Konflikti (2)

 • Upload
  ljubaw

 • View
  227

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  1/16

  KonfliktiNikoli Tanja

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  2/16

  Definicija konflikta

  Re konflikt potie od latinske rei conflictare toznai udariti u neto, boriti se, sukob, spor.

  KONFLIKT je oblik suoavanja dve ili vie stranakoje doivljavaju pretnje linim potrebama,interesima, vrednostima ili ciljevima.

  Nastaju zbog razliitih ubjeenja, motiva, elja,

  potre

  ba,e

  mocija, stavova Oni su nuna pratnja razliitosti meu ljudima

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  3/16

  Teorija konflikta obuhvata sledeepristupe:

  Tadicionalan pristup

  Pristup meuljudskih odnosa

  Interaktivni pristup

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  4/16

  Najei uzroci konflikata u odeljenju

  Takmiarska atmosferaUkoliko u grupi postoji takmiarska atmosfera,deca/mladi se ue da rade jedan protiv drugog,umesto da zajedniki reavaju zadatke ireavaju probleme.

  Netolerantna atmosferaNetolerantna grupa je puna neprijateljstva inepoverenja. U njoj se javljaju grupisanja" ioigledna mrzovolja; deca ne znaju kako da

  jedno drugom prue podrku, budu tolerantna, ililjubazna.

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  5/16

  Najei uzroci konflikata u odeljenju

  Neadekvatna komunikacijaNeadekvatna komunikacija stvara posebno plodno tle zakonflikte. Veliki broj konflikata nastaje uslednerazumevanja ili pogrenog tumaenja namera,

  oseanja, potreba ili akcija drugih.Razlikujemo:- ta hou da kaem,- ta zapravo govorim- ta drugi uje

  - ta drugi veruje da jeuo- ta drugi kae, odgovara- ta ja verujem da je drugi rekao, koju nameru iza toganasluujem

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  6/16

  Najei uzroci konflikata u odeljenju

  Neadekvatno izraavanje emocija

  Nain na koji deca/mladi izraavaju svoja oseanja igravanu ulogu u nastanku i razvijanju konflikta kad decane poznaju konstruktivne naine izraavanja besa i

  frustracije, potiskuju emocije, nemaju samokontrolu .

  Nedostatak vetina za konstruktivno reavanjekonflikata

  Konflikti u koli/odeljenju mogu se pojaati kada uesnici

  u njima (deca, mladi, odrasli)- ne poznaju naine kakoda kreativno reaguju na konflikte. Roditelji, profesori ivrnjaci esto nagrauju, podravaju nasilne ili veomaagresivne pristupe konfliktima.

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  7/16

  Najei uzroci konflikata u odeljenju

  Zloupotreba moi od strane odraslih

  Odrasli imaju jak uticaj na gore navedene faktoreposebno kada:

  frustriraju decu postavljajui im neracionalna ilinerealno visoka oekivanja,

  kontroliu grupu i pojedince uvoenjem velikog

  broja nefleksibilnih pravila, dosledno pribegavaju autoritativnoj upotrebi moi

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  8/16

  Najei uzroci konflikata u odeljenju

  Nedovoljni resursi

  Nedovoljni resursi u koli / odeljenju se najee odnosena ograniena sredstva za rad, fizike uslove kojivladaju, ili veoma siromaan repertoar aktivnosti koji senudi.

  Razliite vrednosti

  Razliite vrednosti mogu dovesti do konflikata koji senajtee razreavaju jer zadiru najdublje u svakoga od

  nas i dovode

  u pitanje

  ona ve

  rovanja koja su namnajdraa. U tim situacijama verujemo da je naa sutinadovedena u pitanje, pa se svaka strana vrsto dri svojihpozicija.

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  9/16

  Komunikacija koja vodi kae

  skalacijikonflikta

  prekidanje i nesluanje ignorisanje

  "TI" govor

  fokus na osobu (okrivljivanje)

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  10/16

  Komunikacija koja vodi ka deeskalaciji

  konflikta

  aktivno sluanje pokazivanje interesovanja

  fokus na problem

  "JA" govor

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  11/16

  Ja-govorkoje ukljuuje emocije

  Formula:1. Kada ti

  2. oseam se

  3. jer

  4. i eleo/la bih

  1. opis ponaanja druge

  osobe

  2. moje emocije, ako je

  prikladno

  3. zato je ponaanje

  druge osobe problem

  4. ta elim da se dogodi

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  12/16

  Ponaanje u konfliktu

  AJKULA (takmienje) - bie po mome ili nikako,nema razgovora o tome

  IRAFA(saradnja) - meni odgovara,ta je tvoj

  izbor, hajde da se dogovorimo LISICA(kompromis) - hajde da vidimo ta je

  sredina, svako mora neeg da se odrekne KORNJAA(povlaenje) - sukob,kakv sukob?

  ne vredi da se nerviram zbog toga MEDA(prilagodjavanje) - ta god ti kae,

  diem ruke.

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  13/16

  Ishodi konflikta

  Konflikti mogu biti destruktivni (negativni,disfunkcionalni). To su oni konflikti kojiprouzrokuju svae, beg ili borbu, nezadovoljstvo

  i sl.Meutim, mogu biti i konstruktivni (produktivni,

  funkcionalni) - kada nastanu kao posledicasukoba miljenja u vezi sa reavanjem nekogproblema. Ovi konflikti kao krajnji rezultat imajuuglavnom pozitivne ishode i obino vode kainovacijama i boljim reenjima.

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  14/16

  Intenzitet konflikta

  Minornoneslaganjeilinesporazum

  Otvoreniizazov iprozivanjedruge strane

  Agresivniverbalninapadi

  Prijetnje iutlimatumi

  Agresivnifiziki napadi

  Otvorenipokuajunitenjadruge strane

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  15/16

  Zakljuak

  1. NE IZBEGAVATI konflikte2. + - +3. Izgradite dobre odnose4. Odvojite ljude od problema

  5. Ne dozvolite malim problemima da eskaliraju; bavite senjima kako se razvijaju

  6. Uvaavajte razliitost - !!!! tolerancija7. Sluajte tue perspektive u konfliktnoj situaciji8. Pr epoznajte svojeoseaje pre nego to se fokusirate

  na injenice9. Ukoliko ne moete reiti problem, obratite se nekome

  ko moe pomoi medijacija.

 • 8/8/2019 Konflikti (2)

  16/16

  HVALA NA PANJI