0 95,0 30,0 5,50 28,0 4,20 1,38 2,90 2,50 7,00 2,75 2,75 5,70 5,70 2,90 2,90 4,70 4,70

SP 13:30 7009 TURSKA CRNA GORA 1,60 32,0 12,0 20,0 95,0 32,0 4,75 30,0 5,50 1,23 3,70 2,05 9,75 2,47 2,47 7,40 7,40 2,65 2,65 5,50 5,50

SP 14:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA 2,45 28,0 7,00 20,0 95,0 23,0 6,50 28,0 2,95 1,71 2,04 3,50 4,50 3,40 3,40 4,00 4,00 3,40 3,40 3,75 3,75

SP 14:30 8981 USA GR^KA 1,60 32,0 12,0 20,0 95,0 32,0 4,75 30,0 5,50 1,23 3,70 2,05 9,75 2,47 2,47 7,40 7,40 2,65 2,65 5,50 5,50

Liga ^as R.Br. 1 2 hen 1 2 1 2 1 2 hen 1 2 3 4 5 zbir < > zbir < >

1 2 61 62 84 85 593 594 466 468 391 392 393 460 462 463 465

EP 16:00 8406 SRBIJA W ITALIJA W 1,65 2,11 -1,5 2,25 1,57 1,75 1,95 1,75 1,95 -4,5 1,90 1,80 2,70 2,50 3,20 183,5 1,85 1,85 45,5 2,03 1,70

EP 18:30 8407 TURSKA W POLJSKA W 1,30 3,20 -1,5 1,65 2,11 1,45 2,55 1,45 2,55 -10,5 2,03 1,70 2,35 2,65 3,60 179,5 1,90 1,80 45,5 1,95 1,75

POLUVREME - KRAJPOBEDNIK

ME^A

DUPLA

POBEDAKO[ARKA KOMBINACIJE

TOP PONUDA - ODBOJKAKONA^AN

ISHOD

HENDIKEP

SETOVIPRVI SET

DRUGI

SET

HENDIKEP

POENI

TA^AN BROJ

SETOVA

BROJ UKUPNIH

POENA NA

UTAKMICI

BROJ UKUPNIH

POENA U

PRVOM SETU

UKUPNO POENA

I ^ETVRTINA

UKUPNO POENA

NAJEFIKASNIJA

^ETVRTINA

TOP PONUDA - KO[ARKA TIM 1 DAJE

POENA

TIM 1 DAJE

POENA PRVO

POLUVREME

TIM 2 DAJE

POENA

TIM 2 DAJE

POENA PRVO

POLUVREME

NAJEFIKASNIJA

^ETVRTINA

PREOKRET

NA ME^UDUPLA [ANSA

TOP PONUDA - KO[ARKA UKUPNO

POENA

UKUPNO POENA

-3

UKUPNO POENA

+3

UKUPNO POENA

I POL

UKUPNO POENA

II POL

UKUPNO GEMOVA II SET

TOP PONUDA - KO[ARKA KONA^AN

ISHOD

PRVO

POLUVREMEHENDIKEP

PRVO

POLUVREME

HENDIKEP

HENDIKEP

+3

HENDIKEP

-3

VI[E POENA

POLUVREMENA

UKUPNO GEMOVA I SET

PRVI SET I KRAJVI[E GEMOVA

(I i II SET)

TOP PONUDA - TENISHENDIKEP

GEMOVI

MALI HENDIKEP

GEMOVA

VELIKI

HENDIKEP

GEMOVA

UKUPNO GEMOVAMALO UKUPNO

GEMOVA

VELIKO UKUPNO

GEMOVA

TOP PONUDA - TENISKONA^AN

ISHOD

HENDIKEP

SETOVI

DODATNI

HENDIKEP

SETOVI

PRVI SET

TOP PONUDA - TENIS

TA^AN BROJ

SETOVA

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

TENIS KOMBINACIJE

TOP PONUDA - TENIS TENIS KOMBINACIJETAJ BREJK

U ME^U

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

TOP PONUDA - TENIS

KOD ZA KUCANJE

KOD ZA KUCANJE

TOP PONUDA - KO[ARKA

TOP PONUDA - TENIS

Page 8: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

BONUS KVOTEPOJAČAJTE DOBITAK SA TRI BONUS KVOTE

07.09.2019.

BONUS 4 + 1

KOD ZA KUCANJEČas R.b.

FUDBAL1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

0-2

53+

34+

42+

383

UKUPNO GOLOVA

1+I&1+II

6191+I&2+II

604

MOZZARTKOMBINAZZIJE

GG

517GG3+

574GG4+

1396

OBA TIMA DAJU GOL

2.10 3.55 3.95 2.10 1.75 2.85 1.30 1.65 2.70 1.75 2.15 3.3513:00 2132 MILTON KINZ VIMBLDON1.75 3.65 4.95 2.05 1.80 2.95 1.30 1.65 2.75 1.85 2.30 3.5516:00 2496 DANDI JUN. ARBROUT2.10 3.45 3.65 1.95 1.95 3.20 1.35 1.70 2.95 1.80 2.35 3.5516:00 2497 DANFERMLAJN ALOA2.10 3.45 3.65 2.20 1.70 2.75 1.30 1.60 2.55 1.65 2.00 3.1016:00 2498 INVERNIS MORTON2.00 3.40 4.15 1.70 2.25 4.05 1.45 1.90 3.75 2.05 2.70 4.5516:00 4042 LA KORUNJA ALBASETE2.50 3.35 2.90 2.05 1.80 2.95 1.30 1.65 2.80 1.70 2.00 3.4017:00 1826 VESTERLO BERŠOT V.2.20 3.50 3.35 2.40 1.60 2.45 1.25 1.50 2.45 1.60 1.85 2.8020:45 1627 GO AHED IGLS EKSCELZIOR3.25 3.30 2.45 1.75 2.15 3.95 1.40 1.85 3.45 2.00 2.60 4.2520:45 6005 SRBIJA PORTUGALIJA2.25 3.20 3.50 1.75 2.15 3.85 1.40 1.80 3.40 1.95 2.60 4.1521:00 4043 TENERIFE LAS PALMAS2.00 3.75 3.95 2.80 1.45 2.10 1.15 1.40 2.00 1.50 1.75 2.3521:30 1741 NJUJORK SITI NJU ENGLAND

KOD ZA KUCANJEČas R.b.

ODBOJKA1

12

2

KONAČANISHOD

1

842

85

PRVI SET

1

5932

594

DRUGI SET

HEN manje

466više

468

HENDIKEP POENI

ZBIR manje

460više

462

UKUPNO POENA

1.70 2.20 1.80 2.00 1.80 2.00 -4.5 2.00 1.85 183.5 1.95 1.9516:00 8401 SRBIJA W ITALIJA W

BONUS 6 + 1

KOD ZA KUCANJEČas R.b.

FUDBAL1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

0-2

53+

34+

42+

383

UKUPNO GOLOVA

1+I&1+II

6191+I&2+II

604

MOZZARTKOMBINAZZIJE

GG

517GG3+

574GG4+

1396

OBA TIMA DAJU GOL

1.55 4.55 6.60 2.55 1.60 2.35 1.25 1.50 2.25 1.70 2.05 2.9513:30 4765 ČANGČUEN KSINJIANG1.55 4.30 6.60 2.40 1.65 2.50 1.25 1.50 2.35 1.75 2.10 3.1014:00 3170 ALEN RV KOBLENC1.70 3.70 7.35 1.55 2.65 5.25 1.55 2.15 4.85 2.55 3.30 6.6016:00 1511 KORINTIANS CEARA CE7.35 4.65 1.50 2.70 1.55 2.25 1.25 1.45 2.10 1.70 2.00 2.8516:00 2658 INSTITUTE KRUSADERS1.60 4.10 6.60 2.15 1.80 2.85 1.30 1.65 2.60 1.95 2.40 3.6516:15 4523 RAPID BUK. ENERGETIKANUL12.6 6.10 1.35 1.85 2.05 3.60 1.40 1.85 3.20 2.90 3.45 5.8018:00 6002 LITVANIJA UKRAJINA1.60 4.20 6.30 2.30 1.70 2.65 1.30 1.55 2.45 1.80 2.15 3.3020:30 1825 LEVEN ROSELARE

KOD ZA KUCANJEČas R.b.

KOSARKA1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

612

62

HENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

1.55 15.8 3.20 1.65 15.8 2.70 -5.5 2.00 2.00 163.5 2.00 2.0010:30 8765 BRAZIL ČEŠKA1.40 16.8 4.10 1.55 16.8 3.15 -7.5 2.00 2.00 152.5 2.00 2.0013:30 7004 TURSKA CRNA GORA1.90 15.2 2.25 1.95 15.8 2.15 -1.5 2.00 2.00 153.5 2.00 2.0014:00 8722 FRANCUSKA LITVANIJA1.40 16.8 4.10 1.55 16.8 3.15 -7.5 2.00 2.00 167.5 2.00 2.0014:30 8723 USA GRČKA

BONUS 8 + 1

KOD ZA KUCANJEČas R.b.

FUDBAL1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

0-2

53+

34+

42+

383

UKUPNO GOLOVA

1+I&1+II

6191+I&2+II

604

MOZZARTKOMBINAZZIJE

GG

517GG3+

574GG4+

1396

OBA TIMA DAJU GOL

1.35 6.10 10.2 2.75 1.55 2.20 1.25 1.50 2.15 2.05 2.25 3.2014:00 3171 OFENBAH PIRMAZEN1.40 5.90 9.65 3.10 1.45 2.00 1.15 1.40 1.90 1.80 2.00 2.6514:00 3172 SARBRIKEN HOFENHAJM II1.40 5.70 9.65 2.75 1.55 2.20 1.25 1.50 2.15 1.95 2.20 3.1014:00 3261 DORTMUND II HOMBERG1.40 5.70 8.60 3.45 1.40 1.85 1.15 1.35 1.85 1.75 1.95 2.2516:00 2657 BALIMEN JUN. VARENPOINT1.20 11.8 20.4 3.10 1.45 2.05 1.15 1.40 1.90 3.25 3.75 3.3018:00 6001 ENGLESKA BUGARSKA1.35 6.25 12.8 2.20 1.85 2.90 1.35 1.70 2.70 2.70 3.00 4.3018:00 6003 ISLAND MOLDAVIJA1.65 4.30 6.45 2.45 1.70 2.50 1.30 1.55 2.35 1.75 2.15 3.2020:45 2635 SLIGO UCD1.20 10.7 24.6 2.75 1.55 2.25 1.25 1.50 2.20 2.80 3.00 4.1020:45 6004 FRANCUSKA ALBANIJA12.8 6.25 1.35 1.95 2.05 3.50 1.40 1.85 3.10 2.95 3.45 5.6022:00 1512 AVAI FLAMENGO1.20 8.05 19.3 2.90 1.50 2.10 1.20 1.45 2.05 2.35 2.60 3.5000:45 1690 MELGAR MOLINOS

KOD ZA KUCANJEČas R.b.

TENIS1

12

2

KONAČANISHOD

1

842

85

PRVI SET

HEN 1

3852

387

HENDIKEP GEMOVI

ZBIR manje

394više

396

UKUPNO GEMOVA

1-1

4162-2

419

Prvi set i kraj

1.45 3.45 1.55 2.95 -3.5 1.85 2.30 20.5 2.15 1.95 1.70 4.5022:05 7683 WILLIAMS S. ANDREESCU B.

*Ako na tiketu imate 4 para možete da dodate jedan meč iz grupe Bonus 4 + 1*Ako na tiketu imate 6 parova (nema veze što vam je peti iz grupe Bonus 4) možete da dodate jedan meč iz grupe Bonus 6 + 1*Ako na tiketu imate 8 parova možete da dodate jedan meč iz grupe Bonus 8. Nema veze što na redu 5 već postoji meč iz grupe Bonus 4 i/ili na redu 7 imate meč iz grupe Bonus 6.Mecevi iz Bonus para ne ulaze u zbir za obracun bonusa.

Page 9: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

SUBOTA,07.09.2019.Vreme štampanja:08:51

FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KVALIFIKACIJE ZA EPpo grupama 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

19X

202

21

PRVO POLUVREME

1

79X

802

81

DRUGO POLUVREME

11

60522

606

DUPLAPOBEDA

1

7562

757

HEND.POBEDA

KI1VPP1

607

KI2VPP2

609

MOZZARTŠANSA

1

55X

572

56

VIŠE GOLOVA

3.25 3.20 2.30 1.61 1.35 1.34 3.40 2.00 3.10 3.50 2.15 2.80 10.0 7.50 7.00 4.30 2.55 2.00 3.30 3.10 2.0515:00 6018 KOSOVO ČEŠKA12.0 5.80 1.25 3.90 1.13 1.03 9.50 2.70 1.57 10.5 2.80 1.53 70.0 2.40 28.0 1.77 6.25 1.18 3.30 3.20 2.0518:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA1.10 11.0 19.0 1.04 6.90 1.28 3.80 18.0 1.35 3.45 14.0 1.72 70.0 1.25 30.0 1.05 9.00 3.10 3.90 1.9018:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA1.25 5.80 12.0 1.03 1.13 3.90 1.57 2.65 9.00 1.50 2.95 9.50 2.35 70.0 1.75 27.0 1.15 6.25 3.25 3.35 2.0018:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA1.03 16.0 50.0 12.1 1.22 4.10 20.0 1.27 3.90 22.0 1.55 85.0 1.13 55.0 1.01 13.0 3.10 3.90 1.9020:45 6022 TURSKA ANDORA3.15 3.20 2.35 1.59 1.35 1.35 3.40 2.00 3.15 3.45 2.10 2.90 10.0 7.75 6.50 4.60 2.45 2.00 3.30 3.10 2.0520:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA1.10 10.0 23.0 1.05 6.90 1.32 3.60 15.0 1.35 3.45 14.0 1.82 70.0 1.25 37.0 1.05 9.50 3.15 3.80 1.9020:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KVALIFIKACIJE ZA EPpo grupama 1-1

71-X

221-2

23X-1

8X-X

24X-2

252-1

262-X

272-2

9

POLUVREME KRAJ

1+

5192+

5203+

7582+&GG

614

TIM 1 DAJE GOL

1+

5232+

5243+

7592+&GG

615

TIM 2 DAJE GOL

1+

5112+

512

TIM 1 UKUPNOGOLOVA PP

1+

5142+

515

TIM 2 UKUPNOGOLOVA PP

5.40 15.0 30.0 7.50 5.00 5.40 38.0 14.0 3.70 1.40 3.10 9.50 4.00 1.23 2.35 6.00 3.45 2.30 9.50 2.05 7.0015:00 6018 KOSOVO ČEŠKA23.0 27.0 28.0 23.0 6.50 3.70 70.0 27.0 1.77 2.25 9.00 23.0 9.50 1.07 1.47 2.65 3.50 3.90 35.0 1.50 3.6018:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA1.32 33.0 70.0 4.90 11.0 45.0 22.0 33.0 28.0 1.15 1.50 2.55 2.00 6.75 23.0 6.75 1.25 2.20 4.30 23.018:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA1.73 23.0 70.0 3.90 7.25 25.0 28.0 27.0 22.0 1.05 1.40 2.20 2.95 2.05 7.50 20.0 7.50 1.43 3.20 3.80 25.018:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA1.22 55.0 70.0 5.10 17.0 95.0 33.0 60.0 85.0 1.07 1.38 3.00 2.75 14.0 55.0 13.0 1.22 2.00 5.60 25.020:45 6022 TURSKA ANDORA5.20 15.0 30.0 7.00 5.00 5.50 38.0 14.0 3.80 1.38 3.05 9.50 4.00 1.23 2.40 6.00 3.45 2.25 9.50 2.10 7.0020:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA1.35 35.0 70.0 4.60 9.50 55.0 28.0 37.0 37.0 1.17 1.60 3.00 2.35 10.5 27.0 10.0 1.28 2.30 5.30 25.020:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KVALIFIKACIJE ZA EPpo grupama 2+

3833+

34+

45+

157+

160-1

130-2

50-3

451-3

5272-3

62-4

3842-5

5283-4

3853-5

5294-6

14

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

343+

35

UKUPNO GOLOVA IPOLUVREME

1+

392+

403+

41

UKUPNO GOLOVA IIPOLUVREME

1.35 2.05 3.80 7.75 50.0 2.95 1.69 1.22 1.37 1.95 1.52 1.42 2.65 2.20 4.10 1.40 3.05 9.00 1.28 2.30 5.4015:00 6018 KOSOVO ČEŠKA1.30 1.95 3.40 6.50 40.0 3.10 1.76 1.27 1.40 1.95 1.50 1.40 2.55 2.10 3.90 1.38 2.85 8.00 1.25 2.20 5.0018:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA1.08 1.35 1.90 3.10 12.0 6.00 2.90 1.80 1.82 2.25 1.52 1.27 2.20 1.65 2.35 1.18 1.92 4.10 1.10 1.62 2.8518:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA1.23 1.70 2.70 5.40 28.0 3.80 2.03 1.41 1.48 2.00 1.45 1.32 2.35 1.90 3.15 1.30 2.50 6.75 1.20 1.98 4.1018:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA1.07 1.30 1.73 2.65 9.00 6.50 3.20 1.99 1.95 2.30 1.53 1.27 2.25 1.62 2.15 1.17 1.83 3.70 1.10 1.53 2.6520:45 6022 TURSKA ANDORA1.35 2.05 3.80 7.75 50.0 2.95 1.69 1.22 1.37 1.95 1.52 1.42 2.65 2.20 4.10 1.40 3.05 9.00 1.28 2.30 5.4020:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA1.15 1.45 2.10 3.50 16.0 4.80 2.55 1.65 1.67 2.10 1.47 1.27 2.25 1.70 2.55 1.22 2.05 4.60 1.15 1.70 3.2520:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KVALIFIKACIJE ZA EPpo grupama GG

517GG3+

574GG2+

7601GG

6012GG

602

OBA TIMA DAJU GOL

1&2+

5701&3+

5611&2-3

5671&2+I

5631&4+

5721&GG

692

1-1&3+

565

1-1&2+I

5662&2+

5712&3+

5622&2+I

5642&4+

5732&GG

693

2-2&3+

611

1+I&1+II

619

1+I&2+II

604

MOZZART KOMBINAZZIJE

1.90 2.55 7.50 4.80 3.70 4.70 5.80 6.75 8.50 10.0 6.50 7.50 13.0 3.10 4.00 5.90 7.00 4.60 5.60 1.78 3.3515:00 6018 KOSOVO ČEŠKA2.75 3.25 14.0 7.00 5.30 20.0 20.0 30.0 30.0 35.0 25.0 27.0 38.0 1.55 2.20 3.40 3.90 3.45 2.50 1.73 3.0518:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA3.00 3.50 6.00 5.00 4.00 1.17 1.43 2.40 2.00 2.10 2.65 1.50 2.20 23.0 25.0 33.0 33.0 33.0 33.0 1.30 1.7818:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA2.50 2.80 9.00 5.80 4.50 1.45 1.88 2.30 3.00 3.25 3.15 2.25 3.50 18.0 19.0 22.0 27.0 23.0 25.0 1.57 2.5018:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA4.30 5.00 7.25 6.00 5.00 1.12 1.33 2.35 1.87 1.88 2.90 1.37 1.97 60.0 65.0 75.0 75.0 70.0 80.0 1.28 1.7320:45 6022 TURSKA ANDORA1.90 2.50 7.25 4.80 3.70 4.60 5.80 6.50 8.00 9.50 6.25 7.50 13.0 3.20 4.00 5.90 7.25 4.80 5.60 1.78 3.3520:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA2.60 2.80 7.25 5.80 4.60 1.20 1.53 2.25 2.25 2.35 2.90 1.57 2.45 30.0 32.0 40.0 45.0 38.0 40.0 1.40 2.0520:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KVALIFIKACIJE ZA EPpo grupama 1:0

1102:0

1203:0

1304:0

1402:1

1213:1

1314:1

1413:2

1324:2

1420:0

1001:1

1112:2

1223:3

1330:1

1010:2

1020:3

1030:4

1041:2

1121:3

1131:4

1142:3

123

TAČAN REZULTAT

8.50 13.0 37.0 95.0 10.0 30.0 90.0 45.0 95.0 7.50 6.50 17.0 95.0 7.00 10.5 22.0 70.0 9.00 22.0 60.0 40.015:00 6018 KOSOVO ČEŠKA22.0 80.0 85.0 95.0 37.0 95.0 95.0 95.0 95.0 8.50 10.0 40.0 95.0 5.10 4.90 6.75 13.0 9.00 15.0 25.0 60.018:00 6019 LITVANIJA UKRAJINA8.50 6.25 6.00 8.50 10.0 11.0 14.0 37.0 40.0 20.0 15.0 37.0 95.0 50.0 85.0 85.0 95.0 45.0 95.0 95.0 95.018:00 6020 ENGLESKA BUGARSKA6.25 5.60 7.25 12.0 8.50 13.0 20.0 40.0 65.0 11.0 10.0 30.0 95.0 23.0 65.0 85.0 95.0 30.0 95.0 95.0 95.018:00 6021 ISLAND MOLDAVIJA9.50 5.90 5.40 7.00 13.0 13.0 15.0 60.0 65.0 23.0 22.0 65.0 95.0 80.0 85.0 95.0 95.0 85.0 95.0 95.0 95.020:45 6022 TURSKA ANDORA8.50 13.0 33.0 95.0 10.0 28.0 90.0 45.0 95.0 7.50 6.50 17.0 95.0 7.50 10.5 23.0 75.0 9.00 23.0 60.0 40.020:45 6023 SRBIJA PORTUGALIJA7.50 5.60 5.80 8.50 10.0 12.0 16.0 50.0 60.0 16.0 15.0 45.0 95.0 45.0 85.0 85.0 95.0 50.0 95.0 95.0 95.020:45 6024 FRANCUSKA ALBANIJA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KVALIFIKACIJE ZA SP AFRIKAkvalifikacije - prvi mečevi 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

19X

202

21

PRVO POLUVREME

1-1

71-X

221-2

23X-1

8X-X

24X-2

252-1

262-X

272-2

9

POLUVREME KRAJ

1

55X

572

56

VIŠE GOLOVA

2.10 3.05 3.60 1.24 1.33 1.65 3.00 1.97 3.60 3.45 15.0 45.0 4.90 4.50 8.00 33.0 15.0 6.00 3.30 3.05 2.0516:00 6841 BOCVANA MALAVI

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KVALIFIKACIJE ZA SP AFRIKAkvalifikacije - prvi mečevi 2+

3833+

34+

45+

157+

160-1

130-2

50-3

452-3

62-4

3842-5

5283-5

5294-6

14

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

1+

392+

40

UKUPNOGOLOVA II

POLUVREME

GG

517GG3+

5741GG

6012GG

602

OBA TIMA DAJU GOL

1.42 2.30 4.30 9.00 65.0 2.60 1.55 1.14 1.95 1.55 1.48 2.40 4.90 1.47 3.35 1.32 2.50 2.05 2.80 5.60 4.1016:00 6841 BOCVANA MALAVI

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KVALIFIKACIJE ZA SP AFRIKAkvalifikacije - prvi mečevi 1+

5192+

5203+

7582+&GG

614

TIM 1 DAJE GOL

1+

5232+

5243+

7592+&GG

615

TIM 2 DAJE GOL

1+

5112+

512

TIM 1 UKUPNOGOLOVA PP

1+

5142+

515

TIM 2 UKUPNOGOLOVA PP

1&3+

561

1-1&3+

5651&2+

5701&GG

6922&3+

562

2-2&3+

6112&2+

5712&GG

693

1+I&2+II

604

MOZZART KOMBINAZZIJE

1.25 2.35 5.90 4.10 1.55 3.70 12.0 4.80 2.00 6.50 2.55 9.50 3.90 5.60 2.85 4.60 6.50 8.50 5.40 7.75 3.9016:00 6841 BOCVANA MALAVI

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

MEĐUNARODNE PRIJATELJSKE1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

19X

202

21

PRVO POLUVREME

1-1

71-X

221-2

23X-1

8X-X

24X-2

252-1

262-X

272-2

9

POLUVREME KRAJ

1

55X

572

56

VIŠE GOLOVA

1

Page 10: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

MEĐUNARODNE PRIJATELJSKE1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

19X

202

21

PRVO POLUVREME

1-1

71-X

221-2

23X-1

8X-X

24X-2

252-1

262-X

272-2

9

POLUVREME KRAJ

1

55X

572

56

VIŠE GOLOVA

2.70 3.20 2.60 1.46 1.32 1.43 3.40 1.97 3.35 5.00 15.0 33.0 6.25 4.60 5.80 38.0 15.0 4.40 3.30 3.10 2.0515:00 6617 ZAMBIJA J.AFRIKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

MEĐUNARODNE PRIJATELJSKE2+

3833+

34+

45+

157+

160-1

130-2

50-3

452-3

62-4

3842-5

5283-5

5294-6

14

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

1+

392+

40

UKUPNOGOLOVA II

POLUVREME

GG

517GG3+

5741GG

6012GG

602

OBA TIMA DAJU GOL

1.40 2.20 4.20 9.00 60.0 2.75 1.60 1.19 1.95 1.53 1.45 2.35 4.70 1.45 3.25 1.30 2.45 1.98 2.70 5.20 4.0015:00 6617 ZAMBIJA J.AFRIKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

MEĐUNARODNE PRIJATELJSKE1+

5192+

5203+

7582+&GG

614

TIM 1 DAJE GOL

1+

5232+

5243+

7592+&GG

615

TIM 2 DAJE GOL

1+

5112+

512

TIM 1 UKUPNOGOLOVA PP

1+

5142+

515

TIM 2 UKUPNOGOLOVA PP

1&3+

561

1-1&3+

5651&2+

5701&GG

6922&3+

562

2-2&3+

6112&2+

5712&GG

693

1+I&2+II

604

MOZZART KOMBINAZZIJE

1.37 3.00 9.50 4.30 1.30 2.80 7.50 4.00 2.25 9.50 2.20 7.50 5.70 7.75 4.30 6.25 4.70 6.50 3.60 5.60 3.9015:00 6617 ZAMBIJA J.AFRIKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

MEĐUNARODNE PRIJATELJSKEMLADI

1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

19X

202

21

PRVO POLUVREME

1-1

71-X

221-2

23X-1

8X-X

24X-2

252-1

262-X

272-2

9

POLUVREME KRAJ

1

55X

572

56

VIŠE GOLOVA

1.40 4.20 6.25 1.05 1.14 2.50 1.75 2.50 5.70 1.97 18.0 65.0 3.90 6.25 14.0 23.0 17.0 9.50 3.20 3.30 1.9716:00 6710 BELORUSIJ.M19 ESTONIJA M193.45 3.70 1.80 1.79 1.18 1.21 3.60 2.10 2.50 5.30 13.0 27.0 8.00 5.70 4.40 38.0 14.0 2.75 3.25 3.25 1.9716:00 6711 HRVATSKA M19 FRANCUSKA M192.95 3.10 2.40 1.51 1.32 1.35 3.40 2.00 3.20 4.90 14.0 30.0 6.75 5.00 5.60 35.0 14.0 3.90 3.30 3.10 2.0517:00 6712 SLOVENIJA M19 RUSIJA M19

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

MEĐUNARODNE PRIJATELJSKEMLADI

2+

3833+

34+

40-2

52-3

6

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

2+

5202+&GG

614

TIM 1 DAJEGOL

2+

5242+&GG

615

TIM 2 DAJEGOL

GG

517GG3+

5741GG

6012GG

602

OBA TIMA DAJU GOL

1&3+

5611&2+

5701&GG

6922&3+

5622&2+

5712&GG

693

MOZZART KOMBINAZZIJE

1.22 1.75 2.85 1.85 1.95 1.30 2.55 1.50 2.60 4.50 4.70 1.92 2.25 5.00 3.80 2.00 1.60 3.15 8.50 7.75 10.016:00 6710 BELORUSIJ.M19 ESTONIJA M191.25 1.80 3.00 1.80 1.92 1.30 2.60 2.90 3.40 1.77 2.75 1.77 2.15 4.40 3.40 5.40 4.40 6.00 2.70 2.15 3.5016:00 6711 HRVATSKA M19 FRANCUSKA M191.35 2.05 3.70 1.69 1.95 1.40 3.00 2.85 4.00 2.45 3.50 1.83 2.45 4.80 3.60 5.50 4.10 5.80 4.00 3.25 4.7017:00 6712 SLOVENIJA M19 RUSIJA M19

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ALŽIR 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.42 3.80 9.00 1.03 1.23 2.65 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 2.60 3.10 1.10 1.85 2.30 9.5017:00 3875 ARBA ANABA1.50 3.70 7.00 1.07 1.24 2.42 1.42 1.55 2.30 4.30 1.95 1.55 1.48 2.40 2.95 1.13 1.82 2.00 7.0017:00 3876 OLIMPIK M. MO BEŽADA1.40 4.00 8.50 1.04 1.20 2.70 1.42 1.55 2.30 4.30 1.95 1.55 1.48 2.50 3.00 1.10 1.72 2.35 8.5017:00 3877 RELIZANE EL HARAČ1.80 3.25 4.60 1.16 1.29 1.90 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 2.20 2.90 1.20 2.20 1.67 5.0017:00 3878 ARZEV SAIDA1.50 3.60 7.50 1.06 1.25 2.43 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 2.45 3.00 1.15 1.92 2.10 8.0020:00 3871 JSM BEŽADA ASM ORAN1.95 3.15 4.00 1.20 1.31 1.76 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 2.20 2.90 1.25 2.35 1.65 4.4020:00 3872 EL ELMA SKIKDA1.45 3.80 7.75 1.05 1.22 2.55 1.42 1.55 2.30 4.30 1.95 1.55 1.48 2.45 2.95 1.10 1.77 2.05 7.7520:00 3873 TLEMČEN AMAL BU SADA1.45 3.80 7.75 1.05 1.22 2.55 1.42 1.55 2.30 4.30 1.95 1.55 1.48 2.45 2.95 1.10 1.77 2.05 7.7520:00 3874 TAĐENANT HRUB

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ARGENTINA - KUPosmina finala - jedan meč 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

19X

202

21

PRVO POLUVREME

1-1

71-X

221-2

23X-1

8X-X

24X-2

252-1

262-X

272-2

9

POLUVREME KRAJ

1

55X

572

56

VIŠE GOLOVA

2.65 2.80 2.90 1.36 1.38 1.42 3.35 1.93 3.45 4.50 15.0 40.0 5.90 4.10 6.25 38.0 15.0 5.00 3.30 3.05 2.0522:10 1464 LANUS ARG.JUNIORS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ARGENTINA - KUPosmina finala - jedan meč 2+

3833+

34+

40-2

52-3

6

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

2+

5202+&GG

614

TIM 1 DAJEGOL

2+

5242+&GG

615

TIM 2 DAJEGOL

GG

517GG3+

5741GG

6012GG

602

OBA TIMA DAJU GOL

1&3+

5611&2+

5701&GG

6922&3+

5622&2+

5712&GG

693

MOZZART KOMBINAZZIJE

1.48 2.50 4.90 1.47 1.95 1.52 3.50 3.05 4.60 3.30 5.10 2.05 2.90 5.90 4.40 5.30 3.70 6.00 5.90 4.50 6.5022:10 1464 LANUS ARG.JUNIORS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ARGENTINA 2 A1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.85 3.35 4.10 1.19 1.27 1.84 1.35 1.69 2.05 3.70 1.95 1.52 1.42 1.40 3.00 1.95 2.55 1.15 1.97 1.55 3.8018:00 1446 TEMPERLEJ ALVARADO1.95 3.25 3.80 1.22 1.29 1.75 1.40 1.60 2.20 4.10 1.95 1.53 1.45 1.45 3.20 2.00 2.65 1.20 2.20 1.52 3.7020:30 1447 CA ATLANTA ESTUDIJ.R.K.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ARGENTINA 2 B1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.55 2.85 2.95 1.35 1.37 1.45 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.05 2.90 1.32 2.95 1.45 3.3518:05 1441 OL BOJS DEF.BELGRANO2.75 2.70 2.90 1.36 1.41 1.40 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.05 2.90 1.37 3.15 1.45 3.3020:05 1442 ALMAGRO SARMIENTO2.20 2.95 3.50 1.26 1.35 1.60 1.53 1.41 2.70 5.30 1.95 1.63 1.58 1.55 3.80 2.20 3.00 1.32 2.70 1.62 4.2020:30 1445 VILJA DALMINE GIMNAZIJA M.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ARGENTINA 3 - APERTURA1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.00 3.05 4.00 1.21 1.33 1.73 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.20 2.90 1.25 2.45 1.65 4.4020:30 1461 TRISTAN SUAR. SAKAČISPAS2.55 3.10 2.55 1.40 1.27 1.40 1.50 1.29 3.00 5.30 1.92 1.60 1.55 1.52 3.80 2.10 2.95 1.40 3.10 1.40 3.1020:30 1462 KOMUNIKASI.A. AKASUSO2.45 2.75 3.25 1.30 1.40 1.49 1.53 1.29 3.30 5.30 1.95 1.63 1.58 1.55 3.80 2.50 3.00 1.40 3.00 1.55 3.9020:30 1463 KOLEGIALES CA SAN KARLOS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

AUSTRALIJA - BRIZBEJNPREMIJER LIGA - PLAY OFF

četvrtfinale - jedan meč 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.00 3.90 2.80 1.32 1.17 1.63 1.04 3.20 1.25 1.70 2.30 1.55 1.27 1.13 1.80 1.30 1.37 1.03 1.47 1.08 1.7209:00 4685 TARINGA BEJSAJD2.15 3.80 2.60 1.37 1.18 1.54 1.04 3.20 1.25 1.70 2.30 1.55 1.27 1.13 1.80 1.30 1.37 1.05 1.50 1.05 1.6510:30 4688 ALBANI GRIK TUVONG

2

Page 11: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

AUSTRALIJA - KVINSLENDPREMIJER LIGA - PLAY OFF

polufinale - jedan meč 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.70 4.20 3.45 1.21 1.14 1.89 1.04 3.20 1.25 1.70 2.30 1.55 1.27 1.13 1.80 1.32 1.40 1.32 1.20 1.9210:30 4684 LAJONS OLIMPIK B.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

AUSTRALIJA - VEST STEJT LIGA -PLAY OFF

četvrtfinale - jedan meč 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.90 3.80 3.10 1.27 1.18 1.71 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.35 1.50 1.03 1.50 1.20 1.9709:00 4686 FLORIT BALKAT1.60 4.20 4.00 1.16 1.14 2.05 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.37 1.57 1.02 1.37 1.27 2.3009:00 4687 PERT INGLEVUD JUN.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

AUSTRALIJA - VIKTORIPREMIJER LIGA - PLAY OFF

polufinale - jedan meč 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.70 3.90 3.70 1.18 1.16 1.90 1.13 2.37 1.45 2.10 2.05 1.45 1.25 1.20 2.05 1.45 1.72 1.03 1.52 1.27 2.4010:00 4682 HEJDELBERG BENTLIH

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

AUSTRIJA 3 CENTRAL1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.35 4.60 6.50 1.04 1.12 2.65 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.52 1.80 1.25 1.38 3.1516:00 3321 RID II ŠTADL PAURA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

AUSTRIJA 3 ISTOK1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.35 3.70 2.40 1.44 1.19 1.46 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.35 1.50 1.07 1.70 1.07 1.7016:00 3322 VIKTORIJA V. DRAZBURG1.55 4.30 4.20 1.14 1.13 2.12 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.37 1.57 1.01 1.35 1.27 2.3516:30 3339 STRIPFING VINER LINJEN

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

AUSTRIJA 3 ZAPAD - SALCBURG1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.65 4.30 3.60 1.19 1.13 1.96 1.04 3.20 1.25 1.70 2.30 1.55 1.27 1.13 1.80 1.35 1.40 1.01 1.30 1.20 1.9717:00 3337 SAK 1914 AUST.SALCBURG1.10 8.00 13.0 1.01 4.90 1.02 4.10 1.15 1.37 2.70 1.72 1.32 1.08 1.55 1.90 1.97 1.05 1.68 3.5017:00 3338 SALFELDEN BIŠOFSHOFEN

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

AUSTRIJA 3 ZAPAD - TIROL1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.90 3.80 3.10 1.27 1.18 1.71 1.08 2.50 1.40 1.97 2.10 1.47 1.25 1.18 2.00 1.40 1.60 1.05 1.55 1.22 2.0516:00 3324 IMST RAJHENAU

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

AUSTRIJA 3 ZAPAD -VORALBERG

1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.35 4.80 7.50 1.05 1.14 2.90 1.07 3.20 1.30 1.80 2.30 1.53 1.27 1.17 1.85 1.55 1.72 1.22 1.47 3.2517:00 3323 ALTAH II LAUTERAH

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

BELGIJA 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.40 3.25 2.80 1.38 1.29 1.50 1.25 1.96 1.75 2.85 2.00 1.45 1.32 1.32 2.55 1.62 1.95 1.15 2.10 1.23 2.4017:00 1822 VESTERLO BERŠOT V.1.50 4.00 6.00 1.09 1.20 2.40 1.20 2.19 1.60 2.50 2.05 1.45 1.27 1.27 2.40 1.70 2.05 1.03 1.47 1.52 3.9020:30 1823 LEVEN ROSELARE

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

BELORUSIJA 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.35 4.50 6.50 1.04 1.12 2.65 1.08 2.50 1.40 1.97 2.10 1.47 1.25 1.18 2.00 1.57 1.85 1.27 1.40 3.3514:00 1252 SMOLEVIČI NAFTAN3.90 4.20 1.62 2.02 1.14 1.17 1.08 2.50 1.40 1.97 2.10 1.47 1.25 1.18 2.00 1.45 1.62 1.28 2.35 1.02 1.4016:00 1251 SMORGONJ LIDA7.00 5.00 1.30 2.90 1.10 1.03 1.04 3.20 1.25 1.65 2.30 1.55 1.27 1.13 1.75 1.52 1.62 1.37 2.90 1.1816:00 1253 BARANOVIČI SPUTNIK

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

BRAZIL 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

19X

202

21

PRVO POLUVREME

1-1

71-X

221-2

23X-1

8X-X

24X-2

252-1

262-X

272-2

9

POLUVREME KRAJ

1

55X

572

56

VIŠE GOLOVA

1.60 3.50 7.00 1.10 1.30 2.33 2.30 2.05 5.80 2.55 19.0 70.0 3.90 4.60 14.0 33.0 20.0 13.0 3.30 3.05 2.0516:00 1501 KORINTIANS CEARA CE2.25 3.00 3.60 1.29 1.38 1.64 3.15 1.95 3.70 3.70 15.0 45.0 5.20 4.20 8.00 37.0 16.0 6.00 3.30 3.05 2.0516:00 1502 VASKO BAIJA2.40 3.20 3.10 1.37 1.35 1.57 3.20 2.00 3.40 3.90 14.0 35.0 5.60 5.10 7.00 30.0 14.0 5.20 3.30 3.20 2.0522:00 1503 FORTALEZA CE FLUMINENSE12.0 5.80 1.25 3.90 1.13 1.03 9.50 2.70 1.57 23.0 27.0 28.0 23.0 6.75 3.70 70.0 25.0 1.77 3.30 3.30 2.0022:00 1504 AVAI FLAMENGO2.50 2.95 3.20 1.35 1.40 1.53 3.30 1.95 3.50 4.20 15.0 40.0 5.60 4.10 6.75 38.0 15.0 5.60 3.30 3.05 2.0523:55 1505 INTERNACIONAL SAO PAOLO6.00 3.60 1.65 2.25 1.29 1.13 4.90 2.10 2.40 10.5 18.0 30.0 13.0 5.20 4.00 65.0 17.0 2.60 3.30 3.10 2.0502:00 1506 GOIAS PALMEIRAS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

BRAZIL 12+

3833+

34+

40-2

52-3

6

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

2+

5202+&GG

614

TIM 1 DAJEGOL

2+

5242+&GG

615

TIM 2 DAJEGOL

GG

517GG3+

5741GG

6012GG

602

OBA TIMA DAJU GOL

1&3+

5611&2+

5701&GG

6922&3+

5622&2+

5712&GG

693

MOZZART KOMBINAZZIJE

1.48 2.50 5.00 1.47 1.95 1.52 3.60 2.05 3.90 7.75 8.00 2.40 3.10 6.75 5.10 3.40 2.20 4.30 14.0 12.0 17.016:00 1501 KORINTIANS CEARA CE1.48 2.50 5.00 1.47 1.95 1.52 3.60 2.65 4.30 4.10 5.20 2.10 2.95 5.90 4.50 4.40 3.20 5.40 7.00 5.70 8.5016:00 1502 VASKO BAIJA1.33 2.00 3.60 1.72 1.95 1.40 2.95 2.40 3.45 2.95 3.90 1.83 2.40 4.70 3.60 4.00 3.30 4.80 5.50 4.40 6.2522:00 1503 FORTALEZA CE FLUMINENSE1.29 1.90 3.25 1.80 1.95 1.37 2.80 9.00 9.50 1.47 3.50 2.75 3.20 6.50 5.00 20.0 19.0 23.0 2.10 1.52 3.4022:00 1504 AVAI FLAMENGO1.48 2.50 5.00 1.47 1.95 1.52 3.60 2.90 4.60 3.60 5.10 2.10 2.95 5.90 4.50 5.00 3.70 5.80 6.50 5.20 7.5023:55 1505 INTERNACIONAL SAO PAOLO1.38 2.15 4.00 1.62 1.95 1.43 3.20 5.70 6.25 1.92 3.45 2.05 2.65 5.60 4.20 10.0 8.50 12.0 3.00 2.15 3.8002:00 1506 GOIAS PALMEIRAS

3

Page 12: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

BRAZIL 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.60 2.85 2.90 1.36 1.37 1.44 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.05 2.90 1.32 3.00 1.45 3.3016:00 1538 BOTAFOGO SP AMERIKA MIN2.45 2.75 3.25 1.30 1.40 1.49 1.53 1.41 2.70 5.30 1.95 1.63 1.58 1.55 3.80 2.15 3.00 1.40 3.00 1.55 3.9021:30 1539 GUARANI OESTE2.40 2.90 3.15 1.31 1.36 1.51 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.05 2.90 1.32 2.80 1.52 3.5021:30 1540 OPERARIO PR KUIABA2.85 2.80 2.70 1.41 1.39 1.37 1.42 1.55 2.30 4.30 1.95 1.55 1.48 1.47 3.35 1.98 2.75 1.37 3.10 1.32 2.9523:50 1541 SPORT RECIFE BRAGANTINO

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

BRAZIL 3četvrtfinale - revanš mečevi 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.10 3.00 3.70 1.24 1.34 1.66 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.10 2.90 1.27 2.50 1.60 4.1022:00 1543 IPIRANGA KONFIANCA (0:1)

2.05 3.00 3.80 1.22 1.33 1.68 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.20 2.90 1.25 2.45 1.60 4.2000:15 1548 ŽAMPAJO KOREA SAO ŽOZE (0:0)

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ČILE - KUPčetvrtfinale - prvi mečevi 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.85 3.10 2.45 1.48 1.32 1.37 1.33 1.72 2.00 3.50 1.95 1.50 1.40 1.40 2.90 1.78 2.35 1.33 2.75 1.22 2.4021:00 1411 KOBRESAL UNIVERZIDAD1.75 3.40 4.70 1.16 1.28 1.97 1.35 1.69 2.05 3.70 1.95 1.52 1.42 1.40 3.00 1.98 2.55 1.15 1.87 1.57 4.3023:30 1412 KOLO KOLO EVERTON CD

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ČILE 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.85 3.45 4.00 1.20 1.26 1.85 1.22 2.11 1.65 2.65 2.00 1.45 1.28 1.28 2.45 1.70 2.05 1.10 1.75 1.43 2.9001:00 1402 LA SERENA DEP.S.KRUZ2.50 3.15 2.75 1.39 1.31 1.47 1.29 1.80 1.90 3.25 1.95 1.47 1.38 1.37 2.80 1.72 2.20 1.22 2.35 1.25 2.5501:00 1403 CD SAN LUIS UNION TEMUKO

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

DANSKA 3 A1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.90 3.70 2.00 1.63 1.18 1.30 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.35 1.50 1.15 1.92 1.05 1.5513:45 8648 FREDERIKSB.A. HIK2.70 3.60 2.15 1.54 1.20 1.35 1.27 1.67 1.95 3.40 1.92 1.47 1.37 1.35 2.85 1.77 2.30 1.27 2.60 1.20 2.1514:00 8649 FREM BRENŠEJ2.55 3.60 2.25 1.49 1.20 1.38 1.25 1.75 1.85 3.10 1.92 1.45 1.32 1.32 2.75 1.70 2.10 1.20 2.35 1.15 2.0515:00 8650 SKOVŠOVDE AVARTA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

DANSKA 3 B1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

3.00 3.70 1.95 1.66 1.18 1.28 1.20 1.98 1.65 2.65 1.95 1.42 1.25 1.25 2.45 1.62 1.95 1.27 2.40 1.10 1.8013:00 8653 VEJGARD AB KOPENHAGEN1.40 4.30 5.90 1.06 1.13 2.49 1.15 2.25 1.50 2.20 2.00 1.42 1.22 1.20 2.10 1.60 1.95 1.02 1.35 1.43 3.5014:00 8654 BRABRAND SIDVEST1.95 3.70 3.00 1.28 1.18 1.66 1.15 2.15 1.55 2.35 2.00 1.42 1.22 1.22 2.15 1.55 1.80 1.10 1.75 1.22 2.2514:00 8672 MIDELFART TISTED

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

EKVADOR 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.05 3.00 3.80 1.22 1.33 1.68 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.20 2.90 1.25 2.45 1.60 4.2018:00 1491 MANTA CD SANTA RITA1.65 3.35 5.60 1.11 1.27 2.10 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.30 3.00 1.18 2.05 1.85 6.0022:00 1492 ORENSE SC GUALACEO

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ENGLESKA - FA KUPprvi krug - jedan meč 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.55 4.10 6.00 1.12 1.23 2.44 1.20 2.19 1.60 2.55 2.05 1.45 1.27 1.27 2.45 1.75 2.10 1.05 1.55 1.52 3.9016:00 2051 BANBURI JUN. GEINSBORO3.35 3.45 2.15 1.70 1.31 1.32 1.15 2.55 1.45 2.15 2.10 1.47 1.27 1.22 2.10 1.48 1.72 1.25 2.30 1.08 1.7216:00 2052 BELPER ALVEČRČ1.50 4.50 6.00 1.13 1.20 2.55 1.08 2.90 1.35 1.95 2.25 1.52 1.27 1.18 1.97 1.47 1.67 1.02 1.35 1.33 3.0516:00 2053 BOGNOR R. SITINGBURN3.60 3.50 2.05 1.77 1.31 1.29 1.17 2.41 1.50 2.25 2.05 1.45 1.25 1.23 2.15 1.53 1.80 1.30 2.45 1.10 1.7516:00 2054 BROMSGROUV STOURBRIDŽ2.10 3.45 3.50 1.31 1.31 1.74 1.15 2.55 1.45 2.15 2.10 1.47 1.27 1.22 2.10 1.48 1.73 1.08 1.70 1.25 2.3516:00 2055 ČIČESTER ČALFONT2.00 3.60 3.60 1.29 1.29 1.80 1.15 2.55 1.45 2.15 2.10 1.47 1.27 1.22 2.10 1.48 1.73 1.08 1.67 1.25 2.3516:00 2056 MANČESTER ATERTON3.60 3.60 2.00 1.80 1.29 1.29 1.08 2.90 1.35 1.95 2.25 1.52 1.27 1.18 1.97 1.40 1.57 1.22 2.20 1.07 1.5716:00 2057 GLOSOP PONTEFRAKT6.00 4.50 1.50 2.55 1.20 1.13 1.08 2.90 1.35 1.95 2.25 1.52 1.27 1.18 1.97 1.47 1.67 1.33 3.05 1.02 1.3516:00 2058 HISTON MAL&TIP1.35 5.30 8.00 1.08 1.16 3.15 1.15 2.55 1.45 2.15 2.10 1.47 1.27 1.22 2.10 1.75 2.05 1.02 1.32 1.58 4.1016:00 2059 LANKASTER NORTVIČ2.00 3.60 3.60 1.29 1.29 1.80 1.10 2.70 1.40 2.00 2.15 1.50 1.27 1.20 2.05 1.43 1.67 1.08 1.62 1.25 2.3016:00 2060 METLOK BASFORD1.85 3.60 4.30 1.22 1.29 1.96 1.17 2.41 1.50 2.25 2.05 1.45 1.25 1.23 2.15 1.57 1.87 1.08 1.65 1.35 2.7516:00 2061 NANTVIČ GRANTHAM1.60 4.00 5.60 1.14 1.24 2.33 1.15 2.55 1.45 2.15 2.10 1.47 1.27 1.22 2.10 1.53 1.85 1.03 1.47 1.35 3.2516:00 2062 RUŠAL OLIMPIK ŠEFILD2.00 3.45 3.80 1.27 1.31 1.81 1.23 2.03 1.70 2.75 2.00 1.45 1.32 1.30 2.55 1.67 2.05 1.15 1.90 1.40 2.9016:00 2063 ST.ILVES BERKHEMŠTED2.50 3.40 2.60 1.44 1.27 1.47 1.28 1.85 1.85 3.15 1.95 1.47 1.35 1.35 2.80 1.75 2.15 1.22 2.30 1.28 2.6016:00 2064 STAFORD MIKLOVER6.25 4.00 1.55 2.44 1.24 1.12 1.23 2.03 1.70 2.75 2.00 1.45 1.32 1.30 2.55 1.83 2.20 1.57 4.40 1.07 1.6016:00 2065 SATON K. REDIČ2.40 3.70 2.50 1.46 1.22 1.49 1.20 2.19 1.60 2.55 2.05 1.45 1.27 1.27 2.45 1.58 1.87 1.15 2.00 1.23 2.3016:00 2066 TADKASTER EŠTON JUN.2.10 3.45 3.50 1.31 1.31 1.74 1.22 2.11 1.65 2.70 2.00 1.45 1.28 1.28 2.50 1.65 1.95 1.15 1.90 1.35 2.7016:00 2067 TAMVORT NANITON3.05 3.35 2.35 1.60 1.33 1.38 1.23 2.03 1.70 2.75 2.00 1.45 1.32 1.30 2.55 1.65 1.95 1.32 2.50 1.17 2.0516:00 2068 TRAFORD BAMBER1.25 6.50 10.0 1.05 1.11 3.90 1.06 3.55 1.25 1.68 2.35 1.57 1.30 1.15 1.77 1.67 1.77 1.17 1.52 3.6016:00 2069 VARINGTON LIVERPUL SITI

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ENGLESKA 1 Wprvo kolo 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.55 3.90 4.70 1.11 1.17 2.13 1.22 1.85 1.75 2.85 1.95 1.42 1.30 1.30 2.55 1.82 2.20 1.05 1.60 1.50 3.5016:00 8712 BRISTOL SIT.W BRAJTON W1.18 6.25 9.50 1.05 3.75 1.08 2.50 1.40 1.95 2.10 1.47 1.25 1.18 1.97 1.97 2.15 1.20 1.77 4.5016:00 8720 MAN.SITI W MAN.JUN W

4

Page 13: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ENGLESKA 31

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.00 3.45 3.80 1.27 1.31 1.81 1.23 2.03 1.70 2.75 2.00 1.45 1.32 1.30 2.55 1.67 2.05 1.15 1.90 1.40 2.9013:00 2131 MILTON KINZ VIMBLDON2.70 3.15 2.70 1.45 1.35 1.45 1.23 2.03 1.70 2.75 2.00 1.45 1.32 1.30 2.55 1.65 1.95 1.20 2.30 1.20 2.3013:30 2143 DONKASTER ROTERAM2.30 3.20 3.25 1.34 1.35 1.61 1.35 1.69 2.05 3.80 1.95 1.52 1.42 1.40 3.05 1.90 2.55 1.23 2.35 1.40 3.1016:00 2144 KOVENTRI BLEKPUL2.20 3.35 3.35 1.33 1.33 1.68 1.29 1.80 1.90 3.30 1.95 1.47 1.38 1.37 2.85 1.80 2.35 1.18 2.10 1.40 3.0016:00 2145 FLITVUD OKSFORD1.95 3.50 3.90 1.25 1.30 1.84 1.27 1.90 1.80 3.05 1.95 1.45 1.35 1.33 2.65 1.78 2.25 1.15 1.97 1.45 3.1516:00 2146 BRISTOL R. AKRINGTON2.55 3.30 2.75 1.44 1.32 1.50 1.25 1.96 1.75 2.90 2.00 1.45 1.32 1.32 2.60 1.67 2.00 1.20 2.25 1.23 2.4016:00 2148 TRANMER GILINHEM2.60 3.20 2.80 1.43 1.35 1.49 1.29 1.80 1.90 3.30 1.95 1.47 1.38 1.37 2.85 1.77 2.25 1.25 2.45 1.30 2.6016:00 2149 VIKOMB LINKOLN SITI

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ENGLESKA 41

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.15 3.30 3.20 1.30 1.29 1.62 1.25 1.96 1.75 2.85 2.00 1.45 1.32 1.32 2.55 1.65 2.00 1.15 1.92 1.33 2.6516:00 2173 MENSFILD SKANTORP2.70 3.05 2.60 1.43 1.32 1.40 1.30 1.76 1.95 3.40 1.95 1.50 1.40 1.38 2.85 1.77 2.25 1.27 2.60 1.25 2.5516:00 2174 MORKAMB SALFORD2.20 3.20 3.20 1.30 1.30 1.60 1.30 1.76 1.95 3.40 1.95 1.50 1.40 1.38 2.85 1.80 2.35 1.20 2.20 1.37 2.9016:00 2175 BREDFORD NORTEMPTON2.70 3.20 2.50 1.46 1.30 1.40 1.27 1.90 1.80 3.00 1.95 1.45 1.35 1.33 2.60 1.65 2.00 1.22 2.40 1.20 2.3016:00 2176 LEJTON SVINDON2.65 3.15 2.60 1.44 1.31 1.42 1.27 1.90 1.80 3.00 1.95 1.45 1.35 1.33 2.60 1.65 2.00 1.22 2.35 1.22 2.3516:00 2177 MAKLSFILD KROULI2.10 3.25 3.35 1.28 1.29 1.65 1.30 1.76 1.95 3.40 1.95 1.50 1.40 1.38 2.85 1.80 2.40 1.20 2.10 1.45 3.0016:00 2178 ČELTENAM STIVENEJDŽ2.65 3.05 2.65 1.42 1.33 1.42 1.27 1.90 1.80 3.00 1.95 1.45 1.35 1.33 2.60 1.65 2.00 1.22 2.35 1.22 2.3516:00 2179 GRIMZBI KRU2.15 3.05 3.50 1.26 1.33 1.63 1.40 1.60 2.20 4.10 1.95 1.53 1.45 1.97 2.65 1.25 2.35 1.50 3.5016:00 2180 KOLČESTER VOLSOL2.50 3.00 2.90 1.36 1.34 1.47 1.40 1.60 2.20 4.10 1.95 1.53 1.45 1.45 3.20 1.93 2.65 1.27 2.70 1.40 3.0016:00 2181 KEMBRIDŽ FOREST GRIN1.70 3.50 4.80 1.14 1.26 2.02 1.22 2.11 1.65 2.65 2.00 1.45 1.28 1.28 2.45 1.73 2.05 1.05 1.65 1.48 3.4016:00 2182 PLIMUT OLDAM2.30 3.05 3.15 1.31 1.33 1.55 1.38 1.62 2.15 3.90 1.95 1.53 1.43 1.43 3.15 1.92 2.60 1.25 2.45 1.40 3.1516:00 2183 NJUPORT PORT VEJL2.70 3.00 2.65 1.42 1.34 1.41 1.29 1.80 1.90 3.25 1.95 1.47 1.38 1.37 2.80 1.72 2.20 1.25 2.55 1.22 2.5016:00 2184 KARLAJL EKSITER

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ENGLESKA 51

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.65 3.15 2.60 1.44 1.31 1.42 1.28 1.85 1.85 3.10 1.95 1.47 1.35 1.35 2.75 1.70 2.10 1.22 2.40 1.22 2.4016:00 2202 SATON JUN. NOTS KAUNTI2.30 3.25 2.95 1.35 1.29 1.55 1.22 2.11 1.65 2.65 2.00 1.45 1.28 1.28 2.45 1.58 1.87 1.13 1.97 1.27 2.3516:00 2203 TORKI HAROGEJT TAUN2.70 3.20 2.50 1.46 1.30 1.40 1.27 1.90 1.80 3.00 1.95 1.45 1.35 1.33 2.60 1.65 2.00 1.22 2.40 1.20 2.3016:00 2204 BORAM VUD DOVER2.70 3.00 2.65 1.42 1.34 1.41 1.30 1.76 1.95 3.40 1.95 1.50 1.40 1.38 2.85 1.77 2.25 1.27 2.60 1.25 2.5516:00 2205 ALDERŠOT BEROU2.60 3.20 2.60 1.43 1.30 1.43 1.25 1.96 1.75 2.85 2.00 1.45 1.32 1.32 2.55 1.62 1.95 1.20 2.30 1.20 2.3016:00 2206 MEJDENHED JUN DAG & RED2.70 2.95 2.70 1.41 1.35 1.41 1.27 1.90 1.80 3.00 1.95 1.45 1.35 1.33 2.60 1.65 2.00 1.22 2.40 1.22 2.4016:00 2208 EBSFLIT ISTLEIT2.10 3.30 3.30 1.28 1.28 1.65 1.23 2.03 1.70 2.70 2.00 1.45 1.32 1.30 2.50 1.63 1.97 1.13 1.87 1.33 2.6516:00 2209 HALIFAKS JEOVIL2.10 3.30 3.30 1.28 1.28 1.65 1.23 2.03 1.70 2.70 2.00 1.45 1.32 1.30 2.50 1.63 1.97 1.13 1.87 1.33 2.6516:00 2210 BROMLI ČESTERFILD3.20 3.30 2.15 1.62 1.29 1.30 1.23 2.03 1.70 2.70 2.00 1.45 1.32 1.30 2.50 1.63 1.93 1.30 2.60 1.13 1.9016:00 2211 ŠORLEJ STOKPORT2.40 3.25 2.80 1.38 1.29 1.50 1.23 2.03 1.70 2.70 2.00 1.45 1.32 1.30 2.50 1.60 1.90 1.15 2.05 1.22 2.3520:30 2207 HARTLPUL VOKING

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ENGLESKA 6 JUG1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.20 3.30 3.10 1.32 1.29 1.60 1.22 2.11 1.65 2.65 2.00 1.45 1.28 1.28 2.45 1.60 1.90 1.13 1.92 1.28 2.4516:00 2223 BILERIKEJ BET SITI1.87 3.45 3.90 1.21 1.26 1.83 1.25 1.96 1.75 2.85 2.00 1.45 1.32 1.32 2.55 1.75 2.10 1.10 1.82 1.45 3.0516:00 2224 VEJMAUT VELING1.45 4.30 6.25 1.08 1.18 2.55 1.10 2.70 1.40 1.97 2.15 1.50 1.27 1.20 2.00 1.55 1.75 1.01 1.35 1.40 3.2516:00 2225 VELDSTON OKSFORD SITI2.55 3.25 2.60 1.43 1.29 1.44 1.18 2.29 1.55 2.35 2.05 1.45 1.25 1.25 2.15 1.53 1.75 1.13 2.00 1.13 2.0516:00 2226 DARTFORD DORKING2.95 3.25 2.30 1.55 1.29 1.35 1.22 2.11 1.65 2.65 2.00 1.45 1.28 1.28 2.45 1.58 1.87 1.27 2.35 1.13 1.9716:00 2227 HANGERFORD ST.ALBANS2.70 2.95 2.70 1.41 1.35 1.41 1.25 1.96 1.75 2.85 2.00 1.45 1.32 1.32 2.55 1.62 1.95 1.20 2.35 1.20 2.3516:00 2228 ISTBURN SLOUH TAUN2.45 3.25 2.75 1.40 1.30 1.49 1.23 2.03 1.70 2.70 2.00 1.45 1.32 1.30 2.50 1.60 1.90 1.18 2.10 1.18 2.3016:00 2229 HAMEL ČELMSFORD SIT2.50 3.70 2.25 1.49 1.18 1.40 1.15 2.15 1.55 2.35 2.00 1.42 1.22 1.22 2.15 1.50 1.72 1.13 1.97 1.12 1.8516:00 2230 HEMPTON&R. KONKORD2.25 3.20 3.10 1.32 1.30 1.57 1.28 1.85 1.85 3.10 1.95 1.47 1.35 1.35 2.75 1.72 2.15 1.15 2.05 1.35 2.7516:00 2231 ČIPENAM TONBRIŽ3.00 3.20 2.30 1.55 1.30 1.34 1.29 1.80 1.90 3.25 1.95 1.47 1.38 1.37 2.80 1.72 2.25 1.37 2.75 1.18 2.2016:00 2232 MEJDSTOUN HEVENT&WAT.2.65 3.05 2.65 1.42 1.33 1.42 1.20 2.19 1.60 2.50 2.05 1.45 1.27 1.27 2.40 1.55 1.82 1.15 2.10 1.15 2.1016:00 2239 BREJNTRI DULVIČ

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ENGLESKA 6 SEVER1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.25 3.30 3.00 1.34 1.29 1.57 1.20 2.19 1.60 2.50 2.05 1.45 1.27 1.27 2.40 1.55 1.82 1.12 1.90 1.28 2.3516:00 2242 ČESTER GISLI1.85 3.45 4.00 1.20 1.26 1.85 1.22 2.11 1.65 2.65 2.00 1.45 1.28 1.28 2.45 1.70 2.05 1.10 1.75 1.43 2.9016:00 2243 ALFRETON KARZON1.60 3.70 5.40 1.12 1.23 2.20 1.23 2.03 1.70 2.70 2.00 1.45 1.32 1.30 2.50 1.77 2.15 1.60 1.53 3.8016:00 2244 JORK SAUTPORT3.00 3.30 2.25 1.57 1.29 1.34 1.18 2.29 1.55 2.35 2.05 1.45 1.25 1.25 2.15 1.53 1.75 1.22 2.25 1.12 1.8516:00 2245 GLOČESTER DARLINGTON1.40 4.40 7.25 1.06 1.17 2.70 1.18 2.29 1.55 2.35 2.05 1.45 1.25 1.25 2.15 1.68 2.00 1.02 1.40 1.60 4.3016:00 2246 BOSTON JUN BREDFORD P.A.2.00 3.40 3.50 1.26 1.27 1.72 1.20 2.19 1.60 2.50 2.05 1.45 1.27 1.27 2.40 1.55 1.87 1.10 1.80 1.33 2.6016:00 2247 ALTRINKAM LEMINGTON1.90 3.50 3.70 1.23 1.26 1.80 1.17 2.41 1.50 2.20 2.05 1.45 1.25 1.23 2.10 1.53 1.82 1.05 1.65 1.30 2.5016:00 2248 BREKLI TELFORD2.40 3.30 2.75 1.39 1.28 1.50 1.18 2.29 1.55 2.35 2.05 1.45 1.25 1.25 2.15 1.53 1.75 1.13 1.92 1.17 2.1516:00 2249 SPENIMUR KINGS LIN2.15 3.35 3.15 1.31 1.28 1.62 1.20 2.19 1.60 2.50 2.05 1.45 1.27 1.27 2.40 1.55 1.82 1.12 1.85 1.28 2.4016:00 2250 FARSLI SETIK KETERING3.25 3.70 1.87 1.73 1.19 1.24 1.15 2.15 1.55 2.35 2.00 1.42 1.22 1.22 2.15 1.57 1.85 1.25 2.40 1.08 1.6716:00 2251 B.SPARTANS KIDERMINSTER

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ESTONIJA - KUPšesnaestina finala - jedan meč 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.50 3.70 2.25 1.49 1.18 1.40 1.15 2.25 1.50 2.20 2.00 1.42 1.22 1.20 2.10 1.47 1.67 1.10 1.95 1.10 1.8015:00 5821 HELIOS VORU JK VELKO E.

5

Page 14: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

FINSKA 1 W - PLAY OUT1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.55 3.70 2.20 1.51 1.18 1.38 1.18 2.06 1.60 2.50 2.00 1.42 1.25 1.25 2.40 1.52 1.80 1.15 2.10 1.12 1.8717:00 8580 ONS OULU W TPS W

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

FINSKA 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.60 3.90 5.00 1.13 1.21 2.19 1.08 2.90 1.35 1.92 2.25 1.52 1.27 1.18 1.95 1.40 1.60 1.02 1.37 1.28 2.6516:00 5724 E.I.F. MIPA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

FINSKA 3 A1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.45 4.30 5.20 1.08 1.13 2.35 1.08 2.50 1.40 1.97 2.10 1.47 1.25 1.18 2.00 1.52 1.72 1.01 1.35 1.32 2.9016:00 5761 PEPO VJS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

FINSKA 3 C1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.57 4.50 3.90 1.16 1.12 2.09 1.02 4.10 1.15 1.42 2.70 1.72 1.32 1.08 1.60 1.22 1.25 1.22 1.18 1.8014:00 5781 ROPS II JBK2.15 3.70 2.65 1.36 1.19 1.54 1.08 2.50 1.40 1.97 2.10 1.47 1.25 1.18 2.00 1.37 1.60 1.07 1.65 1.10 1.8714:00 5782 VIFK JS HERKULES

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

FRANCUSKA 1 W1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.40 3.60 2.40 1.44 1.20 1.44 1.13 2.37 1.45 2.10 2.05 1.45 1.25 1.20 2.05 1.42 1.65 1.10 1.82 1.10 1.8214:30 8721 MARSELJ W GENGAN W2.90 3.70 2.00 1.63 1.18 1.30 1.18 2.06 1.60 2.50 2.00 1.42 1.25 1.25 2.40 1.52 1.85 1.25 2.25 1.10 1.8014:30 8754 SOŠO W PARIZ W10.0 6.25 1.22 3.85 1.09 1.02 1.07 3.20 1.30 1.70 2.30 1.53 1.27 1.17 1.80 1.67 1.87 1.62 3.90 1.1514:30 8755 FLERI MERO.W MONPELJE W22.0 12.0 1.05 7.70 1.04 4.00 1.20 1.50 2.55 1.65 1.30 1.12 1.67 2.25 2.35 2.25 5.90 1.0516:30 8756 MEC W PSŽ W

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

HOLANDIJA 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

19X

202

21

PRVO POLUVREME

1-1

71-X

221-2

23X-1

8X-X

24X-2

252-1

262-X

272-2

9

POLUVREME KRAJ

1

55X

572

56

VIŠE GOLOVA

2.55 3.25 2.60 1.43 1.29 1.44 3.20 2.10 3.20 4.10 13.0 30.0 6.00 6.00 6.25 30.0 13.0 4.20 3.15 3.45 2.0018:30 1621 TELSTAR KAMBUR2.65 3.30 2.50 1.47 1.29 1.42 3.20 2.15 3.05 4.30 13.0 28.0 6.25 6.25 5.80 28.0 13.0 4.00 3.15 3.70 1.9218:30 1622 DORDREHT MVV2.10 3.40 3.25 1.30 1.28 1.66 2.70 2.25 3.40 3.25 14.0 30.0 5.30 6.50 8.00 27.0 14.0 5.10 3.15 3.70 1.9220:45 1623 GO AHED IGLS EKSCELZIOR

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

HOLANDIJA 22+

3833+

34+

40-2

52-3

6

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

2+

5202+&GG

614

TIM 1 DAJEGOL

2+

5242+&GG

615

TIM 2 DAJEGOL

GG

517GG3+

5741GG

6012GG

602

OBA TIMA DAJU GOL

1&3+

5611&2+

5701&GG

6922&3+

5622&2+

5712&GG

693

MOZZART KOMBINAZZIJE

1.20 1.60 2.50 2.19 2.05 1.27 2.40 2.10 2.50 2.10 2.50 1.55 1.82 3.60 2.85 3.50 3.10 4.30 3.60 3.15 4.3018:30 1621 TELSTAR KAMBUR1.18 1.55 2.35 2.29 2.05 1.25 2.15 2.10 2.35 1.97 2.35 1.53 1.75 3.50 2.70 3.50 3.05 4.30 3.40 2.80 4.0018:30 1622 DORDREHT MVV1.18 1.55 2.35 2.29 2.05 1.25 2.15 1.77 2.35 2.40 2.75 1.53 1.80 3.50 2.70 2.85 2.50 3.40 4.40 3.80 5.1020:45 1623 GO AHED IGLS EKSCELZIOR

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ITALIJA 3 A1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.95 3.25 3.80 1.22 1.29 1.75 1.42 1.55 2.30 4.30 1.95 1.55 1.48 1.47 3.35 2.10 2.80 1.22 2.25 1.60 3.9020:45 1141 NOVARA LEKO

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ITALIJA 3 B1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.60 3.00 2.75 1.39 1.34 1.43 1.38 1.62 2.15 3.90 1.95 1.53 1.43 1.43 3.15 1.90 2.50 1.27 2.70 1.30 2.8520:45 1161 KARPI VIČENCA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ITALIJA 3 C1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.70 2.90 2.75 1.40 1.36 1.41 1.38 1.62 2.15 3.90 1.95 1.53 1.43 1.43 3.15 1.90 2.50 1.28 2.80 1.30 2.8520:45 1181 AVELINO TERAMO

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

JAPAN 1 W1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

5.90 3.80 1.55 2.31 1.23 1.10 1.28 1.85 1.85 3.10 1.95 1.47 1.35 1.35 2.75 1.90 2.35 1.68 4.70 1.08 1.6710:00 4851 PARCERO N. W URAVA W

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

JAPAN 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.55 3.25 2.60 1.43 1.29 1.44 1.22 2.11 1.65 2.65 2.00 1.45 1.28 1.28 2.45 1.58 1.87 1.15 2.15 1.15 2.1511:00 4821 V-VAREN FUKUOKA2.65 3.05 2.65 1.42 1.33 1.42 1.28 1.85 1.85 3.10 1.95 1.47 1.35 1.35 2.75 1.70 2.10 1.22 2.40 1.22 2.4011:00 4822 JOKOHAMA FC. KOFU1.75 3.50 4.50 1.17 1.26 1.97 1.20 2.19 1.60 2.50 2.05 1.45 1.27 1.27 2.40 1.67 2.00 1.05 1.65 1.43 3.1012:00 4823 NIGATA DŽEF JUN.2.00 3.30 3.60 1.25 1.29 1.72 1.29 1.80 1.90 3.25 1.95 1.47 1.38 1.37 2.80 1.80 2.35 1.15 2.05 1.50 3.1512:00 4824 OMIJA A. M.ZELVIA2.60 3.35 2.50 1.46 1.27 1.43 1.10 2.70 1.40 1.97 2.15 1.50 1.27 1.20 2.00 1.40 1.62 1.08 1.87 1.08 1.8212:00 4825 RJUKJU KAGOŠIMA2.55 3.00 2.80 1.38 1.33 1.45 1.40 1.60 2.20 4.10 1.95 1.53 1.45 1.45 3.20 1.93 2.65 1.27 2.75 1.33 2.9512:00 4826 GIFU TOČIGI1.60 3.60 5.50 1.11 1.24 2.18 1.30 1.76 1.95 3.40 1.95 1.50 1.40 1.38 2.85 1.97 2.50 1.10 1.72 1.70 4.6012:00 4827 KAŠIVA JAMAGATA

6

Page 15: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

JAPAN 31

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

5.10 3.60 1.65 2.11 1.25 1.13 1.25 1.96 1.75 2.85 2.00 1.45 1.32 1.32 2.55 1.78 2.20 1.55 3.80 1.08 1.6510:00 4841 TOKIO M23 GIRAVANZ1.45 4.10 6.75 1.07 1.19 2.55 1.25 1.96 1.75 2.85 2.00 1.45 1.32 1.32 2.55 1.95 2.30 1.05 1.52 1.67 4.8010:00 4842 FUĐIEDA GRULA MORIOKA4.20 3.45 1.80 1.89 1.26 1.18 1.25 1.96 1.75 2.85 2.00 1.45 1.32 1.32 2.55 1.75 2.10 1.50 3.25 1.10 1.7510:00 4843 SAGAMIHARA KUSACU3.15 3.25 2.20 1.60 1.30 1.31 1.27 1.90 1.80 3.00 1.95 1.45 1.35 1.33 2.60 1.70 2.10 1.33 2.70 1.15 2.0011:00 4844 KAMATAMARE TOJAMA2.25 3.25 3.05 1.33 1.29 1.57 1.27 1.90 1.80 3.00 1.95 1.45 1.35 1.33 2.60 1.70 2.05 1.15 2.00 1.32 2.6012:00 4845 GAINARE T. BLAUBLIC2.10 3.40 3.25 1.30 1.28 1.66 1.17 2.41 1.50 2.20 2.05 1.45 1.25 1.23 2.10 1.50 1.75 1.08 1.75 1.27 2.3012:00 4846 KUMAMOTO GAMBA M23

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

JUŽNA KOREJA 31

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.45 4.00 7.00 1.06 1.20 2.55 1.27 1.90 1.80 3.00 1.95 1.45 1.35 1.33 2.60 2.00 2.35 1.05 1.55 1.72 5.2012:00 4732 DEĐON KORAIL ČANGVON1.35 4.40 9.00 1.03 1.17 2.95 1.29 1.80 1.90 3.25 1.95 1.47 1.38 1.37 2.80 2.30 2.75 1.05 1.52 2.10 7.0012:00 4733 GANGNEUNG GIMHA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KINA 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

8.50 4.70 1.33 3.00 1.15 1.04 1.18 2.29 1.55 2.35 2.05 1.45 1.25 1.25 2.15 1.80 2.05 1.70 4.90 1.01 1.3513:30 4761 ŠANGAJ ŠEN. GUJEDŽOU Z.1.90 3.35 3.90 1.21 1.28 1.80 1.30 1.76 1.95 3.40 1.95 1.50 1.40 1.38 2.85 1.90 2.45 1.18 1.97 1.55 3.4013:30 4762 NEI MONGOL HEJLONGJIANG1.45 4.30 6.25 1.08 1.18 2.55 1.17 2.41 1.50 2.20 2.05 1.45 1.25 1.23 2.10 1.62 1.95 1.02 1.40 1.45 3.6013:30 4763 ČANGČUEN KSINJIANG

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KINA 3 JUG1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

5.30 3.60 1.62 2.14 1.24 1.12 1.25 1.96 1.75 2.85 2.00 1.45 1.32 1.32 2.55 1.80 2.20 1.55 3.90 1.05 1.6509:00 4781 FUĐIAN T. GUANGKSI1.85 3.45 4.00 1.20 1.26 1.85 1.22 2.11 1.65 2.65 2.00 1.45 1.28 1.28 2.45 1.70 2.05 1.10 1.75 1.43 2.9009:00 4783 LASA ČENGTOU ŽEJANG JITENG1.75 3.50 4.50 1.17 1.26 1.97 1.27 1.90 1.80 3.00 1.95 1.45 1.35 1.33 2.60 1.82 2.25 1.10 1.72 1.55 3.5009:00 4784 NANĐING HUBEI Č.5.90 4.10 1.50 2.42 1.20 1.10 1.17 2.41 1.50 2.20 2.05 1.45 1.25 1.23 2.10 1.60 1.95 1.43 3.50 1.02 1.4209:00 4793 HAN.VU JUE ĐENGKSI19.0 8.50 1.10 5.80 1.04 1.15 2.55 1.45 2.05 2.10 1.47 1.27 1.22 2.00 2.55 2.75 2.45 8.50 1.1510:00 4785 JUNAN KUNLU ŠUZOU ĐINFU2.25 3.15 3.15 1.31 1.31 1.58 1.30 1.76 1.95 3.40 1.95 1.50 1.40 1.38 2.85 1.80 2.30 1.20 2.25 1.37 2.8510:30 4787 VUHAN TT SIČUAN J.1.22 6.00 10.5 1.01 1.09 3.80 1.20 2.19 1.60 2.45 2.05 1.45 1.27 1.27 2.35 2.35 2.60 1.02 1.32 2.15 6.0013:30 4786 KUNŠAN HUNAN

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KINA 3 SEVER1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.22 6.25 10.0 1.02 1.09 3.85 1.17 2.41 1.50 2.15 2.05 1.45 1.25 1.23 2.05 2.10 2.35 1.27 1.95 5.3009:00 4782 ĆINGDAO RL ŠANKSI M.4.00 3.35 1.87 1.82 1.27 1.20 1.29 1.80 1.90 3.25 1.95 1.47 1.38 1.37 2.80 1.88 2.40 1.53 3.40 1.13 1.8709:00 4788 JANBIAN B. ĆINGDAO1.33 4.70 8.50 1.04 1.15 3.00 1.25 1.96 1.75 2.85 2.00 1.45 1.32 1.32 2.55 2.05 2.40 1.05 1.45 1.90 5.9009:00 4794 JIANGSU J. INER MONGOLIA9.50 6.25 1.23 3.75 1.09 1.03 1.10 2.70 1.40 1.95 2.15 1.50 1.27 1.20 1.97 1.80 2.00 1.77 4.50 1.2009:30 4789 DALIJEN ŠENJANG U.1.45 4.20 6.50 1.08 1.19 2.55 1.18 2.29 1.55 2.35 2.05 1.45 1.25 1.25 2.15 1.65 1.98 1.02 1.42 1.50 3.9010:00 4790 HEBEI ELITE JINČUAN2.20 3.35 3.05 1.33 1.28 1.60 1.18 2.29 1.55 2.35 2.05 1.45 1.25 1.25 2.15 1.53 1.75 1.12 1.82 1.25 2.3010:00 4791 PEKING BIT BAODING1.33 4.70 8.50 1.04 1.15 3.00 1.20 2.19 1.60 2.50 2.05 1.45 1.27 1.27 2.40 1.88 2.15 1.02 1.37 1.77 5.1013:30 4792 ZIBO CUJU ĐILIN BAIĐIJA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KOLUMBIJA 1 - KLAUSURA1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.15 3.00 3.50 1.25 1.33 1.62 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.10 2.90 1.27 2.55 1.57 3.9922:00 1274 KUKUTA BUKARAMANGA1.70 3.30 5.30 1.12 1.29 2.03 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.25 2.95 1.20 2.10 1.83 5.8023:55 1275 CPD JUNIOR U.MAGDALENA2.15 3.00 3.50 1.25 1.33 1.62 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.10 2.90 1.27 2.55 1.57 3.9923:55 1276 AGVILAS ENVIGATO2.85 2.90 2.60 1.44 1.36 1.37 1.43 1.53 2.35 4.50 1.95 1.55 1.48 1.48 3.40 2.00 2.85 1.38 3.10 1.30 2.9002:00 1277 CD SANTA FE MILONARIOS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KOLUMBIJA 2 - KLAUSURA1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.80 3.30 4.50 1.16 1.29 1.90 1.40 1.60 2.20 4.10 1.95 1.53 1.45 1.45 3.20 2.05 2.70 1.18 2.05 1.60 4.4021:30 1284 FORTALEZA R.SAN ANDRES

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KOSTARIKA 1 - APERTURA1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.60 3.80 5.20 1.13 1.22 2.20 1.17 2.41 1.50 2.20 2.05 1.45 1.25 1.23 2.10 1.55 1.90 1.03 1.47 1.40 3.2003:30 1781 SAN KARLOS GVADALUPE FC1.55 3.90 5.60 1.11 1.21 2.30 1.22 2.11 1.65 2.65 2.00 1.45 1.28 1.28 2.45 1.75 2.10 1.05 1.55 1.60 3.8004:00 1782 CS HEREDIANO ZELEDON

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KOSTARIKA 2 - APERTURA1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.30 5.30 8.00 1.04 1.12 3.15 1.17 2.41 1.50 2.15 2.05 1.45 1.25 1.80 2.05 1.01 1.30 1.70 4.4023:00 1791 KARMELITA BARIO MEKSIKO

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

MEKSIKO - KUPpo grupama 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

19X

202

21

PRVO POLUVREME

1-1

71-X

221-2

23X-1

8X-X

24X-2

252-1

262-X

272-2

9

POLUVREME KRAJ

1

55X

572

56

VIŠE GOLOVA

3.80 3.30 1.95 1.77 1.29 1.23 3.80 2.05 2.85 6.25 15.0 30.0 9.00 4.80 4.70 45.0 15.0 3.10 3.30 3.10 2.0502:00 1721 OAKSAKA TOLUKA

7

Page 16: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

MEKSIKO - KUPpo grupama 2+

3833+

34+

40-2

52-3

6

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

2+

5202+&GG

614

TIM 1 DAJEGOL

2+

5242+&GG

615

TIM 2 DAJEGOL

GG

517GG3+

5741GG

6012GG

602

OBA TIMA DAJU GOL

1&3+

5611&2+

5701&GG

6922&3+

5622&2+

5712&GG

693

MOZZART KOMBINAZZIJE

1.38 2.15 3.90 1.62 1.95 1.43 3.15 3.60 4.60 2.15 3.60 1.95 2.60 5.20 3.80 6.25 5.60 7.25 3.45 2.50 4.1002:00 1721 OAKSAKA TOLUKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

NEMAČKA 4 BAVARIJA1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.87 3.70 3.25 1.24 1.19 1.73 1.15 2.15 1.55 2.35 2.00 1.42 1.22 1.22 2.15 1.57 1.85 1.08 1.67 1.25 2.4014:00 3133 BURGHAUZEN AUGZBURG II2.65 3.05 2.65 1.42 1.33 1.42 1.17 2.41 1.50 2.20 2.05 1.45 1.25 1.23 2.10 1.50 1.70 1.10 2.00 1.10 2.0014:00 3134 AHŠTAT BAJRUT1.67 3.60 4.90 1.14 1.25 2.08 1.18 2.29 1.55 2.35 2.05 1.45 1.25 1.25 2.15 1.62 1.97 1.05 1.57 1.43 3.1514:00 3135 GROJTER II ILERTIŠEN2.45 3.30 2.70 1.41 1.28 1.49 1.15 2.55 1.45 2.10 2.10 1.47 1.27 1.22 2.05 1.45 1.67 1.10 1.85 1.10 1.9714:00 3136 ŠALDING AŠAFENBURG1.45 4.20 6.50 1.08 1.19 2.55 1.18 2.29 1.55 2.35 2.05 1.45 1.25 1.25 2.15 1.65 1.98 1.02 1.42 1.50 3.9014:00 3137 ŠVEJNFURT MEMINGEN1.22 6.25 10.0 1.02 1.09 3.85 1.07 3.20 1.30 1.70 2.30 1.53 1.27 1.17 1.80 1.67 1.87 1.15 1.62 3.9014:00 3138 TURKUČU ROZENHAJM3.00 3.30 2.25 1.57 1.29 1.34 1.20 2.19 1.60 2.50 2.05 1.45 1.27 1.27 2.40 1.55 1.82 1.28 2.35 1.12 1.9016:00 3139 AUBŠTADT NIRNBERG II

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

NEMAČKA 4 JUGOZAPAD1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.47 4.10 6.25 1.08 1.19 2.48 1.18 2.29 1.55 2.35 2.05 1.45 1.25 1.25 2.15 1.63 1.98 1.02 1.42 1.50 3.8014:00 3162 ALEN RV KOBLENC1.95 3.70 3.00 1.28 1.18 1.66 1.18 2.06 1.60 2.50 2.00 1.42 1.25 1.25 2.40 1.57 1.90 1.10 1.77 1.28 2.3514:00 3163 BAJERN AL. MAJNC II3.10 3.70 1.92 1.69 1.19 1.26 1.20 1.98 1.65 2.65 1.95 1.42 1.25 1.25 2.45 1.62 1.95 1.28 2.45 1.10 1.7714:00 3164 BALINGER STEJNBAH1.90 3.70 3.15 1.26 1.19 1.70 1.15 2.15 1.55 2.35 2.00 1.42 1.22 1.22 2.15 1.55 1.85 1.08 1.72 1.25 2.3514:00 3165 ELFERZBERG HOMBURG3.15 3.70 1.90 1.70 1.19 1.26 1.15 2.15 1.55 2.35 2.00 1.42 1.22 1.22 2.15 1.55 1.85 1.25 2.35 1.08 1.7214:00 3166 GISEN ASTORIA1.25 5.70 9.50 1.10 3.55 1.15 2.55 1.45 2.05 2.10 1.47 1.27 1.22 2.00 1.90 2.10 1.25 1.92 4.8014:00 3167 OFENBAH PIRMAZEN1.27 5.50 9.00 1.03 1.11 3.40 1.08 2.90 1.35 1.87 2.25 1.52 1.27 1.18 1.90 1.65 1.85 1.20 1.60 3.9914:00 3168 SARBRIKEN HOFENHAJM II

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

NEMAČKA 4 SEVER1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.05 3.35 3.40 1.27 1.28 1.69 1.22 2.11 1.65 2.65 2.00 1.45 1.28 1.28 2.45 1.60 1.92 1.13 1.87 1.37 2.6514:00 3191 LIBEK FLENSBURG2.30 3.25 2.95 1.35 1.29 1.55 1.23 2.03 1.70 2.70 2.00 1.45 1.32 1.30 2.50 1.60 1.93 1.15 2.00 1.28 2.4514:00 3192 VERDER II OLDENBURG4.00 3.60 1.80 1.89 1.24 1.20 1.10 2.70 1.40 1.97 2.15 1.50 1.27 1.20 2.00 1.42 1.65 1.28 2.40 1.03 1.5016:00 3193 DROHTERSEN VOLFZBURG II2.65 3.70 2.15 1.54 1.19 1.36 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.35 1.50 1.07 1.80 1.05 1.6016:00 3194 JEDELOH HOLŠT.KIL II

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

NEMAČKA 4 ZAPAD1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

3.10 3.70 1.92 1.69 1.19 1.26 1.20 1.98 1.65 2.65 1.95 1.42 1.25 1.25 2.45 1.62 1.95 1.28 2.45 1.10 1.7714:00 3252 AHEN RODINHAUZEN2.60 3.05 2.70 1.40 1.32 1.43 1.29 1.80 1.90 3.25 1.95 1.47 1.38 1.37 2.80 1.72 2.20 1.22 2.45 1.25 2.5514:00 3253 BERGIŠ GLADB. LIPŠTAD1.28 5.30 9.00 1.03 1.12 3.30 1.15 2.55 1.45 2.05 2.10 1.47 1.27 1.22 2.00 1.82 2.05 1.27 1.77 4.6014:00 3254 DORTMUND II HOMBERG3.50 3.40 2.00 1.72 1.27 1.26 1.20 2.19 1.60 2.50 2.05 1.45 1.27 1.27 2.40 1.55 1.87 1.33 2.60 1.10 1.8014:00 3255 FORTUNA D.II FERL2.10 3.30 3.30 1.28 1.28 1.65 1.23 2.03 1.70 2.70 2.00 1.45 1.32 1.30 2.50 1.63 1.97 1.13 1.87 1.33 2.6514:00 3256 FORTUNA KELN BONER3.50 3.40 2.00 1.72 1.27 1.26 1.20 2.19 1.60 2.50 2.05 1.45 1.27 1.27 2.40 1.55 1.87 1.33 2.60 1.10 1.8014:00 3257 LOTE OBERHAUZEN3.60 3.45 1.95 1.76 1.26 1.25 1.18 2.29 1.55 2.35 2.05 1.45 1.25 1.25 2.15 1.58 1.82 1.35 2.55 1.10 1.7514:00 3258 HALTERN KELN II2.15 3.25 3.25 1.29 1.29 1.63 1.27 1.90 1.80 3.00 1.95 1.45 1.35 1.33 2.60 1.70 2.10 1.15 1.97 1.35 2.7514:00 3259 VUPERTALER VATENŠAJD

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

NORVEŠKA 1 W1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.20 5.60 9.50 1.07 3.50 1.15 2.15 1.55 2.30 2.00 1.42 1.22 1.22 2.10 2.25 2.50 1.01 1.25 1.97 5.4014:00 5681 LSK KVINER W ORN W1.33 4.40 7.50 1.02 1.13 2.75 1.25 1.80 1.80 3.00 1.92 1.42 1.32 1.30 2.60 2.10 2.45 1.05 1.47 1.80 5.5015:00 5682 ARNA BJORN.W STABEK W2.50 3.25 2.50 1.41 1.25 1.41 1.20 1.98 1.65 2.65 1.95 1.42 1.25 1.25 2.45 1.55 1.85 1.15 2.10 1.15 2.1015:00 5683 KOLBOT W ROA W6.25 4.30 1.38 2.55 1.13 1.04 1.15 2.15 1.55 2.35 2.00 1.42 1.22 1.22 2.15 1.67 1.97 1.50 3.80 1.02 1.3715:00 5684 FART W AVALDSNES W2.15 3.70 2.65 1.36 1.19 1.54 1.20 1.98 1.65 2.65 1.95 1.42 1.25 1.25 2.45 1.57 1.87 1.13 1.90 1.15 2.2015:00 5685 VOLERENGA W KLEP W4.30 3.90 1.60 2.05 1.17 1.13 1.20 1.98 1.65 2.65 1.95 1.42 1.25 1.25 2.45 1.70 2.00 1.48 3.10 1.05 1.5716:00 5686 LIN W SANDVIKEN W

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

NORVEŠKA 3 A1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.25 3.70 2.50 1.40 1.18 1.49 1.15 2.25 1.50 2.20 2.00 1.42 1.22 1.20 2.10 1.47 1.67 1.10 1.80 1.10 1.9513:00 5662 VIDAR BRATVAG1.50 4.40 4.50 1.12 1.13 2.22 1.05 2.90 1.30 1.80 2.25 1.50 1.25 1.15 1.85 1.40 1.52 1.30 1.23 2.3516:00 5661 STJORDALS MOS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

NORVEŠKA 3 B1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.50 3.70 2.25 1.49 1.18 1.40 1.13 2.37 1.45 2.10 2.05 1.45 1.25 1.20 2.05 1.42 1.65 1.10 1.87 1.10 1.7516:00 5671 BERUM ĆELSOS2.10 3.70 2.70 1.34 1.18 1.56 1.08 2.50 1.40 1.97 2.10 1.47 1.25 1.18 2.00 1.37 1.60 1.05 1.62 1.10 1.9016:00 5672 OD GRENLAN.II ELVERUM

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

PANAMA 1 - APERTURA1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.60 2.95 2.85 1.38 1.36 1.45 1.50 1.35 2.70 5.30 1.92 1.60 1.55 1.52 3.80 2.10 2.95 1.40 3.20 1.40 3.2023:00 1433 SAN MIGELITO KOST.DEL ESTE

8

Page 17: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

PERU 1 - KLAUSURA1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.55 3.80 5.90 1.10 1.23 2.31 1.27 1.90 1.80 3.00 1.95 1.45 1.35 1.33 2.60 1.90 2.30 1.05 1.62 1.70 4.5022:30 1682 SPORT HU. KAHAMARKA1.12 7.50 18.0 1.05 5.20 1.10 2.70 1.40 1.95 2.15 1.50 1.27 1.20 1.97 2.20 2.40 1.15 2.35 7.0000:45 1683 MELGAR MOLINOS2.50 3.20 2.70 1.40 1.30 1.46 1.28 1.85 1.85 3.10 1.95 1.47 1.35 1.35 2.75 1.70 2.10 1.20 2.35 1.22 2.5003:00 1684 SPORT BOJS DEP.MUNISIPAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

POLJSKA 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.05 3.25 3.50 1.26 1.29 1.69 1.30 1.76 1.95 3.40 1.95 1.50 1.40 1.38 2.85 1.82 2.40 1.18 2.10 1.48 3.1514:45 3462 ČOJNIČANKA STOMIL2.75 3.00 2.60 1.43 1.34 1.39 1.35 1.69 2.05 3.70 1.95 1.52 1.42 1.40 3.00 1.83 2.45 1.28 2.70 1.25 2.6518:00 3463 VIGRI S. P.NIEPOLOMIC2.60 3.00 2.75 1.39 1.34 1.43 1.33 1.72 2.00 3.50 1.95 1.50 1.40 1.40 2.90 1.78 2.35 1.25 2.55 1.27 2.6519:10 3464 SANDEĆA JASTRZEBJE

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

PRIJATELJSKEtrening kampovi (2*45 ili 2*40 min.) 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

19X

202

21

PRVO POLUVREME

1-1

71-X

221-2

23X-1

8X-X

24X-2

252-1

262-X

272-2

9

POLUVREME KRAJ

1

55X

572

56

VIŠE GOLOVA

1.25 5.40 7.75 1.02 1.08 3.15 1.50 2.80 7.75 1.65 20.0 65.0 4.10 8.00 16.0 22.0 19.0 12.0 3.10 3.60 1.9010:00 6917 TARSKO SELO ŠTRUMSKA2.45 3.50 2.40 1.44 1.21 1.42 3.10 2.05 3.05 3.80 13.0 28.0 5.70 5.40 5.70 28.0 13.0 3.70 3.25 3.25 1.9711:00 6918 ŠEVARDENI DILA GORI3.80 3.80 1.70 1.90 1.17 1.17 3.70 2.30 2.20 5.50 14.0 25.0 10.0 6.00 4.40 37.0 14.0 2.50 3.10 3.40 1.9712:00 6919 PATHUM JUN BANGKOK JUN.1.65 3.80 4.10 1.15 1.18 1.97 2.15 2.30 4.00 2.45 14.0 40.0 4.20 6.00 10.5 27.0 14.0 5.90 3.20 3.30 1.9713:00 6920 PJUNIK NOAH2.00 3.70 2.90 1.30 1.18 1.63 2.60 2.15 3.25 3.10 13.0 33.0 4.80 5.80 6.50 27.0 13.0 4.60 3.20 3.30 1.9715:00 6912 BREŠA FROZINONE1.90 3.70 3.15 1.26 1.19 1.70 2.50 2.30 3.35 2.90 13.0 32.0 4.60 6.25 7.25 27.0 13.0 5.00 3.10 3.60 1.9016:00 6915 KLUŽ KARPATI2.90 3.70 2.00 1.63 1.18 1.30 3.25 2.20 2.60 4.60 13.0 27.0 6.50 5.90 4.80 32.0 13.0 3.10 3.10 3.40 1.9716:30 6913 OLIMPIK D. KOLOS K.1.27 5.00 8.00 1.01 1.10 3.05 1.58 2.55 6.75 1.72 22.0 65.0 3.80 6.75 16.0 23.0 19.0 13.0 3.20 3.30 1.9718:00 6914 KAJSERI ADANA4.40 3.80 1.60 2.04 1.17 1.13 4.00 2.05 2.25 6.50 15.0 27.0 10.5 5.50 3.90 60.0 16.0 2.45 3.25 3.15 2.0018:00 6916 KOZENCA LEČE

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

PRIJATELJSKEtrening kampovi (2*45 ili 2*40 min.) 2+

3833+

34+

40-2

52-3

6

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

2+

5202+&GG

614

TIM 1 DAJEGOL

2+

5242+&GG

615

TIM 2 DAJEGOL

GG

517GG3+

5741GG

6012GG

602

OBA TIMA DAJU GOL

1&3+

5611&2+

5701&GG

6922&3+

5622&2+

5712&GG

693

MOZZART KOMBINAZZIJE

1.15 1.50 2.15 2.25 2.00 1.20 2.05 1.27 2.30 4.30 4.20 1.97 2.15 4.40 3.50 1.60 1.32 2.60 9.50 9.50 12.010:00 6917 TARSKO SELO ŠTRUMSKA1.25 1.80 3.00 1.80 1.92 1.30 2.60 2.20 3.00 2.15 2.90 1.62 1.97 4.20 3.20 3.80 3.20 4.60 3.70 3.10 4.4011:00 6918 ŠEVARDENI DILA GORI1.18 1.60 2.50 2.06 2.00 1.25 2.40 2.70 2.95 1.60 2.30 1.65 1.97 3.80 3.05 5.10 4.40 5.70 2.35 1.92 3.1012:00 6919 PATHUM JUN BANGKOK JUN.1.20 1.70 2.70 1.91 1.95 1.27 2.50 1.62 2.55 3.10 3.35 1.72 2.05 4.20 3.25 2.35 1.87 3.10 5.60 5.30 6.5013:00 6920 PJUNIK NOAH1.20 1.70 2.70 1.91 1.95 1.27 2.50 1.87 2.60 2.40 3.00 1.60 1.97 4.00 3.05 3.00 2.40 3.60 4.20 3.50 4.9015:00 6912 BREŠA FROZINONE1.15 1.55 2.35 2.15 2.00 1.22 2.15 1.72 2.30 2.35 2.70 1.55 1.85 3.60 2.80 2.55 2.15 3.25 4.20 3.70 4.9016:00 6915 KLUŽ KARPATI1.20 1.65 2.65 1.98 1.95 1.25 2.45 2.35 2.85 1.82 2.50 1.57 1.90 3.80 3.00 4.20 3.45 4.80 2.90 2.35 3.5016:30 6913 OLIMPIK D. KOLOS K.1.20 1.70 2.65 1.91 1.95 1.27 2.45 1.37 2.80 5.40 5.60 2.15 2.50 5.60 4.40 1.85 1.45 3.00 12.0 11.0 15.018:00 6914 KAJSERI ADANA1.30 2.00 3.50 1.64 1.92 1.37 2.90 3.90 4.60 1.75 3.15 1.95 2.45 5.40 3.80 6.25 6.50 8.00 2.60 2.00 3.6018:00 6916 KOZENCA LEČE

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

REP. IRSKA - KUPčetvrtfinale - jedan meč 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.50 4.00 6.00 1.09 1.20 2.40 1.18 2.29 1.55 2.35 2.05 1.45 1.25 1.25 2.15 1.63 1.98 1.03 1.45 1.47 3.7020:45 2632 SLIGO UCD

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

RUMUNIJA 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

10.5 6.50 1.20 4.00 1.08 1.01 1.08 2.90 1.35 1.87 2.25 1.52 1.27 1.18 1.90 1.72 1.93 1.72 4.50 1.1810:00 4521 SPORTUL S. DUNAREA7.25 4.40 1.40 2.70 1.17 1.06 1.20 2.19 1.60 2.50 2.05 1.45 1.27 1.27 2.40 1.75 2.10 1.65 4.50 1.03 1.4210:00 4548 PANDURI GLORIA B.1.50 4.00 6.00 1.09 1.20 2.40 1.20 2.19 1.60 2.50 2.05 1.45 1.27 1.27 2.40 1.70 2.05 1.03 1.47 1.52 3.9010:00 4549 KON.KIJAŽNA REŠICA1.55 3.80 5.90 1.10 1.23 2.31 1.27 1.90 1.80 3.00 1.95 1.45 1.35 1.33 2.60 1.90 2.30 1.05 1.62 1.70 4.5010:00 4551 SPORTING TM POLITEHNIKA3.80 3.40 1.90 1.79 1.27 1.22 1.25 1.96 1.75 2.85 2.00 1.45 1.32 1.32 2.55 1.75 2.10 1.45 3.00 1.10 1.8512:30 4539 DAKO-GETIKA SCM PITESTI1.50 3.90 6.25 1.08 1.21 2.40 1.23 2.03 1.70 2.70 2.00 1.45 1.32 1.30 2.50 1.85 2.25 1.05 1.52 1.60 4.4016:15 4552 RAPID BUK. ENERGETIKANUL4.10 3.40 1.85 1.86 1.27 1.20 1.28 1.85 1.85 3.10 1.95 1.47 1.35 1.35 2.75 1.83 2.30 1.53 3.35 1.10 1.8218:45 4538 RIPENSIA PETROLUL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

RUSIJA 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.90 3.30 4.00 1.21 1.29 1.81 1.40 1.60 2.20 4.10 1.95 1.53 1.45 1.45 3.20 2.00 2.65 1.20 2.15 1.55 3.9014:00 4332 ČERTANOVO M. NEFTEHIMIK1.80 3.30 4.50 1.16 1.29 1.90 1.42 1.55 2.30 4.30 1.95 1.55 1.48 1.47 3.35 2.15 2.80 1.18 2.10 1.70 4.6014:00 4333 NIŽ. NOVGOROD ARMAVIR2.40 2.80 3.25 1.29 1.38 1.50 1.53 1.41 2.70 5.30 1.95 1.63 1.58 1.55 3.80 2.15 3.00 1.40 2.95 1.55 3.9014:00 4334 ŠINJIK TOMSK2.20 3.25 3.15 1.31 1.30 1.60 1.28 1.85 1.85 3.10 1.95 1.47 1.35 1.35 2.75 1.73 2.20 1.15 2.05 1.35 2.7515:00 4335 SPARTAK M.II KRASNODAR II2.60 2.85 2.90 1.36 1.37 1.44 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.05 2.90 1.32 3.00 1.45 3.3016:00 4336 MORDOVIJA LUČ V.2.20 3.00 3.45 1.27 1.34 1.60 1.43 1.53 2.35 4.50 1.95 1.55 1.48 1.48 3.40 2.05 2.85 1.27 2.50 1.50 3.6017:00 4337 FAKEL JENISEJ3.70 3.00 2.10 1.66 1.34 1.24 1.43 1.53 2.35 4.50 1.95 1.55 1.48 1.48 3.40 2.05 2.85 1.62 3.90 1.25 2.4018:00 4338 ČAJKA P. ROTOR

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

RUSIJA 3 JUG1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.05 3.20 3.60 1.25 1.31 1.69 1.35 1.69 2.05 3.70 1.95 1.52 1.42 1.40 3.00 1.92 2.55 1.20 2.15 1.53 3.3514:30 4369 LEGION D. INTER Č.1.55 3.80 5.80 1.10 1.22 2.30 1.25 1.96 1.75 2.85 2.00 1.45 1.32 1.32 2.55 1.85 2.25 1.05 1.60 1.60 4.3015:00 4370 ALANIJA MAHAČKALA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SEVERNA IRSKA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

9

Page 18: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SEVERNA IRSKA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.30 5.30 8.00 1.04 1.12 3.15 1.07 3.20 1.30 1.70 2.30 1.53 1.27 1.17 1.80 1.62 1.80 1.20 1.47 3.4516:00 2652 BALIMEN JUN. VARENPOINT7.00 4.40 1.40 2.70 1.17 1.06 1.15 2.55 1.45 2.10 2.10 1.47 1.27 1.22 2.05 1.58 1.90 1.50 3.70 1.01 1.3216:00 2653 INSTITUTE KRUSADERS2.25 3.35 2.95 1.35 1.28 1.57 1.15 2.55 1.45 2.10 2.10 1.47 1.27 1.22 2.05 1.45 1.67 1.10 1.75 1.15 2.0516:00 2654 GLENTORAN LARN2.10 3.70 2.70 1.34 1.18 1.56 1.15 2.25 1.50 2.20 2.00 1.42 1.22 1.20 2.10 1.47 1.72 1.08 1.75 1.13 2.0016:00 2655 KOLEREJN DANGANON2.90 3.70 2.00 1.63 1.18 1.30 1.15 2.25 1.50 2.20 2.00 1.42 1.22 1.20 2.10 1.47 1.72 1.15 2.10 1.08 1.7216:00 2656 KLIFTONVIL LINFILD

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SEVERNA IRSKA 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1-1

72-2

9

45/90

11

60522

606

DUPLAPOBEDA

0-2

53+

34+

42+pp

34

UKUPNO GOLOVA

1&3+

5611&2+

570

MOZZARTKMB

1+

5112+

512

TIM 1 PP

1+

5142+

515

TIM 2 PP

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

da

203

Slobodna igra

t1 2+

520

TIMDAJE

2.75 3.30 2.40 4.40 3.80 8.00 7.00 2.29 1.55 2.35 2.15 3.60 3.20 1.82 6.25 1.77 5.50 1.53 1.75 2.1516:00 8778 KNOCKBREDA VELDERS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SLOVAČKA 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.35 3.80 2.40 1.45 1.19 1.47 1.04 3.20 1.25 1.70 2.30 1.55 1.27 1.13 1.80 1.30 1.37 1.05 1.55 1.05 1.5710:30 4428 RUŽEMBEROK II ŽILINA II2.45 3.45 2.45 1.43 1.23 1.43 1.22 1.85 1.75 2.85 1.95 1.42 1.30 1.30 2.55 1.60 1.92 1.18 2.15 1.18 2.1516:00 4422 PUHOV PAR.BARDJEJOV1.95 3.70 3.00 1.28 1.18 1.66 1.22 1.85 1.75 2.85 1.95 1.42 1.30 1.30 2.55 1.67 2.05 1.13 1.90 1.27 2.5516:00 4423 TATRAN LIPTOV KOMARNO1.72 3.80 3.70 1.18 1.17 1.87 1.20 1.91 1.70 2.70 1.95 1.42 1.30 1.27 2.50 1.72 2.05 1.08 1.67 1.43 2.8516:00 4424 KOŠICE FC STK ŠAMORIN1.75 3.80 3.60 1.20 1.18 1.85 1.20 1.98 1.65 2.65 1.95 1.42 1.25 1.25 2.45 1.70 2.00 1.08 1.67 1.38 2.7018:00 4425 POPRAD DUBNICA2.25 3.60 2.55 1.38 1.20 1.49 1.22 1.85 1.75 2.85 1.95 1.42 1.30 1.30 2.55 1.62 1.95 1.15 1.97 1.20 2.2519:00 4426 SKALICA BISTRICA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SLOVENIJA 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.85 3.70 3.30 1.23 1.19 1.74 1.20 1.91 1.70 2.70 1.95 1.42 1.30 1.27 2.50 1.70 2.00 1.10 1.77 1.33 2.6516:00 1911 NOVA GORICA KRŠKO2.45 3.70 2.30 1.47 1.19 1.42 1.15 2.15 1.55 2.35 2.00 1.42 1.22 1.22 2.15 1.50 1.72 1.13 1.95 1.13 1.8716:30 1912 BREŽICE DOB2.45 3.50 2.40 1.44 1.21 1.42 1.15 2.15 1.55 2.35 2.00 1.42 1.22 1.22 2.15 1.50 1.72 1.13 1.95 1.13 1.9216:30 1913 BELTINCI DRAVA4.60 4.20 1.52 2.20 1.14 1.12 1.13 2.37 1.45 2.10 2.05 1.45 1.25 1.20 2.05 1.50 1.80 1.35 2.80 1.02 1.4016:30 1914 JADRAN DEKANI RADOMLJE1.65 4.00 3.90 1.17 1.16 1.97 1.13 2.37 1.45 2.10 2.05 1.45 1.25 1.20 2.05 1.45 1.72 1.03 1.45 1.30 2.5016:30 1915 LENDAVA BILJE1.75 3.80 3.60 1.20 1.18 1.85 1.15 2.25 1.50 2.20 2.00 1.42 1.22 1.20 2.10 1.52 1.82 1.05 1.57 1.30 2.4516:30 1916 KRKA FUŽINAR

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠKOTSKA - ČELENDŽ KUPšesnaestina finala - jedan meč 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

3.70 3.35 1.95 1.76 1.28 1.23 1.29 1.80 1.90 3.25 1.95 1.47 1.38 1.37 2.80 1.82 2.40 1.53 3.20 1.15 2.0014:00 2489 ERDRI BOHEMIANS D.4.30 3.60 1.75 1.96 1.24 1.18 1.10 2.70 1.40 1.97 2.15 1.50 1.27 1.20 2.00 1.42 1.65 1.30 2.55 1.03 1.5016:00 2482 FORMATIN GLENAVON2.00 3.35 3.50 1.25 1.27 1.71 1.28 1.85 1.85 3.10 1.95 1.47 1.35 1.35 2.75 1.75 2.25 1.15 2.00 1.48 3.0016:00 2483 DANFERMLAJN ALOA1.70 3.50 4.80 1.14 1.26 2.02 1.25 1.96 1.75 2.85 2.00 1.45 1.32 1.32 2.55 1.78 2.20 1.08 1.67 1.53 3.6016:00 2484 DANDI JUN. ARBROUT4.80 3.50 1.70 2.02 1.26 1.14 1.20 2.19 1.60 2.50 2.05 1.45 1.27 1.27 2.40 1.67 2.00 1.45 3.25 1.05 1.6016:00 2485 STENHAUS NJU SEJNTS2.55 3.35 2.55 1.45 1.27 1.45 1.08 2.90 1.35 1.92 2.25 1.52 1.27 1.18 1.95 1.37 1.53 1.07 1.77 1.07 1.7716:00 2486 S.MIREN M21 STIRLING2.70 3.20 2.50 1.46 1.30 1.40 1.25 1.96 1.75 2.85 2.00 1.45 1.32 1.32 2.55 1.62 1.95 1.20 2.35 1.18 2.2016:00 2487 REJT FALKIRK3.25 3.25 2.15 1.63 1.29 1.29 1.27 1.90 1.80 3.00 1.95 1.45 1.35 1.33 2.60 1.70 2.10 1.35 2.75 1.15 1.9716:00 2488 KLAJD KVIN OF S.3.40 3.35 2.05 1.69 1.28 1.27 1.22 2.11 1.65 2.65 2.00 1.45 1.28 1.28 2.45 1.60 1.92 1.37 2.65 1.13 1.8716:00 2490 MONTROUZ PARTIK1.65 3.60 5.10 1.13 1.25 2.11 1.23 2.03 1.70 2.70 2.00 1.45 1.32 1.30 2.50 1.75 2.10 1.05 1.62 1.53 3.7016:00 2491 REKSAM EJR JUN.5.40 4.00 1.55 2.30 1.20 1.12 1.15 2.55 1.45 2.10 2.10 1.47 1.27 1.22 2.05 1.52 1.82 1.35 3.15 1.02 1.4216:00 2492 KELTI HARTS SOLIHAL2.00 3.35 3.50 1.25 1.27 1.71 1.22 2.11 1.65 2.65 2.00 1.45 1.28 1.28 2.45 1.60 1.92 1.10 1.82 1.38 2.7016:00 2493 INVERNIS MORTON2.05 3.35 3.40 1.27 1.28 1.69 1.23 2.03 1.70 2.70 2.00 1.45 1.32 1.30 2.50 1.65 1.97 1.13 1.87 1.40 2.7018:15 2494 KONAHS KOV

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠKOTSKA 31

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.40 3.20 2.85 1.37 1.30 1.51 1.27 1.90 1.80 3.00 1.95 1.45 1.35 1.33 2.60 1.65 2.00 1.18 2.15 1.25 2.5016:00 2395 FORFAR IST FAJF

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠPANIJA 1 Wprvo kolo 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.90 3.70 2.00 1.63 1.18 1.30 1.20 1.98 1.65 2.65 1.95 1.42 1.25 1.25 2.45 1.57 1.90 1.27 2.35 1.10 1.8211:00 8757 SEVILJA W TENERIFE W13.0 7.00 1.12 4.50 1.03 1.08 2.50 1.40 1.95 2.10 1.47 1.25 1.18 1.97 2.15 2.35 1.95 5.50 1.1517:00 8758 S.UELVA W ATL.MADRID W

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠPANIJA 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

19X

202

21

PRVO POLUVREME

1-1

71-X

221-2

23X-1

8X-X

24X-2

252-1

262-X

272-2

9

POLUVREME KRAJ

1

55X

572

56

VIŠE GOLOVA

1.90 3.30 4.00 1.21 1.29 1.81 2.80 2.05 3.80 3.05 15.0 45.0 4.50 4.80 9.50 30.0 16.0 6.75 3.30 3.10 2.0516:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE2.75 2.70 2.90 1.36 1.41 1.40 3.45 1.90 3.45 4.70 15.0 40.0 6.00 4.10 6.25 38.0 15.0 5.00 3.30 3.05 2.0518:00 4033 MALAGA ALMERIJA2.25 3.00 3.30 1.29 1.34 1.57 3.15 1.97 3.50 3.70 15.0 40.0 5.20 4.50 7.25 33.0 15.0 5.60 3.30 3.05 2.0520:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA2.05 3.05 3.80 1.23 1.33 1.69 2.95 2.00 3.70 3.35 15.0 45.0 4.70 4.40 9.00 33.0 16.0 6.25 3.30 3.05 2.0520:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA2.15 3.10 3.40 1.27 1.32 1.62 2.95 2.00 3.50 3.50 15.0 40.0 5.00 5.00 8.00 30.0 15.0 5.50 3.30 3.10 2.0521:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠPANIJA 22+

3833+

34+

45+

157+

160-1

130-2

50-3

452-3

62-4

3842-5

5283-5

5294-6

14

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

1+

392+

40

UKUPNOGOLOVA II

POLUVREME

GG

517GG3+

5741GG

6012GG

602

OBA TIMA DAJU GOL

1.38 2.15 3.90 8.00 50.0 2.80 1.62 1.17 1.95 1.53 1.43 2.25 4.40 1.43 3.15 1.30 2.35 1.98 2.60 5.40 3.9016:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE1.48 2.50 4.90 10.0 85.0 2.45 1.47 1.10 1.95 1.60 1.53 2.60 5.50 1.52 3.50 1.35 2.60 2.05 2.90 5.90 4.4018:00 4033 MALAGA ALMERIJA

10

Page 19: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠPANIJA 22+

3833+

34+

45+

157+

160-1

130-2

50-3

452-3

62-4

3842-5

5283-5

5294-6

14

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

1+

392+

40

UKUPNOGOLOVA II

POLUVREME

GG

517GG3+

5741GG

6012GG

602

OBA TIMA DAJU GOL

1.42 2.30 4.30 9.00 65.0 2.60 1.55 1.14 1.95 1.55 1.48 2.40 4.90 1.47 3.35 1.32 2.50 2.00 2.80 5.60 4.1020:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA1.43 2.35 4.50 9.50 75.0 2.60 1.53 1.13 1.95 1.55 1.48 2.45 5.00 1.48 3.40 1.33 2.55 2.15 2.85 5.80 4.2020:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA1.35 2.05 3.70 7.50 45.0 2.90 1.69 1.19 1.95 1.52 1.42 2.15 4.00 1.40 3.00 1.28 2.25 1.87 2.50 4.80 3.6021:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠPANIJA 21+

5192+

5203+

7582+&GG

614

TIM 1 DAJE GOL

1+

5232+

5243+

7592+&GG

615

TIM 2 DAJE GOL

1+

5112+

512

TIM 1 UKUPNOGOLOVA PP

1+

5142+

515

TIM 2 UKUPNOGOLOVA PP

1&3+

561

1-1&3+

5651&2+

5701&GG

6922&3+

562

2-2&3+

6112&2+

5712&GG

693

1+I&2+II

604

MOZZART KOMBINAZZIJE

1.20 2.10 4.90 3.50 1.52 3.80 13.0 4.80 1.92 6.00 2.60 10.5 3.45 4.80 2.45 4.10 6.25 8.50 5.90 7.75 3.6016:00 4032 LA KORUNJA ALBASETE1.37 3.15 9.50 4.80 1.45 3.30 11.0 5.10 2.35 8.00 2.35 9.50 5.30 7.50 3.90 6.25 5.90 7.75 4.50 6.50 4.5018:00 4033 MALAGA ALMERIJA1.27 2.50 6.50 4.10 1.45 3.45 11.0 4.70 2.05 7.00 2.35 9.50 4.20 5.90 3.10 4.90 6.00 8.00 4.90 7.00 3.9020:00 4034 EKSTREMADURA NUMANSIJA1.25 2.35 6.00 4.10 1.65 3.99 14.0 5.20 1.97 6.50 2.70 10.5 3.90 5.60 2.80 4.70 6.75 9.50 5.90 8.00 4.3020:00 4035 FUENLABRADA PONFERADINA1.20 2.25 5.40 3.45 1.48 3.20 10.5 4.00 1.95 6.50 2.40 9.00 3.70 5.30 2.85 4.30 5.70 7.50 4.70 6.50 3.3021:00 4036 TENERIFE LAS PALMAS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠPANIJA 3 A1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

4.20 3.30 1.85 1.85 1.28 1.19 1.40 1.60 2.20 4.10 1.95 1.53 1.45 1.45 3.20 2.05 2.70 1.55 4.10 1.18 2.1018:00 8510 LANGREO ATL.MADRID II2.85 2.90 2.60 1.44 1.36 1.37 1.43 1.53 2.35 4.50 1.95 1.55 1.48 1.48 3.40 2.00 2.85 1.38 3.10 1.30 2.9019:00 8511 MARINO DE L. HETAFE II

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠPANIJA 3 B1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.70 3.40 5.00 1.13 1.27 2.02 1.40 1.60 2.20 4.10 1.95 1.53 1.45 1.45 3.20 2.05 2.70 1.15 1.97 1.70 4.9016:00 8512 SOSIJEDAD II GUIHUELO3.30 3.00 2.25 1.57 1.34 1.29 1.43 1.53 2.35 4.50 1.95 1.55 1.48 1.48 3.40 2.00 2.85 1.47 3.50 1.30 2.5517:00 8513 HARO BURGOS2.55 3.00 2.80 1.38 1.33 1.45 1.40 1.60 2.20 4.10 1.95 1.53 1.45 1.45 3.20 1.93 2.65 1.27 2.75 1.33 2.9518:00 8514 OSASUNA II ARENAS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠPANIJA 3 C1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.90 3.25 4.00 1.20 1.29 1.79 1.43 1.53 2.35 4.50 1.95 1.55 1.48 1.48 3.40 2.15 2.85 1.20 2.20 1.65 4.2018:00 8506 OLOT LJEIDA E.3.70 3.00 2.10 1.66 1.34 1.24 1.53 1.41 2.70 5.30 1.95 1.63 1.58 1.55 3.80 2.20 3.00 1.62 4.40 1.30 2.6018:30 8579 LEVANTE II ERKULES3.35 2.90 2.30 1.55 1.36 1.28 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.05 2.90 1.55 3.70 1.32 2.7018:45 8507 PRAT LJAGOSTERA1.33 4.70 8.50 1.04 1.15 3.00 1.23 2.03 1.70 2.70 2.00 1.45 1.32 1.30 2.50 2.00 2.35 1.03 1.42 1.82 5.7019:00 8508 VILJAREAL II ORIHUELA2.30 2.90 3.35 1.28 1.36 1.55 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.05 2.90 1.32 2.70 1.55 3.7020:15 8509 EJEA BARSELONA II

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠPANIJA 3 D1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.65 3.45 5.50 1.12 1.27 2.12 1.42 1.55 2.30 4.30 1.95 1.55 1.48 1.47 3.35 2.20 2.85 1.15 1.97 1.75 5.5018:30 8501 KORDOBA MURSIJA2.45 2.75 3.25 1.30 1.40 1.49 1.53 1.41 2.70 5.30 1.95 1.63 1.58 1.55 3.80 2.15 3.00 1.40 3.00 1.55 3.9019:00 8502 UCAM MURSIJA MARBELJA4.00 3.30 1.90 1.81 1.29 1.21 1.40 1.60 2.20 4.10 1.95 1.53 1.45 1.45 3.20 2.00 2.65 1.55 3.90 1.20 2.1520:00 8503 VILJAROBLEDO UELVA2.60 2.85 2.90 1.36 1.37 1.44 1.48 1.47 2.50 4.90 1.95 1.60 1.53 1.52 3.50 2.05 2.90 1.32 3.00 1.45 3.3020:30 8505 DON BENITO ATL.SANLUKENO

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠVEDSKA 1 W1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

3.35 3.80 1.80 1.78 1.17 1.22 1.15 2.15 1.55 2.35 2.00 1.42 1.22 1.22 2.15 1.57 1.85 1.28 2.45 1.05 1.6513:45 8985 EŠKILSTUNA W KOPERBEGS W2.20 3.70 2.55 1.38 1.18 1.51 1.15 2.15 1.55 2.35 2.00 1.42 1.22 1.22 2.15 1.50 1.72 1.12 1.82 1.13 2.0014:00 8986 EREBRO W KRISTIJANST.W6.75 4.80 1.32 2.80 1.10 1.04 1.05 2.90 1.30 1.80 2.25 1.50 1.25 1.15 1.85 1.55 1.72 1.37 3.05 1.2015:00 8987 BUNKEFLO W PITEA W17.0 9.50 1.05 6.00 1.02 3.60 1.20 1.50 2.50 1.62 1.27 1.10 1.67 2.20 2.30 1.92 4.90 1.0515:00 8988 KUNGSBAČKA W GIK W

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠVEDSKA 3 JUG1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.30 3.60 2.50 1.40 1.20 1.48 1.25 1.80 1.80 3.00 1.92 1.42 1.32 1.30 2.60 1.62 2.00 1.15 2.05 1.20 2.3013:00 5432 LINDOME TORNS3.90 4.00 1.65 1.97 1.16 1.17 1.13 2.37 1.45 2.10 2.05 1.45 1.25 1.20 2.05 1.45 1.72 1.30 2.50 1.03 1.4514:00 5433 ESKILSMIN LJUNGŠILE2.55 3.60 2.25 1.49 1.20 1.38 1.25 1.75 1.85 3.10 1.92 1.45 1.32 1.32 2.75 1.70 2.10 1.20 2.35 1.15 2.0514:00 5434 LUNDS LANDSKRONA2.50 3.25 2.50 1.41 1.25 1.41 1.20 1.91 1.70 2.70 1.95 1.42 1.30 1.27 2.50 1.57 1.87 1.18 2.15 1.18 2.1514:00 5435 TVAKERS VARNAMO

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠVEDSKA 3 SEVER1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.25 5.50 7.50 1.02 1.07 3.15 1.05 2.90 1.30 1.70 2.25 1.50 1.25 1.15 1.80 1.62 1.80 1.15 1.47 3.2514:00 5421 VASALUND/ESIN BODENS2.50 3.60 2.30 1.48 1.20 1.40 1.20 1.91 1.70 2.70 1.95 1.42 1.30 1.27 2.50 1.57 1.90 1.18 2.15 1.15 2.0014:00 5422 FORVARD SOLENTUNA1.38 4.50 5.90 1.06 1.12 2.55 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.50 1.77 1.27 1.32 3.0015:00 5423 KARLSTAD JUN. RININGE

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠVEDSKA 4 ISTOČNI GOTALAND1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.25 3.70 2.50 1.40 1.18 1.49 1.13 2.37 1.45 2.10 2.05 1.45 1.25 1.20 2.05 1.42 1.65 1.10 1.75 1.10 1.8713:00 5442 ESTERLEN NOSABI2.70 3.70 2.10 1.56 1.18 1.34 1.15 2.25 1.50 2.20 2.00 1.42 1.22 1.20 2.10 1.47 1.72 1.13 2.00 1.08 1.7513:00 5443 NEŠE BROMOLA2.35 3.60 2.45 1.42 1.20 1.46 1.15 2.25 1.50 2.20 2.00 1.42 1.22 1.20 2.10 1.47 1.67 1.10 1.85 1.10 1.9014:00 5444 HASLEHOLMS RAPE1.33 4.70 6.75 1.04 1.11 2.75 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.55 1.80 1.25 1.38 3.2514:00 5445 HUSKVARNA RASLATS

11

Page 20: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠVEDSKA 4 ISTOČNI GOTALAND1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.25 3.70 2.50 1.40 1.18 1.49 1.15 2.15 1.55 2.35 2.00 1.42 1.22 1.22 2.15 1.50 1.72 1.12 1.85 1.13 1.9715:00 5446 ASARUMS HESLEHOLM2.45 3.70 2.30 1.47 1.19 1.42 1.15 2.15 1.55 2.35 2.00 1.42 1.22 1.22 2.15 1.50 1.72 1.13 1.95 1.13 1.8715:00 5447 DALSTORPS ALMEBODA/LIN.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠVEDSKA 4 NORLAND1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

4.10 4.40 1.55 2.12 1.12 1.15 1.04 3.20 1.25 1.70 2.30 1.55 1.27 1.13 1.80 1.35 1.42 1.22 2.10 1.2714:00 5462 TIMRA ITEROGDAL1.10 8.00 13.0 4.90 1.02 3.60 1.20 1.50 2.50 1.62 1.27 1.10 1.67 1.95 2.00 1.05 1.70 3.9914:00 5463 SKELEFTEA ANUNDSJO1.75 4.00 3.40 1.22 1.16 1.84 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.35 1.57 1.03 1.45 1.22 2.1014:00 5464 FRISKA VILJOR GOTNE1.10 8.00 13.0 1.01 4.90 1.02 3.60 1.20 1.50 2.50 1.62 1.27 1.10 1.67 1.95 2.00 1.05 1.70 3.9914:00 5465 LULEE SANDVIKS1.27 5.30 7.25 1.02 1.08 3.05 1.04 3.20 1.25 1.65 2.30 1.55 1.27 1.13 1.75 1.60 1.67 1.15 1.37 2.9516:00 5466 ESTERSUND IFK TAFTEA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠVEDSKA 4 SEVERNI GOTALAND1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

3.60 4.00 1.70 1.89 1.15 1.19 1.08 2.50 1.40 1.97 2.10 1.47 1.25 1.18 2.00 1.40 1.62 1.27 2.25 1.03 1.4714:00 5471 TIDAHOLM IFK SAVEDALEN1.35 4.60 6.50 1.04 1.12 2.65 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.52 1.80 1.25 1.38 3.1514:00 5472 GUTIOD LIDĆEPING3.60 4.20 1.67 1.94 1.14 1.19 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.35 1.57 1.25 2.15 1.02 1.4014:00 5473 TORSLANDA VENERSBORG.FK1.22 5.80 8.00 1.06 3.35 1.05 2.90 1.30 1.70 2.25 1.50 1.25 1.15 1.80 1.65 1.85 1.15 1.47 3.4514:00 5474 GREBESTADS AMAL1.30 4.90 7.00 1.03 1.10 2.85 1.08 2.50 1.40 1.95 2.10 1.47 1.25 1.18 1.97 1.65 1.90 1.25 1.47 3.5015:00 5475 EREBRO SIR. NORDVARMLAND3.60 4.00 1.70 1.89 1.15 1.19 1.08 2.50 1.40 1.97 2.10 1.47 1.25 1.18 2.00 1.40 1.62 1.27 2.25 1.03 1.4716:00 5476 VENERSBORG.IF STENUNGSUNDS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠVEDSKA 4 SEVERNI SVEALAND1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.20 3.70 2.55 1.38 1.18 1.51 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.35 1.50 1.07 1.62 1.07 1.7712:00 5481 IFK MORA GUTE2.40 3.60 2.40 1.44 1.20 1.44 1.13 2.37 1.45 2.10 2.05 1.45 1.25 1.20 2.05 1.42 1.65 1.10 1.82 1.10 1.8214:00 5482 SUNDBIBERGS ENĆEPINGS4.20 4.30 1.55 2.12 1.13 1.14 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.37 1.57 1.27 2.35 1.01 1.3515:00 5483 KUNGSENGENS KARLBERGS1.35 4.60 6.50 1.04 1.12 2.65 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.52 1.80 1.25 1.38 3.1516:00 5484 GAMLA UPSALA VALBO1.75 3.90 3.50 1.21 1.17 1.84 1.13 2.37 1.45 2.10 2.05 1.45 1.25 1.20 2.05 1.45 1.72 1.05 1.52 1.27 2.3016:00 5485 LIDINGO SKILJEBO1.55 4.30 4.20 1.14 1.13 2.12 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.37 1.57 1.01 1.35 1.27 2.3516:00 5486 IFK STOKSUND HUDIKSVAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠVEDSKA 4 ZAPADNI GOTALAND1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.65 3.70 2.15 1.54 1.19 1.36 1.08 2.50 1.40 1.97 2.10 1.47 1.25 1.18 2.00 1.37 1.60 1.10 1.87 1.07 1.6512:00 5491 HITARPS HALMIA3.10 4.00 1.85 1.75 1.16 1.26 1.04 3.20 1.25 1.70 2.30 1.55 1.27 1.13 1.80 1.32 1.40 1.12 1.80 1.02 1.4013:30 5492 ULAREDS KVIDING5.90 4.50 1.38 2.55 1.12 1.06 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.50 1.77 1.32 3.00 1.2714:00 5493 ASIRISKA BK ANGELHOLM2.20 3.70 2.55 1.38 1.18 1.51 1.08 2.50 1.40 1.97 2.10 1.47 1.25 1.18 2.00 1.37 1.60 1.08 1.67 1.08 1.8514:00 5494 STAFSINGE ESLOVS2.90 3.70 2.00 1.63 1.18 1.30 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.35 1.50 1.15 1.92 1.05 1.5514:00 5495 PRESPA B. OLIMPIK MALME1.95 3.80 2.95 1.29 1.17 1.66 1.05 2.70 1.35 1.92 2.20 1.50 1.25 1.15 1.95 1.35 1.50 1.05 1.52 1.15 1.9514:00 5496 ROZENGARD VINBERGS1.70 4.20 3.45 1.21 1.14 1.89 1.04 3.20 1.25 1.70 2.30 1.55 1.27 1.13 1.80 1.32 1.40 1.01 1.32 1.20 1.9216:00 5497 ONSALA IFK MALME

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

TUNIS 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.00 3.00 4.00 1.20 1.33 1.71 1.53 1.41 2.70 5.30 1.95 1.63 1.58 1.55 3.80 2.25 3.00 1.30 2.60 1.68 4.7017:00 8777 CA BIZERTIN HAMAM LIF

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

UGANDA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.45 2.90 3.05 1.33 1.36 1.49 1.43 1.53 2.35 4.50 1.95 1.55 1.48 2.00 2.85 1.30 2.70 1.45 3.3014:00 8708 EKSPRES K. ONDUPARAKA2.40 3.00 3.05 1.33 1.34 1.51 1.40 1.60 2.20 4.10 1.95 1.53 1.45 1.95 2.65 1.25 2.60 1.40 3.1515:00 8709 PROLINE VILA2.25 3.00 3.30 1.29 1.34 1.57 1.42 1.55 2.30 4.30 1.95 1.55 1.48 2.00 2.80 1.27 2.50 1.45 3.4515:00 8710 BUSOGA BRAJT STARS2.55 2.95 2.85 1.37 1.35 1.45 1.42 1.55 2.30 4.30 1.95 1.55 1.48 1.98 2.75 1.30 2.80 1.37 3.1015:00 8711 POLICE JINJA MBARARA SITI

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

U A E - LIGA KUPpo grupama 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.05 3.45 3.30 1.29 1.26 1.69 1.07 3.20 1.30 1.80 2.30 1.53 1.27 1.17 1.85 1.35 1.47 1.03 1.52 1.20 1.9717:00 8759 AL VAHDA A.D. BANI JAS3.10 3.40 2.15 1.62 1.27 1.32 1.17 2.41 1.50 2.20 2.05 1.45 1.25 1.23 2.10 1.50 1.75 1.22 2.25 1.10 1.7517:00 8760 AJMAN ŠARJAH4.60 3.60 1.70 2.02 1.24 1.15 1.17 2.41 1.50 2.20 2.05 1.45 1.25 1.23 2.10 1.55 1.85 1.37 2.90 1.03 1.5519:15 8761 AL NASR D. AL AHLI D.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

U S A - M L S1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

19X

202

21

PRVO POLUVREME

1-1

71-X

221-2

23X-1

8X-X

24X-2

252-1

262-X

272-2

9

POLUVREME KRAJ

1

55X

572

56

VIŠE GOLOVA

1.95 3.60 3.80 1.26 1.29 1.85 2.55 2.40 3.50 3.00 14.0 30.0 5.00 7.25 11.0 23.0 14.0 5.50 3.10 3.90 1.9021:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND4.50 3.60 1.72 2.00 1.24 1.16 4.10 2.50 2.20 6.75 15.0 23.0 12.0 7.00 4.50 35.0 14.0 2.60 3.15 3.80 1.9001:30 1756 SINSINATI TORONTO4.30 3.60 1.85 1.96 1.29 1.22 3.80 2.45 2.40 6.50 15.0 23.0 12.0 6.75 4.80 30.0 14.0 2.80 3.15 3.80 1.9001:30 1757 ORLANDO SITI LOS ANĐELES2.25 3.35 2.95 1.35 1.28 1.57 2.75 2.20 3.40 3.50 13.0 30.0 5.60 6.75 7.00 27.0 14.0 4.80 3.15 3.70 1.9203:00 1753 KOLORADO SIJETL1.85 3.60 4.30 1.22 1.29 1.96 2.40 2.45 3.80 2.80 14.0 30.0 4.80 6.75 12.0 23.0 15.0 6.50 3.15 3.80 1.9004:30 1758 PORTLAND KANZAS SITI

12

Page 21: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

U S A - M L S2+

3833+

34+

40-2

52-3

6

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

2+

5202+&GG

614

TIM 1 DAJEGOL

2+

5242+&GG

615

TIM 2 DAJEGOL

GG

517GG3+

5741GG

6012GG

602

OBA TIMA DAJU GOL

1&3+

5611&2+

5701&GG

6922&3+

5622&2+

5712&GG

693

MOZZART KOMBINAZZIJE

1.10 1.40 2.00 2.70 2.15 1.20 2.05 1.60 2.00 2.35 2.45 1.45 1.67 3.20 2.45 2.40 2.20 3.00 4.50 4.30 5.4021:30 1755 NJUJORK SITI NJU ENGLAND1.15 1.45 2.10 2.55 2.10 1.22 2.05 2.75 2.80 1.52 2.05 1.48 1.75 3.40 2.65 5.70 5.20 6.50 2.10 1.87 2.8501:30 1756 SINSINATI TORONTO1.15 1.45 2.15 2.55 2.10 1.22 2.10 2.65 2.70 1.60 2.10 1.50 1.77 3.40 2.65 5.50 4.90 6.25 2.40 2.10 3.0001:30 1757 ORLANDO SITI LOS ANĐELES1.17 1.50 2.20 2.41 2.05 1.23 2.10 1.80 2.25 2.10 2.55 1.50 1.70 3.40 2.60 2.90 2.55 3.50 3.70 3.35 4.5003:00 1753 KOLORADO SIJETL1.15 1.45 2.15 2.55 2.10 1.22 2.10 1.60 2.10 2.65 2.70 1.50 1.77 3.40 2.65 2.40 2.10 3.00 5.50 4.90 6.2504:30 1758 PORTLAND KANZAS SITI

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

U S A - U S L ISTOK1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.40 3.50 2.45 1.42 1.21 1.44 1.20 1.98 1.65 2.65 1.95 1.42 1.25 1.25 2.45 1.55 1.85 1.15 2.05 1.15 2.0522:00 1767 HARTFORD LOUDON3.50 3.35 2.00 1.71 1.27 1.25 1.22 2.11 1.65 2.65 2.00 1.45 1.28 1.28 2.45 1.60 1.92 1.38 2.70 1.10 1.8201:00 1761 ŠARLOT TAMPA BEJ1.40 4.30 7.50 1.06 1.18 2.70 1.23 2.03 1.70 2.70 2.00 1.45 1.32 1.30 2.50 1.90 2.25 1.05 1.47 1.72 5.0001:00 1763 S.KAROLINA BETLEHEM2.00 3.35 3.50 1.25 1.27 1.71 1.25 1.96 1.75 2.85 2.00 1.45 1.32 1.32 2.55 1.65 2.05 1.13 1.92 1.43 2.8501:00 1765 PITSBURG LUISVIL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

VELS 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.70 3.70 4.50 1.16 1.23 2.03 1.10 2.70 1.40 1.97 2.15 1.50 1.27 1.20 2.00 1.42 1.65 1.03 1.47 1.30 2.6015:30 2501 EIBERISTVID ERBAS2.90 3.30 2.30 1.54 1.28 1.36 1.17 2.41 1.50 2.20 2.05 1.45 1.25 1.23 2.10 1.50 1.70 1.15 2.10 1.10 1.8215:30 2502 PENIBONT BALA TAUN2.80 3.25 2.40 1.50 1.29 1.38 1.23 2.03 1.70 2.70 2.00 1.45 1.32 1.30 2.50 1.60 1.90 1.22 2.35 1.15 2.0515:30 2503 KARMATEN KARDIF M.1.75 3.50 4.50 1.17 1.26 1.97 1.18 2.29 1.55 2.35 2.05 1.45 1.25 1.25 2.15 1.62 1.97 1.05 1.60 1.40 2.9515:30 2504 BERI T. CERNARFON

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

VENECUELA 1 - KLAUSURA1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

4.00 3.30 1.90 1.81 1.29 1.21 1.38 1.62 2.15 3.90 1.95 1.53 1.43 1.43 3.15 1.98 2.60 1.52 3.80 1.20 2.1017:00 1306 METROPOLITAN. KARAKAS2.50 3.20 2.70 1.40 1.30 1.46 1.28 1.85 1.85 3.10 1.95 1.47 1.35 1.35 2.75 1.70 2.10 1.20 2.35 1.22 2.5023:00 1303 TRUJILANOS MONAGAS

UKUPNO POENA U TAKMIČENJU

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

UKUPNO GOLOVA U LIGIZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

18.5 1.95 1.7511:00 101 JAPAN 2 SUB. (7ut)18.5 1.75 1.9513:00 102 ENGLESK3 SUB. (7ut)20.5 1.90 1.8015:00 103 KVALIF.ZAEPS. (7ut)29.5 1.92 1.7816:00 104 ENGLESK4 SUB. (12ut)26.5 1.95 1.7516:00 105 ENGLESK5 SUB. (10ut)11.5 1.85 1.8516:00 106 BRAZIL 1 SUB. (5ut)11.5 1.82 1.8816:00 107 ŠPANIJA2 SUB. (5ut)8.5 2.05 1.6718:30 108 HOLANDI2 SUB. (3ut)

16.5 1.75 1.9521:30 109 USA - MLS (5ut)11.5 1.95 1.7502:00 110 BRAZIL 1 NED. (5ut)

KOSARKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

612

62

HENDIKEP

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

1X

10X2

12

DUPLA ŠANSA

1

8032

805

POBEDNIKMEČA

11

3022

31

DUPLAPOBEDA

-22.5 1.90 1.90 -12.5 1.85 1.85 163.5 1.90 1.9010:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP.1.45 15.0 3.05 1.57 15.0 2.55 -5.5 1.90 1.90 -2.5 1.85 1.85 163.5 1.90 1.90 1.32 2.50 1.38 2.90 2.50 7.0010:30 8979 BRAZIL ČEŠKA1.80 14.5 2.15 1.85 15.0 2.05 -1.5 1.90 1.90 -0.5 1.85 1.85 153.5 1.90 1.90 1.60 1.87 1.71 2.04 3.50 4.5014:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA1.30 16.0 3.90 1.45 16.0 3.00 -7.5 1.90 1.90 -3.5 1.85 1.85 167.5 1.90 1.90 1.20 3.10 1.23 3.70 2.05 9.7514:30 8981 USA GRČKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR 1

1112

112

HENDIKEP -8

ZBIR 1

1132

114

HENDIKEP -7

ZBIR 1

1152

116

HENDIKEP -6

ZBIR 1

1172

118

HENDIKEP -5

ZBIR 1

1192

120

HENDIKEP -4

ZBIR 1

1212

122

HENDIKEP -3

ZBIR 1

1232

124

HENDIKEP -2

-26.5 2.41 1.50 -25.5 2.25 1.57 -24.5 2.07 1.6710:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP.-13.5 3.70 1.23 -12.5 3.40 1.27 -11.5 3.00 1.33 -10.5 2.70 1.40 -9.5 2.55 1.45 -8.5 2.36 1.52 -7.5 2.16 1.6210:30 8979 BRAZIL ČEŠKA-9.5 3.70 1.23 -8.5 3.40 1.27 -7.5 3.05 1.32 -6.5 2.80 1.38 -5.5 2.55 1.45 -4.5 2.36 1.52 -3.5 2.16 1.6214:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA

-15.5 3.70 1.23 -14.5 3.30 1.28 -13.5 2.90 1.35 -12.5 2.70 1.40 -11.5 2.55 1.45 -10.5 2.36 1.52 -9.5 2.14 1.6314:30 8981 USA GRČKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR 1

1252

126

HENDIKEP -1

ZBIR 1

1272

128

HENDIKEP +1

ZBIR 1

1292

130

HENDIKEP +2

ZBIR 1

1312

132

HENDIKEP +3

ZBIR 1

1332

134

HENDIKEP +4

ZBIR 1

1352

136

HENDIKEP +5

ZBIR 1

1372

138

HENDIKEP +6

-23.5 1.95 1.76 -21.5 1.76 1.95 -20.5 1.67 2.07 -19.5 1.57 2.25 -18.5 1.50 2.4110:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP.-6.5 1.99 1.73 -4.5 1.75 1.95 -3.5 1.65 2.11 -2.5 1.55 2.29 -1.5 1.47 2.49 -0.5 1.45 2.55 0.5 1.33 3.0010:30 8979 BRAZIL ČEŠKA-2.5 2.00 1.72 -0.5 1.80 1.90 0.5 1.63 2.14 1.5 1.60 2.19 2.5 1.47 2.49 3.5 1.40 2.70 4.5 1.33 3.0014:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA-8.5 1.99 1.73 -6.5 1.75 1.95 -5.5 1.65 2.11 -4.5 1.55 2.29 -3.5 1.47 2.49 -2.5 1.40 2.70 -1.5 1.35 2.9014:30 8981 USA GRČKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR 1

1392

140

HENDIKEP +7

ZBIR 1

1412

142

HENDIKEP +8

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENAPRVO POLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

ZBIR više

774manje

773

UKUPNO POENAPRVA CETVRTINA

ZBIR <

32>

33

UKUPNO POENANAJEFIKASNIJA

ČETVRTINA

DA

47NE

48

PREOKRET NAMEČU

13

Page 22: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

KOSARKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR 1

1392

140

HENDIKEP +7

ZBIR 1

1412

142

HENDIKEP +8

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENAPRVO POLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

ZBIR više

774manje

773

UKUPNO POENAPRVA CETVRTINA

ZBIR <

32>

33

UKUPNO POENANAJEFIKASNIJA

ČETVRTINA

DA

47NE

48

PREOKRET NAMEČU

81.5 1.85 1.85 81.5 1.85 1.85 40.5 1.85 1.85 48.5 1.85 1.8510:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP.1.5 1.30 3.20 2.5 1.23 3.70 81.5 1.85 1.85 81.5 1.85 1.85 40.5 1.85 1.85 48.5 1.85 1.85 3.90 1.2110:30 8979 BRAZIL ČEŠKA5.5 1.27 3.40 6.5 1.22 3.80 76.5 1.85 1.85 76.5 1.85 1.85 38.5 1.85 1.85 45.5 1.85 1.85 3.85 1.2214:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA-0.5 1.30 3.20 0.5 1.22 3.80 83.5 1.85 1.85 83.5 1.85 1.85 41.5 1.85 1.85 49.5 1.85 1.85 3.90 1.2114:30 8981 USA GRČKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR manje

143više

144

UKUPNO POENA -8

ZBIR manje

145više

146

UKUPNO POENA -7

ZBIR manje

147više

148

UKUPNO POENA -6

ZBIR manje

149više

150

UKUPNO POENA -5

ZBIR manje

151više

152

UKUPNO POENA -4

ZBIR manje

163više

164

UKUPNO POENA -3

ZBIR manje

155više

156

UKUPNO POENA -2

155.5 2.90 1.35 156.5 2.70 1.40 157.5 2.41 1.50 158.5 2.41 1.50 159.5 2.29 1.55 160.5 2.16 1.62 161.5 2.03 1.7010:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP.155.5 2.90 1.35 156.5 2.70 1.40 157.5 2.41 1.50 158.5 2.41 1.50 159.5 2.29 1.55 160.5 2.16 1.62 161.5 2.03 1.7010:30 8979 BRAZIL ČEŠKA145.5 2.90 1.35 146.5 2.70 1.40 147.5 2.41 1.50 148.5 2.41 1.50 149.5 2.29 1.55 150.5 2.16 1.62 151.5 2.03 1.7014:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA159.5 2.90 1.35 160.5 2.70 1.40 161.5 2.41 1.50 162.5 2.41 1.50 163.5 2.29 1.55 164.5 2.16 1.62 165.5 2.03 1.7014:30 8981 USA GRČKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR manje

157više

158

UKUPNO POENA -1

ZBIR manje

159više

160

UKUPNO POENA +1

ZBIR manje

161više

162

UKUPNO POENA +2

ZBIR manje

153više

154

UKUPNO POENA +3

ZBIR manje

165više

166

UKUPNO POENA +4

ZBIR manje

167više

168

UKUPNO POENA +5

ZBIR manje

169više

170

UKUPNO POENA +6

162.5 1.94 1.77 164.5 1.77 1.94 165.5 1.70 2.03 166.5 1.62 2.16 167.5 1.55 2.29 168.5 1.50 2.41 169.5 1.45 2.5510:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP.162.5 1.94 1.77 164.5 1.77 1.94 165.5 1.70 2.03 166.5 1.62 2.16 167.5 1.55 2.29 168.5 1.50 2.41 169.5 1.45 2.5510:30 8979 BRAZIL ČEŠKA152.5 1.94 1.77 154.5 1.77 1.94 155.5 1.70 2.03 156.5 1.62 2.16 157.5 1.55 2.29 158.5 1.50 2.41 159.5 1.45 2.5514:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA166.5 1.94 1.77 168.5 1.77 1.94 169.5 1.70 2.03 170.5 1.62 2.16 171.5 1.55 2.29 172.5 1.50 2.41 173.5 1.45 2.5514:30 8981 USA GRČKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR manje

171više

172

UKUPNO POENA +7

ZBIR manje

173više

174

UKUPNO POENA +8

ZBIR manje

761više

762

DOMACIN DAJEPOENA

ZBIR manje

763više

764

DOMACIN DAJEPOENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

765više

766

GOST DAJE POENA

ZBIR manje

767više

768

GOST DAJE POENAPRVO POLUVREME

1

38X

392

40

Poluvreme sa višepoena

170.5 1.40 2.70 171.5 1.35 2.90 92.5 1.85 1.85 47.5 1.85 1.85 70.5 1.85 1.85 34.5 1.85 1.85 1.95 25.0 1.8010:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP.170.5 1.40 2.70 171.5 1.35 2.90 84.5 1.85 1.85 42.5 1.85 1.85 79.5 1.85 1.85 39.5 1.85 1.85 1.95 25.0 1.8010:30 8979 BRAZIL ČEŠKA160.5 1.40 2.70 161.5 1.35 2.90 77.5 1.85 1.85 38.5 1.85 1.85 76.5 1.85 1.85 37.5 1.85 1.85 1.95 25.0 1.8014:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA174.5 1.40 2.70 175.5 1.35 2.90 87.5 1.85 1.85 43.5 1.85 1.85 80.5 1.85 1.85 39.5 1.85 1.85 1.95 25.0 1.8014:30 8981 USA GRČKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina 1-1

71-X

221-2

23X-1

8X-X

24X-2

252-1

262-X

272-2

9

POLUVREME KRAJ

I

34II

35III

36IV

37

NAJEFIKASNIJA ČETVRTINA

1&UP<

21231&UP>

21242&UP<

21252&UP>

2126

PP1&UPP<

2127

PP1&UPP>

2128

PP2&UPP<

2129

PP2&UPP>

2130

KOŠARKA KOMBINACIJE

10:00 8978 AUSTRALIJA DOM.REP.1.90 30.0 9.00 18.0 95.0 30.0 5.50 28.0 4.20 3.10 3.90 3.90 3.25 2.75 2.75 5.70 5.70 2.90 2.90 4.70 4.7010:30 8979 BRAZIL ČEŠKA2.45 28.0 7.00 20.0 95.0 23.0 6.50 28.0 2.95 3.10 3.90 3.90 3.25 3.40 3.40 4.00 4.00 3.40 3.40 3.75 3.7514:00 8980 FRANCUSKA LITVANIJA1.60 32.0 12.0 20.0 95.0 32.0 4.75 30.0 5.50 3.10 3.90 3.90 3.25 2.47 2.47 7.40 7.40 2.65 2.65 5.50 5.5014:30 8981 USA GRČKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVO -PLASMAN

Kina 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENAI POLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENAII POLUVREME

-17.5 1.90 1.90 -9.5 1.85 1.85 175.5 1.90 1.90 87.5 1.85 1.85 87.5 1.85 1.8509:30 7010 NOVI ZELAND JAPAN-23.5 1.90 1.90 -12.5 1.85 1.85 167.5 1.90 1.90 83.5 1.85 1.85 83.5 1.85 1.8510:00 7007 KANADA JORDAN

1.30 16.0 3.90 -7.5 1.90 1.90 1.45 16.0 3.00 -3.5 1.85 1.85 152.5 1.90 1.90 75.5 1.85 1.85 76.5 1.85 1.8513:30 7009 TURSKA CRNA GORA-21.5 1.90 1.90 -11.5 1.85 1.85 149.5 1.90 1.90 74.5 1.85 1.85 74.5 1.85 1.8514:00 7008 NEMAČKA SENEGAL

KOSARKA - IGRAČI

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR više

807manje

806

Igrač daje poena

ZBIR manje

966više

967

Mali broj poena igraca

ZBIR manje

968više

969

Veliki broj poena igraca

10.5 1.75 1.95 8.5 2.70 1.40 12.5 1.45 2.5510:00 8612 A.BAYNES6.5 1.75 1.95 8.5 1.35 2.9010:00 8613 A.BOGUT

11.5 1.85 1.85 9.5 2.55 1.45 13.5 1.40 2.7010:00 8614 J.INGLES10.5 1.85 1.85 8.5 2.55 1.45 12.5 1.40 2.7010:00 8615 M.DELLAVEDOVA18.5 1.85 1.85 16.5 2.29 1.55 20.5 1.45 2.5510:00 8616 P.MILLS9.5 1.85 1.85 7.5 2.70 1.40 11.5 1.45 2.5510:00 8617 E.VARGAS8.5 1.85 1.85 6.5 2.55 1.45 10.5 1.35 2.9010:00 8618 R.ROBERTS7.5 1.85 1.85 9.5 1.35 2.9010:00 8619 E.BAEZ

12.5 1.75 1.95 10.5 2.70 1.40 14.5 1.45 2.5510:00 8620 V.LIZ10.5 1.85 1.85 8.5 2.55 1.45 12.5 1.40 2.7010:30 8621 M.SOUSA13.5 1.85 1.85 11.5 2.55 1.45 15.5 1.45 2.5510:30 8622 L.BARBOSA10.5 1.85 1.85 8.5 2.55 1.45 12.5 1.40 2.7010:30 8623 A.VAREJAO11.5 1.75 1.95 9.5 2.55 1.45 13.5 1.40 2.7010:30 8624 A.GARCIA7.5 1.75 1.95 9.5 1.40 2.7010:30 8625 O.BALVIN

15.5 1.85 1.85 13.5 2.55 1.45 17.5 1.40 2.7010:30 8626 T.SATORANSKY8.5 1.85 1.85 6.5 2.70 1.40 10.5 1.35 2.9010:30 8627 B.SCHILB

11.5 1.75 1.95 9.5 2.55 1.45 13.5 1.45 2.5510:30 8628 J.BOHACIK11.5 1.85 1.85 9.5 2.55 1.45 13.5 1.40 2.7010:30 8629 V.HRUBAN13.5 1.85 1.85 11.5 2.55 1.45 15.5 1.40 2.7014:00 8630 N.DE COLO11.5 1.75 1.95 9.5 2.55 1.45 13.5 1.45 2.5514:00 8631 R.GOBERT15.5 1.95 1.75 13.5 2.55 1.45 17.5 1.40 2.7014:00 8632 E.FOURNIER8.5 1.95 1.75 6.5 2.70 1.40 10.5 1.35 2.9014:00 8633 F.NTILIKINA9.5 1.95 1.75 7.5 2.70 1.40 11.5 1.40 2.7014:00 8637 M.KALNIETIS

14

Page 23: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

KOSARKA - IGRAČI

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR više

807manje

806

Igrač daje poena

ZBIR manje

966više

967

Mali broj poena igraca

ZBIR manje

968više

969

Veliki broj poena igraca

12.5 1.85 1.85 10.5 2.55 1.45 14.5 1.40 2.7014:00 8639 J.VALANCIUNAS11.5 1.85 1.85 9.5 2.55 1.45 13.5 1.40 2.7014:00 8640 D.SABONIS10.5 1.85 1.85 8.5 2.70 1.40 12.5 1.40 2.7014:00 8641 M.GRIGONIS11.5 1.75 1.95 9.5 2.55 1.45 13.5 1.45 2.5514:30 8642 H.BARNES10.5 1.95 1.75 8.5 2.55 1.45 12.5 1.40 2.7014:30 8643 K.MIDDLETON14.5 1.85 1.85 12.5 2.55 1.45 16.5 1.40 2.7014:30 8644 K.WALKER13.5 1.85 1.85 11.5 2.55 1.45 15.5 1.40 2.7014:30 8645 D.MITCHELL9.5 1.95 1.75 7.5 2.70 1.40 11.5 1.35 2.9014:30 8703 J.HARRIS

11.5 1.75 1.95 9.5 2.55 1.45 13.5 1.40 2.7014:30 8704 G.PRINTEZIS8.5 1.85 1.85 6.5 2.70 1.40 10.5 1.40 2.7014:30 8705 K.SLOUKAS

22.5 1.85 1.85 21.5 2.29 1.55 24.5 1.50 2.4114:30 8706 G.ANTETOKOUN.10.5 1.85 1.85 8.5 2.55 1.45 12.5 1.40 2.7014:30 8707 N.CALATHES

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVO -PLASMAN

Kina ZBIR više

807manje

806

Igrač daje poena

ZBIR manje

966više

967

Mali broj poena igraca

ZBIR manje

968više

969

Veliki broj poena igraca

18.5 1.85 1.85 16.5 2.55 1.45 20.5 1.45 2.5509:30 7039 C.WEBSTER17.5 1.85 1.85 15.5 2.70 1.40 19.5 1.40 2.7009:30 7041 R.HACHIMURA13.5 1.85 1.85 11.5 2.70 1.40 15.5 1.40 2.7009:30 7042 Y.WATANABE11.5 1.85 1.85 9.5 2.70 1.40 13.5 1.40 2.7010:00 7043 K.PANGOS14.5 1.85 1.85 12.5 2.55 1.45 16.5 1.40 2.7010:00 7044 C.JOSEPH19.5 1.85 1.85 17.5 2.70 1.40 21.5 1.40 2.7010:00 7045 D.TUCKER15.5 1.95 1.75 13.5 2.70 1.40 17.5 1.40 2.7013:30 7046 E.ILYASOVA15.5 1.85 1.85 13.5 2.70 1.40 17.5 1.40 2.7013:30 7047 C.OSMAN14.5 1.75 1.95 12.5 2.70 1.40 16.5 1.45 2.5513:30 7048 N.VUČEVIĆ11.5 1.85 1.85 9.5 2.70 1.40 13.5 1.40 2.7013:30 7049 B.DUBLJEVIĆ18.5 1.95 1.75 16.5 2.70 1.40 20.5 1.40 2.7014:00 7050 D.SCHRODER9.5 1.85 1.85 7.5 2.70 1.40 11.5 1.40 2.7014:00 7051 J.VOIGTMANN

10.5 1.85 1.85 8.5 2.70 1.40 12.5 1.40 2.7014:00 7052 M.FAYE9.5 1.85 1.85 7.5 2.70 1.40 11.5 1.40 2.7014:00 7053 M.NDOUR

KOSARKA - DUEL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR 1

1052

106

Duel - igra? daje poena

ZBIR 1

1072

108

Duel - asistencije igra?a

ZBIR 1

1092

110

Duel - skokovi igra?a

ZBIR manje

986više

987

ZBIR POENA IGRA?A UDUELU

-0.5 1.50 2.4110:30 8716 T.SATORANSKY(ČEŠ) L.BARBOSA(BRA)

-0.5 1.45 2.5514:00 8717 E.FOURNIER(FRA) J.VALANCIUNAS(LIT)

-0.5 1.70 2.0314:00 8718 N.DE COLO(FRA) D.SABONIS(LIT)

-0.5 1.70 2.0314:30 8719 G.PRINTEZIS(GRČ) H.BARNES(USA)

TENIS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

GSW US OPEN TVRDA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

3914+

392

TAČAN BROJ SETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

VG1

614VGX

615VG2

616

VIŠE GEMOVA (I i IISET)

1.35 3.20 -1.5 1.90 1.80 1.5 1.14 4.90 1.45 2.75 1.50 2.55 1.58 6.00 7.50 4.20 2.15 5.30 2.3522:05 7651 WILLIAMS S. ANDREESCU B.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

GSW US OPEN TVRDAHEN 1

3852

387

HENDIKEP GEMOVI

HEN 1

4222

423

Mali hendikep gemova

HEN 1

4242

425

Veliki hendikep gemova

ZBIR manje

394više

396par

432nepar

433

UKUPNO GEMOVA

ZBIR manje

420više

421

Malo ukupno gemova

ZBIR <

426>

427

VELIKO UKUPNOGEMOVA

-3.5 1.70 2.15 -2.5 1.50 2.41 -4.5 2.05 1.69 20.5 2.00 1.80 19.5 2.30 1.55 21.5 1.75 1.9522:05 7651 WILLIAMS S. ANDREESCU B.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

GSW US OPEN TVRDA1&ug<

21231&ug>

2124

1&ps9-

2127

1&ps10+

2128

1&ps8+

2131

1&ps9+

2132

1&ps10-

2133

1&ps7-8

2134

1&ps7-9

2135

1&ps8-9

2136

1&ps8-10

2137

1&ps8-12

2138

1&ps9-10

2139

1&ps9-12

2140

1&ps10-12

2141

1&pspar

2142

1&psnepar

21431&vg1

21441&vgx

21451&vg2

2146

Tenis kombinacije

2.70 2.43 2.30 2.70 1.51 1.92 1.58 3.90 2.36 3.10 2.03 1.76 2.80 2.36 3.70 2.30 2.70 2.90 7.10 3.1522:05 7651 WILLIAMS S. ANDREESCU B.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

GSW US OPEN TVRDA2&ug<

21252&ug>

2126

2&ps9-

2129

2&ps10+

2130

2&ps8+

2147

2&ps9+

2148

2&ps10-

2149

2&ps7-9

2153

2&ps8-9

2154

2&ps8-10

2155

2&ps8-12

2156

2&ps9-10

2157

2&ps9-12

2158

2&ps10-12

2159

2&pspar

2160

2&psnepar

2161

Tenis kombinacije

DA

430NE

431

TAJ BREJK UMECU

HEN 1

7952

796

Hendikep gemova 1.set

6.40 5.70 5.40 6.50 3.55 4.50 3.70 5.60 7.30 4.80 4.10 6.70 5.60 8.80 5.40 6.50 3.70 1.23 -1.5 1.65 2.1122:05 7651 WILLIAMS S. ANDREESCU B.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

GSW US OPEN TVRDA7-

5548+

5558-

7819+

7829-

55210+

55310-

55612+

55713

558ne 13

5597-8

5607-9

5618-9

5628-10

563

ne 8-10

5648-12

5659-10

5669-12

56710-12

568par

569nepar

570

UKUPNO GEMOVA I SET

5.30 1.12 2.65 1.42 1.70 2.03 1.17 4.40 7.25 1.06 2.90 1.75 2.30 1.50 2.41 1.30 2.10 1.75 2.75 1.70 2.0322:05 7651 WILLIAMS S. ANDREESCU B.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

GSW US OPEN TVRDA7-

5978+

5988-

7839+

7849-

59510+

59610-

59912+

60013

601ne 13

6027-8

6037-9

6048-9

6058-10

606

ne 8-10

6078-12

6089-10

6099-12

61010-12

611par

612nepar

613

UKUPNO GEMOVA II SET

4.40 1.17 2.36 1.52 1.65 2.11 1.15 4.80 8.50 1.04 2.75 1.72 2.30 1.52 2.36 1.32 2.20 1.78 2.80 1.65 2.1122:05 7651 WILLIAMS S. ANDREESCU B.

15

Page 24: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

TENIS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

GS US OPEN TVRDA MIX PAROVI1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

1.60 2.19 -1.5 2.50 1.47 1.5 1.20 4.00 1.70 2.0318:05 8430 MATT/MURR CHAN/VENU

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

WTA NANČANG TVRDAKVALIFIKACIJE

1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.05 7.70 -1.5 1.30 3.20 1.5 1.02 9.90 1.10 5.80 1.22 3.80 1.13 9.00 16.0 12.009:05 7641 XU S. WEBLEY E.1.65 2.11 -1.5 2.50 1.47 1.5 1.27 3.40 1.70 2.03 1.53 2.35 2.10 6.00 6.75 2.8509:05 7642 OLMOS G. SILVA ED.1.40 2.70 -1.5 2.05 1.70 1.5 1.20 4.00 1.50 2.41 1.47 2.50 1.63 6.00 7.25 3.9009:05 7643 FOURLIS J. SUTJIADI A.1.50 2.41 -1.5 2.20 1.60 1.5 1.22 3.80 1.60 2.19 1.49 2.45 1.78 6.00 7.00 3.4009:05 7644 CRISTIAN J. ZHENG WU.1.15 4.70 -1.5 1.55 2.30 1.5 1.07 6.80 1.20 4.00 1.35 2.95 1.27 7.00 11.0 6.5010:20 7645 MCPHEE K. AYUKAWA M.1.20 4.00 -1.5 1.65 2.10 1.5 1.08 6.40 1.25 3.55 1.39 2.75 1.33 6.75 10.0 5.3010:20 7646 ARN G. ZHANG YI.1.45 2.55 -1.5 2.10 1.65 1.5 1.20 4.00 1.55 2.29 1.49 2.45 1.68 6.00 7.25 3.6010:20 7650 SUN Z. CAKO J.1.25 3.55 -1.5 1.75 1.97 1.5 1.12 5.30 1.35 2.90 1.40 2.70 1.45 6.50 9.50 4.8010:20 7652 FETT J. SHAPATAVA S.1.90 1.80 1.5 1.40 2.70 -1.5 2.90 1.35 1.90 1.80 1.53 2.35 2.50 6.00 6.00 2.3511:35 7647 DANILINA A. GUO S.1.25 3.55 -1.5 1.75 1.97 1.5 1.12 5.30 1.35 2.90 1.40 2.70 1.45 6.50 9.50 4.8011:35 7648 MA S. YANG Y.1.35 2.90 -1.5 1.90 1.80 1.5 1.16 4.50 1.45 2.55 1.45 2.55 1.58 6.00 7.50 4.2011:35 7649 RADWANSKA U. GUARACHI A.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

WTA NJU HEJVEN TVRDA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

3914+

392

TAČAN BROJ SETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

VG1

614VGX

615VG2

616

VIŠE GEMOVA (I i IISET)

1.80 1.90 -1.5 2.85 1.37 1.5 1.35 2.90 1.80 1.90 1.55 2.29 2.35 6.00 6.00 2.50 2.15 5.30 2.3516:05 7702 BLINKOVA A. DAVIS L.1.80 1.90 -1.5 2.80 1.38 1.5 1.35 2.90 1.80 1.90 1.55 2.29 2.35 6.00 6.00 2.50 2.10 5.30 2.4016:05 7703 ARCONADA U. WATSON H.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

WTA NJU HEJVEN TVRDAHEN 1

3852

387

HENDIKEP GEMOVI

HEN 1

4222

423

Mali hendikep gemova

HEN 1

4242

425

Veliki hendikep gemova

ZBIR manje

394više

396par

432nepar

433

UKUPNO GEMOVA

ZBIR manje

420više

421

Malo ukupno gemova

ZBIR <

426>

427

VELIKO UKUPNOGEMOVA

-0.5 1.80 1.90 0.5 1.65 2.11 -1.5 2.00 1.72 21.5 1.70 2.03 1.85 1.85 20.5 2.05 1.69 22.5 1.53 2.3416:05 7702 BLINKOVA A. DAVIS L.-0.5 1.80 1.90 0.5 1.65 2.11 -1.5 2.00 1.72 21.5 1.80 1.90 1.85 1.85 20.5 2.15 1.62 22.5 1.60 2.1916:05 7703 ARCONADA U. WATSON H.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

WTA NJU HEJVEN TVRDA1&ug<

21231&ug>

2124

1&ps9-

2127

1&ps10+

2128

1&ps8+

2131

1&ps9+

2132

1&ps10-

2133

1&ps7-8

2134

1&ps7-9

2135

1&ps8-9

2136

1&ps8-10

2137

1&ps8-12

2138

1&ps9-10

2139

1&ps9-12

2140

1&ps10-12

2141

1&pspar

2142

1&psnepar

21431&vg1

21441&vgx

21451&vg2

2146

Tenis kombinacije

3.05 3.65 3.05 3.65 2.02 2.55 2.11 5.20 3.15 4.10 2.70 2.34 3.75 3.15 4.90 3.05 3.65 3.85 9.50 4.2016:05 7702 BLINKOVA A. DAVIS L.3.20 3.40 3.15 3.50 2.02 2.50 2.12 5.30 3.20 4.10 2.70 2.34 3.75 3.15 4.80 3.05 3.65 3.75 9.50 4.3016:05 7703 ARCONADA U. WATSON H.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

WTA NJU HEJVEN TVRDA2&ug<

21252&ug>

2126

2&ps9-

2129

2&ps10+

2130

2&ps8+

2147

2&ps9+

2148

2&ps10-

2149

2&ps7-9

2153

2&ps8-9

2154

2&ps8-10

2155

2&ps8-12

2156

2&ps9-10

2157

2&ps9-12

2158

2&ps10-12

2159

2&pspar

2160

2&psnepar

2161

Tenis kombinacije

DA

430NE

431

TAJ BREJK UMECU

HEN 1

7952

796

Hendikep gemova 1.set

3.20 3.85 3.20 3.85 2.13 2.70 2.22 3.30 4.30 2.85 2.47 3.95 3.30 5.20 3.20 3.85 3.70 1.23 -0.5 1.80 1.9016:05 7702 BLINKOVA A. DAVIS L.3.40 3.60 3.30 3.70 2.13 2.65 2.24 3.35 4.30 2.85 2.47 3.95 3.30 5.10 3.20 3.85 3.50 1.26 -0.5 1.80 1.9016:05 7703 ARCONADA U. WATSON H.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

WTA NJU HEJVEN TVRDA7-

5548+

5558-

7819+

7829-

55210+

55310-

55612+

55713

558ne 13

5597-8

5607-9

5618-9

5628-10

563

ne 8-10

5648-12

5659-10

5669-12

56710-12

568par

569nepar

570

UKUPNO GEMOVA I SET

5.30 1.12 2.65 1.42 1.70 2.03 1.17 4.40 7.25 1.06 2.90 1.75 2.30 1.50 2.41 1.30 2.10 1.75 2.75 1.70 2.0316:05 7702 BLINKOVA A. DAVIS L.5.30 1.12 2.70 1.40 1.75 1.95 1.18 4.30 7.00 1.07 2.95 1.78 2.30 1.50 2.41 1.30 2.10 1.75 2.70 1.70 2.0316:05 7703 ARCONADA U. WATSON H.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

WTA NJU HEJVEN TVRDA7-

5978+

5988-

7839+

7849-

59510+

59610-

59912+

60013

601ne 13

6027-8

6037-9

6048-9

6058-10

606

ne 8-10

6078-12

6089-10

6099-12

61010-12

611par

612nepar

613

UKUPNO GEMOVA II SET

4.40 1.17 2.36 1.52 1.65 2.11 1.15 4.80 8.50 1.04 2.75 1.72 2.30 1.52 2.36 1.32 2.20 1.78 2.80 1.65 2.1116:05 7702 BLINKOVA A. DAVIS L.4.40 1.17 2.41 1.50 1.65 2.11 1.15 4.80 8.00 1.05 2.80 1.73 2.30 1.50 2.41 1.32 2.15 1.78 2.70 1.65 2.1116:05 7703 ARCONADA U. WATSON H.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ČELENDŽER ĐENOVA ZEMLJA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.35 2.90 -1.5 2.05 1.70 1.5 1.14 4.90 1.45 2.55 1.53 2.35 1.58 6.00 7.50 4.1017:05 7695 SONEGO L. ANDREOZZI G.1.35 2.90 -1.5 2.05 1.70 1.5 1.14 4.90 1.45 2.55 1.53 2.35 1.58 6.00 7.50 4.1018:30 7678 RAMOS A. DAVIDOVICH A.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ČELENDŽER JINAN TVRDA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.45 2.55 -1.5 2.30 1.55 1.5 1.20 4.00 1.55 2.29 1.55 2.30 1.70 6.00 7.25 3.6009:30 7638 SOEDA G. LOPES EN.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ČELENDŽER KASI TVRDA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.65 2.11 -1.5 2.55 1.45 1.5 1.25 3.55 1.75 1.95 1.57 2.25 2.10 6.00 6.75 2.8513:35 7659 SELA D. ROSOL L.1.30 3.20 -1.5 1.97 1.75 1.5 1.12 5.30 1.40 2.70 1.51 2.40 1.55 6.25 8.50 4.5015:00 7696 TSONGA J. YMER M.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ČELENDŽER NJU HEJVEN TVRDA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

16

Page 25: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

TENIS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ČELENDŽER NJU HEJVEN TVRDA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.50 2.41 -1.5 2.30 1.55 1.5 1.20 4.00 1.60 2.19 1.55 2.29 1.80 6.00 7.00 3.4017:20 7697 PAUL T. RUBIN N.1.60 2.19 -1.5 2.55 1.45 1.5 1.25 3.55 1.70 2.03 1.55 2.29 2.00 6.00 6.75 3.0017:20 7698 DZUMHUR D. GIRON M.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

M15 SAO BRAS ALPORTELTVRDA

1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.35 2.90 -1.5 1.85 1.85 1.5 1.16 4.50 1.45 2.55 1.39 2.75 1.58 6.00 7.50 4.2011:00 7699 FREUND S. TVERIJONAS J.1.40 2.70 -1.5 1.97 1.75 1.5 1.20 4.00 1.50 2.41 1.41 2.70 1.63 6.00 7.25 3.9012:30 7701 GIL F. JOHNSON L.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

M15 SEKEŠFEHERVAR ZEMLJA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.40 2.70 -1.5 1.97 1.75 1.5 1.20 4.00 1.50 2.41 1.39 2.75 1.63 6.00 7.25 3.9009:30 7684 NEJEDLY P. AJDUKOVIC D.1.50 2.41 -1.5 2.10 1.65 1.5 1.25 3.55 1.60 2.19 1.39 2.75 1.78 6.00 7.00 3.4009:30 7685 VRBENSKY M. KIVATTSEV K.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

M25 BANJER DE BIGOR TVRDA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.65 2.11 -1.5 2.40 1.50 1.5 1.30 3.20 1.70 2.03 1.47 2.50 2.10 6.00 6.75 2.8513:00 7704 HOYT E. JOMBY T.1.55 2.29 -1.5 2.30 1.55 1.5 1.25 3.55 1.65 2.11 1.45 2.55 1.90 6.00 7.00 3.1516:00 7690 STRUVAY E. MERTENS J.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

M25 LA MARSA ZEMLJA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.65 2.11 -1.5 2.40 1.50 1.5 1.30 3.20 1.70 2.03 1.42 2.65 2.10 6.00 6.75 2.8511:00 7693 SANT'ANNA B. BORTOLOTI M.1.60 2.19 -1.5 2.30 1.55 1.5 1.30 3.20 1.70 2.03 1.40 2.70 2.00 6.00 6.75 3.0011:00 7694 CLEZAR G. WESSELS L.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

M25 OVIJEDO ZEMLJA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.75 1.95 -1.5 2.55 1.45 1.5 1.35 2.90 1.75 1.95 1.40 2.70 2.25 6.00 6.25 2.6011:30 7687 HERNANDEZ J. ROCA O.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

M25 TRST ZEMLJA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.45 2.55 -1.5 2.05 1.70 1.5 1.22 3.80 1.55 2.29 1.41 2.70 1.68 6.00 7.25 3.6011:30 7686 VARILLAS J. ERLER A.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

W15 BUČA ZEMLJA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.17 4.40 -1.5 1.50 2.40 1.5 1.08 6.40 1.22 3.80 1.28 3.35 1.30 6.75 10.5 6.0009:30 7655 PACHKALEVA T. BOKOVA V.1.22 3.80 -1.5 1.55 2.30 1.5 1.10 5.80 1.30 3.20 1.30 3.20 1.40 6.50 10.0 5.1009:30 7656 MIKULSKYTE J. PARKHOMENK.A.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

W15 F27 TABARKA ZEMLJA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.17 4.40 -1.5 1.50 2.40 1.5 1.08 6.40 1.22 3.80 1.28 3.35 1.30 6.75 10.5 6.0010:30 7653 KANNEL K ROUVROY M.1.12 5.30 -1.5 1.35 2.95 1.5 1.05 7.70 1.17 4.40 1.22 3.85 1.22 7.25 12.0 8.0010:30 7654 SIBILLE C. LANCELOT O.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

W15 KUTREA DE ARĐEŠ ZEMLJA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.15 4.70 -1.5 1.45 2.55 1.5 1.07 6.80 1.20 4.00 1.28 3.35 1.27 7.00 11.0 6.5009:30 7662 SIMION O. BOJOVIC J.1.75 1.95 -1.5 2.55 1.45 1.5 1.35 2.90 1.75 1.95 1.42 2.65 2.25 6.00 6.25 2.6010:30 7663 ARIAS P. KLADIVOVA A.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

W25 F2 PRAG ZEMLJA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.50 2.41 -1.5 2.10 1.65 1.5 1.22 3.80 1.60 2.19 1.41 2.70 1.78 6.00 7.00 3.4010:30 7657 MALECKOVA J. SANCHEZ AN.1.85 1.85 -1.5 2.70 1.40 1.5 1.40 2.70 1.85 1.85 1.42 2.65 2.45 6.00 6.00 2.4512:00 7658 BURGER C. MELNIKOVA M.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

W25 MARBELJA ZEMLJA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.20 4.00 -1.5 1.55 2.30 1.5 1.10 5.80 1.25 3.55 1.30 3.20 1.33 6.75 10.0 5.3009:30 7691 RUS A. SAEZ O.1.25 3.55 -1.5 1.65 2.10 1.5 1.12 5.30 1.35 2.90 1.30 3.20 1.45 6.50 9.50 4.8009:30 7692 SHERIF M. BASSOLS M.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

W25 TRST ZEMLJA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.75 1.95 -1.5 2.55 1.45 1.5 1.35 2.90 1.75 1.95 1.40 2.70 2.25 6.00 6.25 2.6009:30 7688 BANDECCHI S. STEFANINI L.1.50 2.41 -1.5 2.10 1.65 1.5 1.22 3.80 1.60 2.19 1.40 2.70 1.78 6.00 7.00 3.4009:30 7689 COCCIARETT.E. CAREGARO M.

17

Page 26: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

TENIS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

W60 MONTRE ZEMLJA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.50 2.41 -1.5 2.10 1.65 1.5 1.25 3.55 1.60 2.19 1.39 2.75 1.78 6.00 7.00 3.4011:30 7679 GRABHER J. CE G.1.15 4.70 -1.5 1.40 2.70 1.5 1.06 7.20 1.20 4.00 1.23 3.70 1.27 7.00 11.0 6.5014:00 7680 DANILOVIC O. RAME A.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

W60 ZAGREB ZEMLJA1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

HEN 1

4282

429

DODATNI HENDIKEPSETOVI

1

842

85

PRVI SET

2

3903

391

TAČAN BROJSETOVA

1-1

4162-1

4171-2

4182-2

419

Prvi set i kraj

1.50 2.41 -1.5 2.10 1.65 1.5 1.25 3.55 1.60 2.19 1.41 2.70 1.78 6.00 7.00 3.4010:30 8483 JANI R. PAPAMIHAIL D.1.40 2.70 -1.5 1.97 1.75 1.5 1.20 4.00 1.50 2.41 1.38 2.80 1.63 6.00 7.25 3.9010:30 8484 IVAKHNENKO V. CHERNYSHOV.M.1.25 3.55 -1.5 1.65 2.10 1.5 1.12 5.30 1.35 2.90 1.34 3.00 1.45 6.50 9.50 4.8010:30 8485 KAN V. BONDAR A.1.60 2.19 -1.5 2.30 1.55 1.5 1.30 3.20 1.70 2.03 1.41 2.70 2.00 6.00 6.75 3.0010:30 8486 BUYUKAKCAY C. KOSTOVA E.

RUKOMET

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

AUSTRIJA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

2.85 8.00 1.60 1.5 1.80 1.90 2.70 6.50 1.70 0.5 2.03 1.70 53.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.8519:00 7482 BARNBAH ŠVAC1.75 8.00 2.45 -2.5 2.41 1.50 1.90 6.00 2.35 -1.5 2.00 1.72 56.5 1.85 1.85 27.5 1.85 1.85 28.5 1.85 1.8519:00 7483 LINC FERLAH

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ČEŠKA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

2.15 8.00 1.95 0.5 1.75 1.95 2.15 6.00 2.05 0.5 1.69 2.05 54.5 1.90 1.80 26.5 1.85 1.85 27.5 1.85 1.8510:00 7478 HRANJICE BRNO1.22 11.0 5.20 -4.5 1.95 1.75 1.33 8.50 4.00 -2.5 1.85 1.85 51.5 1.90 1.80 25.5 1.85 1.85 25.5 1.85 1.8516:30 7479 DUKLA JIČIN1.05 18.0 13.0 -7.5 1.75 1.95 1.15 11.0 6.25 -3.5 1.65 2.11 53.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.8517:00 7480 NOVE VESELI MALOMJERŽICE2.45 8.00 1.75 2.5 1.50 2.41 2.35 6.00 1.90 1.5 1.70 2.03 55.5 1.95 1.75 27.5 1.85 1.85 27.5 1.85 1.8519:00 7481 LOVOSICE KOPRIVNICE

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

DANSKA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

4.40 9.00 1.30 3.5 1.80 1.90 3.50 8.00 1.40 1.5 2.03 1.70 56.5 1.80 1.90 27.5 1.85 1.85 28.5 1.85 1.8515:00 7451 NORDSJILAND ORHUS2.85 8.00 1.60 1.5 1.85 1.85 2.70 6.50 1.70 0.5 2.03 1.70 56.5 1.90 1.80 27.5 1.85 1.85 28.5 1.85 1.8516:10 7452 GOG OLBORG

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

DANSKA 1 W1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

2.20 8.00 1.90 0.5 1.80 1.90 2.25 6.00 2.00 0.5 1.72 2.00 46.5 1.85 1.85 22.5 1.85 1.85 23.5 1.85 1.8515:00 7456 OLBORG W HORSENS W

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

FRANCUSKA LIGA KUPšesnaestina finala - jedan meč 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

2.85 8.00 1.60 1.5 1.90 1.80 2.70 6.50 1.70 0.5 2.03 1.70 58.5 1.90 1.80 28.5 1.85 1.85 29.5 1.85 1.8520:00 7485 ŠERBUR SARAN1.25 10.0 4.90 -3.5 1.75 1.95 1.35 8.50 3.80 -1.5 1.70 2.03 56.5 1.90 1.80 27.5 1.85 1.85 28.5 1.85 1.8520:00 7486 NANSI NICA1.30 9.00 4.40 -3.5 1.85 1.85 1.40 8.00 3.50 -1.5 1.70 2.03 56.5 1.80 1.90 27.5 1.85 1.85 28.5 1.85 1.8520:00 7487 PONTUL SELESTA6.25 12.0 1.17 4.5 1.85 1.85 4.40 9.00 1.28 2.5 1.85 1.85 53.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.8520:00 7488 BILJER KRETIL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

FRANCUSKA 1 W1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

1.55 8.50 2.95 -1.5 1.75 1.95 1.65 7.00 2.75 -0.5 1.65 2.11 49.5 1.80 1.90 24.5 1.85 1.85 24.5 1.85 1.8519:30 7521 NICA W ŠAMBRE TURE.W1.45 8.50 3.40 -2.5 1.95 1.75 1.55 7.00 3.05 -1.5 2.00 1.72 56.5 1.85 1.85 27.5 1.85 1.85 28.5 1.85 1.8520:00 7522 BUR DE PEAŽ W MERINJAK W2.30 8.00 1.85 0.5 1.85 1.85 2.25 6.00 2.00 0.5 1.72 2.00 54.5 1.90 1.80 26.5 1.85 1.85 27.5 1.85 1.8520:00 7523 DIŽON W FLURI LOARE W1.90 8.00 2.20 -0.5 1.90 1.80 2.00 6.00 2.25 -0.5 2.00 1.72 53.5 1.75 1.95 26.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.8520:30 7524 NANT W PARIZ 92 W

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KVALIFIKACIJE ZA LŠ Wpolufinale - jedan meč 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

1.30 9.00 4.40 -3.5 1.90 1.80 1.40 8.00 3.50 -1.5 1.70 2.03 49.5 1.85 1.85 24.5 1.85 1.85 24.5 1.85 1.8516:15 7525 GRAN KANAR.W MOST W1.05 18.0 13.0 -7.5 1.85 1.85 1.15 11.0 6.25 -3.5 1.65 2.11 51.5 1.85 1.85 25.5 1.85 1.85 25.5 1.85 1.8518:45 7526 KASTAMONU W JAGODINA W

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

MAĐARSKA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

1.40 8.50 3.60 -2.5 1.85 1.85 52.5 1.85 1.8518:00 7498 BALATONFIRED ĐONĐOŠI2.30 8.00 1.85 0.5 1.85 1.85 54.5 1.85 1.8518:00 7510 OROŠHAZI DABAŠ1.55 8.50 2.95 -1.5 1.75 1.95 55.5 1.85 1.8518:00 7511 MEZOKEVEZD EGER1.10 14.0 9.00 -5.5 1.75 1.95 55.5 1.80 1.9018:00 7512 ČURGOI BUDAKALAZ

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

NEMAČKA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

2.00 8.00 2.10 0.5 1.65 2.10 2.05 6.00 2.15 0.5 1.62 2.15 55.5 2.03 1.70 27.5 1.85 1.85 27.5 1.85 1.8518:10 7473 MAGDEBURG KIL16.0 20.0 1.03 8.5 1.80 1.90 7.00 12.0 1.12 4.5 1.75 1.95 55.5 1.80 1.90 27.5 1.85 1.85 27.5 1.85 1.8520:30 7484 NORDHORN R.N.LOVEN

18

Page 27: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

RUKOMET

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

NEMAČKA 1 W1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

2.85 8.00 1.60 1.5 1.85 1.85 2.70 6.50 1.70 0.5 2.03 1.70 55.5 1.75 1.95 27.5 1.85 1.85 27.5 1.85 1.8519:00 7513 VILDUNGEN W BUKSTEHUDER W9.00 14.0 1.10 5.5 1.95 1.75 5.30 10.0 1.20 2.5 2.11 1.65 55.5 1.85 1.85 27.5 1.85 1.85 27.5 1.85 1.8519:00 7514 GEPINGEN W BITIGHAJM W

12.5 1.90 1.80 6.5 1.85 1.85 56.5 1.90 1.80 27.5 1.85 1.85 28.5 1.85 1.8519:00 7527 MAJNC W TURINGER W1.12 13.0 7.75 -5.5 1.95 1.75 1.23 9.50 5.00 -2.5 1.65 2.11 53.5 1.90 1.80 26.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.8519:30 7515 BENSHAJM W KURP.BEREN W

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

NEMAČKA 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

1.55 8.50 2.95 -1.5 1.75 1.95 1.65 7.00 2.75 -0.5 1.65 2.11 46.5 1.85 1.85 22.5 1.85 1.85 23.5 1.85 1.8518:30 7457 GUMERZBAH DJK RIMPAR2.45 8.00 1.75 2.5 1.50 2.41 2.35 6.00 1.90 1.5 1.70 2.03 52.5 1.85 1.85 25.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.8519:00 7464 KREFELD EMSDETEN1.50 8.50 3.15 -1.5 1.75 1.95 1.60 7.00 2.90 -0.5 1.60 2.19 53.5 1.95 1.75 26.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.8519:30 7469 FERNDORF AUE2.85 8.00 1.60 1.5 1.85 1.85 2.70 6.50 1.70 0.5 2.03 1.70 47.5 1.75 1.95 23.5 1.85 1.85 23.5 1.85 1.8519:30 7470 HUTENBERG LIBEK ŠVARTAU1.40 8.50 3.60 -2.5 1.80 1.90 1.50 7.50 3.10 -1.5 2.00 1.72 52.5 1.85 1.85 25.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.8519:30 7471 KOBURG 2000 LIBEKE4.40 9.00 1.30 3.5 1.85 1.85 3.50 8.00 1.40 1.5 2.03 1.70 50.5 1.95 1.75 24.5 1.85 1.85 25.5 1.85 1.8520:00 7472 KONSTANC HAM

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

NORVEŠKA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

2.95 8.50 1.55 1.5 1.90 1.80 2.75 7.00 1.65 0.5 2.11 1.65 56.5 1.95 1.75 27.5 1.85 1.85 28.5 1.85 1.8518:15 7476 FILINGEN DRAMEN1.17 12.0 6.25 -4.5 1.80 1.90 1.28 9.00 4.40 -2.5 1.85 1.85 56.5 1.90 1.80 27.5 1.85 1.85 28.5 1.85 1.8519:00 7477 ARENDAL HASLUM

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

POLJSKA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

1.65 8.00 2.70 -1.5 1.90 1.80 1.80 6.50 2.50 -0.5 1.80 1.90 50.5 1.95 1.75 24.5 1.85 1.85 25.5 1.85 1.8518:00 7516 ČROBI G. KVIDZIN3.15 8.50 1.50 1.5 1.95 1.75 2.90 7.00 1.60 0.5 2.19 1.60 53.5 1.95 1.75 26.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.8518:00 7517 STAL MIELEC KALIŠ13.0 18.0 1.05 7.5 1.85 1.85 6.25 11.0 1.15 3.5 2.11 1.65 55.5 1.75 1.95 27.5 1.85 1.85 27.5 1.85 1.8518:00 7518 PIOTRKOW VISLA PLOK2.30 8.00 1.85 0.5 1.85 1.85 2.25 6.00 2.00 0.5 1.72 2.00 53.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.8518:00 7519 TARNOV ZAGLEBJE1.05 18.0 13.0 -7.5 1.85 1.85 1.15 11.0 6.25 -3.5 1.65 2.11 54.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.85 27.5 1.85 1.8518:00 7520 AZOTI P. GDANJSK

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

RUMUNIJA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

4.90 10.0 1.25 3.5 1.85 1.85 3.80 8.50 1.35 1.5 2.03 1.70 53.5 1.80 1.90 26.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.8511:30 7490 CSM BUKUREŠT DINAMO BUK.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠPANIJA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

1.45 8.50 3.40 -2.5 1.90 1.80 1.55 7.00 3.05 -1.5 2.00 1.72 57.5 1.85 1.85 28.5 1.85 1.85 28.5 1.85 1.8517:00 7458 ENKANTADA PUERTO SAGUN.1.30 9.00 4.40 -3.5 1.95 1.75 1.40 8.00 3.50 -1.5 1.70 2.03 51.5 1.85 1.85 25.5 1.85 1.85 25.5 1.85 1.8518:00 7459 BENIDORM PUENTE HENIL1.75 8.00 2.45 -0.5 1.75 1.95 1.90 6.00 2.35 -0.5 1.90 1.80 53.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.8518:00 7460 SINFIN HUESKA4.40 9.00 1.30 3.5 1.85 1.85 3.50 8.00 1.40 1.5 2.03 1.70 51.5 1.85 1.85 25.5 1.85 1.85 25.5 1.85 1.8518:30 7461 MORAZO KANGAS GRANOLJERS2.70 8.00 1.65 1.5 1.80 1.90 2.50 6.50 1.80 0.5 1.90 1.80 56.5 1.75 1.95 27.5 1.85 1.85 28.5 1.85 1.8518:30 7462 NAVA VALJADOLID1.10 14.0 9.00 -6.5 1.95 1.75 1.20 10.0 5.30 -3.5 1.85 1.85 57.5 1.95 1.75 28.5 1.85 1.85 28.5 1.85 1.8519:00 7463 LA ROJA GVADALAHARA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠVAJCARSKA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

1.25 10.0 4.90 -3.5 1.85 1.85 1.35 8.50 3.80 -1.5 1.70 2.03 53.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.8518:00 7489 KRIEN LUCERN BAZEL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠVEDSKA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

1.40 8.50 3.60 -2.5 1.85 1.85 1.50 7.50 3.10 -1.5 2.00 1.72 53.5 1.75 1.95 26.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.8515:00 7465 IFK ISTADS HELSINBORG2.85 8.00 1.60 1.5 1.85 1.85 2.70 6.50 1.70 0.5 2.03 1.70 53.5 1.75 1.95 26.5 1.85 1.85 26.5 1.85 1.8515:00 7466 VARBERG LUGI3.40 8.50 1.45 2.5 1.80 1.90 3.05 7.00 1.55 1.5 1.70 2.03 56.5 1.75 1.95 27.5 1.85 1.85 28.5 1.85 1.8518:10 7467 HALBI REDBERGSLIDS

HOKEJ

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KHL1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

5+

156+

490-4

13360-5

551

UKUPNO GOLOVA

1

63X

642

65

PRVA TREĆINA

1-1

5391-X

5401-2

541X-1

542X-2

5442-1

5452-X

5462-2

547

PRVA TREĆINA / KRAJ

2.40 3.80 2.40 1.47 1.20 1.47 2.40 3.55 1.50 1.25 2.85 2.45 2.85 4.60 13.0 16.0 5.00 5.00 16.0 13.0 4.6009:00 8015 AMUR HABAR. TRAKTOR2.90 3.85 2.10 1.65 1.22 1.36 1.90 2.70 1.80 1.40 3.10 2.50 2.55 5.25 13.0 15.0 6.00 5.00 18.0 13.0 3.6012:30 8016 SIBIR SALVAT JULAEV1.60 4.25 4.45 1.16 1.18 2.17 1.85 2.55 1.85 1.45 2.05 2.60 4.10 2.35 15.0 20.0 5.00 9.50 13.0 14.0 8.5015:00 8017 JOKERIT DINAMO R.3.20 3.90 1.95 1.76 1.21 1.30 1.90 2.70 1.80 1.40 3.30 2.50 2.40 5.75 13.0 15.0 6.50 4.80 19.0 13.0 3.3016:00 8018 SOČI BARS KAZAN

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KHL1+

532+

543+

550-1

511-2

562-3

57

UKUPNO GOLOVA PRVA TREĆINA

1+

692+

703+

710-1

670-2

681-2

722-3

73

UKUPNO GOLOVA DRUGA TREĆINA

1&5+

4041&6+

4051&0-4

4021&0-5

4032&5+

4142&6+

4152&0-4

4122&0-5

413

HOKEJ KOMBINACIJE

1.25 2.50 6.50 1.47 1.40 2.65 1.15 2.10 4.50 1.65 1.16 1.50 2.40 5.70 8.50 3.60 3.00 5.70 8.50 3.60 3.0009:00 8015 AMUR HABAR. TRAKTOR1.22 2.30 5.30 1.55 1.50 2.60 1.15 1.90 4.00 1.80 1.20 1.60 2.35 5.50 7.80 5.20 4.00 3.95 5.60 3.75 2.9012:30 8016 SIBIR SALVAT JULAEV1.22 2.25 5.10 1.57 1.55 2.50 1.15 1.85 3.80 1.85 1.22 1.60 2.25 2.95 4.00 2.95 2.32 8.20 11.3 8.20 6.4015:00 8017 JOKERIT DINAMO R.

19

Page 28: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

HOKEJ

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KHL1+

532+

543+

550-1

511-2

562-3

57

UKUPNO GOLOVA PRVA TREĆINA

1+

692+

703+

710-1

670-2

681-2

722-3

73

UKUPNO GOLOVA DRUGA TREĆINA

1&5+

4041&6+

4051&0-4

4021&0-5

4032&5+

4142&6+

4152&0-4

4122&0-5

413

HOKEJ KOMBINACIJE

1.22 2.30 5.30 1.55 1.50 2.60 1.15 1.90 4.00 1.80 1.20 1.60 2.35 6.00 8.60 5.70 4.40 3.70 5.20 3.50 2.7016:00 8018 SOČI BARS KAZAN

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

BELORUSIJA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1

63X

642

65

PRVA TREĆINA

0-5

5516+

490-4

13365+

15

UKUPNO GOLOVA

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

952

96

WINNER

1-1

5391-X

5401-2

541X-1

542X-2

5442-1

545

PRVA TREĆINA / KRAJ

2.15 4.15 2.65 2.55 2.65 2.80 1.40 2.70 1.80 1.90 1.42 1.19 1.62 1.66 2.04 3.80 15.0 17.0 5.00 5.50 16.015:30 8095 DINAMO MOL. SOLIGORSK

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

LIGA ŠAMPIONApo grupama 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

5+

156+

490-4

13360-5

551

UKUPNO GOLOVA

1

63X

642

65

PRVA TREĆINA

1-1

5391-X

5401-2

541X-1

542X-2

5442-1

5452-X

5462-2

547

PRVA TREĆINA / KRAJ

5.10 5.00 1.45 2.50 1.13 1.12 1.50 1.95 2.40 1.75 3.90 2.85 1.90 8.50 15.0 14.0 9.00 4.50 20.0 18.0 2.1514:15 8004 B.BISTRICA FERJESTAD2.40 4.40 2.25 1.55 1.16 1.49 1.77 2.41 1.95 1.50 2.65 2.70 2.60 4.20 14.0 16.0 5.25 5.00 17.0 15.0 3.9017:00 8005 BERN KERPET2.75 4.50 2.00 1.71 1.16 1.38 1.68 2.29 2.05 1.55 2.80 2.70 2.45 4.60 14.0 15.0 5.75 5.00 17.0 15.0 3.3517:00 8006 MOUNTFILD HK FRELUNDA2.35 4.40 2.30 1.53 1.16 1.51 1.65 2.19 2.10 1.60 2.65 2.70 2.60 4.10 14.0 16.0 5.25 5.00 16.0 15.0 4.0018:00 8007 HPK CUG8.00 7.50 1.20 3.85 1.04 1.03 1.25 1.49 3.60 2.45 6.25 3.10 1.55 14.5 15.0 12.0 16.0 4.25 45.0 21.0 1.6718:00 8037 RUNGSTED PLZENJ1.55 4.80 4.30 1.17 1.14 2.27 1.28 1.57 3.35 2.25 2.00 2.80 3.70 2.25 16.0 19.0 5.00 8.00 14.0 14.0 7.5019:15 8038 GRAC 99 KARDIF5.60 5.20 1.40 2.70 1.12 1.10 1.47 1.90 2.50 1.80 4.10 2.90 1.85 9.50 15.0 13.0 10.0 4.50 25.0 18.0 2.0519:30 8039 GRENOBL ŠELEFTEO2.50 4.40 2.20 1.59 1.17 1.47 1.68 2.29 2.05 1.55 2.70 2.70 2.55 4.20 14.0 16.0 5.25 5.00 17.0 15.0 3.9019:45 8040 AMBRI MINHEN

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

LIGA ŠAMPIONApo grupama 1+

532+

543+

550-1

511-2

562-3

57

UKUPNO GOLOVA PRVA TREĆINA

1+

692+

703+

710-1

670-2

681-2

722-3

73

UKUPNO GOLOVA DRUGA TREĆINA

1&5+

4041&6+

4051&0-4

4021&0-5

4032&5+

4142&6+

4152&0-4

4122&0-5

413

HOKEJ KOMBINACIJE

1.17 1.95 4.10 1.75 1.55 2.30 1.10 1.60 3.10 2.19 1.32 1.65 2.10 7.60 9.90 12.2 8.90 2.17 2.80 3.45 2.5014:15 8004 B.BISTRICA FERJESTAD1.20 2.15 4.90 1.62 1.55 2.40 1.13 1.80 3.70 1.90 1.23 1.65 2.20 4.20 5.70 4.60 3.60 3.95 5.40 4.30 3.3517:00 8005 BERN KERPET1.20 2.10 4.70 1.65 1.55 2.40 1.13 1.75 3.60 1.95 1.24 1.65 2.20 4.60 6.30 5.60 4.20 3.35 4.50 4.00 3.1017:00 8006 MOUNTFILD HK FRELUNDA1.20 2.05 4.60 1.69 1.55 2.40 1.12 1.70 3.50 2.03 1.26 1.65 2.20 3.85 5.10 4.90 3.75 3.75 5.00 4.80 3.6518:00 8007 HPK CUG1.10 1.65 3.00 2.11 1.65 2.05 1.05 1.40 2.40 2.70 1.51 1.80 1.90 10.0 11.9 28.8 19.6 1.50 1.79 4.30 2.9018:00 8037 RUNGSTED PLZENJ1.10 1.70 3.10 2.03 1.60 2.05 1.05 1.45 2.55 2.55 1.45 1.80 1.90 1.98 2.43 5.10 3.45 5.50 6.70 14.4 9.6019:15 8038 GRAC 99 KARDIF1.15 1.90 4.00 1.80 1.55 2.30 1.08 1.60 3.00 2.19 1.34 1.70 2.05 8.20 10.6 14.0 10.0 2.06 2.65 3.50 2.5019:30 8039 GRENOBL ŠELEFTEO1.20 2.10 4.70 1.65 1.55 2.40 1.13 1.75 3.60 1.95 1.24 1.65 2.20 4.20 5.70 5.10 3.85 3.70 5.00 4.50 3.4019:45 8040 AMBRI MINHEN

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

MHL1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1

63X

642

65

PRVA TREĆINA

0-5

5516+

490-4

13365+

15

UKUPNO GOLOVA

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

952

96

WINNER

1-1

5391-X

5401-2

541X-1

542X-2

5442-1

545

PRVA TREĆINA / KRAJ

1.40 5.20 5.60 1.85 2.90 4.10 2.20 1.60 3.30 1.28 1.10 1.12 2.70 1.14 4.50 2.05 18.0 25.0 4.50 10.0 13.013:00 8097 LADA J ALTAJ J

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

VHL1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1

63X

642

65

PRVA TREĆINA

0-5

5516+

490-4

13365+

15

UKUPNO GOLOVA

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

952

96

WINNER

1-1

5391-X

5401-2

541X-1

542X-2

5442-1

545

PRVA TREĆINA / KRAJ

1.60 4.25 4.45 2.05 2.60 4.10 1.60 2.19 2.10 1.65 1.16 1.18 2.17 1.24 3.45 2.35 15.0 20.0 5.00 9.50 13.013:00 8054 SARIARKA ERMAK2.25 3.80 2.65 2.70 2.45 2.95 1.40 2.70 1.80 1.90 1.41 1.22 1.56 1.69 1.99 4.00 13.0 17.0 5.00 5.50 16.013:00 8055 NOMAD RUBIN T.1.40 4.70 6.30 1.85 2.85 4.50 1.50 2.41 1.95 1.77 1.08 1.15 2.65 1.12 5.00 2.05 17.0 33.0 4.50 14.0 11.016:00 8057 ZVEZDA Č. RJAZANJ

ODBOJKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

EVROPSKO PRVENSTVO Wpolufinale - jedan meč, Turska 1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP SETOVI

1

842

85

PRVI SET

1

5932

594

DRUGI SET

HEN manje

466više

468

HENDIKEP POENI

3

3914

3925

393

TAČAN BROJSETOVA

ZBIR manje

460više

462

UKUPNO POENA

ZBIR manje

463više

465

UKUPNO POENA UPRVOM SETU

1.65 2.11 -1.5 2.25 1.57 1.75 1.95 1.75 1.95 -4.5 1.90 1.80 2.70 2.50 3.20 183.5 1.85 1.85 45.5 2.03 1.7016:00 8406 SRBIJA W ITALIJA W1.30 3.20 -1.5 1.65 2.11 1.45 2.55 1.45 2.55 -10.5 2.03 1.70 2.35 2.65 3.60 179.5 1.90 1.80 45.5 1.95 1.7518:30 8407 TURSKA W POLJSKA W

FUTSAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠPANIJA - SUPER KUPfinale - jedan meč 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

HEN 1

612

62

HENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO GOLOVA

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

1

952

96

WINNER

1-1

71-X

221-2

23X-1

8

POLUVREME KRAJ

1.90 4.30 3.10 1.32 1.18 1.80 -0.5 1.90 1.80 5.5 2.20 1.60 2.40 2.65 3.00 1.48 2.4220:00 11402 BARSELONA ELPOZO M.

BEJZBOL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

JAPAN 11

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

1

810X

8112

812

PRVI INNING

2.24 1.65 1.5 1.70 2.03 8.5 1.95 1.75 3.85 1.75 3.0510:00 11034 JAKULT S. JOMIURI G.1.60 2.34 -1.5 2.19 1.60 7.5 1.90 1.80 2.90 1.80 3.9011:00 11036 FUKUOKA H. ČIBA LOTE

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

JUŽNA KOREJA 11

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

1

810X

8112

812

PRVI INNING

2.08 1.7510:00 11037 LG TVINS DOSAN2.45 1.5510:00 11038 SAMSUNG NC DINOS2.15 1.7010:00 11039 KT VIZ SK VAJVERNS1.50 2.5510:00 11040 HANWHA LOTE

20

Page 29: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

BEJZBOL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

JUŽNA KOREJA 11

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

1

810X

8112

812

PRVI INNING

2.55 1.5010:00 11041 KIA KIVUM

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

USA - MLB1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

1

810X

8112

812

PRVI INNING

1.55 2.45 -1.5 2.19 1.60 8.5 1.85 1.85 2.80 1.80 4.0522:10 11046 SINSINATI ARIZONA1.80 2.00 -1.5 2.70 1.40 8.5 1.75 1.95 3.30 1.75 3.5000:10 11047 MAJAMI KANZAS2.15 1.70 1.5 1.65 2.11 9.5 1.75 1.95 3.70 1.75 3.1501:05 11048 PITSBURG ST.LUIS2.34 1.60 1.5 1.75 1.95 10.5 1.75 1.95 3.90 1.80 2.9001:10 11049 ČIKAGO VS LA EJNDŽELS1.55 2.45 -1.5 2.11 1.65 9.5 1.80 1.90 2.80 1.80 4.0501:10 11070 MINESOTA KLIVLEND2.15 1.70 1.5 1.60 2.19 9.5 1.75 1.95 3.70 1.75 3.1501:10 11071 MILVOKI ČIKAGO K.1.26 3.85 -1.5 1.55 2.29 8.5 1.90 1.8001:10 11072 HJUSTON SIJETL1.55 2.45 -1.5 2.19 1.60 8.5 1.90 1.80 2.80 1.80 4.0501:10 11073 NJ METS FILADELFIJA1.65 2.24 -1.5 2.29 1.55 9.5 1.95 1.75 3.05 1.75 3.8501:20 11074 ATLANTA VAŠINGTON1.50 2.55 -1.5 2.11 1.65 8.5 1.90 1.80 2.75 1.80 4.2002:40 11075 SAN DIJEGO KOLORADO1.30 3.50 -1.5 1.70 2.03 8.5 2.03 1.70 2.45 1.80 5.1503:05 11076 OUKLEND DETROIT1.35 3.20 -1.5 1.80 1.90 9.5 1.80 1.90 2.55 1.80 4.7503:10 11077 LA DODŽERS S.FRANCISKO

AMERIČKI FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KANADA - CFL1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENAPRVO POLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

1.50 14.0 2.90 -4.5 1.80 1.90 1.60 9.00 2.80 -2.5 1.85 1.85 51.5 1.85 1.85 25.5 1.85 1.85 25.5 1.85 1.8519:00 8762 OTAVA TORONTO1.85 13.0 2.15 -2.5 1.90 1.80 2.00 8.00 2.15 -1.5 1.85 1.85 47.5 1.85 1.85 23.5 1.85 1.85 23.5 1.85 1.8522:00 8763 VINIPEG SASKAČEVAN1.75 13.0 2.30 -2.5 1.80 1.90 1.90 8.00 2.25 -1.5 1.85 1.85 47.5 1.85 1.85 23.5 1.85 1.85 23.5 1.85 1.8501:00 8764 EDMONTON KALGARI

RAGBI

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

FRANCUSKA 11

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENAPRVO POLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

1.45 20.0 2.90 -5.5 1.90 1.80 1.55 16.0 2.65 -2.5 1.95 1.75 48.5 1.85 1.85 23.5 1.85 1.85 24.5 1.85 1.8515:30 11601 KASTR OLIMPIK BORDO1.30 22.0 3.70 -7.5 1.90 1.80 1.40 17.0 3.20 -3.5 1.90 1.80 48.5 1.80 1.90 23.5 1.85 1.85 24.5 1.85 1.8517:30 11602 TULON LION1.15 23.0 5.70 -10.5 1.85 1.85 1.25 18.0 4.30 -5.5 1.80 1.90 49.5 1.85 1.85 24.5 1.85 1.85 24.5 1.85 1.8520:45 11603 MONPELJE LA ROŠEL1.15 23.0 5.70 -11.5 1.85 1.85 1.25 18.0 4.30 -5.5 1.90 1.80 55.5 1.85 1.85 27.5 1.85 1.85 27.5 1.85 1.8520:45 11604 PAU AGEN

-18.5 1.85 1.85 -9.5 1.90 1.8020:45 11605 STAD FRANS BAJON

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

MEĐUNARODNE PRIJATELJSKE1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENAPRVO POLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

-28.5 1.85 1.85 -14.5 1.85 1.85 58.5 1.85 1.85 28.5 1.85 1.85 29.5 1.85 1.8511:30 11612 AUSTRALIJA SAMOA1.45 20.0 2.90 -5.5 1.85 1.85 1.55 16.0 2.65 -2.5 1.95 1.75 42.5 1.85 1.85 20.5 1.85 1.85 21.5 1.85 1.8515:00 11611 R.IRSKA VELS

PIKADO

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

EUROPEAN TOUR1

12

2

KONAČANISHOD

1.25 3.2013:00 11910 CHISNALL D. MEIKLE R.1.45 2.3713:30 11911 CLAYTON J. TAYLOR S.1.20 3.6014:00 11912 WADE J. BROOKS B.1.40 2.5014:30 11913 LEWIS A. DUIJVENBOD.D.1.25 3.2015:00 11914 DURRANT G. HARRIS C.1.35 2.7015:30 11915 GURNEY D. HENDERSON J.1.17 3.9016:00 11916 PRICE G. STEVENSON S.1.22 3.4019:15 11917 EVANS R. KOCH K.1.45 2.3719:45 11918 WHITE I. CLEMENS G.1.60 2.0620:15 11919 RATAJSKI K. BROWN K.1.22 3.4020:45 11920 VAN GERWEN M. SMITH M.1.35 2.7021:15 11921 SULJOVIC M. HUYBRECHTS K.1.25 3.2021:45 11922 WRIGHT P. O CONNOR W.1.25 3.2022:15 11923 ASPINALL N. JONES W.2.15 1.5522:45 11924 CULLEN J. HUGHES J.

E-SPORT

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

LOL - CBLOL SUMMER1

12

2

KONAČANISHOD

1.20 4.0016:45 11207 FLAMENGO INTZ

21

Page 30: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

E-SPORT

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

LOL - LEC SUMMER1

12

2

KONAČANISHOD

1.20 4.0016:45 11208 FNATIC SCHALKE 04

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

LOL - LMS SUMMER1

12

2

KONAČANISHOD

2.70 1.4009:00 11209 FLASH WOLVES HK ATTITUDE

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

STARLADDER MAJOR1

12

2

KONAČANISHOD

1.80 1.9014:00 11206 RENEGADES AVANGAR

SNUKER

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠEST CRVENIH SVETSKOPRVENSTVO

do 7 osvojenih frejmova 1

12

2

KONAČANISHOD

HEN 1

612

62

Hendikep frejmovi

1

842

85

Prvi frejm

ZBIR manje

394više

396

Ukupno frejmova

2.60 1.44 1.5 2.00 1.72 2.00 1.72 12.5 2.20 1.6009:30 11200 MAGUIRE S. HIGGINS J.

BOKS

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

MEĐUNARODNI MEČEVI1

12

2

KONAČANISHOD

1.20 3.6005:00 11460 WILDER D. ORTIZ L.

FORMULA 1 - IGRE POREDKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

FORMULA 1 - TRKA1

6512

6523

6534

6541-2

6551-3

6561-4

6571-6

6581-10

659

PLASMAN

2.30 1.15 1.1212:00 11050 C.LECLER(FER)2.70 1.25 1.1512:00 11051 L.HAMILT(MER)3.80 1.20 1.1512:00 11052 S.VETTEL(FER)15.0 2.00 1.2012:00 11053 V.BOTTAS(MER)25.0 4.00 1.2512:00 11054 M.VERSTA(RED)80.0 11.0 1.5012:00 11055 A.ALBON(TOR)1000 100 6.0012:00 11056 K.RAIKKO(ALF)1000 80.0 4.0012:00 11057 D.RICCIA(REN)1000 45.0 2.6012:00 11058 C.SAINZ(MEK)1000 50.0 4.0012:00 11059 N.HULKEN(REN)1000 90.0 4.5012:00 11060 L.NORRIS(MEK)1000 100 6.0012:00 11061 S.PEREZ(REP)1500 250 7.0012:00 11062 L.STROLL(VIL)1500 250 6.0012:00 11063 P.GASLY(RED)2000 400 10.012:00 11064 D.KVYAT(TOR)2000 400 10.012:00 11065 A.GIOVIN(ALF)2000 300 12.012:00 11066 K.MAGNUS(HAS)2000 300 9.0012:00 11067 R.GROSJE(HAS)4000 1000 50012:00 11068 R.KUBICA(VIL)4000 1000 50012:00 11069 G.RUSSEL(VIL)

KOSARKA - ANTEPOST

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVO - TIMOVI1

6511-3

6561/8

7001/4

7011/2

702ne1/8

703ne1/4

704ne1/2

705

PLASMAN

DA

620

Pobednik

prvenst

DA

2103

NAJVISE

POENA

DA

624

PROLAZ U

GRUPI

DA

1326

NAJVIŠE

ASISTE

da

2100

MVP

DA

2100

MVPPRVENSTVA

DA

1324

NAJVIŠE

SKOKO

DA

622

POBEDNIK

GRUPE

1.35 2.5510:10 500 USA1.25 1.9510:10 501 SRBIJA2.20 12.010:10 502 ŠPANIJA2.40 20.010:10 503 GRČKA3.00 17.010:10 504 FRANCUSKA3.00 17.010:10 505 AUSTRALIJA5.00 50.010:10 507 LITVANIJA8.00 60.010:10 508 ARGENTINA5.00 50.010:10 513 BRAZIL45.0 35010:10 514 POLJSKA130 40010:10 518 ČEŠKA150 200010:10 521 DOM.REP.

22

Page 31: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

KRIKET

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ENGLESKA T20 BLAST1

12

2

Kona?an ishod

1.65 2.1120:00 8751 GLOUCESTERSH. DERBYSHIRE

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ZAPADNE INDIJE - KARIPSKAPREMIJER LIGA

1

12

2

Kona?an ishod

1.60 2.1902:00 8753 GVAJANA ST.KITS&NEVIS

ULTIMATE FIGHT

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

BELATOR1

612

62

KONAČANISHOD

ZBIR manje

200više

202

Ukupno rundi na meču

1.25 3.5504:00 11800 BADER R. KONGO C.1.33 3.0004:00 11801 STRAUS D. CAMPOS D.1.95 1.7504:00 11802 CURRAN P. BORICS A.2.29 1.5504:00 11803 CLAXTON T. SANCHEZ E.3.20 1.3004:00 11804 SICILIA S. CARVALHO P.1.15 4.7004:00 11805 BOLANOS G. CAREY D.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

UFC1

612

62

KONAČANISHOD

ZBIR manje

200više

202

Ukupno rundi na meču

1.55 2.2916:00 11807 MADGE D. ZIAM F.1.95 1.7516:00 11808 CUMMINGS Z. AKHMEDOV O.1.75 1.9516:00 11809 TALEB N. SALIKHOV M.1.27 3.4016:00 11810 MUHAMMAD B. SATO T.2.55 1.4518:00 11811 PACKALEN T. OTTMAN A.1.27 3.4018:00 11812 TUKHUGOV Z. MURPHY L.1.33 3.0020:00 11813 TAISUMOV M. FERREIRA D.1.20 4.0020:00 11814 BLAYDES C. ABDURAKHIM.S.1.27 3.4020:00 11815 MAKHACHEV I. RAMOS D.2.11 1.6520:00 11816 FELDER P. BARBOZA E.1.22 3.8020:00 11817 NURMAGOMED.K. POIRIER D.

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

UFC W1

612

62

KONAČANISHOD

ZBIR manje

200više

202

Ukupno rundi na meču

2.19 1.6018:00 11819 MORAS S. JOJUA L.2.70 1.4018:00 11820 CALDERWOOD J. LEE A.

NEDELJA,08.09.2019.Vreme štampanja:08:51

FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

JAPAN - LIGA KUPčetvrtfinale - revanš mečevi 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

1

19X

202

21

PRVO POLUVREME

1-1

71-X

221-2

23X-1

8X-X

24X-2

252-1

262-X

272-2

9

POLUVREME KRAJ

1

55X

572

56

VIŠE GOLOVA

2.15 3.20 3.30 1.29 1.30 1.62 2.90 2.00 3.60 3.50 14.0 38.0 5.10 5.20 7.75 28.0 15.0 5.40 3.30 3.20 2.0511:00 4831 TOKIO GAMBA (0:1)2.95 3.35 2.25 1.57 1.28 1.35 3.40 2.20 2.75 4.80 14.0 27.0 7.00 6.75 5.60 30.0 13.0 3.50 3.15 3.70 1.9211:00 4832 NAGOJA KAVASAKI F. (0:2)

2.00 3.35 3.50 1.25 1.27 1.71 2.65 2.20 3.60 3.15 14.0 35.0 4.90 5.70 8.50 28.0 14.0 5.50 3.25 3.35 2.0011:30 4833 KAŠIMA URAVA (3:2)

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

JAPAN - LIGA KUPčetvrtfinale - revanš mečevi 2+

3833+

34+

40-2

52-3

6

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

2+

5202+&GG

614

TIM 1 DAJEGOL

2+

5242+&GG

615

TIM 2 DAJEGOL

GG

517GG3+

5741GG

6012GG

602

OBA TIMA DAJU GOL

1&3+

5611&2+

5701&GG

6922&3+

5622&2+

5712&GG

693

MOZZART KOMBINAZZIJE

1.30 1.95 3.40 1.76 1.95 1.38 2.85 2.15 3.25 2.95 3.80 1.80 2.35 4.60 3.45 3.45 2.80 4.10 5.30 4.40 6.0011:00 4831 TOKIO GAMBA (0:1)1.17 1.50 2.20 2.41 2.05 1.23 2.10 2.10 2.55 1.80 2.25 1.50 1.70 3.40 2.60 3.70 3.35 4.50 2.90 2.55 3.5011:00 4832 NAGOJA KAVASAKI F. (0:2)

1.25 1.75 2.85 1.96 2.00 1.32 2.55 1.92 2.75 2.85 3.35 1.65 2.05 4.00 3.10 3.10 2.40 3.70 5.20 4.40 6.0011:30 4833 KAŠIMA URAVA (3:2)

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

JAPAN 1 W1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

6.00 4.00 1.50 2.40 1.20 1.09 1.20 2.19 1.60 2.50 2.05 1.45 1.27 1.27 2.40 1.70 2.05 1.52 3.90 1.03 1.4708:30 4852 NIPON W KOBE W

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

JAPAN 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.70 2.90 2.75 1.40 1.36 1.41 1.35 1.69 2.05 3.70 1.95 1.52 1.42 1.40 3.00 1.83 2.40 1.27 2.65 1.28 2.7011:00 4828 MITO HOLIHOK KANAZAVA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

JAPAN 31

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

2.55 3.10 2.75 1.40 1.32 1.46 1.30 1.76 1.95 3.40 1.95 1.50 1.40 1.38 2.85 1.77 2.25 1.23 2.45 1.27 2.6008:00 4847 AZUL KLARO VANRAURE

23

Page 32: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

FUDBAL

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SLOVAČKA 21

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

1.60 4.00 4.20 1.14 1.16 2.05 1.15 2.25 1.50 2.20 2.00 1.42 1.22 1.20 2.10 1.52 1.87 1.03 1.47 1.35 2.7010:30 4427 SLOVAN B. II S.TREBIŠOV

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

ŠPANIJA 3 D1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

2+

3830-2

53+

34+

42-3

62-4

3842-5

528

UKUPNO GOLOVA

1+

332+

34

UKUPNOGOLOVA I

POLUVREME

GG

517GG3+

574

OBA TIMADAJU GOL

1+

5192+

520

TIM 1 DAJEGOL

1+

5232+

524

TIM 2 DAJEGOL

4.80 3.30 1.75 1.96 1.28 1.14 1.43 1.53 2.35 4.50 1.95 1.55 1.48 1.48 3.40 2.20 2.85 1.78 4.90 1.20 2.0511:30 8791 KADIZ II BADAJOZ

UKUPNO POENA U TAKMIČENJU

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

UKUPNO GOLOVA U LIGIZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

10.5 1.82 1.8811:00 111 JAPAN 2 NED. (4ut)

KOSARKA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

612

62

HENDIKEP

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

1X

10X2

12

DUPLA ŠANSA

1

8032

805

POBEDNIKMEČA

11

3022

31

DUPLAPOBEDA

3.50 16.0 1.35 2.80 16.0 1.50 6.5 1.90 1.90 3.5 1.85 1.85 148.5 1.90 1.90 2.85 1.24 3.30 1.28 9.00 2.2010:00 8929 VENECUELA RUSIJA12.0 28.0 1.03 6.25 25.0 1.12 15.5 1.90 1.90 8.5 1.85 1.85 155.5 1.90 1.90 8.40 11.4 27.0 1.2510:30 8930 PORTORIKO ITALIJA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR 1

1112

112

HENDIKEP -8

ZBIR 1

1132

114

HENDIKEP -7

ZBIR 1

1152

116

HENDIKEP -6

ZBIR 1

1172

118

HENDIKEP -5

ZBIR 1

1192

120

HENDIKEP -4

ZBIR 1

1212

122

HENDIKEP -3

ZBIR 1

1232

124

HENDIKEP -2

-1.5 3.70 1.23 -0.5 3.30 1.28 0.5 2.90 1.35 1.5 2.55 1.45 2.5 2.41 1.50 3.5 2.25 1.57 4.5 2.11 1.6510:00 8929 VENECUELA RUSIJA7.5 3.55 1.25 8.5 3.20 1.30 9.5 2.90 1.35 10.5 2.60 1.43 11.5 2.41 1.50 12.5 2.25 1.57 13.5 2.11 1.6510:30 8930 PORTORIKO ITALIJA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR 1

1252

126

HENDIKEP -1

ZBIR 1

1272

128

HENDIKEP +1

ZBIR 1

1292

130

HENDIKEP +2

ZBIR 1

1312

132

HENDIKEP +3

ZBIR 1

1332

134

HENDIKEP +4

ZBIR 1

1352

136

HENDIKEP +5

ZBIR 1

1372

138

HENDIKEP +6

5.5 1.95 1.75 7.5 1.75 1.95 8.5 1.65 2.11 9.5 1.55 2.29 10.5 1.50 2.41 11.5 1.40 2.70 12.5 1.35 2.9010:00 8929 VENECUELA RUSIJA14.5 1.95 1.75 16.5 1.75 1.95 17.5 1.65 2.11 18.5 1.55 2.29 19.5 1.47 2.49 20.5 1.40 2.70 21.5 1.33 3.0010:30 8930 PORTORIKO ITALIJA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR 1

1392

140

HENDIKEP +7

ZBIR 1

1412

142

HENDIKEP +8

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENAPRVO POLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENADRUGO POLUVREME

ZBIR više

774manje

773

UKUPNO POENAPRVA CETVRTINA

ZBIR <

32>

33

UKUPNO POENANAJEFIKASNIJA

ČETVRTINA

DA

47NE

48

PREOKRET NAMEČU

13.5 1.30 3.20 14.5 1.25 3.55 73.5 1.85 1.85 74.5 1.85 1.85 36.5 1.85 1.85 43.5 1.85 1.85 3.85 1.2210:00 8929 VENECUELA RUSIJA22.5 1.27 3.40 23.5 1.22 3.80 77.5 1.85 1.85 77.5 1.85 1.85 38.5 1.85 1.85 45.5 1.85 1.85 8.10 1.0410:30 8930 PORTORIKO ITALIJA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR manje

143više

144

UKUPNO POENA -8

ZBIR manje

145više

146

UKUPNO POENA -7

ZBIR manje

147više

148

UKUPNO POENA -6

ZBIR manje

149više

150

UKUPNO POENA -5

ZBIR manje

151više

152

UKUPNO POENA -4

ZBIR manje

163više

164

UKUPNO POENA -3

ZBIR manje

155više

156

UKUPNO POENA -2

140.5 2.90 1.35 141.5 2.70 1.40 142.5 2.41 1.50 143.5 2.41 1.50 144.5 2.29 1.55 145.5 2.16 1.62 146.5 2.03 1.7010:00 8929 VENECUELA RUSIJA147.5 2.90 1.35 148.5 2.70 1.40 149.5 2.41 1.50 150.5 2.41 1.50 151.5 2.29 1.55 152.5 2.16 1.62 153.5 2.03 1.7010:30 8930 PORTORIKO ITALIJA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR manje

157više

158

UKUPNO POENA -1

ZBIR manje

159više

160

UKUPNO POENA +1

ZBIR manje

161više

162

UKUPNO POENA +2

ZBIR manje

153više

154

UKUPNO POENA +3

ZBIR manje

165više

166

UKUPNO POENA +4

ZBIR manje

167više

168

UKUPNO POENA +5

ZBIR manje

169više

170

UKUPNO POENA +6

147.5 1.95 1.76 149.5 1.77 1.94 150.5 1.67 2.07 151.5 1.60 2.19 152.5 1.55 2.29 153.5 1.50 2.41 154.5 1.45 2.5510:00 8929 VENECUELA RUSIJA154.5 1.94 1.77 156.5 1.77 1.94 157.5 1.70 2.03 158.5 1.62 2.16 159.5 1.55 2.29 160.5 1.50 2.41 161.5 1.45 2.5510:30 8930 PORTORIKO ITALIJA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina ZBIR manje

171više

172

UKUPNO POENA +7

ZBIR manje

173više

174

UKUPNO POENA +8

ZBIR manje

761više

762

DOMACIN DAJEPOENA

ZBIR manje

763više

764

DOMACIN DAJEPOENA PRVOPOLUVREME

ZBIR manje

765više

766

GOST DAJE POENA

ZBIR manje

767više

768

GOST DAJE POENAPRVO POLUVREME

1

38X

392

40

Poluvreme sa višepoena

155.5 1.40 2.70 156.5 1.35 2.90 71.5 1.85 1.85 34.5 1.85 1.85 77.5 1.85 1.85 38.5 1.85 1.85 1.95 25.0 1.8010:00 8929 VENECUELA RUSIJA162.5 1.40 2.70 163.5 1.35 2.90 70.5 1.85 1.85 34.5 1.85 1.85 85.5 1.85 1.85 43.5 1.85 1.85 1.95 25.0 1.8010:30 8930 PORTORIKO ITALIJA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVOpo grupama - druga faza, Kina 1-1

71-X

221-2

23X-1

8X-X

24X-2

252-1

262-X

272-2

9

POLUVREME KRAJ

I

34II

35III

36IV

37

NAJEFIKASNIJA ČETVRTINA

1&UP<

21231&UP>

21242&UP<

21252&UP>

2126

PP1&UPP<

2127

PP1&UPP>

2128

PP2&UPP<

2129

PP2&UPP>

2130

KOŠARKA KOMBINACIJE

4.70 30.0 5.00 30.0 95.0 20.0 10.0 30.0 1.75 6.60 6.60 2.55 2.55 5.10 5.10 2.75 2.7510:00 8929 VENECUELA RUSIJA16.0 38.0 8.50 50.0 95.0 28.0 40.0 65.0 1.18 3.10 3.90 3.90 3.25 22.8 22.8 1.96 1.96 11.5 11.5 2.07 2.0710:30 8930 PORTORIKO ITALIJA

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

SVETSKO PRVENSTVO -PLASMAN

Kina 1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

HEN 1

612

62

HENDIKEP

1

91X

902

92

PRVO POLUVREME

HEN 1

192

21

PRVO POLUVREMEHENDIKEP

ZBIR manje

200više

202

UKUPNO POENA

ZBIR manje

205više

207

UKUPNO POENAI POLUVREME

ZBIR manje

590više

592

UKUPNO POENAII POLUVREME

1.80 14.5 2.15 -1.5 1.90 1.90 1.85 15.0 2.05 -0.5 1.85 1.85 151.5 1.90 1.90 75.5 1.85 1.85 75.5 1.85 1.8510:00 7011 O.SLONOVAČE J.KOREJA1.17 20.0 5.50 -10.5 1.90 1.90 1.30 19.0 3.80 -5.5 1.85 1.85 147.5 1.90 1.90 73.5 1.85 1.85 73.5 1.85 1.8510:00 7012 TUNIS ANGOLA

24

Page 33: KOŠARKA - SVETSKO PRVENSTVO · koŠarka - svetsko prvenstvo ukupno poena-4 ukupno poena-3 dupla pobeda ukupno poena pobednik meČa hendikep-2 hendikep-3 dupla Šansa preokret na

HOKEJ

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KHL1

1X

02

2

KONAČAN ISHOD

1X

1012

11X2

12

DUPLA ŠANSA

5+

156+

490-4

13360-5

551

UKUPNO GOLOVA

1

63X

642

65

PRVA TREĆINA

1-1

5391-X

5401-2

541X-1

542X-2

5442-1

5452-X

5462-2

547

PRVA TREĆINA / KRAJ

2.40 3.80 2.40 1.47 1.20 1.47 1.60 2.11 2.20 1.65 2.85 2.45 2.85 4.60 13.0 16.0 5.00 5.00 16.0 13.0 4.6009:00 8019 KUNLUN BARIS2.40 3.80 2.40 1.47 1.20 1.47 2.40 3.55 1.50 1.25 2.85 2.45 2.85 4.60 13.0 16.0 5.00 5.00 16.0 13.0 4.6009:00 8020 AMUR HABAR. TRAKTOR

KOD ZA KUCANJE

Čas R.b.

KHL1+

532+

543+

550-1

511-2

562-3

57

UKUPNO GOLOVA PRVA TREĆINA

1+

692+

703+

710-1

670-2

681-2

722-3

73

UKUPNO GOLOVA DRUGA TREĆINA

1&5+

4041&6+

4051&0-4

4021&0-5

4032&5+

4142&6+

4152&0-4

4122&0-5

413

HOKEJ KOMBINACIJE

1.18 2.00 4.40 1.72 1.55 2.35 1.12 1.65 3.40 2.11 1.27 1.65 2.15 3.80 5.00 5.20 3.95 3.80 5.00 5.20 3.9509:00 8019 KUNLUN BARIS1.25 2.50 6.50 1.47 1.40 2.65 1.15 2.10 4.50 1.65 1.16 1.50 2.40 5.70 8.50 3.60 3.00 5.70 8.50 3.60 3.0009:00 8020 AMUR HABAR. TRAKTOR

25