K¶nyv let¶lt©se

 • View
  273

 • Download
  16

Embed Size (px)

Text of K¶nyv let¶lt©se

 • Kzpkori eredetmondk Gondolatok magunkrl s msokrl

  1

 • 2

 • Halmgyi Mikls

  Kzpkori eredetmondk. Gondolatok magunkrl

  s msokrl

  JEGYZET

  Szeged, 2014

  3

 • 4

  A jegyzet megjelenst tmogatta: Szegedi Tudomnyegyetem Blcsszettudomnyi Kar

  Trtnettudomnyi Doktori Iskola, Medievisztika Program

  Szegedi Tudomnyegyetem Polgrairt Alaptvny

  TMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001

  Lektorlta: Prof. Dr. habil. Koszta Lszl, DSc, tanszkvezet egyetemi tanr

  Bortterv Majzik Andrea

  A bortn Merseburgi Thietmar Chronicjnak egyik oldala

  http://www.mgh-bibliothek.de/etc/thietmagn/thietmar158b.jpg Monumenta Germaniae Historica

  Digitale Edition der Chronik des Thietmar von Merseburg http://www.mgh.de/datenbanken/thietmar/

  ISBN 978-615-5372-12-4

  Halmgyi Mikls szerz, 2014 Belvedere Meridionale kiad, 2014

  Kiadta: BE L V E D E R E ME R I D I O N AL E, SZ E G E D www.belvedere.meridionale.hu szerk@belvedere.meridionale.hu

  http://www.mgh-bibliothek.de/etc/thietmagn/thietmar158b.jpghttp://www.mgh.de/datenbanken/thietmar/

 • Tartalom

  Bevezets....................................................................................................6

  Bibliai szemlytl val eredeztets............................................................ 9

  Szkta-felfogs..........................................................................................29

  Hun hagyomny........................................................................................67

  A Trjbl val eredeztets hagyomnya.................................................80

  Mondban, legendban magyarnak vlt szemlyek..................................88

  A magyarsg nevei (Vzlatos ttekints)..................................................96

  Tvolrl jtt npek ketts brzolsa. Jnos pap npe............................105

  Magyarok a Krpt-medencn kvl.......................................................109

  Idegenekkel szembeni politika s Szent Istvn Intelmei.........................124

  Nem magyar npek Magyarorszgon a kzpkorban

  (Vzlatos ttekints)................................................................................143

  A magyarsg idegen szemmel (Feladatok).............................................149

  Keresztes hadjrat s Magyarorszg (Feladatok, vzlatos ttekints)....150

  Irodalom................................................................................................. 153

  5

 • 6

 • 7

  Bevezets Abban, hogy egy embercsoport npp, nemzett kovcsoldjk, nagy sze-repe van a kzs mltnak, a kzs eredet tudatnak. Kzpkori magyar s klfldi trtnetrk egyarnt felhasznltak olyan fordulatokat a mveik-ben, melyek kzssgtudatot adtak a npk szmra. A kzpkori eredet-trtnetek nem felttlenl esnek egybe azzal, amit a mai kritikai trtnet-rs valsgnak tekint. Flmerlhet a krds: Mi rtelme van ebben az esetben a kzpkori eredetmondk kutatsnak? Fontoss teszi ezeket a mondkat, hogy rgi idkbl rnk maradt rksgeink. A rgen keletke-zett, hossz idn t fennll hagyomnyok megrdemlik, hogy megismer-jk a trtnetket. Az rklt hagyomnyok lnyeges rszt kpezik jelen-legi kultrnknak, nazonossgunknak.1

  Figyelemre mltv teszi ezeket a hagyomnyokat az is, hogy a korabe-li emberek szmra gy tudtak hatni, mintha valsak lettek volna. A trt-szt pedig nemcsak az rdekelheti, hogy tnylegesen mi trtnt rgen, ha-nem az is: Miknt gondolkodott a rgi idk embere, milyen volt a vilgk-pe, mit akart elrni rsval a hajdani szerz? A kzpkori eredetmondk vizsglata sorn teht nem arra keressk a vlaszt, hogy mostani fogalma-ink szerint hogyan alakult ki a magyar np vagy ms npcsoport. Inkbb a rgi gondolkodst prbljuk megrteni. Vlaszt kereshetnk arra, miknt alakultak ki s hogyan fejldtek a mondk, hagyomnyok.

  Arra is fontos rmutatnunk, hogy az emberek vilgkpe, gondolkodsa koronknt vltozhat. A mai kutat taln megcfolja azt, amit a rgi krni-ks elbeszlt. Fnnll a lehetsge, hogy az utnunk jv kutatk azt a nzetet rnyaljk, vagy ppen cfoljk majd meg, amit a mai kutatk va-lsnak tekintenek. A vltozs, a mlandsg szemllse alzatra inti a kutatt.

  A jegyzet elejn olyan eredettrtneteket vizsglok, melyek tbb vagy kevsb a magyar hagyomnyvilggal is sszefggenek: ilyen a bibliai szemlytl val szrmaztats, a szkta-tudat, a hun-hagyomny s a trjai-aktl val eredeztets. Megfigyelhetjk, hogy a kzpkori magyar trt-netrsban hasonl eredeztetsi megoldsok lteztek, mint a nyugat- s szak-eurpai szerzknl. A hasonlsgokat szemllve flmerlhet a kr-

  1 A hagyomnyokrl lsd SNDOR Klra: Nyelvrokonsg s hunhagyomny, Budapest 2011. Figyelemremlt szemllet, hogy klnbsget tesz a nyelvtrtnet valsga s mondk igazsga kzt (SNDOR 2011. 7.). Ez a klnbsgttel Jzsef Attila versre emlkeztet (Thomas Mann dvzlse).; Kzpkori nem magyar eredetmondkrl lsd Alheydis PLASSMANN: Origo gentis, Berlin 2006.

 • 8

  ds: Ami nlunk megvan, hogyan mkdik msoknl? Nemzetkzi jelen-sgek hogyan rvnyeslnek a magyar trtnetrknl? rdemes ezekre a krdsekre is vlaszt keresni a magyar hagyomnyok vizsglata sorn.

  A mondk vilghoz, s a kzpkori gondolkods megrtshez kap-csoldik a legendkban, mondkban magyarnak vlt emberek ttekintse. Ezek az elbeszlsek arrl tanskodnak, mely korban miknt gondolkod-tak Nyugat-Eurpban a magyarokrl. Ellenszenvesnek lttk-e ket, vagy pp ellenkezleg: hsknek s szenteknek?

  A mondkkal, hagyomnyokkal foglalkoz gondolatmeneteket kieg-sztik olyan fejezetek, melyek a vals trtnelem krdseit vizsgljk. Ilyen a magyarsg neveinek ttekintse. Egy kzssg sszetartozsban a dics mlt s a kzs eredet tudata mellett fontos szerepe van a kzs nvnek is. A magyarsgot trtnete sorn klnfle neveken emltik k-lnbz forrsok. rdemes teht a npnkre hasznlt nevekrl is ttekin-tst adni. Tovbbi fejezetek a Krpt-medencn kvl lt magyarok s a kzpkori Magyarorszgon lt nem-magyarok trtnett tekintik t. Szent Istvn Intelmeinek 6. s 8. fejezete arra mutat r, hogyan gondolkodtak a kirlytkr sszellti a jvevnyekhez val viszonyulsrl s az eldk pldjnak kvetsrl. Az nazonossg s idegenfelfogs tmakrn be-ll mg szmos krdst rdemes vizsglni. Ilyen tovbbi tmk ttekint-st segti az irodalomjegyzk.

  Ennek a jegyzetnek az anyaga Szegedi Egyetem Blcsszettudomnyi Karnak Kzpkori s Kora jkori Magyar Trtneti Tanszkn tartott nazonossg s idegenfelfogs a kzpkori forrsokban cm BA szemi-nriumom vzlataibl llt ssze. Clja, hogy gondolatbreszt mdon r-irnytsa az olvas figyelmt a magyar kultrtrtnet nhny krdsre. Ksznet szeminriumom hallgatinak, akik tleteikkel, rdekldskkel segtettk a munkmat!2

  2 A kutats a TMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonost szm Nemzeti Kivlsg Program Hazai hallgati, illetve kutati szemlyi tmogatst biztost rendszer kidol-gozsa s mkdtetse orszgos program cm kiemelt projekt keretben zajlott. A pro-jekt az Eurpai Uni tmogatsval, az Eurpai Szocilis Alap trsfinanszrozsval valsul meg.

 • Bibliaiszemlytlvaleredeztets

  Tegze olyan, mint a nyitott sr, s mindannyian hsk. (Jeremis 5:16)1 A fenti vers a Biblibl val, Jeremis prfta knyvbl. Az knyvnek rszlett hasznlta fl egy 10. szzadi trtnetr, Liudprand, amikor a keresztny nyugatra tmad magyarokat jellemezte. Biblibl tvett gon-dolatok nemegyszer tnnek fel kzpkori szerzk mveiben, amikor sajt koruk npeirl szlnak. A kzpkori keresztny szerzk szmra alapvet tekintlyt jelentett a Biblia. rthet, hogy a npek eredett is gyakran a Szentrs alapjn magyarztk.2 A magyarsgot tbb bibliai szemllyel is kapcsolatba hoztk a kzpkori szerzk. A kvetkez fejezetben igyek-szem szmba venni, hogy kik ezek a bibliai alakok. Nmelyket klfldi trtnetr szerepelteti a magyarok seknt, msokrl bels magyar forr-sokban olvashatunk. Az egyik alak ellenszenvesnek tnt a rgi szerz szmra, s elutastotta mint st, a msikat felvllalhatnak rezte. A for-rsok vizsglata sorn tapasztalhatjuk, hogyan vitzik egy-egy trtnetr a msik szerz munkjban megfogalmazott eredeztetssel. ttekintsnk sorn nyomon kvethetjk, hogyan tnik fel egy - a Bibliban meglev - motvum a ksbbi korok elbeszlseiben jra-s jra a kzpkori m-veken t egszen a modern kor kltszetig.

  1 Biblia, szvetsgi s jszvetsgi Szentrs. Szent Istvn Trsulat, Budapest 2000. 2 Josephus Flavius Maggtl szrmaztatja a szktkat, Gmertl a galatkat. Szent Jero-mos Jafet fitl, Tubitl eredezteti a hispniaiakat. Sevillai Izidor Maggtl szrmaztatja a gtokat s szktkat, a galatkat a gallokkal azonostja. Arno BORST, Der Turmbau von Bbel, Stuttgart, 1958, 388, 446-456. (Lsd mg SEVILLAI IZIDOR, A gtok trtnele, ford. SZKELY Melinda, Szeged, 1998, 28-29.) Tours-i Gergelynl szerepel, hogy az emberisg Szemtl, Kmtl, Jafettl szrmazik, azt, hogy a frankok Jafettl szrmaznak, nem rja. BORST 457. Fredegar Jafettl szrmaztatja a gallokat: Chronicorum quae dicuntur Fredegarii scholastici liber /, ed. Bruno KRUSCH, Hanno-ver, 1888 (Monumenta Germaniae Historica - MGH, Scriptores rerum Merovingicarum), 21; BORST 459-461. Az reknl is megjelenik a Jafettl val eredet, BORST 468. Az orosz skrnika Jafettl szrmaztatja a szlvokat. Lsd Nesztor-krnika, Poveszty Vremennyh Let - Az elmlt idk trtnsei (elbeszlse): Honnan ered Ruszfld, Ki volt Kijev els fejedelme, s hogyan alakult ki Ruszfld. Ksznet FERINCZ Istvnnak, hogy a megjelens alatt ll fordtst rendelkezsemre bocstotta. Lsd mg FTI Jzsef La-jos, Gg s Magg, ItK, 23(1913), 2859 , 4647. RNA-TAS Andrs: A nyelvrokonsgok. Kalandozsok a trtneti nyelvtudomnyban, Budapest 1978. 41.

 • 10

  Gg s Magg Gg s Magg alakjt a magyar olvas klnsen Ady Endre versbl ismerheti. Gg s Magg fia vagyok n / Hiba dngetek kaput, falat Kicsoda Gg s Magg a Bibliban? s hogyan kapcsoldik hozzjuk a kapu s a fal? Minderre fny derlhet a Gg s Magg hagyomny vizsg-lata sorn.3

  A Teremts knyvben az znvz lersa utn olvashatunk a fld be-npestsrl. No egyik finak, Jfetnek fiai kzt szerepel Gmer s Magg (Teremts 10,2). Magg neve teht