Konaþna odluka o odabiru udžbenika i pripadajuüih o odabiru obveznih udzbenika.pdf · 3662 HAPPY…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • KAT. BR. NAZIV UDBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  OSNOVNA KOLA - REDOVNI PROGRAM - 1. RAZRED OSNOVNE KOLE

  ENGLESKI JEZIK, 1. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  786 HAPPY HOUSE NEW EDITION Student's Book udbenik engleskog jezika za 1. razred osnovne kole

  Lorena Roberts, Stella Maidment

  udbenik - izmijenjeno i dopunjeno

  58.00 Algoritam d.o.o.

  785 HAPPY HOUSE NEW EDITION Activity Book radna biljenica za engleski jezik za 1. razred osnovne kole + MultiRom

  Lorena Roberts, Stella Maidment

  radna biljenica s MultiROM-om - izmijenjeno i dopunjeno

  47.30 Algoritam d.o.o.

  GLAZBENA KULTURA, 1. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  444 RAZIGRANI ZVUCI 1 udbenik glazbene kulture s 2 CD-a za 1. razred osnovne kole Ana Stanii , Jadranka imunov, Vladimir Jandraek

  udbenik s 2 CD-a 56.18 kolska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK, 1. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3201 P ELICA PO ETNICA - I. DIO za 1. razred osnovne kole + slovarica Marija Krmpoti -Dabo, Sonja Ivi

  udbenik 48.00 kolska knjiga d.d.

  3202 P ELICA PO ETNICA - II. DIO za 1. razred osnovne kole + listi i Marija Krmpoti -Dabo, Sonja Ivi

  udbenik 45.00 kolska knjiga d.d.

  3199 P ELICA PO ETNICA radna biljenica s listi ima - I. dio : za 1. razred osnovne kole Marija Krmpoti -Dabo, Sonja Ivi

  radna biljenica 32.00 kolska knjiga d.d.

  3200 P ELICA PO ETNICA radna biljenica s listi ima - II. dio : za 1. razred osnovne kole Marija Krmpoti -Dabo, Sonja Ivi

  radna biljenica 32.00 kolska knjiga d.d.

  ISLAMSKI VJERONAUK, 1. I 2. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  564 UDBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA za 1. i 2. razred osnovne kole Haris Opardija udbenik 28.80 Meihat islamske zajednice

  KATOLI KI VJERONAUK, 1. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  546 U IMO LJUBITI BOGA I LJUDE udbenik za 1. razred osnovne kole Josip Jaki , Karolina Manda Mi anovi

  udbenik 33.30 Glas koncila

  547 U IMO LJUBITI BOGA I LJUDE radna biljenica za 1. razred osnovne kole Josip Jaki , Karolina Manda Mi anovi

  radna biljenica 20.70 Glas koncila

  Datum ispisa: 14.6.2010

  Kona na odluka o odabiru udbenika i pripadaju ih dodatnih nastavnih sredstava za ustanovuOsnovna kola "Fran Krsto Frankopan" Krk

 • KAT. BR. NAZIV UDBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  MATEMATIKA, 1. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  196 MATEMATI KE PRI E 1 udbenik iz matematike za prvi razred osnovne kole Darko Cindri , Sanja Polak

  udbenik 58.15 Profil International d.o.o.

  195 MATEMATI KE PRI E 1 radna biljenica iz matematike za prvi razred osnovne kole Darko Cindri , Sanja Polak

  radna biljenica 42.38 Profil International d.o.o.

  197 MATEMATI KE PRI E 1 zbirka zadataka iz matematike za prvi razred osnovne kole Darko Cindri , Sanja Polak

  zbirka zadataka 42.38 Profil International d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 1. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  1824 AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! udbenik iz njema kog jezika za 1. razred osnovne kole

  Dinka tiglmayer, Irena Pehar, Katarina Oreb Sajfert

  udbenik 55.19 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  1822 AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! radna biljenica iz njema kog jezika za 1. razred osnovne kole

  Dinka tiglmayer, Irena Pehar, Katarina Oreb Sajfert

  radna biljenica 39.42 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  PRIRODA I DRUTVO, 1. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3212 EUREKA ! 1 udbenik iz prirode i drutva za 1. razred osnovne kole Sanja ori i suradnici, Snjeana Bakari Pali ka

  udbenik 54.21 kolska knjiga d.d.

  3211 EUREKA ! 1 radna biljenica iz prirode i drutva za 1. razred osnovne kole Sanja ori i suradnici, Snjeana Bakari Pali ka

  radna biljenica 63.00 kolska knjiga d.d.

  OSNOVNA KOLA - REDOVNI PROGRAM - 2. RAZRED OSNOVNE KOLE

  ENGLESKI JEZIK, 2. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3673 HAPPY STREET 1 NEW EDITION Student's Book udbenik engleskog jezika za 2. razred osnovne kole

  Lorena Roberts, Stella Maidment

  udbenik 57.00 Algoritam d.o.o. Novo

  3601 HAPPY STREET 1 NEW EDITION Workbook radna biljenica iz engleskog jezika za 2. razred osnovne kole + MultiROM

  Lorena Roberts, Stella Maidment

  radna biljenica s MultiROM-om 46.80 Algoritam d.o.o. Novo

  GLAZBENA KULTURA, 2. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  794 RAZIGRANI ZVUCI 2 udbenik glazbene kulture s 2 CD-a za u enike 2. razreda osnovne kole

  Ana Stanii , Vladimir Jandraek

  udbenik s 2 CD-a 56.18 kolska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST I JEZIK, 2. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3217 ZLATNA VRATA 2 integrirani udbenik za nastavu hrvatskog jezika i knjievnosti u 2. razredu osnovne kole

  Marija Krmpoti -Dabo, Sonja Ivi

  udbenik 58.15 kolska knjiga d.d.

  3218 ZLATNA VRATA 2 radna biljenica za nastavu hrvatskog jezika i knjievnosti u 2. razredu osnovne kole

  Marija Krmpoti -Dabo, Sonja Ivi

  radna biljenica 41.39 kolska knjiga d.d.

  ISLAMSKI VJERONAUK, 1. I 2. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  564 UDBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA za 1. i 2. razred osnovne kole Haris Opardija udbenik 28.80 Meihat islamske zajednice

 • KAT. BR. NAZIV UDBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  KATOLI KI VJERONAUK, 2. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  799 RASTIMO U ZAHVALNOSTI udbenik za 2. razred osnovne kole Josip Jaki , Karolina Manda Mi anovi

  udbenik 33.30 Glas koncila

  798 RASTIMO U ZAHVALNOSTI radna biljenica za 2. razred osnovne kole Josip Jaki , Karolina Manda Mi anovi

  radna biljenica 20.70 Glas koncila

  MATEMATIKA, 2. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  772 MATEMATI KE PRI E 2 udbenik iz matematike za drugi razred osnovne kole Darko Cindri , Sanja Polak

  udbenik 58.15 Profil International d.o.o.

  771 MATEMATI KE PRI E 2 radna biljenica iz matematike za drugi razred osnovne kole Darko Cindri , Sanja Polak

  radna biljenica 42.38 Profil International d.o.o.

  773 MATEMATI KE PRI E 2 zbirka zadataka iz matematike za drugi razred osnovne kole Darko Cindri , Sanja Polak

  zbirka zadataka 42.38 Profil International d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 2. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  2753 AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! udbenik iz njema kog jezika za 2. razred osnovne kole s CD-om

  Dinka tiglmayer, Irena Pehar

  udbenik s CD-om 54.90 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  2752 AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! radna biljenica iz njema kog jezika za 2. razred osnovne kole

  Dinka tiglmayer, Irena Pehar

  radna biljenica 39.60 ALFA d.d. za izdava ke, grafi ke i trgova ke

  poslove

  PRIRODA I DRUTVO, 2. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3222 EUREKA ! 2 udbenik iz prirode i drutva za 2. razred osnovne kole Sanja ori i suradnici, Snjeana Bakari Pali ka

  udbenik 54.21 kolska knjiga d.d.

  3221 EUREKA ! 2 radna biljenica iz prirode i drutva za 2. razred osnovne kole Sanja ori i suradnici, Snjeana Bakari Pali ka

  radna biljenica 63.00 kolska knjiga d.d.

  OSNOVNA KOLA - REDOVNI PROGRAM - 3. RAZRED OSNOVNE KOLE

  ENGLESKI JEZIK, 3. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3662 HAPPY STREET 2 NEW EDITION Student's Book udbenik engleskog jezika za 3. razred osnovne kole

  Lorena Roberts, Stella Maidment

  udbenik 57.00 Algoritam d.o.o. Novo

  3602 HAPPY STREET 2 NEW EDITION Workbook radna biljenica iz engleskog jezika za 3. razred osnovne kole + MultiROM

  Lorena Roberts, Stella Maidment

  radna biljenica s MultiROM-om 46.80 Algoritam d.o.o. Novo

  GLAZBENA KULTURA, 3. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  42 RAZIGRANI ZVUCI 3 udbenik glazbene kulture s 2 CD-a za 3. razred osnovne kole Ana Stanii , Vladimir Jandraek

  udbenik s 2 CD-a 56.18 kolska knjiga d.d.

  HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST I JEZIK, 3. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3890 ZLATNA VRATA 3 udbenik hrvatskog jezika u 3. razredu osnovne kole : itanka s pravopisom i gramatikom

  Marija Krmpoti -Dabo, Sonja Ivi

  udbenik 52.23 kolska knjiga d.d. Novo

  3574 ZLATNA VRATA 3 radna biljenica hrvatskog jezika u 3. razredu osnovne kole Marija Krmpoti -Dabo, Sonja Ivi

  radna biljenica 35.97 kolska knjiga d.d. Novo

 • KAT. BR. NAZIV UDBENIKA AUTOR(I) VRSTA IZDANJA CIJENA NAKLADNIK NOVO

  ISLAMSKI VJERONAUK, 3. I 4. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  50 ISLAMSKA ITANKA za 3. i 4. razred osnovne kole evko Omerbai udbenik 28.80 Meihat islamske zajednice

  KATOLI KI VJERONAUK, 3. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  49 ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA vjeronau ni udbenik za tre i razred osnovne kole

  autorski tim, Ivica Pain

  udbenik 33.30 Kr anska sadanjost d.o.o.

  48 ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA radna biljenica iz vjeronauka za tre i razred osnovne kole

  autorski tim, Ivica Pain

  radna biljenica 31.50 Kr anska sadanjost d.o.o.

  MATEMATIKA, 3. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  21 MATEMATI KE PRI E 3 udbenik iz matematike za tre i razred osnovne kole Darko Cindri , Edita Sudar, Ksenija osi

  udbenik 58.15 Profil International d.o.o.

  20 MATEMATI KE PRI E 3 radna biljenica iz matematike za tre i razred osnovne kole Darko Cindri , Edita Sudar, Ksenija osi

  radna biljenica 42.38 Profil International d.o.o.

  22 MATEMATI KE PRI E 3 zbirka zadataka iz matematike za tre i razred osnovne kole Darko Cindri , Edita Sudar, Ksenija osi

  zbirka zadataka 42.38 Profil International d.o.o.

  NJEMA KI JEZIK, 3. RAZRED Miljenje Vije a roditelja: Pozitivno

  3