24
Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet Világgazdasági Intézet Közép- és kelet-európai diverzifikációs Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit gázimport és -tranzit Weiner Csaba, PhD tudományos főmunkatárs MTA KRTK VGI, Budapest Energy Forum Hungary 2014 „Az energetikáról érzelmek nélkül” Central European Business Centre Larus Rendezvényközpont, Budapest, 2014. február 27.

Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

 • Upload
  hasana

 • View
  42

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit Weiner Csaba, PhD tudományos főmunkatárs MTA KRTK VGI, Budapest Energy Forum Hungary 2014 „Az energetikáról érzelmek nélkül” Central European Business Centre - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

Magyar Tudományos AkadémiaMagyar Tudományos AkadémiaKözgazdaság- és Regionális Tudományi KutatóközpontKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Világgazdasági IntézetVilággazdasági Intézet

Közép- és kelet-európai diverzifikációs Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: eredmények és perspektívák:

gázimport és -tranzitgázimport és -tranzit

Weiner Csaba, PhDtudományos főmunkatárs

MTA KRTK VGI, Budapest

Energy Forum Hungary 2014„Az energetikáról érzelmek nélkül”

Central European Business Centre Larus Rendezvényközpont, Budapest, 2014. február 27.

Page 2: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

2

I)I) a jelenlegi gázpiaci folyamatok hatása, árazás;

II)II) a gáz szerepe, a gázfogyasztás és a gáztermelés alakulása a régióban;

III)III) a nyugati FÁK-államokon és a közép- és kelet-európai régión keresztüli tranzit jelene és jövője (elkerülő vezetékek, ellenirányú gázszállítás);

IV)IV) az egyes államok függőségének foka (szerződéses és infrastrukturális kérdések).

TartalomTartalomNégy kérdéskör:Négy kérdéskör:

Forrás: Weiner, Cs. (forthcoming): Dependence on Russian Gas: Diversification Challenges and Dilemmas in Central and Eastern Europe.

Csaba
I) The recent gas market changes, with special attention to the pricingII) The role of gas in energy consumption and the change in gas demand up to 2020III) The role of transit through the western CIS and CEEIV) The degree of dependence of CEE countries, the gas supply portfolios and existing and planned physical infrastructure
Page 3: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

A Gazprom-csoport gázértékesítése Közép- és Kelet-EurópábanA Gazprom-csoport gázértékesítése Közép- és Kelet-Európában

13 KKE-i vevő hosszú távú gázellátásiszerződéssel nem hosszabbította meg a hosszú távú gázellátási szerződést 2010-ben Albánia, Montenegró, Koszovó: nincs importkapacitás20122012: 28% 13 KKE-államba 20122012: 43,6 Mrd m3 (38,8 + 4,8)20082008: 46,5 Mrd m3 (42,4 + 4,1)

Legnagyobb KKE-i vevők:Legnagyobb KKE-i vevők: - Lengyelo.

- Csehország- Magyarország- Szlovákia

Lengyelo.:Lengyelo.:Gazprom Export volt SZU-n túli:

4.: 2010–20124.: 2010–2012 5.:5.: 20132013

Gazprom-csoport volt SZU-n túli:4.: 2010 és 20124.: 2010 és 20125.:5.: 2009 és 20112009 és 2011

I)I)

Balti államokKKE – balti államok

Forrás: Saját szerkesztés.

Page 4: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

4Forrás: Saját számítások a Gazprom adatai alapján.

I)I) A Gazprom-csoport gázértékesítése Közép- és Kelet-EurópábanA Gazprom-csoport gázértékesítése Közép- és Kelet-Európában(változás)

20092009/20082008 20102010/20082008 20112011/20082008 20122012/20082008Észto. 1,33 0,67 1,17 1,00Letto. 1,57 1,00 1,71 1,57Litvánia 0,89 1,00 1,14 1,11Lengyelo. 1,14 1,49 1,30 1,66Cseho. 0,89 1,14 1,04 1,05Szlovákia 0,87 0,94 0,95 0,69Magyaro. 0,85 0,78 0,71 0,60Románia 0,60 0,62 0,76 0,60Bulgária 0,76 0,79 0,86 0,86Szerbia 0,77 0,95 0,95 0,86Bosznia-H. 0,67 0,67 1,00 1,00Macedónia 1,00 1,00 1,00 1,00Szlovénia 0,83 0,83 0,83 0,83Horváto. 0,92 0,92

Page 5: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

5

Az orosz gáz ára EurópábanAz orosz gáz ára Európában(2012, dollár/ezer m3)

Forrás: Interfax-Ukraina.

0

100

200

300

400

500

600M

aced

ónia

Cse

hors

zág

Bos

znia

-H.

Gör

ögor

szág

Ola

szor

szág

Bul

gária

Leng

yelo

rszá

g

Szl

ovák

ia

Rom

ánia

Mag

yaro

rszá

g

Törö

kors

zág

Sze

rbia

Szl

ovén

ia

Fran

ciao

rszá

g

Aus

ztria

Dán

ia

Finn

orsz

ág

Ném

etor

szág

Hol

land

ia

Svá

jc

DE! DE! Módszertan!Módszertan!

I)I)

Page 6: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

6

A választott bíróság szerepe az árvitában a régióban A választott bíróság szerepe az árvitában a régióban

- PGNiG, Lengyelo. (2012. nov.): egyezségegyezség

- RWE Supply & Trading CZ (RWE Transgas), Csehország (2013. június): nyert nyert Plusz: take or pay ügyében (2012. október): nyertnyert De: a Gazprom Export minden fórumon küzd ellene.

- Litván energiaügyi minisztérium (+ Lietuvos Dujos): nincs döntésnincs döntés

Trösztellenes eljárás a Gazprom ellenTrösztellenes eljárás a Gazprom ellen

KedvezményekKedvezmények- 20 hosszú távú szerződés (+ egy észt), 13 állam- 14 biztosan kapott

I)I)

Page 7: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

7

A gáz szerepe a TPES-ben A gáz szerepe a TPES-ben (2012, becslés, %)

> OECD-átlag és európai OECD-átlag

1. csoport1. csoport< OECD-átlag és európai OECD-átlag

2. csoport2. csoport

Kiugróan alacsony

3. csoport3. csoport

GázfogyasztásGázfogyasztás(2012, becslés, Mrd m3)

Közel 60%

Forrás: Saját szerkesztés az IEA adatai alapján.

Σ 70,5 Mrd m3

05

10152025303540

Hun

gary

Lith

uani

a

Rom

ania

Cro

atia

Latv

ia

Slo

vaki

a

Cze

ch R

.

Bul

garia

Pol

and

Ser

bia

Slo

veni

a

Est

onia

Mac

edon

ia

Bos

nia-

H.

02468

1012141618

Pol

and

Rom

ania

Hun

gary

Cze

ch R

.

Slo

vaki

a

Lith

uani

a

Cro

atia

Bul

garia

Ser

bia

Latv

ia

Slo

veni

a

Est

onia

Bos

nia-

H.

Mac

edon

ia

IIII))

Page 8: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

Előrejelzések a közép- és kelet-európai gázfelhasználásról Előrejelzések a közép- és kelet-európai gázfelhasználásról OIES

Honoré (2010)IHS CERA1)

Idézi: Roberts (2012)TYNDP(2011)2)

TYNDP(2013)

Kantor – Booz & Co.(2012)3)

2020/2008 2020/2008 2020/2008 2020/2008 2020/20102020/2010

Min. Alap Max.

Észtország 0,0% +8,4% +8,4%

Lettország -2,5% -20,3% +6,0% -3,9%  

Litvánia -26,3% -15,0% -19,5% -16,2%  

Lengyelo. +26,7% +15,3% +72,7% +68,3% +22,7% +45,3% +51,8%

Cseho. +2,9% +54,3% +44,2% +39,0% +23,0% +38,2% +60,0%

Szlovákia +6,7% +15,5% +11,6% +12,5% +16,5% +24,4% +33,5%

Magyaro. -1,4% -8,3% +23,4% +6,5% +15,9% +5,3% +26,0% +55,6%

Románia +12,9% +16,2% -20,0% -1,9% +8,5% +17,2% +25,2% +37,9%

Bulgária -7,4% +21,9% -13,0% +34,3%+28,3%(c)

+49,7%+43,1%(c)

+41,5% +77,5% +110,9%

Horváto. -14,3% +58,6% +33,5% +33,5% +34,5% +86,9% +105,2%

Szlovénia -34,0% +30,0% +68,2% +43,8% +42,6% +14,3% +35,2% +42,4%

Szerbia és M. +2,0% +39,1% +75,5%(b) +75,5%(b)  

Bosznia-H. -32,5% +100,0%  

Macedónia +10,0% +8x +7x +3,5x  

Albánia 0,0% -(a)  1) John Roberts (Platts) közlése szerint 2010-ben készülhetett az elemzés. 2) Végső fogyasztók. 3) A 2010-es adat becslés. (a) 2008: 0,0 Mrd m3; 2020: 0,2 Mrd m3. (b) Montenegró és Koszovó nélkül. (c) A legfrissebb előrejelzésük 2020-ra.

Forrás: Saját szerkesztés a megjelölt források alapján.

IIII))

Csaba
1) The information came from a private study conducted by IHS CERA. John Roberts of Platts told this author that he thought the information dated back to 2010. 2) Final customers. 3) The data for 2010 is also an estimate. (a) 2008: 0.0 bcm; 2020: 0.2 bcm. (b) Without Montenegro and UNMIK. (c) The most updated figure for 2020.
Page 9: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

9

GáztermelésGáztermelés(2012, becslés, Mrd m3)

Önellátás fokaÖnellátás foka (2012, becslés, %)

Nagyrészt önellátó

Jelentős gáztermelő

Forrás: Saját szerkesztés az IEA adatai alapján.

0

2

4

6

8

10

12

Rom

ania

Pol

and

Hun

gary

Cro

atia

Ser

bia

Bul

garia

Cze

ch R

.

Slo

vaki

a

Slo

veni

a

Est

onia

Latv

ia

Lith

uani

a

Bos

nia-

H.

Mac

edon

ia0

1020304050607080

Rom

ania

Cro

atia

Pol

and

Hun

gary

Ser

bia

Bul

garia

Slo

vaki

a

Cze

ch R

.

Est

onia

Latv

ia

Lith

uani

a

Slo

veni

a

Bos

nia-

H.

Mac

edon

ia

IIII))

Page 10: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

10

Lengyelo.Lengyelo.- Gázvagyon: sokkal kisebb, mint elsőre gondolták

BulgáriaBulgária - 2012: moratórium, engedély visszavonása- nincs tervben a palagáz

RomániaRománia - 1. fordulat (2012 tavasza): 1. Ponta-kormány – NEMNEM- 2. fordulat (a 2012. decemberi választások után): 2. Ponta-kormány - IGEN - helyi ellenállás

Cseho.Cseho.- de facto moratórium

LitvániaLitvánia- Chevron: nyert, de visszalépett

Letto.Letto. - nagyon valószínűtlen, hogy van gazdaságosan kitermelhető készlet

EgyébEgyéb

US DOE/EIA(2011. április)

> US DOE/EIA (2013. június)

> Polish Geological Institute(2012. március)

> USGS (2012. július)

Palagáz + fekete-tengeri gáz = új reményekPalagáz + fekete-tengeri gáz = új remények

- Negatív üzenetek: Exxon, Talisman, Marathon Oil, ENI döntései- Cél: az orosz gáz helyettesítése? Klímacélok nincsenek? Tusk (2011. szept.): 2035-re alapvetően saját gázra állnak át…

IIII))

Page 11: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

11

Nyugati FÁK – 2012 – tulajdonosi részesedésNyugati FÁK – 2012 – tulajdonosi részesedés- Belarusz: 44 Mrd m- Belarusz: 44 Mrd m33 – 100% – 100%- Ukrajna: 84 (81) Mrd m- Ukrajna: 84 (81) Mrd m33 – nincs – nincs- Moldova: 20 Mrd m- Moldova: 20 Mrd m33 – 50% – 50% - Energiaközösség szerződő fele (szétválasztás) - Transznyisztria - ukrán folyosó

Közvetlen kapcsolatKözvetlen kapcsolat- Szárazföldi

- Finnország - Észtország (Észtországon át Lettországba)

- Tengeri- Törökország – Kék Áramlat- Németország – Északi Áramlat

Fő tranzitútvonalak a KKE-régión átFő tranzitútvonalak a KKE-régión át- Szlovákia: csúcs 1999-ben - Lengyelo.: Jamal-Európa (1999) - Románia

Nem biztosított a tranzit Oroszo.-on átNem biztosított a tranzit Oroszo.-on át

Tranzit a nyugati FÁK-on és a KKE-i régión átTranzit a nyugati FÁK-on és a KKE-i régión át

44

84 (81)

20

55

63

III)III)

16

Forrás: Saját szerkesztés. Térkép: East European Gas Analysis.

Page 12: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

12

Ukrajna: ellenirányú gázszállítás (reverse flow)Ukrajna: ellenirányú gázszállítás (reverse flow)

Lengyelo.Lengyelo.: 2012. novembertől; 2013: 870 M m3 (2014-től már nem)

Magyaro.Magyaro.: 2013. márciustól; 2013: 1,13 Mrd m3 (2014-től már nem)

SzlovákiaSzlovákia: 2013. május: teszt, technikai akadályok

RomániaRománia: terv

Segíti a take or pay teljesítését az EU-ban! Segíti a take or pay teljesítését az EU-ban!

III)III)

Page 13: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

13

JJamal-Euramal-Euróóppaa-2-2III)III)

Forrás: East European Gas Analysis.

Page 14: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

14

Déli ÁramlatDéli ÁramlatIII)III)

Forrás: Gazprom, South Stream.

Csaba
+ Macedónia: Szerbiából vagy Bulgáriából leágazás
Page 15: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

15Forrás: Koutný, Petr: NET4GAS Projects to Ensure Security of Supply of Natural Gas to Central and Western Europe. Budapest, 15-17 June 2011, http://www.gazkonferencia.eu/dl/share/mp_gk_Petrzilka_Oldrich_ENG.pdf.

GazelleGazelle

Az Északi Áramlat és Déli Áramlat hatása a tranzitraAz Északi Áramlat és Déli Áramlat hatása a tranzitra

Forrás: East European Gas Analysis.Csehország Csehország

RomániaRománia

Lengyelo.Lengyelo.

BulgáriaBulgária

Lengyelo.Lengyelo.

SzlovákiaSzlovákia

SzlovákiaSzlovákia

Ship or payShip or pay  

Kap. Kap. vs.vs. szerződés szerződés118 Mrd m118 Mrd m33 vs.vs. 158 Mrd m3 158 Mrd m3 (2020–2025)(2020–2025)

III)III)

Page 16: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

16

A Déli Áramlat európai szárazföldi szakaszai (vö. OPAL, NEL az Északi Áramlatnál):- harmadik feles hozzáférés, - szállítási tarifák, - szétválasztás. Már 2008-ban tudtuk, hogy így nem maradhat a kormányközi megállapodás.

Lengyelország: EuRoPol GAZLengyelország: EuRoPol GAZ - Jamal-Európa: a Gaz-System lett az ISO 2010-ben

Litvánia: Lietuvos DujosLitvánia: Lietuvos Dujos- tulajdonosi szétválasztás (Amber Grid)- határidő: 2014. október - nagy viták

Észtország: Eesti GaasÉsztország: Eesti Gaas- tulajdonosi szétválasztás (EG Võrguteenus)- határidő: 2015. január 1.- derogáció

Lettország: Latvijas GāzeLettország: Latvijas Gāze- 2017. április 3.?- derogáció

Szerbia: Szerbia: Yugorosgaz Yugorosgaz

Harmadik energiacsomag Harmadik energiacsomag

SzétválasztásSzétválasztás

III)III)

Csaba
Poland’s EuRoPol GAZ - Yamal-Europe – Gaz-System became the ISO in 2010 Lithuania’s Lietuvos Dujos- An Oct. 2014 deadline for the ownership unbundling- Very intense disputesEstonia’s Eesti Gaas- Must sell its natural gas transportation network before 1 Jan. 2015Latvia’s Latvijas Gāze- No decision, unbundling will be a longer process
Page 17: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

17

IV)IV)

N-1 elveN-1 elve

Forrás: Saját szerkesztés.Megjegyzés: Albánia, Montenegró, Koszovó: nincs importkapacitás.

Page 18: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

18

0102030405060708090

100C

roat

ia

Slo

veni

a

Hun

gary

*

Ser

bia

Pol

and

Rom

ania

Cze

ch R

.

Slo

vaki

a

Est

onia

Latv

ia

Lith

uani

a

Bul

garia

Bos

nia-

H.

Mac

edon

ia

2008 2009 2010 2011 2012e

* 2010, 2011 és 2012: nagy a „nem meghatározott” részaránya Magyarországon.Forrás: Saját számítások az IEA adatai alapján.

(%)Oroszország részesedése a régió gázimportjábólOroszország részesedése a régió gázimportjábólIV)IV)

Page 19: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

19

Horváto.Horváto. - legjelentősebb eredmény, de Déli Áramlat + egy kis szerződés (2013. jan.)Szlovénia Szlovénia - 2013-tól: nincs gáz Algériából - legdiverzifikáltabb portfóliója volt, legkevésbé Oroszország-függő voltMagyaro.Magyaro.- a nyugati belépési ponton több gáz jött 2011-ben és 2012-ben - De: GDF Suez: kifutott; E.ON Ruhrgas felmondvaLengyelo.Lengyelo.- növekszik Oroszország szerepe a Rosukrenergo közvetítő kiesésével Cseho.Cseho.- több orosz gáz érkezik nyugatról Németországon át, mint keletről Szlovákián át Románia Románia - a román–magyar összeköttetésen is lehetSzerbiaSzerbia - Magyarországról is; 2012: Russian-Serbian Trading Corporation a.d., új közvetítő cég (megzavarja a statisztikát)SzlovákiaSzlovákia- a 2009 eleji válság kellett ahhoz, hogy legalább nyugati szerződései legyenek, továbbá ne csak ukrán importkapacitásaBosznia-H., Bulgária, Macedónia, balti államok Bosznia-H., Bulgária, Macedónia, balti államok - teljes mértékben Oroszországtól függnekBulgária Bulgária - A Bulgargaz a kilenc cég egyike: megállapodás 1 Mrd m3 azeri gázra; reverse flowBosznia-H.Bosznia-H.- Szerbián át lehetőség

Az egyes KKE-államok függőségeAz egyes KKE-államok függőségeIV)IV)

Page 20: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

20

Hosszú távú ellátási szerződések megújítása/meghosszabbításaHosszú távú ellátási szerződések megújítása/meghosszabbítása

2005–20092005–2009 Számos új szerződés, meghosszabbítás

20102010 Horváto.Horváto.: nem kér az orosz hosszú távú szerződésbőlLengyelo.Lengyelo.: gázvásárlások növelése (szerződéskiegészítés)

20102010 után után20122012: Bulgargaz (BGBG), Makpetrol (MKMK), Vemex (CZCZ), Dujotekana, Haupas (LTLT)20132013: Yugorosgaz/Srbijagas (RSRS)

∑∑66 szerződésszerződés:- leghosszabb: 15 15 évreévre- legrövidebb: plusz 2 évre2 évre

A 2010 előtti 20-30 éves időtávokról szó sincsA 2010 előtti 20-30 éves időtávokról szó sincs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -SSzámos kifutó szerződés a 2010-es évekbenzámos kifutó szerződés a 2010-es években

EEEE, LLT (4)T (4), HHUU, CCZZ és SSI I bizonyos szerződései (plusz 2020-ban is)

IV)IV)

Page 21: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

21

IV)IV)

Új határkeresztezésÚj határkeresztezés a 2009-es gázválság óta (bővítések és fizikai ellenirányú szállítás nélkül

Megjegyzés: A Hevlín (CZ) és Laa an der Thaya (AT) közötti összeköttetés nincs beleszámítva.

Építés alattÉpítés alatt

AusAuszztria–Stria–Szzlovlováákkia-gázvezetékia-gázvezeték

Brandov BTS (Gazelle)

Határkeresztező kapacitások…Határkeresztező kapacitások………hiánya (hiánya (XX)) ÚjÚj és és épülőépülő határkeresztező pontok határkeresztező pontok

a 2009-es gázválság ótaa 2009-es gázválság óta

Forrás: Saját gyűjtés és szerkesztés.

Page 22: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

22

LNG- és CNG-tervek Közép- és Kelet-EurópábanLNG- és CNG-tervek Közép- és Kelet-EurópábanLengyelországLengyelország

- 2014 végére- Katar: nagyon drágán

LitLitvániavánia- 2014 végére- FSRU- nincs szerződés

----------------------------------------------Balti regionBalti regionáállisis

- Észtország vs. Finnország… Horváto.Horváto.

- Adria LNG: elakadt- Alternatív projekt…

RomRomáániania- AGRI LNG… (nem Sah Deniz)

BulgBulgááriaria- CNG…

AlAlbábániania- Eagle LNG…

----------------------------------------------GGörög regionálisörög regionális Egyéb Egyéb (T(Töröko.öröko.))

IV)IV)

Forrás: Saját szerkesztés.

Page 23: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

23Forrás: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/energieversorgung-aserbaidschan-liefert-gas-nach-europa-11802719.html.

Déli folyosóDéli folyosó1. kör (2012. február): Trans Adriatic Pipeline vs. Interconnector Turkey–Greece–Italy 2. kör (2012. június): Nabucco West vs. South East Europe Pipeline 3. kör (2013. június): Trans Adriatic Pipeline vs. Nabucco West

IV)IV)

Page 24: Közép- és kelet-európai diverzifikációs eredmények és perspektívák: gázimport és -tranzit

24

Magyar Tudományos AkadémiaMagyar Tudományos AkadémiaKözgazdaság- és Regionális Tudományi KutatóközpontKözgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Világgazdasági IntézetVilággazdasági Intézet

Köszönöm a figyelmetKöszönöm a figyelmet!!

www.vki.hu/weiner.csabawww.vki.hu/weiner.csaba