Click here to load reader

Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

 • View
  226

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Koledar poletnih prireditev na Bledu v letu 2013. / Calendar of summer events at Lake Bled in 2013.

Text of Koledar prireditev Bled 2013 / Event Calendar Bled 2013

 • S

  SSpotovane obiskovalke in obiskovalci Bleda, spotovani gostje! Dear visitors and guests!Tudi v letonji sezoni smo se potrudili in pripravili za vas tevilne kulturne, portne in zabavne prireditve, ki vam bodo popestrile bivanje oz. obisk v nai obini. Upamo, da boste z izborom prireditev, ki smo jih pripravili skupaj s hoteli in drutvi iz okolikih krajev zadovoljni in da se boste na Bled radi vraali; ne samo zaradi udovite narave, ampak tudi zaradi prireditev, vzduja in prijaznih ljudi. Dobrodoli na Bledu!

  In the summer of 2013, Bled hosts a variety of cultural, sports and entertainment events intended to make your stay or visit as enjoyable and memorable as possible. We hope you will be pleased by the activities we have organised in cooperation with the hotels, societies and clubs from the near and far surroundings, and that you will return soon, lured to Bled not merely by its breathtaking natural charm, but also by its exciting events, pleasant atmosphere and friendly people. Welcome to Bled!

  Eva travs Podlogar, Janez Fajfar, direktorica Turizma Bled / upan Obine Bled / Director of Bled Tourist Board Mayor of Bled Municipality

  Izdaja

  telj: T

  urizem

  Bled

  ; ured

  ila: D

  iana

  ebat;

  oblik

  ovan

  je: Sn

  ean

  a Mad

  i Len

  ik; fo

  tografi

  je: ar

  hiv Tu

  rizem

  Bled

  , arhi

  v SPIR

  IT Slo

  venij

  a, jav

  na ag

  encij

  a, arh

  iv Sa

  va ho

  teli B

  led, J.

  Nied

  orfer.

  , M. R

  ujina

  - Foto

  aven

  ija, a

  rhiv Z

  K Bled

  , V. Ro

  zman

  , M. Z

  evnik

  , R. B

  regar,

  G. Ka

  vi; n

  aklad

  a: 0

  .000;

  tisk: T

  iskarn

  a Dalm

  atin,

  Ljublj

  ana,

  03

 • 0

  5

  25

  75

  95

  100

  oglas razstava

  6. junij 2013 15:47:47

  S

  SSejem domae in umetnostne obrtiArts and crafts fairZdraviliki park, od maja do septembra, vsak petek, soboto in nedeljo, med 10. in 21. uro. / Spa Park, from May to September, every Friday, Saturday and Sunday from 10.00 until 21.00.

 • 33

  V

  VVsebina / ContentSejem domae in umetnostne obrti / Arts and craft fair 2Razstavi fotografij Roka Muia / Rok Mui exhibitions of photographs

  Program prireditev julij 2013 / Event calendar July 2013 4-5

  Festival Bled, 1. julij 18. julij 2013 6 Festival Bled, 1 July 18 July 2013

  Prireditve na Blejskem gradu 7 Events at Bled Castle

  Blejski dnevi in Blejska no, 19. 21. julij 2013 8-9 The Bled Days and Bled Night, 19 21 July 2013

  Fte Blanche / Fte Blanche 10

  Krajevna skupnost Zasip poletni program / Summer program 11Mini golf turnirji 2013 / Mini golf tournaments 2013

  Program prireditev avgust 2013 / Event calendar August 2013 12-13

  Film ob jezeru / Film by the Lake 14 Oberkrainerfest, Bled 2013

  23. Okarina Etno Festival Bled 2013 15 23 Okarina Ethno Music Festival Bled 2013

  Veselo po domae: Koncerti slovenske narodno zabavne glasbe 16 Merrily with our folk musicians: Slovenian Folk Music Concerts

  Otroke predstave in delavnice 17Children's performances and workshops

  Bosi po rosi / Walking barefoot in the morning dew 18Riklijev tekaki krog / Rikli group running

  Triglavski narodni park / Triglav National Park 19

  Hotel Triglav Koledar hinih dogodkov / Hotel Triglav Calendar of house events 20Hotel Jelovica poletni program / Hotel Jelovica summer events program

  Sava Hoteli poletni program / Sava Hotels summer events program 21-23

  Hotel Krim poletni program / Summer program 24Hotel Ribno poletni program / Summer program Hostel Vila Viktorija poletni program / Summer program

  Grajska plaa program prireditev / Grajska plaa events program 25

  Program prireditev september 2012 / Event calendar September 2012 26

  Program prireditev oktober / november 2013 27Event calendar October / November 2013

  Avsenik program prireditev / Avsenik events program 28-29

  Poletni dogodki v Radovljici in okolici 29Summer events in Radovljica and sorroundings

  Orga

  nizato

  r si, z

  aradi

  nepre

  dvide

  nih ok

  olii

  n, pri

  dru

  je pra

  vico d

  o spre

  memb

  e prog

  rama.

  Sprem

  embe

  in do

  datn

  e info

  rmac

  ije bo

  do ob

  javlje

  ne na

  splet

  ni str

  ani w

  ww.

  bled

  .si. /

  Th

  e orga

  nizer

  reserv

  es the

  right

  to ch

  ange

  the p

  rogram

  due t

  o unfo

  resee

  n circ

  umsta

  nces.

  Chan

  ges a

  nd ad

  dition

  al inf

  ormati

  on w

  ill be

  poste

  d on t

  he w

  ebsit

  e www

  .bled

  .si.

 • P

  PProgram prireditev julij 2013Event calendar July 2013

  Dan / Day

  Datum / Date

  Ura / Time

  Prireditev / Event

  Kraj / Location

  Ponedeljek etrtek / Monday Thursday

  . 8. 7. 0:30 18. FESTIVAL BLED 2013 / 18th FESTIVAL BLED 2013

  Festivalna dvorana, Cerkev sv. Martina, GH Toplice, Blejski grad, Belvedere / Festival Hall, St. Martin's Church, GH Toplice, Bled Castle, Belvedere

  Ponedeljek / Monday

  . 7. 0:30 Koncert / Concert: Xavier College Group

  Grand hotel Toplice, Jezerski salon / Lake salon

  Vsak petek / Fridays

  5. 7., . 7., 9. 7., 6. 7.

  5:00 Boljak / Flea Market

  Olimpijski trg / Olimpijski trg (in front of the Sports Hall)

  Petek / Friday 5. 7. 0:30 Koncert slovanske romantike: klavirski trio Reverie in Barcarola / Concert of Slavic Romanticism: Piano Trio Reverie & Barcarola

  Grand hotel Toplice, Jezerski salon / Lake salon

  :00 Modna revija Fashion Campa / Fashion Camp's fashion show pred Vilo Preeren / In front of Vila Preeren

  Sobota / Saturday

  6. 7. 8:00 :00

  54. Tekma ribiev za pokal Bleda: Lov na najtejo ribo v Blejskem jezeru / 54th Fishing Competition for the Bled Cup: Catch the heaviest fish in Lake Bled

  Zdraviliki park / Spa Park

 • 5Dan / Day

  Datum / Date

  Ura / Time

  Prireditev / Event

  Kraj / Location

  Nedelja / Sunday

  7. 7. 7:00 15. RIKLIJEV POHOD NA STRAO / 15th TRADITIONAL RIKLI'S WALK TO STRAA

  Zborno mesto: pred hotelom Golf / Meeting point: In front of Hotel Golf

  8:30 :30

  54. Tekma ribiev za pokal Bleda: Lov ribe (arenka, potona postrv in lipan) v Savi Bohinjki / 54th Fishing Competition for the Bled Cup: Fishing (rainbow trout, brown trout and grayling) in the Sava Bohinjka

  Ribnski most, Ribno / Ribno bridge, Ribno

  etrtek / Thursday

  . 7. :00 Modna revija Fashion Campa / Fashion Camp's fashion show

  pred Vilo Preeren / In front of Vila Preeren

  Petek / Friday . 7. 6:00 28. Spominski pohod zdruenja borcev na Triglav / 28th Memorial walk to Triglav, organized by Zdruenje borcev za vrednote NOB

  Zborno mesto: portni center Triglav Pokljuka, Rudno polje / Meeting point: Sports Centre Triglav Pokljuka, Rudno polje

  0:00 Veer na vasi predstavitev vakih obiajev / Evening in the village presentation of village customs

  Selo pri Bledu

  Sobota Nedelja / Saturday Sunday

  3. . 7.

  0:00 0:00

  24 ur tenisa in odbojke na mivki / 24 hours of tennis and beach volley

  RC Aktivni oddih, Ribno

  Sobota / Saturday

  3. 7. 3:00 28. Spominski pohod zdruenja borcev na Triglav: Kulturna slovesnost ob zakljuku spominskega pohoda / 28th Memorial walk to Triglav, organized by Zdruenje borcev: Cultural ceremony at the end of the memorial walk

  portni center Triglav Pokljuka, Rudno polje / Sports Centre Triglav Pokljuka, Rudno polje

  7:00 0:000:00

  :00:00

  NONA 10KA - tek okoli Blejskega jezera / 10K Night Run around Lake Bled:Otroki tek IcePower na 400 in 800 m / IcePower Children's Run 400m and 800m Ozarin rekreativni tek na 1.200 m / Ozara Fun Run - 1200mNona 10ka / 10K Night Run Koncert skupine Joke V'n / Concert by the Joke V'n band

  Veslaki center Bled, Mala Zaka / Bled Rowing Centre, Mala Zaka

  :00 Fte Blanche 2013 Bled v belem / Fte Blanche 2013 Bled in white

  Promenada / Bled Promenade

  Petek Nedelja / Friday Sunday

  9. . 7.

  od / starting at 0:00

  BLEJSKI DNEVI IN BLEJSKA NO 2013 / BLED DAYS AND BLED NIGHT 2013

  Promenada, Zdraviliki park / Bled Promenade, Spa Park

  Nedelja / Sunday

  . 7.

  8:308:00

  Marjetin sejem na Bohinjski Beli / St. Margaret's Fair at Bohinjska Bela: Sveta maa v Cerkvi sv. Marjete / Mass at St. Margaret's Church Kulturno - zabavni program pred Kulturnim domom / Cultural and entertainment programme in front of the Community Centre Razstava Bohinjska Bela na starih razglednicah v Kulturnem domu / Images of Bohinjska Bela on old postcards - exhibition in the Community Centre

  Bohinjska Bela

  Sreda / Wednesday

  . 7. 0:00 Koncert Oxfordshire Schools Senior Orchestra / Concert by the Oxfordshire Schools' Senior Orchestra

  Festivalna dvorana / Festival Hall

  0:30 Koncert klasine in popularne glasbe z violino in klavirjem / Concert of classical and popular music with violin and piano

  Grand hotel Toplice, Jezerski salon / Lake salon

  Petek / Friday 6. 7. 8:00 16. glasbena delavnica flavte Pikolo 2013: Zakljuni koncert / 16th Pikolo 2013 Flute music workshop: Final concert

  Hotel Golf

 • 6

 • 7torkiTuesdays, 17.00

  -$1,$5-(9265&(VUHGQMHYHwNDSUHGVWDYDJanissarys heart, medieval play

  HWUWNLThursdays, 17.00

  -81$i.(%/(-.(EDURQDSUHGVWDYDThe heroines from the town of Bled, Baroque play

  , 20.30 )(67,9$/%/('NRQFHUW / concert, 20.30 9((523(51,+$5,- / Evening of opera arias, 19.00 .21&(57'(/$91,&(3,.2/2IODYWD / Pikolo flute workshop concert, 20.30 '82*5$)(1$8(5.2629,1&NLWDUD / Grafenauer-Kosovinc duo, guitar, 20.30 0,$m1,'$5,NRQFHUW/ concert, 20.30 '82$..25'(21&(0%$/2NRQFHUW/ concert1.8., 20.30 -85(725,75,2NRQFHUW / concert, 20.30 2.$5,1$(712)(67,9$/%/('NRQFHUWL/ concerts, 20.30 m3=3/(71$%/('NRQFHUWRE0DULMLQHPSUD]QLNX

  Pletna Bled womens choir, Assumption concert, 20.30 $1'5(-$*(5m,1$,1*2'$/1,.9$57(7NRQFHUW / concerts, 20.30 /DWLQ7HQWNRQFHUW/ concert, 19.00 %/(-6.,2'0(9NRQFHUWFHUNYHQHJDSHYVNHJD]ERUD

  Concert by the churchs choir , 2.11. 12$5291,&.5203,5-(9(32,71,&(SULUHGLWHY]DRWURNH

  Halloween & Autumn holidays, event for kids, 15.00 0$57,129$1-( / St. Martins feastNRVH]QRLDIWHUGDUN

  32*/('99(62/-(RSD]RYDQMHQHEDVWHOHVNRSLA look into space, observation of the sky with telescopes

  35('$9$1-$08=(-6.(*$'58i79$%/('/ Lectures by the Museum society of Bled, 19.00 )5$1&(25$m(0, 19.00 0$5,6$7852==,, 19.00 $1$-(9i(9$5

  Zavod za kulturo Bled, +386 4 57 29 770, www.blejski-grad.si

  2UJDQL]DWRUVLSULGU{XMHSUDYLFR]DPRUHELWQHVSUHPHPEHSURJUDPDNLERGRREMDYOMHQH Y ORNDOQLKPHGLMLK 7KH RUJDQL]HU UHVHUYHV WKH ULJKW WRmake changes to the program of events published in the local media.

  PRIREDITVE NA BLEJSKEM GRADU(9(176$7%/('&$67/(

 • 8B

  BBlejski dnevi in Blejska no, 19. - 21. julij 2013The Bled Days and Bled Night, 19 - 21 July 2013

  Petek / Friday, 19. 7.od / starting at 0:00 SEJEM DOMAE IN UMETNOSTNE OBRTI TER KULINARINA PONUDBA /

  ARTS AND CRAFTS FAIR WITH SPECIAL CuLINARY DELIGHTS Zdraviliki park in Promenada / Spa Park and Promenade

  ves dan / all day Dravno prvenstvo v akrobatskem letenju z motornimi letali / National championship in acrobatic flying with motor airplanes

  Nebo nad Bledom / Sky above Bled

  0:00 7:00 Triglavski narodni park na obisku mobilna info toka / Triglav National Park Visiting Mobile info point

  Promenada / Promenade

  6:00 8:00 Starodobni kolesarji / Old-timer cyclists Promenada / Promenade7:00 Blejski zlati mikrofonek: Revialni nastop mladih talentov /

  Bled golden microphone: Young talent performancePromenada / Promenade

  8:00 Promenadni koncert Godbe Gorje / Promenade concert by the Gorje Brass Band Promenada / Promenade9:00 Koncert mladinskega simfoninega orkestra iz Leipziga /

  Concert by the Youth Symphony Orchestra LeipzigZdraviliki park / Spa Park

  0:00 LEGENDARNO AKTUALNO: Veer zimzelenih melodij z ansamblom UDENA POLJA / THEN AND NOW: Evening of Evergreen songs with the uDENA POLJA ENSEMBLE

  Promenada / Promenade

  :00 LASERSKA PROJEKCIJA NA GRAJSKO SKALO / LASER PROJECTION ONTO THE CASTLE ROCK Grajska skala / Castle Rock:5 LEGENDARNO AKTUALNO: Zumba party veer z LAS CUERDAS /

  THEN AND NOW: Zumba Party Evening with the LAS CuERDAS BANDPromenada / Promenade

 • 9Sobota / Saturday, 20. 7.od / starting at 0:00 SEJEM DOMAE IN UMETNOSTNE OBRTI TER KULINARINA PONUDBA /

  ARTS AND CRAFTS FAIR WITH SPECIAL CuLINARY DELIGHTS Zdraviliki park in Promenada / Spa Park and Promenade

  0:00 Triglavska trnica in Brihta: Predstavitev projekta Julius in mobilna plezalna stena / Triglav Market and Brihta (Brainiac): Presentation of the Julius Project and the mobile climbing wall

  Info sredie TNP / TNP Information Centre

  0:00 7:00 PRAZNOVANJE 140 LETNICE ROJSTVA PROF. JOSIPA PLEMLJA: Dan odprtih vrat Plemljeve spominske sobe / CELEBRATION OF THE 140TH ANNIVERSARY OF BIRTH OF PROF. JOSIP PLEMELJ: Open door day of the Plemelj memorial room

  Plemljeva vila Bled / Villa Plemelj, Bled

  :00 Plemljeva una pot - matematina delavnica za otroke / Plemelj Educational Trail Math workshop for children

  Plemljeva vila Bled / Villa Plemelj, Bled

  5:00 ivljenje in delo prof. dr. Josipa Plemlja - poljudno predavanje, prof. dr. Anton Suhadolc / Life and Work of Prof. Dr. Josip Plemelj popular conference by Prof. Dr. Anton Suhadolc

  Plemljeva vila Bled / Villa Plemelj, Bled

  6:00 Otroki program: Foxy Teens s predstavo Me smo winx / Childrens Programme: Foxy Teens with the Me smo winx (We are winx) Show

  Promenada / Promenade

  6:00 8:00 Starodobni kolesarji / Old-timer cyclists Promenada / Promenade7:00 - 9:00 LOOP AIR SHOW AIR RACE BLED 2013: ZRANI SPEKTAKEL NAD BLEJSKIM JEZEROM * /

  LOOP AIR SHOW AIR RACE BLED 2013: AIR SPECTACLE ABOVE LAKE BLED *Blejsko jezero / Lake Bled

  0:00 KONCERT KANTAVTORJA ADIJA SMOLARJA / CONCERT OF THE SINGER-SONGWRITER ADI SMOLAR

  Promenada / Promenade

  :30 0:00 VEER S TANJO AGAR IN SKUPINO AVANTURA / EVENING WITH TANJA AGAR AND THE AVANTuRA BAND

  Promenada / Promenade

  :00 LUKE NA JEZERU / CANDLES ON THE LAKE Blejsko jezero / Lake Bled3:00 OGNJEMET / FIREWORKS Blejsko jezero / Lake BledNedelja / Sunday, 21. 7.od / starting at 0:00 SEJEM DOMAE IN UMETNOSTNE OBRTI TER KULINARINA PONUDBA /

  ARTS AND CRAFTS FAIR WITH SPECIAL CuLINARY DELIGHTS Zdraviliki park in Promenada / Spa Park and Promenade

  0:00 Koncert Godbe Gorje / Concert by the Gorje Brass Band Promenada / Promenade0:00 7:00 PRAZNOVANJE 140 LETNICE ROJSTVA PROF. JOSIPA PLEMLJA: Dan odprtih vrat

  Plemljeve spominske sobe / CELEBRATION OF THE 140TH ANNIVERSARY OF BIRTH OF PROF. JOSIP PLEMELJ: Open door day of the Plemelj memorial room

  Plemljeva vila Bled / Villa Plemelj, Bled

  :00 ivljenje in delo prof. dr. Josipa Plemlja - poljudno predavanje, doc. dr. Jaka Smrekar / Life and Work of Prof. Dr. Josip Plemelj popular conference by Assist. Prof. Dr. Jaka Smrekar

  Plemljeva vila Bled / Villa Plemelj, Bled

  od / starting at :00 1. POLETNO SREANJE HARMONIKARK IN HARMONIKARJEV OB BLEJSKEM JEZERU: skupen nastop harmonik Otoek sredi jezera / 1ST SuMMER ACCORDION PLAYER MEETING AT LAKE BLED: Otoek sredi jezera - Joint concert of accordion players

  Promenada / Promenade

  :00 Povorka harmonikarjev / Procession of accordion players

  Zdraviliki park Promenada / Spa Park Promenade

  5:00 rebanje in podelitev nagrad ter zabava s Slovenskimi pozdravi / Prize drawing and awarding and Party with the Slovenski pozdravi Ensemble

  Promenada / Promenade

  5:00 Plemljeva una pot - matematina delavnica za otroke / Plemelj Educational Trail Math workshop for children

  Plemljeva vila Bled / Villa Plemelj, Bled

  Popoldne / Afternoon LOOP AIR SHOW AIR RACE BLED 2013: ZRANI SPEKTAKEL NAD BLEJSKIM JEZEROM * / LOOP AIR SHOW AIR RACE BLED 2013: AIR SPECTACLE ABOVE LAKE BLED *

  Blejsko jezero / Lake Bled

  6:00 8:00 Starodobni kolesarji / Old-timer cyclists Promenada / Promenade7:00 Otroki program v Trgovskem centru Bled: Predstava arodeja Andreja /

  Children's programme in the Shopping Centre Bled: Andrej the Magician ShowTrgovski center Bled / Shopping Centre Bled

  8:00 VESELO PO DOMAE S SLOVENSKIMI ZVOKI / MERRILY WITH OuR FOLK MuSICIANS: CONCERT BY THE SLOVENSKI ZVOKI ENSEMBLE

  Promenada / Promenade

  * Izvedba dogodka je zelo odvisno od vremenskih razmer, nedelja je rezervni termin v kolikor v soboto vreme ne bo primerno. / * This event depends heavily on weather conditions. In case of inappropriate weather the event will take place on Sunday. Organizator dogodkov ob praznovanju 0 letnice rojstva prof. Josipa Plemlja je DMFA Slovenije. / Celebration of the 140th anniversary of the birth of Prof. Josip Plemelj is organized by the Slovenian DMFA.

 • 0

  www.feteblanche.com

  13.7.13BLEDdress code: white

  BLEJSKA PROMENADA 21:00

 • KKKrajevna skupnost ZasipPoletne prireditve 2013

  Dan Datum Ura Prireditev Krajetrtki julij avgust 0:30 Zumba na prostem Pri gostilni Kurejetrtek . 7. 08:00 Pohod z Meakle na Hom ZasipSobota 3. 7. 08:00 Nogometni turnir na Homu za pokal KS Zasip HomSobota 7. 7. 08:00 Balinarski turnir za Memorial Antona Burje Balinie pri gostilni KurejPetek . 8. 9:00 Slavnostna seja ob 40-letnici KS Zasip in podelitev priznanj Dom krajanov Zasip

  0:00 Otvoritev slikarske razstave Zasip v sliki" Dom krajanov ZasipNedelja . 8. 08:00 Pohod skozi sotesko Vintgar na Hom Odhod izpred Doma krajanov

  :00 Piknik na Homu HomNedelja . 8. 07:00 Pohod v zgornjo Krmo Zgornja Krma

  3:00 Piknik v zgornji Krmi Zgornja KrmaNedelja 5. 8. Zasipke igre Zasip

  M

  MMini golf turnirji 2013Mini golf tournaments 2013T. +386 (0)41 840 079, +386 (0)31 812 661

  Datum / Date Ura / Hour Odprti turnirji / Open tournaments. 7. 5:00 Riklijevi portni dnevi5. 7. 6:00 Naj laf (tradicionalni pozdrav poletju). 9. :30 14. Pozivni masters (Turnir za Grand Slam)7. 9. 6:00 Dvojice-partner8. 9. 0:00 14. Mednarodni mini golf festival Odprto prvenstvo Mini golf zveze Slovenije (1. dan, setevno)9. 9. 09:00 14. Mednarodni mini golf festival Odprto prvenstvo Mini golf zveze Slovenije (2. dan, setevno). 0. 6:00 Dravno prvenstvo za posameznike (3. del DP, finale, setevno)5. 0. 3:00 14. Absolutno dravno prvenstvo za posameznike9. 0. :30 11. Masters pokal 2013 (zakljuni turnir)

 • P

  PProgram prireditev avgust 2013Event calendar August 2013

  Dan / Day

  Datum / Date

  Ura / Time

  Prireditev / Event

  Kraj / Location

  Vsak petek / Fridays

  ., 9., 6., 3., 30. 8.

  5:00 Boljak / Flea Market

  Olimpijski trg / Olimpijski trg (in front of the Sports Hall)

  Petek Nedelja / Friday Sunday

  . . 8., 9. . 8.

  0:30 23. OKARINA ETNO FESTIVAL BLED 2013 / 23. OKARINA ETHNO MuSIC FESTIVAL BLED 2013

  Blejski grad, Park ob jezeru / Bled Castle, Park by the lake

  Sreda / Wednesday

  . 8. 0:00 Koncert klasine glasbe: Gaper Primoi - harmonika, Klavdija Jarc Bezlaj - violina in Peter Avi - violonelo / Classical music concert: Gaper Primoi - accordion, Klavdija Jarc Bezlaj - violin and Peter Avi - violoncello

  Cerkev sv. Martina / St. Martin's Church

  0:00 Predmarni veer: Veer poezije pod zvezdami / Poetry under the stars

  Mlino

  0:30 Klasini kitarski koncert: Timotej Kosovinc / Classical guitar concert: Timotej Kosovinc

  Grand hotel Toplice, Jezerski salon / Lake salon

  etrtek / Thursday

  5. 8. 7:00 Praznina sv. maa / Festive Mass Blejski otok / Bled Island

 • 3

  Dan / Day

  Datum / Date

  Ura / Time

  Prireditev / Event

  Kraj / Location

  Petek Nedelja / Friday Sunday

  6. 8. 8.

  FESTIVAL RIBJIH DOBROT Bohinjska Bela naj ribika vas / FESTIVAL OF FISH DELICACIES Bohinjska Bela the best fishing village:

  Bohinjska Bela

  Petek / Friday 6. 8. od / starting at 8:00

  Dalmatinski veer - klapa Vinace / Dalmatian Night - Klapa Vinace

  Sobota / Saturday

  7. 8. od / starting at :00 od / starting at 8:00

  Mednarodna tekma v muharjenju na Savi Bohinjki / International Fly Fishing Competition on Sava Bohinjka Naj ribika feta z ansamblom Mambo Kings / The best Fisherman's Party with the Mambo Kings Ensemble

  Nedelja / Sunday

  8. 8. :00:00

  od / starting at 6:00

  Otroki kotiek / Childrens corner Zabava z ansamblom Dolinski fantje / Party with the Dolinski fantje Ensemble Zabava z ansamblom Modrijani / Party with the Modrijani Ensemble

  etrtek Sobota / Thursday Saturday

  . . 8.

  :00 FILM OB JEZERU - letni kino / FILM BY THE LAKE open air cinema

  Zdraviliki park / Spa Park

  6:009:30

  POLETNA HOKEJSKA LIGA RUDI HITI / SuMMER HOCKEY LEAGuE RuDI HITI

  portna dvorana / Sports Hall

  Petek Nedelja / Friday Sunday

  3. 5. 8.

  Gobarski dnevi na Pokljuki / Mushroom Days on Pokljuka Rudno polje, Pokljuka

  Petek / Friday 3. 8. 0:30 Gledaliki dogodek iz asa turkih vpadov / Staging of an event from the period of Turkish raids

  Bodee

  Sobota Nedelja / Saturday Sunday

  . 5. 8.

  od / starting at 9:00

  FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE SLOVENIA najteji dve minuti v portu / FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE SLOVENIA The toughest two minutes in sports

  Promenada / Bled Promenade

  Sobota / Saturday

  . 8. 0:30 Muzikal / Musical: Love for sale Grand hotel Toplice, Jezerski salon / Lake salon

  Petek / Friday 30. 8. 0:30 Trije talenti ena druina: klavirski trio Rupnik / Three talents One family: Piano Trio Rupnik

  Grand hotel Toplice, Jezerski salon / Lake salon

  Sobota / Saturday

  3. 8. 0:00

  3:00

  BCE Meeting 2013 - Sreanje BMW klubov Evrope: / BCE Meeting 2013 BMW Clubs Europe meeting:Tekmovanje za najbolj urejeno vozilo / Competition for the best-kept vehicle (Concorde de Elegance) Mimohod udeleencev / Parade of participants

  Promenada / Bled Promenade

  6:00 4. MALI BLEJSKI MARATON: / 4. BLED HALF MARATHON:mali maraton (21 km), druinski tek (6 km), Otroki Zakijev tek / Half marathon (21 km), Family run (6 km), Children's Zaki Run

  Veslaki center Bled, Mala Zaka / Bled Rowing Centre, Mala Zaka

  0:30 Koncert pop in soul glasbe z Ano Sokli / Concert of pop & soul music with Ana Sokli

  Grand hotel Toplice, Jezerski salon / Lake salon

 • 148x105-OUT.indd 1 6/10/13 3:09 PM

 • 5

  23.O

  KA

  RIN

  AET

  NO

  FES

  TIVA

  L

  Zavod za kulturo Bled+386 4 57 29 770www.blejski-grad.si www.festival-okarina.si 2UJDQL]DWRUVLSULGU{XMHSUDYLFR]DPRUHELWQHVSUHPHPEHSURJUDPDNLERGRREMDYOMHQHYORNDOQLKPHGLMLK

  7KHRUJDQL]HUUHVHUYHVWKHULJKWWRPDNHFKDQJHVWRWKHSURJUDPRIHYHQWVSXEOLVKHGLQWKHORFDOPHGLD

  2.8. RATKO DAUTOVSKI, 0DNHGRQLMD0.3.8. TAKSIM TRIO, 7XULMD754.8. BRINA, 6ORYHQLMD6/2

  2.-11. 8. 2013 20.30 / 8.30 SP

  BLED

  BLEJSKI GRAD, Bled castle

  PARK OB JEZERU, Park by the lake

  9SULPHUXGH{MDY9LWHwNLGYRUDQL,QFDVHRIUDLQLQVLGHWKH.QLJKWVp+DOO

  9SULPHUXGH{MDY)HVWLYDOQLGYRUDQL,QFDVHRIUDLQLQVLGHWKH)HVWLYDO+DOO

  9.8. SIA TOLNO, 6LHUUD/HRQH:$/10.8. AZIZ SAHMAOUI, 0DOL0DURNR5000$9$1-$08+29,%RVQDLQ+HUFHJRYLQD%,+

 • 6

  V

  VVeselo po domae: Koncerti slovenske narodno zabavne glasbeMerrily with our folk musicians: Slovenian Folk Music Concerts

  Trgovski center Bled / Shopping Centre Bled

  Ob etrtkih, od 21:00 do 24:00On Thursdays, 21:00 - 24:00

  Vstop prost / free entranceV primeru deja koncert odpade. / In case of bad weather the concert is canceled.

  Datum / Date Koncert / Concert. 7. Slovenski zvoki. 7. Slovenski pozdravi8. 7. Lajb5. 7. Karavanke. 8. Lajb8. 8. Gorenjski kvintet5. 8. Slovenski pozdravi. 8. Ognjeni muzikanti

 • 7

  O

  OOtroke predstave in delavniceChildren's performances and workshops

  Trgovski center Bled / Shopping Centre Bled

  Vsako nedeljo ob 17:00 Predstava, sledi delavnicaEvery Sunday at 17:00 first performance then workshop

  Vstop prost / free entranceV primeru deja prireditev odpade. / In case of bad weather the event is canceled.

  Datum / Date Koncert / Concert7. 7. Predstava: Klovn Jaka / Performance: Clown Jaka. 7. Lutkovno gledalie Rado Muan: Trije praiki / Puppet theatre Rado Muan: Trije praiki. 7. Predstava: arodej Andrej / Performance: Magician Andrej8. 7. Lutkovno gledalie TRI: Lev in mika / Puppet theatre TRI: Lion and mouse. 8. Predstava: Klovn are / Performance: Clown are. 8. Predstava: arodej Ferdy / Performance: Magician Ferdy8. 8. Zavod Enostavno prijatelji: Petjin kolesarski izlet5. 8. Gledalie KU-KUC: Vila Tabletka / Theatre Ku-KuC: Vila Tabletka. 9. Varno v prometu: arodej Jole Cole / Safe to school: Magician Jole Cole8. 9. Lutkovno gledalie Rado Muan: Rdea Kapica / Puppet theatre Rado Muan: Rdea Kapica5. 9. Lutkovno gledalie TRI: Muca Copatarica / Puppet theatre TRI: Muca Copatarica

 • BB 8:00 Zbor pri spodnji postaji inice smuia Straa in pohod po Riklijevi stezi na Strao /

  Meeting at the lower Straa ski lift station walk up the Rikli trail to Straa 8:30 Razgibalne vaje na jasi / stretching exercises at the top of baby lift 9:00 Povratek na Bled / return to Bled

  PRIPOROILA: Bosi po rosi, lahka svetla oblaila, slamniki in nasmejani obrazi / USEFUL TIPS: Walk barefoot in the morning dew, wear light clothes, straw hats and smiling facesUdeleba brezplana. V primeru slabega vremena je pohod odpovedan. / Free participation. We reserve the right to cancel due to bad weather.

  R

  RRiklijev tekaki krog Rikli group running

  Brezplana vadbo teka, vsako soboto ob 9. uri (julij in avgust ob 8. uri)! Dobimo se ob jezeru, na terasi GH Toplice. / Free running recreation. Every Saturday morning at 9 o'clock (July and August at 8 o'clock). Meeting point at Grand Hotel Toplice welness terrace on the lake side.

  Vse udeleence sobotnega teka po vadbi pogostimo z gratis ajem na sonni terasi Caffe Bara Jezero Hotel Toplice. /All participants of Saturday group running are served a free cup of tea on the sunny terrace of Caffe Bar Jezero, Hotel Toplice, enjoying a unique scenic view of lake Bled.

  Bosi po rosiWalking barefoot in the morning dewJutranji pohod na Strao (638 m) / Morning walk to hill Straa (638m)Vsak torek v juliju in avgustu / Every Tuesday in July and August

  8

 • TTTriglavski narodni park Triglav National ParkT. + 386 (0)4 578 02 05 E. [email protected], www.tnp.si

  Program prireditev Odkrivaj TNP: Zgodbe ob ognju, vsak etrtek (7. 6. . 8.) ob :00, Kamp obec Odkrivaj TNP: Predstavitev TNP, vsako sredo (0. 7. 8. 8.) ob :00, Trgovski center Bled zgornja pload Triglavska trnica in druinski program Brihta, vsako tretjo soboto v mesecu, 0:00 :00, Info sredie TNP Triglavska roa na Bledu: 0. 7. - Predstavitev projekta Julius in mobilna plezalna stena 7. 8. - Spoznajmo sladkovodne koljke . 9. - Katere ivali se lahko dotaknem? 9. 0. - Kaj se skriva v jesenskem gozdu? 6. . - Obujajmo spomine Petkovi popoldnevi v parku - druinski program: Zeleni krat kolesari in raziskuje grbinaste travnike v Zgornji Radovni, petek, 6. 7. ob 7:00, zborno mesto: parkirie pri Info toki Pocarjevi domaiji v Zgornji Radovni Ob Evropskem dnevu kulturne dediine: ivljenje v alpski dolini neko in danes - program za druine, sobota, 8. 9. dopoldne,

  Info toka TNP Pocarjeva domaija v Zgornji Radovni

  Events programme Discover TNP: Campfire stories, every Thursday (27 June 22 August) at 21:00, Camping obec Discover TNP: TNP in word and image, every Wednesday (10 July 28 August) at 21:00, Shopping Centre Bled Upper platform Triglav Market and Childrens programme Brihta, every third Saturday of the month, 10:00 12:00, Triglavska Roa TNP information centre: 20. 7. - Presentation of the Julius Project and the mobile climbing wall 17. 8. - Meet the freshwater shells 21. 9. - Which animals to touch? 19. 10. - Hidden treasures of the autumn forest 16. 11. - Memories Friday afternoons in the Park family programme: The green dwarf bicycles and explores the humpy meadows of Zgornja Radovna, Friday, 26 July at 17:00, Meeting point: Parking lot next to the Pocar Farm information point in Zgornja Radovna European day of Cultural Heritage: Past and present life in Alpine valleys family programme, Saturday, 28 September in the morning, The Pocar

  Farm information point in Zgornja Radovna9

 • 0

  H

  HHotel Triglav Kolodvorska 33, 4260 BledT. +386 (0)4 575 26 11T. +386 (0)4 575 26 10 (Rezervacije / Booking) E. [email protected], www.hoteltriglavbled.si

  Vinski klub, vsak etrtek (junij september, . 0. in 6. .) od 8.00 do 9.00 ure: Degustacija slovenskih avtohtonih sort vina s slovenskimi prigrizki Wine club, every Thursday (form June till September, 12. 10. and 16. 11.), from 6 pm till 7 pm: Tasting of domestic Slovenian varieties with local finger food

  Nedelje (5. 9., 6. 0., 3. . in . .), od 0.00 do .00 ure: Kuharska ola: Kuharska delavnica za otroke (stare od 4 do 12 let) Sundays (15. 9., 6. 10., 3. 11. and 24. 11.), from 10 am - 12 am: Culinary school: Culinary workshop for children (from 4 to 12 years old)

  Sobota, 6. 0., od 0.00 ure: Okusi Gorenjske, festival tepk: predstavitev tepke in ostalih sestavin lokalnih proizvajalcev, veerja z jedmi iz reikih tepk. Saturday, 26. 10., from 10 am: Taste Gorenjska, tepka pear festival: tepka and local food products presentation , dinner with tepka from Reica

  Sobota, 9. ., ob 9.00 uri: Martinovanje z ivo glasbo in vinarjem Saturday, 9. 11., at 7 pm: St. Martins day with live music and guest winemaker

  S

  SHotel JelovicaCesta svobode 8, 4260 Bled T. +386 (0)4 579 60 00 E. [email protected], www.hotel-jelovica.si

  Poletni program / Summer programme / Sommerprogramm / Programma estivo 1. 6. 30. 9. 2013

  Dan / Day Ura / Time Prireditev / EventPonedeljek / Monday Montag / Lunedi

  9:00 :00 VEER OB PIANINU / EVENING WITH PIANO MuSICKLAVIERMuSIK ABEND / ACCOMPAGNAMENTO MuSICALE AL PIANINO

  Sreda / Wednesday Mittwoch / Mercoledi

  9:00 :00 VEER OB CITRAH / EVENING WITH ZITHER MuSICZITHERMuSIK ABEND / ESECuZIONE MuSICALE ALLE CETRE

  Petek / Friday Freitag / Venerdi

  9:00 :00 SLOVENSKI VEER / SLOVENIAN EVENING SLOWENISCHER ABEND / SERATA SLOVENA

  Cena veerje / Price for dinner: 0 EUR

 • Neskonni kulinarini uitki v naih raznolikih restavracijahEndless culinary pleasures in our restaurants

  Za najzahtevneje gurmane / For the most demanding among gourmets:

  Restavracija Julijana (Grand Hotel Toplice*****), T: 00386 4 579 1000, E: [email protected] restavracija Promenada, T: 00386 4 579 1839, E: [email protected]

  Kraljeva klubska hia, T: 00386 4 537 8300, E: [email protected]

  Za sproeno kosilo ali sladek prigrizek z najlepimi razgledi na jezero /For a relaxed lunch or a sweet treat with a glorious view of the lake:

  Restavracija Panorama, T: 00386 4 579 1275, E: [email protected] in kavarna Park, T: 00386 4 579 1818, E: [email protected]

  Restavracija Veranda (Hotel Golf****), T: 00386 4 579 1723, E: [email protected] Rikli, T: 00386 4 579 18 00, E: [email protected]

  Za vinske sladokusce (ponudba daril in vinskih degustacij) /For wine connoisseurs (an offer of gifts and wine tastings):

  Vinoteka Vinarte, T: 00386 4 579 1332, E: [email protected] od etrtka do nedelje, 17.00 - 19.00 / Thursday till Sunday, 5 pm - 7 pm

  RJODVNROHGDUSULUHGLWHYLQGG

 • Panorama Restaurant - Restavracija PanoramaTHURSDAYS & SUNDAYS - ETRTKI in NEDELJE

  30.06. 01.09.2013 20.00 - 23.00

  DANCE EVENING ON TERRACEPlesni veer na terasi

  TUESDAYS - TORKI25.06. 27.08.2013

  20.00 - 23.00LOCAL CULINARY EVENING WITH FOLK POP ENSAMBLE SLOVENSKI POZDRAVISlovenski kulinarini veer z narodno-zabavnim ansamblom Slovenski pozdravi

  FRIDAYS - PETKI05.07. 30.08.2013

  20.30 - 23.00TRADITIONAL SLOVENIAN EVENING: TYPICAL SLOVENIAN FOOD AND PERFORMANCE BY FOLKLORE GROUP Tradicionalni slovenski veeri: tipina slovenska hrana in nastop folklorne skupine

  SATURDAYS - SOBOTE20.07. 17.08.2013

  20.00 - 23.00ETHNO EVENINGS: CUISINE & LIVE MUSIC Etno glasbeni in kulinarini veeri

  20.07.2013 IRISH NIGHT - Irski veer: Beer Bellys27.07.2013 RUSSIAN NIGHT - Ruski veer: Kalinka03.08.2013 SPANISH NIGHT - panski veer: Ritmo de la noche10.08.2013 BALKAN NIGHT - Balkanski veer: Balkan boys 17.08.2013 ARGENTINE NIGHT - Argentinski veer (steaki, tango & film)

  MUSIC PROGRAM SUMMER 2013 Glasbeni program poletje

  RJODVSROHWQLJODVEHQLSURJUDPLQGG

 • 3

  Park Caf Terrace - Terasa Kavarne ParkFRIDAYS - PETKI

  28.06. 30.08.2013 20.00 23.00

  SOUL, JAZZ & ETHNO MUSIC EVENINGS Soul, jazz in etno glasbeni veeri

  28.6.2013 Beer Bellys (Irish, Scottish & Celtic music)05.7.2013 Miha Lampi Band (tribute to F.Sinatra)12.7.2013 Soul Jazz in jaz (Soul, Jazz, Funk) 19.7.2013 Jure Tori Trio (Tango, Ethno jazz)26.7.2013 Soul Jazz in jaz (Soul, Jazz, Funk)09.8.2013 Soul Jazz in jaz (Soul, Jazz, Funk)16.8.2013 Jure Tori Trio (Tango, Ethno jazz)23.8.2013 Beer Bellys (Irish, Scottish & Celtic music)30.8.2013 Miha Lampi Band (tribute to F.Sinatra)

  * In the event of poor weather, musical performances will be held at Hotel Park. V primeru slabih vremenskih razmer in deja se glasbeni veeri izvedejo v Hotelu Park.

  SATURDAYS - SOBOTE29.6. -07.09.2013 20.00 23.00

  ACOUSTIC MUSIC EVENING WITH INTERNATIONAL MUSICIANSAkustini glasbeni veeri z mednarodnimi glasbenimi izvajalci

  29.6.2013 Soul Jazz in jaz (Soul, Jazz, Funk)06.7.2013 Groove directions (Latino)13.7.2013 Fete Blanche Zabava v belem: Zebra Dots20.7.2013 The SwingTones (Swing)27.7.2013 Groove directions (Latino)03.8.2013 DAYS OF ISTRIA IN BLED - Dnevi Istre na Bledu 10.8.2013 Soul, swing & blues acoustic evening (Strang, Dajcar)17.8.2013 Pop, rock & soul acoustic evening (Lukovnjak, Strang, Dajcar)24.8.2013 Soul Jazz in jaz (Soul, Jazz, Latino, Funk)31.8.2013 Sara Bee Akustik (Pop)07.9.2013 Soul jazz in jaz (Soul, Jazz, Latino, Funk)

  * In the event of poor weather, musical performances will be held at Hotel Park. V primeru slabih vremenskih razmer in deja se glasbeni veeri izvedejo v Hotelu Park.

  SUNDAYS - NEDELJE23.06. 08.09.2013

  16.00 19.00SWEET AFTERNOONS WITH GUITAR MUSICSladki popoldnevi ob kitarski glasbi

  THURSDAYS - ETRTKI18.07.-15.08.2013

  20.30 THURSDAY EVENINGS WITH A-CAPELLA VOCAL GROUPSetrtkovi veeri z a-capella vokalnimi skupinami

  18.07.2013 CANTEMUS25.07.2013 4-GIVEN08.08.2013 A-KAMELA15.08.2013 JAZZVA

  * In the event of poor weather, musical performances will be cancelled. V primeru slabih vremenskih razmer in deja so glasbeni veeri odpovedani.

  MUSIC PROGRAM SUMMER 2013

  RJODVSROHWQLJODVEHQLSURJUDPLQGG

 • H

  HH

  HHotel Krim Ljubljanska 7, 4260 Bled T. +386 (0)4 579 70 00www.hotel-krim.si

  H

  HHotel Ribno Izletnika 44, 4260 BledT. +386 (0)4 578 31 00www.hotel-ribno.si

  Poletni program prireditev / Summer program Hotel Ribno (1. 7. 31. 8. 2013): vsako soboto / every Saturday, 9:00 :00 Piknik ali slovenska veerja / barbeque or Slovenian dinner vsak petek / every Friday, 9:00 :00 Romantina veerja / Romantic dinner

  Hostel Vila Viktorija Cesta svobode 27a, 4260 BledT. +386 (0)8 205 27 40 www.vila-victoria.si

  Dogodki / Events Hostel Vila Viktorija Bled: torek / Tuesday, 9. 7., 9:00 Otvoritev foto razstave in druenje / Opening of foto exhibition - Matja Vidmar sreda / Wednesday, 7.7., 9:00 Potopisno predavanje: Irska / Travelogue: Ireland sreda / Wednesday, . 8., 9:00 Potopisno predavanje / Travelogue

  Poletni program prireditev / Summer program Hotel Krim restavracija / restaurant (1. 7. 30. 9. 2013): vsak torek / every Tuesday, 9:00 :00 Slovenski veer ob harmoniki in slovenskih jedeh /

  Slovenian evening by accordion music and Slovene dishes vsak petek / every Friday, 9:00 :00 Grajska veerja ob sveah / Medieval dinner with candles

 • 5

 • 6

  P

  PProgram prireditev september 2013Event calendar September 2013

  Dan / Day

  Datum / Date

  Ura / Time

  Prireditev / Event

  Kraj / Location

  Nedelja Torek / Sunday Tuesday

  . 3. 9. ves dan / all day

  BLEJSKI STRATEKI FORUM / BLED STRATEGIC FORuM

  Bled

  Nedelja / Sunday

  . 9. :00 Plavalni maraton na 1 km, 2 km in 5 km / Swimming marathon: 1K, 2K, 5K

  Velika Zaka

  Petek / Friday 6., 3. 9. 5:00 Boljak / Flea Market Olimpijski trg / Olimpijski trg (in front of the Sports Hall)

  Sobota / Saturday

  7. 9. 0:00 TRIATLON BLED 2013 - plavanje, kolesarjenje in tek ob Blejskem jezeru / BLED TRIATHLON 2013 - Swimming, cycling and run by Lake Bled: Evropski mladinski pokal, Cici akvatlon, Triatlon za vsakogar, tafetni triatlon in Olimpik triatlon / European Youth Cup, Cici aquathlon, Triathlon for everybody, Relay triathlon and the Olimpik triathlon

  Veslaki center Bled, Mala Zaka / Bled Rowing Centre, Mala Zaka

  Nedelja / Sunday

  8. 9. 0:0 15. Bolle originalni tek okrog jezera tek za dober namen / 15th Bolle original Run around Lake Bled Run for a good cause

  Veslaki center Bled, Mala Zaka / Bled Rowing Centre, Mala Zaka

  Sobota Nedelja / Saturday Sunday

  . 5. 9.

  Dravno prvenstvo v letnem biatlonu / National Summer Biathlon Competition

  portni center Triglav Pokljuka, Rudno polje / Sports Centre Triglav Pokljuka, Rudno polje

  Nedelja / Sunday

  5. 9. :00 Dobrodelni Proteini.si Utrip - portno dobrodelno druenje za vso druino / Proteini.si Charity Pulse - Sporting Charity event for the whole family

  Veslaki center Bled, Mala Zaka / Bled Rowing Centre, Mala Zaka

  Ponedeljek etrtek / Monday Thursday

  6. 9. 9.

  Ves dan / all day

  Mednarodni seniorski golf turnir alpskih deel / International Seniors Golf Tournament, Alpine Cup

  Igrie za golf Bled / Bled Golf Course

  Sobota / Saturday

  . 9. Ves dan / all day

  23. Dravno prvenstvo v veslanju / 23rd National Rowing Competition

  Blejsko jezero / Lake Bled

  Sobota / Saturday

  8. 9. :00 6. Miting zvezde prihodnosti / 6th Stars Of The Future - Athletic Competition

  portni park / Sports Park

 • 7

  P

  PProgram prireditev oktober / november 2013Event calendar October / November 2013

  Dan / Day

  Datum / Date

  Ura / Time

  Prireditev / Event

  Kraj / Location

  Sreda / Wednesday

  6. 0. 0:00 Udar po moko 2 / Hit like a man 2 stand-up comedy

  Festivalna dvorana / Festival Hall

  Sobota / Saturday

  9. 0. Oistimo gore: zakljuna prireditev / End of the Mountain Cleanup campaign

  Rudno polje, Pokljuka

  Sobota / Saturday

  6. 0. 9:00 Oktober je fest na Bled - narodno zabavna prireditev z nastopi razlinih folklornih skupin, ljudskimi pevci in godci... / Oktober je fest na Bled Folk music event with various folklore groups, folk singers and musicians, etc.

  Festivalna dvorana / Festival Hall

  etrtek Nedelja / Thursday Sunday

  3. 0. 3. .

  EVROPSKO PRVENSTVO V BROOMBALLU / EuROPEAN BROOMBALL CHAMPIONSHIPS

  portna dvorana / Sports Hall

  Sobota / Saturday

  6. . 0:00 NARODNOZABAVNA HIT PARADA / FOLK MuSIC HIT PARADE

  portna dvorana / Sports Hall

  Brezplano ob noitvi na Gorenjskem. Free of charge upon overnight stay in Gorenjska. www.slovenian-alps.com

 • AAAvsenikGostilna restavracija, muzej Avsenik Begunje 21, SI - 4275 Begunje na Gorenjskem T. +386 (0)4 533 34 02, F. +386 (0)4 533 41 64 E. [email protected], www.avsenik.com

  Prireditve 2013 / Events 2013 / Veranstaltungskalender 2013

  Dan / Day / Tag

  Datum / Date

  Prireditev / Event / Veranstaltungen

  Petek / Friday / Freitag 5. 7. Hini Ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikPetek / Friday / Freitag . 7. Hini Ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikPetek / Friday / Freitag 9. 7. Hini Ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikPetek / Friday / Freitag 6. 7. Triglav kvintet Katerman / Triglav Quintet Katerman / Triglav Oberkrainer KatermanPetek / Friday / Freitag . 8. Hini Ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikSreda / Wednesday / Mittwoch 7. 8. Ansambel Saa Avsenika / Sao Avsenik Ensemble / Sao Avsenik und Seine OberkrainerPetek / Friday / Freitag 9. 8. Hini Ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle Avsenik

  . 6. 8.

  2. Avsenikova glasbena delavnica za Slovence v izseljenstvu / 2. Music Workshop for Slovenians abroad/ 2. Musikworkshop fr Slowenen lebend im Ausland

  Sreda / Wednesday / Mittwoch . 8. Slovenski zvoki / Slovenski zvoki Ensemble / Ensemble Slovenski zvokiPetek / Friday / Freitag 6. 8. Hini Ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikSreda / Wednesday / Mittwoch . 8. Okrogli muzikanti / Okrogli muzikanti Ensemble / Die Runden Oberkrainer

  . 3. 8.

  8. Mednarodna Avsenikova glasbena delavnica / 8th International Avsenik Music Workshop / 8. Internationaler Avsenik Musikworkshop

  Petek / Friday / Freitag 3. 8. Festival Avsenik ob 20. uri / Avsenik Festival at 8 p. m. / Avsenik Festival um 20. uhrSobota / Saturday / Samstag . 8. Festival Avsenik ob 20. uri / Avsenik Festival at 8 p. m. / Avsenik Festival um 20. uhrNedelja / Sunday / Sonntag 5. 8. Festival Avsenik ob 17. uri / Avsenik Festival at 5 p. m. / Avsenik Festival um 17. uhrSreda / Wednesday / Mittwoch 8. 8. Ansambel Zupan / Zupan Ensemble / Ensemble ZupanPetek / Friday / Freitag 30. 8. Ansambel Gorenjski kvintet / Gorenjski Quintet / Oberkrainer QuintettSreda / Wednesday / Mittwoch . 9. Ansambel Saa Avsenika / Sao Avsenik Ensemble / Sao Avsenik und Seine OberkrainerPetek / Friday / Freitag 6. 9. Hini ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle AvsenikSreda / Wednesday / Mittwoch . 9. Mitja kvintet / Mitja Quintet Ensemble / Ensemble Mitja QuintettPetek / Friday / Freitag 3. 9. Hini Ansambel Avsenik / Avsenik House Ensemble / Hauskapelle Avsenik

  8

 • 9

  THURSDAY'S CONCERTS in Linhart square, Radovljica, at 8.00 pm: 4 July: Janez Bonina Ben 11 July: Papir 18 July: Zebra Dots 25 July: Nula Kelvina

  SUNDAY FLEA MARKETS in Linhart square, Radovljica: 7 July, 4 August, 1 September: 9.00 am 1.00 pm

  IRON FORGING FESTIVAL in Kropa, 6 JulySUMMER MUSIC ACADEMY in Radovljica,

  10 24 July

  MEDIEVAL DAY in Linhart square, Radovljica, 4 August

  31st RADOVLJICA FESTIVAL, in Radovljica, 10 24 August

  GLASBENI ETRTKI na Linhartovem trgu v Radovljici, ob 20.00: 4. julij: Janez Bonina Ben 11. julij: Papir 18. julij: Zebra Dots 25. julij: Nula Kelvina

  BOLJAK na Linhartovem trgu v Radovljici: 7. julij, 4. avgust, 1. september, od 9.00 do 13.00

  KOVAKI MAREN v Kropi: 6. julijPOLETNA GLASBENA AKADEMIJA

  v Radovljici: 10.24. julij

  SREDNJEVEKA TRNICA v Radovljici: 4. avgust 31. FESTIVAL RADOVLJICA, 10.24. avgust

  Ve informacij na www.radolca.si Find more information on www.radolca.si

  Javn

  i zav

  od T

  uriz

  em R

  adov

  ljica

  , Lin

  hart

  ov tr

  g 1,

  424

  0 Ra

  dovl

  jica

  Poletni dogodki v Radovljici in okoliciSummer Events in Radovljica and surroundings

  ,

 • 30

  INFORMACIJE / INFORMATIONTIC BLED - Tourist Information Centre

  Cesta svobode 10, SI - 4260 Bled, SloveniaT. +386 (0)4 574 11 22, F. +386 (0)4 574 15 55

  E. [email protected]

  www.blejski-grad.si