Kompetensprofiler som stöttar jobben

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hur användbara är era jobb/kompetensprofiler? Används de för att utvärdera era anställda? Används de i utvecklingssamtalen? Kan ni utgå direkt från kompetenserna när ni skall ta fram utbildning som matchar kompetensgapen?Kompetensprofiler är många gånger en lista av ganska allmänna egenskaper vi vill att de anställda skall ha, gärna från organisationens värderingar. För att verkligen bidra måste kompetensprofilerna utgå från de arbetsuppgifter som utförs av yrkesrollen och från hur de bidrar till organisationens mål.I presentationen går jag igenom en modell för kompetensprofiler som direkt utgår från organisationens mål, de arbetsuppgifter som utförs av jobbet och som är användbar vid rekrytering, karriärplanering, utvecklingssamtal och utvecklingsaktiviteter som utbildning.

Text of Kompetensprofiler som stöttar jobben

  • 1. Kompetensprofiler som stttar jobbet!

2. Johan Skoglf . 23 r med lrande 10 r som konsult Ericsson, SAAB, Toyota, WWL, Folksam, Hgglunds, Lernia VD Cell ITS, DSU AB Grundare Learntech 3. Vrt erbjudande .Vi hjlper er att utveckla eneffektiv lrande organisation 4. Vad gr Learntech?. Utredning Utformning ProjektledningKunskapsdelningForum, Wikis, Anvndargenererat, Sociala ntverk Upphandling Utbildning RdgivningLrande i jobbetPerformance Management, OnDemand, LrportalerMlstyrt och flexibelt lrande Processer, LMS, Rapid eLearning, Webmten Traditionellt kurscenter Kurscenter, kurskataloger, klassrum och enstaka eLearning 5. AFA Frskringar 100 projekt under 10 r .ArbetsgivaralliansenArbetsgivarverketAtlas CopcoBergendahlCaremaCederrothCSNDB SchenkerDynapacEricsson ABEuroMaint ABFolktandvrdenFormpipeFrsvarsmakternGetingeGreen cargoHermodsHgglunds DrivesIUC SiemensKarolinskaLandstinget i Jmtlands LnLandstinget SrmlandMaquetMuntersNordeaOKQ8PfizerReadsoftRegion SkneSAAB AutomobileSaab SystemScandicScaniaSE BankenSIFSkatteverketStockholm LandstingSwedaviaToyota Materials Handling EuropeTrainingPartnerUppsala Lns LadnstingWallenius Wilhelmsen Logistics 6. Learntech och kompetensprofiler . Ml & Planering KarrirstegRekrytering Kompetens- profiler Ln &Mlstyrning frmner & uppfljningUtveckling/lrande 7. Ett exempel p kompetenser .MtesledningPrioritering ProfessionellPresentationsteknik Lyhrd BeslutsamProblemlsningdmjuk AffrsmssigKreativitet ppenAmbassadrMod/integritetLojalEnergibombSljKommunikationMotiverandeResultatorienteradSamarbetsvilligProcesskunskapLeveransfokus Flexibel KravstllningDrivandeNytnkandeProaktivKundfokusIntegritetEngageradArgumentation LsningsorienteradSelektering Ntverkande7 8. Vi mste utbilda p nya orderhanteringssystemet . Kompetenser Professionell Beslutsam Affrsmssig Ambassadr Energibomb MotiverandeProduktions-Sljaren Chefen planerare 8 9. .Hur fr vi till en mlstyrd utbildning?Vilka kompetenser saknas?9 10. Skulle det hr underltta? . Kompetenser KompetenserBedma orderlgeKompetenserPlanera produktionRegistrera kunder Bedma resursbehovHantera orderUtvrdera lnsamhet Produktions-SljarenChefenplanerare 10 11. Jag kommer att prata om . Lite om kompetens Kompetensprofilen Exempel p kompetensprofiler Hur tar man fram en kompetensprofil Anvnda kompetensprofilen i utbildning 11 12. Lite om kompetens12 13. Varfr behver vi kompetensprofiler? .Organisationen nr sina mlAnstlldas prestationer bidrartill framgng?Anstllda har kompetensernasom ger topprestationer? 13 14. Vad sger den anstllde? .Vad frvntasav mig?Vad skall jag gra i jobbet? Vilka kompetenser behver jag?Hur skall jag ut-vecklas i jobbet? 15. Vad gr henne s bra?. Personliga egenskaperKunskaper Frdigheter 15 16. En modell . Resultat LedningStdsystemOrganisation Prestation Processer KulturGrnssnitt BeteendenKompetensKunskaperFrdigheterEgenskaper Frmgor Vrderingar...nyfiken intelligens respektMcClellandNorthouse16 17. Definition av kompetens ISO 10015 . 18. Vad saknas?.MtesledningPrioritering ProfessionellPresentationsteknik Lyhrd BeslutsamProblemlsningdmjuk AffrsmssigKreativitet ppenAmbassadrMod/integritetLojalEnergibombSljKommunikationMotiverandeResultatorienteradSamarbetsvilligProcesskunskapLeveransfokus Flexibel KravstllningDrivandeNytnkandeProaktivKundfokusIntegritetEngageradArgumentation LsningsorienteradSelektering Ntverkande18 19. CSN organiserar om.EgenskaperAnsvarstagandeProduktiv och analytiskppen och tillitsfullGod serviceknsla Handlgga utbetalningarStrukturerad Handlgga SFPI och SFSIGod frmga att samarbeta Stoppa/aktivera utbetalningar ndra i utbetalningsplanen Handlgga SF under sjukdomHandlgga 1. beslut Beordra manuell utbetalningBedma om en utbildning ger rtt Handlgga snabbutbetalningtill studiemedelBedma om en studerande uppfyller degenerella lderskravenBedma i vilken utstrckning Handlgga ndringarstudieomfattningen inkommen ndring. Bedma och studietidenger rtt till studiemedel. inkl. bedmning Utreda terkrav av god tro. Manuell hantering av veckor Hantera ndringar som gller merkostnadsln. 19 20. Kompetensprofilen20 21. Att ta med i en kompetensprofil.Kunskaper Frdigheter Utfra jobbet Skapa resultatLedarskap Sttta ml & strategierPersonliga egenskaper kultur Bygga 21 22. CSN - Studiestdsutredare . Yrkesteknisk kompetens Frdigher Handlgga frsta beslut God frmga att uttrycka sig i tal och skrift Handlgga utbetalningar Frekventa kundkontakter krver bra Handlgga ndringar bemtande och god knsla fr service. (Handlgga efterkontroll) Medverkan i utvecklingen av Handlgga verklaganden myndighetens arbete krver god frmga Dokumenthantering och diariet att samarbeta samt insikt i myndighetensrutiner och arbetsstt fr Utbilda och handleda interntverksamhetsutveckling med stndiga Utbilda och informera externtfrbttringar Ge kundservicePersonliga egenskaper Arbetsredskap och system Ansvarstagande, produktiv och analytisk Officepaketet ppen och tillitsfull STIS, OPUS God serviceknsla Callguide Strukturerad God frmga att samarbeta22 23. Ericsson . 23 24. Kompetensmodell.Mallen fr kompetensprofilerRollspecifikLedar- skapFunktionsspecifik Bas24 25. Hur hnger det ihop? .JobbrollKompetensprofil Niv 1 Yrkestekniska Kunskaper Kompetens Niv 2 Beteende a Niv 3 Beteende b Niv 4PersonligaFrdigheter egenskaperkompetensmodell25 26. Formulera kompetenser . Begrnsat antal (10-15) Bidra till ml & prestation Handlgga frsta beslutHandlgga utbetalningar Verb och objekt Handlgga ndringar Analysera kundbehovGe kundsupport Mtbara Analysera kundbehovDesigna ntverkslsningar Lgg till beteenden Kommunikation Kundfokus Samarbete 26 27. Beteenden/uppgifter som hr tillkompetensen. 27 28. Kompetensniver.Frmga att anpassa utfrande efter nyafrutsttningar samt att vidareutvecklaarbetsstt.Frmga att utfra arbetsuppgifter Felskning hos kundunder komplexa frhllanden. Kritiskt?Frmga att sjlvstndigt utfra Frekvent?arbetsuppgifter under normala Svrt?frhllanden. Std?Frmga att utfra arbetsuppgifter med Nedladdning av nytt styrprogramanvndande av std. 28 29. Bredare frmgor .NivKommunikation- Stter ramarna fr hur samarbete och kunskapsdelning ska se ut inom organisationenExpert- Utvecklar och skrar metoder och verktyg fr frmjande av samarbete och kunskapsdelning inom organisationen som helhet- Har ett betydande internt svl som externt ntverk- Etablerar forum fr samarbete med kunder och samarbetspartnersAvancerad- Medlar vid olika sikter och nr lsningar som alla kan st bakom- Har ett brett ntverk och anvnder sig av detta fr att skapa frstelse fr helheten- Bygger broar mellan funktioner exempelvis genom att etablera forum fr samarbete och delning av kunskap- Nyttjar kompetens frn olika funktioner fr att skra de bsta lsningarna- Ser olika sikter som ngot positivt och r villig att kompromissa fr att n den mest frdelaktiga lsningen fr gruppen och Swedavia- r medveten om de positiva effekterna av det personliga ntverket och arbetar aktivt fr att bygga dettaGod- Samarbetar naturligt med olika typer av mnniskor- Hjlper gruppen att dra nytta av gruppmedlemmarnas olika personligheter och bakgrund fr att driva fram de bsta lsningarna- r plitlig och bidrar med sin del i helheten tillsammans med kollegornaGrundlgg- Visar respekt fr andras sikter och synsttande- Delar med sig av kunskap och erfarenheter- Ser mngfald p arbetsplatsen som en tillgng- Samarbetar vl med andra i sitt dagliga arbeteKnnedom- Visar frstelse fr vikten av ppenhet och respekt fr andras sikter- Frstr hur samarbete inom organisationen bidrar till att Swedavia som helhet nr sina ml- Bidrar till en god stmning- Vet vad mngfald innebr 29 30. Exempel p kompetensprofiler 30 31. En del i jobbrollen.Jobbroll Syfte Ml och utvrdering Ansvarsomrden ArbetsuppgifterKompetensprofil Kompetenser Formella krav Verktyg, resurser och processer31 32. Ericsson Customer Project Manager .32 33. CompTIA: eLearning Designer .33 34. O-NET .34 35. Kompetensprofilen .Ml &Tydliga karrirvgarPlaneringMtbara kompetenser vs. subjektiva vrderingar Karrirsteg RekryteringKompetens-profilerPay for performance Ln & Mlstyrning frmner& uppfljning Hur bidra till mlen? Utveckling/ lrandeLrande som bidrar till mlen 35 36. Hur tar man fram enkompetensprofil36 37. Hur tar man fram en kompetensprofil? . 1. Anpassa frn standardbibliotek: Rollspecifik Branschorganisationer (compTIA, O-Net)Ledar- skap Systemleverantrer (LMS, Comea, ITG etc) Funktionsspecifik Vlj de som stttar strategi, vision, vrden 2. Analysera kritiska incidenterBasIntervjua hgpresterareIdentifiera kompetenser ur kritiska hndelser 3. Workshop Jobbanalys37 38. Jobbanalysen . Frbered WorkshopDokumentation1. Ml, resultat och strategi2. Rollbeskrivningar, styrande dokument3. Deltagare1. Chefer resultat och ml2. Utfrare hur man praktiskt gr3. SME - krav38 39. Jobbanalysen . FrberedWorkshopDokumentation1. Jobbets syfte2. Ansvarsomrden3. Arbetsuppgifter4. Identifiera kunskaper, frdigheter, egenskaper5. Bestm kompetensniver 39 40. Jobbanalysen.FrberedWorkshop Dokumentation1. Dokumentera, vlj ut 10-15 kompetenser2. Granska3. Olika format fr olika syften 40 41. Kompetensbibliotek . 42. Kompetensprofil . 43. Anvnda kompetensprofilen iutbildning43 44. Hur g vidare med utbildning .Design avKompetensbehov Kompetensgap Inlrningsmllraktiviteter 44 45. Steg 1 - Kompetensbehov .Hur pverkar det nya orderhanteringssystemet? Kompetenser KompetenserBedma orderlgeKompetenserPlanera produktionRegistera kunder Bedma resursbehovHantera orderUtvrdera lnsamhet Produktions-SljarenChefenplanerare 45 46. Steg 2 - kompetensgap . 47. Steg 3 Hitta lrml .47 48. Steg 4 - Utforma lraktiviteter .Bedma om en Bedma om enBedma i vilken Bedma om tidigareBedma studieresultatHandlgga frsta beslut utbildning ger rtt till studerande uppfyller de utstrckningstudieresultat r vid parallella studierstudiemedel (godtagbar generella lderskravenstudieomfattningen ochtillrckliga fr att ge och srskild prvningsta