of 32 /32

Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koledar poletnih prireditev na Bledu v letu 2013. / Calendar of summer events at Lake Bled in 2013.

Citation preview

Page 1: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

Page 2: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

Page 3: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

SSSpoštovane obiskovalke in obiskovalci Bleda, spoštovani gostje! Dear visitors and guests!Tudi v letošnji sezoni smo se potrudili in pripravili za vas številne kulturne, športne in zabavne prireditve, ki vam bodo popestrile bivanje oz. obisk v naši občini. Upamo, da boste z izborom prireditev, ki smo jih pripravili skupaj s hoteli in društvi iz okoliških krajev zadovoljni in da se boste na Bled radi vračali; ne samo zaradi čudovite narave, ampak tudi zaradi prireditev, vzdušja in prijaznih ljudi. Dobrodošli na Bledu!

In the summer of 2013, Bled hosts a variety of cultural, sports and entertainment events intended to make your stay or visit as enjoyable and memorable as possible. We hope you will be pleased by the activities we have organised in cooperation with the hotels, societies and clubs from the near and far surroundings, and that you will return soon, lured to Bled not merely by its breathtaking natural charm, but also by its exciting events, pleasant atmosphere and friendly people. Welcome to Bled!

Eva Štravs Podlogar, Janez Fajfar, direktorica Turizma Bled / Župan Občine Bled / Director of Bled Tourist Board Mayor of Bled Municipality

Izdaja

telj: T

urizem

Bled

; ured

ila: D

iana Š

ebat;

oblik

ovan

je: Sn

ežan

a Mad

ić Lešn

ik; fo

tografi

je: ar

hiv Tu

rizem

Bled

, arhi

v SPIR

IT Slo

venij

a, jav

na ag

encij

a, arh

iv Sa

va ho

teli B

led, J.

Nied

orfer.

, M. R

ujina

- Foto

aven

ija, a

rhiv Z

K Bled

, V. Ro

zman

, M. Z

evnik

, R. B

regar,

G. Ka

včič; n

aklad

a: �0

.000;

tisk: T

iskarn

a Dalm

atin,

Ljublj

ana,

�0�3

Page 4: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

SSSejem domače in umetnostne obrtiArts and crafts fairZdraviliški park, od maja do septembra, vsak petek, soboto in nedeljo, med 10. in 21. uro. / Spa Park, from May to September, every Friday, Saturday and Sunday from 10.00 until 21.00.

Page 5: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

33

VVVsebina / ContentSejem domače in umetnostne obrti / Arts and craft fair 2Razstavi fotografij Roka Mučiča / Rok Mučič exhibitions of photographs

Program prireditev julij 2013 / Event calendar July 2013 4-5

Festival Bled, 1. julij – 18. julij 2013 6 Festival Bled, 1 July – 18 July 2013

Prireditve na Blejskem gradu 7 Events at Bled Castle

Blejski dnevi in Blejska noč, 19. – 21. julij 2013 8-9 The Bled Days and Bled Night, 19 – 21 July 2013

Fête Blanche / Fête Blanche 10

Krajevna skupnost Zasip – poletni program / Summer program 11Mini golf turnirji 2013 / Mini golf tournaments 2013

Program prireditev avgust 2013 / Event calendar August 2013 12-13

Film ob jezeru / Film by the Lake 14 Oberkrainerfest, Bled 2013

23. Okarina Etno Festival Bled 2013 15 23 Okarina Ethno Music Festival Bled 2013

Veselo po domače: Koncerti slovenske narodno zabavne glasbe 16 Merrily with our folk musicians: Slovenian Folk Music Concerts

Otroške predstave in delavnice 17Children's performances and workshops

Bosi po rosi / Walking barefoot in the morning dew 18Riklijev tekaški krog / Rikli group running

Triglavski narodni park / Triglav National Park 19

Hotel Triglav – Koledar hišnih dogodkov / Hotel Triglav – Calendar of house events 20Hotel Jelovica – poletni program / Hotel Jelovica – summer events program

Sava Hoteli – poletni program / Sava Hotels – summer events program 21-23

Hotel Krim – poletni program / Summer program 24Hotel Ribno – poletni program / Summer program Hostel Vila Viktorija – poletni program / Summer program

Grajska plaža – program prireditev / Grajska plaža – events program 25

Program prireditev september 2012 / Event calendar September 2012 26

Program prireditev oktober / november 2013 27Event calendar October / November 2013

Avsenik – program prireditev / Avsenik – events program 28-29

Poletni dogodki v Radovljici in okolici 29Summer events in Radovljica and sorroundings

Orga

nizato

r si, z

aradi

nepre

dvide

nih ok

olišči

n, pri

držu

je pra

vico d

o spre

memb

e prog

rama.

Sprem

embe

in do

datn

e info

rmac

ije bo

do ob

javlje

ne na

splet

ni str

ani w

ww.

bled

.si. /

Th

e orga

nizer

reserv

es the

right

to ch

ange

the p

rogram

due t

o unfo

resee

n circ

umsta

nces.

Chan

ges a

nd ad

dition

al inf

ormati

on w

ill be

poste

d on t

he w

ebsit

e www

.bled

.si.

Page 6: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

PPProgram prireditev julij 2013Event calendar July 2013

Dan / Day

Datum / Date

Ura / Time

Prireditev / Event

Kraj / Location

Ponedeljek – Četrtek / Monday – Thursday

�. – �8. 7. �0:30 18. FESTIVAL BLED 2013 / 18th FESTIVAL BLED 2013

Festivalna dvorana, Cerkev sv. Martina, GH Toplice, Blejski grad, Belvedere / Festival Hall, St. Martin's Church, GH Toplice, Bled Castle, Belvedere

Ponedeljek / Monday

�. 7. �0:30 Koncert / Concert: Xavier College Group

Grand hotel Toplice, Jezerski salon / Lake salon

Vsak petek / Fridays

5. 7., ��. 7., �9. 7., �6. 7.

�5:00 Bolšjak / Flea Market

Olimpijski trg / Olimpijski trg (in front of the Sports Hall)

Petek / Friday 5. 7. �0:30 Koncert slovanske romantike: klavirski trio Reverie in Barcarola / Concert of Slavic Romanticism: Piano Trio Reverie & Barcarola

Grand hotel Toplice, Jezerski salon / Lake salon

��:00 Modna revija Fashion Campa / Fashion Camp's fashion show pred Vilo Prešeren / In front of Vila Prešeren

Sobota / Saturday

6. 7. �8:00 – ��:00

54. Tekma ribičev za pokal Bleda: Lov na najtežjo ribo v Blejskem jezeru / 54th Fishing Competition for the Bled Cup: Catch the heaviest fish in Lake Bled

Zdraviliški park / Spa Park

Page 7: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

5

Dan / Day

Datum / Date

Ura / Time

Prireditev / Event

Kraj / Location

Nedelja / Sunday

7. 7. 7:00 15. RIKLIJEV POHOD NA STRAŽO / 15th TRADITIONAL RIKLI'S WALK TO STRAŽA

Zborno mesto: pred hotelom Golf / Meeting point: In front of Hotel Golf

8:30 – ��:30

54. Tekma ribičev za pokal Bleda: Lov ribe (šarenka, potočna postrv in lipan) v Savi Bohinjki / 54th Fishing Competition for the Bled Cup: Fishing (rainbow trout, brown trout and grayling) in the Sava Bohinjka

Ribnski most, Ribno / Ribno bridge, Ribno

Četrtek / Thursday

��. 7. ��:00 Modna revija Fashion Campa / Fashion Camp's fashion show

pred Vilo Prešeren / In front of Vila Prešeren

Petek / Friday ��. 7. 6:00 28. Spominski pohod združenja borcev na Triglav / 28th Memorial walk to Triglav, organized by Združenje borcev za vrednote NOB

Zborno mesto: Športni center Triglav Pokljuka, Rudno polje / Meeting point: Sports Centre Triglav Pokljuka, Rudno polje

�0:00 Večer na vasi – predstavitev vaških običajev / Evening in the village – presentation of village customs

Selo pri Bledu

Sobota – Nedelja / Saturday – Sunday

�3. ��. 7.

�0:00 – �0:00

24 ur tenisa in odbojke na mivki / 24 hours of tennis and beach volley

ŠRC Aktivni oddih, Ribno

Sobota / Saturday

�3. 7. �3:00 28. Spominski pohod združenja borcev na Triglav: Kulturna slovesnost ob zaključku spominskega pohoda / 28th Memorial walk to Triglav, organized by Združenje borcev: Cultural ceremony at the end of the memorial walk

Športni center Triglav Pokljuka, Rudno polje / Sports Centre Triglav Pokljuka, Rudno polje

�7:00 – 0�:00�0:00

��:00��:00

NOČNA 10KA - tek okoli Blejskega jezera / 10K Night Run around Lake Bled:Otroški tek IcePower na 400 in 800 m / IcePower Children's Run 400m and 800m Ozarin rekreativni tek na 1.200 m / Ozara Fun Run - 1200mNočna 10ka / 10K Night Run Koncert skupine Joške V'n / Concert by the Joške V'n band

Veslaški center Bled, Mala Zaka / Bled Rowing Centre, Mala Zaka

��:00 Fête Blanche 2013 – Bled v belem / Fête Blanche 2013 – Bled in white

Promenada / Bled Promenade

Petek – Nedelja / Friday – Sunday

�9. – ��. 7.

od / starting at �0:00

BLEJSKI DNEVI IN BLEJSKA NOČ 2013 / BLED DAYS AND BLED NIGHT 2013

Promenada, Zdraviliški park / Bled Promenade, Spa Park

Nedelja / Sunday

��. 7.

8:30�8:00

Marjetin sejem na Bohinjski Beli / St. Margaret's Fair at Bohinjska Bela: Sveta maša v Cerkvi sv. Marjete / Mass at St. Margaret's Church Kulturno - zabavni program pred Kulturnim domom / Cultural and entertainment programme in front of the Community Centre Razstava Bohinjska Bela na starih razglednicah v Kulturnem domu / Images of Bohinjska Bela on old postcards - exhibition in the Community Centre

Bohinjska Bela

Sreda / Wednesday

��. 7. �0:00 Koncert Oxfordshire Schools’ Senior Orchestra / Concert by the Oxfordshire Schools' Senior Orchestra

Festivalna dvorana / Festival Hall

�0:30 Koncert klasične in popularne glasbe z violino in klavirjem / Concert of classical and popular music with violin and piano

Grand hotel Toplice, Jezerski salon / Lake salon

Petek / Friday �6. 7. �8:00 16. glasbena delavnica flavte Pikolo 2013: Zaključni koncert / 16th Pikolo 2013 Flute music workshop: Final concert

Hotel Golf

Page 8: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

6

Page 9: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

7

torkiTuesdays, 17.00 Janissary’s heart, medieval play

Thursdays, 17.00 The heroines from the town of Bled, Baroque play, 20.30 / concert

, 20.30 / Evening of opera arias, 19.00 / Pikolo flute workshop concert, 20.30 / Grafenauer-Kosovinc duo, guitar, 20.30 / concert, 20.30 / concert

1.8., 20.30 / concert, 20.30 / concerts

, 20.30Pletna Bled womens choir, Assumption concert

, 20.30 / concerts, 20.30 / concert, 19.00

Concert by the church’s choir , 2.11.

Halloween & Autumn holidays, event for kids, 15.00 / St. Martin’s feast

A look into space, observation of the sky with telescopes/ Lectures by the Museum society of Bled

, 19.00, 19.00, 19.00

Zavod za kulturo Bled, +386 4 57 29 770, www.blejski-grad.si

make changes to the program of events published in the local media.

PRIREDITVE NA BLEJSKEM GRADU

Page 10: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

8

BBBlejski dnevi in Blejska noč, 19. - 21. julij 2013The Bled Days and Bled Night, 19 - 21 July 2013

Petek / Friday, 19. 7.od / starting at �0:00 SEJEM DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI TER KULINARIČNA PONUDBA /

ARTS AND CRAFTS FAIR WITH SPECIAL CuLINARY DELIGHTS Zdraviliški park in Promenada / Spa Park and Promenade

ves dan / all day Državno prvenstvo v akrobatskem letenju z motornimi letali / National championship in acrobatic flying with motor airplanes

Nebo nad Bledom / Sky above Bled

�0:00 – �7:00 Triglavski narodni park na obisku – mobilna info točka / Triglav National Park Visiting – Mobile info point

Promenada / Promenade

�6:00 – �8:00 Starodobni kolesarji / Old-timer cyclists Promenada / Promenade�7:00 Blejski zlati mikrofonček: Revialni nastop mladih talentov /

Bled golden microphone: Young talent performancePromenada / Promenade

�8:00 Promenadni koncert Godbe Gorje / Promenade concert by the Gorje Brass Band Promenada / Promenade�9:00 Koncert mladinskega simfoničnega orkestra iz Leipziga /

Concert by the Youth Symphony Orchestra LeipzigZdraviliški park / Spa Park

�0:00 LEGENDARNO – AKTUALNO: Večer zimzelenih melodij z ansamblom ČUDEŽNA POLJA / THEN AND NOW: Evening of Evergreen songs with the ČuDEŽNA POLJA ENSEMBLE

Promenada / Promenade

��:00 LASERSKA PROJEKCIJA NA GRAJSKO SKALO / LASER PROJECTION ONTO THE CASTLE ROCK Grajska skala / Castle Rock��:�5 LEGENDARNO – AKTUALNO: Zumba party večer z LAS CUERDAS /

THEN AND NOW: Zumba Party Evening with the LAS CuERDAS BANDPromenada / Promenade

Page 11: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

9

Sobota / Saturday, 20. 7.od / starting at �0:00 SEJEM DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI TER KULINARIČNA PONUDBA /

ARTS AND CRAFTS FAIR WITH SPECIAL CuLINARY DELIGHTS Zdraviliški park in Promenada / Spa Park and Promenade

�0:00 Triglavska tržnica in Brihta: Predstavitev projekta Julius in mobilna plezalna stena / Triglav Market and Brihta (Brainiac): Presentation of the Julius Project and the mobile climbing wall

Info središče TNP / TNP Information Centre

�0:00 – �7:00 PRAZNOVANJE 140 LETNICE ROJSTVA PROF. JOSIPA PLEMLJA: Dan odprtih vrat Plemljeve spominske sobe / CELEBRATION OF THE 140TH ANNIVERSARY OF BIRTH OF PROF. JOSIP PLEMELJ: Open door day of the Plemelj memorial room

Plemljeva vila Bled / Villa Plemelj, Bled

��:00 Plemljeva učna pot - matematična delavnica za otroke / Plemelj Educational Trail – Math workshop for children

Plemljeva vila Bled / Villa Plemelj, Bled

�5:00 Življenje in delo prof. dr. Josipa Plemlja - poljudno predavanje, prof. dr. Anton Suhadolc / Life and Work of Prof. Dr. Josip Plemelj – popular conference by Prof. Dr. Anton Suhadolc

Plemljeva vila Bled / Villa Plemelj, Bled

�6:00 Otroški program: Foxy Teens s predstavo Me smo winx / Children’s Programme: Foxy Teens with the Me smo winx (We are winx) Show

Promenada / Promenade

�6:00 – �8:00 Starodobni kolesarji / Old-timer cyclists Promenada / Promenade�7:00 - �9:00 LOOP AIR SHOW – AIR RACE BLED 2013: ZRAČNI SPEKTAKEL NAD BLEJSKIM JEZEROM * /

LOOP AIR SHOW – AIR RACE BLED 2013: AIR SPECTACLE ABOVE LAKE BLED *Blejsko jezero / Lake Bled

�0:00 KONCERT KANTAVTORJA ADIJA SMOLARJA / CONCERT OF THE SINGER-SONGWRITER ADI SMOLAR

Promenada / Promenade

��:30 – 0�:00 VEČER S TANJO ŽAGAR IN SKUPINO AVANTURA / EVENING WITH TANJA ŽAGAR AND THE AVANTuRA BAND

Promenada / Promenade

��:00 LUČKE NA JEZERU / CANDLES ON THE LAKE Blejsko jezero / Lake Bled�3:00 OGNJEMET / FIREWORKS Blejsko jezero / Lake BledNedelja / Sunday, 21. 7.od / starting at �0:00 SEJEM DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI TER KULINARIČNA PONUDBA /

ARTS AND CRAFTS FAIR WITH SPECIAL CuLINARY DELIGHTS Zdraviliški park in Promenada / Spa Park and Promenade

�0:00 Koncert Godbe Gorje / Concert by the Gorje Brass Band Promenada / Promenade�0:00 – �7:00 PRAZNOVANJE 140 LETNICE ROJSTVA PROF. JOSIPA PLEMLJA: Dan odprtih vrat

Plemljeve spominske sobe / CELEBRATION OF THE 140TH ANNIVERSARY OF BIRTH OF PROF. JOSIP PLEMELJ: Open door day of the Plemelj memorial room

Plemljeva vila Bled / Villa Plemelj, Bled

��:00 Življenje in delo prof. dr. Josipa Plemlja - poljudno predavanje, doc. dr. Jaka Smrekar / Life and Work of Prof. Dr. Josip Plemelj – popular conference by Assist. Prof. Dr. Jaka Smrekar

Plemljeva vila Bled / Villa Plemelj, Bled

od / starting at ��:00 1. POLETNO SREČANJE HARMONIKARK IN HARMONIKARJEV OB BLEJSKEM JEZERU: skupen nastop harmonik »Otoček sredi jezera« / 1ST SuMMER ACCORDION PLAYER MEETING AT LAKE BLED: »Otoček sredi jezera« - Joint concert of accordion players

Promenada / Promenade

��:00 Povorka harmonikarjev / Procession of accordion players

Zdraviliški park – Promenada / Spa Park – Promenade

�5:00 Žrebanje in podelitev nagrad ter zabava s Slovenskimi pozdravi / Prize drawing and awarding and Party with the Slovenski pozdravi Ensemble

Promenada / Promenade

�5:00 Plemljeva učna pot - matematična delavnica za otroke / Plemelj Educational Trail – Math workshop for children

Plemljeva vila Bled / Villa Plemelj, Bled

Popoldne / Afternoon LOOP AIR SHOW – AIR RACE BLED 2013: ZRAČNI SPEKTAKEL NAD BLEJSKIM JEZEROM * / LOOP AIR SHOW – AIR RACE BLED 2013: AIR SPECTACLE ABOVE LAKE BLED *

Blejsko jezero / Lake Bled

�6:00 – �8:00 Starodobni kolesarji / Old-timer cyclists Promenada / Promenade�7:00 Otroški program v Trgovskem centru Bled: Predstava čarodeja Andreja /

Children's programme in the Shopping Centre Bled: Andrej the Magician ShowTrgovski center Bled / Shopping Centre Bled

�8:00 VESELO PO DOMAČE S SLOVENSKIMI ZVOKI / MERRILY WITH OuR FOLK MuSICIANS: CONCERT BY THE SLOVENSKI ZVOKI ENSEMBLE

Promenada / Promenade

* Izvedba dogodka je zelo odvisno od vremenskih razmer, nedelja je rezervni termin v kolikor v soboto vreme ne bo primerno. / * This event depends heavily on weather conditions. In case of inappropriate weather the event will take place on Sunday. Organizator dogodkov ob praznovanju ��0 letnice rojstva prof. Josipa Plemlja je DMFA Slovenije. / Celebration of the 140th anniversary of the birth of Prof. Josip Plemelj is organized by the Slovenian DMFA.

Page 12: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

�0

www.feteblanche.com

13.7.13BLED

dress code: white

BLEJSKA PROMENADA 21:00

Page 13: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

KKKrajevna skupnost ZasipPoletne prireditve 2013

Dan Datum Ura Prireditev KrajČetrtki julij – avgust �0:30 Zumba na prostem Pri gostilni KurejČetrtek �. 7. 08:00 Pohod z Mežakle na Hom ZasipSobota �3. 7. 08:00 Nogometni turnir na Homu za pokal KS Zasip HomSobota �7. 7. 08:00 Balinarski turnir za Memorial Antona Burje Balinišče pri gostilni KurejPetek �. 8. �9:00 Slavnostna seja ob 40-letnici KS Zasip in podelitev priznanj Dom krajanov Zasip

�0:00 Otvoritev slikarske razstave »Zasip v sliki" Dom krajanov ZasipNedelja �. 8. 08:00 Pohod skozi sotesko Vintgar na Hom Odhod izpred Doma krajanov

��:00 Piknik na Homu HomNedelja ��. 8. 07:00 Pohod v zgornjo Krmo Zgornja Krma

�3:00 Piknik v zgornji Krmi Zgornja KrmaNedelja �5. 8. Zasipške igre Zasip

��

MMMini golf turnirji 2013Mini golf tournaments 2013T. +386 (0)41 840 079, +386 (0)31 812 661

Datum / Date Ura / Hour Odprti turnirji / Open tournaments�. 7. �5:00 Riklijevi športni dnevi5. 7. �6:00 Naj laf (tradicionalni pozdrav poletju)��. 9. ��:30 14. Pozivni masters (Turnir za Grand Slam)�7. 9. �6:00 Dvojice-partner�8. 9. �0:00 14. Mednarodni mini golf festival – Odprto prvenstvo Mini golf zveze Slovenije (1. dan, seštevno)�9. 9. 09:00 14. Mednarodni mini golf festival – Odprto prvenstvo Mini golf zveze Slovenije (2. dan, seštevno)�. �0. �6:00 Državno prvenstvo za posameznike (3. del DP, finale, seštevno)5. �0. �3:00 14. Absolutno državno prvenstvo za posameznike�9. �0. ��:30 11. Masters pokal – 2013 (zaključni turnir)

Page 14: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

��

PPProgram prireditev avgust 2013Event calendar August 2013

Dan / Day

Datum / Date

Ura / Time

Prireditev / Event

Kraj / Location

Vsak petek / Fridays

�., 9., �6., �3., 30. 8.

�5:00 Bolšjak / Flea Market

Olimpijski trg / Olimpijski trg (in front of the Sports Hall)

Petek – Nedelja / Friday – Sunday

�. – �. 8., 9. – ��. 8.

�0:30 23. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 2013 / 23. OKARINA ETHNO MuSIC FESTIVAL BLED 2013

Blejski grad, Park ob jezeru / Bled Castle, Park by the lake

Sreda / Wednesday

��. 8. �0:00 Koncert klasične glasbe: Gašper Primožič - harmonika, Klavdija Jarc Bezlaj - violina in Peter Avšič - violončelo / Classical music concert: Gašper Primožič - accordion, Klavdija Jarc Bezlaj - violin and Peter Avšič - violoncello

Cerkev sv. Martina / St. Martin's Church

�0:00 Predšmarni večer: Večer poezije pod zvezdami / Poetry under the stars

Mlino

�0:30 Klasični kitarski koncert: Timotej Kosovinc / Classical guitar concert: Timotej Kosovinc

Grand hotel Toplice, Jezerski salon / Lake salon

Četrtek / Thursday

�5. 8. �7:00 Praznična sv. maša / Festive Mass Blejski otok / Bled Island

Page 15: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

�3

Dan / Day

Datum / Date

Ura / Time

Prireditev / Event

Kraj / Location

Petek – Nedelja / Friday – Sunday

�6. – �8. 8.

FESTIVAL RIBJIH DOBROT – Bohinjska Bela naj ribiška vas / FESTIVAL OF FISH DELICACIES – Bohinjska Bela – the best fishing village:

Bohinjska Bela

Petek / Friday �6. 8. od / starting at �8:00

Dalmatinski večer - klapa Vinčace / Dalmatian Night - Klapa Vinčace

Sobota / Saturday

�7. 8. od / starting at ��:00 od / starting at �8:00

Mednarodna tekma v muharjenju na Savi Bohinjki / International Fly Fishing Competition on Sava Bohinjka Naj ribiška fešta z ansamblom Mambo Kings / The best Fisherman's Party with the Mambo Kings Ensemble

Nedelja / Sunday

�8. 8. ��:00��:00

od / starting at �6:00

Otroški kotiček / Children’s corner Zabava z ansamblom Dolinski fantje / Party with the Dolinski fantje Ensemble Zabava z ansamblom Modrijani / Party with the Modrijani Ensemble

Četrtek – Sobota / Thursday – Saturday

��. – ��. 8.

��:00 FILM OB JEZERU - letni kino / FILM BY THE LAKE – open air cinema

Zdraviliški park / Spa Park

�6:00�9:30

POLETNA HOKEJSKA LIGA RUDI HITI / SuMMER HOCKEY LEAGuE RuDI HITI

Športna dvorana / Sports Hall

Petek – Nedelja / Friday – Sunday

�3. – �5. 8.

Gobarski dnevi na Pokljuki / Mushroom Days on Pokljuka Rudno polje, Pokljuka

Petek / Friday �3. 8. �0:30 Gledališki dogodek iz časa turških vpadov / Staging of an event from the period of Turkish raids

Bodešče

Sobota – Nedelja / Saturday – Sunday

��. – �5. 8.

od / starting at 9:00

FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE SLOVENIA – najtežji dve minuti v športu / FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE SLOVENIA – The toughest two minutes in sports

Promenada / Bled Promenade

Sobota / Saturday

��. 8. �0:30 Muzikal / Musical: Love for sale Grand hotel Toplice, Jezerski salon / Lake salon

Petek / Friday 30. 8. �0:30 Trije talenti – ena družina: klavirski trio Rupnik / Three talents – One family: Piano Trio Rupnik

Grand hotel Toplice, Jezerski salon / Lake salon

Sobota / Saturday

3�. 8. �0:00

�3:00

BCE Meeting 2013 - Srečanje BMW klubov Evrope: / BCE Meeting 2013 – BMW Clubs Europe meeting:Tekmovanje za najbolj urejeno vozilo / Competition for the best-kept vehicle (Concorde de Elegance) Mimohod udeležencev / Parade of participants

Promenada / Bled Promenade

�6:00 4. MALI BLEJSKI MARATON: / 4. BLED HALF MARATHON:mali maraton (21 km), družinski tek (6 km), Otroški Zakijev tek / Half marathon (21 km), Family run (6 km), Children's Zaki Run

Veslaški center Bled, Mala Zaka / Bled Rowing Centre, Mala Zaka

�0:30 Koncert pop in soul glasbe z Ano Soklič / Concert of pop & soul music with Ana Soklič

Grand hotel Toplice, Jezerski salon / Lake salon

Page 16: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

��

148x105-OUT.indd 1 6/10/13 3:09 PM

Page 17: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

�5

23.O

KA

RIN

AET

NO

FES

TIVA

L

Zavod za kulturo Bled+386 4 57 29 770www.blejski-grad.si www.festival-okarina.si

2.8. RATKO DAUTOVSKI, 3.8. TAKSIM TRIO, 4.8. BRINA,

2.-11. 8. 2013 20.30 / 8.30

BLED

BLEJSKI GRAD, Bled castle

PARK OB JEZERU, Park by the lake9.8. SIA TOLNO,10.8. AZIZ SAHMAOUI,

Page 18: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

�6

VVVeselo po domače: Koncerti slovenske narodno zabavne glasbeMerrily with our folk musicians: Slovenian Folk Music Concerts

Trgovski center Bled / Shopping Centre Bled

Ob četrtkih, od 21:00 do 24:00On Thursdays, 21:00 - 24:00

Vstop prost / free entranceV primeru dežja koncert odpade. / In case of bad weather the concert is canceled.

Datum / Date Koncert / Concert�. 7. Slovenski zvoki��. 7. Slovenski pozdravi�8. 7. Lajb�5. 7. Karavanke�. 8. Lajb8. 8. Gorenjski kvintet�5. 8. Slovenski pozdravi��. 8. Ognjeni muzikanti

Page 19: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

�7

OOOtroške predstave in delavniceChildren's performances and workshops

Trgovski center Bled / Shopping Centre Bled

Vsako nedeljo ob 17:00 – Predstava, sledi delavnicaEvery Sunday at 17:00 – first performance then workshop

Vstop prost / free entranceV primeru dežja prireditev odpade. / In case of bad weather the event is canceled.

Datum / Date Koncert / Concert7. 7. Predstava: Klovn Jaka / Performance: Clown Jaka��. 7. Lutkovno gledališče Rado Mužan: Trije prašički / Puppet theatre Rado Mužan: Trije prašički��. 7. Predstava: Čarodej Andrej / Performance: Magician Andrej�8. 7. Lutkovno gledališče TRI: Lev in miška / Puppet theatre TRI: Lion and mouse�. 8. Predstava: Klovn Žare / Performance: Clown Žare��. 8. Predstava: Čarodej Ferdy / Performance: Magician Ferdy�8. 8. Zavod Enostavno prijatelji: Petjin kolesarski izlet�5. 8. Gledališče KU-KUC: Vila Tabletka / Theatre Ku-KuC: Vila Tabletka�. 9. Varno v prometu: Čarodej Jole – Cole / Safe to school: Magician Jole – Cole8. 9. Lutkovno gledališče Rado Mužan: Rdeča Kapica / Puppet theatre Rado Mužan: Rdeča Kapica�5. 9. Lutkovno gledališče TRI: Muca Copatarica / Puppet theatre TRI: Muca Copatarica

Page 20: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

BB• 8:00 – Zbor pri spodnji postaji žičnice smučišča Straža in pohod po Riklijevi stezi na Stražo /

Meeting at the lower Straža ski lift station walk up the Rikli trail to Straža• 8:30 – Razgibalne vaje na jasi / stretching exercises at the top of baby lift• 9:00 – Povratek na Bled / return to Bled

PRIPOROČILA: Bosi po rosi, lahka svetla oblačila, slamniki in nasmejani obrazi / USEFUL TIPS: Walk barefoot in the morning dew, wear light clothes, straw hats and smiling facesUdeležba brezplačna. V primeru slabega vremena je pohod odpovedan. / Free participation. We reserve the right to cancel due to bad weather.

RRRiklijev tekaški krog Rikli group running

Brezplačna vadbo teka, vsako soboto ob 9. uri (julij in avgust ob 8. uri)! Dobimo se ob jezeru, na terasi GH Toplice. / Free running recreation. Every Saturday morning at 9 o'clock (July and August at 8 o'clock). Meeting point at Grand Hotel Toplice – welness terrace on the lake side.

Vse udeležence sobotnega teka po vadbi pogostimo z gratis čajem na sončni terasi Caffe Bara Jezero – Hotel Toplice. /All participants of Saturday group running are served a free cup of tea on the sunny terrace of Caffe Bar Jezero, Hotel Toplice, enjoying a unique scenic view of lake Bled.

Bosi po rosiWalking barefoot in the morning dewJutranji pohod na Stražo (638 m) / Morning walk to hill Straža (638m)Vsak torek v juliju in avgustu / Every Tuesday in July and August

�8

Page 21: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

TTTriglavski narodni park Triglav National ParkT. + 386 (0)4 578 02 05 E. [email protected], www.tnp.si

Program prireditev• Odkrivaj TNP: Zgodbe ob ognju, vsak četrtek (�7. 6. – ��. 8.) ob ��:00, Kamp Šobec• Odkrivaj TNP: Predstavitev TNP, vsako sredo (�0. 7. – �8. 8.) ob ��:00, Trgovski center Bled – zgornja ploščad• Triglavska tržnica in družinski program Brihta, vsako tretjo soboto v mesecu, �0:00 – ��:00, Info središče TNP Triglavska roža na Bledu: �0. 7. - Predstavitev projekta Julius in mobilna plezalna stena �7. 8. - Spoznajmo sladkovodne školjke ��. 9. - Katere živali se lahko dotaknem? �9. �0. - Kaj se skriva v jesenskem gozdu? �6. ��. - Obujajmo spomine• Petkovi popoldnevi v parku - družinski program: Zeleni škrat kolesari in raziskuje grbinaste travnike v Zgornji Radovni, petek, �6. 7. ob �7:00, zborno mesto: parkirišče pri Info točki Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni• Ob Evropskem dnevu kulturne dediščine: Življenje v alpski dolini nekoč in danes - program za družine, sobota, �8. 9. dopoldne,

Info točka TNP Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni

Events programme• Discover TNP: Campfire stories, every Thursday (27 June – 22 August) at 21:00, Camping Šobec• Discover TNP: TNP in word and image, every Wednesday (10 July – 28 August) at 21:00, Shopping Centre Bled – Upper platform• Triglav Market and Children’s programme Brihta, every third Saturday of the month, 10:00 – 12:00, Triglavska Roža – TNP information centre: 20. 7. - Presentation of the Julius Project and the mobile climbing wall 17. 8. - Meet the freshwater shells 21. 9. - Which animals to touch? 19. 10. - Hidden treasures of the autumn forest 16. 11. - Memories• Friday afternoons in the Park – family programme: The green dwarf bicycles and explores the humpy meadows of Zgornja Radovna, Friday, 26 July at 17:00, Meeting point: Parking lot next to the Pocar Farm information point in Zgornja Radovna• European day of Cultural Heritage: Past and present life in Alpine valleys – family programme, Saturday, 28 September in the morning, The Pocar

Farm information point in Zgornja Radovna�9

Page 22: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

�0

HHHotel Triglav Kolodvorska 33, 4260 BledT. +386 (0)4 575 26 11T. +386 (0)4 575 26 10 (Rezervacije / Booking) E. [email protected], www.hoteltriglavbled.si

• Vinski klub, vsak četrtek (junij – september, ��. �0. in �6. ��.) od �8.00 do �9.00 ure: Degustacija slovenskih avtohtonih sort vina s slovenskimi prigrizki Wine club, every Thursday (form June till September, 12. 10. and 16. 11.), from 6 pm till 7 pm: Tasting of domestic Slovenian varieties with local finger food

• Nedelje (�5. 9., 6. �0., 3. ��. in ��. ��.), od �0.00 do ��.00 ure: Kuharska šola: Kuharska delavnica za otroke (stare od 4 do 12 let) Sundays (15. 9., 6. 10., 3. 11. and 24. 11.), from 10 am - 12 am: Culinary school: Culinary workshop for children (from 4 to 12 years old)

• Sobota, �6. �0., od �0.00 ure: Okusi Gorenjske, festival tepk: predstavitev tepke in ostalih sestavin lokalnih proizvajalcev, večerja z jedmi iz rečiških tepk. Saturday, 26. 10., from 10 am: Taste Gorenjska, tepka pear festival: tepka and local food products presentation , dinner with tepka from Rečica

• Sobota, 9. ��., ob �9.00 uri: Martinovanje z živo glasbo in vinarjem Saturday, 9. 11., at 7 pm: St. Martin’s day with live music and guest winemaker

SSHotel JelovicaCesta svobode 8, 4260 Bled T. +386 (0)4 579 60 00 E. [email protected], www.hotel-jelovica.si

Poletni program / Summer programme / Sommerprogramm / Programma estivo 1. 6. – 30. 9. 2013

Dan / Day Ura / Time Prireditev / EventPonedeljek / Monday Montag / Lunedi’

�9:00 – ��:00 VEČER OB PIANINU / EVENING WITH PIANO MuSICKLAVIERMuSIK ABEND / ACCOMPAGNAMENTO MuSICALE AL PIANINO

Sreda / Wednesday Mittwoch / Mercoledi’

�9:00 – ��:00 VEČER OB CITRAH / EVENING WITH ZITHER MuSICZITHERMuSIK ABEND / ESECuZIONE MuSICALE ALLE CETRE

Petek / Friday Freitag / Venerdi’

�9:00 – ��:00 SLOVENSKI VEČER / SLOVENIAN EVENING SLOWENISCHER ABEND / SERATA SLOVENA

Cena večerje / Price for dinner: �0 EUR

Page 23: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

��

Neskončni kulinarični užitki v naših raznolikih restavracijahEndless culinary pleasures in our restaurants

Za najzahtevnejše gurmane / For the most demanding among gourmets:

Restavracija Julijana (Grand Hotel Toplice*****), T: 00386 4 579 1000, E: [email protected] restavracija Promenada, T: 00386 4 579 1839, E: [email protected]

Kraljeva klubska hiša, T: 00386 4 537 8300, E: [email protected]

Za sproščeno kosilo ali sladek prigrizek z najlepšimi razgledi na jezero /For a relaxed lunch or a sweet treat with a glorious view of the lake:

Restavracija Panorama, T: 00386 4 579 1275, E: [email protected] in kavarna Park, T: 00386 4 579 1818, E: [email protected]

Restavracija Veranda (Hotel Golf****), T: 00386 4 579 1723, E: [email protected] Rikli, T: 00386 4 579 18 00, E: [email protected]

Za vinske sladokusce (ponudba daril in vinskih degustacij) /For wine connoisseurs (an offer of gifts and wine tastings):

Vinoteka Vinarte, T: 00386 4 579 1332, E: [email protected] od četrtka do nedelje, 17.00 - 19.00 / Thursday till Sunday, 5 pm - 7 pm

Page 24: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

��

Panorama Restaurant - Restavracija PanoramaTHURSDAYS & SUNDAYS - ČETRTKI in NEDELJE

30.06. – 01.09.2013 20.00 - 23.00

DANCE EVENING ON TERRACEPlesni večer na terasi

TUESDAYS - TORKI25.06. – 27.08.2013

20.00 - 23.00LOCAL CULINARY EVENING WITH FOLK POP ENSAMBLE SLOVENSKI POZDRAVISlovenski kulinarični večer z narodno-zabavnim ansamblom Slovenski pozdravi

FRIDAYS - PETKI05.07. – 30.08.2013

20.30 - 23.00TRADITIONAL SLOVENIAN EVENING: TYPICAL SLOVENIAN FOOD AND PERFORMANCE BY FOLKLORE GROUP Tradicionalni slovenski večeri: tipična slovenska hrana in nastop folklorne skupine

SATURDAYS - SOBOTE20.07. – 17.08.2013

20.00 - 23.00ETHNO EVENINGS: CUISINE & LIVE MUSIC Etno glasbeni in kulinarični večeri

20.07.2013 IRISH NIGHT - Irski večer: Beer Bellys27.07.2013 RUSSIAN NIGHT - Ruski večer: Kalinka03.08.2013 SPANISH NIGHT - Španski večer: Ritmo de la noche10.08.2013 BALKAN NIGHT - Balkanski večer: Balkan boys 17.08.2013 ARGENTINE NIGHT - Argentinski večer (steaki, tango & film)

MUSIC PROGRAM SUMMER 2013 Glasbeni program – poletje

Page 25: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

�3

Park Café Terrace - Terasa Kavarne ParkFRIDAYS - PETKI

28.06. – 30.08.2013 20.00 – 23.00

SOUL, JAZZ & ETHNO MUSIC EVENINGS Soul, jazz in etno glasbeni večeri

28.6.2013 Beer Bellys (Irish, Scottish & Celtic music)

05.7.2013 Miha Lampič Band (tribute to F.Sinatra)

12.7.2013 Soul Jazz in jaz (Soul, Jazz, Funk)

19.7.2013 Jure Tori Trio (Tango, Ethno jazz)

26.7.2013 Soul Jazz in jaz (Soul, Jazz, Funk)

09.8.2013 Soul Jazz in jaz (Soul, Jazz, Funk)

16.8.2013 Jure Tori Trio (Tango, Ethno jazz)

23.8.2013 Beer Bellys (Irish, Scottish & Celtic music)

30.8.2013 Miha Lampič Band (tribute to F.Sinatra)* In the event of poor weather, musical performances will be held at Hotel Park. V primeru slabih vremenskih razmer in dežja se glasbeni večeri izvedejo v Hotelu Park.

SATURDAYS - SOBOTE29.6. -07.09.2013

20.00 – 23.00ACOUSTIC MUSIC EVENING WITH INTERNATIONAL MUSICIANSAkustični glasbeni večeri z mednarodnimi glasbenimi izvajalci

29.6.2013 Soul Jazz in jaz (Soul, Jazz, Funk)

06.7.2013 Groove directions (Latino)

13.7.2013 Fete Blanche – Zabava v belem: Zebra Dots20.7.2013 The SwingTones (Swing)

27.7.2013 Groove directions (Latino)

03.8.2013 DAYS OF ISTRIA IN BLED - Dnevi Istre na Bledu 10.8.2013 Soul, swing & blues acoustic evening (Strang, Dajcar)

17.8.2013 Pop, rock & soul acoustic evening (Lukovnjak, Strang, Dajcar)

24.8.2013 Soul Jazz in jaz (Soul, Jazz, Latino, Funk)

31.8.2013 Sara Bee Akustik (Pop)

07.9.2013 Soul jazz in jaz (Soul, Jazz, Latino, Funk)* In the event of poor weather, musical performances will be held at Hotel Park. V primeru slabih vremenskih razmer in dežja se glasbeni večeri izvedejo v Hotelu Park.

SUNDAYS - NEDELJE23.06. – 08.09.2013

16.00 – 19.00SWEET AFTERNOONS WITH GUITAR MUSICSladki popoldnevi ob kitarski glasbi

THURSDAYS - ČETRTKI18.07.-15.08.2013

20.30 THURSDAY EVENINGS WITH A-CAPELLA VOCAL GROUPSČetrtkovi večeri z a-capella vokalnimi skupinami

18.07.2013 CANTEMUS25.07.2013 4-GIVEN08.08.2013 A-KAMELA15.08.2013 JAZZVA

* In the event of poor weather, musical performances will be cancelled. V primeru slabih vremenskih razmer in dežja so glasbeni večeri odpovedani.

MUSIC PROGRAM SUMMER 2013

Page 26: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

��

HH

HHHotel Krim Ljubljanska 7, 4260 Bled T. +386 (0)4 579 70 00www.hotel-krim.si

HHHotel Ribno Izletniška 44, 4260 BledT. +386 (0)4 578 31 00www.hotel-ribno.si

Poletni program prireditev / Summer program Hotel Ribno (1. 7. – 31. 8. 2013):• vsako soboto / every Saturday, �9:00 – ��:00 – Piknik ali slovenska večerja / barbeque or Slovenian dinner• vsak petek / every Friday, �9:00 – ��:00 – Romantična večerja / Romantic dinner

Hostel Vila Viktorija Cesta svobode 27a, 4260 BledT. +386 (0)8 205 27 40 www.vila-victoria.si

Dogodki / Events Hostel Vila Viktorija Bled:• torek / Tuesday, 9. 7., �9:00 – Otvoritev foto razstave in druženje / Opening of foto exhibition - Matjaž Vidmar• sreda / Wednesday, �7.7., �9:00 – Potopisno predavanje: Irska / Travelogue: Ireland• sreda / Wednesday, ��. 8., �9:00 – Potopisno predavanje / Travelogue

Poletni program prireditev / Summer program Hotel Krim – restavracija / restaurant (1. 7. – 30. 9. 2013):• vsak torek / every Tuesday, �9:00 – ��:00 – Slovenski večer ob harmoniki in slovenskih jedeh /

Slovenian evening by accordion music and Slovene dishes • vsak petek / every Friday, �9:00 – ��:00 – Grajska večerja ob svečah / Medieval dinner with candles

Page 27: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

�5

Page 28: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

�6

PPProgram prireditev september 2013Event calendar September 2013

Dan / Day

Datum / Date

Ura / Time

Prireditev / Event

Kraj / Location

Nedelja – Torek / Sunday – Tuesday

�. – 3. 9. ves dan / all day

BLEJSKI STRATEŠKI FORUM / BLED STRATEGIC FORuM

Bled

Nedelja / Sunday

�. 9. ��:00 Plavalni maraton na 1 km, 2 km in 5 km / Swimming marathon: 1K, 2K, 5K

Velika Zaka

Petek / Friday 6., �3. 9. �5:00 Bolšjak / Flea Market Olimpijski trg / Olimpijski trg (in front of the Sports Hall)

Sobota / Saturday

7. 9. �0:00 TRIATLON BLED 2013 - plavanje, kolesarjenje in tek ob Blejskem jezeru / BLED TRIATHLON 2013 - Swimming, cycling and run by Lake Bled: Evropski mladinski pokal, Cici akvatlon, Triatlon za vsakogar, Štafetni triatlon in Olimpik triatlon / European Youth Cup, Cici aquathlon, Triathlon for everybody, Relay triathlon and the Olimpik triathlon

Veslaški center Bled, Mala Zaka / Bled Rowing Centre, Mala Zaka

Nedelja / Sunday

8. 9. �0:�0 15. Bolle originalni tek okrog jezera – tek za dober namen / 15th Bolle original Run around Lake Bled – Run for a good cause

Veslaški center Bled, Mala Zaka / Bled Rowing Centre, Mala Zaka

Sobota – Nedelja / Saturday – Sunday

��. – �5. 9.

Državno prvenstvo v letnem biatlonu / National Summer Biathlon Competition

Športni center Triglav Pokljuka, Rudno polje / Sports Centre Triglav Pokljuka, Rudno polje

Nedelja / Sunday

�5. 9. ��:00 Dobrodelni Proteini.si Utrip - športno dobrodelno druženje za vso družino / Proteini.si Charity Pulse - Sporting Charity event for the whole family

Veslaški center Bled, Mala Zaka / Bled Rowing Centre, Mala Zaka

Ponedeljek – Četrtek / Monday – Thursday

�6. – �9. 9.

Ves dan / all day

Mednarodni seniorski golf turnir alpskih dežel / International Seniors Golf Tournament, Alpine Cup

Igrišče za golf Bled / Bled Golf Course

Sobota / Saturday

��. 9. Ves dan / all day

23. Državno prvenstvo v veslanju / 23rd National Rowing Competition

Blejsko jezero / Lake Bled

Sobota / Saturday

�8. 9. ��:00 6. Miting zvezde prihodnosti / 6th Stars Of The Future - Athletic Competition

Športni park / Sports Park

Page 29: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

�7

PPProgram prireditev oktober / november 2013Event calendar October / November 2013

Dan / Day

Datum / Date

Ura / Time

Prireditev / Event

Kraj / Location

Sreda / Wednesday

�6. �0. �0:00 Udar po moško 2 / Hit like a man 2 – stand-up comedy

Festivalna dvorana / Festival Hall

Sobota / Saturday

�9. �0. Očistimo gore: zaključna prireditev / End of the Mountain Cleanup campaign

Rudno polje, Pokljuka

Sobota / Saturday

�6. �0. �9:00 Oktober je fest´ na Bled - narodno zabavna prireditev z nastopi različnih folklornih skupin, ljudskimi pevci in godci... / Oktober je fest´ na Bled – Folk music event with various folklore groups, folk singers and musicians, etc.

Festivalna dvorana / Festival Hall

Četrtek – Nedelja / Thursday – Sunday

3�. �0. – 3. ��.

EVROPSKO PRVENSTVO V BROOMBALLU / EuROPEAN BROOMBALL CHAMPIONSHIPS

Športna dvorana / Sports Hall

Sobota / Saturday

�6. ��. �0:00 NARODNOZABAVNA HIT PARADA / FOLK MuSIC HIT PARADE

Športna dvorana / Sports Hall

Brezplačno ob nočitvi na Gorenjskem. Free of charge upon overnight stay in Gorenjska. www.slovenian-alps.com

Page 30: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

AAAvsenikGostilna – restavracija, muzej Avsenik Begunje 21, SI - 4275 Begunje na Gorenjskem T. +386 (0)4 533 34 02, F. +386 (0)4 533 41 64 E. [email protected], www.avsenik.com

Prireditve 2013 / Events 2013 / Veranstaltungskalender 2013

Dan / Day / Tag

Datum / Date

Prireditev / Event / Veranstaltungen

Petek / Friday / Freitag 5. 7. Hišni Ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikPetek / Friday / Freitag ��. 7. Hišni Ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikPetek / Friday / Freitag �9. 7. Hišni Ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikPetek / Friday / Freitag �6. 7. Triglav kvintet Katerman / Triglav Quintet Katerman / Triglav Oberkrainer KatermanPetek / Friday / Freitag �. 8. Hišni Ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikSreda / Wednesday / Mittwoch 7. 8. Ansambel Saša Avsenika / Sašo Avsenik Ensemble / Sašo Avsenik und Seine OberkrainerPetek / Friday / Freitag 9. 8. Hišni Ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle Avsenik

��. – �6. 8.

2. Avsenikova glasbena delavnica za Slovence v izseljenstvu / 2. Music Workshop for Slovenians abroad/ 2. Musikworkshop für Slowenen lebend im Ausland

Sreda / Wednesday / Mittwoch ��. 8. Slovenski zvoki / Slovenski zvoki Ensemble / Ensemble Slovenski zvokiPetek / Friday / Freitag �6. 8. Hišni Ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikSreda / Wednesday / Mittwoch ��. 8. Okrogli muzikanti / Okrogli muzikanti Ensemble / Die Runden Oberkrainer

��. – �3. 8.

8. Mednarodna Avsenikova glasbena delavnica / 8th International Avsenik Music Workshop / 8. Internationaler Avsenik Musikworkshop

Petek / Friday / Freitag �3. 8. Festival Avsenik ob 20. uri / Avsenik Festival at 8 p. m. / Avsenik Festival um 20. uhrSobota / Saturday / Samstag ��. 8. Festival Avsenik ob 20. uri / Avsenik Festival at 8 p. m. / Avsenik Festival um 20. uhrNedelja / Sunday / Sonntag �5. 8. Festival Avsenik ob 17. uri / Avsenik Festival at 5 p. m. / Avsenik Festival um 17. uhrSreda / Wednesday / Mittwoch �8. 8. Ansambel Zupan / Zupan Ensemble / Ensemble ZupanPetek / Friday / Freitag 30. 8. Ansambel Gorenjski kvintet / Gorenjski Quintet / Oberkrainer QuintettSreda / Wednesday / Mittwoch �. 9. Ansambel Saša Avsenika / Sašo Avsenik Ensemble / Sašo Avsenik und Seine OberkrainerPetek / Friday / Freitag 6. 9. Hišni ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikSreda / Wednesday / Mittwoch ��. 9. Mitja kvintet / Mitja Quintet Ensemble / Ensemble Mitja QuintettPetek / Friday / Freitag �3. 9. Hišni Ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle Avsenik

�8

Page 31: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

�9

THURSDAY'S CONCERTS in Linhart square, Radovljica, at 8.00 pm: 4 July: Janez Bončina Benč • 11 July:  Papir • 18 July: Zebra Dots • 25 July: Nula Kelvina

SUNDAY FLEA MARKETS in Linhart square, Radovljica: 7 July, 4 August, 1 September: 9.00 am – 1.00 pm

IRON FORGING FESTIVAL in Kropa, 6 July

SUMMER MUSIC ACADEMY in Radovljica, 10 – 24 July

MEDIEVAL DAY in Linhart square, Radovljica, 4 August

31st RADOVLJICA FESTIVAL, in Radovljica, 10 – 24 August

GLASBENI ČETRTKI na Linhartovem trgu v Radovljici, ob 20.00: 4. julij: Janez Bončina Benč • 11. julij: Papir • 18. julij: Zebra Dots • 25. julij: Nula Kelvina

BOLŠJAK na Linhartovem trgu v Radovljici: 7. julij, 4. avgust, 1. september, od 9.00 do 13.00

KOVAŠKI ŠMAREN v Kropi: 6. julij

POLETNA GLASBENA AKADEMIJA v Radovljici: 10.–24. julij

SREDNJEVEŠKA TRŽNICA v Radovljici: 4. avgust

31. FESTIVAL RADOVLJICA, 10.–24. avgust

Več informacij na www.radolca.si Find more information on www.radolca.si

Javn

i zav

od T

uriz

em R

adov

ljica

, Lin

hart

ov tr

g 1,

424

0 Ra

dovl

jica

Poletni dogodki v Radovljici in okolici

Summer Events in Radovljica and surroundings

Dan / Day / Tag

Datum / Date

Prireditev / Event / Veranstaltungen

Sreda / Wednesday / Mittwoch �8. 9. Ansambel Veseli Begunjčani / Veseli Begunjčani Ensemble / Die Oberkrainer aus BegunjePetek / Friday / Freitag �0. 9. Hišni ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikSreda / Wednesday / Mittwoch �5. 9. Igor in zlati zvoki / Igor in zlati zvoki Ensemble / Igor und seine OberkrainerPetek / Friday / Freitag �7. 9. Ansambel Gregorji / Gregorji Ensemble / Ensemble GregorjiSreda / Wednesday / Mittwoch �. �0. Ansambel Saša Avsenika / Sašo Avsenik Ensemble / Sašo Avsenik und Seine OberkrainerPetek / Friday / Freitag �. �0. Hišni ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikSreda / Wednesday / Mittwoch 9. �0. Mitja kvintet / Mitja Quintet Ensemble / Ensemble Mitja QuintettPetek / Friday / Freitag ��. �0. Hišni ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikSreda / Wednesday / Mittwoch �6. �0. Ansambel Veseli Begunjčani / Veseli Begunjčani Ensemble / Die Oberkrainer aus BegunjePetek / Friday / Freitag �8. �0. Hišni ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikSreda / Wednesday / Mittwoch �3. �0. Ansambel Zupan / Zupan Ensemble / Ensemble ZupanPetek / Friday / Freitag �5. �0. Ansambel Gorenjski kvintet / Gorenjski Quintet / Oberkrainer QuintettSobota / Saturday / Samstag 9. ��. Martinovanje s Hišnim ansamblom Avsenik / St. Martin’s Day with Avsenik House

Ensemble / Martinsfest – Hauskapelle AvsenikPetek / Friday / Freitag �5. ��. Hišni Ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikSobota / Saturday / Samstag �6. ��. Ansambel Zupan od 13:00 do 16:00 / Zupan Ensemble from 13:00 till 16:00 / Ensemble

Zupan von 13:00 bis 16:00Petek / Friday / Freitag �9. ��. Večer Vilka in Slavka Avsenika ob 20. uri / Vilko and Slavko Avsenik Evening at 8 p. m. / Vilko

und Slavko Avsenik Abend um 20. uhr

Če ni drugače navedeno, se program začne ob �9.00 pri Avseniku v Begunjah. / Unless otherwise specified, the program starts at 7 pm and holds place in Avsenik, Begunje. / Programmanfang um 19. Uhr falls nicht anders angegeben. Programmänderungen vorbehalten.

Page 32: Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

30

INFORMACIJE / INFORMATIONTIC BLED - Tourist Information Centre

Cesta svobode 10, SI - 4260 Bled, SloveniaT. +386 (0)4 574 11 22, F. +386 (0)4 574 15 55

E. [email protected]

www.blejski-grad.si