KOBİ Yönetici Sorumluluk Sigortası

  • View
    126

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KOB Ynetici Sorumluluk Sigortas. KOBnizde byyen hedefleriniz AIG ile gvence altnda!. KOB Stratejisi Eylem Plan 2011 - 2013 'ten alnan verilere gre; KOB'ler Trkiye'de; Toplam istihdamn %78'ini, Toplam katma deerin %55'ini, Toplam satlarn %65,5'ini, - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Headline Title

KOB Ynetici Sorumluluk SigortasKOBnizde byyen hedefleriniz AIG ile gvence altnda! KOB Stratejisi Eylem Plan 2011 - 2013 'ten alnan verilere gre; KOB'ler Trkiye'de;Toplam istihdamn %78'ini,Toplam katma deerin %55'ini,Toplam satlarn %65,5'ini,Toplam yatrmlarn %50'sini,Toplam ihracatn %59'unu oluturmaktadr.KOB kredilerinin toplam krediler iindeki pay %24'tr.

#

KOB 'lerin ana sektr gruplarna gre dalm u ekildedir:Madencilik % 0.2Enerji % 0.1naat % 5malat % 13Ticaret % 40Dier Hizmetler % 42

#Neden Ynetici Sorumluluk Sigortas?Yneticilerin sorumluluu aada belirtilen esaslar erevesinde ekillenmektedir:Trk Ticaret KanunuBorlar KanunuYeni Trk Ticaret Kanunuzen ve sadakat ykmllveren ve ii arasndaki szlemeden doan sorumluluklar

Trk Ticaret Kanunu ynetim kurulu yeleri iin kusur esasna dayanan bir sorumluluk ngrm ve ynetim kurulu yelerinin aleyhine kusur karinesi kabul edilmitir. Kusurun ar veya hafifi olmas nemli deildir. Ancak, baz durumlarda, ynetim kurulu yelerinin kusurlu olup olmadklarna baklmakszn sorumlu tutulabilecei de ileri srlmektedir.Ynetim kurulu, irket ynetiminden ve malvarlndan, hem irkete hem hissedarlara kar sorumludur.

#Neden Ynetici Sorumluluk Sigortas?Ynetim Kurulu yeleri,Ynetici ve Mdrlerdari veya resmi kurulular tarafndan yaplan soruturmalarTTKda belirtilen adam karar Kavram (Business Judgment Rule)TTK da belirtilen ve devredilemez ykmllklerstihdam Uygulamalar (alanlar)SPK (Borsaya kote durumda ise)HissedarlarMteriler (zellikle kurumsal)Rakipler ve Rekabet KuruluYabanc lkelerdeki dier dzenleyici ve denetleyici kurulularKreditrlerMahkeme - Savunma Masraflar (Tedbirli davrandnzn savunulmas iin)Yabanc Yatrmclar

#KOB Ynetici Sorumluluk Sigortas ile Neler Teminat Altna Alnmaktadr?Ynetim Sorumluluuirket KorumasHerhangi bir sigortal kiinin ynetici ve mdr sfat ile faaliyetlerini ifa ederken gerekletirdii veya iddia edilen hatal eyleminden,Trk Ticaret Kanununda belirtilen sorumluluklara ilikin sorumluluklar yerine getirilirken yaplan herhangi bir hatal eylemden,stihdam Uygulamalar hlalinden kaynaklanan zarar talepleri. Sigortac, irketin tzel kiiliine kar irketin herhangi bir kusurlu faaliyetinden doan ve irkete yasal bir sorumluluk getiren bir olay ilgili herhangi bir talepten kaynaklanan zararn deyecektir.

(yllk toplam teminat limitinin %10u ile sunulur)

#

KOB Ynetici Sorumluluk Sigortas ile Neler Teminat Altna Alnmaktadr?Teminatlar

Resmi kurumlarca balatlan soruturmalar ile ilgili masraflarBedensel Yaralanma ve Maddi Zarar taleplerine ilikin Savunma Masraflar (yllk toplam teminat limitinin %10u ile sunulur)Acil Durumda yaplan masraflar (yllk toplam teminat limitinin %5i ile sunulur)Resmi kurumlar tarafndan Sigortal Kiiye kesilen dari Para Cezalar90 gn Uzatlan Bildirim SresiEmekli yneticiler iin salanan mr boyu Uzatlan Bildirim Sresistihdam uygulamalar teminat (yllk toplam teminat limitinin %10u ile sunulur)

Sigortal kii LTDirketin ortaklar kurulu yeleri ve mdr vasfyla grev yapan irket ortaklar anlamna gelmektedir. Bu kiilerin dnda irkette grev yapan dier nc ahslar, sigortal kii olarak kabul edilmeyecektir.

Sigortal kii A..Polie dneminde irkette grev yapm veya halen yapan ynetici ve mdrler anlamna gelmektedir.

#

Kimlere Sunulabilir?Hedef KitleTrkiyede yerleik, yabanc lkelerde yerleik herhangi bir varl veya faaliyeti olmayan veYllk net sat gelirleri 50mnTLden az olan KOB/LTD/A.. veHalihazrda alan says 250yi gemeyen veHisseleri borsada ilem grmeyen veDaha ncesinde herhangi bir satn alma veya birlemeye konu olmam veleriki yllarda halka arz planlamayan ve3 yldan uzun sredir faaliyet gsteren veBelirtilen faaliyet alanlar dnda faaliyet gsteren ve *Gemi yllarda herhangi bir hasar olmam, hasara neden olabilecek herhangi bir durumdan haberdar olmayan veEn son mali tablolarna istinaden pozitif bir sermayesi olan ve net kar elde eden ve nmzdeki 18 ay iinde borlarn ve ykmllklerini karlayabilecek durumda olan irketler.#

Kimlere sunulamaz?

#Bavuru ve TeminatKsaltlm soru formu ile bir ka soruda...

Polie bedeli Prim, Muafiyet?

Muafiyet25.000.000 TL az ciroya sahip olanlar iin 2.500 TL 25.000.000 TL-50.000.000 TL aras ciroya sahip olanlar iin 5.000 TL

#Mahkeme art aranmamaktadr. Ancak kimi zaman, ilgili zararn ve/veya sorumluluun tespiti kompleks yapda ise; bilirkii atanmas veya daha ileri admlarda mahkemeye gidilmesi talep edilebilmektedir. Veya kimi durumlarda zararnn tazminini talep eden tarafn dorudan mahkemeye de gittii grlebilmektedir. Bu gibi durumlarda savunma masraflar teminat altnda olduundan sigortallar asndan olumsuz bir durum sz konusu olmayacaktr.

Sigortalya rcu yaplmamaktadr. Polie koul ve artlarna uygun olarak tazminat ve/veya savunma masraflar demesine konu olmu ynetici/yneticilere rcu yaplmamaktadr. Kimi durumlarda kast iddia edilebilir. Bu durumda da ynetici hatas olduunu ancak kast olmadn iddia ediyor ise; hakim kasta karar verilene dek savunma masraflar karlanabilmektedir. Mahkeme sonucunda kast tespit edildiinde denen savunma masraflar takdir sigortacda olmak zere- rcu edilebilecektir.

#AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. Products and services are written or provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Not all products and services are available in every jurisdiction, and insurance coverage is governed by actual policy language. Certain products and services may be provided by independent third parties. Insurance products may be distributed through affiliated or unaffiliated entities. Certain property-casualty coverages may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore not protected by such funds.