of 54 /54
____________________________________________________________________________________ www.solitea.sk ________________________________________________________________________________________________________________________ Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected] Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava IČO: 36237337, IČ DPH: SK2020193890 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sa, vložka 2969/B strana 1 z 54 Konfigurácia FCU pre EFox (marec 2018: optimalizované pre Money S3 18.400, FCU 2.00) Poznámka.: v Prílohe H je skrátene (bodovo) popísaný celý postup. OBSAH 1. Úvod .................................................................................................................................................. 2 1.1 Skratky a termíny .................................................................................................................................................... 2 1.2 Princíp fungovania................................................................................................................................................... 3 2. KONFIGURÁCIA v Money S3 ................................................................................................................ 4 2.1 Pridanie FT............................................................................................................................................................... 4 2.2 Nastavenie pokladničného komponentu – záložka Fiškál ....................................................................................... 5 2.3 Nastavenie pokladničného komponentu – záložka Displej ..................................................................................... 7 2.4 Nastavenie fiskálnej tlačiarne ................................................................................................................................. 8 2.4.1 Nastavenie v záložke Spojenie ........................................................................................................................ 8 2.4.2 Nastavenie v záložke Fiskál ........................................................................................................................... 10 2.4.3 Menu Pomoc – „O programe“ ....................................................................................................................... 11 3. FCU .................................................................................................................................................. 13 3.1 Teória .................................................................................................................................................................... 13 3.1.1 Úvod .............................................................................................................................................................. 13 3.1.2 Význam konfiguračných zdrojov ................................................................................................................... 13 3.1.3 FCU v hlavnom paneli ( system tray ) ............................................................................................................ 14 3.1.3.1 Stavy FCU ............................................................................................................................................... 14 3.1.3.2 Menu FCU .............................................................................................................................................. 14 3.2 Konfigurácia FCU ................................................................................................................................................... 14 3.2.1 Povolenie / zakázanie konfigurácie ............................................................................................................... 14 3.2.2 Nastavenie v záložke FCU .............................................................................................................................. 15 3.2.3 Podporované typy ......................................................................................................................................... 18 3.2.4 Inštalované zariadenia .................................................................................................................................. 18 3.2.4.1 Nastavenie v záložke Všeobecné ........................................................................................................... 18 3.2.4.2 Nastavenie v záložke Pripojenie ............................................................................................................ 19 3.2.4.2.a ProFis (COM port) komunikácia ..................................................................................................... 19 3.2.4.2.b VeriFi (tisk. manažer) komunikácia ................................................................................................ 21 3.2.4.3 Nastavenie v záložke DPH ...................................................................................................................... 22 3.2.4.4 Nastavenie v záložke Platidlá ................................................................................................................. 22 3.2.4.4.a Nastavenie v záložke Platidlá v prípade registračného režimu ...................................................... 24 3.2.4.4.b Nastavenie v záložke Platidlá v prípade neregistračného režimu .................................................. 27 3.2.4.5 Nastavenie v záložke Zaokrúhľovanie .................................................................................................... 27 3.2.4.6 Nastavenie v záložke Display ................................................................................................................. 28 3.2.4.7 Nastavenie v záložke Iné........................................................................................................................ 29 3.2.5 Fiskálni klienti ................................................................................................................................................ 31 3.2.5.1 Nastavenie fiskálneho klienta ................................................................................................................. 32 4. Tlačový manažér EFox FiStore (VeriFi, FiServ) .................................................................................... 34 4.1 Popis TCP servera pre EFox ................................................................................................................................... 34 4.2 Inštalácia ............................................................................................................................................................... 34 4.3 Konfiguračný súbor servera FiServ.exe.config (v podadresári FiServ) .................................................................. 35 4.4 Konfiguračný súbor klienta VeriFi.exe.config (v podadresári VeriFi) .................................................................... 35 Príloha A) Skript .................................................................................................................................. 37 Príloha B) Príklady formátovania bločku .............................................................................................. 38 Príloha C) Logovanie a chybové hlásenia .............................................................................................. 40 Príloha D) Neverejné parametre .......................................................................................................... 45 Príloha E) Služba FCUStarter ................................................................................................................ 48 Príloha F) Program na tvorbu intervalových uzávierok .......................................................................... 50 Príloha G) Rýchla konfigurácia FT, FCU ................................................................................................. 52 Príloha H) Pomôcka pre: „Konfigurácia FCU s EFox“ .............................................................................. 54

Konfigurácia FCU pre EFox - money.sk · ... BOWA PegasFM-06 BIXOLON SRP 350/FN, VAROS FT4000/SRP350, ELCOM EURO pokladnice model „F“. Zoznam všetkých podporovaných modulov

Embed Size (px)

Text of Konfigurácia FCU pre EFox - money.sk · ... BOWA PegasFM-06 BIXOLON SRP 350/FN, VAROS...

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 1 z 54

  Konfigurcia FCU pre EFox (marec 2018: optimalizovan pre Money S3 18.400, FCU 2.00)

  Poznmka.: v Prlohe H je skrtene (bodovo) popsan cel postup.

  OBSAH

  1. vod .................................................................................................................................................. 2 1.1 Skratky a termny .................................................................................................................................................... 2 1.2 Princp fungovania ................................................................................................................................................... 3

  2. KONFIGURCIA v Money S3 ................................................................................................................ 4 2.1 Pridanie FT ............................................................................................................................................................... 4 2.2 Nastavenie pokladninho komponentu zloka Fikl ....................................................................................... 5 2.3 Nastavenie pokladninho komponentu zloka Displej ..................................................................................... 7 2.4 Nastavenie fisklnej tlaiarne ................................................................................................................................. 8

  2.4.1 Nastavenie v zloke Spojenie ........................................................................................................................ 8 2.4.2 Nastavenie v zloke Fiskl ........................................................................................................................... 10 2.4.3 Menu Pomoc O programe ....................................................................................................................... 11

  3. FCU .................................................................................................................................................. 13 3.1 Teria .................................................................................................................................................................... 13

  3.1.1 vod .............................................................................................................................................................. 13 3.1.2 Vznam konfiguranch zdrojov ................................................................................................................... 13 3.1.3 FCU v hlavnom paneli ( system tray ) ............................................................................................................ 14

  3.1.3.1 Stavy FCU ............................................................................................................................................... 14 3.1.3.2 Menu FCU .............................................................................................................................................. 14

  3.2 Konfigurcia FCU ................................................................................................................................................... 14 3.2.1 Povolenie / zakzanie konfigurcie ............................................................................................................... 14 3.2.2 Nastavenie v zloke FCU .............................................................................................................................. 15 3.2.3 Podporovan typy ......................................................................................................................................... 18 3.2.4 Intalovan zariadenia .................................................................................................................................. 18

  3.2.4.1 Nastavenie v zloke Veobecn ........................................................................................................... 18 3.2.4.2 Nastavenie v zloke Pripojenie ............................................................................................................ 19

  3.2.4.2.a ProFis (COM port) komunikcia ..................................................................................................... 19 3.2.4.2.b VeriFi (tisk. manaer) komunikcia ................................................................................................ 21

  3.2.4.3 Nastavenie v zloke DPH ...................................................................................................................... 22 3.2.4.4 Nastavenie v zloke Platidl ................................................................................................................. 22

  3.2.4.4.a Nastavenie v zloke Platidl v prpade registranho reimu ...................................................... 24 3.2.4.4.b Nastavenie v zloke Platidl v prpade neregistranho reimu .................................................. 27

  3.2.4.5 Nastavenie v zloke Zaokrhovanie .................................................................................................... 27 3.2.4.6 Nastavenie v zloke Display ................................................................................................................. 28 3.2.4.7 Nastavenie v zloke In ........................................................................................................................ 29

  3.2.5 Fisklni klienti ................................................................................................................................................ 31 3.2.5.1 Nastavenie fisklneho klienta ................................................................................................................. 32

  4. Tlaov manar EFox FiStore (VeriFi, FiServ) .................................................................................... 34 4.1 Popis TCP servera pre EFox ................................................................................................................................... 34 4.2 Intalcia ............................................................................................................................................................... 34 4.3 Konfiguran sbor servera FiServ.exe.config (v podadresri FiServ) .................................................................. 35 4.4 Konfiguran sbor klienta VeriFi.exe.config (v podadresri VeriFi) .................................................................... 35

  Prloha A) Skript .................................................................................................................................. 37

  Prloha B) Prklady formtovania bloku .............................................................................................. 38

  Prloha C) Logovanie a chybov hlsenia .............................................................................................. 40

  Prloha D) Neverejn parametre .......................................................................................................... 45

  Prloha E) Sluba FCUStarter ................................................................................................................ 48

  Prloha F) Program na tvorbu intervalovch uzvierok .......................................................................... 50

  Prloha G) Rchla konfigurcia FT, FCU ................................................................................................. 52

  Prloha H) Pomcka pre: Konfigurcia FCU s EFox .............................................................................. 54

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 2 z 54

  1. vod Postup zaha nastavenie: - Money S3 Fisklna tlaiare - FCU (Fiskal cover unit) - nastavenie POS manara (VeriFi / FiServ ) Postup nezaha: - fiskalizcia POS zariadenia (fisklnej tlaiarne Elcom EFox) Poznmka k obrzkom: mnoh obrzky s ilustran. Nastavenia v nich sa nemusia zhodova s vaimi potrebami.

  1.1 Skratky a termny

  Fiskal cover unit (alej len FCU) - jednotka zapuzdrujca komunikciu s viacermi druhmi fiklov.

  POS zariadenie (alej len POS) v kontexte tohto postupu ide o fisklnu tlaiare (HW). Napr. ELCOM EFox-T-Bixolon SRP-350 FP, BOWA PegasFM-06 BIXOLON SRP 350/FN, VAROS FT4000/SRP350, ELCOM EURO pokladnice model F. Zoznam vetkch podporovanch modulov je na strnkach Money.sk.

  POS aplikcia (alej POSA) aplikcia vyuvajca sluby POS zariadenia. Napr. Money S3, Kasa S3, Money S4, Money S5, Predaja SQL.

  Money S3 / Kasa S3 - aplikcie vyuvajce sluby POS zariadenia. alej oznaen iba ako Money.

  AFO Money S3 fisklov dll, ktor pre Money S3 ponkne monos komunikova s viacermi druhmi fisklov. Money pomocou AFO.dll vytvra prkazy pre FCU, ktor ich spracuje a vytvor prkaz pre konkrtny POS.

  Fisklna tlaiare (alej FT) v kontexte tohto postupu ide o komponent v pokladninch komponentoch Money S3 a okno jej nastavenia (ie nie HW ako v bode POS).

  SN POS zariadenia (alej SN) sriov slo. Nutn daj pre generovanie licennho sla komponentu.

  Licenn slo komponentu (alej LN) - nutn daj pre registrovanie pokladninho komponentu.

  Manar POS (alej TM tlaov manar) ide o POS nstroj, ktor je schopn prebera ucelen balk dt, reprezentujci informcie o pohybe peaz, alebo uzvierkovej akcie. Aplikcia si v istch asovch intervaloch kontroluje adresr, kde oakva sbor s informciou, reprezentujci konkrtnu poiadavku (tzv. sfisklnenie).

  FiStore - tlaov manar pre fisklne tlaiarne EFox (zloen z klientskej VeriFi a serverovej FiServ asti).

  Sfisklnenie - zaevidovanie pohybu peaz v POS. V kontexte tohto postupu sa pojmom me myslie tie vybavenie poiadavky na vykonanie uzvierkovej akcie.

  Pohybom peaz v POS rozumieme akcie: - predaj / vrtenie predaja - hrada / vrtenie hrady - vklad do pokladnice / vber z pokladnice

  Loklny reim - reim, ke POSA ( napr. Money S3) a POS beia na tom istom potai.

  Vzdialen reim - reim, kde POSA ( napr. Money S3) a POS beia na rznych potaoch. Vzdialen reim sa objavil spolu s monosou tzv. terminlovch sluieb.

  Priama komunikcia FCU komunikuje priamo s POS (napr. cez COM) nie pomocou TM (POS manara).

  Nepriama komunikcia komunikcia FCU s POS pomocou ucelench balkov dt vyuvajc sborov systm.

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]://www.money.sk/pos/pokladnicny-hardware/podporovane-typy-erp/

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 3 z 54

  1.2 Princp fungovania

  poznmka: POSA = POS aplikcia Zkladnm princpom rieenia spoluprce Money s POS je vmena dajov medzi POSA a POS prostrednctvom truktrovanch balkov dt cez sborov systm.

  o sa tka komunikcie, je mon FCU prevdzkova v dvoch konceptoch: - koncept Money-FCU - v Money v Nastaven FT realizovaten pomocou volaj FCU pre odovzdanie dt Money si samo vyvolva FCU.

  - koncept FCU-POS - v Nastaven FT realizovaten pomocou odovzdanie dt rezidentnmu FCU. FCU be stle rezidentne a v uritch asovch intervaloch si kontroluje adresr, kde Money S3 odosiela dta na sfisklnenie.

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 4 z 54

  2. KONFIGURCIA v Money S3

  2.1 Pridanie FT

  Nstroje / Nastavenie / Pokladnin komponenty - tlaidlo Prida pokladnin komponent. V ponuke rozbali strom Fiklne tlaiarne a vybra Fiklna tlaiare

  ilustran obr.: v danom prpade by sa k existujcej fisklnej tlaiarni pridala druh. POZOR: Prida pokladnin komponent poui v obidvoch reimoch, loklnom aj vzdialenom. V prpade vzdialenho reimu pomocou terminlovch sluieb nepoui Prida vzdialen pota !

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 5 z 54

  2.2 Nastavenie pokladninho komponentu zloka Fikl

  ilustran obr.: v tomto prpade by sa sfisklnili predajky s selnm radom s prefixom PRErr a prjmov pokladnin doklady (hrady vystavench faktr) s prefixom s. radu PPrr (rr je prefix roku napr. pre rok 2018 je to seln rad PRE18 resp. PP18).

  seln rady definuje sa tu, pre ktor seln rady bude dan FT pouvan. Ako pre predajky, tak aj pre prjmov pokladnin doklady (pre hrady hotovostnch vystavench faktr) a vdajov pokladnin doklady (pre hrady hotovostnch vystavench faktr dobropisovch). Typy dokladov definuje sa tu pre ktor typy dokladov bude dan FT pouvan. Tla textov Poloky a Zver sa tu nenastavuj. Nastavuj sa v FCU. Odosla poloku zaokrhlenia dokladu nepotvrdi (pouvalo sa po zruen 10 a 20 hal.) ! Pred odoslanm pokladninho dokladu na fiskalizciu vyadova potvrdenie v prpade tohto nastavenia sa, pred fiskalizciu pokladninho dokladu, zobraz okno s potvrdenm (obr. pod textom). V opanom prpade sa doklad sfiskalizuje automaticky. Ak by tto konfig. bola neaktvna (siv), skste uloi nastavenia a ete raz ho otvori.

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 6 z 54

  Ak konfigurciu nechte nastaven, tak pri ukladan pokl. dokladu sa objav okno:

  hradu zlohovej faktry povaova za hradu faktry / predaj zlohov faktru hraden pokladninm dokladom je mon fiskalizova:

  - bu ako hradu faktry, - alebo ako predaj s rozpisom DPH.

  Komponent aktvny uruje i dan FT je aktvna pre prihlsenho pouvatea (presnejie pre jeho konfigurciu, ktor mu ma zhodn viacer pouvatelia Money). POZOR: v prpade dvoch a viac FT, nie je mon poui rovnak seln rad ani typ dokladu na rznych FT, ak je rovnak meno konfigurcie. Program upozorn na chybu (obr. pod textom). Podmienka plat aj pre nastavenie Vetky (seln rady alebo typy dokladov). Program si pred uloenm nastaven skontroluje, i u neexistuje pouvate s rovnakm menom konfigurcie, ktor m nastaven rovnak hodnoty. Ak chc dvaja pouvatelia (alebo viacer) tlai na jeden POS a pouva rovnak s. rad (typ) musia ma rzne men konfigurci (nastaven v prstupovch prvach).

  POZOR: ak nastavte Vybran (bu pri s. radoch, alebo typoch dokladov), ale nevyberiete konkrtny rad/typ, tak sa doklady nevytlaia !!!

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 7 z 54

  2.3 Nastavenie pokladninho komponentu zloka Displej

  ilustran obr.

  Nastavenie platn pre agendu pre ktor agendu bud nasledujce nastavenia plati. Nastavenie platn pre vetky agendy nasledujce nastavenia bud zhodn pre vetky agendy. Komponent aktvny uruje i dan displej je aktvny pre prihlsenho pouvatea (presnejie pre jeho konfigurciu, ktor mu ma zhodn viacer pouvatelia Money). seln rady definuje sa tu, pre ktor seln rady bude dan displej pouvan. Typy dokladov definuje sa tu pre ktor typy dokladov bude dan FT pouvan. Na displeji zobrazova v prpade vystavenia predajky je mon zobrazi: - skratku skladovej zsoby, alebo - popis skladovej zsoby Text na displeji text zobrazovan na displeji v prpade ak sa nevystavuje / neopravuje doklad. Zobrazi aj pri oprave dokladov zobrazova informcie aj pri oprave dokladu (tka sa iba predajok).

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 8 z 54

  2.4 Nastavenie fisklnej tlaiarne

  Po stlaen tlaidla Nastavenie sa dostanete do Nastavenie fisklnej tlaiarne. S tu tieto zloky:

  - Spojenie tu konfigurujeme daje nutn pre komunikciu s FCU - Fiskl nastavenie ako posiela poloku so zavou

  2.4.1 Nastavenie v zloke Spojenie

  ilustran obr. ID jednoznan identifik. vyvolvatea FCU. Na zklade tohto daju je sprovan Fisklna tlaiare (v Money S3) s Fisklnym klientom (v FCU/Fisklni klienti). Tento daj je preto dleit pri konfigur. FCU (podrobnejie v 3.2.5.1).

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 9 z 54

  Typ typ POS zariadenia. Nata sa po Identifikcii HW. POZOR: Identifikcii HW m zmysel poui a po dokonenej konfigurcii FT a FCU (prpadne aj tl. mana. FiStore) ! Sriov slo sriov slo POS zariadenia. Nata sa po Identifikcii HW. POZOR: Identifikcii HW m zmysel poui a po dokonenej konfigurcii FT a FCU (prpadne aj tl. mana. FiStore) ! Meno pouvatea vonejia (itatenejia) forma identifikcie vyvolvatea. Hodnota nem vplyv na funknos spojenia. Vyuva sa pri tvorbe nzvu sboru logu. Spsob komunikcie o sa tka komunikcie, je mon FCU prevdzkova v dvoch konceptoch: 1. volaj FCU pre odovzdanie dt (koncept Money-FCU)

  - FCU v tomto koncepte vystupuje ako jednotka, ktor je sasou Money. Money tm pdom vie s FCU spolupracova vzvami t.z. priamo Money si spa FCU.exe. Ak chce Money zrealizova sfisklnenie, Money vyvol FCU a odovzd jej nleit informcie (tzv. balk dt) a vypne FCU. - v prpade vberu tohto konceptu, je nutn zada FCU t.j. umiestnenie aplikcie FCU.exe POZOR: v takomto prpade FCU nesmie by spusten na pozad, presnejie spusten by me, ale nesmie by v stave navam! Aplikciu spa manulne iba v prpade, ak chceme uskutoni jej konfigurciu a nsledne FCU vypn, alebo da do stavu nenavam !

  2. odovzdanie dt rezidentnmu FCU (koncept FCU-POS)

  - aplikcia FCU.exe be rezidentne. Ak chce Money zrealizova sfisklnenie, Money odovzd nleit informcie (balk dt) do urenho adresra. FCU kontroluje dan adresr, i sa v om neobjavila poiadavka reprezentovan balkom dt a spracuje ju. - v prpade vberu tohto konceptu, je nutn zada Dobu akania na odpove. Je to as (v milisekundch), poas ktorch bude Money aka na odpove od FCU.

  POZOR: znenm tejto hodnoty nedosiahnete zrchlenie tvorby predajky, ale me sa sta, e sa korektn predajka ulo ako nefisklna ! Ak je nastaven hodnota prli mal (0-1.000 ms), me sa sta, e Money bude hlsi problm s komunikciou iba preto, e odpove sce prila, ale neskr ako je nastaven as. Zvyajne v takchto prpadoch sa vytla korektn bloek, ale v Money je predajka ako nefisklna! Ak je nastaven hodnota prli vek (100.000 ms a viac) Money me v situcii, ke naozaj FCU nepole odpove, aka zbytone dlho na ukonenie opercie. Prednastaven je hodnota 30 seknd.

  Poznmka k spsobu komunikcie: odporame najprv nastavi odovzdanie dt rezidentnmu FCU. Vhodou tohto rieenia je, e FCU be stle rezidentne (v systray), a je k nemu rchly prstup, pre prpadn zmeny nastavenia a odladenie komunikcie. V prpade, ak je systm stabilizovan, mete prejs na spsob volaj FCU pre odovzdanie dt (muste zabezpei aby sa FCU u nespalo po tarte a nastavi cestu k FCU.EXE). Tento spsob by mal ma vhodu v rchlejom spracovvan poiadaviek.

  Adresr pre odovzdanie dt z Money adresr, kde bude Money uklada balky dt pre FCU na sfisklnenie. Tento adresr mus by zhodn s adresrom nastavenm v FCU zloka FCU hodnota vo Vstupn adresr (kap. 3.2.2) Adresr pre prevzatie dt do Money adresr, kde bude Money oakva odpovede z FCU. Tento adresr mus by zhodn s adresrom nastavenm v FCU zloka FCU hodnota vo Vstupn adresr (kap. 3.2.2) POZOR: v prpade ak mte nastaven Nezobrazova skryt prieinky, tak pri vyhadvan (cez trojbodku ...) nemuste vidie adresr ProgramData.

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 10 z 54

  Identifikcia HW okrem toho, e sa nm nataj daje Typ a Sr. slo , tak sa nm preveruje, i s nastaven sprvne vetky hodnoty na prepojenie POSA FCU POS. Vsledkom me by :

  - korektn stav : Informcia. Identifikcia fisklnej tlaiarne prebehla spene - nekorektn stav : Varovanie. Identifikcia fisklnej tlaiarne prebehla nespene

  POZOR: aby sa akceptovali hodnoty nastaven v tejto zloke Spojenie, musia sa uloi pomocou OK ! Pre spen identifikciu je alej nutn ma nakonfigurovan aj FCU (prpadne aj tlaov manar FiStore).

  2.4.2 Nastavenie v zloke Fiskl

  ilustran obr.

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 11 z 54

  Obsahuje nastavenie, ako m Money posla do FCU poloku, na ktorej bola uplatnen percentulna zava. Poloku so zavou odosiela ako: - jednu u zavnen poloku Money pole do FCU jednu poloku s hodnotami po zave. Prklad: vytvram v Money doklad s dvomi polokami (jednu so zavou, druh bez zavy) :

  1.poloka; televzor; 2 ks; 200,00/ks s DPH (20%); zava 10% 2.poloka; doprava; 100km; 0,30/km s DPH (20%); bez zavy Na doklade bud dve poloky :

  televzor (20.00%)

  2,000 ks * 180,0000 =360,00 A

  Doprava (20.00%)

  100,000 km * 0,3000 =30,00 A

  - dve poloky (zklad, zava) v tomto prpade Money pole do FCU dve poloky (v rmci kadej, na ktorej bola uplatnen zava) Pr. vytvram v Money doklad s dvomi polokami (jednu so zavou, druh bez zavy) :

  1.poloka; televzor; 2 ks; 200,00/ks s DPH (20%); zava 10% 2.poloka; doprava; 100km; 0,30/km s DPH (20%); bez zavy Na doklade bud tri poloky :

  televzor (20.00%)

  2,000 ks * 200,0000 =400,00 A

  ZAVA 10,00% (20.00%) -40,00 A

  Doprava (20.00%)

  100,000 km * 0,3000 =30,00 A

  V prpade monosti dvoch poloiek je mon nastavi aj Text poloky zavy. Predvolen nastavenie: #[email protected]#% pole vku zavy (v %) a znak %. Poznmka: Elcom ERP (EFox a Euro pokladnice), ako jedin nami podporovan ERP, text ZAVA tlaia automaticky a preto ho netreba zadva ! Pozor: v prpade nastavenia spsobu dve poloky... me dochdza k centovm rozdielom spsobench rznym vpotom zaokrhlenia v Money a v POS.

  2.4.3 Menu Pomoc O programe

  Najpodstatnejia je tu informcia o verzii rozhrania s FCU, vi. obr.:

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 12 z 54

  ilustran obr.: oznaen je umiestnenie sla verzie rozhrania AFO-FCU (v tomto prp. 1.4). Veda je slo verzie AFO.DLL (1.7.0.0)

  Ide o slo verzie podporovanho rozhrania (AFOFCU) v AFO (t.j. zo strany Money). Toto slo verzie rozhrania, mus by rovnak , alebo menie, ako slo verzie rozhrania (AFOFCU) vo FCU (kap. 3.2.2). Vi info pod tab. niie. Poznmka: nemli si s verziou AFO.DLL a verziou FCU.EXE. POZOR: pokia by bolo Money (resp. in POSA) s nesprvnou verziu rozhr. ako FCU, komunikcia me by zablokovan. V archve (v ARS sbore) bude chyba: -1010 Neslad verzie POSA rozhrania. Aktulna pomcka TU. Stav k aprlu 2018 bol:

  verzia rozhrania

  verzia verzia POS aplikcie

  (od) FCU Money S3 / Kasa

  S3 verz.

  rozhr. Money S4/S5

  verz. rozhr

  Poklada SQL verz. rozhr

  1.6 2.00 18.400 1.4

  1.9.3 1.6

  3.2.1 1.4

  (od 11/2016) a 1.93 a 12.140 a 1.3.4 a 2.2.5

  1.5 1.92 18.400 1.4

  1.7.11 !!! 1.5

  3.2.1 1.4

  (od 9/2016)

  a 12.140 a 1.3.4 a 2.2.5

  1.4 1.90 18.400 1.4

  1.7.9 !!! 1.4

  3.2.1 1.4

  (od 3/2012) a 1.75 a 12.140 a 1.3.4 a 2.2.5

  1.3 1.74 12.130 1.3

  1.3.3 1.3 ------

  (od 4/2011) a 1.60 a 11.094 a 1.3.1

  1.2 1.52 11.092 1.2

  1.2.5 1.2 ------

  (od 1/2011) a 1.50 a 11.091

  1.1 1.24 11.082 1.1

  1.2.4 1.1 ------

  (od 10/2010) a 1.22 a 11.080 a 1.2.3

  1.0 1.2 11.076 1.0 ------ ------

  (od 6/2010)

  a 11.071

  Pozn.: FCU verzia 1.92 (verzia rozhrania 1.5) doke komunikova s POSA s verziou rozhrania 1.5, ale aj 1.4. FCU od verzie 1.93 (ver. rozhr. 1.6) doke komunikova s POSA s verz. rozhrania 1.6, ale aj 1.5 a 1.4. Mus by dodran podmienka: "verzia rozhrania vo FCU" = > "verzia rozhrania vo POSA" POZOR: Opan "nerovnos" verzi rozhrania NEPLAT! Verzia rozhrania POSA neme by via ako verzia rozhrania vo FCU!

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]://www.money.sk/wp-content/uploads/verzie_rozhrania_a_verzie_posa.pdfhttp://www.money.sk/wp-content/uploads/fcu_200_sk_install.exehttp://www.money.sk/wp-content/uploads/fcu_192_sk_install.exehttp://www.money.sk/wp-content/uploads/fcu_190_sk_install.exehttp://www.money.sk/wp-content/uploads/fcu_174_sk_install.exehttp://www.money.sk/wp-content/uploads/fcu_152_sk_install.exehttp://www.money.sk/wp-content/uploads/fcu_124_sk_install.exehttp://www.money.sk/wp-content/uploads/fcu_12_sk.exe

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 13 z 54

  3. FCU

  3.1 Teria

  3.1.1 vod FCU pri tarte overuje existenciu konfiguranch zdrojov. Ide o adresre DATA/In, DATA/Out, DATA/Archiv, TMP a sbory FCU.ini, FCU.cfg. Ak zist, e konfiguran zdroje neexistuj, zalo ich. FCU zaklad svoje konfiguran entity primrne na ceste :

  \ProgramData\FCU\ Ak sa z nejakch dvodov na tto cestu nepodar pristpi, potom FCU svoje konfigur. entity zaklad alternatvne na:

  \Users\\Application Data\FCU\ \Users\\FCU\

  Ak sa z nejakch dvodov ani na tieto cesty nepodar pristpi, potom FCU svoje konfiguran entity zaklad veda svojho exe sboru. Poznmka: pri Windows XP FCU zaklad konfiguran entity do: \Documents and Settings\All Users\FCU\

  3.1.2 Vznam konfiguranch zdrojov

  a) adresr /data/IN - adresr v ktorom FCU oakva poiadavky z Money (presnejie: z POSA) b) adresr /data/OUT - adresr uren na vkladanie odpoved z POS c) adresr /data/ARCHIV - adresr na archivciu komunikcie MoneyFCUPOS d) adresr /TMP - odkladac adresr FCU Poznmka: vyie uveden cesty nie je mon zmeni v FCU. Pokia potrebujete tieto cesty zmeni: - ukonite FCU, - otvorte sbor fcu.cfg (napr. v poznmkovom bloku Notepad) - zmete cestu (y) a ulote e) sbor FCU.INI - konfiguran sbor. Obsahuje :

  - nastavenie cesty k hlavnmu konfiguranmu sboru fcu.cfg (premenn CfgFileName), - nastavenie vekosti a rozmiestnenia okien, - nastavenie uzamknutia sboru fcu.cfg na editciu (premenn ACE),

  POZOR: 1. FCU.INI sa nesmie premiestova !!! FCU ho pri tarte vdy had na rovnakom umiestnen, 2. ak si FCU.exe zalo FCU.INI (a teda aj ta) v konte konkrtneho pouvatea, ale prihlasova sa bude aj

  in pouvate, tak me djs k stavu, e rzne FCU.INI sbory bud ta rzne FCU.CFG konfiguran sbory. Rieen je viac. Jedno je prepsa cestu, aby smerovala k jednmu FCU.CFG vo vetkch FCU.INI sboroch (v CfgFileName).

  f) sbor FCU.CFG

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 14 z 54

  - hlavn konfiguran sbor. Konfiguruje sa cez grafick rozhranie - menu FCU / Konfigurcia. Je mon ho premiestni na ubovon umiestnenie. Na nov umiestnenie fcu.cfg sboru mus ukazova cesta v fcu.ini. Nov (predefinovan) fcu.cfg sbor vznik: - pri tarte FCU, ak sbor ete neexistuje, - ke existujci fcu.cfg sbor nezodpoved XML truktre, - ke FCU identifikuje nezhodu svojej verzie rozhrania s verziou rozhrania v konfigurcii existujceho fcu.cfg. POZOR: ak by nhodou nad rovnakm fcu.cfg sborom fungovalo viac FCU aplikci rznych verzi, navzjom si bud fcu.cfg sbor prepisova a to u pri tarte FCU.

  3.1.3 FCU v hlavnom paneli ( system tray )

  3.1.3.1 Stavy FCU Po spusten sa v oznamovacej oblasti hlavnho panelu (system tray) zobraz ikona FCU. FCU me by v troch stavoch:

  - FCU je v stave nava, - FCU natava/odosiela dta, - FCU je v stave nenava,

  3.1.3.2 Menu FCU Pravm tlaidlom nad ikonou FCU, vyvolme menu. Obsah:

  - O programe - informcia o verzii programu. - tart sli na prepnutie zo stavu nenava do stavu nava. - Stop sli na prepnutie zo stavu nava do stavu nenava. - Konfigurcia spustenie prezerania a editcie konfigurcie FCU. - Koniec vypnutie FCU.

  Prepnutie medzi stavmi nava/nenava sa d uskutoni aj dvojklikom na ikonu.

  3.2 Konfigurcia FCU

  3.2.1 Povolenie / zakzanie konfigurcie Konfigurciu je mon editova ak je FCU v stave nenava.

  Odporuenie: po dokonen nastavenia konfigurcie, pokia si neprajete aby pouvate mohol meni konfigurciu, nastavte v FCU.INI ACE=0 (pri vypnutom FCU). Postup:

  - vypnite FCU a otvorte sbor fcu.ini - v sekcii [FCU] dopte ACE=0 (obr.)

  Predvolene tam takto premenn nie je, o je zhodn so stavom ACE=1 (povolenie editcie konfig. v GUI).

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 15 z 54

  3.2.2 Nastavenie v zloke FCU

  ilustran obr.

  Verzia - slo verzie programu FCU. Verzia rozhrania ide o slo verzie podporovanho rozhrania POSAFCU vo FCU. Toto slo verzie rozhrania, mus by rovn, alebo vie ako slom verzie rozhrania POSAFCU v Money (zobrazen v Nastaven fisklnej tlaiarne / Pomoc / O programe viac v kap. 2.4.3).

  POZOR: pokia by bolo Money (resp. in POSA) s nesprvnou verziu rozhr. ako FCU, komunikcia me by zablokovan. V archve (v ARS sbore) bude chyba: -1010 Neslad verzie POSA rozhrania. Aktulna pomcka TU. Stav k aprlu 2018 bol:

  verzia rozhrania

  verzia verzia POS aplikcie

  (od) FCU Money S3 / Kasa

  S3 verz.

  rozhr. Money S4/S5

  verz. rozhr

  Poklada SQL verz. rozhr

  1.6 2.00 18.400 1.4

  1.9.3 1.6

  3.2.1 1.4

  (od 11/2016) a 1.93 a 12.140 a 1.3.4 a 2.2.5

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]://www.money.sk/wp-content/uploads/verzie_rozhrania_a_verzie_posa.pdfhttp://www.money.sk/wp-content/uploads/fcu_200_sk_install.exe

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 16 z 54

  1.5 1.92 18.400 1.4

  1.7.11 !!! 1.5

  3.2.1 1.4

  (od 9/2016)

  a 12.140 a 1.3.4 a 2.2.5

  1.4 1.90 18.400 1.4

  1.7.9 !!! 1.4

  3.2.1 1.4

  (od 3/2012) a 1.75 a 12.140 a 1.3.4 a 2.2.5

  1.3 1.74 12.130 1.3

  1.3.3 1.3 ------

  (od 4/2011) a 1.60 a 11.094 a 1.3.1

  1.2 1.52 11.092 1.2

  1.2.5 1.2 ------

  (od 1/2011) a 1.50 a 11.091

  1.1 1.24 11.082 1.1

  1.2.4 1.1 ------

  (od 10/2010) a 1.22 a 11.080 a 1.2.3

  1.0 1.2 11.076 1.0 ------ ------

  (od 6/2010)

  a 11.071

  Pozn.: FCU verzia 1.92 (verzia rozhrania 1.5) doke komunikova s POSA s verziou rozhrania 1.5, ale aj 1.4. FCU od verzie 1.93 (ver. rozhr. 1.6) doke komunikova s POSA s verz. rozhrania 1.6, ale aj 1.5 a 1.4. Mus by dodran podmienka: "verzia rozhrania vo FCU" = > "verzia rozhrania vo POSA" POZOR: Opan "nerovnos" verzi rozhrania NEPLAT! Verzia rozhrania POSA neme by via ako verzia rozhrania vo FCU! Archv - adresr, kde FCU archivuje komunikciu MoneyFCUPOS (tzn. logy). V adresri Archive s podadresre RRRR_MM priom RRRR = rok, MM = mesiac. Temp adresr odkladac adresr FCU. Archivova komunikciu - prznak aktivovania/deaktivovania archivcie (tzv. logovanie). Spusti po tarte Windows FCU sa spust automaticky po tarte PC. Neplat pre vetky OS. Skontrolova retartom PC. Pokia sa FCU nespust automaticky, zrute toto nastavenie a pridajte program (odkaz) do menu Windows - tart / Programy / Po spusten. FCU me by span aj slubou FCUStarter tka sa hlavne vzdialenho reimu. Viac v prlohe E. POZOR: ak mte v Money, v Nastaven fisklnej tlaiarne, v spsobe komunikcie nastaven volaj FCU pre odovzdanie dt, nesmie by FCU spusten ani manulne ani automaticky !!! V tomto reime si FCU spa priamo Money a teda by FCU vybavovalo poiadavky dvakrt. Md komunikcie - FCU me komunikova s POSA : - vmenou sborov cez vmenn adresre (IN / OUT) - priamo cez TCP/IP (Money S3 ete nepodporuje tento md) V prpade sborovho mdu komunikcie sa zobrazia tieto nastavenia:

  Vstupn adresr - adresr v ktorom FCU oakva poiadavky z POSA. Tento adresr mus by zhodn s adr. nastavenm v: Nastavenie fisklnej tlaiarne / Spojenie / Adresr pre odovzdanie dt z Money (2.4.1). Vstupn adresr - adresr uren na vkladanie odpoved z POS. Tento adresr mus by zhodn s adr. nastavenm v: Nastavenie fisklnej tlaiarne / Spojenie / Adresr pre prevzatie dt do Money (kap. 2.4.1). Interval tania poiadaviek - interval v ms, v akom FCU nahliada do vstupnho adresra.

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]://www.money.sk/wp-content/uploads/fcu_192_sk_install.exehttp://www.money.sk/wp-content/uploads/fcu_190_sk_install.exehttp://www.money.sk/wp-content/uploads/fcu_174_sk_install.exehttp://www.money.sk/wp-content/uploads/fcu_152_sk_install.exehttp://www.money.sk/wp-content/uploads/fcu_124_sk_install.exehttp://www.money.sk/wp-content/uploads/fcu_12_sk.exe

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 17 z 54

  V prpade TCP/IP mdu komunikcie sa zobraz:

  Port, ktor sa mus zhodova s nastavenm portu v POSA (plat iba pre Money S4/S5).

  ilustran obr. : TCP/IP komunikcia je zatia mon len v Money S4/S5.

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 18 z 54

  3.2.3 Podporovan typy Zoznam podporovanch typov POS programom FCU. Zoznam si pln FCU a typy nie s editovaten.

  3.2.4 Intalovan zariadenia Zoznam vetkch nakonfigurovanch zariaden.

  ilustran obr. Po stlaen tlaidla Prida si FCU iada vybra typ POS zariadenia. Po vbere podporovanho typu a potvrden (OK) sa otvoria alie nastavenia, poda konkrtneho typu POS-u. V alej asti bud popsan iba nastavenia potrebn pre typ EFox od firmy ELCOM, spolonos s ruenm obmedzenm, Preov.

  3.2.4.1 Nastavenie v zloke Veobecn

  ilustran obr.

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]://www.money.sk/pos/pokladnicny-hardware/podporovane-typy-erp/

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 19 z 54

  - Fisklne zariadenie - oznaenie fisklneho zariadenia. Ide o informatvny daj oznaenia fisklneho zariadenia (napr. nzvom zariadenia alebo nzvom prevdzky, kde je intal. zariadenie umiestnen a pod.) - Typ typ intalovanho zariadenia (needitovaten) - Kd typu kd typu intalovanho zariadenia (needitovaten) - Sriov slo SN intalovanho zariadenia (dleit daj na zskanie licennho sla k FCU) - Registrcia aby ste mohli zariadenie registrova, je nutn najprv nakonfigurova FCU v zloke Pripojenie a vykona tam Identifikciu HW. Po identifikcii HW sa zobraz sriov slo. Nsledne je mon vykona registrciu zariadenia tlaidlom Registrcia a zadanm licennho sla (LN). Licenn slo bude vygenerovan na zklade hodnoty v Sriov slo. Kontakt: [email protected], tel.:02 4921 2323. Za kad intalovan zariadenie sa plat licenn poplatok (as Licencie pre komunikciu fisklnej tlaiarne s novm Money S3). - TESTOVAC REIM - ak sa lic. slo nezad, bud sa tlai iba doklady do 10 !

  ilustran obr. - Kdovanie nastavenie kdovania znakovej sady. Odporuenie pri EFox 1250. - Kdovanie (displej) nastavenie kdovania internho displeja. Odporuenie pri EFox je 1250.

  3.2.4.2 Nastavenie v zloke Pripojenie FCU od verzie 1.98 podporuje dva typy komunikcie FCU-EFox: - ProFis (COM port) - priama komunikcia - VeriFi (tisk. manaer) - komunikcia cez tlaov manar

  3.2.4.2.a ProFis (COM port) komunikcia

  Ilustran obr.

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]:[email protected]?subject=FCU%20licencne%20cislo%20(k%20EFox)http://www.money.sk/wp-content/uploads/cennik_money_s3.pdf

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 20 z 54

  Typ komunikcie po vbere ProFis (COM port) sa zobrazia nasledovn nastavenia:

  - Port slo portu na ktorom komunikuje EFox (vi obr. niie)

  - Rchlos komunikan rchlos medzi EFox-PC (zvyajne 9.600)

  - Na odozvu aka max. - maximlny as ak m FCU aka na odpove z EFox

  - Port zatvori po dobe neinnosti as, po ktorom FCU zatvor COM-port v prpade, ak sa nespracovvaj poiadavky

  - slo COM-portu na ktorom be EFox zistte v Sprvcovi zariaden:

  ilustran obr. - Identifikcia HW sli na: - overenie sprvnosti nastaven prepojenia s POS-om - natanie sriovho sla (dleit kvli registrcii na zloke Veobecn) - natanie reimu platidiel a ich nzvov V prpade: - negatvnej identifikcia sa zobraz informcia o nespenej identifikcii (obr. 1) - pozitvnej identifikcie sa v zloke Veobecn zobraz: Typ, Kd typu a Sriov slo (obr. 2)

  obr.1 :negatvna identifikcia obr.2: pozitvna identifikcia

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 21 z 54

  3.2.4.2.b VeriFi (tisk. manaer) komunikcia

  - Cesta VeriFi.exe cesta ku komunikanmu programu VeriFi.exe. Pri vyhadvan cez trojbodku sa vyber len umiestnenie komunikanho klienta. Meno sboru Verifi.exe sa dopln automaticky. - Identifikcia HW sli na: - overenie sprvnosti nastaven prepojenia s POS-om - natanie sriovho sla (dleit kvli registrcii na zloke Veobecn) - natanie reimu platidiel a ich nzvov POZOR: Pred testom Identifikcia HW musia by: - sprvne nastaven konfiguran sbory k programom: - VeriFi.exe (komunikan programu - klient) nzov konfiguranho sboru Verifi.exe.config - FiServ.exe (komunikan programu - server) nzov konf. sboru FiServ.exe.config Pozn.: postup nastavenia konfiguranch sborov je v kapitole 4. - mus by spusten FiServ.exe (vi obr. veda) - a mus by zapnut POS. V prpade: - negatvnej identifikcia sa zobraz informcia o nespenej identifikcii (obr. 1) - pozitvnej identifikcie sa v zloke Veobecn zobraz: Typ, Kd typu a Sriov slo (obr. 2)

  obr.1 (negatvna identifikcia) obr.2: pozitvna identifikcia

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 22 z 54

  3.2.4.3 Nastavenie v zloke DPH Najprv treba zisti nastavenie hladn v POS-e servisnm programom (ServiceFP, POZOR: nie lite verzia). Poda nastavenia hladn v POS-e nastavte hladiny v zloke DPH.

  ilustran obr.: nastavenie hladn DPH vychdzajc z nastavenia v POS-e. - Prznak symbol hladiny v POS-e - Sadzba hladiny v % hodnota sadzby hladiny prichdzajca z Money

  3.2.4.4 Nastavenie v zloke Platidl Nastavenie sli na sprovanie platidiel v POS-e s nepeanmi platidlami v Money.

  Ilustran obrzok Money S3 umouje definova dva typy nepeanch platidiel:

  - 1. Cenina (typ platidla = C) - 2. Pohadvka (typ pl. =P)

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 23 z 54

  Presnejie povedan: samotnch nepeanch platidiel me by v Money viac, ale mu by iba dvoch typov C, P. Naprklad je mon zadefinova takto platidl:

  1. platobn karta (typ P pohadvka; kurz 1,00) 2. stravn lstok v hodnote 2,00 (typ C cenina; kurz 2,00) 3. stravn lstok v hodnote 3,80 (typ C cenina; kurz 3,80) 4. stravn lstok v hodnote 4,00 (typ C cenina; kurz 4,00)

  V tomto prpade mme sce definovan 4 nepe. platidl, ale z Money do FCU pjdu iba 2 hodnoty:

  1. pre typ cenina sa bude posiela hodnota CENINA (v FCU budete zadva do Symboly v Money), 2. pre typ pohadvka to bude hodnota POHLEDAVKA (v FCU budete zadva do Symboly v Money).

  ilustran obr.: v Money S3 s 4 nepean platidl dvoch typov V FCU preto nem zmysel definova viac ako tri platidl t.j. dve nepean a tretie platidlo je hotovos. Primrne platidlo - hotovos - je v FCU oznaen . 1 a mus by zadan. EFox umouje nastavi platidl v dvoch reimoch ( v FCU tzv. Typ registrcie): - neregistran - registran (evidenn) od verzie komunikanho protokolu 0.49 Vhodou registranho reimu je, e sa platidl poas da sumuj a na uzvierke je ich rozpis. POZOR: zmenu reimu je mon uskutoni po dennej uzvierke (resp. pred prvm dokladom). Po identifikcii HW sa v zloke Platidl v Typ Registrcie objav rolovacie menu s monosou vberu: - neregistran - registran Druh spsob, ako nata Typ registrcie je: a) stlai zelen pku (t veobecne sli na vytanie stavu), b) ak sa rozhodnete zmeni typ, tak z rolovacieho menu vyberiete poadovan stav, c) a ervenou pkou zapete do POS-u ( erven pka veobecne sli na zpis do POS-u).

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 24 z 54

  Zelenou pkou vytate Typ registrcie. Ak chcete typ zmeni, vyberiete ho z menu a ulote erv. pkou.

  3.2.4.4.a Nastavenie v zloke Platidl v prpade registranho reimu

  Po nastaven registranho reimu sa trojbodkou ... dostanete do zoznamu platidiel. Registran reim umouje nastavi 20 platidiel. Prepojenie s Money S3 je mon naprova s tromi: - hotovos (Symboly (v Money) = HOTOVOST) - cenina (Symboly (v Money) = CENINA) - pohadvka (Symboly (v Money) = POHLEDAVKA) Symbol platidla v EFox-e zistte zelenou pkou. Zpis symbolu do EFox-u vykonte ervenou pkou.

  Prklady pouitia je mon bra ako odporuenie ako sprova platidl v Money s plat. v POSe. Prklad 1: Nevyuvam v Money nepean platidl t.z. vetky platby evidujem ako hotovos. V takomto prpade netreba ni nastavi. FCU m tieto hodnoty prednastaven, mete si ich skontrolova poda obrzka:

  - Platidlo = 1 primrne (povinn) - Symbol = Hotovos (a zapsa do EFox-u ervenou pkou) - Symboly (v Money) = HOTOVOST - Zaokrhovanie - nastavi zaokrhovanie na centy matematicky Prklad 2: Okrem hotovosti chcem evidova platby platobnou kartou a stravnmi lstkami. Pri platbe chcem zadva stravn lstky ich potom (v ks), pokia bud v nominlnych hodnotch : 3,80 a 4,00. Pokia bude str. lstok v inej nominlnej hodnote, chcem ma monos zada platbu v celkovej hodnote tchto inch str. lstkov. V Money si pridte nepean platidl:

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 25 z 54

  1. platobn karta: zloka Obdobie/kurz 1,00; zloka Ztovanie platidiel/typ pohadvka; 2. stravn lstok 3,80 : zl. Obdobie/kurz 3,80; zloka Ztovanie platidiel/typ cenina; 3. stravn lstok 4,00 : zl. Obdobie/kurz 4,00; zloka Ztovanie platidiel/typ cenina; 4. stravn lstok in: : zl. Obdobie/kurz 1,00; zloka Ztovanie platidiel/typ cenina; POZOR: kurz muste zada aj v prpade platobnej karty. Presnejie: kurz mus by zadan pri kadom platidle !

  ilustran obr.: obdobie s kurzom mus ma kad nepean platidlo (aj platobn karta, ek, ... ) Vo FCU nastavte Typ registrcie = registran a nakonfigurujete tri platidl napr. takto: - Platidlo= 1 primrne (povinn) - Symbol= Hotovos (a zapsa do EFox-u ervenou pkou) - Symboly (v Money) = HOTOVOST - Zaokrhovanie - nastavi zaokrhovanie na centy matematicky

  - Platidlo= 2 - Symbol= napr. Platobn karta (a zapsa do EFox-u ervenou pkou) - Symboly (v Money) = POHLEDAVKA (bez diakritiky, po esky) - Zaokrhovanie - nastavi zaokrhovanie na centy matematicky - Platidlo= 3 - Symbol= napr. Stravn lstky, alebo Kredit (a zapsa do EFox-u ervenou pkou) - Symboly (v Money) = CENINA - Zaokrhovanie - nastavi zaokrhovanie na centy matematicky

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 26 z 54

  Take v zozname platidiel bud tri platidl:

  Princp sprovania nepeanch platidiel v Money S3 s platidlami v EFox-e je dan hodnotou v Symboly (v Money) vi obrzok niie. Priom Symboly (v Money) me v Money S3 ma tri hodnoty: HOTOVOST, CENINA a POHLEDAVKA (mu by pouit aj mal psmen. V slove POHLEDAVKA nie je preklep. Je to po esky bez diakritiky).

  ilustran obr.: sprovanie nepeanch platidiel v Money S3 s platidlami v EFox-e

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 27 z 54

  Prklad 3: Okrem hotovosti chcem evidova platby platobnou kartou, stravnmi lstkami a ekom. V Money S3 vo verzii 17.xxx nie je mon evidova viac ako 2 nepean platidl. Je nutn sa rozhodn pre dva typy. Poznmka 1: Money S3 posiela do FCU na doklade symboly platidiel. Mu nadobda iba tri hodnoty: HOTOVOST, CENINA, POHLEDAVKA. Pokia je v FCU v Symboly (v Money) pouit in hodnota, je bran ako platba primrnou menou t.z. ako hotovos. Za in hodnotu sa teda povauje aj: euro, Eur, pohadvka, hotovos, ale aj nevyplnen zznam. Poznmka 2: V Money S4 a Money S5 je mon definova vlastn symboly platidiel a preto je mon sprova viac ako dve nepean platidl.

  3.2.4.4.b Nastavenie v zloke Platidl v prpade neregistranho reimu

  V danom reime EFox informcie o pohyboch na platidlch neeviduje (nesumuje za jednotliv bloky). Na bloku bude informcia o platidle, ale iba ako informatvna hodnota. Hodnota sa neeviduje a preto nebude ani na uzvierkach. V danom reime EFox podporuje teoreticky neobmedzen poet typov platidiel. Prepojenie s Money S3 je mon naprova s tromi: - hotovos (Symboly (v Money) = HOTOVOST) - cenina (Symboly (v Money) = CENINA) - pohadvka (Symboly (v Money) = POHLEDAVKA) Prklady pouitia s identick, ako v prpade registranch platidiel. Rozdiel je iba v tom, e Symbol platidla sa do EFox-u nezapisuje (ervenou pkou), iba sa zad do FCU.

  3.2.4.5 Nastavenie v zloke Zaokrhovanie

  - Cena celkom poloky - odporuenie : zaokrh. poloky nastavi na centy matematicky (poda obr.) - Poet mernch jednotiek Money umouje zadva poet MJ na 4 des. miesta. EFox ale podporuje max. 3 des. miesta. Pouvate sa me rozhodn:

  - povolenm zaokrhovania a jeho nastavenm na 3 des. miesta (ako je to na obr. vyie) sa poet mernch jednotiek zaokrhli a zaokrhlen hodnota sa objav na bloku.

  -vhoda: tmto nastavenm sa sfisklnia aj predajky, kde je na 4 des. mieste nenulov cifra

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 28 z 54

  - nevhoda: na bloku bude poet MJ zaokrhlen, ale celkov cena za poloku (posielan z Money) je pre nezaokrhlen hodnotu. Pr.:

  - poloka v Money: 0,0015MJ x 1 000 = cena za poloku 15 - poloka na bloku: 0,002MJ * 1 000 = 20,00

  - alebo si uvate nepovol zaokrhovanie: - vhoda: predajka sa nesfisklni. Uvate do nej me nsledne vojs a manulne si zmeni poet MJ (na max. 3 des. miesta) a posla predajku do fisklu ete raz, - nevhoda: predajky, kde je na 4 des. mieste nenulov cifra, sa na prvkrt nesfisklnia.

  3.2.4.6 Nastavenie v zloke Display Nastavenie potu riadkov a potu znakov na riadok poda displeja.

  ilustran obr.: nastavenie v prpade displeja s 2 riadkami a 16 zn. na riadok.

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 29 z 54

  3.2.4.7 Nastavenie v zloke In

  ilustran obr. pre komunikciu ProFis (COM port)

  - Poet znakov nefisklneho riadku uruje na ak max. poet znakov sa m vytlai poznmka. POZOR: EFox umouje tlai nedaov tla o 3 znaky menej ako daov. Take ak tlaiarnika tla na 40 znakov, tak nedaov tla me by max. 37 znakov. OKPrint-ka tla 42 znakov, take max. nedaovej tlae je 39 znakov. - Reim tlae poznmky (dokladu) - ak POSA pole poznmku na doklade, je mon ju spracova v troch reimoch:

  - netlai FCU poznmku nepole do pokladnice - jednoduch tla v riadku vytla poet znakov poda nastavenia v Poet znakov nefisklneho riadku ostatn sa ignoruj. Ak je poznmka na doklade v POSA na viac riadkoch (t.j. oddelen ENTER-om), tak sa tlaia na alom riadku bloku (limitovan op zadanm potom znakov). - tla so zalomenm na rozdiel od jednoduchej tlae sa vytlaia vetky znaky. Pokrauje sa na alom riadku. Ak je poznmka na doklade v POSA na viac riadkoch (t.j. oddelen ENTER-om), tak sa pozn. na alom riadku dokladu tla na al riadok bloku.

  - Reim tlae poznmky poloky - ak POSA pole poznmku na poloke, je mon ju spracova v troch vyie spomenut reimy. Prklad pre EFox s OKPrint (42 znak.) a Money S3: Na doklade s dve poloky. Na prvej poloke (Mechanika CD) je v poznmke: 1.riadok poznmky na poloke s viac ako 39 znakmi.

  2.riadok poznmky na poloke s viac ako 39 znakmi.

  Na druhej poloke (Mechanika DVD) poznmka nie je. Nastavenie vo FCU pre Reim tlae poznmky poloky je jednoduch tla Na samotnom doklade je v poznmke: 1.riadok poznmky na doklade s viac ako 39 znakmi.

  2.riadok poznmky na doklade s viac ako 39 znakmi.

  Nastavenie vo FCU pre Reim tlae poznmky (dokladu) je tla so zalomenm. Poet znakov nefisklneho riadku je: 39. Na bloku sa poznmky vytlaia takto:

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 30 z 54

  POZOR: poznmky je mon tlai iba v prpade priamej komunikcie ProFis (COM port) !!! Vi kap. 3.2.4.2a.

  - Trningov reim monos prepn POS do trningovho reimu a sp na Postup: 1. zelenou pkou nata aktulny stav POS 2. vybra poadovan stav 3. ervenou pkou potvrdi nov stav POS

  - Reset zariadenia v prpade zablokovania predaja pome reset zariadenia. - po vykonan dennej uzvierky uloi urnl a uvoni doasn pam po vykonan dennej uzvierky djde k

  automatickmu uloeniu TXT urnlu a BIN urnlu na SD kartu a nsledne sa zmae obsah doasnej pamte. POZOR: Ak tento prepna nie je zakrtnut, tak me djs k preplneniu prevdzkovej pamte a nslednmu zablokovaniu predaja.

  - 1. Uloenie TXT urnlu manulne uloenie TXT urnlu na SD kartu - 2. Uloenie BIN urnlu manulne uloenie BIN urnlu na SD kartu - 3. Uvonenie doasnej TXT pamte manulne zmazanie TXT urnlu z prev. pamte - 4. Uvonenie doasnej BIN pamte manulne zmazanie BIN urnlu z prev. pamte Pozor: uvonenie oboch pamt je mon a po ich uloen a FCU mus by v stave nenavam. - Zsuvka nastavenie otvrania peanej zsuvky. Je mon nastavi dva stavy:

  - zsuvka 1 v prpade EFox s pouitou tlaiarnikou EPSON - zsuvka 2 v prpade EFox s pouitou inou tlaiarnikou (napr. modul LK-T20)

  - Otvra automaticky prznak zapnutia/vypnutia automatickho otvrania peanej zsuvky po doklade. Ak nie je prznak nastaven, je stle mon otvori pe. zsuvku:

  - cez menu Sklad / Fiklne moduly / Otvranie zsuvky - pomocou kl. skratky SHIFT + F12

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 31 z 54

  - v programe Kasa S3 aj stlaenm ikony na otvorenie zsuvky:

  Obr.: Kasa S3 tlaidlo na otvranie zsuvky

  Aby bolo mon otvra zsuvku je nutn v Money S3 - v karte Money - v avej lite Monosti a nastavenia - potvrdi Prstupov prva" a povoli Monos otvorenia peanej zsuvky:

  Ilustran obrzok

  3.2.5 Fisklni klienti Tu je zoznam vetkch aktvnych aj neaktvnych fisklnych klientov. V jednoduchosti by malo plati, e koko je v Money v pokladninch komponentoch fisklnych tlaiarn (FT), toko by malo by aktvnych fisklnych klientov v FCU. Sprovanie FT v Money s fisklnym klientom v FCU je uskutonen pomocou kdu spojenia vygenerovanho v Money po pridan FT.

  ilustran obr.

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 32 z 54

  3.2.5.1 Nastavenie fisklneho klienta

  ilustran obr.

  - Kd spojenia vloi sem kd vyvolvatea FCU, ktor vygenerovalo Money po pridan Fisklnej tlaiarne v pokladninch komponentoch. Je v Nastavenie FT, zloka Spojenie, hodnota v ID (kap. 2.4.1).

  - Aktvny monos priradi fisklnemu klientovi prznak aktvnosti. - Zariadenie vber zariadenia, zo zoznamu intal. zariaden, ktor fisklny klient obsluhuje. Jedno zariadenie me by obsluhovan viacermi fisklnymi klientmi (viac v pozn.) Nastavenie formtovania dajov na bloku: - Hlavika (skript) tla textu, alebo premennej medzi hlavikou a prvou polokou. Kee ide o nedaov tla, tak max. poet znakov je o 3 men ako daov tla. Vina tlaiarniek je 40 znakov, take neda. tla je na 37 znakov, ale napr. OKPrint tla 42 zn. a nedaov tla na 39 zn. Poet riadkov nie je obmedzen. Jednotliv riadky sa oddeuj prkazom . Monos vyui naprklad na kontakty (tel., fax, mobil, email, www...), spisov znaku, oznaenie poloiek a pod. - Poloka pred (skript) tla textu, alebo premennej pred samotnou polokou (kadou) - Poloka (skript) tla textu, alebo premennej v asti urenej pre poloku. - Poloka po (skript) tla textu, alebo premennej po samotnej poloke (kadej) Pomocou tchto troch nastaven sa formtuje tla poloky. - Ptika (skript) tla textu, alebo premennej medzi rozpisom DPH a dtumom, asom, slom predajky. Max. znakov je o 3 men ako pri daovej tlai. Poet riadkov nie je obmedzen. Jednotliv riadky sa oddeuj prkazom . Monos vyui naprklad na otvracie hodiny.

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 33 z 54

  Odporuenie: stlai Autokonfiguruj naved sa najnutnejie premenn. Pokia chcete tlai aj in identifikan daje o tovare/slube napr. katalgov ozna., alebo PLU pozrite si: - prkazy (skripty) v prlohe A. - prklady pouitia textov a premenench (pomocou skriptu) v prlohe B.

  Poznmka k FCU veobecne: pre lepie pochopenie je dobr vedie, e rozdelenie na Intalovan zariadenia a Fisklni klienti sa zvolilo aj preto, aby bolo mon nakonfigurova aj tak prpady komunikcie Money > POS, ktor by sa dali oznai databzovm vzahom m:1, alebo 1:n. Najjednoduch a najastej spsob pouvania POS je vzah 1:1. Jeden pokladnin komponent v Money pouva jeden POS t.j. jeden prihlsen pouvate tla bloky na jeden POS (prpadne viac uvateov, ale s jednm heslom, prpadne bez hesla). S aj prpady, ke chc dvaja (traja, ... ) pouvatelia pova naraz jeden POS t.j. vzah m:1. FCU riei takto prpady tak, e v Intalovanch zariadeniach je nakonfigurovan jeden POS (cez FCU / Intalovan zariadenia / Zariadenie) a vo Fisklnych klientoch dvaja (traja, ...) Fisklny pouvatelia, ktor s napojen na to jedno intalovan zariadenie. V Money s potom dve (tri , ...) Fisklne tlaiarne sprovan (pomocou Kdu spojenia) s prslunmi dvoma (troma, ...) fisklnymi klientmi v FCU. Samozrejme aj takto prpady sa daj riei pomocou vzahu 1:1 a to tak, e v Money maj uvatelia sce rzne prihlasovacie hesl, ale rovnak meno konfigurcie (na s viazan nastavenia fisk. tlaiarne) a tm pdom sta v Money iba jedna Fisklna tlaiare. Tto je sprovan s jednm fisk. klientom v FCU, ktor je prepojen s jednm Zariadenm (v FCU / Intal. zariadenia / Zariadenie). Ale niekedy je nutnos, aby uvatelia mali vlastn s. rady a aby nemohli (napr. omylom) urobi fisk. doklad s inou s. radou. Preto musia ma rzne pouvatesk konfigurcie (z pohadu Money), o znamen viac fisklnych tlaiarn (v zozname pokladninch komponentov). Prpad, kedy by jeden pouvate (v Money) poval dve fisklne tlaiarne (t.j. ako keby vzah 1:n) , napr. z dvodu, :

  - e m v Money dve firmy (agendy) a kad m samozrejme svoj vlastn POS, - alebo astej prpad, e Money je na term. serveri a jeden uvate me pracova v jednej firme (agende), ale na rznych pobokch, ktor maj vlastn POS-y,

  tak takto, prpady sa rieia dvomi heslami v Money, kvli tomu aby mohli by dve konfigurcie: - aj z pohadu Money t.j. dve (a viac) Pouvateskch konfigurci, ale - aj z pohadu pokladninch komponentov t.j. viac Fisklnych tlaiarn..

  Tm pdom toto vlastne nie je typick vzah 1:n. Aj preto, e v FCU jeden Fisklny klient, neme by prepojen na dve (tri, ...) Intalovan zariadenia. Ale ak stoj otzka tak, i me jedna osoba, tlai na dva POS-y, tak odpove je NO, ale mus sa do Money prihlasova dvoma heslami (ie z pohadu Money s to dvaja uvatelia).

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 34 z 54

  4. Tlaov manar EFox FiStore (VeriFi, FiServ) Ak vo FCU / Intalovan zariadenia / Zariadenie (EFox) / v zloke Pripojenie zvolte typ komunikcie VeriFi (tisk. manaer) (vi kap. 3.2.4.2.b), tak je nutn naintalova a nakonfigurova tlaovho manara. Tu je postup.

  4.1 Popis TCP servera pre EFox

  Balk FiStore je TCP server, ktor umouje pristupova viacerm POS aplik. k jednmu EFox-u. Prijma poiadavky vo formte XML zaslanch na prslun TCP port (poda nastavenia), transformuje ich na prkaz pre EFox, spracuje odpove od EFox-u, t transformuje do XML podoby a zale ako odpove POS aplik. Popis jednoduchho klienta pre FiServ - VeriFi Balk VeriFi je jednoduch klient pre serverov aplikciu FiServ. Zabezpeuje tanie poiadaviek v XML sboroch a ich vyslanie serveru, rovnako ako aj prijatie odpovede a uloenie tejto odpovede do sboru.

  4.2 Intalcia

  Samorozbaovac archv je tu: http://www.money.sk/wp-content/uploads/pos_fcu_efox.exe. Spustite sbor pos_fcu_efox.exe a urite cestu do ktorej sa rozpakuje (odporame C:\). Na danej ceste sa vytvor adresr EFox_FiStore s podadresrmi: Driver, FiServ, VeriFi (a i.).

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]://www.money.sk/wp-content/uploads/pos_fcu_efox.exe

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 35 z 54

  4.3 Konfiguran sbor servera FiServ.exe.config (v podadresri FiServ)

  Konfiguran sbor servera je XML sbor, kde je mon nastavi parametre pre spanie aplikcie. Prklad: Parametre maj nasledovn vznam: Printer_COM_port: nastavenie komunikanho portu, na ktorom je pripojen EFox. Server_TCP_port: nastavenie TCP portu, na ktorom bude server pova poiadavky od POS aplikcii. Printer_type: typ pripojenej tlaiarne. Povolen monosti s thermo (pre tepeln tlaiare), alebo matrix (pre ihlikov tlaiare). tandardn hodnota je thermo. Ak je pripojen ihlikov tlaiare je potrebn toto nastavenie zmeni na matrix, aby nedochdzalo k chybm vypral as spojenia, kee ihlikov tlaiare je vrazne pomalia ako tepeln tlaiare. Special_Commands: umouje nastavi povolenie, alebo zakzanie pecilnych prkazov pre FiServ. Ako parameter je zoznam pecilnych prkazov, ktor maj by povolen. Jednotliv prkazy s oddelen iarkou a musia by napsan vekmi psmenami. (presne tak, ako s aj posielan do serveru). Default_tray_icon: umouje nastavi stav ikony v tray pri spusten programu. Ak je hodnota tohto nastavenia nula, potom ikona nebude zobrazen. Pri nastaven kladnho sla bude zobrazen ikona.

  4.4 Konfiguran sbor klienta VeriFi.exe.config (v podadresri VeriFi)

  Konfiguran sbor VeriFi je XML sbor, kde je mon nastavi parametre pre pripojenie na server. Prklad: Parametre maj nsledovn vznam: HOSTNAME: nzov servera, na ktorom be program FiServ. Tento parameter je povinn. HOSTPORT: nastavenie TCP portu, na ktorom server pova poiadavky od POS aplikcii. Tento parameter je povinn. TimeOut: uruje maximlny as akania pre vykonanie jednej dvky prkazov (jedna XML poiadavka). Ak sa pouvaj zloit prkazy (hlavne dlh tenky v jednom komunikanom bloku na ihlikovch tlaiarach) je potrebn tento as zvi. as je udvan v milisekundch (teda v prklade konfiguranho sboru je nastaven as 60 seknd). POS a Operator s nepovinn parametre a uruj identitu prihlsenho pouvatea a aplikcie. XML_VERSION nastavuje verziu pouitho XML protokolu. Tento parameter je posielan pri nadviazan spojenia a nastavuje server. Poda tejto verzie bude server akceptova, alebo neakceptova nejak prkazy (parametre). tandardne nastavenie je kompatibiln s verziou 0,46. Pri tomto nastaven nie s podporovan nov komunikan prkazy protokolu vyej verzie (napr. 0,52). Pre nastavenie podpory novch prkazov je potrebn ma: - v EFox-e verziu firmware s vyou verziu protokolu ako 0,46 a - nastavi dan verziu protokolu vo VeriFi.exe.config do XML_VERSION

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 36 z 54

  Verziu protokolu zistte serv. programom ELCOM Servis FP (aj Lite verziu, urenou uvateom):

  ilustran obr.: nastavenie XML_VERSION mus by zhodn s Verzia protokolu. Poznmky : 1. Poiadavka na spustenie FiStore.exe je Microsoft .NET Framework 2.0. Verzia 2.0 (32 a 64 bit) intal. sb. TU. POZOR: Microsoft.NET framework verzie 2.0 je tandardnou sasou operanch systmov Windows Vista a Windows 7. Framework verzie 2.0 je sasou frameworkov 3.0 a 3.5. Pozor, nie je vak prtomn vo frameworku verzie 4.0 a novch (tento je tandardnou sasou Windows 8 a novch; tieto vak tandardne neobsahuj framework verzie 2.0), preto ho treba dointalova. 2. Pri problmoch s komunikciu cez internet, preintalova .NET Framework (2.0, resp. 3.0 / 3.5 ). 3. Pri dvoch a viac EFox na terminlovom serveri meni aj HOSTPORT 2055 ( na 2056, 2057, ...). 4. Od dec. 2011 pridan podpora pre konfigurciu asu odozvy. Toto nastavenie je vhodn (priam potrebn) pre nastavenie na pomalch RDP spojeniach (v prpadoch, ke FiServ a VeriFi s na rozdielnych stranch RDP spojenia). Pouitie: - vytvori sbor "PrintChannel.cfg" (umiestnen pri PrintChannel.dll, resp. FiServ.exe )

  - do sboru uloi riadok "ExtendTimeOut=2500" priom "2500" je as v milisekundch potrebn na prijatie odpovede (tam a sp, ping pong).

  5. Pravdepodobne Windows 7 (asi aj 8 a 10) s vm oneskorenm spracovva udalosti zatvorenia komunikanho portu, alebo m men priestor vyhraden na truktry potrebn pre aktvne COM porty. Dsledkom me by, e pri niekokch poiadavkch za mintu na POS, sa me zablokova komunikan port a nedjde k spracovaniu poiadavky na EFox (v ARS sbore je potom chyba -1007, alebo -1008 viac v Prlohe C logovanie) Pomc me znenie poiadaviek z FCU na EFox (a teda na komunikan port). Napr. zruenm vntornho PING-u t.j. nastavenm neverejnch parametrov v FCU.cfg. Do asti machine dopsa: 1 Prv parameter by mal by autom. sasou FCU.cfg. Podrobnosti njdete v Prloha D body 1.1.c) d) Taktie me pomc zruenie vonkajieho PINGU z Money. V sbore POS.ini: - do asti [AFO] - dopsa FakeGetState=1 Podrobnosti njdete v Prloha D bod 2. Pomc by mohlo aj zruenie uspvania USB portu (viac v Prlohe C logovanie, ERR -1007 a -1008). Od verzie FCU 1.98 u umoujeme komunikova aj priamo cez COM-port. Vyskajte tento typ komunikcie (viac v kap. 3.2.4.2.a). Spracovan zo zdrojov: ELCOM s.r.o., Popis programovho balka FiStore (sbor FiServ_Popis.pdf), Popis programovho balka VeriFi (sbor VeriFi_Popis.pdf) a i.

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1639

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 37 z 54

  Prloha A) Skript POZOR: pri koprovan skriptu z tejto tabuky, nastavte PZ - poet znakov, F - formtovanie a DM - poet des. miest ! FCU doke spracova nasledovn premenn a prkazy. Nie kad aplikcia vak posiela do FCU vetky premenn.

  truktra prkazu: #premenn[:rka[:desatinn miesta]][@zarovnanie]# premenn = nzov premennej rka = rka premennej (PZ reprezentuje seln hodnotu rky) samotn PZ = pevn rka PZ desatinn miesta poet desatinnch miest zarovnanie zarovnanie premennej (L doava, R alebo P doprava, C na stred) Okrem pevnho potu znakov (PZ) je mon poui prkazy MIN a MAX: MINPZ = minimlna rka PZ MAXPZ = maximlna rka PZ Prklad: #itDesc:[email protected]# - vytla popis poloky. Ak je popis dlh ako 40 znakov, tak ostatn znaky nie s vytlaen. Ak je popis krat ako 40 znakov, hne po popise nasleduje al text.

  Rozdiel oproti prkazu #itDesc:[email protected]# je v tom, e v tomto prpade by sa vdy tlail popis na 40 znakov. Pokia by bol krat ako 40 znakov, doplnil by sa medzerami a potom by pokraoval alm textom. POZOR: pri koprovan skriptu z tejto tab., nastavte PZ (poet znakov), F (formtovanie), DM (poet des. miest) !!!

  popis premennej skript do FCU S3 S5 v ARQ

  Meno vydavatea #AMAName:[email protected]#

  Meno autora predaja #autName:[email protected]# < name >

  IO autora predaja #autId:[email protected]#

  IDPH autora predaja #autVtId:[email protected]# < vatId >

  DI autora predaja #autTxId:[email protected]# < taxId >

  Meno partnera predaja #parName:[email protected]#

  IO partnera predaja #parId:[email protected]#

  IDPH partnera predaja #parVtId:[email protected]#

  DI partnera predaja #parTxId:[email protected]#

  Popis predaja (pozor: nejde o popis dokladu) #title:[email protected]#

  Skratka meny predaja #currSym:[email protected]#

  Cena s DPH poloky predaja #itPrice:PZ:[email protected]#

  Percent. hodnota sadzby DPH polo. predaja #itVatRt:PZ:[email protected]#

  Jednotkov cena s DPH po zave pol. predaja #itUnPric:PZ:[email protected]#

  Symbol mernej jednotky predaja #itUnName:[email protected]#

  Poet mernch jednotiek predaja #itQuant:PZ:[email protected]#

  Popis poloky predaja #itDesc:[email protected]#

  Skratka poloky predaja #itShDesc:[email protected]#

  Artikel poloky predaja #itArt:[email protected]#

  Katalg poloky predaja #itCatal:[email protected]#

  iarov kd poloky predaja #itEAN:[email protected]#

  PLU poloky predaja #itPLU:[email protected]#

  prkazy (nie s zvisl od POSA): Poznmky:

  tlaov hlava na nov riadok PZ - poet znakov

  tlaov hlava na zaiatok DM - poet desatinnch miest

  skok na nov riadok F - formtovanie (L = doava, C = stred, R = doprava) sria medzier a po pozciu "PZ"

  doplnenie defin. potu (PZ) urench znakov (Z) Z znak (alfanumerick, diakritick)

  S3 plat pre Money S3 a Kasa S3; S5 plat pre Money S4 a S5

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 38 z 54

  Prloha B) Prklady formtovania bloku Prklady s pre EFox s tlaiarnokou OKPrint, ktor tla 42 znakov daovho textu a 39 zn. nedaovho textu. Pri inch tlaiarnikch treba zisti koko znakov tlaia a poda toho prispsobi prklady. Vina tla na 40 znakov a teda nedaov tla na max. 37 znakov. Prklad hlavika 1: vyuitie hlaviky na oznaenie poloiek. Vloenm textu (bez vodzoviek): popis poloky (sadzba DPH) poet MJ MJ * cena za MJ =suma---------------------------------------" ...do Hlavika, sa na bloku bude tlai (pred prvou polokou):

  popis poloky (sadzba DPH)

  poet MJ MJ * cena za MJ =suma

  ---------------------------------------

  Prklad hlavika 2: vyuitie hlaviky na tla spisovej znaky. Vloenm textu (bez vodzoviek):

  Okr.sd Preov, odd.: Sro, vl..:1234/B ...do Hlavika, sa na bloku bude tlai (za hlavikou nastavenou v POS):

  Okr.sd Preov, odd.: Sro, vl..:1234/B

  Prklad poloka 1: vyuitie Poloka pred, Poloka a Poloka po na tla viac informci o poloke ako ponka autokonfig. Vloenm textov (bez vodzoviek): - do Poloka pred: #[email protected]# (#[email protected]#%) - do Poloka: Katalg:#itCatal:[email protected]# PLU:#itPLU:[email protected]# - do Poloka po: ... sa na bloku bude tlai (prklad) :

  Mechanika CD (20.00%)______________________

  Katalg:MECCD001 PLU:010006____

  1ks * 23,6343 =23,63 C

  ........................................___

  Mechanika DVD (20.00%)_____________________

  Katalg:MECDVD001 PLU:010007____

  1ks * 38,9963 =39,00 C

  ........................................___

  My optick (20.00%)_______________________

  Katalg:MYSOPT001 PLU:000009____

  1ks * 14,9702 =14,97 C

  ........................................__

  Pozn.: riadok kde je poet MJ * jednotkov cena = cena C si formtuje POS, toto sa nenastavuje v FCU. Psmeno C na konci je kd sadzby dade. V tomto prpade ide o zkladn hladinu.

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 39 z 54

  Prklad ptika 1: vyuitie ptiky na tla otvracch hodn. Vloenm textu (bez vodzoviek): Otvracie hodiny Pondelok - piatok 08:00 - 17:00 Sobota 07:00 - 12:00

  ...do Ptika, sa na bloku bude tlai (za rozpisom DPH): Prklad ptika 2: vyuitie ptiky na tla spisovej znaky. Vloenm textu (bez vodzoviek): Okr.sd Preov, odd.: Sro, vl..:1234/B ...do Ptika, sa na bloku bude tlai (za polokami):

  Okr.sd Preov, odd.: Sro, vl..:1234/B

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK2020193890

  Spolonos zapsan v Obchodnom registri Okresnho sdu Bratislava I. oddiel Sa, vloka 2969/B

  strana 40 z 54

  Prloha C) Logovanie a chybov hlsenia V FCU mus by potvrden archivova komunikciu. Potom sa logy (defaultne) ukladaj do: .../Data/ Archiv. Meno sa tvor cez ablnu: _ , kde:

  - Path je cesta FCU archvu, - DateTime je asov peiatka tvaru YYYYMMDDhhmmssiii (iii=milisekundy), - ArqFileName je meno arq sboru bez prpony, - Ext je prpona log sboru.

  Prpona sboru: arq, ars, sqr, srs: - ARQ poiadavka ( request ) Money (aplikcie) - ARS odpove ( response ) Money (aplikcie) - SRQ poiadavka ( request) POS manara - SRS odpove ( response ) POS manara

  Sbory sa tvoria v tomto porad: Money (AFO) ---arq---> FCU ----srq---> TM (alebo priamo POS) ---srs---> FCU ---ars---> Money (AFO) Do ARS sboru sa zape systmov sprva. Tu je ich zoznam: Varovania: 1001 Chyba pri ukladan sboru POSA odpovede. Dvodom me by nedostupnos (pre FCU ako zapisovatea odpovede) cieovho adresra. Informcie: 2001 OK. spen vykonanie poiadavky z Money POS zariadenm. Chyby (najastejie s vyznaen na lto) : -1000 Neznma chyba. Neidentifikovaten chyba pri spracovan poiadavky z Money. -1001 Neidentifikovan typ POSA poiadavky. Chyba identifikcie typu poiadavky Money. Chba, alebo je nesprvny obsah atribtu type uzla request (najdleitejie atribty type: sale = predaj, saleRefund = zmazanie predajky, payment = hrada faktry, reportZ = denn uzvierka ) -1003 Neidentifikovan volajci. Chba identifiktor vyvolvatea (Money). -1004 Neidentifikovan hw intancia. Nepodarilo sa sprova vyvolvatea (Money) s POS. -1005 Neidentifikovan typ hw. Nepodarilo sa sprova vyvolvatea (Money) s typom HW. -1006 Nedefinovan sprva volajceho. Chba authorMessage hlavika identifikcie vyvolvatea. -1007 Hw intancia nie je pripraven. Nespech testu spojenia s POS (odpove na tzv. vntorn PING z FCU). Mohlo by spsoben odpojenm kbla, alebo odpojenm portu (pri USB pripojen so simulciou COM-portu) Jednoducho povedan : PC nevid POS. -1008 Chba odpove od hw intancie. POS neposkytol odpove na poiadavku (odpove na tzv. vonkaj PING z POSA). Mohlo by spsoben rovnakmi dvodmi ako pri -1007 K ERR -1007 a -1008 : pri VAROS FT4000 a ELCOM EFox (pripojench k PC cez USB a vyuvajc tl. manar) me dochdza k odpjaniu COM-portu (od Windows 7 a vyie). Odporame zrui zaspvanie USB portov v:

  - Sprvca zariaden / Radie Univerzlnej sriovej zbernice / USB Root Hub (obr. 1) - Ovldac panel / Monosti napjania / Zobrazi alie plny tam kde je radiobutton, tak tam Zmeni

  nastavenia plnu / Zmeni rozren nastavenia napjania / Nastavenie USB / Nastavenie selektvneho vypnutia USB Nastavenie = ZAKZAN (obr. 2)

  file:///G:/__POS/___prirucka_dokumentacia_script/_DOC/www.solitea.skmailto:[email protected]

 • ____________________________________________________________________________________www.solitea.sk

  ________________________________________________________________________________________________________________________

  Solitea Slovensko, a.s. +421 249 212 323, [email protected]

  Plynrensk 7/C, 821 09 Bratislava IO: 36237337, I DPH: SK