Kolokium Form 6 Kumpulan 17 6AA 03: Pencemaran Alam Sekitar

  • View
    235

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Kolokium Form 6 Kumpulan 17 6AA 03: Pencemaran Alam Sekitar

PUAN SITI YAMI

AHLI-AHLI KUMPULAN

DEFINISI KONSEPyMenurut Kamus Dewan Edisi ke empat. Kerakusan : kelobaan, ketamakan. Manusia : makhluk yang mempunyai akal fikiran. Punca : berasal daripada perbuatan Pencemaran mengotorkan bumi. alam. y Kesimpulannya : ketamakan makhluk hidup yang mempunyai akal fikiran melakukan perbuatan mengotorkan bumi.

Mengelaskan definisi dan maksud pencemaran . Mengenalpasti jenis-jenis pencemaran alam yang berlaku di bandar. Mengenalpasti punca-punca yang menyumbang kepada pencemaran alam akibat daripada kesan aktiviti yang dijalankan oleh penduduk bandar. Menghuraikan jenis-jenis pencemaran yang berlaku. Menghubungkait gambar di lampiran sebagai bukti jenis-jenis pencemaran alam berlaku.

HASIL KAJIAN

Pencemaran air berlaku apabila perubahan berlaku dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan memberi kesan apabila digunakan. Pencemaran berlaku sama ada dari segi biologi, kimia dan fizik.

PUNCA-PUNCA PENCEMARANy Pembuangan sisa-sisa domestik.

y Contohnya, pada 24 Julai 2008,sisa Pasar Besar

Seremban telah mencemari Sungai Temiang, Negeri Sembilan.

Tumpahan minyak dari kapal

y Tumpahan minyak akibat kemalangan di laut,antara

kapal tangki yang membawa bahan mentah.Beberapa tahun lalu kapal tangki Osean blessing berlanggar dengan Kapal Naga spirit di Selat Melaka.

PENCEMARAN UDARAy Pencemaran

udara merupakan satu keadaan yang melibatkan bahan kimia, jirim, zarahan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan mudarat atau ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup yang lain.

PUNCA-PUNCA PENCEMARAN UDARAy Kenderaan Bermotor.

y kenderaan bermotor melepaskan sebanyak 2.4 juta tan

karbon monoksida, 458 ribu tan hidrokarbon, 146 ribu tan nitrogen oksida dan 19000 tan zarah ke udara setiap tahun.

Perindustrian yang pesat

y Pada awal Disember, 1990 kabus tebal terbentang

di sebahagian besar Bandar raya Kuala Lumpur. Bencana disebabkan oleh sulfur dioksida (SO2) yang dihasilkan oleh kilang.

PENCEMARAN TANIHy Pencemaran tanah bermaksud perbuatan

yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan.

PUNCA-

PUNCA PENCEMARAN Pembalakan.

Pembalakan yang

tidak terkawal di Tanah Tinggi Cameron.

Penggunaan racun serangga.

Penggunaan racun serangga yang semakin meluas di Tanah Tinggi Cameron, Pahang.

PENCEMARAN BUNYIy Pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang

keterlaluan dan boleh memekakkan telinga. Hal ini terjadi apabila pengeluaran bunyi berlaku di tempat atau kawasan yang tidak bersesuaian. Pencemaran kebiasaannya melebihi 80 desibel ( dB ).

PUNCA-PUNCA PENCEMARANy Pertambahan bilangan kenderaan.

y Pemilik kenderaan yang tidak bertanggungjawab

yang mengubahsuai ekzos kenderaan mereka.

kerja-kerja di tapak pembinaan dan proses pengeluaran kilang.

y Di Petaling Jaya sebagai contoh, penduduk yang

tinggal berdekatan dengan tapak pembinaan stesen LRT (Light Rail Transit).

Kesan -kesany Pencemaran udara : penyakit lelah, berlaku kemalangan jalan raya dan

lain-lain.

y pencemaran air

: mengancam nyawa kehidupan akuatik, sungai menjadi kotor dan busuk dan penyakit seperti demam kepialu dan taun. dan mengganggu keseimbangan sistem ekologi.

y pencemaran tanih : hakisan tanih, Kesuburan tanah juga akan terjejas y pencemaran bunyi : gangguan semasa tidur yang akhirnya mereka

akan mengalami tekanan dan tidak memberi komitmen sepenuhnya terhadap kerja dan tugasan harian mereka. Selain itu, manusia juga akan mengalami kerosakan organ telinga iaitu pekak.

LANGKAH-LANGKAHy

PENGGUNAAN TEKNOLOGI MODEN

y PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MELALUI KURIKULUM y MELALUI PERANCANGAN PEMBANGUNAN. y AKTIVITI DAN CADANGAN UNTUK MELINDUNGI ALAM SEKITAR y a.Pameran

b.Kempen-kempen c.Pertandingan d.Projek Riadah Alam Sekitar

SEKIAN TERIMA KASIH