of 2 /2
organizuje III KONGRES „Anestetičar – juče, danas, sutra“ sa međunarodnim učćem Kragujevac Hotel „Šumarice“ Prijave radova za učešće na Kongresu slati na mail: [email protected] Formular za prijavu sažetka rada kao i formular za biografi ju predavača naćićete na sajtu Udruženja anestetičara Srbije www.udruzenjeanesteticara.com Krajnji rok za prijavu radova je 15.12.2012. godine. Za sve potrebne informacije oko radova kontaktirati Anu Marković +381 (0) 63 / 212 706 KOTIZACIJA : Uslovi učešća za domaće Za članove udruženja Za ostale pri javljene učesnike din. din. Kongres 2500 5000 Kurs 1500 2500 Radionica je sastavni deo Kongresa i Kursa Uslovi učešća za Za učešće na kongresu Za učešće na kursu strane učesnike 50 20 WEB stranica hotela “Šumarice” Di zajn : Ud ružen je Ane ste ti čara & Jovan a Zl oh

Kongres Anesteticara

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kongres u Kragujevcu

Text of Kongres Anesteticara

 • o r g a n i z u j e

  III KONGRES

  Anestetiar jue, danas, sutra

  sa meunarodnim ueem

  Kragujevac

  Hotel umarice

  Prijave radova za uee na Kongresu slati na mail:

  [email protected]

  Formular za prijavu saetka rada kao i formular za biografi ju

  predavaa naiete na sajtu Udruenja anestetiara Srbije

  www.udruzenjeanesteticara.com

  Krajnji rok za prijavu radova je 15.12.2012. godine.

  Za sve potrebne informacije oko radova kontaktirati

  Anu Markovi +381 (0) 63 / 212 706

  KOTIZACIJA :

  Uslovi uea za domae Za lanove udruenja Za ostale prijavljene

  uesnike din. din.

  Kongres 2500 5000

  Kurs 1500 2500

  Radionica je sastavni deo Kongresa i Kursa

  Uslovi uea za Za uee na kongresu Za uee na kursu

  strane uesnike

  50

  20

  WEB stranica hotela umarice

  Diz

  ajn

  :U

  dru

  en

  jeA

  ne

  ste

  tiara

  &Jovan

  aZlo

  h

 • Teme kongresa

  kolovanjestatus anestetiara

  Pedijatrijaska anestezija

  Intraoperativno spaavanje krvi

  Anestezija kod ekstenzivnih hirurkih intervencija

  Monitoring u anesteziji

  Grejanje krvi i pacijenata

  Terapija bola

  Slobodne teme

  Tema kursa

  Kardio pulmonalna reanimacija KPR

  Radionica

  Plasiranje laringealne maske

  Jovan Filipovi - +381 (0)64/ 644 1800

  Nataa Bubanja - +381 (0)62/8905 873 Marko Rafailovi - +381(0)64/1814488

  Katrin Rancic-+381(0)64/843 5200 Sneana Eror - +381 (0)64/8435 203

  Ana Markovi - +381 (0)63/212 706 Nevena Jaimovi - +381 (0)64/1828 744

  Stanka Batalo - +381 (0)63/303 825 Ljiljana Tomi - +381 (0)62/222 180

  Web adress: www.udruzenjeanesteticara.com

  e-mail: [email protected]

  Potovane koleginice, kolege, dragi prijatelji i saradnici

  zadovoljstvo je i ast pozvati Vas na

  TREI KONGRES UDRUENJA ANESTETIARA

  sa meunarodnim ueem

  koji e se odrati u

  Kragujevcu 20, 21 i 22 aprila 2013.god.

  Kongres e se odrati pod sloganom

  Anestetiar jue, danas, sutra

  pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i

  bie akreditovan strunim bodovima Zdravstvenog saveta.

  Teme e biti obraivane kroz usmene i poster prezentacije, a

  bie organizovani kurs i radionice.

  Predavai e, osim anestetiara Srbije, biti mnogobrojni gosti

  iz inostranstva i eminentni strunjaci anestezije.

  Budite i Vi deo tima koji unapreuje profesiju anestetiara.

  S potovanjem, Organizacioni odbor

  Udruenja Anestetiara Srbije